GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC 2008

VIETNAM YOUTH STANDARD CHESS CHAMPIONSHIPS 2008
5-14 July, 2008 in Vung Tau

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Quân đội (7), 2. TP. Hồ Chí Minh (8), 3. Hà Nội (12), 4. Bắc Giang (24), 5. Bà Rịa - Vũng Tàu (31), 6. Bình Dương (39), 7. Bình Phước (41), 8. Phú Yên (44), 9. Đồng Tháp (45), 10. Đắk Lắk (60), 11. Đà Nẵng (69), 12. Bình Định (76), 13. Bến Tre (92).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Vuong The Hung Vi HCM 8w0 46b1 23w1 24b1 9w1 2b1 7w1 3b1 5w½ 35½
2 Luu Quang Vu QDO 7b1 18w1 27b1 3w1 6b1 1w0 12b1 4w0 11b1 7 39
3 Le Trung Thanh PYE 46w1 8b1 16w1 2b0 10w1 4b1 6b1 1w0 13b1 7 37
4 Do Duc Viet HNO 19b1 36w1 22b1 6w0 11b1 3w0 10b1 2b1 7w1 7 35
5 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 21b1 13w1 6b0 31w1 7b0 22w1 9b1 8w1 1b½ 32½
6 Nguyen Doan Nam Anh BGI 48-+ 28b1 5w1 4b1 2w0 8b1 3w0 7b0 16w1 6 35
7 Lai Duc Minh HCM 2w0 34b1 21w1 16b1 5w1 11b1 1b0 6w1 4b0 6 32
8 Pham Quang Minh HNO 1b1 3w0 41b1 27w1 13b1 6w0 16w1 5b0 17w1 6 31
9 Tran Vu Phu Thanh HCM 30b1 22w0 19b1 36w1 1b0 17b1 5w0 29b1 23w1 6 29
10 Ta Quoc Khang KGI 13b0 39w1 32b1 22w1 3b0 27b1 4w0 21w1 18b1 6 28
11 Tran Mai Truong An BRV 43w1 15b½ 12w1 17b1 4w0 7w0 14b1 23b1 2w0 31
12 Do Xuan Vinh BPH 45b1 41w1 11b0 18w½ 24w1 35b1 2w0 16b0 25w1 30
13 Nguyen Cong Tai HCM 10w1 5b0 15w1 20b1 8w0 36b1 23w½ 25b1 3w0 29½
14 Ly Han Vinh BDU 29w1 17b½ 24w0 15b0 38w1 20b1 11w0 35b1 27w1 25
15 Le Minh Vu HNO 20b1 11w½ 13b0 14w1 35b0 29b0 39w1 34w1 22b1 25
16 Nguyen Manh Tan HCM 47b1 31w1 3b0 7w0 19b1 18w1 8b0 12w1 6b0 5 28
17 Vo Kim Cang HCM 39b1 14w½ 35b1 11w0 18b½ 9w0 37b1 19w1 8b0 5 27½
18 Tran Quy Dat BGI 37w1 2b0 43w1 12b½ 17w½ 16b0 33w1 28b1 10w0 5 26½
19 Vuong Phuoc Anh Khoa HCM 4w0 37b1 9w0 39b1 16w0 32b1 27w1 17b0 33w1 5 22
20 Bui Duc Huy BRV 15w0 33b1 28w1 13w0 22b0 14w0 43b1 31b1 29w1 5 21
21 Nguyen Duc Trong QDO 5w0 --1 7b0 23b0 47w1 31b1 36w1 10b0 28w1 5 21
22 Le Vinh Phuoc DTH 23w1 9b1 4w0 10b0 20w1 5b0 29w½ 24b1 15w0 25½
23 Huynh Le Hoang Phuc DTH 22b0 44w1 1b0 21w1 41b1 30w1 13b½ 11w0 9b0 24½
24 Nguyen Van Dat DAN 35b½ 40w1 14b1 1w0 12b0 25w0 26b1 22w0 30b1 23½
25 Tran Lam Tung BDU 27w0 29b½ 38w0 37b1 34w1 24b1 35w1 13w0 12b0 22
26 Tran Ngoc Triet HCM 32b0 47w1 31b0 28w0 39w½ 38b1 24w0 40b1 35w1 17½
27 Le Gia Bao DLA 25b1 32w1 2w0 8b0 42b1 10w0 19b0 37w1 14b0 4 24
28 Nguyen Phuoc Quy Tuong TTH 44b1 6w0 20b0 26b1 36w0 41w1 30b1 18w0 21b0 4 22
29 Phan Nguyen Quoc Hung BPH 14b0 25w½ 40b1 35w0 32b1 15w1 22b½ 9w0 20b0 4 21½
30 Dang Chi Cong BPH 9w0 42b0 33w1 43b1 31w1 23b0 28w0 36b1 24w0 4 20
31 Huynh Thien Tam HCM 34w1 16b0 26w1 5b0 30b0 21w0 41b1 20w0 45b1 4 20
32 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 26w1 27b0 10w0 46b1 29w0 19w0 34b0 44w1 41b1 4 18
33 Nguyen Du Thinh DLA 36b0 20w0 30b0 45w1 40b1 43w1 18b0 42w1 19b0 4 17
34 Nguyen Hoang An BPH 31b0 7w0 47b1 42w0 25b0 46w1 32w1 15b0 43w1 4 15
35 Vo Duc Thinh BPH 24w½ 38b1 17w0 29b1 15w1 12w0 25b0 14w0 26b0 23½
36 Le Tran Thanh Dat BDI 33w1 4b0 42w1 9b0 28b1 13w0 21b0 30w0 37b½ 21½
