futa6 header

CHƯƠNG TRÌNH

KHAI MẠC
15/7 16:00-16:30 Đón khách
16:30-17:30 Lễ khai mạc, Bốc thăm 
17:30 Tiệc chào mừng
 
THI ĐẤU VÒNG LOẠI
16/7 09:00-13:00 Ván 1 / 15:00-19:00 Ván 2
17/7 09:00-13:00 Ván 3 / 15:00-19:00 Ván 4
18/7 09:00-13:00 Ván 5
 
TỨ KẾT
19/7 09:00-13:00 Ván 1 / 15:00-19:00 Ván 2
 
BÁN KẾT 
21/7 09:00-13:00 Ván 1 / 22/7 09:00-13:00 Ván 2
 
CHUNG KẾT & TRANH HẠNG 3 - 4 & 5-8
23/7 09:00-13:00 Ván 1 / 24/7 09:00-13:00 Ván 2
 
LỄ TRAO THƯỞNG
24/7 16:00-16:30 Đón khách
16:30-17:00 Trao thưởng 
17:30 Liên hoan