aseanage13_banner950

TỔNG XẾP THEO HUY CHƯƠNG

Hạng Quốc gia Nội dung Nhóm tuổi Tổng huy chương
B08 B10 B12 B14 B16 B20 G08 G10 G12 G14 G16 G20 >50 V B Đ TC
1 VIE
Việt Nam
Chuẩn Cá nhân VĐĐ VV B V V VBB VB BB VB GVĐ B 23 10 5
73V
31B
17Đ
Đội V V V V B V V V V V V V B
Nhanh Cá nhân BBB ĐĐ VĐĐ BB B VV   VBBB VVV Đ 20 12 8
Đội V V V V V V V V V B V V B
Chớp Cá nhân VVV VB BB V VB VV GVĐ VVV BB VV VBĐ VV BĐĐ 30 9 4
Đội V V V V V V V V V V V V B
2 PHI
Philippines
Chuẩn Cá nhân   B   V V         B     4 13 1
12V
36B
Đội B B B B V B B B B B B B  
Nhanh Cá nhân   V Đ V V V B   Đ BB       5 12 4
Đội B B B B B B B B Đ V B Đ  
Chớp Cá nhân     V Đ B V       Đ Đ V   3 11 4
Đội B   B B B B B B Đ B B B  
3 INA
Indonesia
Chuẩn Cá nhân V Đ V B   V     V V       5 1 3
12V
7B
11Đ
Đội           Đ     Đ        
Nhanh Cá nhân V Đ V V     V           5 2 5
Đội   Đ   Đ   Đ     B     B  
Chớp Cá nhân   BB   V         V         2 4 3
Đội   B   Đ   Đ     B     Đ  
4 SIN
Singapore
Chuẩn Cá nhân               B         2 1 6
7V
3B
16Đ
Đội Đ Đ Đ         Đ     Đ   V
Nhanh Cá nhân     Đ         V         VB 3 1 5
Đội Đ   Đ         Đ     Đ   V
Chớp Cá nhân                         VB 2 1 5
Đội Đ Đ Đ         Đ     Đ   V
5 MGL
Mông cổ
Chuẩn Cá nhân   Đ                 B       1 1
2V
1B
Đội                          
Nhanh Cá nhân                       V   1    
Đội                          
Chớp Cá nhân               V           1    
Đội                          
6 IND
Ấn độ
Chuẩn Cá nhân     B                       1 1
1V
3B
Đội       Đ                  
Nhanh Cá nhân     B           V         1 1 1
Đội       Đ                  
Chớp Cá nhân       Đ         B           1 3
Đội       Đ         Đ        
7 MAS
Malaysia
Chuẩn Cá nhân                               4
1G
9B
Đội       Đ Đ         Đ   Đ  
Nhanh Cá nhân                   V       1   2
Đội         Đ         Đ      
Chớp Cá nhân                     Đ         3
Đội         Đ         Đ      
8 IRI
Iran
Chuẩn Cá nhân               V           1    
1V
Đội                          
Nhanh Cá nhân                                
Đội                          
Chớp Cá nhân                                
Đội                          
9 CHN
Trung quốc
Chuẩn Cá nhân     V                     1    
1V
Đội                          
Nhanh Cá nhân                                
Đội                          
Chớp Cá nhân                                
Đội