asian11_bannerweb

XẾP HẠNG SAU CÙNG

NAM CỜ TIÊU CHUẨN

asian11_48

Hạng     Tên kỳ thủ C.số QG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm HS1 HS2 HS3
1 GM Negi Parimarjan 2640 IND 22w1 12b0 23w1 18b1 26w1 2b1 6w1 5w1 3b0 7.0 1.0 2560 46.5
2 GM Yu Yangyi 2626 CHN 38b1 46w1 12b1 4w½ 5b1 1w0 36b1 3w1 16b½ 7.0 0.0 2564 45.5
3 GM Salem A R Saleh 2528 UAE 58b½ 64w1 17b½ 28w1 16b1 4w½ 12b1 2b0 1w1 6.5 0.0 2554 45.0
4 IM Liu Qingnan 2483 CHN 7b1 36w1 18w1 2b½ 6w½ 3b½ 16b0 20w½ 41b1 6.0 0.0 2608 46.5
5 GM Barbosa Oliver 2550 PHI 51b½ 34w1 13b1 35w1 2w0 26b1 10w1 1b0 6w½ 6.0 0.0 2561 45.5
6 GM Ding Liren 2679 CHN 28b1 13w½ 21b1 49w1 4b½ 12w½ 1b0 36w1 5b½ 6.0 0.0 2542 45.0
7 GM Ni Hua 2673 CHN 4w0 55b0 60b1 43w1 46b1 30w1 13b½ 16w1 19b½ 6.0 0.0 2537 39.0
8 GM So Wesley 2653 PHI 11w½ 23b½ 44w½ 25b½ 42w1 27b1 45w½ 13b½ 22w1 6.0 0.0 2509 39.0
9 GM Wen Yang 2550 CHN 33w½ 59b1 15w½ 17b0 25w½ 44b1 27w1 22b½ 40w1 6.0 0.0 2482 39.0
10 GM Lu Shanglei 2522 CHN 64b½ 54w1 35b0 68w1 15b1 17w1 5b0 12w½ 36b1 6.0 0.0 2462 37.5
11   Ma Qun 2481 CHN 8b½ 29w½ 16b0 57w1 30b0 58w1 39b1 45b1 18w½ 5.5 0.0 2608 39.0
12 GM Gomez John Paul 2507 PHI 62b1 1w1 2w0 37b1 29w1 6b½ 3w0 10b½ 20b½ 5.5 0.0 2598 47.5
13   Yu Ruiyuan 2511 CHN 65w1 6b½ 5w0 44b½ 54w1 49b1 7w½ 8w½ 26b½ 5.5 0.0 2578 40.0
14 IM Wang Chen 2482 CHN 19w½ 45b1 49w0 56b½ 40w½ 47b1 26w½ 48b1 24w½ 5.5 0.0 2569 36.0
15 GM Xiu Deshun 2494 CHN 16b1 20w½ 9b½ 31w½ 10w0 32b1 37w½ 33b1 21w½ 5.5 0.0 2561 42.5
16 GM Le Quang Liem 2703 VIE 15w0 43b1 11w1 24b1 3w0 56b1 4w1 7b0 2w½ 5.5 0.0 2552 45.5
17 IM Gao Rui 2427 CHN 40w1 26b½ 3w½ 9w1 39b½ 10b0 21w½ 37b1 28w½ 5.5 0.0 2548 43.0
18 IM Gundavaa Bayarsaikhan 2516 MGL 70b1 52w1 4b0 1w0 34b½ 35w1 29b1 19w½ 11b½ 5.5 0.0 2532 42.0
19 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2656 VIE 14b½ 42w½ 46b½ 38w½ 32w1 31b1 22w½ 18b½ 7w½ 5.5 0.0 2517 40.0
20 IM Vidit Santosh Gujrathi 2528 IND 43w1 15b½ 32w½ 33b½ 22w½ 37b½ 24w1 4b½ 12w½ 5.5 0.0 2488 40.5
21 IM Venkatesh M R 2517 IND 57w1 35b½ 6w0 22b0 64w1 59b1 17b½ 34w1 15b½ 5.5 0.0 2466 38.0
22   Wan Yunguo 2456 CHN 1b0 68w½ 58b1 21w1 20b½ 39w1 19b½ 9w½ 8b0 5.0 0.0 2589 43.5
23 GM Nguyen Anh Dung 2440 VIE 29b½ 8w½ 1b0 48w½ 68b1 40b½ 56w1 26b½ 37w½ 5.0 0.0 2588 39.5
24 IM Nguyen Van Huy 2502 VIE 60b1 39w½ 30b1 16w0 31b½ 29w½ 20b0 52w1 14b½ 5.0 0.0 2569 40.0
25 IM Nguyen Duc Hoa 2496 VIE 67b1 30w½ 39b0 8w½ 9b½ 34w½ 48w0 56b1 45w1 5.0 0.0 2567 37.5
26 GM Megaranto Susanto 2517 INA 47b1 17w½ 69b1 39w1 1b0 5w0 14b½ 23w½ 13w½ 5.0 0.0 2518 43.0
27 GM Dao Thien Hai 2514 VIE 35w0 57b½ 63b1 64w1 49b1 8w0 9b0 42w1 29b½ 5.0 0.0 2507 36.5