37 Nguyen Huu Minh Triet HCM 18b0 19w0 45b1 25w0 46w1 42b1 17w0 27b0 36w½ 16½
38 Bui Do Tuan Kiet LDO 40b½ 35w0 25b1 41w0 14b0 26w0 45b0 --1 47w1 14½
39 Huynh Trung Quoc Thai LAN 17w0 10b0 --1 19w0 26b½ 45w1 15b0 41w0 42b1 14½
40 Nguyen Son Linh BDI 38w½ 24b0 29w0 44b0 33w0 --1 47b1 26w0 46b1 12½
41 Nguyen Tien Nhat BRV 42w1 12b0 8w0 38b1 23w0 28b0 31w0 39b1 32w0 3 17
42 Pham Minh Quang PYE 41b0 30w1 36b0 34b1 27w0 37w0 44b1 33b0 39w0 3 17
43 Nguyen Duy Tan DTH 11b0 45w1 18b0 30w0 44w1 33b0 20w0 47w1 34b0 3 15
44 Nguyen Quoc Bao BTR 28w0 23b0 46w0 40w1 43b0 47b1 42w0 32b0 --1 3 11
45 Tran Minh Hoang DAN 12w0 43b0 37w0 33b0 --1 39b0 38w1 46b1 31w0 3 10
46 Le Hoang Long BRV 3b0 1w0 44b1 32w0 37b0 34b0 --1 45w0 40w0 2 10
47 Nguyen Minh Phuong BRV 16w0 26b0 34w0 --1 21b0 44w0 40w0 43b0 38b0 1 6
48 Nguyen Kim Ngan BTR 6-- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh (5), 2. Đồng Tháp (10), 3. Hà Nội (11), 4. Bà Rịa - Vũng Tàu (35), 5. Cần Thơ (51), 6. Bắc Giang (59), 7. Quảng Bình (62), 8. Nghệ An (67), 9. Đồng Nai (73), 10. Bắc Ninh (84), 11. Lâm Đồng (91), 12. Đắk Lắk (94).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 56w1 23b1 7w1 2b1 3w0 16b1 5w1 13b1 10w1 8 40
2 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 31b1 16w1 34b1 1w0 17b1 8w1 3w1 4b1 7w½ 38½
3 Nguyen Thai Duong HCM 32b1 27w1 21b1 25w1 1b1 4w1 2b0 5w½ 9b½ 7 40½
4 Tran Minh Thang HNO 22w1 5b1 14w1 13b½ 6w1 3b0 8w1 2w0 16b1 36
5 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 40w1 4w0 47b1 42b1 14w1 34w1 1b0 3b½ 13w1 33
6 Truong Tan Thanh HCM 47b1 8w½ 28b1 21w1 4b0 26w1 13w0 15b1 14w1 33
7 Ngo Quang Thai HNO 35b1 50w1 1b0 28w½ 20b½ 27w1 22b1 16w1 2b½ 32
8 Le Quang Tra HCM 42w1 6b½ 19w1 11b1 13w1 2b0 4b0 18w½ 17b1 6 33
9 Luu Quang Dao DTH 45b1 25w0 32b1 27w1 34b0 28w½ 29b1 26w1 3w½ 6 29½
10 Hoang Tan Duc HNO 14b0 37w1 35b1 16w0 50b1 20w1 34b1 25w1 1b0 6 29
11 Phan Ba Viet HNO 30b1 14w0 22b1 8w0 42w1 17b0 23b1 34w1 27b1 6 27
12 Mai Thien An HNO 21b0 45w1 27b0 35w0 57b1 38b1 36w1 28w1 18b1 6 23
13 Phan Ba Thanh Cong DAN 52b1 44w1 26b1 4w½ 8b0 18w1 6b1 1w0 5b0 34
14 Tran Thuan Phat BRV 10w1 11b1 4b0 50w1 5b0 21w1 25b½ 35w1 6b0 30½
15 Tran The Phap KGI 34b0 30w1 20b1 17w0 35b1 22w½ 28b1 6w0 26b1 26
16 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 33w1 2b0 38w1 10b1 25b1 1w0 17w1 7b0 4w0 5 30
17 Huynh Thien Dat DTH 38w1 36w1 25b0 15b1 2w0 11w1 16b0 20b1 8w0 5 29
18 Do Thanh Dat BGI 28b½ 26w0 37b1 36w1 41w1 13b0 19w1 8b½ 12w0 5 26½
19 Ngo Quang Nhat HCM 48b1 20w½ 8b0 46w1 26b0 31w1 18b0 43w1 22b½ 5 25½
20 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 46w1 19b½ 15w0 39b1 7w½ 10b0 21b1 17w0 35b1 5 25½
21 Le Dinh Nguyen Anh BRV 12w1 39b1 3w0 6b0 23w1 14b0 20w0 42b1 34w1 5 25
22 Truong Anh Kiet CTH 4b0 57w1 11w0 52b1 38w1 15b½ 7w0 41b1 19w½ 5 23½
23 Quan Le Quang Anh HNO 24w1 1w0 36b½ 32w½ 21b0 53b1 11w0 50b1 37w1 5 22½
24 Nguyen Le Duc Huy DTH 23b0 42w0 55b1 30w0 40b1 44w½ 31b½ 52w1 25b1 5 18½
25 Ha Minh Khoi HCM 49w1 9b1 17w1 3b0 16w0 30b1 14w½ 10b0 24w0 29½
26 Ha Hai Ninh TNG 43w1 18b1 13w0 41b½ 19w1 6b0 37w1 9b0 15w0 28
27 Le Tran Hai Dang QBI 58-+ 3b0 12w1 9b0 45w1 7b0 42w½ 29b1 11w0 24½
