Giải Cờ Vua Việt Nam - Dragon Capital mở rộng lần I - 1st Dragon Capital Vietnam chess open 2008

GIẢI CỜ VUA VIỆT NAM DRAGON CAPITAL MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT

1st DRAGON CAPITAL VIETNAM CHESS OPEN
26 August to 2 September 2008 in Vung Tau

dragon1KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL STANDING
Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH.
1 GM Le Quang Liem 2577 VIE 22b1 11w½ 13w1 20b1 5b½ 2w1 3b½ 14w1 4b½ 7 49½
2 GM Azmaiparashvili Zurab 2615 GEO 18b1 19w1 31b1 5w½ 3b½ 1b0 16w1 10w1 6b½ 49
3 GM So Wesley 2577 PHI 21w1 15b½ 39w1 11b1 2w½ 5b½ 1w½ 7b½ 16w1 48
4 GM Shanava Konstantine 2522 GEO 17w1 12b1 5w0 13b0 21w1 8b½ 11w1 19b1 1w½ 6 49
5 GM Dao Thien Hai 2489 VIE 42b1 40w1 4b1 2b½ 1w½ 3w½ 14b½ 6w½ 7b½ 6 46½
6 GM Tu Hoang Thong 2493 VIE 39w½ 28b1 15w½ 7b½ 20w1 13b1 10w½ 5b½ 2w½ 6 45
7   Nolte Rolando 2522 PHI 20b0 33w1 36b1 6w½ 15b½ 22w1 9b1 3w½ 5w½ 6 44½
8 FM Nguyen Duc Hoa 2319 VIE 9b0 36w0 33b1 29b1 37w1 4w½ 19b½ 15w1 14b1 6 39½
9 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2579 VIE 8w1 13b0 30w1 15b½ 11w1 10b0 7w0 21b1 22w1 46
  IM Tu Hoang Thai 2395 VIE 37w1 16b½ 14w½ 19b1 13w½ 9w1 6b½ 2b0 12w½ 46
11 IM Goh Weiming 2403 SIN 38b1 1b½ 29w1 3w0 9b0 20w1 4b0 31w1 25b1 44½
12 FM Pham Chuong 2343 VIE 32b1 4w0 40b1 31w1 14w½ 16b0 27w1 13b½ 10b½ 40
13 IM Bitoon Richard 2439 PHI 36b1 9w1 1b0 4w1 10b½ 6w0 25b½ 12w½ 17b½ 5 48
14 GM Nguyen Anh Dung 2499 VIE 33b1 20w½ 10b½ 22w1 12b½ 25w1 5w½ 1b0 8w0 5 47
15 CM Nguyen Van Huy 2386 VIE 24b1 3w½ 6b½ 9w½ 7w½ 27b0 30w1 8b0 28w1 5 46½
16 GM Dzhumaev Marat 2549 UZB 41b1 10w½ 20b0 39w½ 23b1 12w1 2b0 18w1 3b0 5 43
17 CM Nguyen Van Hai 2232 VIE 4b0 32w0 35b1 36w1 31b½ 19w0 24b1 27b1 13w½ 5 37½
18 FM Hoang Canh Huan 2339 VIE 2w0 23b0 42w½ 28b1 40w1 26b1 21w½ 16b0 29w1 5 36½
19 IM Sadorra Julio Catalino 2470 PHI 23b1 2b0 26w½ 10w0 24b1 17b1 8w½ 4w0 20b½ 47
20   Le Quang Long 2226 VIE 7w1 14b½ 16w1 1w0 6b0 11b0 28w½ 32b1 19w½ 46½
21 WIM Le Kieu Thien Kim 2286 VIE 3b0 24w½ 34b1 23w½ 4b0 37w1 18b½ 9w0 33b1 42
22 CM Nguyen Hoang Nam 2310 VIE 1w0 38b1 37w1 14b0 32w1 7b0 29w1 25w½ 9b0 41½
23   Nguyen Manh Truong 2131 VIE 19w0 18w1 25b½ 21b½ 16w0 30b0 39b1 33w½ 31b1 37
    Pham Thi Ngoc Tu 2065 VIE 15w0 21b½ 28w1 27b0 19w0 36b1 17w0 34b1 32w1 37
25   Vo Thanh Ninh 2360 VIE 40w0 42b1 23w½ 26b1 27w1 14b0 13w½ 22b½ 11w0 36½
26   Tran Ngoc Lan 2123 VIE 35b1 31w0 19b½ 25w0 39b1 18w0 33b½ 30b1 27w½ 35
27 FM Zaw Oo 2485 MYA 28w½ 29b0 32b1 24w1 25b0 15w1 12b0 17w0 26b½ 4 40½
28 WFM Nguyen Thi Mai Hung 2158 VIE 27b½ 6w0 24b0 18w0 35b1 41w1 20b½ 37w1 15b0 4 38
29 WIM Nguyen Quynh Anh 2098 VIE 34b½ 27w1 11b0 8w0 41b1 31w½ 22b0 38w1 18b0 4 37½
30 FM Ton That Nhu Tung 2216 VIE 31b0 35w1 9b0 32w0 36b1 23w1 15b0 26w0 37b1 4 36
31 FM Phyo Chit 2500 MYA 30w1 26b1 2w0 12b0 17w½ 29b½ 32w½ 11b0 23w0 43
32   Pham Xuan Dat 0 VIE 12w0 17b1 27w0 30b1 22b0 39w1 31b½ 20w0 24b0 38
33 CM Nguyen Van Thanh 2194 VIE 14w0 7b0 8w0 38b½ 42w1 40b1 26w½ 23b½ 21w0 37
34   Sie Thu 2414 MYA 29w½ 39b0 21w0 37b0 38w½ 35w½ 41b1 24w0 36b1 30½
35 FM San Thit Lwin 2450 MYA 26w0 30b0 17w0 42b1 28w0 34b½ 36w0 40b1 41w1 30
36   Huynh Mai Phuong Dung 2099 VIE 13w0 8b1 7w0 17b0 30w0 24w0 35b1 39b1 34w0 3 40
37   Attwood James 2069 AUS 10b0 41w1 22b0 34w1 8b0 21b0 42w1 28b0 30w0 3 35½
38 WFM Hoang Thi Nhu Y 2075 VIE 11w0 22w0 41b0 33w½ 34b½ 42b1 40w½ 29b0 39w½ 3 29½
39 WFM Dang Bich Ngoc 2194 VIE 6b½ 34w1 3b0 16b½ 26w0 32b0 23w0 36w0 38b½ 39½
40   Dong Bao Nghia 2006 VIE 25b1 5b0 12w0 41w½ 18b0 33w0 38b½ 35w0 42w½ 34½
41   Phan Trong Binh 0 VIE 16w0 37b0 38w1 40b½ 29w0 28b0 34w0 42b1 35b0 29½
42   Doan Van Duc 2160 VIE 5w0 25w0 18b½ 35w0 33b0 38w0 37b0 41w0 40b½ 1 33½

You find all details of this tournament on https://chess-results.com