Seagames 26 - Indonesia 2011

Giải được tổ chức tại  thành phố Palembang, Indonesia từ 12 đến 21/11/2011.

Chi tiết bản tin xem tại đây: Seagames 26