GIẢI CỜ VUA NHANH THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức Từ 4/7 đến 7/7 năm 2004 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

The Championship was held from 4th to July 7th in Vung Tau city.

brvttre2004

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội, 2. TPHCM, 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Trần Tuấn Minh
Trương Bảo Thạch
Lê Hữu Thái
Hoàng Phó Tùng
Đặng Quốc Vương
Vũ Quân
Đào Thiên An
Lê Phát Lộc
Dương Đức Dĩnh
Phạm Văn Hải
Trần Trọng Thi
Lư Chấn Hưng
Lê Thành Tài
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Trần Anh Trung
Mai Sỹ Hoàng
Nguyễn Trí Thiên
Hồ Khánh Duy
Đoàn Khôi Nguyên
Lê Thành Công
Trần Bá Đức
Hà Nội
TPHCM
Lâm Đồng
Thái Bình
Kiên Giang
Hà Nội
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bắc Giang
Hải Dương
Cần Thơ
Kiên Giang
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Hà Nội
Bắc Ninh
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
10w1
7w1
14b1
8b1
9b1
19w1
2b0
4w0
5w0
1b0
12b0
11w1
15b1
3w0
13w0
20w1
18b1
17w0
6b0
16b0
r1
13b1
4b1
6w1
2w0
16w1
3b0
9w1
17b1
7b0
15w1
18w1
21b1
1w0
20b1
10b0
5b0
8w0
11b0
r1
14w0
12w0
3w1
13w1
1b0
14b1
12b½
11w1
15b½
21w1
20w1
16b0
6b0
5w½
2b0
4w0
7w½
10w1
19b1
r1
17w0
9b0
8b0
2b½
1w½
8w1
12w1
6w0
5b1
14w1
3b0
11b1
19w1
9w0
4b0
18w1
7b0
21b1
17b1
16w0
13b0
10b0
r1
15w0
4w½
6b1
16b1
1b½
17b1
2w0
12b0
10w1
13w1
8b0
19b1
7w1
9b0
r1
20b1
3w0
5w0
21w1
11w0
15w0
18b0
12b1
3b0
2w1
5w1
4b0
9b1
18w1
16w0
6w0
20w1
r1
1w0
17w0
15b1
14w0
8b1
13b1
7b0
21b1
10b0
19w0
6w1
16w1
4b½
3w½
7w1
1b0
5b0
11b0
15b1
14b½
8w1
17b0
r1
10w½
9w0
2b0
12w1
19w½
18b½
21w1
20b0
5b1
11b1
9w1
16b1
1w0
17w1
10b½
19b1
3b0
7w½
2w0
14b0
21b1
12w1
r1
4w0
6b0
20w1
8w0
18b0
13w0
14w1
5w½
13b½
6w1
2b½
4b0
21w1
18w1
16w1
17b1
20b1
r1
3w½
1b0
19b1
9b0
10w0
8b0
15w0
11w0
7b0
8
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
2,5
2
1

TOP

NAM 9 - BOYS 9

.Đồng đội - Team: 1. Hà Nội 2. Kiên Giang, 3. Ninh Bình
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Nguyễn Duy Trung
Vương Trung Hiếu
Phạm Hoài Nam
Nguyễn Đức Việt
Võ Hoài Thương
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Nguyễn Hà Phương
Lê Thanh Liêm
Đinh Ngọc Hà
Phạm Bá Lộc
Lê Nhật Minh
Trương Quốc Trưởng
Vũ Phi Hùng
Nguyễn Phước Tâm
Nguyễn Huỳnh Trọng Hải
Chế Quốc Hữu
Nguyễn Xuân Trường
Trần Quang Vinh
Nguyễn Đình Tài Anh
Nguyễn Hoàng Gia
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Quang Nhật
Vũ Quang Quyền
Lê Minh Hoàng
Phùng Đức Anh
Đinh Bá Tước
Lê Hà Phan
Hoàng Đa Bảo
Trần Ngô Thiên Phú
Dương Tuấn Minh
Trần Thanh Tùng
Bùi Minh Thiên
Cù Lê Anh
Nguyễn Quang Phúc
Dương Tuấn Anh
Võ Cao Tuệ
Phạm Trường Giang
Phạm Âu Phi
Nguyễn Thái Quang
Kiên Giang
Ninh Bình
Hà Nội
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Bình Dương
Bắc Giang
Đồng Tháp
Ninh Bình
Kiên Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
Quảng Ninh
Cần Thơ
Đồng Tháp
TPHCM
Đồng Tháp
Thanh Hóa
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
Hà Nam
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Ninh Bình
TPHCM
Hà Nội
Quảng Trị
Bình Định
TPHCM
Bắc Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Bình Định
TPHCM
Thái Nguyên
Phú Yên
Hải Dương
Hải Phòng
Bà Rịa - Vũng Tàu
21w1
38w1
34w1
28b1
20w1
29w1
37w1
17b½
32b0
27b½
36b0
19b0
35w1
22w1
18b1
25b½
8w½
15w0
12w1
5b0
1b0
14b0
33w1
30b1
16w½
31b1
10w½
4w0
6b0
24w0
26w0
9w1
23b0
3b0
13b0
11w1
7b0
2b0
r1
15b1
32b½
4b½
3w½
23b1
7w1
6b0
27w0
37w1
36w1
31w½
38w1
39b1
24b1
1w0
17w1
16b0
21b½
26b1
30w1
18w½
34w1
5w0
14w0
29b½
19w0
8b1
35b1
25w½
20b0
11b½
2w½
r1
22b0
28w0
10b0
9b0
12b0
13w0
13w½
4w½
10w1
2b½
19w1
14b1
32w1
29w1
28b1
3b0
18b0
22b1
1b½
6w0
33b1
27b1
20w½
11w1
5b0
17b½
31b1
12w0
36b1
39w1
26w1
25b0
16w0
9w0
8b0
38b1
21w0
7b0
15w0
r1
37b1
23w0
35w0
30w0
24b0
16b1
9b1
13b0
24w1
6b1
5w0
19b1
10b1
2w0
8w0
37w1
25w1
3w1
15b0
14w1
1w0
34b0
20b0
7w0
18w1
23w0
39b1
21b1
4b0
12b0
33w0
32b0
30b0
31w½
28w1
29b½
27w1
26b1
17w1
36w1
35b0
11b0
r1
22w0
4w½
