hdbank1 banner1

Tải ván đấu PGN tại đây - Download PGN games here => hdbank1.zip

Bấm vào hộp mũi tên bên dưới để chọn ván đấu - Click the box below to select any game

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

Round 7

Round 8

Round 9

hdbank1 banner1

Tải ván đấu PGN tại đây - Download PGN games here => hdbank1.zip

Bấm vào hộp mũi tên bên dưới để chọn ván đấu - Click the box below to select any game

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

Round 7

Round 8

Round 9