GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC 2008

tre008VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS 2008
15-16 July, 2008 in Vung Tau

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (7), 2.Hà Nội (7), 3.Quân đội (14), 4.Bà Rịa - Vũng Tàu (25), 5.Bình Dương (32), 6.Bình Phước (39), 7.Đồng Tháp (41), 8.Phú Yên (48), 9.Bắc Giang (49), 10.Đà Nẵng (74), 11.Bình Định (78).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 32b1 8w0 10b1 28w1 20b1 6w1 5b1 2w1 4b1 8 37
2 Lai Duc Minh HCM 17w1 16b1 18w1 11b1 9b1 4w½ 8w1 1b0 6b½ 7 40½
3 Do Duc Viet HNO 45b1 38w1 19b1 9w0 6b0 11b1 21w1 14w1 8b1 7 34
4 Pham Quang Minh HNO 47w1 27b1 5w1 8w0 19b1 2b½ 10w1 16b1 1w0 36
5 Tran Vu Phu Thanh HCM 22w1 42w1 4b0 26b1 17w½ 7b1 1w0 11b1 16w1 32½
6 Ta Quoc Khang KGI 9b0 32w1 39w1 16b1 3w1 1b0 17w1 8b1 2w½ 31½
7 Nguyen Cong Tai HCM 11b½ 19w0 13b1 37w1 12b1 5w0 15b1 27w1 18b1 28½
8 Le Trung Thanh PYE 25w1 1b1 14w1 4b1 15b1 9w1 2b0 6w0 3w0 6 39
9 Vuong The Hung Vi HCM 6w1 34b1 26w1 3b1 2w0 8b0 14b0 19w1 17w1 6 33
10 Nguyen Manh Tan HCM 33w½ 31b½ 1w0 45b1 30w1 22b1 4b0 15w1 14b1 6 26½
11 Bui Duc Huy BRV 7w½ 33b1 29b1 2w0 34b1 3w0 12b1 5w0 22b1 28½
12 Tran Lam Tung BDU 36b0 45w1 33b1 34w½ 7w0 24b1 11w0 25b1 23w1 25
13 Nguyen Duc Trong QDO 31w½ 17b0 7w0 32b0 43w1 42b1 34b1 35w1 30b1 19½
14 Tran Mai Truong An BRV 30b1 40w1 8b0 19w0 28b1 18b1 9w1 3b0 10w0 5 29
15 Le Minh Vu HNO --1 29w½ 24b1 18b1 8w0 17b½ 7w0 10b0 27b1 5 29
16 Luu Quang Vu QDO 44b1 2w0 38b1 6w0 27b1 19w1 20b1 4w0 5b0 5 28
17 Le Vinh Phuoc DTH 2b0 13w1 27b1 25w1 5b½ 15w½ 6b0 20w1 9b0 5 27½
18 Nguyen Doan Nam Anh BGI 46b1 36w1 2b0 15w0 38b1 14w0 23w1 21b1 7w0 5 27
19 Vo Duc Thinh BPH 37w1 7b1 3w0 14b1 4w0 16b0 31w1 9b0 26w1 5 27
20 Ly Han Vinh BDU 38b0 44w1 36b1 24w1 1w0 26b1 16w0 17b0 34b1 5 26
21 Do Xuan Vinh BPH 27w0 25b0 --1 36w1 29b1 34w1 3b0 18w0 32b1 5 23
22 Vo Kim Cang HCM 5b0 23w0 40b1 35w1 32b1 10w0 28b1 26b½ 11w0 22
23 Huynh Thien Tam HCM 24b0 22b1 34w0 42w½ 37b1 35w1 18b0 36w1 12b0 22
24 Nguyen Hoang An BPH 23w1 30b½ 15w0 20b0 33w1 12w0 35b0 28w1 36b1 21
25 Nguyen Dang Khoa DTH 8b0 21w1 42b1 17b0 26w0 29w½ 37b1 12w0 35b1 21
26 Huynh Le Hoang Phuc DTH 40w1 35b1 9b0 5w0 25b1 20w0 36b½ 22w½ 19b0 4 24½
27 Phan Nguyen Quoc Hung BPH 21b1 4w0 17w0 31b1 16w0 32w1 29b1 7b0 15w0 4 22
28 Tran Ngoc Triet HCM 34b0 46w1 31w1 1b0 14w0 38b1 22w0 24b0 39w1 4 20
29 Dang Chi Cong BPH 43w1 15b½ 11w0 30b½ 21w0 25b½ 27w0 33b½ 38w1 4 20
30 Nguyen Duy Tan DTH 14w0 24w½ 46b1 29w½ 10b0 31b0 39w1 38b1 13w0 4 19
31 Tran Quy Dat BGI 13b½ 10w½ 28b0 27w0 45b1 30w1 19b0 32w0 41b1 4 18½
32 Nguyen Phuoc Quy Tuong TTH 1w0 6b0 44b1 13w1 22w0 27b0 40w1 31b1 21w0 4 18
33 Nguyen Quoc Ky HCM 10b½ 11w0 12w0 41b1 24b0 37w0 45b1 29w½ 43w1 4 15½
34 Le Tran Thanh Dat BDI 28w1 9w0 23b1 12b½ 11w0 21b0 13w0 43b1 20w0 21
35 Hoang Trong Minh Quang HCM 39w1 26w0 37b½ 22b0 42w1 23b0 24w1 13b0 25w0 20½
36 Nguyen Van Dat DAN 12w1 18b0 20w0 21b0 39w1 40b1 26w½ 23b0 24w0 19½
37 Nguyen Huynh Thanh Danh DTH 19b0 43w1 35w½ 7b0 23w0 33b1 25w0 39b0 44w1 16½
38 Tran Minh Hoang DAN 20w1 3b0 16w0 39b1 18w0 28w0 41b1 30w0 29b0 3 18
39 Nguyen Tien Nhat BRV 35b0 47w1 6b0 38w0 36b0 45w1 30b0 37w1 28b0 3 14
40 Pham Minh Quang PYE 26b0 14b0 22w0 46w1 44b1 36w0 32b0 41w0 45b1 3 12
41 Huynh Trung Quoc Thai LAN 42b0 --- --- 33w0 46b1 44w1 38w0 40b1 31w0 3 11
42 Nguyen Quoc Bao BTR 41w1 5b0 25w0 23b½ 35b0 13w0 43w0 44b0 46w1 13
43 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 29b0 37b0 45w0 44w½ 13b0 46w1 42b1 34w0 33b0 10
44 Nguyen Son Linh BDI 16w0 20b0 32w0 43b½ 40w0 41b0 46w1 42w1 37b0 8
45 Bui Do Tuan Kiet LDO 3w0 12b0 43b1 10w0 31w0 39b0 33w0 46b1 40w0 2 9
46 Vuong Phuoc Anh Khoa HCM 18w0 28b0 30w0 40b0 41w0 43b0 44b0 45w0 42b0 0 0
  Le Hoang Long BRV 4b0 39b0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (5), 2.TP. Hồ Chí Minh (9), 3.Đồng Tháp (11), 4.Bà Rịa - Vũng Tàu (33), 5.Cần Thơ (44), 6.Bắc Giang (51), 7.Nghệ An (56), 8.Lâm Đồng (64), 9.Bắc Ninh (67), 10.Quảng Bình (71), 11.Đồng Nai (80), 12.Thái Nguyên (84).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 30w1 15b1 10w1 12b1 6w½ 7b1 2b0 18w1 3b1 39½
2 Phan Ba Viet HNO 46w1 4b1 17w½ 27b1 11w1 6b1 1w1 3w0 7b1 39½
3 Ngo Quang Thai HNO 15b0 45w1 39b1 28w1 22w1 18b1 17w1 2b1 1w0 7 35
4 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 44b1 2w0 5w1 32b1 9w1 17b0 24w1 26w1 19b1 7 33
5 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 19b0 48w1 4b0 15w1 31b1 22w1 6b1 8w1 20w1 7 29