28 IM Kuderinov Kirill 2493 KAZ 6w0 65b1 40w1 3b0 37w0 54b½ 47w1 43b1 17b½ 5.0 0.0 2501 38.0
29 GM Zhou Jianchao 2609 CHN 23w½ 11b½ 55w1 41w1 12b0 24b½ 18w0 59b1 27w½ 5.0 0.0 2496 39.5
30 GM Adhiban B 2555 IND 61w1 25b½ 24w0 42b½ 11w1 7b0 33w0 44b1 48w1 5.0 0.0 2492 38.0
31 WGM Ju Wenjun 2529 CHN 32w½ 66b1 33w½ 15b½ 24w½ 19w0 34b0 54b1 50w1 5.0 0.0 2463 37.0
32 FM Wei Yi 2376 CHN 31b½ 53w1 20b½ 36w½ 19b0 15w0 49w1 39b0 59w1 4.5 0.0 2550 38.5
33 IM Nezad Husein Aziz 2393 QAT 9b½ 72w1 31b½ 20w½ 36b0 41w½ 30b1 15w0 49w½ 4.5 0.0 2541 40.0
34 GM Tu Hoang Thong 2434 VIE 37w½ 5b0 48w½ 67b1 18w½ 25b½ 31w1 21b0 39w½ 4.5 0.0 2538 40.0
35 FM Novita Anjas 2304 INA 27b1 21w½ 10w1 5b0 45w0 18b0 44w½ 53b½ 61w1 4.5 0.0 2537 40.0
36 GM Paragua Mark 2521 PHI 55w1 4b0 50w1 32b½ 33w1 45b1 2w0 6b0 10w0 4.5 0.0 2532 42.5
37 GM Ghaem Maghami Ehsan 2579 IRI 34b½ 51w1 41b½ 12w0 28b1 20w½ 15b½ 17w0 23b½ 4.5 0.0 2487 41.0
38 IM Nguyen Huynh Minh Huy 2442 VIE 2w0 48b½ 66w1 19b½ 56w0 57b½ 70w1 40b0 55w1 4.5 0.0 2483 34.0
39 GM Zhao Jun 2577 CHN 44w1 24b½ 25w1 26b0 17w½ 22b0 11w0 32w1 34b½ 4.5 0.0 2473 40.0
40 GM Gopal G N 2562 IND 17b0 47w1 28b0 69w1 14b½ 23w½ 42b½ 38w1 9b0 4.5 0.0 2471 39.5
41 GM Cao Sang 2513 VIE 68b1 69w½ 37w½ 29b0 44w½ 33b½ 43w½ 61b1 4w0 4.5 0.0 2464 34.0
42 GM Deepan Chakkravarthy J 2461 IND 45w½ 19b½ 56w½ 30w½ 8b0 55b1 40w½ 27b0 43w½ 4.0 0.0 2591 37.5
43 IM Le Quang Long 2351 VIE 20b0 16w0 62b1 7b0 67w1 46w1 41b½ 28w0 42b½ 4.0 0.0 2553 37.5
44 IM Lou Yiping 2428 CHN 39b0 62w1 8b½ 13w½ 41b½ 9w0 35b½ 30w0 65b1 4.0 0.0 2523 39.0
45 GM Gupta Abhijeet 2644 IND 42b½ 14w0 52b1 51w1 35b1 36w0 8b½ 11w0 25b0 4.0 0.0 2502 39.0
46 GM Laylo Darwin 2502 PHI 48w1 2b0 19w½ 54b½ 7w0 43b0 58w1 50w0 64b1 4.0 0.0 2488 37.5
47 FM Pitra Andika 2327 INA 26w0 40b0 65w½ 61b1 53b1 14w0 28b0 62w1 52b½ 4.0 0.0 2482 34.5
48 CM Farid Firman Syah 2285 INA 46b0 38w½ 34b½ 23b½ 62w½ 51w1 25b1 14w0 30b0 4.0 0.0 2479 37.5
49 GM Sethuraman S P 2546 IND 54b½ 58w1 14b1 6b0 27w0 13w0 32b0 57w1 33b½ 4.0 0.0 2477 38.0
50 IM Ton That Nhu Tung 2144 VIE -0 67w1 36b0 52w½ 58b½ 53w½ 54w½ 46b1 31b0 4.0 0.0 2475 32.5
51 IM Garcia Jan Emmanuel 2399 PHI 5w½ 37b0 71w1 45b0 65w½ 48b0 55w½ 70b1 53w½ 4.0 0.0 2461 31.0
52 IM Irwanto Sadikin 2419 INA 56w1 18b0 45w0 50b½ 55w½ 65b½ 57w1 24b0 47w½ 4.0 0.0 2458 33.5
53 GM Torre Eugenio 2496 PHI 66w½ 32b0 57w½ 55b½ 47w0 50b½ 67w1 35w½ 51b½ 4.0 0.0 2332 31.5
54 IM Narayanan Srinath 2383 IND 49w½ 10b0 72b+ 46w½ 13b0 28w½ 50b½ 31w0 60b½ 3.5 0.0 2517 37.5
55 FM Nguyen Van Hai 2341 VIE 36b0 7w1 29b0 53w½ 52b½ 42w0 51b½ 68w1 38b0 3.5 0.0 2517 36.0
56 GM Jumabayev Rinat 2556 KAZ 52b0 70w1 42b½ 14w½ 38b1 16w0 23b0 25w0 58b½ 3.5 0.0 2492 37.0
