GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC 2007
VIETNAM YOUTH STANDARD CHESS CHAMPIONSHIPS 2007

Giải được tổ chức từ 6 đến 14 tháng 7 năm 2007 tại thành phố Vũng Tàu.

The championship was held from 6-14 July, 2007 in Vung Tau city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Bà Rịa - Vũng Tàu
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Minh Thang HNO 45w1 28b½ 30w1 23b1 5w1 2b1 4w½ 3w1 6b½
2 Hoang Tan Duc HNO 37b1 38w1 6b1 16w1 4b1 1w0 3b0 8w1 14b1 7
3 Nguyen Tuan Kiet HCM 22b½ 14w1 15b1 12w½ 30b1 8w1 2w1 1b0 5b1 7
4 Nguyen Thai Duong HCM 32b1 40w1 7b1 27w1 2w0 6b1 1b½ 5w0 18w1
5 Ha Hai Minh TNG 18b1 26w1 27w½ 9b1 1b0 12w1 7b1 4b1 3w0
6 Huynh Thanh Nghia DON 43w1 12b1 2w0 21b1 31w1 4w0 24b1 18b1 1w½
7 Ngo Quang Nhat HCM 29b1 19b1 4w0 18b1 11w½ 9b1 5w0 20w1 12b1
8 Le Dinh Nguyen Anh BRV 28w0 45b1 37w1 25b1 17w1 3b0 11w1 2b0 19w1 6
9 Nguyen Le Duc Huy DTH 35b1 13w½ 28b1 5w0 16b1 7w0 23b½ 21w1 17w1 6
10 Phan Duc Minh THO 14b½ 15w0 22b½ 48w1 26b1 17w0 30b1 16w1 23b1 6
11 Ha Minh Khoi HCM 21b1 36w1 16b0 26w1 7b½ 13w1 8b0 14b0 25w1
12 Tran The Phap KGI 42b1 6w0 39b1 3b½ 23w1 5b0 15w1 17b1 7w0
13 Nguyen Hoang Thanh DTH 46w1 9b½ 23w0 28w1 15b1 11b0 14w0 36b1 26w1
14 Ha Minh Tung THO 10w½ 3b0 43w1 17b0 46w1 28b1 13b1 11w1 2w0
  Tran Nguyen Duy Thong BRV 23w½ 10b1 3w0 29b1 13w0 27b1 12b0 37w1 24b1
16 Nguyen Cong Tai HCM 44b1 20w1 11w1 2b0 9w0 31b1 18w0 10b0 34w1 5
17 Phan Ba Viet BCA 24b0 33w1 42b1 14w1 8b0 10b1 19w1 12w0 9b0 5
18 Tran Trong Thanh BGI 5w0 41b1 38b1 7w0 27b1 32w1 16b1 6w0 4b0 5
  Le Tran Hai Dang QBI 47b1 7w0 36b1 30w0 37b1 25w1 17b0 32w1 8b0 5
20 Nguyen Vu Hoang BGI 25w1 16b0 21w0 38b1 36w0 40b1 22w1 7b0 30w1 5
  Do Duc Viet BCA 11w0 --1 20b1 6w0 24b0 45w1 27w1 9b0 32b1 5
22 Le Quang Vinh DTH 3w½ 23b0 10w½ 45b1 28w0 33w1 20b0 43b1 31w1 5
23 Nguyen Hoang Khang DON 15b½ 22w1 13b1 1w0 12b0 30w1 9w½ 25b½ 10w0
24 Ho Huu Dang Khoi CTH 17w1 30b0 25w0 35b1 21w1 36b1 6w0 26b½ 15w0
25 Le Trung Thanh PYE 20b0 44w1 24b1 8w0 33b1 19b0 31w1 23w½ 11b0
  Luu Quang Vu QDO --1 5b0 46w1 11b0 10w0 49b1 29w1 24w½ 13b0
27 Doan Nguyen Trung Tin LDO 34b1 39w1 5b½ 4b0 18w0 15w0 21b0 46w1 38b1
28 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 8b1 1w½ 9w0 13b0 22b1 14w0 33b0 39w1 37b1
29 Dao Ba Dang HPH 7w0 47b1 32w0 15w0 35b1 42w1 26b0 38b½ 36w1
30 Vuong The Hung Vi HCM 41b1 24w1 1b0 19b1 3w0 23b0 10w0 33w1 20b0 4
31 Nguyen Doan Nam Anh BGI 39b0 34w1 40b1 32w1 6b0 16w0 25b0 42w1 22b0 4
  Nguyen Tai Thanh Sang HCM 4w0 49w1 29b1 31b0 44w1 18b0 43w1 19b0 21w0 4
33 Ta Quang Huy BNI 36w0 17b0 47w1 40b1 25w0 22b0 28w1 30b0 43w1 4
34 Le Nhat Minh QBI 27w0 31b0 44b0 49w1 43w0 46b1 47w1 40b1 16b0 4
35 Nguyen Cong Thanh DTH 9w0 46b0 --1 24w0 29w0 38b0 48b1 49w1 42b1 4
36 Nguyen Xuan Thi HCM 33b1 11b0 19w0 42w1 20b1 24w0 37b½ 13w0 29b0
37 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 2w0 48w1 8b0 46b1 19w0 44b1 36w½ 15b0 28w0
38 Le Tan Phat DTH 48b1 2b0 18w0 20w0 42b0 35w1 45b1 29w½ 27w0
39 Nguyen Huynh Duy Nhan PYE 31w1 27b0 12w0 44w0 48b1 43b0 40w½ 28b0 47w1
  Le Vinh Phuoc DTH 49b1 4b0 31w0 33w0 41b1 20w0 39b½ 34w0 48w1
41 Tran Nguyen Bao Khanh BDU 30w0 18w0 48b0 43b0 40w0 --1 49w1 47b½ 44b1
42 Kieu Xuan Loc BCA 12w0 43b1 17w0 36b0 38w1 29b0 44w1 31b0 35w0 3
43 Nguyen Manh Tan HCM 6b0 42w0 14b0 41w1 34b1 39w1 32b0 22w0 33b0 3
  Le Vo Khanh Gia HCM 16w0 25b0 34w1 39b1 32b0 37w0 42b0 45w1 41w0 3
45 Nguyen Quoc Ky HCM 1b0 8w0 49b1 22w0 47w1 21b0 38w0 44b0 --1 3
46 Bui Trung Hieu HPH 13b0 35w1 26b0 37w0 14b0 34w0 --1 27b0 49b½
47 Nguyen Tien Nhat BRV 19w0 29w0 33b0 --1 45b0 48w1 34b0 41w½ 39b0
48 Hoang Tien Dat BRV 38w0 37b0 41w1 10b0 39w0 47b0 35w0 --1 40b0 2
49 Ta Minh Duc BRV 40w0 32b0 45w0 34b0 --1 26w0 41b0 35b0 46w½

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Quân đội
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 47w1 53b1 29w1 16b1 2w½ 15b1 7w½ 5b1 4w1 8
  Pham Anh Trung HNO 22b1 18w1 3b1 9w1 1b½ 11w1 4b½ 14w1 10b1 8
3 Phan Luong QDO 60w1 4b1 2w0 53b1 7w0 38b1 29w1 12b1 8w1 7
4 Nguyen Thanh Lam HPH 11b1 3w0 52b1 26w1 17b1 9w1 2w½ 7b1 1b0
5 Luu Quoc Dung HNO 25w1 15b½ 56w1 7b½ 16w½ 24b1 6b1 1w0 14b1