6 Nguyen Thai Duong HCM 9w1 26b1 24w1 11b1 1b½ 2w0 5w0 13b½ 17w1 6 34½
7 Truong Tan Thanh HCM 8w0 42b1 33w1 10b1 12w1 1w0 20b1 17b1 2w0 6 31
8 Mai Thien An HNO 7b1 23w½ 25b0 38w1 14w1 13b1 19w½ 5b0 9w1 6 30½
9 Le Quang Tra HCM 6b0 16w1 49b1 31w1 4b0 32b1 11w1 19w1 8b0 6 30
10 Huynh Thien Dat DTH 41w1 13b1 1b0 7w0 34b1 20w0 22b1 21w1 18b1 6 28
11 Tran The Phap KGI 45b1 50w1 19b1 6w0 2b0 12w1 9b0 28w½ 26b1 30
12 Quan Le Quang Anh HNO 28b1 36w1 21b1 1w0 7b0 11b0 32w1 24b1 13w½ 29½
13 Tran Nguyen Duy Thong BRV 52b1 10w0 44b1 34w1 19b½ 8w0 14b1 6w½ 12b½ 29
14 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 34b1 25w½ 18b0 23w1 8b0 27w1 13w0 39b1 29w1 26
15 Do Thanh Dat BGI 3w1 1w0 38b½ 5b0 41w1 39b0 42b1 27w1 28b1 23½
16 Nguyen Dac Huy DTH 36b0 9b0 30w1 45w1 28b1 23w½ 26b0 38w1 35b1 23
17 Phan Ba Thanh Cong DAN 42w1 43b1 2b½ 25w1 18b½ 4w1 3b0 7w0 6b0 5 33
18 Ngo Quang Nhat HCM 39w1 27b½ 14w1 20b1 17w½ 3w0 25b1 1b0 10w0 5 31½
19 Truong Anh Kiet CTH 5w1 38b1 11w0 24b1 13w½ 25w1 8b½ 9b0 4w0 5 31
20 Le Dinh Nguyen Anh BRV 43b0 51w1 50b1 18w0 44b1 10b1 7w0 31w1 5b0 5 26
21 Le Quang Vinh DTH 37w1 33b1 12w0 22b0 42w0 45b1 39w1 10b0 38w1 5 25
22 Tran Thuan Phat BRV 49b0 40w1 35b1 21w1 3b0 5b0 10w0 43w1 31b1 5 24
23 Nguyen Hoang Thanh DTH 29w1 8b½ 27w0 14b0 49w1 16b½ 31w0 42b1 33w1 5 23
24 Nguyen Le Duc Huy DTH 48b1 31w1 6b0 19w0 35b1 42w1 4b0 12w0 30b½ 26½
25 Ho Huu Dang Khoi CTH 47w1 14b½ 8w1 17b0 27w1 19b0 18w0 29b0 39w1 26
26 Le Dang Quang BTH 40b1 6w0 34b0 49w½ 43b1 29w1 16w1 4b0 11w0 24
27 Nguyen Dinh Trung NAN --1 18w½ 23b1 2w0 25b0 14b0 46w1 15b0 40w1 24
28 Ta Quang Huy BNI 12w0 29b1 43w1 3b0 16w0 30b1 33w1 11b½ 15w0 23
29 Nguyen Hoang Hai NAN 23b0 28w0 51b1 50w½ 38b1 26b0 40w1 25w1 14b0 20
30 Nguyen Huu Nhat Huy LDO 1b0 35w0 16b0 52w1 36b1 28w0 37w1 41b1 24w½ 16½
31 Nguyen Tuan Kiet HCM 32w1 24b0 41w1 9b0 5w0 34w1 23b1 20b0 22w0 4 23
32 Hoang Tan Duc HNO 31b0 49w1 36b1 4w0 33b1 9w0 12b0 35w0 43b1 4 21
33 Le Tran Hai Dang QBI 35b1 21w0 7b0 40w1 32w0 44b1 28b0 34w1 23b0 4 21
34 Doan Nguyen Trung Tin LDO 14w0 47b1 26w1 13b0 10w0 31b0 44w1 33b0 42w1 4 19
35 Ha Hai Ninh TNG 33w0 30b1 22w0 37b1 24w0 38w0 36b1 32b1 16w0 4 19
36 Tran Trong Thanh BGI 16w1 12b0 32w0 42b0 30w0 47b1 35w0 46b1 48w1 4 16
37 Nguyen Hoang Khang DON 21b0 44w0 52b1 35w0 40b½ 43w½ 30b0 45w1 47b1 4 14½
38 Le Nhat Minh QBI 51b1 19w0 15w½ 8b0 29w0 35b1 49w1 16b0 21b0 19½
39 Ta Thanh Lam BNI 18b0 46b½ 3w0 48w1 50b1 15w1 21b0 14w0 25b0 19
40 Pham Quang Khanh QTR 26w0 22b0 47w1 33b0 37w½ 41b1 29b0 49w1 27b0 15½
41 Ha Minh Khoi HCM 10b0 52w1 31b0 43w½ 15b0 40w0 51b1 30w0 49b1 15
42 Nguy Thanh Duy NAN 17b0 7w0 48b1 36w1 21b1 24b0 15w0 23w0 34b0 3 18
43 Huynh Thanh Nghia DON 20w1 17w0 28b0 41b½ 26w0 37b½ 45w1 22b0 32w0 3 17
44 Mai Chien Loi QDO 4w0 37b1 13w0 46b1 20w0 33w0 34b0 47b0 51w1 3 15
45 Nguyen Nhat Tuan PYE 11w0 3b0 46w1 16b0 47w1 21w0 43b0 37b0 50w1 3 13
46 Nguyen Vu Hoang BGI 2b0 39w½ 45b0 44w0 51b½ 48w1 27b0 36w0 52b1 3 11½
47 Nguyen Tung Duong BDI 25b0 34w0 40b0 51w1 45b0 36w0 52b1 44w1 37w0 3 11
48 Tran Trung Tien CTH 24w0 5b0 42w0 39b0 52w1 46b0 50b1 51w1 36b0 3 10
49 Trinh Thu Huong TNG 22w1 32b0 9w0 26b½ 23b0 50w1 38b0 40b0 41w0 16
50 Le Tan Phat DTH 53w1 11b0 20w0 29b½ 39w0 49b0 48w0 52w1 45b0 14
51 Nguyen Le Ky Anh BRV 38w0 20b0 29w0 47b0 46w½ 52b1 41w0 48b0 44b0
52 Nguyen Vo Truong Duy DTH 13w0 41b0 37w0 30b0 48b0 51w0 47w0 50b0 46w0 0 0
53 Nguyen Van Manh HTA 50b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.Quân đội (5), 2.Hà Nội (11), 3.TP. Hồ Chí Minh (15), 4.Kiên Giang (18), 5.Bộ Công An (19), 6.Quảng Ninh (29), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (41), 8.Bến Tre (47), 9.Thái Nguyên (51), 10.Đồng Tháp (54), 11.Thừa Thiên - Huế (56), 12.Bình Dương (65), 13.Bắc Ninh (67), 14.Bình Phước (75), 15.Thái Bình (79), 16.Đồng Nai (97), 17.Bình Thuận (97).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Lu Chan Hung KGI 19w1 53b1 9w1 8b1 4w0 27b1 2w1 15b1 3w½ 39½
2 Pham Quang Hung QDO 34b1 52w1 20b1 14w1 3b1 4w½ 1b0 13w½ 12b1 7 39
3 Nguyen Van Toan Thanh QDO 31w1 26b1 12w1 11b1 2w0 15b½ 16w1 4b1 1b½ 7 37½
4 Truong Bao Thach HCM 57b1 16w½ 23b1 36w1 1b1 2b½ 5w1 3w0 8b½ 36½
5 Vu Quan HNO 16b0 57w1 28b1 29w1 9w1 14b1 4b0 12w½ 13b1 32
6 Pham Anh Trung HNO 46w1 8b0 19w1 42b1 7w½ 16b0 27w1 28b1 15w1 30½
7 Tran Minh Hoang BCA 12w0 55b1 52b1 20w1 6b½ 8w0 24w1 16b1 17w1 29½
8 Dang Vu Khoa HNO 59w1 6w1 13b1 1w0 12b½ 7b1 15w0 18b1 4w½ 6 33
9 Dao Thien An DTH 33b1 25w1 1b0 22w1 5b0 30w1 13b0 36w1 20b1 6 30