28 Nguyen Tuan Kiet HCM 18w½ 29b1 6w0 7b½ 43w1 9b½ 15w0 12b0 42w1 23½
29 Tran Trung Tien CTH 37b½ 28w0 48b0 47w1 32b1 41b1 9w0 27w0 43b1 20½
30 Nguyen Dac Huy DTH 11w0 15b0 54w1 24b1 53w1 25w0 35b0 36b1 38w½ 20½
31 Nguyen Nhat Tuan PYE 2w0 40b1 41w0 33b½ 39w1 19b0 24w½ 38b½ 47w1 19½
32 Nguyen Hoang Thanh DTH 3w0 56b1 9w0 23b½ 29w0 33b1 43w0 53b1 45w1 18
33 Nguyen Dinh Trung NAN 16b0 48w1 50b0 31w½ 37b0 32w0 56b1 44w1 41w1 17
34 Nguy Thanh Duy NAN 15w1 41b1 2w0 43b1 9w1 5b0 10w0 11b0 21b0 4 28
35 Le Nhat Minh QBI 7w0 54b1 10w0 12b1 15w0 45b1 30w1 14b0 20w0 4 21
36 Nguyen Hoang Khang DON 55w1 17b0 23w½ 18b0 46b1 37w½ 12b0 30w0 51b1 4 20½
37 Huynh Thanh Nghia DON 29w½ 10b0 18w0 56b1 33w1 36b½ 26b0 39w1 23b0 4 19½
38 Tran Nguyen Duy Thong BRV 17b0 51w1 16b0 44w1 22b0 12w0 48b1 31w½ 30b½ 4 18½
39 Ta Quang Huy BNI 57b1 21w0 46b½ 20w0 31b0 52w½ 40b1 37b0 50w1 4 18½
40 Tran Minh Quan BRV 5b0 31w0 51b0 --1 24w0 49b1 39w0 56w1 52b1 4 13
41 Tran Trong Thanh BGI 51b1 34w0 31b1 26w½ 18b0 29w0 44b1 22w0 33b0 22
42 Nguyen Hoang Hai NAN 8b0 24b1 53w1 5w0 11b0 50w1 27b½ 21w0 28b0 20½
43 Doan Nguyen Trung Tin LDO 26b0 52w1 44b1 34w0 28b0 51w½ 32b1 19b0 29w0 20
44 Mai Chien Loi QDO 53w1 13b0 43w0 38b0 47w1 24b½ 41w0 33b0 57w1 17
45 Nguyen Cong Thang DLA 9w0 12b0 --1 48w1 27b0 35w0 55b1 51w½ 32b0 17
46 Ta Thanh Lam BNI 20b0 --1 39w½ 19b0 36w0 48w½ 52b0 49w½ 55b1 15½
47 Nguyen Tuong Long Vu BDI 6w0 49b1 5w0 29b0 44b0 56w½ 57b1 54w1 31b0 15
48 Nguyen Huu Nhat Huy LDO 19w0 33b0 29w1 45b0 52w½ 46b½ 38w0 55w½ 54b1 13½
49 Nguyen Ha Thanh Bao DLA 25b0 47w0 52b0 57w½ 56b½ 40w0 --1 46b½ 53w1 10½
50 Ho Huu Dang Khoi CTH 54w1 7b0 33w1 14b0 10w0 42b0 51b1 23w0 39b0 3 19
51 Pham Quang Khanh QTR 41w0 38b0 40w1 53b0 54w1 43b½ 50w0 45b½ 36w0 3 15
52 Tran Hoang Minh HCM 13w0 43b0 49w1 22w0 48b½ 39b½ 46w1 24b0 40w0 3 14½
53 Nguyen Vu Hoang BGI 44b0 55w1 42b0 51w1 30b0 23w0 54b½ 32w0 49b0 15½
54 Bui Phuong Nam BRV 50b0 35w0 30b0 55w1 51b0 --1 53w½ 47b0 48w0 11½
55 Nguyen Van Manh HTA 36b0 53b0 24w0 54b0 --1 57w1 45w0 48b½ 46w0 10
56 Nguyen Ha Ngoc Khanh DLA 1b0 32w0 57b½ 37w0 49w½ 47b½ 33w0 40b0 --1 9
57 Pho Duc Tu BRV 39w0 22b0 56w½ 49b½ 12w0 55b0 47w0 --1 44b0 2
58 Tran Nguyen Lan NAN 27-- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội (4), 2. Quân đội (12), 3. Kiên Giang (16), 4. TP. Hồ Chí Minh (18), 5. Bộ Công An (32), 6. Bà Rịa - Vũng Tàu (35), 7. Quảng Ninh (41), 8. Bến Tre (52), 9. Thừa Thiên - Huế (61), 10. Thái Nguyên (71), 11. Bắc Ninh (71), 12. Bình Phước (75), 13. Bình Dương (94), 14. Thái Bình (103).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Tran Tuan Minh HNO 9b1 26w1 12b1 44w1 5b½ 3b0 7w1 10w1 2b½ 7 38
2 Nguyen Van Toan Thanh QDO 13b½ 22w1 15b1 21w1 11b1 5w1 6b½ 3b½ 1w½ 7 37½
3 Dang Vu Khoa HNO 47w1 30b1 5b0 33w1 13b1 1w1 10b½ 2w½ 12b1 7 35½
4 Lu Chan Hung KGI 48w1 34b1 20w0 45b1 10b0 21w1 22b1 13w1 5w1 7 33
5 Le Huu Thai LDO 55w1 10b1 3w1 20b1 1w½ 2b0 14w1 6w1 4b0 37½
6 Pham Anh Trung HNO 56b1 45w1 21b½ 11w½ 44b1 18w1 2w½ 5b0 15w1 35
7 Le Thanh Tai HCM 18b0 50w1 9b1 22w½ 27b1 11w1 1b0 23w1 10b1 30
