GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2008

VIETNAM YOUTH TALENT CHESS CHAMPIONSHIPS 2008
22-31 December in Tan Binh, Ho Chi Minh city

Nam -Boys: 7 9 11~13 15~17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13~15 17~20

trexs2008

NAM 7 - BOYS 7

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Lai Duc Minh HCM * 1 1 1 1 1 5 10.00
2 Do Duc Viet HNO 0 * ½ 1 1 1 5.25
3 Nguyen Cong Tai HCM 0 ½ * 0 1 1 4.25
4 Nguyen Manh Tan HCM 0 0 1 * ½ 0 3.25
5 Vo Kim Cang HCM 0 0 0 ½ * 1 1.75
6 Tran Vu Phu Thanh HCM 0 0 0 1 0 * 1 1.50

NAM 9 - BOYS 9

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB.
1 Le Quang Tra HCM * ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7 23.75
2 Truong Tan Thanh HCM ½ * 1 1 0 1 1 1 1 22.00
3 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6 16.50
4 Ngo Quang Nhat HCM 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 10.00
5 Luu Quang Dao DTH 0 1 0 0 * 1 0 1 1 4 12.50
6 Mai Thien An HNO ½ 0 0 ½ 0 * 1 1 1 4 9.75
7 Ho Khanh Duy HCM 0 0 0 0 1 0 * 0 1 2 4.00
8 Nguyen Thai Duong HCM 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2.00
9 Nguyen Tuan Kiet HCM 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00

NAM 11~13 - BOYS 11~13

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Le Minh Hoang NBI * 1 1 1 1 1 5 10.00
2 Le Huu Thai LDO 0 * 1 1 1 1 4 6.00
3 Tran Minh Thang HNO 0 0 * 1 1 1 3 3.00
4 Vu Quang Quyen HCM 0 0 0 * 1 1 2 1.00
5 Le Thanh Tai HCM 0 0 0 0 * 1 1 0.00
6 Nguyen Tuan Minh HCM 0 0 0 0 0 * 0 0.00

NAM 15~17 - BOYS 15~17

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB.
1 Huynh Lam Binh Nguyen HCM * * 0 1 1 1 1 1 5 10.50
2 Tran Tuan Minh HNO 1 0 * * 1 0 ½ 1 8.75
3 Ton That Nhu Tung HCM 0 0 0 1 * * 1 1 3 4.50
4 Tran Ngo Thien Phu HCM 0 0 ½ 0 0 0 * * ½ 1.75

NAM 20 - BOYS 20

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Tran Thanh Tu DTH * 1 ½ 0 1 1 7.00
2 Nguyen Minh Tuan HCM 0 * ½ 1 1 1 6.50
3 Ly Hong Nguyen HCM ½ ½ * 1 0 1 3 6.50
4 Bao Khoa LDO 1 0 0 * 1 1 3 5.50
5 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 0 0 1 0 * 1 2 3.00
6 Vuong Pham The Nam HCM 0 0 0 0 0 * 0 0.00

NỮ 7 - GIRLS 7

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Bui Thanh Nha Truc HCM * 1 1 1 1 1 5 10.00
2 Le Tran Phuong Uyen DTH 0 * 1 0 1 1 3 5.00
3 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 0 0 * 1 1 1 3 4.00
4 Tran Nguyen Huyen Tran HCM 0 1 0 * 0 1 2 4.00
5 Le Thi Nhu Quynh LDO 0 0 0 1 * 0 1 2.00
6 Le Khanh Vy DTH 0 0 0 0 1 * 1 1.00

NỮ 9 - GIRLS 9

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM * 1 1 1 1 1 1 1 7 21.00
2 Vu Thi Dieu Uyen KGI 0 * 1 1 ½ 1 1 1 14.25
3 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 0 0 * 1 1 0 1 1 4 9.50
4 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 0 0 0 * 1 0 1 1 3 6.50
5 Nguyen To Tran HCM 0 ½ 0 0 * 1 0 1 6.75
6 Phan Hoang Nhat Anh HCM 0 0 1 1 0 * 0 0 2 7.00
7 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 0 0 0 0 1 1 * 0 2 4.50
8 Hoang Minh Thu HCM 0 0 0 0 0 1 1 * 2 4.00

NỮ 11 - GIRLS 11

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB.
1 Vu Thi Dieu Ai KGI * * 1 ½ 0 1 1 1 10.75
2 Nguyen Hoang Anh HCM 0 ½ * * 1 1 1 1 8.25
3 Le Minh Nhat HCM 1 0 0 0 * * 0 1 2 5.50
4 Tran Phuong Quynh HCM 0 0 0 0 1 0 * * 1 2.00

NỮ 13~15 - GIRLS 13~15

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB.
1 Pham Hong Minh HCM * * 1 ½ 1 1 1 1 10.75
2 Vu Thien Tram Anh HCM 0 ½ * * 1 1 1 1 6.75
3 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM 0 0 0 0 * * 1 1 2 0.00
4 Le Hoai Bao Duyen HCM 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00

NỮ 17~20 - GIRLS 17~20

Rank Name FED 1 2 3 4 Pts SB.
1 Nguyen Thi Diem Huong BTR * * 1 1 ½ 0 ½ 1 4 11.50
2 Le Hoang Tran Chau HCM 0 0 * * 1 1 1 1 4 8.00
3 Luong Nhat Linh NBI ½ 1 0 0 * * 1 0 7.50
4 Ton Nu Hong An LDO ½ 0 0 0 0 1 * * 4.50