6 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 62w1 38b½ 8w0 56b1 27w1 29b1 5w0 21b1 15w1
7 Nguyen Van Toan Thanh QDO 28b1 51w1 14b½ 5w½ 3b1 8w1 1b½ 4w0 17w½ 6
8 Nguyen Hoang Duc QNI 24w½ 63b1 6b1 54w1 15w½ 7b0 19w1 16b1 3b0 6
9 Dang Vu Khoa HNO 27w1 13b1 39w1 2b0 20w1 4b0 14b0 34w1 28b1 6
10 Nguyen Tri Thien BNI 12w1 20b½ 38w½ 39b1 29w0 53b1 13w1 22b1 2w0 6
11 Dao Thien An DTH 4w0 60b1 13w1 57b1 25w1 2b0 12w0 27b1 22w1 6
12 Nguyen Trung Kien PTH 10b0 42w1 49b½ 36w1 23b1 21w½ 11b1 3w0 20b1 6
13 Tran Duy Linh PTH 36b1 9w0 11b0 50w1 48w1 20b1 10b0 23w1 33b1 6
14 Pham Minh Hieu KGI 58w1 19b1 7w½ 15b0 18w1 16b1 9w1 2b0 5w0
15 Vu Duy Phuong QNI 41b1 5w½ 31b1 14w1 8b½ 1w0 21b½ 30w1 6b0
16 Ha Trong Cuong HDU 46b1 32w1 23b1 1w0 5b½ 14w0 25b1 8w0 31b1
17 Le Quang Tra HCM 21b1 26w½ 54b0 31w1 4w0 27b½ 39w1 38w1 7b½
18 Pham Manh Tuan HDU 59w1 2b0 55b1 21w½ 14b0 54w1 22b0 35w1 32b1
  Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 34b1 14w0 22b0 65w1 64b1 32w1 8b0 31w½ 30b1
20 Nguyen Xuan Thanh HCM 42b1 10w½ 26b½ 33w1 9b0 13w0 40w1 41b1 12w0 5
21 Truong Thanh Danh HCM 17w0 65b1 30w1 18b½ 40w1 12b½ 15w½ 6w0 36b½ 5
  Dang Thai Son HCM 2w0 59b1 19w1 29b0 39w1 25b1 18w1 10w0 11b0 5
23 Le Phuong Duy TTH 65w1 45b1 16w0 38b½ 12w0 30b½ 55w1 13b0 41w1 5
24 Phan Ba Thanh Cong DAN 8b½ 31w0 37b1 55w1 35b1 5w0 30b0 32w½ 43b1 5
25 Pham Quang Hung QDO 5b0 41w1 28b1 34w1 11b0 22w0 16w0 53b1 38w1 5
  Hoang Quoc Hung QBI 35w1 17b½ 20w½ 4b0 28w½ 55b½ 27w0 58b1 44b1 5
27 Luu Le Huy QNI 9b0 36w1 33b½ 49w1 6b0 17w½ 26b1 11w0 42b1 5
  Do Ngoc Minh TNG 7w0 43b1 25w0 58w1 26b½ 40b½ 53w1 29b1 9w0 5
29 Le Vu Nam Anh DAN 44w1 30b1 1b0 22w1 10b1 6w0 3b0 28w0 34b½
30 Huynh Pham Hieu Trung LDO 52b1 29w0 21b0 41w1 34b1 23w½ 24w1 15b0 19w0
31 To Ngoc Qui Lan BTR 37w½ 24b1 15w0 17b0 52w1 33w1 38b½ 19b½ 16w0
  Doan Thien Thanh BRV 48w1 16b0 40w0 52w1 57b1 19b0 43w1 24b½ 18w0
33 Vu Hai Duc HDU 57w1 39b0 27w½ 20b0 44w1 31b0 50w1 40b1 13w0
  Tran Sy Hung TTH 19w0 58b1 45w1 25b0 30w0 48b1 36w1 9b0 29w½
35 Nguyen Hoang Kim Thuan BTR 26b0 --1 48w1 40b½ 24w0 56b0 59w1 18b0 53w1
36 Luu Quang Dao DTH 13w0 27b0 60w1 12b0 51w1 57w1 34b0 39b1 21w½
37 Le Van Truong HTI 31b½ 54w0 24w0 44b0 47b0 --1 46w1 61b1 49w1
38 Dao Quang Hung TNG 49b1 6w½ 10b½ 23w½ 54b1 3w0 31w½ 17b0 25b0 4
39 Vu Minh Chien QNI 50b1 33w1 9b0 10w0 22b0 46w1 17b0 36w0 55b1 4
40 Truong Tan Thanh HCM 55b0 64w1 32b1 35w½ 21b0 28w½ 20b0 33w0 60b1 4
41 Nguyen Luong Hung QBI 15w0 25b0 43w1 30b0 58w1 42w1 56b1 20w0 23b0 4
42 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 20w0 12b0 44w½ 63b1 56w½ 41b0 45w1 55b1 27w0 4
  Vu Ngoc Phuc TBI 51b0 28w0 41b0 47w1 65b1 64w1 32b0 56-+ 24w0 4
44 Ho Hai Minh DTH 29b0 52w0 42b½ 37w1 33b0 60w½ 57b1 48b1 26w0 4
  Tran Hoang Viet BDU --1 23w0 34b0 46w0 60b½ 49w½ 42b0 64w1 59b1 4
46 Truong Anh Kiet CTH 16w0 48b0 47w1 45b1 53w0 39b0 37b0 57w1 54b1 4
47 Thai Nguyen Dat PYE 1b0 61w0 46b0 43b0 37w1 63b0 --1 62w1 58w1 4
48 Tran Thuan Phat BRV 32b0 46w1 35b0 61w1 13b0 34w0 64b1 44w0 50b½
49 Pham Minh Dang HCM 38w0 62b1 12w½ 27b0 55w0 45b½ 60b½ 51w1 37b0
50 Tran Hoang Van BDU 39w0 57b0 62w1 13b0 63w1 59b½ 33b0 54w½ 48w½
51 Dinh Quang Truong QNI 43w1 7b0 53w0 64w0 36b0 62b½ 52w1 49b0 61w1
52 Nguyen Van Thanh TBI 30w0 44b1 4w0 32b0 31b0 61w½ 51b0 63w1 62b1
53 Vu Anh Quan HDU 61b1 1w0 51b1 3w0 46b1 10w0 28b0 25w0 35b0 3
54 Thai Hoang Anh HTI 63w½ 37b1 17w1 8b0 38w0 18b0 58w0 50b½ 46w0 3
55 Huynh Thai Nhan HCM 40w1 56b½ 18w0 24b0 49b1 26w½ 23b0 42w0 39w0 3
56 Do Thanh Dat BGI 64b1 55w½ 5b0 6w0 42b½ 35w1 41w0 43-- --- 3
57 Le Minh Dung BDU 33b0 50w1 61b1 11w0 32w0 36b0 44w0 46b0 64b1 3
58 Nguyen Nhat Tuan PYE 14b0 34w0 63w1 28b0 41b0 65w1 54b1 26w0 47b0 3
  Nguyen Manh Chuong BRV 18b0 22w0 64b0 62w1 61b1 50w½ 35b0 60w½ 45w0 3
60 Nguyen Minh Hoang QNI 3b0 11w0 36b0 --1 45w½ 44b½ 49w½ 59b½ 40w0 3
61 Tran Trung Tien CTH 53w0 47b1 57w0 48b0 59w0 52b½ 65b1 37w0 51b0
62 Ho Khanh Duy HCM 6b0 49w0 50b0 59b0 --1 51w½ 63w1 47b0 52w0
63 Tran Nguyen Duy Tung BRV 54b½ 8w0 58b0 42w0 50b0 47w1 62b0 52b0 --1
64 Nguyen Huu Nhat Huy LDO 56w0 40b0 59w1 51b1 19w0 43b0 48w0 45b0 57w0 2