57 FM Hamdani Rudin 2322 INA 21b0 27w½ 53b½ 11b0 71w1 38w½ 52b0 49b0 68w1 3.5 0.0 2488 35.0
58 FM Djuraev Sokhib 2375 TJK 3w½ 49b0 22w0 66b1 50w½ 11b0 46b0 71w1 56w½ 3.5 0.0 2475 35.5
59 IM Goh Wei Ming Kevin 2426 SIN 72b½ 9w0 64b0 60w1 69b1 21w0 68b1 29w0 32b0 3.5 0.0 2466 34.0
60 FM Tran Tuan Minh 2266 VIE 24w0 61b½ 7w0 59b0 66w0 71b1 63w½ 67b1 54w½ 3.5 0.0 2432 30.0
61 IM Wahono Awam 2405 INA 30b0 60w½ 68b0 47w0 63b1 62w1 65b1 41w0 35b0 3.5 0.0 2382 31.0
62   Li Hanbin 2289 CHN 12w0 44b0 43w0 -1 48b½ 61b0 69w1 47b0 70w1 3.5 0.0 2375 30.0
63 IM Sapar Emelbek 2380 KGZ -0 71b½ 27w0 65b0 61w0 -1 60b½ 66w½ 69b1 3.5 0.0 2316 26.5
64 FM Pham Chuong 2349 VIE 10w½ 3b0 59w1 27b0 21b0 68w0 66b1 65w½ 46w0 3.0 0.0 2473 36.0
65 IM Tu Hoang Thai 2295 VIE 13b0 28w0 47b½ 63w1 51b½ 52w½ 61w0 64b½ 44w0 3.0 0.0 2434 33.5
66 IM Bao Khoa 2257 VIE 53b½ 31w0 38b0 58w0 60b1 67b0 64w0 63b½ -1 3.0 0.0 2405 30.0
67   Tan Weiliang 2222 SIN 25w0 50b0 70b1 34w0 43b0 66w1 53b0 60w0 71b1 3.0 0.0 2374 30.0
68   Tran Quoc Dung 2303 VIE 41w0 22b½ 61w1 10b0 23w0 64b1 59w0 55b0 57b0 2.5 0.0 2444 34.5
69   Qu Yanqiao 2159 CHN 71w1 41b½ 26w0 40b0 59w0 70b0 62b0 -1 63w0 2.5 0.0 2430 28.0
70 FM Sonjaya Deni 2321 INA 18w0 56b0 67w0 71b½ -1 69w1 38b0 51w0 62b0 2.5 0.0 2369 27.5
71   Ferdiman Tersiman 2009 INA 69b0 63w½ 51b0 70w½ 57b0 60w0 -1 58b0 67w0 2.0 0.0 2326 25.0
72 GM Antonio Rogelio Jr 2557 PHI 59w½ 33b0 54w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 0.0 0 32.5

NỮ CỜ TIÊU CHUẨN

asian11_50

Hạng     Tên kỳ thủ C.số QG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm HS1 HS2 HS3
1 WGM Sukandar Irine Kharisma 2288 INA 32w1 5w1 3b1 20b1 6w½ 15b1 4w½ 2b0 8w1 7.0 0.0 2413 47.5
2 WGM Gomes Mary Ann 2378 IND 33b½ 26w1 11b0 24w1 7b1 18b1 6w1 1w1 3b0 6.5 0.0 2358 43.0
3 WGM Tan Zhongyi 2430 CHN 27w1 7b1 1w0 25w½ 8b½ 22b1 11w1 4b½ 2w1 6.5 0.0 2342 44.5
4 WGM Ding Yixin 2353 CHN 26b½ 35w1 24b1 6w½ 5b1 11w½ 1b½ 3w½ 7b1 6.5 0.0 2339 44.5
5   Wang Jue 2364 CHN 34w1 1b0 27w1 16b1 4w0 23b1 13b1 8w½ 9b1 6.5 0.0 2313 43.0
6 GM Zhao Xue 2549 CHN 16w1 13b½ 22w1 4b½ 1b½ 25w1 2b0 12b1 15w½ 6.0 0.0 2358 44.5
7 WGM Le Thanh Tu 2313 VIE 38b1 3w0 31b1 17w½ 2w0 30b1 18w1 23b1 4w0 5.5 0.0 2356 41.0
8 IM Karavade Eesha 2353 IND 28w1 21b1 20w0 29b½ 3w½ 16b1 15w1 5b½ 1b0 5.5 0.0 2340 44.0
9 WGM Padmini Rout 2345 IND 24w½ 22b0 19w1 23b0 14w1 34b1 26w1 11b1 5w0 5.5 0.0 2263 38.5
10 WGM Guo Qi 2360 CHN 21w0 28b1 14w0 41b½ 37w1 27b1 12w0 30b1 23w1 5.5 0.0 2221 34.0
11 WGM Nguyen Thi Thanh An 2301 VIE 39b1 17w½ 2w1 15b½ 20w1 4b½ 3b0 9w0 14b½ 5.0 0.0 2387 45.0
12 WIM Nakhbayeva Guliskhan 2309 KAZ 37w1 15b0 34w1 18b0 29w1 17b½ 10b1 6w0 16b½ 5.0 0.0 2379 39.0