8 Doan Thien Thanh BRV 16w½ 19b0 53w1 51b½ 24w0 41b1 49b1 25w1 18b1 6 24½
9 Nguyen Tien Dung BCA 1w0 57b1 7w0 16b0 42w1 53b1 44b1 20w1 19b1 6 23
10 Pham Quang Hung QDO 23w1 5w0 38b1 24b1 4w1 19b1 3w½ 1b0 7w0 32½
11 Truong Bao Thach HCM 38w1 14b1 31w1 6b½ 2w0 7b0 24w½ 32b1 16w½ 31
12 Pham Minh Hieu KGI 46w1 18b1 1w0 32b1 19w0 25b1 23w½ 24b1 3w0 30½
13 Nguyen Hong Duc QNI 2w½ 39b1 28w1 19b½ 3w0 20b1 16w1 4b0 14w½ 30
14 Tran Duc Khiem HCM 17b1 11w0 51b½ 25w½ 36b1 49w1 5b0 22w1 13b½ 27
15 Nguyen Hoang Kim Thuan BTR 19w½ 16b1 2w0 23b0 54w1 50b1 27b1 18w1 6b0 26½
16 Vu Quan HNO 8b½ 15w0 29b½ 9w1 38b1 34w1 13b0 21w1 11b½ 25½
17 Thai Huy Nhat Quang NAN 14w0 38b0 41b0 --1 47w½ 48b1 55w1 29w1 27w1 18½
18 Ta Minh Hoang HNO 7w1 12w0 34b1 31b1 20w1 6b0 19w1 15b0 8w0 5 30
19 Chuc Dinh Tan BGI 15b½ 8w1 27b1 13w½ 12b1 10w0 18b0 31b1 9w0 5 29½
20 Nguyen Tri Thien BNI 29b1 33w1 4b1 5w0 18b0 13w0 26b1 9b0 37w1 5 28
21 Dao Thien An DTH 54w1 52b1 6w½ 2b0 35w1 4b0 32w½ 16b0 40w1 5 28
22 Phan Luong QDO 24w1 2b0 30w1 7b½ 23w½ 28b1 4w0 14b0 44w1 5 26½
23 Le Quang Long BCA 10b0 56w1 26b½ 15w1 22b½ 44w1 12b½ 7b0 24w½ 5 26
24 Nguyen An Nguyen Hiep TTH 22b0 --1 52w1 10w0 8b1 33w1 11b½ 12w0 23b½ 5 26
25 Tran Minh Hoang BCA 28w1 27w½ 44b0 14b½ 31w1 12w0 34b1 8b0 32w1 5 25
26 Dao Quang Hung TNG 43w1 1b0 23w½ 35b0 39w½ 51b1 20w0 49b1 31w1 5 22
27 Tran Vo Minh Tam BRV 41w1 25b½ 19w0 54b1 7w0 37b1 15w0 46w1 17b0 25
28 Vu Duy Phuong QNI 25b0 41w1 13b0 29w1 37b½ 22w0 46b0 50w1 47b1 19½
29 Nguyen Cong Hieu HCM 20w0 53b½ 16w½ 28b0 30w1 45b½ 39w1 17b0 48w1 18½
30 Tran Manh Tri BRV 40b1 3w0 22b0 37w0 29b0 57b1 50w1 35w½ 46b1 18
31 Dang Thai Son HCM 37b1 49w1 11b0 18w0 25b0 38w1 33b1 19w0 26b0 4 24
32 Nguyen Duy Anh LAN 36b0 37w1 49b1 12w0 50b½ 35w1 21b½ 11w0 25b0 4 23
33 Tran Ba Duc BRV 53w1 20b0 36w1 3b0 51w1 24b0 31w0 42b½ 43w½ 4 22½
34 Luu Le Huy QNI 35b1 4w0 18w0 46b1 41w1 16b0 25w0 37b0 45w1 4 21
35 Trinh Hai Nam BPH 34w0 48b½ 39w1 26w1 21b0 32b0 45w½ 30b½ 42w½ 4 20
36 Pham Trung Quoc HCM 32w1 44w0 33b0 48b1 14w0 55b0 41w1 45b½ 39w½ 4 19½
37 To Ngoc Quy Lan BTR 31w0 32b0 55w1 30b1 28w½ 27w0 47b½ 34w1 20b0 4 19
38 Cao Xuan Thanh Dat TTH 11b0 17w1 10w0 42b1 16w0 31b0 53w1 40b0 49w1 4 18
39 Doan Khoi Nguyen BRV 50b½ 13w0 35b0 40w1 26b½ 46w½ 29b0 55w1 36b½ 4 17½
40 Le Minh Triet BPH 30w0 54b½ 47w½ 39b0 48w½ 43b½ 51w1 38w1 21b0 4 17
41 Vuong Phuoc Minh Khoi HCM 27b0 28b0 17w1 56w1 34b0 8w0 36b0 51w1 53b1 4 16
42 Nguyen Luong Vinh BDU 52w0 46b0 --1 38w0 9b0 56w1 54b1 33w½ 35b½ 4 15½
43 Nguyen Duc Thang BPH 26b0 47b½ 54w0 53b½ 55w½ 40w½ 52b½ 56w1 33b½ 4 15½
44 Dinh Duc Thinh BCA 51w1 36b1 25w1 1b0 6w0 23b0 9w0 47w½ 22b0 25
45 Do Ngoc Minh TNG 57w1 6b0 46w1 4w0 49b0 29w½ 35b½ 36w½ 34b0 20½
46 Tran Doan Vu Hoang HCM 12b0 42w1 45b0 34w0 52w1 39b½ 28w1 27b0 30w0 18
47 Bui Ngoc Hai HTA 3b0 43w½ 40b½ 50w0 17b½ 54w1 37w½ 44b½ 28w0 16½
48 Nguyen Nhu Bach BCA 4b0 35w½ 50b½ 36w0 40b½ 17w0 57b1 52w1 29b0 15
49 Cao Nguyen Linh BPH 58-+ 31b0 32w0 52b1 45w1 14b0 8w0 26w0 38b0 3 20
50 Nguyen Van Thanh TBI 39w½ 7b0 48w½ 47b1 32w½ 15w0 30b0 28b0 57w½ 3 17
51 Nguyen Dinh Lich BNI 44b0 55b1 14w½ 8w½ 33b0 26w0 40b0 41b0 --1 3 15½