10 Phan Luong QDO 15b1 29w1 11b0 16w1 14b0 28w0 38b1 23w1 21b1 6 29
11 Truong Thanh Danh HCM 27w1 40b1 10w1 3w0 15b0 21b1 36w1 17b0 19w½ 31½
12 Le Quang Long BCA 7b1 38w1 3b0 43w1 8w½ 36b½ 14w1 5b½ 2w0 31½
13 Le Thanh Tai HCM 32w1 42b1 8w0 21b1 27w0 23b1 9w1 2b½ 5w0 31
14 Luu Le Huy QNI 50w1 17b1 37w1 2b0 10w1 5w0 12b0 27b½ 33w1 31
15 Nguyen Hong Duc QNI 10w0 35b1 26w1 37b1 11w1 3w½ 8b1 1w0 6b0 31
16 Tran Vo Minh Tam BRV 5w1 4b½ 17w1 10b0 24w1 6w1 3b0 7w0 27b1 30
17 Pham Minh Hieu KGI 51b1 14w0 16b0 38w1 43b1 29w1 28b½ 11w1 7b0 27½
18 Do Ngoc Minh TNG 53w0 19b0 46w1 44b1 49w1 20w½ 39b1 8w0 28w1 24
19 Cao Xuan Thanh Dat TTH 1b0 18w1 6b0 52w½ 34b1 22w1 20b½ 30w1 11b½ 24
20 Nguyen Tri Thien BNI 39w1 21b1 2w0 7b0 31w1 18b½ 19w½ 32b1 9w0 5 27½
21 Nguyen Nhu Bach BCA 30b1 20w0 41b1 13w0 48b1 11w0 29b1 22w1 10w0 5 26
22 Chuc Dinh Tan BGI 45w1 24b0 31w1 9b0 42w1 19b0 49w1 21b0 44w1 5 25
23 To Ngoc Quy Lan BTR 24w½ 56b1 4w0 26b1 30b½ 13w0 31w1 10b0 37w1 5 25
24 Nguyen Hoang Kim Thuan BTR 23b½ 22w1 36b0 34w1 16b0 33w1 7b0 39w½ 38b1 5 24½
25 Nguyen Thanh Phong BRV 55w1 9b0 29b0 45w1 28b0 48w1 30b0 52w1 39b1 5 22
26 Nguyen Duy Anh LAN 43b1 3w0 15b0 23w0 41b1 32w0 40b1 42w1 36b1 5 20
27 Ta Minh Hoang HNO 11b0 45b1 53w1 48w1 13b1 1w0 6b0 14w½ 16w0 27
28 Doan Thien Thanh BRV 35w1 37b0 5w0 50b1 25w1 10b1 17w½ 6w0 18b0 25½
29 Nguyen Duc Thang BPH 54w1 10b0 25w1 5b0 40w1 17b0 21w0 46b1 31w½ 23½
30 Vu Duy Phuong QNI 21w0 39b½ 47w1 40b1 23w½ 9b0 25w1 19b0 32w½ 23
31 Tran Hoang Van BDU 3b0 33w1 22b0 41w1 20b0 40w1 23b0 48w1 29b½ 20½
32 Nguyen Tien Dung BCA 13b0 41w0 51b1 55w1 52b0 26b1 42w1 20w0 30b½ 20½
33 Bui Viet Hoang TNG 9w0 31b0 45w½ 56b1 53w1 24b0 52b1 34w1 14b0 19½
34 Nguyen Luong Vinh BDU 2w0 47b½ 39w1 24b0 19w0 46b1 44w1 33b0 45w1 19
35 Bui Van Trong TBI 28b0 15w0 --1 49b0 44w½ 53b1 45w1 37b0 48w1 17½
36 Thai Huy Nhat Quang NAN 49w½ 44b1 24w1 4b0 37w1 12w½ 11b0 9b0 26w0 4 26½
37 Nguyen An Nguyen Hiep TTH 58b1 28w1 14b0 15w0 36b0 38w0 50b1 35w1 23b0 4 22
38 Tran Manh Tri BRV 44w1 12b0 40w0 17b0 57w1 37b1 10w0 49b1 24w0 4 20
39 Nguyen Cong Hieu HCM 20b0 30w½ 34b0 47w1 54b1 52w1 18w0 24b½ 25w0 4 20
40 Ta Trieu Vy BTH --1 11w0 38b1 30w0 29b0 31b0 26w0 51b1 53w1 4 19
41 Truong Huynh Minh Tu DON 42w0 32b1 21w0 31b0 26w0 51b1 46w0 50b1 49w1 4 15
42 Tran Ba Duc BRV 41b1 13w0 54b1 6w0 22b0 43w1 32b0 26b0 46w½ 20½
43 Dao Quang Hung TNG 26w0 46b1 49w1 12b0 17w0 42b0 48b0 55w½ 56b1 17
44 Nguyen Van Thanh TBI 38b0 36w0 57b1 18w0 35b½ 54w1 34b0 47w1 22b0 15½
45 Trinh Hai Nam BPH 22b0 27w0 33b½ 25b0 56w1 55w1 35b0 54w1 34b0 14½
46 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 6b0 43w0 18b0 51w1 55b1 34w0 41b1 29w0 42b½ 14½
47 Nguyen Dinh Lich BNI 52b0 34w½ 30b0 39b0 50w0 --1 53w1 44b0 55b1 12
48 Le Minh Triet BPH 56w½ 49b½ 50w1 27b0 21w0 25b0 43w1 31b0 35b0 3 18½
49 Cao Nguyen Linh BPH 36b½ 48w½ 43b0 35w1 18b0 50w1 22b0 38w0 41b0 3 18½
50 Tran Doan Vu Hoang HCM 14b0 51w1 48b0 28w0 47b1 49b0 37w0 41w0 57b1 3 14
51 Tran Hoang Viet BDU 17w0 50b0 32w0 46b0 --1 41w0 57b1 40w0 54b1 3 9
52 Dinh Duc Thinh BCA 47w1 2b0 7w0 19b½ 32w1 39b0 33w0 25b0 --- 17
53 Dang Thai Son HCM 18b1 1w0 27b0 54w½ 33b0 35w0 47b0 57w1 40b0 14
54 Pham Trung Quoc HCM 29b0 --1 42w0 53b½ 39w0 44b0 56w1 45b0 51w0 14
55 Doan Khoi Nguyen BRV 25b0 7w0 56w1 32b0 46w0 45b0 --1 43b½ 47w0 11
56 Huynh Thanh Nhan DON 48b½ 23w0 55b0 33w0 45b0 57w1 54b0 --1 43w0 10½
57 Nguyen Huu Dang BTH 4w0 5b0 44w0 --1 38b0 56b0 51w0 53b0 50w0 1 6
58 Bui Ngoc Hai HTA 37w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
59 Vuong Phuoc Minh Khoi HCM 8b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Ninh Bình (10), 2.Hà Nội (10), 3.TP. Hồ Chí Minh (23), 4.Đà Nẵng (33), 5.Cần Thơ (34), 6.Bến Tre (34), 7.Đồng Tháp (34), 8.Bộ Công An (38), 9.Nghệ An (40), 10.Quảng Trị (52), 11.Bà Rịa - Vũng Tàu (53), 12.Bình Dương (54), 13.Bình Thuận (69).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Le Minh Hoang NBI 27w½ 16b1 4w0 32b1 23w1 6b1 9w1 2b1 3w1 33½
2 Pham Hoai Nam HNO 24b1 33w1 19b1 9b1 6w1 3w½ 12b½ 1w0 7b1 7 39½
3 Nguyen Duy Trung KGI 38w1 4b0 27w1 13b1 8w1 2b½ 10w1 12w1 1b0 34
4 Bui Trong Hao BNI 37b1 3w1 1b1 6b½ 9w0 15w½ 5b½ 10b1 13w1 33½
5 Nguyen Phuoc Tam CTH 30w1 21b1 6w0 10b½ 26w1 9b½ 4w½ 19w1 14b1 31½
6 Nguyen Ha Phuong BGI 34b1 29w1 5b1 4w½ 2b0 1w0 16b1 9b1 11w½ 6 32½
7 Nguyen Tan Thinh BTR 15b1 28w0 14b0 31w1 29b1 22w1 11b1 13b1 2w0 6 29
8 Nguyen Hung Cuong HNO 23b½ 17w½ 31b1 28w1 3b0 16w½ 14b½ 15w1 12b1 6 28
9 Vuong Trung Hieu NBI 31b1 18w1 12b1 2w0 4b1 5w½ 1b0 6w0 19b1 32
