hdbank2013 banner

ĐIỀU LỆ GIẢI

Bấm để tải điều lệ gốc

1. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: từ ngày 18/3 đến 25/3/2013.
– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến tại KS RAMANA).
– Họp kỹ thuật: lúc 19 giờ ngày 18/3/2013 tại địa điểm thi đấu.

2. Nội dung thi đấu:
Tranh giải cá nhân nam và có tính hạng nữ xếp cao nhất.

3. Đối tượng tham gia thi đấu:
Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam và các nước có số ID của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), đăng ký theo quy định tại điều 7 của lệ này.

4. Thể thức thi đấu và xếp hạng:
– Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager.
– Giải có tính rating và đẳng cấp FIDE.
– Xếp hạng từ 1 đến 3 để nhận cúp HDBank theo trình tự: Tổng điểm; hệ số Buchholz; ván đối kháng; hệ số Sonnerborn Berger; số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen.

5. Quy định chuyên môn:
– Áp dụng Luật thi đấu cờ vua của FIDE hiện hành.
– Thời gian thi đấu chính thức: mỗi bên được 90 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
– Các ván cờ hòa phải được thi đấu từ 30 nước trở lên.

6. Giải thưởng:
– Các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận cúp HDBank năm 2013.
– Tổng giải thưởng bằng VND tương đương với 30.000USD, được chia theo thứ hạng:

Hạng nhất 10.000 USD;
Hạng nhì 5.000 USD
Hạng ba 3.000 USD
Hạng 4 2.000 USD;
Hạng 5 1.000 USD;
Hạng 6 800 USD;
Hạng 7 700 USD;
Hạng 8 600 USD;
Hạng 9~10 500 USD mỗi giải;
Hạng 11~15 300 USD mỗi giải;
Hạng 16~20 200 USD mỗi giải;
Giải nữ cao nhất 1.500 USD cho giải nhất;
  1.000 USD cho giải nhì; 800 USD cho giải ba;
Giải trẻ U16 100 USD.

– Tiền thưởng sẽ được cộng lại và chia đều giữa các nhóm kỳ thủ đồng điểm với nhau.

– Tất cả các giải thưởng và lệ phí thi đấu đều tính bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

7. Đăng ký và lệ phí tham dự:
7.1. Đăng ký:
– Hạn đăng ký cuối cùng: trước ngày 28/2/2013.
– Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, số 36 Trần Phú, Hà Nội và theo số fax (04) 38232471.
– Các đơn vị có thể gửi đăng ký sơ bộ đến email: office@vietnamchess.com.vn.
7.2. Lệ phí:
Lệ phí tham dự căn cứ rating FIDE tính vào thời điểm 01/01/2013 như sau:
– Miễn lệ phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và các kỳ thủ có Rating FIDE từ 2500 trở lên.
– Các kỳ thủ khác đóng lệ phí căn cứ vào rating FIDE như sau:

trên 2399 50 USD;
2350 đến 2399 75 USD;
2300 đến 2349 100 USD;
2250 đến 2299 125 USD;
2000 đến 2250 150 USD;
dưới 2000 200 USD.

– Lệ phí thi đấu chuyển về:
Tên tài khoản: Liên đoàn cờ Việt Nam
Số tài khoản: 0011003995282
Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội.

8. Các quy định khác:
– Trang web của giải: http://vietnamchess.vn
– Văn bản gốc của lệ giải là bản tiếng Anh đã gửi cho các quốc gia tham dự.
– Các Đại kiện tướng nam trên 2550 và nữ trên 2350 sẽ được Ban tổ chức sắp xếp chỗ ở tại khách sạn (phòng đôi) trong suốt quá trình thi đấu.
– Các đơn vị, cá nhân tham dự tự đảm bảo toàn bộ chi phí, tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự giải./.