hdbank1 banner1

Giải cờ vua quốc tế cúp HDBank mở rộng lần thứ nhất được tổ chức tại Khách sạn REX, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3/1 đến 10/1/2011 theo chương trình hỗ trợ phát triển tài năng của bộ môn cờ vua vừa được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM (HDBank) và Liên đoàn Cờ Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng 25.000USD.

hdbank2011 f