65 Tran Viet Quoc BRV 23b0 21w0 --1 19b0 43w0 58b0 61w0 --- --- 1

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Ninh Bình; 2. Hà Nội; 3. TP. Hồ Chí Minh
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vo Hoai Thuong TTH 38w1 19b1 5w½ 4b1 10w1 2b½ 3b1 9w1 11b1 8
2 Lu Chan Hung KGI 40b1 17w½ 23b1 7w1 3b1 1w½ 6b1 11w1 8w1 8
3 Le Minh Hoang NBI 46w1 30b1 16w1 14b1 2w0 20b1 1w0 15w1 9b1 7
4 Tran Tuan Minh HNO 42b1 8w1 7b½ 1w0 23b1 11w0 21b1 13w1 10b1
5 Truong Bao Thach HCM 45b1 21w1 1b½ 15w1 9b1 6w0 11b0 7b½ 14w1 6
6 Vuong Trung Hieu NBI 36w1 9b0 24w1 40b1 14w1 5b1 2w0 8b0 20b1 6
7 Le Tuan Minh HNO 47w1 27b1 4w½ 2b0 8b1 12w1 9b0 5w½ 15b1 6
8 Le Ha Phan QTR 37w1 4b0 19w1 26b1 7w0 24b1 20w1 6w1 2b0 6
9 Nguyen Hung Cuong HNO 43b1 6w1 17b1 10b½ 5w0 16b1 7w1 1b0 3w0
10 Pham Nguyen Hoang Duy QDO 24b1 28w1 39b1 9w½ 1b0 17w1 15b0 12b1 4w0
11 Le Nhat Minh CTH 12b0 26w½ 34b1 29w1 18b1 4b1 5w1 2b0 1w0
12 Le Thanh Tai HCM 11w1 16b0 22w½ 27b1 40w1 7b0 17b1 10w0 21b1
13 Le Van Khanh NAN 19w0 38b1 37w½ 25b0 29w1 33b1 23w1 4b0 24w1
14 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 48b1 15w1 20b1 3w0 6b0 21w0 18b1 22w1 5b0 5
15 Le Huu Thai LDO 25w1 14b0 41w1 5b0 44w1 22b1 10w1 3b0 7w0 5
16 Che Quoc Huu HCM 18b1 12w1 3b0 39w1 20b0 9w0 19w0 41b1 28b1 5
  Le Thanh Liem DTH 49w1 2b½ 9w0 33b1 25w1 10b0 12w0 23b½ 30w1 5
18 Nguyen Tuan Minh HCM 16w0 35b1 30w1 22b½ 11w0 25b1 14w0 33b1 19w½ 5
19 Tran Vo Minh Tam BRV 13b1 1w0 8b0 36b1 30w½ 31w½ 16b1 21w½ 18b½ 5
20 Nguyen Duy Trung KGI 41w1 22b1 14w0 32b1 16w1 3w0 8b0 24b½ 6w0
21 Nguyen An Nguyen Hiep TTH 44w1 5b0 32w0 41b1 26w1 14b1 4w0 19b½ 12w0
22 Tran Thanh Tung BRV 50b1 20w0 12b½ 18w½ 32b1 15w0 31b1 14b0 23w½
  Tran Hoang Ngoc Thang HCM 34w½ 33b1 2w0 37b1 4w0 30b1 13b0 17w½ 22b½
24 Nguyen Van Duy PTH 10w0 32b1 6b0 35w1 39b1 8w0 26b1 20w½ 13b0
25 Pham Tuan Anh TBI 15b0 48w1 31b½ 13w1 17b0 18w0 32b1 28w0 37b1
  Dinh Duc Thinh BCA 33w½ 11b½ 36w1 8w0 21b0 44b1 24w0 27b½ 39w1
27 Le Trieu Vy DAN 31b1 7w0 29b½ 12w0 34b½ 32w½ 39b½ 26w½ 36b1
28 Nguyen Phan Nhat Tan DAN 32w0 10b0 38w½ 46b1 33w0 37b1 40w1 25b1 16w0
29 Vu Dong Thuc QDO 30w0 46b1 27w½ 11b0 13b0 41w0 42b1 38w1 31b1
30 Tran Duc Khiem HCM 29b1 3w0 18b0 31w1 19b½ 23w0 41b½ 34w1 17b0 4
31 Truong Huynh Minh Tu DON 27w0 47b1 25w½ 30b0 37w1 19b½ 22w0 35b1 29w0 4
  Do Thien Tu DON 28b1 24w0 21b1 20w0 22w0 27b½ 25w0 43b1 33w½ 4
33 Tran Ngoc Sang BCA 26b½ 23w0 42b1 17w0 28b1 13w0 36b1 18w0 32b½ 4
34 Nguyen Tuan Trung QNI 23b½ 39w0 11w0 38b1 27w½ 36w½ 35b½ 30b0 41w1 4
35 Nguyen Duy Anh LAN 39b0 18w0 45b1 24b0 41w½ 38b1 34w½ 31w0 44b1 4
36 Le Viet Lam Tung QTR 6b0 43w1 26b0 19w0 45w1 34b½ 33w0 39b1 27w0
37 Doan Khoi Nguyen BRV 8b0 42w1 13b½ 23w0 31b0 28w0 46w1 40b1 25w0
38 Tran Dinh Minh BRV 1b0 13w0 28b½ 34w0 43b1 35w0 44w1 29b0 45w1
39 Nguyen Dinh Tuan BDU 35w1 34b1 10w0 16b0 24w0 40b½ 27w½ 36w0 26b0 3
40 Doan Phu An LDO 2w0 49b1 44w1 6w0 12b0 39w½ 28b0 37w0 42b½ 3
41 Huynh Thanh Duy BDU 20b0 50w1 15b0 21w0 35b½ 29b1 30w½ 16w0 34b0 3
42 Trinh Gia Tung TNG 4w0 37b0 33w0 45b0 46w1 43b½ 29w0 44b1 40w½ 3
  Nguyen Chanh Thang KHO 9w0 36b0 46w½ 44b0 38w0 42w½ 45b1 32w0 --1 3
44 Tran Manh Tri BRV 21b0 45w1 40b0 43w1 15b0 26w0 38b0 42w0 35w0 2
45 Tran Ba Duc BRV 5w0 44b0 35w0 42w1 36b0 46b0 43w0 --1 38b0 2
46 Nguyen Minh Duc KHO 3b0 29w0 43b½ 28w0 42b0 45w1 37b0 --- ---
47 Cao Nguyen Linh BPH 7b0 31w0 --- --- --- --- --- --- --- 0
  Trinh Hai Nam BPH 14w0 25b0 --- --- --- --- --- --- --- 0
  Nguyen Duc Thang BPH 17b0 40w0 --- --- --- --- --- --- --- 0
  Le Minh Triet BPH 22w0 41b0 --- --- --- --- --- --- --- 0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Thanh Hóa
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Duy Dien Nguyen TTH 32w1 26b1 3w½ 8b1 2w1 14b1 20w1 5b0 6w½ 7
2 Pham Hoai Nam HNO 22b1 25w1 7b1 6w1 1b0 3b1 9w½ 10w½ 5w½
3 Nguyen Duc Viet HNO 36b1 33w1 1b½ 13w1 6b1 2w0 4b½ 15w½ 10b1
4 Nguyen Ha Phuong BGI 23w1 18b½ 8w½ 17b½ 16w1 26b½ 3w½ 20b1 14w1
5 Tran Quang Khai HCM 17w1 8b0 30w1 26b0 31w1 27b1 14w1 1w1 2b½
6 Dang Hoang Son HCM 14b1 15w1 27b1 2b0 3w0 7w1 11b½ 22w1 1b½ 6
