hdbank4 banner

ĐIỀU LỆ GIẢI

1. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: từ ngày 09/3 đến 16/3/2014.
– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh tại Khách sạn RAMANA.
– Họp kỹ thuật: lúc 19 giờ ngày 09/3/2014 tại địa điểm thi đấu.

2. Nội dung thi đấu:
Tranh giải cá nhân nam và nữ trong cùng một bảng thi đấu

3. Đối tượng tham gia thi đấu:
Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam và các nước có số ID của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), đăng ký theo quy định tại điều 7 của lệ này.

4. Thể thức thi đấu và xếp hạng:
– Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager.
– Giải có tính rating và đẳng cấp FIDE.
– Xếp hạng từ 1 đến 3 để nhận cúp HDBank theo trình tự: Tổng điểm; ván đối kháng; số ván thắng; hệ số Buchholz; hệ số Sonnerborn Berger; số ván thắng bằng quân Đen, ván cờ chớp phân định thứ hạng.

5. Quy định chuyên môn:
– Áp dụng Luật thi đấu cờ vua của FIDE hiện hành.
– Thời gian thi đấu chính thức: mỗi bên được 90 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
– Các ván cờ hòa phải được thi đấu từ 30 nước trở lên.

6. Giải thưởng:
– Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận cúp HDBank năm 2014.
– Tổng giải thưởng bằng VND tương đương với 35.000USD, được chia theo thứ hạng từ 1 đến 20; 3 hạng nữ cao nhất và giải khuyến khích dành cho U14 và U16.
– Tiền thưởng sẽ được cộng lại và chia đều giữa các nhóm kỳ thủ đồng điểm với nhau.
– Tất cả các giải thưởng và lệ phí thi đấu đều tính bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

7. Đăng ký và lệ phí tham dự:
7.1. Đăng ký:
– Hạn đăng ký cuối cùng: trước ngày 15/2/2014.
– Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số fax (04) 38232471.
– Các đơn vị có thể gửi đăng ký sơ bộ đến email: office@vietnamchess.com.vn.

7.2. Lệ phí:
Lệ phí tham dự căn cứ rating FIDE tính vào thời điểm 01/02/2014 như sau:
– Miễn lệ phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và các kỳ thủ có Rating FIDE từ 2500 trở lên.
– Các kỳ thủ khác đóng lệ phí căn cứ vào rating FIDE như sau:

trên 2399 50 USD;
2350 đến 2399 75 USD;
2300 đến 2349 100 USD;
2250 đến 2299 125 USD;
2000 đến 2250 150 USD;
dưới 2000 200 USD.

– Lệ phí thi đấu chuyển về:
Tên tài khoản: Liên đoàn cờ Việt Nam
Số tài khoản: 0011003995282
Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội.

8. Các quy định khác:
– Các Đại kiện tướng nam trên 2550 và nữ trên 2350 sẽ được Ban tổ chức sắp xếp chỗ ở tại khách sạn (phòng đôi) trong suốt quá trình thi đấu.
– Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải./.