10 Dao Sy Khang DAN 20w0 42b1 22b1 5w½ 28b1 19w1 3b0 4w0 24b1 28
11 Tran Ngo Thien Phu HCM 35b1 19w0 37b1 15w0 38b1 20b1 7w0 26w1 6b½ 27½
12 Che Quoc Huu HCM 26w1 13b1 9w0 34b1 19b½ 14w1 2w½ 3b0 8w0 5 31
13 Bo Huynh Nhat Truong BDU 25b1 12w0 33b1 3w0 30b1 28w1 15b1 7w0 4b0 5 28
14 Le Van Khanh NAN 42w1 20b0 7w1 26b½ 27w1 12b0 8w½ 21b1 5w0 5 27½
15 Le Thanh Liem DTH 7w0 24b1 21w1 11b1 20w½ 4b½ 13w0 8b0 27w1 5 26½
16 Le Ha Phan QTR 17b½ 1w0 35b½ 24w1 33b1 8b½ 6w0 25w½ 26b1 5 23
17 Pham Nhat BCA 16w½ 8b½ 32w½ 27b0 21w½ 18b1 23w0 36b1 29b1 5 21½
18 Vu Phi Hung QNI 41b1 9b0 34w0 23w0 35b1 17w0 40b1 30w1 20b1 5 20
19 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 39w1 11b1 2w0 20b1 12w½ 10b0 27w1 5b0 9w0 28½
20 Nguyen Duc Viet HNO 10b1 14w1 28b½ 19w0 15b½ 11w0 25b½ 23b1 18w0 26½
21 Cu Quang Anh BCA 22b1 5w0 15b0 29w½ 17b½ 31w1 30b1 14w0 25b½ 22
22 Tran Thanh Tung BRV 21w0 30b1 10w0 36b1 34w1 7b0 26b½ 24w0 35b1 21½
23 Chu Duc Huy DAN 8w½ 27b0 39w1 18b1 1b0 26w0 17b1 20w0 37b1 21½
24 Nguyen Thanh Nam LAN 2w0 15w0 42b1 16b0 41w1 33w½ 28b1 22b1 10w0 19
25 Bui Minh Thien HCM 13w0 26b0 36w0 40w1 39b1 34b1 20w½ 16b½ 21w½ 18
26 Cao Tien Le NAN 12b0 25w1 29b1 14w½ 5b0 23b1 22w½ 11b0 16w0 4 23½
27 Nguy Minh Nghia BTR 1b½ 23w1 3b0 17w1 14b0 38w1 19b0 29w½ 15b0 4 23½
28 Vu Quang Quyen HCM 36w1 7b1 20w½ 8b0 10w0 13b0 24w0 33b1 31w½ 4 23
29 Le Nhat Minh CTH 40w1 6b0 26w0 21b½ 7w0 32b1 33w1 27b½ 17w0 4 20
30 Pham Minh Tri BTH 5b0 22w0 40b1 37w1 13w0 36b1 21w0 18b0 38w1 4 18
31 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 9w0 36b1 8w0 7b0 32w1 21b0 34w½ 39w1 28b½ 4 17
32 Tran Dinh Minh BRV 33b0 41w1 17b½ 1w0 31b0 29w0 35b½ 40w1 36b1 4 16
33 Lai Duc Toan TBI 32w1 2b0 13w0 39b1 16w0 24b½ 29b0 28w0 42b1 18
34 Nguyen Tuan Minh HCM 6w0 40b1 18b1 12w0 22b0 25w0 31b½ 35w0 41w1 17½
35 Dao Quoc Bao DAN 11w0 39b½ 16w½ 38b0 18w0 37b1 32w½ 34b1 22w0 15
36 Le Viet Lam Tung QTR 28b0 31w0 25b1 22w0 37b1 30w0 38b1 17w0 32w0 3 15
37 Trinh Quang Hung BRV 4w0 38b1 11w0 30b0 36w0 35w0 42b1 41b1 23w0 3 13
38 Nguyen Nhat Minh HCM 3b0 37w0 41b1 35w1 11w0 27b0 36w0 42w½ 30b0 14
39 Doan Tan Viet Cuong BTH 19b0 35w½ 23b0 33w0 25w0 42b1 41w½ 31b0 40b½ 10
40 Tran Le Minh Hieu BCA 29b0 34w0 30w0 25b0 42w1 41b1 18w0 32b0 39w½
41 Lam Duy Phong BDU 18w0 32b0 38w0 42w1 24b0 40w0 39b½ 37w0 34b0
42 Ngo Manh Phuoc HCM 14b0 10w0 24w0 41b0 40b0 39w0 37w0 38b½ 33w0 ½ 1

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.Quân đội (5), 2.TP. Hồ Chí Minh (13), 3.Thanh Hóa (14), 4.Bình Dương (21), 5.Bình Định (29), 6.Đà Nẵng (33), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (36), 8.Đồng Tháp (47), 9.Phú Yên (51).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Van Hai QDO 12b1 11w½ 22b1 6w1 3b½ 16w1 2w1 5b1 10w1 8 38½
2 Dang Hoang Son HCM 4b1 17w1 11b1 3b½ 16w1 7w1 1b0 6w1 5w1 39
3 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 27b1 13w1 25b1 2w½ 1w½ 15b½ 8w1 7b1 4b0 36½
4 Nguyen Hoai Nam QDO 2w0 19b½ 9w0 24b1 22w1 12w1 16b1 15b1 3w1 25
5 Le Trong De Toan THO 19w½ 18b1 10w1 16b0 28w1 6b1 15w1 1w0 2b0 31½
6 Nguyen Khuong Duy DON 24w1 28b1 16w½ 1b0 10w1 5w0 9b1 2b0 19w1 29½
7 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 10w0 9b1 31w1 17w1 25b1 2b0 20w1 3w0 8b½ 29½
8 Le Ha The Nghia HNO 23b1 25w0 13b0 22w1 21b1 17w1 3b0 12w1 7w½ 26½
9 Bui Manh Hung THO 21b0 7w0 4b1 29w1 14b½ 25w1 6w0 18b1 15w1 22½
10 Nguyen Duc Viet BNI 7b1 22w½ 5b0 11w½ 6b0 21w1 14b1 17w1 1b0 5 25
11 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 30w1 1b½ 2w0 10b½ 19w1 20b0 18w½ 16b1 17w½ 5 25
12 Phan Trong Viet BRV 1w0 29b1 18w1 15b0 13w1 4b0 28w1 8b0 21w1 5 24
13 Bui Thanh Tung BDI --1 3b0 8w1 20w0 12b0 26w1 17b0 27w1 24b1 5 23
14 Nguyen Binh Nguyen BDU 25b0 23w0 27b1 30w1 9w½ 28b½ 10w0 22b1 20b1 5 20½
15 Dang Duy Linh DAN 22b0 27w1 21b1 12w1 20b1 3w½ 5b0 4w0 9b0 28
16 Nguyen Trong Hung BDI 26b1 21w1 6b½ 5w1 2b0 1b0 4w0 11w0 25b1 27½
17 Nguyen Duy Dien Nguyen THO 29w1 2b0 19w1 7b0 18w1 8b0 13w1 10b0 11b½ 24½
18 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 20b1 5w0 12b0 26w1 17b0 27w1 11b½ 9w0 28b1 21½
19 Nguyen Dinh Dung CTH 5b½ 4w½ 17b0 23w1 11b0 29w½ 25b1 20w1 6b0 21½
20 Nguyen Xuan Truong DTH 18w0 24b1 30w1 13b1 15w0 11w1 7b0 19b0 14w0 4 25
21 Nguyen Huy Hoang QNI 9w1 16b0 15w0 31b1 8w0 10b0 26b1 29w1 12b0 4 20
22 Nguyen Thanh Luan PYE 15w1 10b½ 1w0 8b0 4b0 30w1 29b½ 14w0 --1 4 19½
23 Vo Duy Hau NAN 8w0 14b1 28w0 19b0 26b0 --1 24w0 31b1 30w1 4 15
24 Nguyen Cong Phu BRV 6b0 20w0 26b0 4w0 --1 31b1 23b1 28w1 13w0 4 14