7 Le Trong De Toan THO 42w1 20b1 2w0 16b1 14w0 6b0 27w1 11w1 13b1 6
  Huynh Lam Binh Nguyen HCM 41b1 5w1 4b½ 1w0 13b0 24w1 17b½ 26w1 15b1 6
9 Nguyen Dinh Dung CTH 21b0 36w1 33b½ 27w1 15b1 11w½ 2b½ 13w½ 22b1 6
10 Nguyen Trong Hung BDI 35w1 30b½ 16w0 23b½ 32w1 17w1 26b1 2b½ 3w0
11 Chu Duc Huy THO 30w0 35b1 24w1 21b1 26w½ 9b½ 6w½ 7b0 23w1
12 Nguyen Phuoc Tam CTH 39b1 27w0 14b0 36w1 22b½ 33w1 13b0 24w1 21b1
13 Vu Phi Hung QNI 31w1 16b½ 18w1 3b0 8w1 20b0 12w1 9b½ 7w0 5
14 Tran Ngo Thien Phu HCM 6w0 37b1 12w1 28b1 7b1 1w0 5b0 17w1 4b0 5
15 Bui Trong Hao BNI 37w1 6b0 20w½ 30b1 9w0 23b1 16w1 3b½ 8w0 5
16 Nguyen Huy Hoang QNI 24b1 13w½ 10b1 7w0 4b0 19w1 15b0 21w½ 29b1 5
17 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 5b0 41w1 29b1 4w½ 18w1 10b0 8w½ 14b0 20w1 5
18 Truong Thanh Lam BDU 40b1 4w½ 13b0 33w1 17b0 22w0 28b1 19w½ 26b1 5
19 Nguyen Thanh Luan PYE 26w0 32b1 23w½ 20b0 21w1 16b0 35w1 18b½ 27b1 5
20 Pham Duc Tri HCM 29b1 7w0 15b½ 19w1 28b1 13w1 1b0 4w0 17b0
21 Nguyen Duc Viet BNI 9w1 28b0 34w1 11w0 19b0 25w1 29b1 16b½ 12w0
22 Le Huu Hau LDO 2w0 38b1 28w0 35b1 12w½ 18b1 34w1 6b0 9w0
23 Nguyen Binh Nguyen BDU 4b0 40w1 19b½ 10w½ 24b½ 15w0 33b1 28w1 11b0
24 Nguyen Xuan Truong DTH 16w0 31b1 11b0 39w1 23w½ 8b0 32w1 12b0 34w1
25 Le Nguyen Hien BDI 38w1 2b0 26w0 32b0 41w1 21b0 30w1 34b½ 33w1
26 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 19b1 1w0 25b1 5w1 11b½ 4w½ 10w0 8b0 18w0 4
27 Trinh Dinh Tien HTI 28w1 12b1 6w0 9b0 34w1 5w0 7b0 37b1 19w0 4
28 Bo Huynh Nhat Truong BDU 27b0 21w1 22b1 14w0 20w0 31b1 18w0 23b0 36w1 4
29 Truong Quoc Truong DTH 20w0 42b1 17w0 31b0 38w1 32b1 21w0 36b1 16w0 4
30 Pham Quoc Vuong HCM 11b1 10w½ 5b0 15w0 33b0 37w½ 25b0 --1 40w1 4
31 Dang Thanh Dat HTI 13b0 24w0 40b1 29w1 5b0 28w0 36b0 35b1 37w1 4
  Vo Duy Thoai PYE 1b0 19w0 41b1 25w1 10b0 29w0 24b0 38b1 39w1 4
33 Dao Sy Khang DAN 34w1 3b0 9w½ 18b0 30w1 12b0 23w0 39b1 25b0
34 Vu Quang Quyen HCM 33b0 39w1 21b0 37w1 27b0 36w1 22b0 25w½ 24b0
35 Nguyen Phu Hien BRV 10b0 11w0 39b1 22w0 37b½ 38w1 19b0 31w0 --1
36 Truong Manh Cuong TNG 3w0 9b0 38w1 12b0 40w1 34b0 31w1 29w0 28b0 3
37 Nguyen Thai Quoc Thong BRV 15b0 14w0 --1 34b0 35w½ 30b½ 41b1 27w0 31b0 3
38 Cao Tien Le NAN 25b0 22w0 36b0 40w1 29b0 35b0 --1 32w0 41b1 3
39 Nguyen Thanh Nam LAN 12w0 34b0 35w0 24b0 --1 41w½ 40b1 33w0 32b0
40 Phan Tran Lam BRV 18w0 23b0 31w0 38b0 36b0 --1 39w0 41w1 30b0 2
41 Huynh Pham Hieu Liem LDO 8w0 17b0 32w0 --1 25b0 39b½ 37w0 40b0 38w0
42 Pham Chi Thang BPH 7b0 29w0 --- --- --- --- --- --- --- 0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội; 2. Đà Nẵng; 3. Quân đội
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Van Thanh DAN 27w1 22b0 3w1 23b1 10w1 5b1 2w1 4b½ 6w1
2 Nguyen Van Hai HNO 24w1 12b1 10w0 8b1 13w1 6w1 1b0 5w1 3b1 7
3 Nguyen Hoai Nam QDO 8w1 4w1 1b0 22w1 11b1 18w1 5b1 6b½ 2w0
4 Dong Bao Nghia BGI 14w1 3b0 20w1 5w0 25b1 7b1 12w1 1w½ 11b1
5 Duong Thuong Cong DTH 9w1 29b1 7w1 4b1 6b1 1w0 3w0 2b0 8w½
6 Nguyen Trung Hieu HDU 28w1 15b1 22w1 10b1 5w0 2b0 9b1 3w½ 1b0
7 Tran Ngoc Lan HNO 20b1 13w1 5b0 11w0 22b1 4w0 14b1 18w1 12b½
8 Bui Manh Hung THO 3b0 16w1 26b1 2w0 23w½ 15b1 18b½ 10w1 5b½
9 Le Cong Cuong QNI 5b0 28b1 13w0 29w1 24b1 10b1 6w0 12b½ 15w1
10 Nguyen Khuong Duy DON 18b1 11w1 2b1 6w0 1b0 9w0 20b1 8b0 19w1 5
11 Nguyen The Vinh QDO 26w1 10b0 29w1 7b1 3w0 12b0 19w1 13b1 4w0 5
12 Pham Phuc Duc HCM 23b1 2w0 18b½ 16w½ 20b1 11w1 4b0 9w½ 7w½ 5
13 Dang Duy Linh DAN 17w1 7b0 9b1 19w½ 2b0 16w½ 23b1 11w0 18b1 5
14 Hua Thien Tan HCM 4b0 24b0 28w0 --1 29b1 22w1 7w0 17b1 27b1 5
15 Nguyen Dinh Quang TTH 19b1 6w0 23b0 17w1 16b½ 8w0 21b1 22w1 9b0
16 Le Ha The Nghia HNO 21w1 8b0 24w½ 12b½ 15w½ 13b½ 17w0 27w½ 26b1
17 Nguyen Tran Si Nguyen BDU 13b0 20w0 27w1 15b0 21w½ --1 16b1 14w0 24w1
18 Lai Duc Ngoc TBI 10w0 25b1 12w½ 24b1 19w1 3b0 8w½ 7b0 13w0 4
19 Ly Quoc Long CTH 15w0 27b1 21w1 13b½ 18b0 23w½ 11b0 20w1 10b0 4
20 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 7w0 17b1 4b0 26w1 12w0 28b1 10w0 19b0 --1 4
21 Nguyen Cong Phu BRV 16b0 23w0 19b0 27w1 17b½ 25w1 15w0 29b½ 28b1 4
22 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 25w1 1w1 6b0 3b0 7w0 14b0 29w1 15b0 23b½