52 Tran Hoang Viet BDU 42b1 21w0 24b0 49w0 46b0 --1 43w½ 48b0 56b½ 3 15
53 Bui Van Trong TBI 33b0 29w½ 8b0 43w½ 56b1 9w0 38b0 57w1 41w0 3 14
54 Bui Viet Hoang TNG 21b0 40w½ 43b1 27w0 15b0 47b0 42w0 --1 55b½ 3 13½
55 Tran Hoang Van BDU 5b0 51w0 37b0 57w1 43b½ 36w1 17b0 39b0 54w½ 3 13
56 Tran Nguyen Duy Tung BRV 6w0 23b0 57w1 41b0 53w0 42b0 --1 43b0 52w½ 10½
57 Le Anh Nhat DON 45b0 9w0 56b0 55b0 --1 30w0 48w0 53b0 50b½
58 Tran Minh Anh DAN 49-- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội (11), 2. TP. Hồ Chí Minh (12), 3. Ninh Bình (16), 4. Đồng Tháp (25), 5. Bộ Công An (35), 6. Bà Rịa - Vũng Tàu (39), 7. Cần Thơ (43), 8. Bình Dương (46), 9. Đà Nẵng (51), 10. Nghệ An (52), 11. Quảng Trị (56), 12. Bến Tre (59).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Vuong Trung Hieu NBI 28b1 2w1 24b1 23w½ 7b1 5w½ 25b1 4b½ 6w1 39
2 Che Quoc Huu HCM 38b1 1b0 19w1 18w1 24b1 23w1 7b½ 5w1 3w0 34½
3 Vu Phi Hung QNI 19w½ 32b1 17w1 7w0 25b½ 13b½ 10w1 9w1 2b1 30
4 Pham Hoai Nam HNO 9w0 31b1 8b½ 10w1 12b1 7w½ 23b1 1w½ 11w1 29½
5 Nguyen Ha Phuong BGI 25b1 12w1 7b0 6w1 23b½ 1b½ 8w1 2b0 15w1 6 31½
6 Bui Trong Hao BNI 31w½ 30b½ 33w1 5b0 32w1 15w1 24b1 7w1 1b0 6 29½
7 Nguyen Hung Cuong HNO 35b1 14w1 5w1 3b1 1w0 4b½ 2w½ 6b0 8w½ 34
8 Bo Huynh Nhat Truong BDU 15b1 11b0 4w½ 14w½ 18b1 12w1 5b0 23w1 7b½ 27
9 Nguyen Duy Trung KGI 4b1 24w0 12b0 22w1 30w1 11b½ 14w1 3b0 19w1 26
10 Nguyen Tuan Minh HCM 26w0 16b1 21w½ 4b0 33b1 20w1 3b0 29w1 18b1 23½
11 Nguyen Phuoc Tam CTH 22b1 8w1 23b0 12w0 27b1 9w½ 13b½ 25w1 4b0 5 27½
12 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 37w1 5b0 9w1 11b1 4w0 8b0 16b½ 26w1 14b½ 5 26
13 Le Thanh Liem DTH 36b1 23w0 28b1 24w0 29b1 3w½ 11w½ 15b0 26b1 5 25½
14 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 21w1 7b0 26w½ 8b½ 19w1 24w½ 9b0 28b1 12w½ 5 25
15 Le Minh Hoang NBI 8w0 34b½ 37w1 21b1 17w½ 6b0 28w1 13w1 5b0 5 24½
16 Tran Le Minh Hieu BCA 17w0 10w0 36b1 32b0 34w1 30b1 12w½ 21b½ 23w1 5 19½
17 Le Van Khanh NAN 16b1 29w1 3b0 27w½ 15b½ 25w0 26b0 31w½ 32b1 24½
18 Nguyen Duc Viet HNO 32w½ 26b1 30w½ 2b0 8w0 21b1 19w½ 27b1 10w0 23½
19 Cu Quang Anh BCA 3b½ 27w½ 2b0 37w1 14b0 35w1 18b½ 24w1 9b0 22
20 Tran Ngo Thien Phu HCM 29b0 22w1 27b0 33w1 28b½ 10b0 30w0 35w1 25b1 19½
21 Lai Duc Toan TBI 14b0 35w1 10b½ 15w0 26b½ 18w0 38b1 16w½ 37b1 19
22 Nguyen Thanh Nam LAN 11w0 20b0 38w1 9b0 31w½ 36b1 27b0 37w1 33w1 16½
23 Le Ha Phan QTR 33w1 13b1 11w1 1b½ 5w½ 2b0 4w0 8b0 16b0 4 29½
24 Chu Duc Huy DAN 34w1 9b1 1w0 13b1 2w0 14b½ 6w0 19b0 28w½ 4 25½
25 Tran Thanh Tung BRV 5w0 37b½ 31w1 26b1 3w½ 17b1 1w0 11b0 20w0 4 23½
26 Bui Minh Thien HCM 10b1 18w0 14b½ 25w0 21w½ 32b1 17w1 12b0 13w0 4 22
27 Dao Sy Khang DAN 30w½ 19b½ 20w1 17b½ 11w0 28b0 22w1 18w0 29b½ 4 22
28 Vu Quang Quyen HCM 1w0 38b1 13w0 34b1 20w½ 27w1 15b0 14w0 24b½ 4 21
29 Nguy Minh Nghia BTR 20w1 17b0 32w½ 30b½ 13w0 31b½ 34w1 10b0 27w½ 4 21
30 Nguyen Tan Thinh BTR 27b½ 6w½ 18b½ 29w½ 9b0 16w0 20b1 32w½ 31b½ 4 19½
31 Pham Nhat BCA 6b½ 4w0 25b0 35w½ 22b½ 29w½ 36b1 17b½ 30w½ 4 16½
32 Le Nhat Minh CTH 18b½ 3w0 29b½ 16w1 6b0 26w0 35b1 30b½ 17w0 18
33 Le Viet Lam Tung QTR 23b0 36w1 6b0 20b0 10w0 34b0 37w1 38w1 22b0 3 13