13 IM Mohota Nisha 2321 IND 36w1 6w½ 17b½ 14b1 15w0 20b1 5w0 16w½ 19b½ 5.0 0.0 2368 42.5
14 WIM Yanjindulam Dulamsuren 2214 MGL 17b0 39w1 10b1 13w0 9b0 40w1 20w1 15b½ 11w½ 5.0 0.0 2362 38.5
15 IM Munguntuul Batkhuyag 2451 MGL 29b1 12w1 25b½ 11w½ 13b1 1w0 8b0 14w½ 6b½ 5.0 0.0 2354 42.5
16 WFM Zhai Mo 2248 CHN 6b0 36w1 40b1 5w0 33b1 8w0 29w1 13b½ 12w½ 5.0 0.0 2335 38.5
17 WGM Pham Le Thao Nguyen 2390 VIE 14w1 11b½ 13w½ 7b½ 23w0 12w½ 22b½ 27b1 18w½ 5.0 0.0 2326 39.5
18 IM Tania Sachdev 2417 IND 31b0 30w1 32b1 12w1 25b½ 2w0 7b0 28w1 17b½ 5.0 0.0 2308 37.0
19   Ni Shiqun 2157 CHN 25w0 23b½ 9b0 36w½ 38b1 31w½ 33b1 22w1 13w½ 5.0 0.0 2299 33.5
20 WGM Batchimeg Tuvshintugs 2363 MGL 30b1 31w1 8b1 1w0 11b0 13w0 14b0 32w1 26b1 5.0 0.0 2270 38.5
21 WFM Medina Warda Aulia 2172 INA 10b1 8w0 29b0 31w0 40b½ 32w½ 38b1 33w1 25b1 5.0 0.0 2260 31.0
22 WIM Muminova Nafisa 2338 UZB 35b½ 9w1 6b0 33w½ 31b1 3w0 17w½ 19b0 30w1 4.5 0.0 2334 38.0
23 WGM Swathi Ghate 2286 IND 40b0 19w½ 26b1 9w1 17b1 5w0 25b1 7w0 10b0 4.5 0.0 2326 41.0
24   Pratyusha Bodda 2123 IND 9b½ 33w1 4w0 2b0 34w0 37b1 27w0 -1 31b1 4.5 0.0 2277 36.5
25 WGM Hoang Thi Bao Tram 2356 VIE 19b1 40w1 15w½ 3b½ 18w½ 6b0 23w0 26b½ 21w0 4.0 0.0 2352 41.0
26 WIM Nguyen Quynh Anh 2129 VIE 4w½ 2b0 23w0 35b1 41w1 29b1 9b0 25w½ 20w0 4.0 0.0 2331 39.0
27 WIM Hoang Thi Nhu Y 2238 VIE 3b0 38w1 5b0 32w1 30b½ 10w0 24b1 17w0 28b½ 4.0 0.0 2285 38.0
28 WIM Vo Thi Kim Phung 2155 VIE 8b0 10w0 39b1 30w0 36b1 33w½ 34w1 18b0 27w½ 4.0 0.0 2276 33.5
29 WIM Le Kieu Thien Kim 2239 VIE 15w0 37b1 21w1 8w½ 12b0 26w0 16b0 36b½ 38w1 4.0 0.0 2253 36.0
30 WIM Pham Bich Ngoc 2176 VIE 20w0 18b0 38w1 28b1 27w½ 7w0 31b1 10w0 22b0 3.5 0.0 2324 37.0
31 WIM Nguyen Thi Mai Hung 2237 VIE 18w1 20b0 7w0 21b1 22w0 19b½ 30w0 40b1 24w0 3.5 0.0 2277 37.5
32   Pham Thi Thu Hoai 1956 VIE 1b0 -1 18w0 27b0 35w½ 21b½ 41w1 20b0 34w½ 3.5 0.0 2253 35.5
33 WGM Kiran Manisha Mohanty 2208 IND 2w½ 24b0 35w1 22b½ 16w0 28b½ 19w0 21b0 -1 3.5 0.0 2224 37.0
34 WIM Sihite Chelsie Monica 2181 INA 5b0 41w1 12b0 40w½ 24b1 9w0 28b0 35w½ 32b½ 3.5 0.0 2195 33.5
35 WFM Dewi Aa Citra 2112 INA 22w½ 4b0 33b0 26w0 32b½ -1 40w½ 34b½ 36w½ 3.5 0.0 2182 31.0
36 WFM Enkhtuul Altanulzii 2108 MGL 13b0 16b0 37w½ 19b½ 28w0 41b½ 39w1 29w½ 35b½ 3.5 0.0 2177 31.5
37   Jelsen Yemi 2007 INA 12b0 29w0 36b½ 39w1 10b0 24w0 -1 38b0 41w1 3.5 0.0 2172 30.0
38   Ngo Thi Kim Tuyen 2070 VIE 7w0 27b0 30b0 -1 19w0 39b1 21w0 37w1 29b0 3.0 1.0 2186 32.5
39 WFM Ton Nu Hong An 1997 VIE 11w0 14b0 28w0 37b0 -1 38w0 36b0 41b1 40w1 3.0 0.0 2089 28.0
40   Virda Rizka Aulia 1769 INA 23w1 25b0 16w0 34b½ 21w½ 14b0 35b½ 31w0 39b0 2.5 0.0 2242 33.5