23 Pham Thanh Thong QBI 12w0 21b1 15w1 1w0 8b½ 19b½ 13w0 26b0 22w½
24 Phan Trong Viet BRV 2b0 14w1 16b½ 18w0 9w0 27b0 --1 25w1 17b0
25 Dinh Ngoc Ha NBI 22b0 18w0 --1 28b1 4w0 21b0 26w½ 24b0 29w1
  Hoang Minh Hao BGI 11b0 --1 8w0 20b0 28w0 29b1 25b½ 23w1 16w0
27 Nguyen Quang Duc LDO 1b0 19w0 17b0 21b0 --1 24w1 28w1 16b½ 14w0
28 Ngo Quang Huy PYE 6b0 9w0 14b1 25w0 26b1 20w0 27b0 --1 21w0 3
29 Nguyen Hung Duy Thanh BRV --1 5w0 11b0 9b0 14w0 26w0 22b0 21w½ 25b0

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh; 2. Bắc Giang; 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Manh Tien HPH 14w1 8b1 5w½ 10b1 3b1 4w½ 2b0 6w1 7w1 7
2 Hoang Van Ngoc BGI 16w1 9w1 3b0 8b1 5w½ 7b½ 1w1 4b1 11w1 7
3 Ton That Nhu Tung HCM 12w1 11b1 2w1 7b1 1w0 6b1 4b0 5w1 8w½
4 Ngo Trung Tin LAN 9b0 17w1 21b1 19w1 6b1 1b½ 3w1 2w0 5b½ 6
5 Bao Khoa LDO 13b1 21w1 1b½ 6w0 2b½ 15w1 7w1 3b0 4w½
6 Nguyen Viet Chung HNO 15w1 7b½ 11w1 5b1 4w0 3w0 10b1 1b0 16w1
7 Tran Thanh Tu DTH 19b1 6w½ 20b1 3w0 8b1 2w½ 5b0 9w1 1b0 5
8 Nguyen Manh Truong BRV 17b1 1w0 9b1 2w0 7w0 18b1 19b½ 13w1 3b½ 5
9 Nguyen Ngoc Hiep HCM 4w1 2b0 8w0 15b0 --1 11b1 12w1 7b0 17w1 5
10 Dang The Nam HNO 20b0 18w1 16b1 1w0 14b1 19w½ 6w0 17b½ 12w½
11 Vu Minh Hoang QNI 18b1 3w0 6b0 16w½ 20b1 9w0 15b1 19w1 2b0
12 Nguyen Tien Hung BGI 3b0 20w½ 13b½ 21w1 15b0 16w1 9b0 18w1 10b½
13 Nguyen Le Canh DAN 5w0 15b½ 12w½ 17b½ 16b½ 14w½ --1 8b0 20b1
14 Le Tran Minh Nhat CTH 1b0 19w0 18b1 20w1 10w0 13b½ 17w0 --1 21b1
15 Pham Minh Tai BNI 6b0 13w½ 19b½ 9w1 12w1 5b0 11w0 16b0 --1 4
16 Tran Ngoc Son BRV 2b0 --1 10w0 11b½ 13w½ 12b0 21w1 15w1 6b0 4
17 Nguyen Tien Phat PTH 8w0 4b0 --1 13w½ 19b0 21w1 14b1 10w½ 9b0 4
18 Tran Quoc Doan BDU 11w0 10b0 14w0 --1 21b1 8w0 20w1 12b0 19b1 4
19 Phan Trong Binh BRV 7w0 14b1 15w½ 4b0 17w1 10b½ 8w½ 11b0 18w0
20 To Quang Minh BDU 10w1 12b½ 7w0 14b0 11w0 --1 18b0 21b0 13w0
21 Tran Hoang Quy BRV --1 5b0 4w0 12b0 18w0 17b0 16b0 20w1 14w0 2

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh; 2. Quân đội; 3. Bà Rịa - Vũng Tàu
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Chuong HCM 3b1 8w1 2b½ 4w1 6b1 9w½ 5w1 10b1 7b1 8
2 Ly Hong Nguyen HCM 6w1 4b1 1w½ 7b1 3w½ 5b½ 9b1 8w1 10w½ 7
3 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 1w0 10b1 6w1 8b1 2b½ 4w½ 7w1 11b1 5w½
4 Dam Cong Tung BNI 9b1 2w0 5b1 1b0 7w1 3b½ 11w1 6w1 --1
5 Dao Van Duc QDO 10w½ 7b½ 4w0 --1 11b1 2w½ 1b0 9w1 3b½ 5
6 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 2b0 9w1 3b0 10b1 1w0 8w1 --1 4b0 11w1 5
7 Pham Xuan Dat QDO 12b1 5w½ 8b½ 2w0 4b0 11w1 3b0 --1 1w0 4
8 Nguyen Anh Tuan QDO 11w1 1b0 7w½ 3w0 --1 6b0 10w1 2b0 9b½ 4
9 Vo Thanh Cong HCM 4w0 6b0 --1 11w1 10b1 1b½ 2w0 5b0 8w½ 4
10 Nguyen Vu Long BRV 5b½ 3w0 11b1 6w0 9w0 --1 8b0 1w0 2b½ 3
11 Nguyen Ha Phuong Duy BRV 8b0 12-+ 10w0 9b0 5w0 7b0 4b0 3w0 6b0 1
12 Vu Tien Manh BNI 7w0 11-- --- --- --- --- --- --- --- 0

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Kiên Giang
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vu Thi Dieu Uyen KGI 19w1 14b1 2w1 9b1 8w1 7b1 4w1 5b1 3w0 8
2 Dao Thien Kim DTH 18b1 10w1 1b0 13w1 14b1 8b1 9w1 7w½ 11b1
3 Nguyen Ngoc Duyen CTH 21w1 4b½ 11w1 7b0 9w1 6b0 13b1 8w1 1b1
4 Nguyen To Tran HCM 24b1 3w½ 20b1 8w0 17b1 14w1 1b0 11w½ 7b1 6
5 Tran Ngoc Minh Tuong HCM --1 20w1 8b0 14w0 22b1 16w1 6b1 1w0 13b1 6
6 Nguyen Hong Ngoc NBI 8b0 11b0 16w1 20w1 12b1 3w1 5w0 10b1 9w1 6
7 Nguyen Ngoc Doan Trang DTH 15w1 22b1 9w0 3w1 10b1 1w0 8b1 2b½ 4w0
8 Vu Khanh Linh HNO 6w1 13b1 5w1 4b1 1b0 2w0 7w0 3b0 15b1 5
9 Cao Minh Trang HPH 12w1 17b1 7b1 1w0 3b0 10w1 2b0 15w1 6b0 5
10 Le Khanh Phuong HNO 11w1 2b0 19w1 15b1 7w0 9b0 14b1 6w0 17b1 5
11 Bui Thi Diep Anh QNI 10b0 6w1 3b0 18w1 13b½ 12w1 16b1 4b½ 2w0 5
12 Dang Thuy Hien BRV 9b0 18w0 23b1 21w1 6w0 11b0 20w1 14b1 16w1 5
13 Nguyen Truc Linh KGI 17w1 8w0 22b1 2b0 11w½ 20b1 3w0 19b1 5w0
14 Pham Hoang Nhat Anh HCM 16w1 1w0 18b1 5b1 2w0 4b0 10w0 12w0 23b1 4
15 Dong Khanh Linh NBI 7b0 25w1 21b1 10w0 16b0 18w1 17b1 9b0 8w0 4
16 Nguyen Mai Thuy Quynh DTH 14b0 24w1 6b0 22w1 15w1 5b0 11w0 23w1 12b0 4
17 Nguyen Ngoc Thanh Vinh HCM 13b0 9w0 24b1 19w1 4w0 21b1 15w0 18b1 10w0 4