34 Tran Dinh Minh BRV 24b0 15w½ 35b½ 28w0 16b0 33w1 29b0 36w0 38b1 3 12½
35 Cao Tien Le NAN 7w0 21b0 34w½ 31b½ 38w1 19b0 32w0 20b0 36w½ 12
36 Truong Anh Tuan DLA 13w0 33b0 16w0 38b½ 37b½ 22w0 31w0 34b1 35b½ 8
37 Trinh Quang Hung BRV 12b0 25w½ 15b0 19b0 36w½ 38w1 33b0 22b0 21w0 2 10½
38 Lam Duy Phong BDU 2w0 28w0 22b0 36w½ 35b0 37b0 21w0 33b0 34w0 ½ 3

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh (5), 2. Quân đội (15), 3. Thanh Hóa (18), 4. Bình Dương (21), 5. Bình Định (27), 6. Đồng Tháp (41), 7. Phú Yên (41), 8. Bà Rịa - Vũng Tàu (55).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Van Hai QDO 26w1 19b1 3w1 12b1 2w0 4b1 6w1 15b1 9w½ 39½
2 Tran Quang Khai HCM 22b1 6w1 8b1 4w½ 1b1 9b1 11w½ 7w1 5b0 7 39½
3 Dang Hoang Son HCM 20b1 21w1 1b0 9w0 17b1 5w½ 10b1 11b1 6w1 30
4 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 14w½ 11b1 10w1 2b½ 19w1 1w0 7b0 20b1 16w1 6 30½
5 Nguyen Binh Nguyen BDU 11w½ 12b0 18w1 15b½ 24w1 3b½ 19w1 9b½ 2w1 6 26½
6 Nguyen Khuong Duy DON 18w1 2b0 16w1 17b1 12w1 14b1 1b0 8w½ 3b0 32
7 Nguyen Duy Dien Nguyen THO 17w1 15b1 12w0 14b1 9w0 19b1 4w1 2b0 8w½ 30½
8 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 29w1 16b1 2w0 10b½ 11w½ 12b1 9w½ 6b½ 7b½ 29½
9 Le Ha The Nghia HNO 12w0 29b1 24w1 3b1 7b1 2w0 8b½ 5w½ 1b½ 29
10 Nguyen Huy Hoang QNI 28b1 13w1 4b0 8w½ 14w0 20b1 3w0 24b1 15w1 27
11 Bui Manh Hung THO 5b½ 4w0 22b1 21w1 8b½ 25w1 2b½ 3w0 14b1 26½
12 Bui Thanh Tung BDI 9b1 5w1 7b1 1w0 6b0 8w0 20w0 19b1 22w1 5 27
13 Nguyen Duc Viet BNI 24w1 10b0 14w0 25b0 27b1 15w0 23b1 21w1 20w1 5 20
14 Nguyen Hoai Nam QDO 4b½ 23w1 13b1 7w0 10b1 6w0 15b0 17w1 11w0 26½
15 Nguyen Trong Hung BDI 30b1 7w0 20b0 5w½ 26b1 13b1 14w1 1w0 10b0 24
16 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 23b1 8w0 6b0 28w1 20b0 21w½ 18b1 25w1 4b0 22
17 Nguyen Xuan Truong DTH 7b0 30w1 21b1 6w0 3w0 22b½ 28w1 14b0 25b1 21
18 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 6b0 22w1 5b0 26w½ 25w0 29b1 16w0 30b1 24w1 18
19 Nguyen Dinh Dung CTH 25b1 1w0 26b1 20w1 4b0 7w0 5b0 12w0 27b1 4 23
20 Vo Duy Thoai PYE 3w0 27b1 15w1 19b0 16w1 10w0 12b1 4w0 13b0 4 23
21 Hua Thien Tan HCM 27w1 3b0 17w0 11b0 28w1 16b½ 22w½ 13b0 29w1 4 18½
22 Nguyen Thanh Luan PYE 2w0 18b0 11w0 30b1 23b1 17w½ 21b½ 26w1 12b0 4 16½
23 Le Trong De Toan THO 16w0 14b0 30w1 24b0 22w0 27b1 13w0 29b1 28w1 4 14
24 Truong Quoc Truong DTH 13b0 28w1 9b0 23w1 5b0 26w1 25b½ 10w0 18b0 19½
25 Vo Duy Hau NAN 19w0 26b0 27w1 13w1 18b1 11b0 24w½ 16b0 17w0 19½
26 Truong Thanh Lam BDU 1b0 25w1 19w0 18b½ 15w0 24b0 29w1 22b0 30w1 15
27 Nguyen Thanh Phong BRV 21b0 20w0 25b0 29b1 13w0 23w0 30b1 28b1 19w0 3 11
28 Tran Hoang Quy BRV 10w0 24b0 29w1 16b0 21b0 30w1 17b0 27w0 23b0 2 11
29 Nguyen Le Ky Anh BRV 8b0 9w0 28b0 27w0 30b1 18w0 26b0 23w0 21b0 1 5
30 Dao Hoang Minh BRV 15w0 17b0 23b0 22w0 29w0 28b0 27w0 18w0 26b0 0 0

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. Bắc Giang (8), 2. Đà Nẵng (10), 3. TP. Hồ Chí Minh (13), 4. Hà Nội (13), 5. Bà Rịa - Vũng Tàu (23), 6. Lâm Đồng (24).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Ton That Nhu Tung HCM 12w1 10b1 2w1 3b½ 4w½ 6b½ 5w½ 7b1 9w½ 35½