41   Otorbaeva Nuriza 1740 KGZ -0 34b0 -1 10w½ 26b0 36w½ 32b0 39w0 37b0 2.0 0.0 2130 27.0

NAM CỜ CHỚP

asian11_47

Hạng     Tên kỳ thủ C.số QG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm HS1 HS2 HS3
1 GM So Wesley 2653 PHI 44w1 47b1 10w1 26b½ 6w1 9w1 2b1 5b½ 3w½ 7.5 0.0 2570 37.0
2 IM Nguyen Van Huy 2502 VIE 53w½ 64b1 27w½ 42b1 10w1 26b1 1w0 12w1 20b1 7.0 0.0 2553 31.5
3 GM Ding Liren 2679 CHN 25b½ 23w½ 62b1 15w½ 7b1 32w1 18b1 9w1 1b½ 7.0 0.0 2537 33.5
4 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2656 VIE 38b1 14w½ 39w1 34b1 26w½ 16b0 31w1 10w1 9b1 7.0 0.0 2515 31.0
5 GM Yu Yangyi 2626 CHN 49b1 15w1 11b1 19w1 9b0 18w½ 14b1 1w½ 8b½ 6.5 0.0 2542 35.0
6 GM Adhiban B 2555 IND 33b½ 50w1 32b1 14w1 1b0 15w1 8b0 19w1 18b1 6.5 0.0 2529 33.0
7 GM Negi Parimarjan 2640 IND 17w1 34b½ 31w1 9b0 3w0 35b1 37w1 23w1 14b1 6.5 0.0 2528 31.0
8 GM Xiu Deshun 2494 CHN 67b1 12w0 45b1 52w1 19b½ 11w1 6w1 16b½ 5w½ 6.5 0.0 2520 33.5
9 IM Venkatesh M R 2517 IND 42b1 45w1 12b1 7w1 5w1 1b0 16w1 3b0 4w0 6.0 0.0 2621 38.5
10 GM Paragua Mark 2521 PHI 51b1 43w1 1b0 24w1 2b0 42w1 27w1 4b0 16w1 6.0 0.0 2524 33.5
11 GM Lu Shanglei 2522 CHN 58w1 56b1 5w0 40b1 16w0 8b0 41w1 29b1 28w1 6.0 0.0 2512 30.0
12 GM Zhou Jianchao 2609 CHN 59w1 8b1 9w0 16b0 40w1 47b1 29w1 2b0 24w1 6.0 0.0 2492 32.0
13 GM Salem A R Saleh 2528 UAE 43b0 51w0 58b1 63w1 24b0 40w1 42b1 25w1 23b1 6.0 0.0 2396 25.5
14 GM Cao Sang 2513 VIE 54w1 4b½ 53w1 6b0 17w1 21b1 5w0 27b1 7w0 5.5 0.0 2603 35.5
15 IM Kuderinov Kirill 2493 KAZ 61w1 5b0 56w1 3b½ 34w1 6b0 28w½ 26b1 22w½ 5.5 0.0 2600 32.5
16 IM Liu Qingnan 2483 CHN 52b1 19w0 48b1 12w1 11b1 4w1 9b0 8w½ 10b0 5.5 0.0 2565 36.0
17 IM Lou Yiping 2428 CHN 7b0 67w1 30b1 20w½ 14b0 66w1 19b0 37b1 31w1 5.5 0.0 2548 30.5
18 IM Gundavaa Bayarsaikhan 2516 MGL 56w0 58b1 51w1 39b1 27w1 5b½ 3w0 31b1 6w0 5.5 0.0 2525 30.0
19 GM Zhao Jun 2577 CHN 63w1 16b1 40w1 5b0 8w½ 31b0 17w1 6b0 32w1 5.5 0.0 2503 33.0
20 GM Sethuraman S P 2546 IND 41w1 39b0 44w1 17b½ 31w0 50b1 32w1 21b1 2w0 5.5 0.0 2479 28.0
21 GM Ni Hua 2673 CHN 32w½ 31b0 54w1 50b1 23b1 14w0 49b1 20w0 33b1 5.5 0.0 2463 27.5
22 GM Barbosa Oliver 2550 PHI 70w+ 24w0 49b0 46w1 25b1 23w0 39b1 44w1 15b½ 5.5 0.0 2446 28.0
23 GM Tu Hoang Thong 2434 VIE 27w½ 3b½ 36w1 66b1 21w0 22b1 26w1 7b0 13w0 5.0 0.0 2618 33.0
24 FM Wei Yi 2376 CHN 66w1 22b1 26w0 10b0 13w1 27b0 47w1 34b1 12b0 5.0 0.0 2569 31.5
25 GM Deepan Chakkravarthy J 2461 IND 3w½ 27b0 64w1 28b½ 22w0 51b1 56w1 13b0 39b1 5.0 0.0 2539 28.5
26 GM Ghaem Maghami Ehsan 2579 IRI 46b1 62w1 24b1 1w½ 4b½ 2w0 23b0 15w0 40b1 5.0 0.0 2520 33.5
27 GM Gupta Abhijeet 2644 IND 23b½ 25w1 2b½ 49w1 18b0 24w1 10b0 14w0 44b1 5.0 0.0 2484 32.0