25 Tran Quang Khai HCM 14w1 8b1 3w0 28b½ 7w0 9b0 19w0 30b1 16w0 22
26 Nguyen Thanh Tam BTH 16w0 30b0 24w1 18b0 23w1 13b0 21w0 --1 31b½ 14½
27 Truong Quoc Truong DTH 3w0 15b0 14w0 --1 30b½ 18b0 31w1 13b0 29w1 12½
28 Truong Thanh Lam BDU 31b1 6w0 23b1 25w½ 5b0 14w½ 12b0 24b0 18w0 3 21
29 Vo Duy Thoai PYE 17b0 12w0 --1 9b0 31w1 19b½ 22w½ 21b0 27b0 3 15½
30 Nguyen Phu Hien BRV 11b0 26w1 20b0 14b0 27w½ 22b0 --1 25w0 23b0 13½
31 Nguyen Hai Nam BRV 28w0 --1 7b0 21w0 29b0 24w0 27b0 23w0 26w½

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1.Quảng Ninh (7), 2.Hà Nội (12), 3.TP. Hồ Chí Minh (14), 4.Lâm Đồng (18), 5.Bà Rịa - Vũng Tàu (23).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Dong Bao Nghia BGI 14b1 11w1 2b1 6w1 9b1 8w½ 4b½ 3w½ 5b0 39½
2 Vu Minh Hoang QNI 17w1 13b1 1w0 4b0 11w1 3b1 9b1 8w1 7b½ 31½
3 Tran Ngoc Lan HNO 11b0 18w1 15b1 12w1 6b1 2w0 8b1 1b½ 4w½ 6 30½
4 Ton That Nhu Tung HCM 12b1 6w½ 9b½ 2w1 8b0 5w1 1w½ 14b1 3b½ 6 30½
5 Le Cong Cuong QNI 9b½ 8w0 10w½ 18b1 7w1 4b0 6b1 13w1 1w1 6 25
6 Nguyen Dinh Quang TTH 10w1 4b½ 7w1 1b0 3w0 13b1 5w0 12b1 14w1 27
7 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 18b1 15w1 6b0 9w0 5b0 12w1 10w1 16b1 2w½ 26½
8 Nguyen Manh Truong BRV 16w0 5b1 19w1 11b1 4w1 1b½ 3w0 2b0 10w½ 5 28½
9 Dang The Nam HNO 5w½ 16b1 4w½ 7b1 1w0 14b1 2w0 10b0 15b1 5 27
10 Hua Thien Tan HCM 6b0 14w1 5b½ 13w½ 12b½ 15w1 7b0 9w1 8b½ 5 23½
11 Nguyen Quang Duc LDO 3w1 1b0 13w1 8w0 2b0 17b1 14w0 18b1 16w½ 22½
12 Pham Phuc Duc HCM 4w0 17b1 16w1 3b0 10w½ 7b0 15b1 6w0 18w1 21½
13 Ly Quoc Long CTH 19b1 2w0 11b0 10b½ --1 6w0 16w1 5b0 17w1 21
14 Tran Quoc Doan BDU 1w0 10b0 17w1 19b1 16w1 9w0 11b1 4w0 6b0 4 21
15 Nguyen Anh Quay BRV --1 7b0 3w0 16b½ 18w1 10b0 12w0 17b1 9w0 19
16 Vuong Pham The Nam HCM 8b1 9w0 12b0 15w½ 14b0 18w1 13b0 7w0 11b½ 3 16½
17 Nguyen Tuan Long HCM 2b0 12w0 14b0 --1 19w1 11w0 18b0 15w0 13b0 2 11
18 Tran Hoang Quy BRV 7w0 3b0 --1 5w0 15b0 16b0 17w1 11w0 12b0 2 10
19 Ngo Viet Huy BRV 13w0 --1 8b0 14w0 17b0 --- --- --- --- 1 8

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (5), 2.Đồng Tháp (14), 3.Lâm Đồng (16), 4.Kiên Giang (19), 5.Cần Thơ (20), 6.Bắc Ninh (28), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (30).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Duc Hoa CTH 21b1 3w1 16w0 17b1 11b1 4w½ 5b1 2w½ 6b1 7 35
2 Le Quang Long HCM 5w½ 13b1 8w1 6b½ 16w1 3b½ 4w½ 1b½ 9w1 33
3 Ly Hong Nguyen HCM 13w1 1b0 7b½ 14w1 12b1 2w½ 16b1 4b½ 5w1 30½
4 Pham Chuong HCM 15b1 7w1 14w1 16b½ 5w½ 1b½ 2b½ 3w½ 8b0 34
5 Tran Thanh Tu DTH 2b½ 10w1 11b1 12w½ 4b½ 6b1 1w0 7w1 3b0 31
6 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 8w0 18b1 20b1 2w½ 7b1 5w0 11w1 13b1 1w0 28
7 Hoang Van Ngoc BGI 20w1 4b0 3w½ 8b1 6w0 9w1 17b1 5b0 13w1 26½
8 Vo Thanh Ninh KGI 6b1 11w½ 2b0 7w0 17w1 10b1 13w0 16b1 4w1 25
9 Duong Thuong Cong DTH 19w1 16b0 17w0 18b1 10w1 7b0 15w1 12b1 2b0 5 25
10 Bao Khoa LDO 14b0 5b0 18w1 19w1 9b0 8w0 21w1 11b1 16w1 5 19
11 Pham Duc Thang KGI 18w1 8b½ 5w0 15b1 1w0 12w1 6b0 10w0 17b1 24
12 Nguyen Thanh Nghia HCM 17w1 14b0 15w1 5b½ 3w0 11b0 18b1 9w0 19w1 23
13 Phan Trong Binh BRV 3b0 2w0 21b1 20w1 14b1 16w½ 8b1 6w0 7b0 23
14 Dam Cong Tung BNI 10w1 12w1 4b0 3b0 13w0 15b½ 19b1 17w0 21b1 23
15 Vu Tien Manh BNI 4w0 19b1 12b0 11w0 20b1 14w½ 9b0 21w1 18b1 18
16 Nguyen Minh Tuan HCM --1 9w1 1b1 4w½ 2b0 13b½ 3w0 8w0 10b0 4 29
17 Ngo Trung Tin LAN 12b0 21w1 9b1 1w0 8b0 19w1 7w0 14b1 11w0 4 21
18 Tran Ngoc Son BRV 11b0 6w0 10b0 9w0 --1 21b1 12w0 19b1 15w0 3 11
19 Le Tran Minh Nhat CTH 9b0 15w0 --1 10b0 21w1 17b0 14w0 18w0 12b0 2 12
20 Dao Hoang Minh BRV 7b0 --1 6w0 13b0 15w0 --- --- --- --- 1 8
21 Huynh Hai BRV 1w0 17b0 13w0 --1 19b0 18w0 10b0 15b0 14w0 1 6

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (4), 2.TP. Hồ Chí Minh (11), 3.Đồng Tháp (14), 4.Bình Dương (31), 5.Bình Phước (36), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (43).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Pham Vu Linh Chi HNO 15w1 6b1 3w1 2w½ 5b1 5b1 7w1 14b1 12w1 52
2 Bui Thi Diep Anh QNI 5w1 8b1 5w1 1b½ 15w1 3b½ 13w1 12b½ 7w1 39
3 Vu Khanh Linh HNO 9b1 12w1 1b0 14w1 10b1 2w½ 5b0 16w1 5w1 33
4 Tran Thi Hong Phan LAN 2b0 18w1 17b1 9w1 14b1 1w0 15b1 5w1 3b0 6 31
5 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 7b1 10w1 2b0 12w1 1w0 6b1 3w1 5b0 14w1 6 31
6 Le Khanh Vy DTH 20b1 1w0 12b0 17w1 9b1 5w0 11b½ 19w1 15b1 24½
7 Bui Thanh Nha Truc HCM 5w0 21b1 9b0 16w1 12b1 14w1 1b0 15w1 2b0 5 25
8 Le Tran Phuong Uyen DTH 23b1 2w0 13b½ 19w1 11b0 10w½ 16b0 21w1 17b1 5 23½