18 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 2w0 12b1 14w0 11b0 23w1 15b0 24w1 17w0 22b1 4
19 Nguyen Luu Phuong Hong BRV 1b0 23w1 10b0 17b0 20w0 24b1 22w1 13w0 21b1 4
20 Nguyen Thi Minh An THO 23w1 5b0 4w0 6b0 19b1 13w0 12b0 21w0 24b1 3
  Hoang Minh Thu HCM 3b0 --1 15w0 12b0 24w1 17w0 23b0 20b1 19w0 3
22 Lam Kim Hong Diem BTR 25b1 7w0 13w0 16b0 5w0 23b1 19b0 24w0 18w0 2
23 Lam Kim Hong Nhung BTR 20b0 19b0 12w0 24w1 18b0 22w0 21w1 16b0 14w0 2
24 Pham Ngoc Bao Khanh HCM 4w0 16b0 17w0 23b0 21b0 19w0 18b0 22b1 20w0 1
25 Mai Phan Phuong Thao BPH 22w0 15b0 --- --- --- --- --- --- --- 0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh; 2. Kiên Giang; 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 31b1 15w1 10b1 4w1 5b1 3w1 6b1 2w0 11b1 8
2 Vu Hoang Lan HNO 34b1 22w1 4b½ 7w1 3b½ 8w0 12b1 1b1 6w1 7
3 Bui Ngoc Anh Thi KGI 32b1 30w1 7w½ 9b1 2w½ 1b0 10w1 4b½ 14w1
4 Vu Thi Dieu Ai KGI 16w1 20b1 2w½ 1b0 9w1 5b½ 8b1 3w½ 10w1
5 Pham Thanh Phuong Thao HPH 24w1 17b1 9w½ 8b1 1w0 4w½ 11b1 6b0 13w1 6
6 Le Minh Nhat HCM 7b0 28w1 34b1 22w1 12b1 10b1 1w0 5w1 2b0 6
7 Nguyen Phan Tuong Minh TTH 6w1 11w1 3b½ 2b0 16w½ 15b1 13w½ 14b½ 9w1 6
8 Pham Hong Ngoc QDO 21w1 23b½ 19w1 5w0 14b1 2b1 4w0 9b0 18w1
9 Nguyen Hoang Anh HCM 14b1 12w1 5b½ 3w0 4b0 20b1 19w1 8w1 7b0
10 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 18w1 13b1 1w0 27b1 11b1 6w0 3b0 15w1 4b0 5
11 Nguyen Thao Luong HNO 28w1 7b0 24w1 13b1 10w0 30b1 5w0 16b1 1w0 5
12 Huynh Thu Truc DTH 29w1 9b0 23w1 15b1 6w0 16b1 2w0 13b0 24w1 5
13 Le Dinh Bao Nhi TTH 25b1 10w0 30b1 11w0 31b1 17w½ 7b½ 12w1 5b0 5
14 Cu Thi Cam Tien DTH 9w0 29b1 16w½ 20b1 8w0 22w1 17b1 7w½ 3b0 5
15 Tran Phuong Thanh Lan CTH 27w1 1b0 18w1 12w0 32b1 7w0 22b1 10b0 23w1 5
16 Le Ho Dan Anh DTH 4b0 35w1 14b½ 23w1 7b½ 12w0 27b1 11w0 25b1 5
17 Vo Thi Khanh Linh QTR 36w1 5w0 22b0 21b1 18w1 13b½ 14w0 23b½ 19w½
18 Le Nguyen To Ngan BRV 10b0 25w1 15b0 33w1 17b0 31w1 30w1 24b½ 8b0
19 Vu Thu Huong HNO 30b0 32w1 8b0 34w1 22b0 28w1 9b0 27w1 17b½
  Nguyen Huyen Anh BNI 35b1 4w0 21b½ 14w0 26b1 9w0 23b0 29w1 22b1
21 Bui Thi Thai Ngoc BTR 8b0 26b1 20w½ 17w0 23b½ 29b½ 24w0 30w1 33b1
22 Ung Thu Phuong QDO 33w1 2b0 17w1 6b0 19w1 14b0 15w0 26b1 20w0 4
23 Bui Thuy Vy HCM 26w1 8w½ 12b0 16b0 21w½ 24b½ 20w1 17w½ 15b0 4
24 Nguyen Ngoc Huyen BCA 5b0 36w1 11b0 31w0 25b1 23w½ 21b1 18w½ 12b0 4
25 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 13w0 18b0 27w0 35b1 24w0 34b1 29w1 28b1 16w0 4
26 Tran Minh Anh DAN 23b0 21w0 28b0 36w1 20w0 33b1 32b1 22w0 30b1 4
27 Ma Huu Anh Phuong LDO 15b0 31w1 25b1 10w0 30b0 32w1 16w0 19b0 28w½
28 Nguyen Thai Hai Linh BRV 11b0 6b0 26w1 30w0 36b1 19b0 31w1 25w0 27b½
29 Nguyen Ngoc Cham BCA 12b0 14w0 36b1 32w0 34b1 21w½ 25b0 20b0 35w1
30 Pham Thi Hoai NBI 19w1 3b0 13w0 28b1 27w1 11w0 18b0 21b0 26w0 3
31 Truong Nguyen Diep Anh BDU 1w0 27b0 35w1 24b1 13w0 18b0 28b0 33w0 36w1 3
  Nguyen Thu Anh Huyen PYE 3w0 19b0 33w1 29b1 15w0 27b0 26w0 35w0 34b1 3
33 Dang Thi Quynh Anh DON 22b0 34w0 32b0 18b0 35w1 26w0 36b1 31b1 21w0 3
34 Pham Thien Ngan HCM 2w0 33b1 6w0 19b0 29w0 25w0 35b½ 36b1 32w0
35 Vu Thi Minh Ngoc BRV 20w0 16b0 31b0 25w0 33b0 36w0 34w½ 32b1 29b0
36 Do Phuong Hoai Van BRV 17b0 24b0 29w0 26b0 28w0 35b1 33w0 34w0 31b0 1

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh; 2. Bến Tre; 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Le Dang Thuy BTR 12w1 6b1 9w1 2w0 8b1 3w1 5b1 10b1 7w½
2 Pham Hong Minh HCM 13w1 10b1 11w1 1b1 3w0 4b½ 7w1 5w1 9b1
3 Nguyen Ngoc Thanh Tra HCM 25w1 5b½ 17w1 14w1 2b1 1b0 4w1 12b1 10w1
4 Dao Thi Lan Anh HNO 19b1 11w0 13b1 9w1 6b1 2w½ 3b0 7b0 12w1
5 Phan Thi Huong Giang TTH 20b1 3w½ 14b0 22w1 15w1 11b1 1w0 2b0 17b1
6 Chau Thi Yen Quyen DTH 23b1 1w0 19b1 7w1 4w0 15b1 10w0 13b½ 11w1
7 Do Hoang Minh Tho BDU 14w½ 17b½ 10w1 6b0 16w1 9b1 2b0 4w1 1b½
8 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 10w0 15b1 20w1 11b½ 1w0 17b1 12w0 19b1 13w1
9 Huynh Ngoc Thuy Linh QBI 21b1 22w1 1b0 4b0 12w1 7w0 19b1 18w1 2w0 5
  Phan Nguyen Thuy Dung DTH 8b1 2w0 7b0 19w1 18b1 13w1 6b1 1w0 3b0 5
11 Doan Thanh Truc BDU 24w1 4b1 2b0 8w½ 14b1 5w0 18b0 15w1 6b0