28 GM Le Quang Liem 2703 VIE 31w½ 32b0 60b1 25w½ 49b½ 39w1 15b½ 30w1 11b0 5.0 0.0 2480 28.5
29 GM Gomez John Paul 2507 PHI 48b0 42w0 65b1 43w1 52b1 30w1 12b0 11w0 41b1 5.0 0.0 2465 27.0
30 GM Megaranto Susanto 2517 INA 39w0 41b1 17w0 51b1 56w1 29b0 59w1 28b0 43w1 5.0 0.0 2447 25.5
31   Ma Qun 2481 CHN 28b½ 21w1 7b0 33w1 20b1 19w1 4b0 18w0 17b0 4.5 0.0 2616 34.0
32   Wan Yunguo 2456 CHN 21b½ 28w1 6w0 35b1 36w1 3b0 20b0 49w1 19b0 4.5 0.0 2614 32.5
33 IM Narayanan Srinath 2383 IND 6w½ 35b1 34w0 31b0 53w1 37b0 50w1 38b1 21w0 4.5 0.0 2523 28.0
34   Yu Ruiyuan 2511 CHN 57b1 7w½ 33b1 4w0 15b0 49w0 35b1 24w0 55b1 4.5 0.0 2514 29.5
35 GM Laylo Darwin 2502 PHI 50b½ 33w0 38b1 32w0 60b1 7w0 34w0 54b1 51w1 4.5 0.0 2439 25.0
36 GM Gopal G N 2562 IND 40b0 46w1 23b0 59w1 32b0 57w1 44b0 51b½ 50w1 4.5 0.0 2416 23.5
37 GM Torre Eugenio 2496 PHI 45b0 65w1 52b0 60w½ 55b1 33w1 7b0 17w0 42b1 4.5 0.0 2406 25.0
38 IM Nguyen Huynh Minh Huy 2442 VIE 4w0 54b½ 35w0 64b1 50w0 53b1 60b1 33w0 49b1 4.5 0.0 2406 23.0
39 FM Pitra Andika 2327 INA 30b1 20w1 4b0 18w0 48b1 28b0 22w0 47b1 25w0 4.0 0.0 2578 31.0
40 IM Garcia Jan Emmanuel 2399 PHI 36w1 48w1 19b0 11w0 12b0 13b0 52w1 56b1 26w0 4.0 0.0 2562 31.0
41 FM Djuraev Sokhib 2375 TJK 20b0 30w0 67b1 47b0 62w1 48w1 11b0 45b1 29w0 4.0 0.0 2521 27.5
42 FM Hamdani Rudin 2322 INA 9w0 29b1 47w1 2w0 66b1 10b0 13w0 59b1 37w0 4.0 0.0 2520 31.5
43 IM Le Quang Long 2351 VIE 13w1 10b0 66w0 29b0 44w0 61b1 48b1 57w1 30b0 4.0 0.0 2517 27.0
44 GM Nguyen Anh Dung 2440 VIE 1b0 57w1 20b0 45w0 43b1 52w1 36w1 22b0 27w0 4.0 0.0 2514 28.0
45 FM Tran Tuan Minh 2266 VIE 37w1 9b0 8w0 44b1 47w0 59b0 46b1 41w0 62b1 4.0 0.0 2481 26.5
46 IM Irwanto Sadikin 2419 INA 26w0 36b0 61w1 22b0 51w0 58b1 45w0 65b1 59w1 4.0 0.0 2444 23.0
47 GM Dao Thien Hai 2514 VIE 65b1 1w0 42b0 41w1 45b1 12w0 24b0 39w0 57b1 4.0 0.0 2424 27.0
48 GM Jumabayev Rinat 2556 KAZ 29w1 40b0 16w0 53b1 39w0 41b0 43w0 58b1 56w1 4.0 0.0 2399 24.5
49 IM Gao Rui 2427 CHN 5w0 61b1 22w1 27b0 28w½ 34b1 21w0 32b0 38w0 3.5 0.0 2595 29.5
50 WGM Sukandar Irine Kharisma 2288 INA 35w½ 6b0 55b1 21w0 38b1 20w0 33b0 60w1 36b0 3.5 0.0 2539 29.0
51 FM Nguyen Van Hai 2341 VIE 10w0 13b1 18b0 30w0 46b1 25w0 66b1 36w½ 35b0 3.5 0.0 2528 30.5
52 IM Ton That Nhu Tung 2144 VIE 16w0 59b1 37w1 8b0 29w0 44b0 40b0 62w½ 63w1 3.5 0.0 2475 26.0
53 CM Farid Firman Syah 2285 INA 2b½ 55w1 14b0 48w0 33b0 38w0 63w0 67b1 61w1 3.5 0.0 2471 24.5
54   Tran Quoc Dung 2303 VIE 14b0 38w½ 21b0 55w0 57b0 68w1 64b1 35w0 60b1 3.5 0.0 2454 24.0
55 IM Nguyen Duc Hoa 2496 VIE 64w½ 53b0 50w0 54b1 37w0 56b0 61w1 63b1 34w0 3.5 0.0 2373 20.5
56 FM Sonjaya Deni 2321 INA 18b1 11w0 15b0 62w1 30b0 55w1 25b0 40w0 48b0 3.0 0.0 2512 29.0