9 Nguyen Xuan Nhi CTH 3w0 22b1 7w1 5b0 6w0 13b0 21w1 11w1 10b1 5 21
10 Tran Thi Yen Xuan DTH 21w1 5b0 22w1 11b1 3w0 8b½ 14w0 13b1 9w0 26
11 Le Thuy An HCM 13b1 17w1 14b0 10w0 8w1 15b0 6w½ 9b0 22w1 24½
12 Tran Nguyen Huyen Tran HCM 22w1 3b0 6w1 5b0 7w0 17b1 20w1 2w½ 1b0 24
13 Bui Ngoc Khanh Quyen DTH 11w0 19b1 8w½ 15b0 18b1 9w1 2b0 10w0 21b1 21½
14 Le Thi Nhu Quynh LDO 18b1 16w1 11w1 3b0 5w0 7b0 10b1 1w0 5b0 5 27
15 Vo Mai Truc BDU 1b0 20w1 16b1 13w1 2b0 11w1 5w0 7b0 6w0 5 25
16 Tran Minh Y BDU --1 14b0 15w0 7b0 19b1 18w1 8w1 3b0 20w0 5 21
17 Luong Mai Thuy Vy BPH 19w1 11b0 5w0 6b0 20b1 12w0 18b1 22b1 8w0 5 19
18 Nguyen Thi Hoang An BNI 14w0 5b0 21w½ 22b1 13w0 16b0 17w0 20b1 19b1 12½
19 Dau Thi Hang Nga BPH 17b0 13w0 20b1 8b0 16w0 21b1 22w1 6b0 18w0 3 14
20 Nguyen Kim Ngan BTR 6w0 15b0 19w0 21b1 17w0 22w1 12b0 18w0 16b1 3 11
21 Nguyen Hoang Bao Ngoc BRV 10b0 7w0 18b½ 20w0 22b1 19w0 9b0 8b0 13w0
22 Tran Thi Tram Anh BRV 12b0 9w0 10b0 18w0 21w0 20b0 19b0 17w0 11b0 0 0
23 Tran Minh Y BDU 8w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Hải Phòng (6), 2.Đồng Tháp (10), 3.TP. Hồ Chí Minh (13), 4.Ninh Bình (13), 5.Hà Nội (19), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (44), 7.Bắc Ninh (46), 8.Bình Định (47), 9.Lâm Đồng (55).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 26b1 21w1 10b1 17w1 4b1 3w1 2b1 7b1 6w1 9 45
2 Pham Thanh Phuong Thao HPH 24b1 14w1 4b0 30w1 11b1 12w1 1w0 5b1 9w1 7 35
3 Huynh Thu Truc DTH 20b1 29w1 8b½ 9w1 7b1 1b0 5w0 13w1 4b1 34½
4 Cao Minh Trang HPH 35w1 15b1 2w1 11b1 1w0 5b1 9w1 6b0 3w0 6 37
5 Dong Khanh Linh NBI 19b1 10w0 28b1 8w1 6b1 4w0 3b1 2w0 17b1 6 31
6 Nguyen Truc Linh KGI 33w1 9b0 27w1 21b1 5w0 15b1 14b1 4w1 1b0 6 31
7 Nguyen Ngoc Doan Trang DTH 28b1 8w0 24b1 10w1 3w0 22b1 13b1 1w0 12w1 6 30
8 Nguyen Hong Ngoc NBI 18b1 7b1 3w½ 5b0 15w1 9b0 17w½ 22w1 16b1 6 30
9 Vu Thu Huong HNO 16b1 6w1 17b½ 3b0 27w1 8w1 4b0 14w1 2b0 31½
10 Pham Hong Ngoc HNO 22b1 5b1 1w0 7b0 31w1 14w0 12b½ 23b1 24w1 26½
11 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 13b1 32w1 16b1 4w0 2w0 18b0 27w1 12b0 23w1 5 28
12 Pham Hoang Nhat Anh HCM 21b0 20w1 18b½ 32w1 17b1 2b0 10w½ 11w1 7b0 5 26
13 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 11w0 36b1 22w1 15b0 33w1 21b1 7w0 3b0 27w1 5 25
14 Nguyen To Tran HCM 25w1 2b0 15w0 18w1 34b1 10b1 6w0 9b0 22b1 5 25
15 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 30b1 4w0 14b1 13w1 8b0 6w0 23w0 25b1 21w1 5 25
16 Le Khanh Phuong HNO 9w0 26b1 11w0 24b½ 19w1 17b½ 18w1 21b1 8w0 5 23
17 Dao Thien Kim DTH 23w1 27b1 9w½ 1b0 12w0 16w½ 8b½ 18b1 5w0 26
18 Kieu Quang BDI 8w0 23b1 12w½ 14b0 25w1 11w1 16b0 17w0 28b1 21½
19 Hoang Minh Thu HCM 5w0 22b0 35w1 33b0 16b0 32w1 26b1 29w½ 30b1 16
20 Dang Thuy Hien BRV 3w0 12b0 33w0 35b1 26w½ 31b1 21w0 34w1 29b1 15½
21 Nguyen Thi Dieu My TTH 12w1 1b0 32b1 6w0 30b1 13w0 20b1 16w0 15b0 4 24
22 Le Hong Nhung QBI 10w0 19w1 13b0 23b1 24w1 7w0 28b1 8b0 14w0 4 22
23 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 17b0 18w0 29b1 22w0 32b1 30w1 15b1 10w0 11b0 4 19
24 Le Nguyen To Ngan BRV 2w0 34b1 7w0 16w½ 22b0 25b½ 31w1 33b1 10b0 4 18
25 Do Thi Bich Quynh HCM 14b0 28w0 26w½ 36b1 18b0 24w½ 30b1 15w0 32b1 4 15½
26 Dang Thi Quynh Anh HCM 1w0 16w0 25b½ 34w0 20b½ 36b1 19w0 35b1 33w1 4 13
27 Ma Huu Anh Phuong LDO 31b1 17w0 6b0 29w1 9b0 34w1 11b0 28w½ 13b0 20
28 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 7w0 25b1 5w0 31b0 29w1 33b1 22w0 27b½ 18w0 18
29 Le Mai Thao Vien BDI 34w1 3b0 23w0 27b0 28b0 35w1 36w1 19b½ 20w0 17
30 Nguyen Luu Phuong Hong BRV 15w0 35b1 31w1 2b0 21w0 23b0 25w0 36b1 19w0 3 17
31 Nguyen Thanh Thuy DON 27w0 33b1 30b0 28w1 10b0 20w0 24b0 32w0 36w1 3 15
32 Nguyen Ngoc Duyen CTH 36w1 11b0 21w0 12b0 23w0 19b0 35w1 31b1 25w0 3 14
33 Vu Thi Minh Ngoc BRV 6b0 31w0 20b1 19w1 13b0 28w0 34b½ 24w0 26b0 14½
34 Nguyen Ho Cam Hanh HCM 29b0 24w0 36w1 26b1 14w0 27b0 33w½ 20b0 35w0 14½
35 Vu Thy Hoa BNI 4b0 30w0 19b0 20w0 36w1 29b0 32b0 26w0 34b1 2 6
36 Nguyen Thi Thu Hang HTA 32b0 13w0 34b0 25w0 35b0 26w0 29b0 30w0 31b0 0 0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội (9), 2.Cần Thơ (16), 3.TP. Hồ Chí Minh (20), 4.Quảng Trị (22), 5.Quân đội (25), 6.Đồng Tháp (28), 7.Thừa Thiên - Huế (30), 8.Bình Dương (40), 9.Bắc Ninh (41), 10.Bến Tre (43), 11.Bà Rịa - Vũng Tàu (57).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Dao Thi Lan Anh HNO 29b1 15w1 16b1 20b1 3w1 2w1 4b0 6w1 5w0 7 41
2 Nguyen Phan Tuong Minh QTR 21w0 22b1 12w1 24b1 15w1 1b0 14w1 7b1 3w1 7 32