12 Mai Ngoc Nhi DTH 1b0 23w1 22b½ 16w1 9b0 14w1 8b1 3w0 4b0
13 Nguyen Hong Phuc LAN 2b0 18w1 4w0 25b1 20w1 10b0 23b1 6w½ 8b0
  Tran Thi Mong Thu BTR 7b½ 16w1 5w1 3b0 11w0 12b0 17w½ 20b½ 21w1
15 Le Thi Kim Ngan CTH 16b½ 8w0 21b1 17w1 5b0 6w0 24b1 11b0 20w1
16 Le Thi Thu Hien PYE 15w½ 14b0 25w1 12b0 7b0 23w0 --1 24w1 18b1
17 Dao Huong Giang PTH 18b1 7w½ 3b0 15b0 22w1 8w0 14b½ --1 5w0 4
18 Doan Thi Hong Nhung HPH 17w0 13b0 24w1 23b1 10w0 22b1 11w1 9b0 16w0 4
19 Pham Hong Phuong QDO 4w0 24b1 6w0 10b0 25w1 20b1 9w0 8w0 --1 4
20 Dao Bich Phuong PTH 5w0 --1 8b0 21w1 13b0 19w0 25b1 14w½ 15b0
21 Nguyen Thi My Duyen TTH 9w0 25b½ 15w0 20b0 --1 24w0 22b1 23w1 14b0
22 Nguyen Vu Thuy Vy BRV --1 9b0 12w½ 5b0 17b0 18w0 21w0 25b1 23b½ 3
23 Nguyen Thuy Van BRV 6w0 12b0 --1 18w0 24b½ 16b1 13w0 21b0 22w½ 3
24 Tran Thi Minh Khanh BRV 11b0 19w0 18b0 --1 23w½ 21b1 15w0 16b0 25w0
25 Pham Thi Phuong Thao HPH 3b0 21w½ 16b0 13w0 19b0 --1 20w0 22w0 24b1

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Thi Mai Hung BGI 30w1 8b½ 13w1 10b1 11w1 2w1 3b1 7b1 9w1
2 Phan Nguyen Mai Chi DAN 31b1 9w1 24b1 7w1 3w1 1b0 4b½ 13w1 8b½ 7
3 Nguyen Thao Han HCM 22b1 17w1 11b1 4w1 2b0 8w1 1w0 12b1 7w1 7
4 Do Huu Thuy Trang BDU 35w1 12b1 5w1 3b0 14w1 7b½ 2w½ 9b½ 11w1
5 Tran Nguyen Thuy Tran DAN 32b1 6w½ 4b0 17w1 23w½ 18b1 7w0 21b1 13b1 6
6 Le Hoai Bao Duyen HCM 25w1 5b½ 8w½ 23b0 18w0 27b1 16w1 22b1 12w1 6
7 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 29b1 33w1 10b1 2b0 9w1 4w½ 5b1 1w0 3b0
8 Doan Thi Van Anh BGI 34w1 1w½ 6b½ 15b1 20w1 3b0 13w0 18b1 2w½
  Nguyen Vuong Ai Minh BDU 15w1 2b0 28w1 21b1 7b0 23w1 10b1 4w½ 1b0
10 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 19w1 13b1 7w0 1w0 21b1 14b1 9w0 11b½ 15w1
11 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 21w1 14b1 3w0 12b1 1b0 22w½ 23b1 10w½ 4b0 5
12 Pham Thi Anh Minh DAN 28b1 4w0 25b1 11w0 24b1 20b1 22w1 3w0 6b0 5
13 Nguyen Truong Bao Tran CTH 18b1 10w0 1b0 26w1 19b1 15w1 8b1 2b0 5w0 5
14 Ho Thi Tinh BDI 26b1 11w0 31b1 24w1 4b0 10w0 15b0 29w1 21w1 5
  Bui Thi Thao Phuong BTR 9b0 32w1 22b1 8w0 30w1 13b0 14w1 17b1 10b0 5
16 Tran Thi My Duyen BTR 17b0 31w0 29b1 22w0 33b1 19w1 6b0 30b1 20w1 5
17 Vuong Quynh Huong HNO 16w1 3b0 21w0 5b0 26w1 24b1 30w1 15w0 18b½
  Tran Thi Hong Duyen NBI 13w0 19b0 32b1 33w1 6b1 5w0 27b1 8w0 17w½
19 Nguyen Thi Thu Trang BDU 10b0 18w1 20b0 25w1 13w0 16b0 26w1 23b½ 27w1
20 Vu Thien Tram Anh HCM 27w½ 23b½ 19w1 30b1 8b0 12w0 21b0 25w1 16b0 4
21 Giang Thi Thanh Binh DAN 11b0 26w1 17b1 9w0 10w0 28b1 20w1 5w0 14b0 4
22 Dinh Thi Phuong Thao DAN 3w0 34b1 15w0 16b1 28w1 11b½ 12b0 6w0 23w½ 4
23 Nguyen Thi Anh Minh HCM 24b0 20w½ 27b1 6w1 5b½ 9b0 11w0 19w½ 22b½ 4
24 Ho Thi Loi NAN 23w1 27b1 2w0 14b0 12w0 17w0 25b0 34b1 30w1 4
25 Vu Mai Thuy Tien BRV 6b0 --1 12w0 19b0 29w1 30b0 24w1 20b0 32w1 4
26 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM 14w0 21b0 34w1 13b0 17b0 32w1 19b0 33w1 31b1 4
27 Nguyen Le Hang LAN 20b½ 24w0 23w0 32b1 31b1 6w0 18w0 28b1 19b0
28 Truong Manh Thanh Thao BRV 12w0 35-+ 9b0 31w1 22b0 21w0 29b½ 27w0 34b1
29 Hoang Hong Anh BRV 7w0 30b0 16w0 34b1 25b0 31w1 28w½ 14b0 33b1
30 Mai Thuy Trang BDU 1b0 29w1 33b1 20w0 15b0 25w1 17b0 16w0 24b0 3
31 Trinh Quynh Anh NAN 2w0 16b1 14w0 28b0 27w0 29b0 34w1 32b1 26w0 3
32 Nguyen Thi Cam Linh QDO 5w0 15b0 18w0 27w0 34b1 26b0 33w1 31w0 25b0 2
33 Pham Kim Yen BRV --1 7b0 30w0 18b0 16w0 34w0 32b0 26b0 29w0 1
34 Nguyen Thuy Duong HCM 8b0 22w0 26b0 29w0 32w0 33b1 31b0 24w0 28w0 1
35 Ha Nguyen Mai Anh BPH 4b0 28-- --- --- --- --- --- --- --- 0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế; 2. Thái Nguyên; 3. Hải Phòng
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Hoang Thi Nhu Y TTH 17w1 14b1 6w1 10b1 2w½ 4b1 3w½ 5b1 7b½
2 Vo Thi Kim Phung TTH 21b1 7w0 23b1 12w1 1b½ 10b1 6w1 3b½ 4w½
  Le Hoang Tran Chau HCM 5b½ 23w1 8w1 4b½ 10w1 6b½ 1b½ 2w½ 12b1
4 Le Thi Hoa HPH 13b½ 5w1 15b1 3w½ 8b1 1w0 12w½ 10b1 2b½ 6
5 Tran Thi Thu Thao HNO 3w½ 4b0 25w1 14b½ 22b1 7w1 21b1 1w0 6w1 6
6 Ton Nu Hong An LDO 16b1 22w1 1b0 13w1 7b1 3w½ 2b0 12w1 5b0
7 Vu Thi Thuy Hang TNG --1 2b1 10w0 17b1 6w0 5b0 8w1 11b1 1w½
8 Hoang Le My Anh DAN 25w1 15w½ 3b0 9b1 4w0 19b1 7b0 21w1 14w1
