aseanage13_banner950

XẾP HẠNG SAU CÙNG

Bấm vào các đề mục bên dưới để tải bảng kết quả về

Cờ tiêu chuẩn: Nam 08 Nam 10 Nam 12 Nam 14 Nam 16 Nam 20 Nữ 08 Nữ 10 Nữ 12 Nữ 14 Nữ 16 Nữ 20 Trên 50
Cờ nhanh: Nam 08 Nam 10 Nam 12 Nam 14 Nam 16 Nam 20 Nữ 08 Nữ 10 Nữ 12 Nữ 14 Nữ 16 Nữ 20 Trên 50
Cờ chớp: Nam 08 Nam 10 Nam 12 Nam 14 Nam 16 Nam 20 Nữ 08 Nữ 10 Nữ 12 Nữ 14 Nữ 16 Nữ 20 Trên 50