Seagames 23 - Philippines 2005

Giải được tổ chức tại  thành phố Tagaytay, Philippines từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2005

Chi tiết bản tin xem tại đây: Seagames 23