9 Luong Thi Hong Nhung TNG 12b0 20b1 18w½ 8w0 13b1 15w½ 16b½ 22w1 19b1
10 Nguyen Thanh Xuan HDU 20w1 12b1 7b1 1w0 3b0 2w0 13b1 4w0 17b1 5
11 Vu Thi Hoai THO 14w0 17b0 --1 16w0 23w1 22b1 15b1 7w0 18w1 5
12 Ngo Ngoc Thao DAN 9w1 10w0 24b1 2b0 21w1 16w1 4b½ 6b0 3w0
13 Le Nhu Quynh HPH 4w½ 19b½ 14w1 6b0 9w0 17b1 10w0 20w½ 21b1
14 Hoang Thi Khanh Thu THO 11b1 1w0 13b0 5w½ 15b0 25w1 20b1 16w1 8b0
15 Tran Thi Ha Minh DAN 18w1 8b½ 4w0 21b0 14w1 9b½ 11w0 19b0 --1 4
16 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 6w0 18b½ 20w½ 11b1 17w1 12b0 9w½ 14b0 22w½ 4
17 Nguyen Thi Thao Linh BGI 1b0 11w1 22b1 7w0 16b0 13w0 23w1 24b1 10w0 4
18 Dang Thanh Huong Tra HTI 15b0 16w½ 9b½ 24w½ 25b1 21w0 19w½ --1 11b0 4
19 Tran Thi Quynh Trang QNI 23b0 13w½ 21b0 20w1 24b1 8w0 18b½ 15w1 9w0 4
20 Tran Thi Cam Tu HTI 10b0 9w0 16b½ 19b0 --1 24w1 14w0 13b½ 25b1 4
21 Dau Thi Thanh Hoa NAN 2w0 25b½ 19w1 15w1 12b0 18b1 5w0 8b0 13w0
22 Do Thi Thuy My HDU 24w1 6b0 17w0 23b1 5w0 11w0 --1 9b0 16b½
23 Nguyen Thuy Dung HCM 19w1 3b0 2w0 22w0 11b0 --1 17b0 25w0 24b1 3
24 Pham Anh Thu BRV 22b0 --1 12w0 18b½ 19w0 20b0 25b1 17w0 23w0
25 Ton Thi Hoai Thuong NAN 8b0 21w½ 5b0 --1 18w0 14b0 24w0 23b1 20w0

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Bắc Ninh; 2. Quảng Bình; 3. Đồng Nai
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Bich Ngoc KGI --1 17b1 4w1 7w0 3b1 2b1 11w1 8w1 5b1 8
2 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 10b1 14w1 3b½ 12w1 7b1 1w0 4w1 5b0 11w1
3 Ngo Dieu Hoa BNI 11w1 12b½ 2w½ 13b1 1w0 5b1 6w½ 4b1 8b1
4 Pham Thi Thu Hien QBI 8b1 9w1 1b0 15w1 11b1 7w1 2b0 3w0 12b1 6
5 Nguyen Thi Diem Huong BTR 13w0 6b½ 19w1 18b1 12b1 3w0 14b1 2w1 1w0
6 Huynh Thi Hong Suong DTH 9b0 5w½ 10b½ 17w1 14b½ 20w1 3b½ 7w½ 16b1
7 Nguyen Thi Hanh BNI 15w1 16b1 13w1 1b1 2w0 4b0 8w0 6b½ 10w½ 5
8 Le Thi Ha HPH 4w0 13b0 20w1 21b1 16w1 15w1 7b1 1b0 3w0 5
9 Nguyen Thi Lan Phuong QBI 6w1 4b0 11w0 19b1 13w0 10b0 --1 21w1 15b1 5
10 Ho Thi Anh Tien DON 2w0 19b0 6w½ 16b0 --1 9w1 17b1 14w1 7b½ 5
11 Pham Thi Thu Hoai TTH 3b0 20w1 9b1 14w1 4w0 13b1 1b0 15w½ 2b0
12 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 18b1 3w½ 17b1 2b0 5w0 14w0 16b1 13b1 4w0
13 Nguyen Thuy Duong DON 5b1 8w1 7b0 3w0 9b1 11w0 15b½ 12w0 20b1
14 Dam Thi Thuy Linh BNI 19w1 2b0 21w1 11b0 6w½ 12b1 5w0 10b0 --1
15 Nguyen Hoai Phuong TTH 7b0 18w1 16w1 4b0 19w1 8b0 13w½ 11b½ 9w0 4
16 Tran Thi Kim Cuong PYE 21b1 7w0 15b0 10w1 8b0 17w1 12w0 18b1 6w0 4
17 Vo Thi Thuy Trang TTH 20b1 1w0 12w0 6b0 18w1 16b0 10w0 --1 21b1 4
18 Ngo Ngoc Phu BRV 12w0 15b0 --1 5w0 17b0 21w½ 20b1 16w0 19b1
19 Pham Hong Phuc HCM 14b0 10w1 5b0 9w0 15b0 --1 21b1 20w0 18w0 3
20 Hoang Thai Linh LAN 17w0 11b0 8b0 --1 21w1 6b0 18w0 19b1 13w0 3
21 Nguyen Thi Tu Anh BRV 16w0 --1 14b0 8w0 20b0 18b½ 19w0 9b0 17w0

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Cần Thơ; 2. TP. Hồ Chí Minh; 3. Bình Định
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Le Thao Nguyen CTH 5b1 7w1 2w1 3b1 4b½ 6w1 10b0 9w1 11b1
2 Nguyen Quynh Anh HCM 9w1 4w1 1b0 12b1 3w1 8w½ 7b1 10w1 5b½ 7
3 Luong Huyen Ngoc QNI 13w1 6w½ 10b1 1w0 2b0 12b½ 4w1 8b1 7w1 6
4 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 11w1 2b0 5w1 8b1 1w½ 7w0 3b0 13w1 12b1
5 Pham Thi Hai Yen QDO 1w0 15b1 4b0 14w1 9w1 10b½ 8w½ 6b1 2w½
6 Luong Nhat Linh NBI 12w1 3b½ 8w½ 9b½ 10w½ 1b0 14b1 5w0 13b1 5
  Bui Thi My Hang LAN 15w1 1b0 11b0 13w1 12w1 4b1 2w0 14b1 3b0 5
  Pham Thi Ngoc Tu HCM --1 10w½ 6b½ 4w0 11w1 2b½ 5b½ 3w0 14w1 5
9 Le Phu Nguyen Thao CTH 2b0 11w½ 14b1 6w½ 5b0 13b1 12w1 1b0 10w1 5
10 Cao Le Phuong Thanh LAN 14w1 8b½ 3w0 11b1 6b½ 5w½ 1w1 2b0 9b0
11 Duong Tuong Vy BDI 4b0 9b½ 7w1 10w0 8b0 14w1 13b1 12b½ 1w0 4
12 Nguyen Hoang Anh QDO 6b0 14w1 13b1 2w0 7b0 3w½ 9b0 11w½ 4w0 3
13 Ho Phuong Hong Ngoc BRV 3b0 --1 12w0 7b0 14b0 9w0 11w0 4b0 6w0 1
14 Tran Le Tu Uyen BRV 10b0 12b0 9w0 5b0 13w1 11b0 6w0 7w0 8b0 1
15 Nguyen Thi Thu Quyen BNI 7b0 5w0 --- --- --- --- --- --- --- 0

Toàn đoàn trẻ: 1. TPHCM, 2. Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn đoàn thiếu niên: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Đồng Tháp