6w1
32w1
1b½
13w1
2b0
15w1
20w1
34b1
18b1
33b1
23b1
5b0
16w1
7b0
14b0
31w1
10w0
24b½
8b0
27b0
35w0
12w0
19w½
30w1
36b1
21w1
39w1
38b1
25b0
17b0
3b0
11w0
9w0
22b1
26w0
r1
29w0
28b0
5w1
13b1
9b1
8w½
1b0
15b1
12b0
4b½
3w0
32w½
27w1
7w1
2w0
25b1
6w0
19b0
30b1
39b1
16w1
24w0
38w1
29b½
35b1
20b1
14w0
34w1
11b0
33b½
22w½
17w0
r1
10b½
28w½
26b0
23w0
37b0
36w1
21b0
18w0
2b1
1w0
7w1
23b1
12w1
19w1
3b0
14b0
25w1
11w1
10b0
5b0
24b1
8w1
17b0
35w1
15w1
29w½
6b0
28b0
22b1
21w0
4w0
13w0
9b0
32b1
33w1
20w1
18b½
31b0
30w1
26w0
27b0
37w½
16b0
r1
34b½
39w1
38b0
3w1
14w1
1b0
5w1
4b0
12b1
23w1
9w½
8b½
26b1
28w1
6w0
17w0
2b0
25w1
31w1
13b1
35b1
27w1
34w1
24w½
37b1
7b0
21b½
15b0
10w0
19b0
11b0
32w½
r1
16b0
29b½
38w1
20b0
18w0
39w1
22w0
33b0
36b0
6b1
5b1
12w1
10b½
2w0
1w0
14b1
24b1
19w1
4w½
17b1
3b0
16w½
7w0
23b1
13b½
11w0
26w1
9b0
32b1
28b½
33w1
15w0
8w0
r1
18b0
29w½
21w½
27b½
35w1
36w1
20w0
22b0
39b1
30b0
31b0
38b½
37w½
34w0
8
7
6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
3
3
2,5
1

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. TPHCM 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Trần Quang Khải
Hứa Thiên Tân
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Hải
Lê Hà Thế Nghĩa
Lê Thành Đạt
Đặng Hoàng Sơn
Nguyễn Hoài Nam
Đặng Duy Linh
Đỗ Đức Minh
Phạm Đức Trí
Phạm Thành Thông
Nguyễn Đình Dũng
Lê Trọng Đề Toàn
Trương Thanh Lâm
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Lê Hoàng Nhật
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trần Sỹ Nguyên
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Vũ Đình Văn
Nguyễn Trọng Hùng
Ngô Quang Huy
Nguyễn Khương Duy
Nguyễn Quốc Thanh
Phan Trọng Việt
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Trung Đức
Nguyễn Huy Hoàng
Phạm Minh Khoa
Nguyễn Bình Nguyên
Hoàng Minh Hảo
Võ Duy Thoại
Đặng Anh Tuấn
Bùi Trung Hiếu
Phạm Thanh Công
Lê Hữu Hậu
Đỗ Hoàng Quốc Chính
Võ Ngọc Giang
Nguyễn Bình Phương Khang
Bùi Trọng Hào
Nguyễn Công Phú
Phạm Đức Trí
Nguyễn Lê Như Ngọc
Đặng Văn Hiếu
Võ Lê Minh
Dương Mạnh Hồng
Đặng Thanh Long
Nguyễn Thành Trung
Ngô Việt Huy
Đặng Hải Yến
Mã Anh Triết
Trịnh Đình Tiến
TPHCM
TPHCM
Thanh Hóa
Hà Nội
Hà Nội
Đà Nẵng
TPHCM
Quân Đội
Đà Nẵng
TPHCM
TPHCM
Quảng Bình
Cần Thơ
Thanh Hóa
Bình Dương
TPHCM
Hà Tây
Hải Dương
Bình Dương
Bến Tre
Bắc Giang
Bình Định
Phú Yên
Đồng Nai
Hà Tây
Bà Rịa - Vũng Tàu
Phú Yên
Quảng Trị
Quảng Ninh
Đồng Nai
Bình Dương
Bắc Giang
Phú Yên
Thái Nguyên
Hải Dương
Thái Bình
Lâm Đồng
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Bến Tre
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Quảng Bình
Ninh Bình
Bình Định
Bắc Ninh
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Hà Tĩnh
49w1
51w1
15w0
50b1
46b1
26b1
48b1
27w1
25w0
40w0
37b1
53b1
42w1
23b1
3b1
45b1
44b1
38b1
24w0
30b½
35b0
41w½
14w0
19b1
9b1
6w0
8b0
43b1
32b0
20w½
52w1
29w1
34b½
33w½
21w1
r1
11w0
18w0
47w0
10b1
22b½
13b0
28w0
17w0
16w0
5w0
39b1
7w0
1b0
4w0
2b0
31b0
12w0
28b1
6b1
38b1
8w½
40w1
2w0
31w0
4b½
21b1
46b1
24b0
47w1
15b½
17w0
13w½
32w1
14b1
36w1
42b1
22w½
9w0
20b½
52b1
11w1
35w1
51b1
44w1
1w0
45w1
33b0
7b1
16b0
30w1
41b0
25b0
18b0
53w1
3w0
48w½
5b0
34w1
19w0
49b0
27b0
29b0
10w0
12b0
39b½
43w1
r1
26w0
23w0
37b0
25w½
16w½
28w1
41b1
17b1
23b1
40b1
15w1
20w0
19w1
49w½
31b½
33w1
26b½
8b0
2b½
5w0
24w0
10b0
9b1
44b1
50w1
6w0
18b1
1b½
14w½
35b1
3b0
36b½
32b0
12w½
30w1
13b0
39w1
27w0
29w½
47b1
43b1
34b0
7w0
4w0
53b1
38w0
21w0
52w1
48b1
37w0
46w0
11b½
22b0
r1
45b0
42w0
4b½
10b½
20b1
1w½
24b1
32w1
22w1
25b0
42b1
2w½
36w0
13w1
12b0
49w1
34w0
31w½
37w1
27b½
45w1
3w0
23w1
7b0
21b0
5w0
8w1
33b1
18w½
51w1
41w1
48w1
16b½
6b0
26w0
15b1
50b1
11b1
17b0
40b0
43w0
38w1
29b0
9w0
39b1
52b1
19b0
47b1
46w0
30b0
14b0
35w0
28b0
44w0
r0
17w1
7w1
16w1
18b½
12w0
31b1
2b0
29w1
26b1
34b1
41b1
5b1
27w1
36b1
30b1
3b0
1b0
4w½
46b1
32b½
22b1
21w0
50w1
25w1
24b0
9w0
13b0
35b½
8b0
15w0
6w0
20w½
49b1
10w0
28w½
14w0
40w0
47w1
44b1
37b1
11w0
43b½
42w½
39w0
51b1
19w0
38b0
52w1
33w0
23b0
45w0
48b0
r0
12b1
5b½
14b1
10w1
2w½
24w1
8w1
7b0
17w1
4b0
32w1
1w0
25b1
3w0
35w1
19b0
9b0
40b½
16w1
33w½
31w1
45b0
38b1
6b0
13w0
29b1
36w1
34w1
26w0
42b0
21b0
11b0
20b½
28b0
15b0
27b0
46w1
23w0
49b1
18w½
47b1
30w1
48b1
50b1
22w1
37b0
41w0
43w0
39w0
44w0
52b0
51w1
r0
5w1
12w1
6w1
13b0
1b0
3b0
19b1
28w1
24b1
21w½
27b1
2b0
4w1
25b1
18b1
37w1
45w1
15w0
7w0
23b1
10b½
36b1
20w0
9w0
14w0
40w1
11w0
8b0
39b1
50w1
33b1
43b1
31w0
42w1
41w1
22w0
16b0
44b1
29w0
26b0
35b0
34b0
32w0
38w0
17b0
49w1
52b1
51b1
46b0
30b0
48w0
47w0
r0
3b1
13w1
1w0
14b1
26w1
12w1
9b0
21b½
7w1
17b1
15b1
6b0
2b0
4w0
11w0
24w1
10w0
28b½
31b1
35w1
8w½
38w1
45b1
16b0
29b0
5b0
40b1
18w½
25w1
37b1
19w0
34w½
46w1
32b½
20b0
48w½
30w0
22b0
42b1
27w0
43w0
39w0
41b1
47b½
23w0
33b0
44w½
36b½
52w1
51w1
50b0
49b0
r0
6w1
9b1
13b1
16w1
11b½
1b0
21w1
19w1
2w0
20w1
5w½
29w1
3w0
27b1
26b1
4b0
32b1
33w1
8b0
10b0
7b0
34b1
31w1
28w½
43b1
15w0
14w0
24b½
12b0
40w1
23b0
17w0
18b0
22w0
39b½
46b1
48b1
45w1
35w½
30b0
52b1
51b1
25w0
49w1
38b0
36w0
50w½
37w0
44b0
47b½
42w0
41w0
r0
8
7,5
7
6,5
6
6
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
1
1
0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Nghệ An, 3. Phú Yên.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nguyễn Ngọc Hiệp
Huỳnh Thanh Tịnh
Tôn Thất Như Tùng
Nguyễn Quang Đức
Đặng Thế Nam
Nguyễn Đình Quang
Phan Phương Đức
Ninh Công Quyền
Nguyễn Mạnh Cường
Lê Nhật Hoàng
Dương Thượng Công
Nguyễn Anh Quây
Vũ Minh Hoàng
Đồng Bảo Nghĩa
Đoàn Vũ Hoàng Minh
Phạm Phúc Đức
Nguyễn Văn Thành
Trần Ngọc Lân
Trần Văn Thịnh
Huỳnh Vĩnh Thắng
Chu Trường Vy
Phan Đình Nhật Khánh
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Hữu Quốc Thắng
Trần Mạnh Chí
Trần Quốc Đoàn
Bùi Khánh Toàn
Lý Quốc Long
Nguyễn Lê Cảnh
Trần Anh Tú
Bạch Công Trọng
Nguyễn Đình Thuần
TPHCM
Phú Yên
TPHCM
Lâm Đồng
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Nghệ An
Ninh Bình
Nghệ An
Nghệ An
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quảng Ninh
Bắc Giang
Phú Yên
TPHCM
Đà Nẵng
Hà Nội
Đà Nẵng
Bình Dương
Hà Nội
Lâm Đồng
Thái Nguyên
Thừa Thiên - Huế
Quảng Trị
Bình Dương
Hà Tĩnh
Cần Thơ
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Bình Dương
Hà Tĩnh
29b1
17b1
5b1
13b0
3w0
30w1
16w1
26w1
27b1
32b1
22w1
18b0
4w1
25b½
21w0
7b0
2w0
12w1
24b1
23b1
15b1
11b0
20w0
19w0
14w½
8b0
9w0
31b1
1w0
6b0
28w0
10w0
8w1
11w1
28w1
23w1
31b1
21b1
9b½
1b0
7w½
18w0
2b0
32w1
20b0
15w1
14b0
27w0
22b½
10b1
25w1
13w1
6w0
17w½
4b0
30b0
19b0
29w1
16b1
3b0
26b0
24w1
5w0
12b0
3w1
6b½
1b0
5b1
4w0
2w½
20w1
30w1
14b1
27b½
21w1
28b1
26w1
9w0
23w1
32b1
24w0
19w½
18b½
7b0
11b0
25b0
15b0
17b1
22w1
13b0
10w½
12w0
31w½
8b0
29b½
16w0
2b1
1w0
6w1
11w1
30b1
3b0
19b1
20b0
18w0
25w1
4b0
13w0
12b1
27b1
16b½
15w½
31b½
9b1
7w0
8w1
28w1
29w½
32w1
26w1
10b0
24b0
14w0
21b0
22b½
5w0
17w½
23b0
18b½
9b1
13b1
7b0
24w½
20w1
4w1
12w1
2w0
14b1
19w0
8b0
3w0
10w0
27w1
28b½
23w½
1w½
11b1
6b0
25b½
32b1
17b½
5b½
21w½
31w1
15b0
16w½
30w1
29b0
26b0
22w0
7w1
10w1
18w1
20b1
9w1
19b1
1b0
13b½
5b0
2b0
26b1
25w½
8w½
21b1
24b1
29w1
28b½
3b0
6w0
4w0
14w0
27w0
31w½
15w0
12b½
11w0
22b1
17w½
16b0
32w1
23b½
30b0
6b0
18b1
7b1
15w1
10b½
1w1
3w0
19w1
16w1
5w½
20w1
17b½
14b0
13w1
4b0
9b0
12w½
2w0
8b0
11b0
27b1
28w1
29b½
25b1
24w0
30b1
21w0
22b0
23w½
26w0
32w½
31b½
14w1
3b1
2w0
6w1
18w1
4b0
8b0
7w1
24b1
11w1
10b0
22w1
21b1
1b0
19w1
20b½
29b1
5b0
15b0
16w½
13w0
12b0
27w1
9w0
26b½
25w½
23b0
32b1
17w0
31b½
30w½
28w0
10w1
4w1
8w1
2b0
6b1
5w0
13b1
3b0
15w1
1b0
18b1
14b1
7w0
12w0
9b0
24w1
26w1
11w0
20w½
19b½
23b½
30w1
21w½
16b0
28b½
17b0
31w1
25w½
32b1
22b0
27b0
29w0
7,5
7,5
7
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
0,5

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Cần Thơ.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Trần Thanh Tú
Phạm Chương
Trần Mạnh Tiến
Nguyễn Đức Hòa
Thái Minh Hải
Đinh Giang Nam
Cù Minh Đức
Lê Quang Long
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Viết Chung
Nguyễn Minh Tuấn
Trần Hoành Nghị
Trương Đình Vy
Lâm Thành Nhơn
Bảo Khoa
Nguyễn Nhật Dương
Hoàng Phan Minh
Đỗ Minh Phụng
Ngô Trung Tín
Hoàng Nguyễn Quang Nguyên
Nguyễn Tiến Hùng
Vũ Tiến Mạnh
Hoàng Văn Ngọc
Nguyễn Đăng Tiến Lực
Phan Trọng Bình
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Trịnh Bình Nguyên
Nguyễn Mạnh Trường
Lưu Công Tùng
Bùi Đắc Khương
Phan Đăng Khoa
Đặng Giang Nam
Nguyễn Minh Hùng
Lê Trọng Bắc
Phạm Minh Tài
Đồng Tháp
TPHCM
Hải Phòng
Cần Thơ
Lâm Đồng
Ninh Bình
Bình Định
TPHCM
Hà Nội
Hà Tĩnh
TPHCM
Đồng Tháp
Cần Thơ
Bình Định
Lâm Đồng
Hà Nội
Hà Tĩnh
Đà Nẵng
Long An
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
Bắc Ninh
Bắc Giang
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Quảng Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Nguyên
Bình Dương
Đà Nẵng
Quảng Bình
Bình Dương
Thanh Hóa
Bắc Ninh
32w1
26b1
33b1
31b½
10b½
21b0
34b1
13w1
28b0
5w½
r1
23b1
8b0
20w1
29b½
35w1
24b0
25b0
30b1
14b0
6w1
27w1
12w0
17w1
18w1
2w0
22b0
9w1
15w½
19w0
4w½
1b0
3w0
7w0
16b0
16b1
24w1
14w1
28w1
31w1
23w0
22w1
19b1
30w1
15b1
25w½
21w½
26w1
3b0
10w0
1w0
33w1
32b1
8w0
29w½
12b½
7b0
6b1
2b0
11b½
13b0
34w1
4b0
20b½
9b0
5b0
18w0
17b0
27b0
r1
2w1
1b0
8b1
12b1
25b½
33b1
21b1
3w0
35b1
11w0
10b1
4w0
24b½
19w0
34b1
28b1
29b0
22w½
14b1
31b1
7w0
18b½
27w1
13w½
5w½
32w1
23b0
16w0
17w1
r1
20w0
26b0
6w0
15w0
9w0
7b0
8w½
11w1
23w1
16w1
35w1
1w1
2b½
25w1
22b0
3b0
20b1
21w1
17b1
24w0
5b0
14w0
26w0
29w1
12w0
13b0
10w1
4b0
15b1
9b0
18b1
31w1
30b½
19b0
28w½
27b0
34w0
r1
32b1
6b0
4w½
12b1
7b1
1b½
24b1
25b1
3w0
22w1
19w0
18w1
13w0
2w0
11b1
23b½
28b½
27w½
31b1
10b0
9b1
35b1
30w1
8b0
14w½
5w0
6w0
29w½
16b½
15w½
26b½
21b0
17w0
r1
34b1
33w0
20w0
13b1
19b1
4w1
3b0
7w0
8w½
5b1
6b½
21b1
27b1
12w½
11b½
1w0
16w1
30w1
14b0
28w½
34w1
2w0
24w1
9w0
26w0
29b½
20b0
33b½
22b1
10w0
17b½
23w½
15b0
r1
35b1
25w½
18b0
32w0
3w1
7w1
1b0
19w1
9b0
26b1
2b0
20w½
5w1
13w1
23b½
29w1
10b0
15w1
14b0
33w1
18w1
17b0
4b0
8b½
24b1
28b½
11w½
21w0
27w½
6w0
25b½
22w½
12b0
35w½
32b½
31w½
16b0
r1
30b½
9w1
3b1
2w0
7b1
20b1
14w1
4w0
10w0
1b0
8b1
17w1
19b1
23w1
6b0
25w1
21b1
11b0
r1
12w0
5w0
16w0
32w½
13b0
33b1
15b0
27b0
26w1
29b½
28w½
34b1
35w1
22b½
24w0
30w0
31b0
10b1
4w1
6b½
2b0
12w1
3w½
9b½
16b1
7w½
1w0
19b1
5b0
14b½
13w½
20w1
8w0
27w1
29w1
11w0
15b0
28b½
24b½
26w½
22w½
r1
23b½
17b0
21w½
18b0
31w½
30b½
33w½
32b½
35b½
34w½
7,5
7,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Kiên Giang, 3. Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nguyễn Ngọc Phụng
Phạm Đức Thắng
Lý Hồng Nguyên
Võ Thành Ninh
Nguyễn Thành Nghĩa
Quách Phương Minh
Bùi Đức Tiệp
Lê Văn Hòa
Tô Ngọc Minh
Nguyễn Huy Cường
Hoàng Minh Phương
Ngô Mạnh Hà
Hoàng Minh Phong
Nguyễn Huỳnh Minh Toàn
Võ Thành Công
Trần Minh Đức
Nguyễn Hào Hiệp
Thái Nguyễn Minh Khang
Lê Sỹ Hiếu
Lê Trần Minh Nhật
Nguyễn Lê Đình Bảo
Trần Ngọc Thành
TPHCM
Kiên Giang
TPHCM
Kiên Giang
TPHCM
Cần Thơ
Hà Nội
Hà Nội
Quảng Ninh
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Hà Nam
TPHCM
Long An
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Tĩnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Cần Thơ
Tiền Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
8b1
16w1
7b½
14b1
21w1
18b1
3w½
1w0
22b1
15b0
12b0
11w1
20b½
4w0
10w1
2b0
19w1
6w0
17b0
13w½
5b0
9w0
17w1
9b½
20w1
5w½
4b½
12w½
10b1
19b1
2w½
7w0
18w1
6b½
15w½
21b½
13b½
22w½
1b0
11b0
8w0
3b0
14w½
16b½
2b1
1w0
12b1
7b1
6w½
5b½
4w0
13w1
15b½
18b1
17b1
3w0
8b0
16w0
9w½
14b1
11w0
10w0
20b0
19w1
22b1
21w0
4w0
21b1
5w1
1b1
3b0
15w½
11b1
9b0
8w1
12w1
7w0
10b0
17w1
22b1
6b½
20w½
13b0
19b0
18w1
16b½
2w0
14w0
9b1
15w1
4b1
3w0
13w1
7b0
6w1
11w1
1w0
20b1
8b0
14w0
5b0
12b1
2b0
21b1
18w1
17b0
22w1
10w0
16w0
19b0
3b½
4b1
1w½
2w0
16b1
14b1
9w½
10b½
7b½
8w½
20w1
21w1
19w1
6w0
17w0
5w0
15b1
22w1
13b0
11b0
12b0
18b0
7w1
3w1
2b0
8b1
10w1
9w1
1b0
4w0
6b0
5b0
13w½
15b1
11b½
19b1
12w0
17b½
16w½
21b1
14w0
22b½
18w0
20w½
5w1
7b1
6w1
12w1
1b0
3b0
2w0
16b½
11w1
13w1
9b0
4b0
10b0
17w1
22b1
8w½
14b0
20b1
21b1
18w0
19w0
15w0
10b1
5w1
9b1
6b½
2b0
4w½
16b1
14w1
3w0
1w0
19b1
17w1
22w1
8b0
18b½
7w0
12b0
15w½
11w0
21w0
20b1
13b0
7,5
7,5
7
6
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
2,5
2,5
1

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nguyễn Thanh Phúc
Nguyễn Hoàng Nam
Lê Quang Liêm
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Ngô Mạnh Doãn
Dương Thế Anh
Nguyễn Sĩ Hùng
Nguyễn Văn Huy
Phùng Nguyễn Tường Minh
Lê Hoàng
Cao Sơn
Nguyễn Vũ Sơn
Châu Quốc Hiếu
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Minh Ngọc
Đàm Công Tùng
Nguyễn Vũ Long
Đoàn Duy Hưng
Nguyễn Thế Vinh
Trần Ngọc Sơn
TPHCM
Hải Dương
TPHCM
Đồng Tháp
Phú Yên
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Lâm Đồng
Quân Đội
Lâm Đồng
Quân Đội
Hà Nội
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quân Đội
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu2
19w1
13b1
10b1
7b0
20b1
18b1
4w1
16w1
15b1
3w0
12b½
11w½
2w0
17w1
9w0
8b0
14b0
6w0
1b0
5w0
9b1
14w1
7w1
20w1
12w1
8w0
3b0
6b1
1w0
11b0
10w1
5b0
17b1
2b0
19b1
18w1
13w0
16b0
15w0
4b0
3w1
11b½
1b0
14b1
8b0
15b1
16w1
5w1
13b½
19w1
2w½
18w0
9w½
4w0
6w0
7b0
20b1
12b1
10b0
17w0
8w1
3w1
2b0
13w1
7w½
11w1
5b½
1b0
14w½
18b1
6b0
17b0
4b0
9b½
16b1
15w0
12w1
10w0
20w1
19b0
2b0
1w1
17w½
8b1
10b0
7b½
6w½
4w0
11b0
5w1
9w1
20w1
16w1
15b1
14w0
13b0
3b½
19w½
18b½
12b0
6b0
4b0
15w1
2w1
17w1
1w1
11w1
10b0
18w1
8w1
7b0
19b1
14b1
13w0
3b0
20b1
5b0
9b0
12w0
16w0
10w1
7w½
13b1
6b1
11b0
4w0
2b½
9w0
8b1
1b0
5w1
14w1
3w0
12b0
17b1
19w1
15w0
20w1
16b0
18b0
4b1
6w1
11w1
1w0
13w1
2b0
9b½
19b1
7w½
12w0
3b0
10b1
5b0
20w1
18w1
17w1
16b0
15b0
8w0
14b0
7b1
12b1
4b1
3w0
16w1
9w½
1w0
15w1
6b½
20b1
14w½
2w0
18w½
11b½
8b0
5b0
19w½
13b½
17b½
10w0
7
7
6,5
6
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
4
3
3
2
0

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Cần Thơ, 3. Bà Rịa - Vũng Tàu
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giang Thị Thanh Bình
Bùi Ngọc Ánh Thi
Vũ Thị Diệu Ái
Châu Thị Yến Quyên
Lê Thị Kim Ngân
Phạm Thị Hằng
Thân N Hương Giang
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Trần Khánh Hương Giang
Lương Nguyễn Minh Trang
Phạm Phương Thảo
Nguyễn Hoàng Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Thái Bình
Kiên Giang
Kiên Giang
Đồng Tháp
Cần Thơ
Hải Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
TPHCM
Hà Nội
Hải Phòng
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
8w1
10b1
6b1
12w1
11w1
3w0
9w0
1b0
7b1
2w0
5b0
4b0
r1
13b1
4w½
5w1
2b½
3b0
12b1
8b0
7w1
10w1
9b0
r1
6w0
1w0
9w1
5b1
4b0
3w1
2w0
13w1
r1
11b0
1b0
12w0
8w1
10b1
6b0
2b0
1w1
11w1
9b1
7b½
8b1
5w½
6w0
4w0
r1
3b0
13w1
12b0
4b1
6b1
12b1
1w0
10w1
2w0
13b1
r1
11b½
5b0
9w½
3w0
7w0
6w1
3w½
2b½
5b0
4w1
1b0
11w1
9b½
8w½
13w1
7b0
r1
10b0
3b1
7w1
1w0
r1
6b1
5w0
2b0
10w0
12w1
8b1
13b0
9b0
11w1
5w1
12b1
9w1
7w0
1b0
r1
4b1
13b1
3b0
11b1
10w0
2w0
8w0
7b1
9w1
10b1
13w1
r1
11b½
1w0
12w1
2b0
3w0
6w½
8b0
4b0
8
8
6,5
5,5
5,5
4,5
4,5
4,5
4
4
3
3
2

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp, 2. TPHCM, 3. Thừa Thiên - Huế.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Vương Thị Quỳnh Hương
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Lê Anh Phương
Phan Thị Hương Giang
Phạm Hồng Minh
Nguyễn Trương Bảo Trân
Dương Thị Thảo
Phan Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Thị Cẩm Linh
Lê Thanh Phương Uyên
Trần Anh Thư
Trần Thị Hồng Duyên
Lê Thị Hải
Lê Hoàng Yến
Nguyễn Hà Phương
Đoàn Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thu Hoài
Đoàn Thị Thảo Nhi
Vũ Mai Thủy Tiên
Phạm Thị Kim Yến
Phạm Thị Hoài Trinh
Đồng Tháp
TPHCM
Hà Nội
Đồng Tháp
Bình Dương
Hà Nam
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Cần Thơ
Thái Nguyên
Thừa Thiên - Huế
Hà Tây
TPHCM
Thanh Hóa
Ninh Bình
Hải Phòng
Thanh Hóa
Hà Nội
Bình Dương
Hà Tây
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Phú Yên
18w1
19w1
9w½
15b1
16b1
7b1
6w0
12b1
3b½
11w1
10b0
8w0
21w1
17w½
4w0
5w0
14b½
1b0
2b0
23b½
13b0
24w1
20w½
22b0
5b1
8b1
20b1
10w½
1w0
13w1
21b1
2w0
14w1
4b½
15w1
19b1
6b0
9b0
11b0
24b½
22w1
23w1
12w0
3w0
7w0
17b0
18b0
16w½
6w1
4w1
17w1
2b0
12b1
1b0
8w1
7b0
10b1
9w0
22b1
5w0
18w1
20w1
21w1
19w1
3b0
13b0
16b0
14b0
15b0
11w0
24w1
23b0
2b½
1w½
6b1
16w1
7w1
3w0
5b0
10w1
13w0
8b0
14w1
15w0
9b1
11b0
12b1
4b0
23w1
22w1
21w1
24w1
19b0
18b0
17b0
20b0
11w1
3b1
2w0
9b½
13b½
8b0
18w1
6w1
4w½
14w1
1b0
23b1
5w½
10b0
17w½
20w1
15b½
7b0
24b1
16b0
22w1
21b0
12w0
19w0
3b0
5b0
1w1
13w1
2w1
19w1
10b0
11b1
17b½
7w1
8w0
18b1
4b0
23w1
16b1
15w0
9w½
12w0
6b0
22b0
24w½
20w1
14b0
21b½
4w1
17w1
5b1
1b0
3w0
9b½
11w½
13b1
6w½
15b1
7b½
14w0
8w0
12b1
10w0
22b1
2b0
24b½
23w1
21w1
20b0
16w0
19b0
18w½
8b1
9w½
10b½
5w1
4b0
16w1
17b1
1w0
2b½
3w½
13w1
24b1
11b0
15w1
14b0
6b0
7w0
20w1
22w1
18b0
23b½
19b0
21w½
12w0
10w1
6b0
4w0
3b1
8w1
2w1
14w1
5b0
11w½
1b0
9b½
22w1
24w1
7b0
19w1
23w1
20b½
21b½
15b0
17w½
18w½
12b0
16b0
13b0
7,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
3
2,5
2
2
1,5

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. TPHCM, 3. Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hoàng Thị Như Ý
Nguyễn Thị Mai Hưng
Lê Thanh Thảo
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Đỗ Thị Thúy My
Võ Thị Kim Phụng
Đỗ Hữu Thùy Trang
Nguyễn Thanh Xuân
Đoàn Thị Vân Anh
Phan Nguyễn Mai Chi
Đỗ Thị Thu Hà
Trần Ngọc Anh
Lê Hoài Bảo Duyên
Vũ Thị Hoài
Ngô Ngọc Thảo
Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Ngọc Anh
Trần Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Quỳnh Linh
Ngô Ngọc Phú
Hoàng Hồng Anh
Ngô Thu Thủy
Trần Thị Hoài Thương
Nguyễn Huy Mai Thảo
Đặng Thanh Hương Trà
Nguyễn Hải Phương Uyên
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Bùi Thị Thảo Phương
Trần Thạch Thảo
Trần Thị Cẩm Tú
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
Hà Nội
TPHCM
TPHCM
Hải Dương
Thừa Thiên - Huế
Bình Dương
Hải Dương
Bắc Giang
Đà Nẵng
Hà Tây
Hà Nội
TPHCM
Thanh Hóa
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Hà Nội
Bến Tre
Thái Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Tây
Nghệ An
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Hà Tĩnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Bình
Bến Tre
Bà Rịa - Vũng Tàu2
Hà Tĩnh
11w1
28b1
17b1
27w1
12b½
7w0
6b1
25w1
26w1
29w0
1b0
5w½
31w½
21b1
24b½
22b1
3w0
30b1
23b0
r1
14w0
16w0
19w1
15w½
8b0
9b0
4b0
2w0
10b1
18w0
13b½
18b1
23w1
20w1
14b1
24w1
26b1
8w1
7b0
16b0
31b0
30w1
15b0
29b1
4w0
12w1
9w1
19b0
1w0
17w1
3b0
27b½
r1
2b0
5b0
28w0
6w0
21w½
25b1
13w0
11b0
10w1
7w½
16b1
4b1
3w0
13b0
19w0
1b½
29w1
11w½
26w1
9b½
21w1
5w1
28b1
31b1
2w0
25w0
20b0
6b1
18w1
12b0
23b0
22w1
27w1
17b1
10b0
24b0
14w0
8b0
r1
15w0
15b1
3w1
2b0
19b1
16w1
29b1
13w1
20b½
12b1
30b1
31w1
9w0
7b0
23w1
1w0
5b0
21b0
24w1
4w0
8w½
17w1
28w1
14b0
18b0
27w0
r1
25b1
22b0
6w0
10w0
11b0
2w½
1b½
14w1
7w0
8b1
22w0
4b1
5w0
20w1
11w1
10b0
27b½
15w1
3b0
13b0
19w1
29w1
23b1
16b0
9b0
24b1
6b1
18w0
21w0
26b½
25w½
12w½
30w0
17b0
28b1
r0
3b1
7b1
1w0
22b1
9w1
30b1
2w0
21b1
5b0
15b1
20w1
19b0
14b1
13w0
10w0
18b0
26b½
16w1
12w1
11b0
8w0
4w0
27b½
25b1
24w0
17w½
23w½
29b1
28w0
6w0
r0
13w1
5w½
9b1
18w1
2b½
27w1
10b0
11w1
3w0
7w1
8b0
30w1
1b0
16b1
20b1
14w0
28b1
4b0
22w½
15w0
23b½
19b½
21w½
26w½
29b1
24b½
6b0
17w0
25w0
12b0
r0
5b1
4w0
10w1
2b1
1w0
14b1
18w1
13b1
22b1
3b0
23w1
24w1
8w0
6w0
19w1
21b½
27w1
7b0
15b0
25b½
16w½
9w0
11b0
12b0
20w½
28w1
17b0
26b0
30b1
29w0
r0
4w1
8b1
7b1
1b0
10b1
15w1
3w0
2w0
13w1
5w0
14b½
18b1
9b0
11w½
6b0
26w1
22w1
12w0
21w½
30w1
19b½
17b0
25w½
28w½
23b½
16b0
29w½
24b½
27b½
20b0
r0
8
7
7
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2,5
2
1,5

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Thái Nguyên, 3. Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ngô Thị Kim Tuyến
Ngô Diệu Hoa
Lê Hoàng Trân Châu
Hoàng Lê Mỹ Anh
Trần Đặng Hồng Liên
Đặng Thu Hương
Nguyễn Ngọc Trà My
Vũ Thị Thúy Hằng
Đậu Thị Thanh Hoa
Tôn Nữ Hồng Ân
Lê Thị Hoa
Trần Thị Thu Thảo
Võ Thị Thùy Trang
Hồ Lưu Vũ Giang
Lê Như Quỳnh
Trần Thị Hà Minh
Nguyễn Hoài Phương
Dương Tường Vy
Lê Vũ Thy Vương
Huỳnh Thị Hồng Sương
Trần Quỳnh Hoa
Hoàng Hoài Phương
Trịnh Thị Ngọc Đông
Trần Thị Kim Cương
Đoàn Như Thảo
Hồ Phương Hồng Ngọc
Hoàng Thị Khánh Thu
Vũ Thị Kiều Trang
Phạm Anh Thư
Nguyễn Thanh Linh Đan
Nguyễn Thị Tú Anh
Quảng Ninh
Bắc Ninh
TPHCM
Đà Nẵng
TPHCM
Thái Bình
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Nghệ An
Lâm Đồng
Hải Phòng
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Hải Phòng
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Phú Yên
Đồng Tháp
Thái Nguyên
Quảng Bình
Bắc Ninh
Phú Yên
Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa
Thái Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu2
29w1
11w1
21b1
16b½
13b½
22b1
20w1
10b0
17w1
8w1
2b0
15w0
5w½
26b1
12b1
4w½
9b0
30w1
31w1
7b0
3w0
6w0
24w0
23b1
27w1
14w0
25b0
r1
1b0
18b0
19b0
15b1
24b1
18w1
13w1
16w1
7w0
6b1
17b1
10w1
9b0
23w1
29b1
4b0
25w1
1w0
5b0
8w0
3b0
28b½
22w1
31b1
20b0
11b0
2w0
14b0
27b1
26w0
19w½
12w0
r1
21w0
9w1
14w1
7b1
28w1
19b1
8b0
3w0
6w1
1b0
21w1
12b1
11w0
25b½
2b0
18b1
17w1
16b0
15w0
5w0
26b0
10b0
29w1
27w0
30b1
13w½
20w1
23b1
4b0
22b0
24w0
r0
5b1
3b1
2w0
14b½
1w0
18w0
24b½
9w0
8b1
15b1
26w1
27b1
22w1
4w½
10w0
28b1
23w0
6b1
25b½
30w1
29w0
13b0
17b1
7w½
19w½
11b0
12w0
16w0
21b1
20b0
r0
2b1
1w0
10b0
11w0
7b0
29b1
5w1
19b1
24w1
3w1
4b1
25w1
26b1
16b1
28w½
14w0
30b1
20w½
8w0
18b½
23b0
27w1
21w1
9b0
12b0
13w0
22b0
15b½
6w0
17w0
r0
10w1
7b1
14b1
8b½
18w1
26w1
2w0
4w½
11b1
1b0
9w0
13b1
12w0
3w0
24b1
20b½
29w1
5b0
23b1
16w½
25w1
28b1
19w0
15w0
21b0
6b0
30w1
22w0
17b0
27b0
r0
12b1
9b1
11w1
7w1
15b1
16b1
4b0
22b1
2w0
14w1
3b0
1w0
19b1
10b0
5w0
6w0
25b½
27w1
13w0
24b½
28w1
8w0
26b0
20w½
17w½
23w1
18b0
21b0
30w1
29b0
r0
3w½
10w1
1b½
9b1
8w1
12w1
19w1
5b0
4w0
2b0
13b0
6b0
11w1
18w½
20b½
24w½
26w1
14b½
7b0
15w½
22b1
21w0
30b1
16b½
29b1
17b0
28w1
27b0
25w0
23w0
r0
4b0
5w0
13w1
1w1
2b1
10b1
9w1
20w1
7b0
6w0
18w1
21w1
3b0
15b½
14w½
25b1
24b1
11b0
27w1
8b0
12b0
26b1
29w1
17w0
16w0
22w0
19b0
30w½
23b0
28b½
r0
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6
5,5
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3
3
2,5
2
1,5
0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Bắc Ninh, 2. Quảng Bình, 3. Bến Tre
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Phạm Bích Ngọc
Nguyễn Thị Thu Quyên
Lương Nhật Linh
Nguyễn Thị Diễm Hương
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Thu Hường
Nguyễn Thị Lan Phương
Phạm Thị Thu Hiền
Hồ Thị Ánh Tiên
Mai Thiên Kim Ngọc Diệp
Đặng Trường Thi
Phạm Thị Thu Hoài
Võ Thị Bích Liễu
Lê Thị Hà
Hồ Thiên Thanh
Nguyễn Hồng Minh
Lê Thị Mai Khanh
Nguyễn Thùy Dương
Chu Hải Uyên
Vũ Thanh Vân
Lưu Thị Bích Châu
Hoàng Thái Linh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Phạm Thị Linh Nhâm
Hồ Ngọc Hà Thanh
Dương Nguyễn Minh Tâm
Trần Thị Thanh Phương
Đào Thị Như Ngọc
Trần Lê Tú Uyên
Mã Anh Thư
Kiên Giang
Bắc Ninh
Ninh Bình
Bến Tre
Bắc Ninh
Đồng Tháp
Quảng Bình
Quảng Bình
Đồng Nai
Long An
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Bến Tre
Hải Phòng
Cần Thơ
Ninh Bình
Thanh Hóa
Đồng Nai
Hà Nội
Hà Nội
Bến Tre
Long An
Đồng Tháp
Thừa Thiên - Huế
Kiên Giang
Thanh Hóa
Quảng Trị
TPHCM
Quảng Trị
Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
29w1
31b1
30b1
18w1
17w1
26b½
21b1
24w1
20w½
19b1
28b0
13b0
12w1
16b1
32w1
14w0
5b0
4b0
10w0
9b½
7w0
23b1
22w0
8b0
27b½
6w½
25w½
11w1
1b0
3w0
2w0
15b0
2b1
1w0
28w1
22b1
10b1
9w0
13w1
314b1
6b1
5w0
30w1
21w½
7b0
15w½
14b½
17b0
16w1
23w0
24b0
27w0
12b½
4w0
18b1
19w1
26w½
25b½
20b1
3b0
31w1
11b0
29b0
r1
8w1
26b1
5b1
7w½
3w0
21b1
4b½
1b0
15w1
24b0
32b1
20b1
22w0
27b0
9b0
30w1
25w1
19b½
18w½
12w0
6w0
13b1
314w1
10w1
17b0
2w0
14w1
29w½
28b½
16b0
r1
11w0
3b½
24w1
1w½
27b1
22b½
12w½
9w1
17w½
7b0
26w1
23w1
6b½
31b1
29w1
28w1
314b1
8b½
21w1
20w½
19b½
18b0
5w½
11b0
2b0
32w1
10b0
4w0
15b0
14b0
r1
13w0
25b0
7w1
11b1
4b1
3w0
27w1
24b1
1b0
15b1
22w1
23b1
2w0
25w1
16w0
17b1
8w0
13b1
14w0
29b1
28b1
30b0
r1
9b0
10w0
6w0
12b0
314w1
5b0
19w0
18w0
20w1
32b½
31w½
14b1
3b½
2w½
8b1
7b½
16b0
5w½
4w0
10b½
9w½
12b0
11w1
17w1
1w0
18b½
6w1
13b0
15w½
26w1
r1
28w1
27w1
30b1
25b0
24w1
19b0
22b0
21b0
32w1
23w0
314w0
29b0
4w1
7w1
9b1
1b0
16w1
22w1
2b0
12w1
3w0
14b1
13w1
8b0
11b0
10w0
25w1
5b0
21w1
27b1
23b1
29w1
17b0
6b0
19w0
30w1
15b0
31w1
18w0
r1
20b0
24b0
26b0
314b½
5b1
8w1
10w½
11w1
1w0
19w1
18w½
2b0
16b½
3b½
4b0
15w1
26w1
25b1
12b0
9w½
22b1
7b½
6b0
23w1
32b1
17w0
20b0
29b1
14w0
13b0
r1
314w1
24w0
31b0
30w1
21w0
10b½
4b½
6w0
2w½
12b1
3b1
14b1
16w1
17w1
1w½
24b1
5w0
18b1
7w0
20w½
8b0
9b0
13w0
22w½
15b½
27w1
19b½
31w1
11w0
314b1
28w1
21b0
26b0
r1
32w1
23b0
30b0
8
7
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Long An, 3.Thừa Thiên - Huế.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hoàng Thị Bảo Trâm
Cao Lê Phương Thanh
Nguyễn Quỳnh Anh
Phạm Thị Ngọc Tú
Nguyễn Thị Phương Thảo
Bùi Thị Mỹ Hằng
Phạm Thị Hải Yến
Trương Thị Thanh Thủy
Lê Phú Nguyên Thảo
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
Phạm Lê Thảo Nguyên
Hà Thị Trúc Mai
Lê Thị Thúy Hằng
Trịnh Công Lương
Ngô Thùy Thanh Thảo
Võ Hồng Nhung
Nguyễn Phương Vi
Đỗ Vũ Thái An
Đàm Thùy Linh
Nguyễn Thị Tú Anh
Thừa Thiên - Huế
Long An
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
Long An
Hà Tĩnh
Bến Tre
Cần Thơ
Đà Nẵng
Long An
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Hà Tĩnh
Bắc Ninh
Bình Dương
Hà Nội
Bình Dương
Long An
Bắc Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
19w1
10b0
5w0
16b0
3b1
18b1
20w1
12w0
15b1
2w1
14b½
8b1
r1
11w½
9w0
4w1
21w1
6w0
1b0
7b0
17b0
5b1
15w1
11b1
14w1
1w0
10w1
13b0
20b1
16w½
6b0
3w0
17w1
7w1
4b0
2b0
9b½
12b0
19b0
18w1
8w0
r1
13w1
16b1
19w1
10b1
17b1
12w0
9w0
21b1
7b1
4w0
15b0
6b1
1b0
20w1
11w1
2w0
5w0
r1
3b0
14b0
8w0
12b1
13w1
8b0
5w1
4b0
9b1
21b1
3w1
6w0
11b0
10w1
1w0
2b0
16b0
19b1
14w1
18b0
17w1
15w0
r1
7w0
4w1
12w1
9w1
1b0
16w½
8w1
18w1
6b0
3b0
r1
17b½
2b0
15w½
19w1
13b½
5b½
11w½
7b0
14b0
21w1
20b0
2w½
1b½
12b½
6w1
14w½
4b0
15b1
16w1
13w0
18w1
20w1
3w½
9b1
5b½
7w0
8b0
r1
10b0
21w1
11b0
19b0
6b1
8w1
14w½
7b1
11b1
1w0
4w0
2b0
17w1
16b1
5w0
13b0
12w1
3b½
21b1
10w0
9b0
20w1
r1
18b0
15w0
10b1
4b1
13b1
2w0
6w1
5b0
8b1
7w0
14b1
1w0
r1
15b0
3w0
9w0
12w1
19b1
20b1
21w½
16w0
17w0
18b½
7w1
5w½
15w1
9b½
2b½
13w1
1b0
18w1
4w½
17b1
16b1
r1
6b0
21b1
3b0
11w0
10w0
8b0
20b0
19w1
14w0
8,5
7
6
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
3
3
1,5

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Quân Đội, 2. Bình Định, 3.Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lương Minh Huệ
Huỳnh Mai Phương Dung
Vũ Phương Thảo
Đặng Bích Ngọc
Lê Lã Trà My
Trần Thị Thanh Hương
Ngô Kim Cương
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Hoàng Anh
Đặng Tiểu Linh
Nguyễn Thị Thúy
Lương Huyền Ngọc
Phạm Thị Thanh Hoa
Đỗ Thị Diễm Hương
Phan Hoàng Diễm My
Nguyễn Thị Diễm Trang
Bùi Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Hằng
Đỗ Thùy Dương
Phạm Thị Phúc
Trần Thị Lam Hồng
Ninh Bình
TPHCM
Bắc Giang
Quân Đội
Bình Định
Quân Đội
Quảng Ninh
Bình Định
Hải Dương
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
Quảng Ninh
Hải Dương
TPHCM
Bình Định
Cần Thơ
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
9w1
18b1
21w1
10w1
7b½
8b0
5w½
6w1
1b0
4b0
20b1
14b½
17w½
12w½
19w0
r1
13b½
2w0
15b1
11w0
3b0
19b1
4w½
16b1
2b½
13w0
15w1
12b½
11b½
r1
18w½
8w½
7w½
5b1
17b1
6b0
3w0
14w0
10b½
1w0
21b½
20w½
3w1
14b½
1b0
8w½
10b1
9b1
16w0
4b½
6w0
5w0
13b½
19w1
11w½
2w½
r1
7b1
20b1
21w1
12b0
17w0
18b0
2b1
1w0
13w1
16b1
18w1
12w0
15b1
17w0
19b1
21b1
14w1
6b1
3b0
11b0
7w0
4w0
8b1
5b0
9w0
r1
10w0
11w1
9b1
4b1
3w0
12b½
17b1
8w1
7b0
2w0
20w1
1b0
5w½
18w1
16w0
21b1
14b1
6w0
13b0
r1
10b0
15w0
12w1
13w1
7w½
11b½
17w1
16w½
3b½
14w1
15b1
19b1
4w½
1b0
2b0
8b0
9w0
6b½
5b0
20w1
10w0
18b0
r1
5b1
3b½
2w½
7b½
1w0
10b½
4w½
9b0
8w1
6w½
12b1
11w0
16b½
21w1
17b1
13w½
15w0
r1
20b1
19w0
14b0
6b0
10w1
11b1
9w1
16b1
1w1
18b1
21w1
4b0
2b0
3w0
13b1
12w0
19b1
20w1
5w0
r1
7w0
14w0
15b0
8b0
4w0
7b1
6w0
1b1
11w1
3b1
2w0
12b1
20b1
16w1
5b0
8w0
r1
15w½
14b½
10b0
18w½
17b½
21b1
9w0
19w0
7
6,5
6
6
6
6
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
1,5
1,5