hdbank4 banner

CHƯƠNG TRÌNH

9/3/2014 sau 12:00
19:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
10/3/2014 09:00
15:30
Lễ khai mạc
Ván 1
11/3/2014 09:00
15:30
Ván 2
Ván 3
12/3/2014 09:00
15:30
Ván 4
Ván 5
13/3/2014 15.30 Ván 6
14/3/2014 09:00
15:30
Ván 7
Ván 8
15/3/2014 09:00
16:00
Ván 9
Trao thưởng
16/3/2014 trước 12:00 Các đoàn ra về