GIẢI CỜ TƯỚNG THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2002
NATIONAL YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP 2002

Giải diễn ra từ 2 đến 10 tháng 7 tại tỉnh Hà Tây.
The youth xiangqi championship was held from July 2 to 10 at Ha Tay province.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN
FINAL INDIVIDUAL RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nam U11 - Boys U11
1 Chu Thu Trang Ha Tay 1 Tran Tuan Ngoc Thai Binh
2 Le Thuy Linh Ha Noi 2 Duong Nhat Huynh Huy Ho Chi Minh
3 Dang Lan Huong Ha Noi 3 Nguyen Huynh Tien Binh Ca Mau
Nữ U13 - Girls U13 Nam U13 - Boys U13
1 Do Thu Thuy Ha Noi 1 Tran Thanh Tan Ho Chi Minh
2 Nguyen Thuy Phuong Cong an 2 Nguyen Anh Trung Ha Tay
3 Dinh Thi Minh Quang Ninh 3 Nguyen Trung Son Ha Tay
Nữ U15 - Girls U15 Nam U15 - Boys U15
1 Le Dao Tuyet Mai Ho Chi Minh 1 Dong Thanh Viet Quang Ninh
2 Pham Thu Ha Ha Noi 2 Do Vuong Duc Manh Ha Tay
3 Nguyen Thuy Linh Ha Noi 3 Ngo Minh Cuong Quang Ninh
Nữ U18 - Girls U18 Nam U18 - Boys U18
1 Ho Thi Thanh Hong Binh Dinh 1 Nguyen Anh Tu Ha Noi
2 Nguyen Thi Binh Ha Tay 2 Tran Quang Nhat Binh Dinh
3 Le La Tra My Binh Dinh 3 Nguyen Vu Quan Ha Noi

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI
FINAL TEAM RESULT

Nữ U11 - Girls U11 Nữ U15 - Girls U15 Nam U11 - Boys U11 Nam U15 - Boys U15
1 Ha Noi 1 Ho Chi Minh 1 Thaii Binh 1 Quang Ninh
2 Ha Tay 2 Ha Noi 2 Ho Chi Minh 2 Ha Tay
3 Ho Chi Minh 3 Binh Dinh 3 Ca Mau 3 Ho Chi Minh
Nữ U13 - Girls U13 Nữ U18 - Girls U18 Nam U13 - Boys U13 Nam U18 - Boys U18
1 Ha Noi 1 Binh Dinh 1 Ho Chi Minh 1 Ha Noi
2 Cong an 2 Ha Tay 2 Ha Tay 2 Binh Dinh
3 Ho Chi Minh 3 Ha Nam 3 Ha Noi 3 Ha Nam

TOÀN ĐOÀN
TOP DELEGATIONS

U15-U18 U11-U13
1 Ha Tay 1 Ho Chi Minh
2 Ha Noi 2 Ha Tay
3 Ho Chi Minh 3 Ha Noi