3 Bui Ngoc Anh Thi KGI 19b1 7w1 6b1 8w1 1b0 9w1 5w½ 4b1 2b0 37½
4 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 11w1 17b1 20w0 6w1 8b½ 14b1 1w1 3w0 10b1 33½
5 Chau Thi Yen Quyen DTH 32w1 20b0 25w½ 26b1 17w1 8w1 3b½ 10w½ 1b1 31
6 Nguyen Hoang Anh HCM 22w1 21b1 3w0 4b0 24w1 11w1 9b1 1b0 15w1 6 30
7 Doan Thi Hong Nhung HPH 25w1 3b0 21w1 16w0 13b1 20b1 15w1 2w0 8b1 6 29
8 Vu Hoang Lan HNO 23w1 18b1 14w1 3b0 4w½ 5b0 12w1 20b1 7w0 31½
9 Huynh Ngoc Thuy Linh QBI 24w0 31b1 11w1 17b1 20w1 3b0 6w0 15b½ 14w1 28
10 Hoang Thi Hong Van QDO 18w0 23b1 28w1 14b0 12w½ 21b1 16w1 5b½ 4w0 5 25½
11 Tran Thi Nhu Y BDI 4b0 27w1 9b0 28w1 18w1 6b0 17w1 12b0 20w1 5 23
12 Le Thi Kim Ngan CTH 16b0 30w1 2b0 29w1 10b½ 25w1 8b0 11w1 13b½ 5 23
13 Le Dinh Bao Nhi TTH 20w0 32b1 17w0 30b1 7w0 26b1 24w1 14b½ 12w½ 5 22½
14 Le Minh Nhat HCM 31b1 24w1 8b0 10w1 16b1 4w0 2b0 13w½ 9b0 29
15 Tran Thi Ngoc Ha QDO 28w1 1b0 26w1 25b1 2b0 16w1 7b0 9w½ 6b0 27
16 Nguyen Huyen Anh BNI 12w1 26b1 1w0 7b1 14w0 15b0 10b0 19w½ 24b1 25
17 Nguyen Thi My Duyen TTH 27b1 4w0 13b1 9w0 5b0 19w1 11b0 22w1 18b½ 22½
18 Nguyen Nhu Thao BDU 10b1 8w0 24b0 27w1 11b0 22w0 21b1 23w1 17w½ 20½
19 Bui Thi Thai Ngoc BTR 3w0 25b0 22w1 21b0 30w1 17b0 31w1 16b½ 26w1 17
20 Vo Thi Khanh Linh QTR 13b1 5w1 4b1 1w0 9b0 7w0 22b1 8w0 11b0 4 27
21 Tran Minh Anh DAN 2b1 6w0 7b0 19w1 25b0 10w0 18w0 31b1 --1 4 18
22 Truong Nguyen Diep Anh BDU 6b0 2w0 19b0 --1 23w1 18b1 20w0 17b0 31w1 4 16
23 Le Ho Dan Anh DTH 8b0 10w0 29b½ 31w½ 22b0 30w1 27b1 18b0 25w1 4 14½
24 Phan Thao Nguyen BTR 9b1 14b0 18w1 2w0 6b0 28w1 13b0 26b½ 16w0 21
25 Nguyen Thi Thanh An BNI 7b0 19w1 5b½ 15w0 21w1 12b0 26w0 28b1 23b0 18½
26 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 30b1 16w0 15b0 5w0 29b1 13w0 25b1 24w½ 19b0 18
27 Nguyen Thuy Van BRV 17w0 11b0 31w1 18b0 28b0 --1 23w0 30b1 29b½ 13½
28 Tran Phuong Thanh Lan CTH 15b0 29w½ 10b0 11b0 27w1 24b0 --1 25w0 30w1 13
29 Pham Thi Hoai NBI 1w0 28b½ 23w½ 12b0 26w0 31b½ 30b0 --1 27w½ 3 12
30 Nguyen Minh Khue BRV 26w0 12b0 --1 13w0 19b0 23b0 29w1 27w0 28b0 2 10
31 Nguyen Thai Hai Linh BRV 14w0 9w0 27b0 23b½ --1 29w½ 19b0 21w0 22b0 2 10
32 Nguyen Do Bach Hop BRV 5b0 13w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp (4), 2.TP. Hồ Chí Minh (10), 3.Hà Nội (19), 4.Bình Dương (19), 5.Bình Định (19), 6.Quân đội (22), 7.Long An (35), 8.Bà Rịa - Vũng Tàu (41).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 20w1 5b0 18w1 6b1 7b1 3w½ 2w1 4b1 10w1 35
2 Vuong Thi Quynh Huong HNO 8w1 11b½ 5w1 12b1 3b1 4w1 1b0 9w1 7w½ 7 37½
3 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 17w1 4b1 6w1 9b1 2w0 1b½ 10w1 7b½ 5w½ 36½
4 Pham Hong Phuc HCM 14b1 3w0 15b1 17w1 5w1 2b0 6b1 1w0 9b½ 30½
5 Mai Thuy Trang BDU 7b1 1w1 2b0 13w1 4b0 6w0 16w1 11b1 3b½ 28½
6 Pham Hong Minh HCM 15b1 13w1 3b0 1w0 12w1 5b1 4w0 10b½ 14w1 28
7 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 5w0 20b1 11w1 10b1 1w0 8b½ 14w1 3w½ 2b½ 27½
8 Nguyen Thi Anh Minh HCM 2b0 15w0 21b1 20w1 13b1 7w½ 9b0 12w1 18w1 23
9 Pham Hong Phuong QDO 18b1 22w1 12b½ 3w0 11w½ 19b½ 8w1 2b0 4w½ 5 28½
10 Nguyen Truong Bao Tran CTH 13b0 16w1 22b1 7w0 18w1 11b1 3b0 6w½ 1b0 25
11 Phan Thi Huong Giang TTH 21b1 2w½ 7b0 14w1 9b½ 10w0 19b1 5w0 15b½ 25
12 Nguyen Thi Nhac BDI 23w1 19b1 9w½ 2w0 6b0 14w0 21b1 8b0 22w1 24½
13 Nguyen Thi Cam Linh QDO 10w1 6b0 23w1 5b0 8w0 18b1 15w0 --1 21b½ 22½
14 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 4w0 17b½ 19w1 11b0 16w1 12b1 7b0 15w1 6b0 22
15 Pham Thi Anh Minh DAN 6w0 8b1 4w0 18b0 17b1 20w1 13b1 14b0 11w½ 20½
16 Nguyen Hong Phuc LAN 19w½ 10b0 17w0 --1 14b0 22w1 5b0 20w1 23w1 17½
17 Pham Nhat Hoai HNO 3b0 14w½ 16b1 4b0 15w0 21w0 --1 23b1 20b1 17
18 Ha Nguyen Mai Anh BPH 9w0 --1 1b0 15w1 10b0 13w0 23b1 19w1 8b0 4 19
19 Nguyen Le Hang LAN 16b½ 12w0 14b0 21w1 22b1 9w½ 11w0 18b0 --1 4 18½
20 Vu Mai Thuy Tien BRV 1b0 7w0 --1 8b0 23w1 15b0 22w1 16b0 17w0 3 15
21 Tran Thi Minh Khanh BRV 11w0 23b½ 8w0 19b0 --1 17b1 12w0 22b0 13w½ 3 13½
22 Pham Thi Kim Yen BRV --1 9b0 10w0 23b½ 19w0 16b0 20b0 21w1 12b0 14
23 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 12b0 21w½ 13b0 22w½ 20b0 --1 18w0 17w0 16b0 2 11

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng (7), 2.TP. Hồ Chí Minh (19), 3.Bắc Giang (19), 4.Đồng Tháp (25), 5.Bình Dương (27), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (28), 7.Bình Thuận (31).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Phan Nguyen Mai Chi DAN 8b1 3w1 10b½ 5w1 4w1 2b1 9w1 6b½ 7b1 8 40½