2 Tran Ngoc Lan HNO 18b1 14w1 1b0 5w1 3w1 4b½ 6w½ 9b½ 7w½ 6 33
3 Dong Bao Nghia BGI 17w1 11b1 4w½ 1w½ 2b0 9b½ 10w1 6b½ 13w1 6 30½
4 Nguyen Van Thanh DAN 8b1 6w½ 3b½ 13w1 1b½ 2w½ 7b0 12w1 5w1 6 30
5 Nguyen Thi Mai Hung BGI 15w½ 9b1 6w½ 2b0 11w1 7w1 1b½ 8w1 4b0 28½
6 Dang Duy Linh DAN 16w1 4b½ 5b½ 7w½ 14b1 1w½ 2b½ 3w½ 12b0 5 29
7 Nguyen Manh Truong BRV 10w0 15b1 12w1 6b½ 8w1 5b0 4w1 1w0 2b½ 5 26½
8 Duong Thuong Cong DTH 4w0 16b1 10w1 11b½ 7b0 14w1 9w½ 5b0 17b1 5 24½
9 Nguyen Dinh Quang TTH 14b0 5w0 16b1 10w1 13b1 3w½ 8b½ 2w½ 1b½ 5 23
10 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 7b1 1w0 8b0 9b0 17w1 13w1 3b0 18w1 16b1 5 21
11 Dang The Nam HNO 13b1 3w0 14b½ 8w½ 5b0 18w½ 16b½ 17w1 15b½ 21½
12 Pham Phuc Duc HCM 1b0 18w1 7b0 14w0 16b½ 17w1 15w1 4b0 6w1 18½
13 Ly Quoc Long CTH 11w0 17b1 15w1 4b0 9w0 10b0 18b1 16w1 3b0 4 20
14 Nguyen Quang Duc LDO 9w1 2b0 11w½ 12b1 6w0 8b0 17b1 15w0 18b0 21½
15 Tran Quoc Doan BDU 5b½ 7w0 13b0 17b½ 18w1 16w0 12b0 14b1 11w½ 15
16 Phan Trong Viet BRV 6b0 8w0 9w0 18b1 12w½ 15b1 11w½ 13b0 10w0 3 14
17 Tran Ngoc Son BRV 3b0 13w0 18b1 15w½ 10b0 12b0 14w0 11b0 8w0 10
18 Nguyen Cong Phu BRV 2w0 12b0 17w0 16w0 15b0 11b½ 13w0 10b0 14w1 3

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh (9), 2. Kiên Giang (13), 3. Lâm Đồng (17), 4. Bắc Ninh (17), 5. Quảng Ninh (26), 6. Bà Rịa - Vũng Tàu (33).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Duc Hoa CTH 5b1 3w1 4b1 2w1 6b0 7w1 8b1 9w1 12b1 8 40
2 Vo Thanh Ninh KGI 9w1 13b1 11w1 1b0 3w1 6w1 7b1 10b1 5w0 7 38
3 Pham Chuong HCM 14w1 1b0 8b1 12w1 2b0 5w1 6b½ 11w½ 13b1 6 29½
4 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 18w1 7b½ 1w0 10b0 19w1 13b½ 15w½ 6w1 11b1 24½
5 Hoang Van Ngoc BGI 1w0 17b1 14w0 16b1 12w1 3b0 10w½ 15b1 2b1 23½
6 Le Quang Long HCM 17w1 11b0 9w1 13b1 1w1 2b0 3w½ 4b0 8w½ 5 29
7 Nguyen Thanh Nghia HCM 19b1 4w½ 12b½ 14w1 11w½ 1b0 2w0 16b½ 18b1 5 27
8 Vu Tien Manh BNI 10w½ 15b1 3w0 11b½ 13w1 9b½ 1w0 --1 6b½ 5 25
9 Dam Cong Tung BNI 2b0 19w1 6b0 18w1 15b1 8w½ 11b½ 1b0 16w1 5 23½
10 Ly Hong Nguyen HCM 8b½ 12w0 15b½ 4w1 14b1 11w½ 5b½ 2w0 17b1 5 23½
11 Pham Duc Thang KGI --1 6w1 2b0 8w½ 7b½ 10b½ 9w½ 3b½ 4w0 27
12 Le Cong Cuong QNI 15w½ 10b1 7w½ 3b0 5b0 17w1 14w½ 19b1 1w0 23½
13 Bao Khoa LDO 16b1 2w0 18b1 6w0 8b0 4w½ --1 14b1 3w0 23
14 Vu Minh Hoang QNI 3b0 16w1 5b1 7b0 10w0 18w1 12b½ 13w0 --1 21½
15 Nguyen Minh Tuan HCM 12b½ 8w0 10w½ 17b1 9w0 --1 4b½ 5w0 19w1 20½
16 Ngo Viet Huy BRV 13w0 14b0 --1 5w0 18b½ 19w1 17b½ 7w½ 9b0 16
17 Nguyen Phu Hien BRV 6b0 5w0 19b1 15w0 --1 12b0 16w½ 18b½ 10w0 3 14½
18 Nguyen Hai Nam BRV 4b0 --1 13w0 9b0 16w½ 14b0 19b1 17w½ 7w0 3 14½
19 Huynh Hai BRV 7w0 9b0 17w0 --1 4b0 16b0 18w0 12w0 15b0 1 6

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội (4), 2. Đồng Tháp (10), 3. Bình Dương (16), 4. TP. Hồ Chí Minh (18), 5. Bình Phước (29), 6. Bà Rịa - Vũng Tàu (35).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Vu Khanh Linh HNO 15w1 10b1 18w1 12b1 4w1 3b½ 2w1 7b1 8w1 43
2 Nguyen Xuan Nhi CTH 11b1 5w0 10b1 18w1 7w1 4b1 1b0 3w1 6w½ 33½
3 Pham Vu Linh Chi HNO 5b0 6w1 9b1 11w1 8b1 1w½ 10b1 2b0 4w1 32
