hdbank1 banner1

SCHEDULE

03/1 12:00 Đón các đoàn
  19:00 Họp kỹ thuật
04/1 8:30 Khai mạc & Ván 1
  15:30 Ván 2
05/1 09:00 Ván 3
  15:30 Ván 4
06/1 09:00 Ván 5
07/1 09:00 Ván 6
  15:30 Ván 7
08/1 10:00 Ván 8
09/1 09:00 Ván 9
  14:00 Trao thưởng
10/1 12:00 Các đoàn ra về