phuongtrang4

Ngày 日期 (Date) Giờ 时间 (Time) Nội dung 比赛日程 (Events)
19/04/2010 12:00 Đón tiếp các đoàn. 参赛棋手报到。
  19:30 Họp kỹ thuật. 抽签。
20/04/2010 8:30 Khai mạc – Thi đấu ván 1. 开幕式,第1轮比赛。
21/04/2010 9:00 Thi đấu ván 2 第2轮比赛。
  15:00 Thi đấu ván 3 第3轮比赛。
22/04/2010 9:00 Thi đấu ván 4 第4轮比赛。
23/04/2010 9:00 Thi đấu ván 5 第5轮比赛。
  15:00 Thi đấu ván 6 第6轮比赛。
24/04/2010 9:00 Thi đấu ván 7 第7轮比赛。
25/04/2010 9:00 Biểu diễn thi đấu Cờ tưởng 表演赛,覌光。
  9:00 Thi đấu ván 8 第8轮比赛。
  15:00 Thi đấu ván 9 第9轮比赛。
26/04/2010 9:00 Thi đấu bán kết và tranh hạng 5-8 V1 半决赛及5-8名第1局比赛。
27/04/2010 9:00 Thi đấu bán kết và tranh hạng 5-8 V2 半决赛及5-8名第2局比赛。
28/04/2010 9:00 Thi đấu chung kết + tranh ba tư V1 冠亞军及第3,4名决赛第1局比赛。
29/04/2010 9:00 Thi đấu chung kết + tranh ba tư V2 冠亞军及第3,4名决赛第2局比赛
  17:00 Tổng kết phát thưởng 闭幕式,宴会。
1/5/2010   Tiễn các đoàn ra về 各队离会。