57 IM Tu Hoang Thai 2295 VIE 34w0 44b0 59w0 68b1 54w1 36b0 62w1 43b0 47w0 3.0 0.0 2469 23.0
58 FM Pham Chuong 2349 VIE 11b0 18w0 13w0 67b1 59b0 46w0 68b1 48w0 65b1 3.0 0.0 2467 24.5
59 IM Goh Wei Ming Kevin 2426 SIN 12b0 52w0 57b1 36b0 58w1 45w1 30b0 42w0 46b0 3.0 0.0 2439 25.0
60   Yu Jun 0 CHN -0 68b1 28w0 37b½ 35w0 63b1 38w0 50b0 54w0 2.5 0.0 2475 23.5
61   Qu Yanqiao 2159 CHN 15b0 49w0 46b0 65w1 63b½ 43w0 55b0 64w1 53b0 2.5 0.0 2414 21.0
62 IM Wang Chen 2482 CHN 68w1 26b0 3w0 56b0 41b0 65w1 57b0 52b½ 45w0 2.5 0.0 2403 22.5
63 IM Wahono Awam 2405 INA 19b0 66b0 68w1 13b0 61w½ 60w0 53b1 55w0 52b0 2.5 0.0 2391 22.0
64 IM Bao Khoa 2257 VIE 55b½ 2w0 25b0 38w0 65b0 67w1 54w0 61b0 68w1 2.5 0.0 2390 21.0
65 FM Novita Anjas 2304 INA 47w0 37b0 29w0 61b0 64w1 62b0 67b1 46w0 58w0 2.0 0.0 2432 20.5
66 GM Wen Yang 2550 CHN 24b0 63w1 43b1 23w0 42w0 17b0 51w0 -0 -0 2.0 0.0 2399 24.5
67   Tan Weiliang 2222 SIN 8w0 17b0 41w0 58w0 68b1 64b0 65w0 53w0 -1 2.0 0.0 2356 20.5
68   Ferdiman Tersiman 2009 INA 62b0 60w0 63b0 57w0 67w0 54b0 58w0 -1 64b0 1.0 0.0 2330 16.5
69 IM Nezad Husein Aziz 2393 QAT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0 27.0
70 IM Sapar Emelbek 2380 KGZ 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0 27.0
71   Li Hanbin 2289 CHN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0 27.0

NỮ CỜ CHỚP

asian11_49

Hạng     Tên kỳ thủ C.số QG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm HS1 HS2 HS3
1 GM Zhao Xue 2549 CHN 12w1 9b1 15b1 25w½ 10b0 8w1 5w1 7b1 4b½ 7.0 0.0 2338 35.5
2   Wang Jue 2364 CHN 5b0 33w1 13b1 19w1 26b1 4w1 7w1 9b0 10b1 7.0 0.0 2297 33.5
3 WGM Tan Zhongyi 2430 CHN 13b0 27w½ 23b½ 30w1 19b1 28w1 10b1 14w1 9w1 7.0 0.0 2275 28.0
4 WGM Nguyen Thi Thanh An 2301 VIE 37w½ 29b1 21w½ 31w1 8b1 2b0 6w1 5b1 1w½ 6.5 1.0 2329 34.0
5 WIM Pham Bich Ngoc 2176 VIE 2w1 36b1 7b½ 16w1 25b1 10w1 1b0 4w0 11w1 6.5 0.0 2424 35.5
6 WGM Swathi Ghate 2286 IND 35b1 14w1 25b0 9w1 7b0 26w1 4b0 13b1 16w1 6.0 0.0 2358 31.0
7 WGM Ding Yixin 2353 CHN 38w1 32b1 5w½ 26b½ 6w1 14w1 2b0 1w0 21b1 6.0 0.0 2356 33.0
8 WGM Guo Qi 2360 CHN 27b1 13w1 19b1 10w0 4w0 1b0 31w1 24b1 14b1 6.0 0.0 2329 30.5
9 WIM Nakhbayeva Guliskhan 2309 KAZ 40b1 1w0 35w1 6b0 31w1 24b1 13w1 2w1 3b0 6.0 0.0 2302 32.0
10 WGM Hoang Thi Bao Tram 2356 VIE 23w½ 37b1 11w1 8b1 1w1 5b0 3w0 21b1 2w0 5.5 0.0 2400 36.5
11 WGM Ju Wenjun 2529 CHN 28b1 26w½ 10b0 22w1 21b1 25w1 14b0 17w1 5b0 5.5 0.0 2367 28.5
12 WFM Zhai Mo 2248 CHN 1b0 30w½ 27b0 38b1 22w1 13b0 36w1 19w1 20b1 5.5 0.0 2298 26.0
13 WIM Nguyen Thi Mai Hung 2237 VIE 3w1 8b0 2w0 35b1 16b1 12w1 9b0 6w0 25b1 5.0 0.0 2366 35.5