2 Vo Thi Kim Phung TTH 19w1 12b1 4w0 10w1 14b1 1w0 3b1 11w1 9b1 7 34
3 Le Hoai Bao Duyen HCM 13w1 1b0 21w1 11w1 10b1 4b1 2w0 9b1 6w1 7 34
4 Doan Thi Van Anh BGI 20b1 14w1 2b1 9w1 1b0 3w0 6w½ 5b1 12w1 34½
5 Le Thanh Thao HNO --1 18b½ 6w1 1b0 9w0 12b1 14w1 4w0 11b1 28
6 Ngo Ngoc Thao DAN 10b0 7w1 5b0 8w1 15b1 14w1 4b½ 1w½ 3b0 5 25½
7 Tran Thi Hong Duyen NBI 18w0 6b0 19w1 17b1 20w1 9b0 15w1 10b1 1w0 5 23
8 Ngo Ngoc Phu BRV 1w0 13b0 17w½ 6b0 --1 16b½ 21w1 14b1 15w1 5 16½
9 Do Huu Thuy Trang BDU 15w1 16b1 18w½ 4b0 5b1 7w1 1b0 3w0 2w0 29½
10 Dinh Thi Phuong Thao DAN 6w1 19b1 1w½ 2b0 3w0 13b1 11b0 7w0 18w1 25½
11 Phan Nguyen Thuy Dung DTH 16w0 15b1 13w1 3b0 12w½ 18b1 10w1 2b0 5w0 24½
12 Do Thi Bach Duong BTH 21b1 2w0 14b0 20w1 11b½ 5w0 13w1 18b1 4b0 22½
13 Giang Thi Thanh Binh TBI 3b0 8w1 11b0 16b1 18w½ 10w0 12b0 --1 20w1 19½
14 Mai Ngoc Nhi DTH 17w1 4b0 12w1 18b1 2w0 6b0 5b0 8w0 21b1 4 23
15 Nguyen Thi Thao Linh BGI 9b0 11w0 --1 21b1 6w0 19w1 7b0 17w1 8b0 4 19
16 Vu Thien Tram Anh HCM 11b1 9w0 20b0 13w0 17b½ 8w½ 19b1 21w0 --1 4 17½
17 Tran Nguyen Thuy Tran DAN 14b0 20w½ 8b½ 7w0 16w½ 21b½ --1 15b0 19w1 4 16
18 Nguyen Thi Thu Trang BDU 7b1 5w½ 9b½ 14w0 13b½ 11w0 20b1 12w0 10b0 22
19 Do Thi Van Anh BTH 2b0 10w0 7b0 --1 21w1 15b0 16w0 20b1 17b0 3 13
20 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 4w0 17b½ 16w1 12b0 7b0 --1 18w0 19w0 13b0 15
21 Hoang Hong Anh BRV 12w0 --1 3b0 15w0 19b0 17w½ 8b0 16b1 14w0 12

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (13), 2.Đà Nẵng (15), 3.Thanh Hóa (15), 4.Thái Nguyên (17), 5.Phú Yên (29), 6.Hà Nội (31), 7.Bà Rịa - Vũng Tàu (34).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 14w1 13b1 5w1 9b1 2w1 3b½ 4w1 11b1 6w0 42
2 Ngo Dieu Hoa BNI 19b1 4w1 3b1 7w1 1b0 12w½ 5b1 16w1 8b½ 7 37½
3 Tran Thi Ha Minh DAN 20w1 17b1 2w0 5b1 7w1 1w½ 16b1 4b0 11w1 34
4 Le Thi Hoa HPH 18w1 2b0 12w1 16b1 6w1 7b½ 1b0 3w1 5b½ 6 31½
5 Le Hoang Tran Chau HCM 15w1 12b1 1b0 3w0 11w1 6b1 2w0 17b1 4w½ 28½
6 Hoang Thi Khanh Thu THO 10b1 7w0 21b1 13w1 4b0 5w0 18b1 9w½ 1b1 27
7 Vu Thi Thuy Hang TNG 9w1 6b1 11w1 2b0 3b0 4w½ 17w0 10b½ 18b1 5 28
8 Tran Dang Hong Lien HCM 11b½ 16w0 14b1 19w1 18b0 10b0 --1 12w1 2w½ 5 23
9 Vo Thi Thuy Trang THO 7b0 15w1 19b1 1w0 16w0 14b1 10w½ 6b½ 17w1 5 22½
10 Luong Thi Hong Nhung TNG 6w0 14b1 13w½ 11b0 21b½ 8w1 9b½ 7w½ 16b1 5 21½
11 Huynh Thi Hong Suong DTH 8w½ 18b1 7b0 10w1 5b0 13w1 12b1 1w0 3b0 25½
12 Hoang Le My Anh DAN 16w1 5w0 4b0 15b1 17w1 2b½ 11w0 8b0 --1 23
13 Tran Thi Kim Cuong PYE 21w1 1w0 10b½ 6b0 20w1 11b0 14w0 --1 19w1 20½
14 Tran Thi Thu Thao HNO 1b0 10w0 8w0 --1 19b1 9w0 13b1 15w½ 20b1 16
15 Ho Phuong Hong Ngoc BRV 5b0 9b0 18w0 12w0 --1 20b1 19w1 14b½ 21b1 14
16 Le Thi Thu Hien PYE 12b0 8b1 17w1 4w0 9b1 18w1 3w0 2b0 10w0 4 24
17 Vu Thanh Van HNO --1 3w0 16b0 20w1 12b0 21w1 7b1 5w0 9b0 4 22
18 Ton Nu Hong An LDO 4b0 11w0 15b1 21w1 8w1 16b0 6w0 20b1 7w0 4 20
19 Pham Anh Thu BRV 2w0 20b1 9w0 8b0 14w0 --1 15b0 21w1 13b0 3 14
20 Tran Nguyen Phuong Anh HCM 3b0 19w0 --1 17b0 13b0 15w0 21b1 18w0 14w0 2 10
21 Phan Thuy Linh Trang HCM 13b0 --1 6w0 18b0 10w½ 17b0 20w0 19b0 15w0 10½

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh (4), 2.Ninh Bình (12), 3.Bắc Ninh (16), 4.Long An (17), 5.Quảng Bình (19), 6.Bà Rịa - Vũng Tàu (27).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Pham Thi Ngoc Tu HCM 15w1 5b1 11w1 4b1 6w1 12b1 3b0 2w0 9b½ 39½
2 Pham Bich Ngoc KGI 14w1 4b½ 3w½ 11b0 10w½ 9b1 12w1 1b1 5w1 29
3 Nguyen Quynh Anh HCM 12b½ 7w1 2b½ 8w½ 5b0 --1 1w1 4b1 11w1 29
4 Pham Thi Thu Hien QBI 10b1 2w½ 5b1 1w0 8b1 11b0 6w1 3w0 12b1 29
5 Luong Nhat Linh NBI 8b1 1w0 4w0 13b1 3w1 6b½ 10w1 7b1 2b0 27
6 Nguyen Thi Hanh BNI 7b0 12w1 14b1 9w1 1b0 5w½ 4b0 --1 15w1 26
7 Nguyen Thi Hong Minh NBI 6w1 3b0 9w½ 12w0 14b1 13b1 11w1 5w0 --1 25½
8 Bui Thi My Hang LAN 5w0 15b1 13w1 3b½ 4w0 10b½ --1 11b½ 14w1 25
9 Cao Le Phuong Thanh LAN 11b0 10w1 7b½ 6b0 --1 2w0 15b1 13w1 1w½ 5 22
10 Nguyen Thi Thu Quyen BNI 4w0 9b0 --1 14w1 2b½ 8w½ 5b0 15w1 13b1 5 20½
11 Nguyen Thi Diem Huong BTR 9w1 13b1 1b0 2w1 12b0 4w1 7b0 8w½ 3b0 28
12 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 3w½ 6b0 15w1 7b1 11w1 1w0 2b0 14b1 4w0 24½
13 Thai Nguyen Minh Trang BRV --1 11w0 8b0 5w0 15b1 7w0 14w½ 9b0 10w0 15½
14 Nguyen Thi Tu Anh BRV 2b0 --1 6w0 10b0 7w0 15w1 13b½ 12w0 8b0 13½
15 Nguyen Hoai Phuong QBI 1b0 8w0 12b0 --1 13w0 14b0 9w0 10b0 6b0 1 6

Toàn đoàn thiếu niên: 1. Hà Nội, 2. TP. Hồ Chí Minh, 3. Đồng Tháp
Toàn đoàn trẻ: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu