GIẢI CỜ TƯỚNG THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP 2004

Giải diễn ra từ 15 đến 22 tháng 7 tại Hà Tây.
The youth xiangqi championship was held from June 15 to 22 at Ha Tay province.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - FINAL INDIVIDUAL RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan Hà Nội 1 Phí Mạnh Cường Hà Nội
2 Nguyễn Minh Hương Bà Rịa Vũng Tàu 2 Dương Quốc Khánh Hà Nội
3 Nguyễn Hồng Ngọc Hà Nội 3 Nguyễn Hoàng Minh Hà Tây
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 Võ Thị Thu Hằng TP Hồ Chí Minh 1 Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Mỹ Huyền Bộ Công An 2 Lại Đức Ngọc Thái Bình
3 Nguyễn Ngọc Đan Thanh TP Hồ Chí Minh 3 Nguyễn Duy Thắng Hà Tây
  Nữ 13 - Girls 13     Nam 13 - Boys 13  
1 Bùi Thanh Long Đà Nẵng 1 Bùi Thanh Long Đà Nẵng
2 Dương Nhật Huỳnh Huy TP Hồ Chí Minh 2 Dương Nhật Huỳnh Huy TP Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Đình Hưng TP Hồ Chí Minh 3 Nguyễn Đình Hưng TP Hồ Chí Minh
  Nữ 15 - Girls 15     Nam 15 - Boys 15  
1 Trần Thùy Trang TP Hồ Chí Minh 1 Lại Lý Huynh Cà Mau
2 Đinh Thị Minh Quảng Ninh 2 Trần Nguyễn Thế Toàn TP Hồ Chí Minh
3 Chu Thu Trang Hà Tây 3 Phan Đình Vũ Bộ Công An
  Nữ 18 - Girls 18     Nam 18 - Boys 18  
1 Phạm Thu Hà Hà Nội 1 Nguyễn Đại Thắng Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Nguyễn Thùy Linh Hà Nội 2 Nguyễn Khánh Nam Hà Nội
3 Đỗ Thu Thủy Bộ Công An 3 Đỗ Vương Đức Mạnh Hà Tây

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - FINAL TEAM RESULT

  Nữ 9 - Girls 9     Nam 9 - Boys 9  
1 Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Lan 1 Hà Nội Phí Mạnh Cường
    Nguyễn Hồng Ngọc     Dương Quốc Khánh
2 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 2 Bộ Công An Vũ Phương Đông
    Lê Ngọc Thảo Hiền     Phí Minh Long
3 Bộ Công An Lê Phương Thảo 3 Hà Tây Nguyễn Hoàng Minh
    Nguyễn Huyền Trang     Nguyễn Minh Đức
  Nữ 11 - Girls 11     Nam 11 - Boys 11  
1 TP Hồ Chí Minh Võ Thị Thu Hằng 1 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
    Nguyễn Ngọc Đan Thanh     Lê Nguyễn Sơn
2 Bộ Công An Nguyễn Mỹ Huyền 2 Thái Bình Lại Đức Ngọc
    Nguyễn Thị Hải Giang     Đặng Gia Phước
3 Hà Nội Đỗ Thanh Hương 3 Hà Tây Nguyễn Duy Thắng
    Hoàng Diệu Ngân     Tạ Quang Vinh
  Nữ 13 - Girls 13     Nam 13 - Boys 13  
1 TP Hồ Chí Minh Cao Phương Thanh 1 TP Hồ Chí Minh Dương Nhật Huỳnh Huy
    Hoàng Kim Cương     Nguyễn Đình Hưng
2 Hà Nội Đặng Lan Hương 2 Hà Nội Quản Thanh Tùng
    Lê Thùy Linh     Trần Ngọc Hợp
3 Bình Định Dương Tường Vy 3 Quảng Ninh Đinh Văn Huy
    Hồ Lưu Vũ Giang     Đào Trọng Dương
  Nữ 15 - Girls 15     Nam 15 - Boys 15  
1 TP Hồ Chí Minh Trần Thùy Trang 1 TP Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Thế Toàn
    Nguyễn Thị Nhật Thực     Trần Thanh Tân
2 Hà Tây Chu Thu Trang 2 Bộ Công An Phan Đình Vũ
    Đỗ Thùy Dương     Nguyễn Anh Linh
3 Hà Nội Đinh Việt Nga 3 Bình Định Lê Hùng Thịnh
    Nguyễn Thị Hồng Nhung     Nguyễn Văn Tới

KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN - TOP DELEGATIONS

Đoàn thiếu niên - U13: 1.TP Hồ Chí Minh; 2.Hà Nội; 3.Hà Tây
Đoàn Trẻ - U18: 1.TP Hồ Chí Minh; 2.Hà Tây; 3.Hà Nội