14 IM Tania Sachdev 2417 IND 20w1 6b0 38w1 24b1 15w1 7b0 11w1 3b0 8w0 5.0 0.0 2360 32.5
15 IM Mohota Nisha 2321 IND 30b1 41w+ 1w0 32w1 14b0 23w0 20b0 33w1 26b1 5.0 0.0 2293 25.5
16 IM Munguntuul Batkhuyag 2451 MGL 24w0 34b1 20w1 5b0 13w0 39b1 25b1 23w1 6b0 5.0 0.0 2241 27.0
17 IM Karavade Eesha 2353 IND 39b1 19w0 32b0 33w1 23b0 29w1 28b1 11b0 24w1 5.0 0.0 2240 23.5
18 WIM Muminova Nafisa 2338 UZB 32w0 38b0 37w1 20b1 24w0 31b0 30w1 28b1 23w1 5.0 0.0 2164 22.0
19 WGM Kiran Manisha Mohanty 2208 IND 21w1 17b1 8w0 2b0 3w0 36b½ 22w1 12b0 29w1 4.5 0.0 2374 32.5
20 WIM Yanjindulam Dulamsuren 2214 MGL 14b0 40w1 16b0 18w0 33b1 32b1 15w1 25w½ 12w0 4.5 0.0 2321 27.0
21 WGM Pham Le Thao Nguyen 2390 VIE 19b0 39w1 4b½ 27w1 11w0 30b1 23b1 10w0 7w0 4.5 0.0 2294 29.5
22 WGM Gomes Mary Ann 2378 IND 29w½ 23b1 26w0 11b0 12b0 27w1 19b0 30w1 36w1 4.5 0.0 2283 26.0
23 WIM Vo Thi Kim Phung 2155 VIE 10b½ 22w0 3w½ 36b1 17w1 15b1 21w0 16b0 18b0 4.0 0.0 2386 29.5
24 WIM Hoang Thi Nhu Y 2238 VIE 16b1 25w0 41b+ 14w0 18b1 9w0 26b1 8w0 17b0 4.0 0.0 2380 30.0
25 WGM Batchimeg Tuvshintugs 2363 MGL 34w1 24b1 6w1 1b½ 5w0 11b0 16w0 20b½ 13w0 4.0 0.0 2358 32.5
26 WGM Le Thanh Tu 2313 VIE 31w1 11b½ 22b1 7w½ 2w0 6b0 24w0 34b1 15w0 4.0 0.0 2353 30.0
27   Ni Shiqun 2157 CHN 8w0 3b½ 12w1 21b0 30w0 22b0 38w1 36b½ 34w1 4.0 0.0 2332 27.0
28 WIM Le Kieu Thien Kim 2239 VIE 11w0 31b0 39w1 40b1 32w1 3b0 17w0 18w0 35b1 4.0 0.0 2271 25.0
29 WIM Sihite Chelsie Monica 2181 INA 22b½ 4w0 30b0 37w½ 40w1 17b0 39w1 31b1 19b0 4.0 0.0 2207 23.5
30   Ngo Thi Kim Tuyen 2070 VIE 15w0 12b½ 29w1 3b0 27b1 21w0 18b0 22b0 37w1 3.5 0.0 2327 28.0
31   Jelsen Yemi 2007 INA 26b0 28w1 36w1 4b0 9b0 18w1 8b0 29w0 33b½ 3.5 0.0 2315 29.0
32 WFM Enkhtuul Altanulzii 2108 MGL 18b1 7w0 17w1 15b0 28b0 20w0 34w0 37b½ 38w1 3.5 0.0 2284 26.0
33 WFM Dewi Aa Citra 2112 INA 36w0 2b0 34w1 17b0 20w0 35b1 37w1 15b0 31w½ 3.5 0.0 2254 23.5
34 WFM Medina Warda Aulia 2172 INA 25b0 16w0 33b0 39b0 35w1 40w1 32b1 26w0 27b0 3.0 0.0 2233 21.5
35   Virda Rizka Aulia 1769 INA 6w0 -1 9b0 13w0 34b0 33w0 40b1 39b1 28w0 3.0 0.0 2212 24.0
36 WGM Padmini Rout 2345 IND 33b1 5w0 31b0 23w0 38b1 19w½ 12b0 27w½ 22b0 3.0 0.0 2206 26.0
37   Pham Thi Thu Hoai 1956 VIE 4b½ 10w0 18b0 29b½ 39w0 38w1 33b0 32w½ 30b0 2.5 0.0 2220 25.0
38   Pratyusha Bodda 2123 IND 7b0 18w1 14b0 12w0 36w0 37b0 27b0 40w1 32b0 2.0 0.0 2281 26.0
39 WIM Nguyen Quynh Anh 2129 VIE 17w0 21b0 28b0 34w1 37b1 16w0 29b0 35w0 40b0 2.0 0.0 2255 23.0
40 WFM Ton Nu Hong An 1997 VIE 9w0 20b0 -1 28w0 29b0 34b0 35w0 38b0 39w1 2.0 0.0 2195 20.0
41   Otorbaeva Nuriza 1740 KGZ -1 15b- 24w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 0.0 0 27.0