4 Le Khanh Vy DTH 16w1 8b½ 14w1 5w1 1b0 2w0 12b1 9b1 3b0 31
5 Vo Mai Truc BDU 3w1 2b1 8w½ 4b0 12w1 7b0 9w1 6b0 14w1 29½
6 Le Tran Phuong Uyen DTH 12b0 3b0 17w1 19w1 18b1 8w0 11b1 5w1 2b½ 23½
7 Bui Thi Diep Anh QNI 21b1 9w1 12b0 13w1 2b0 5w1 8b1 1w0 10b0 5 30
8 Le Thi Nhu Quynh LDO 20b1 4w½ 5b½ 16w1 3w0 6b1 7w0 10w1 1b0 5 28½
9 Tran Nguyen Huyen Tran HCM 14w1 7b0 3w0 15b1 13b1 12w1 5b0 4w0 17b1 5 25
10 Bui Thanh Nha Truc HCM 19b1 1w0 2w0 14b1 11b1 15w1 3w0 8b0 7w1 5 25
11 Tran Minh Y BDU 2w0 16b1 15w1 3b0 10w0 13b1 6w0 19b1 12w1 5 22
12 Nguyen Ngoc Son Ha HCM 6w1 13b1 7w1 1w0 5b0 9b0 4w0 15w1 11b0 4 26
13 Luong Mai Thuy Vy BPH 17b1 12w0 19b1 7b0 9w0 11w0 --1 14b0 18b1 4 20
14 Le Thuy An HCM 9b0 17w1 4b0 10w0 15b0 19w1 18b1 13w1 5b0 4 17
15 Tran Thi Hong Phan LAN 1b0 19w1 11b0 9w0 14w1 10b0 16w1 12b0 --1 4 17
16 Dau Thi Hang Nga BPH 4b0 11w0 21b1 8b0 17w1 18w0 15b0 --1 19w1 4 15
17 Nguyen Hoang Bao Ngoc BRV 13w0 14b0 6b0 21w1 16b0 --1 19b1 18w1 9w0 4 15
18 Nguyen Kim Ngan BTR --1 21w1 1b0 2b0 6w0 16b1 14w0 17b0 13w0 3 21
19 Tran Thi Tram Anh BRV 10w0 15b0 13w0 6b0 --1 14b0 17w0 11w0 16b0 1 5
20 Nguyen Hoai Phuong QBI 8w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0
21 Dang Ngoc Phuong BRV 7w0 18b0 16w0 17b0 --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. TP. Hồ Chí Minh (6), 2. Đồng Tháp (9), 3. Hải Phòng (10), 4. Ninh Bình (11), 5. Hà Nội (30), 6. Lâm Đồng (35), 7. Bà Rịa - Vũng Tàu (40), 8. Bắc Ninh (43).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Pham Thanh Phuong Thao HPH 15w1 11b1 8w1 3b1 2w1 4b1 10w1 7b1 5w0 8 44
2 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 26w1 5b1 12w1 9w1 1b0 8w1 3b1 14w1 11w1 8 40
3 Huynh Thu Truc DTH 19b1 16w1 6b1 1w0 21b1 9w1 2w0 4b1 8w1 7 36
4 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 25b½ 18w1 21b1 16w1 6b1 1w0 9b1 3w0 13w1 34½
5 Nguyen Hong Ngoc NBI 32b1 2w0 17b1 7w1 9b0 11w1 8b0 21w1 1b1 6 29
6 Nguyen Ngoc Doan Trang DTH 31w1 28b1 3w0 23b1 4w0 13b0 20w1 8b1 7w½ 28½
7 Dong Khanh Linh NBI 29w1 10b0 33w1 5b0 19w1 18b1 13w1 1w0 6b½ 28½
8 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 13w1 14w1 1b0 11b1 10w1 2b0 5w1 6w0 3b0 5 31
9 Cao Minh Trang HPH 30w1 33b1 10w1 2b0 5w1 3b0 4w0 11b0 21b1 5 30
10 Nguyen Ngoc Duyen CTH 27b1 7w1 9b0 22w1 8b0 28w1 1b0 17w½ 12b½ 5 28½
11 Trinh Thu Huong TNG 18w1 1w0 26b1 8w0 16b1 5b0 22w1 9w1 2b0 5 26
12 Pham Hong Ngoc HNO 17b1 21w½ 2b0 27w1 28b0 14w0 25b1 22b1 10w½ 5 24½
13 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 8b0 24b0 20w1 26w1 22b1 6w1 7b0 16w1 4b0 5 24
14 Dao Thien Kim DTH 20w1 8b0 24w½ 28b0 26w1 12b1 21w½ 2b0 17b1 5 24
15 Ma Huu Anh Phuong LDO 1b0 19w1 16b0 29w1 18b0 22w0 --1 23b1 26b1 5 20
16 Nguyen To Tran HCM 24w1 3b0 15w1 4b0 11w0 27b1 28w1 13b0 18b½ 23½
17 Dang Thuy Hien BRV 12w0 20b1 5w0 33b1 23w1 21b0 18w1 10b½ 14w0 23
18 Le Khanh Phuong HNO 11b0 4b0 32w1 30b1 15w1 7w0 17b0 27b1 16w½ 20½
19 Le Hong Nhung QBI 3w0 15b0 --1 25w1 7b0 24b½ 23w½ 20b½ 28w1 18½
20 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 14b0 17w0 13b0 32b1 24w1 31w1 6b0 19w½ 30b1 17
21 Duong Phuong Thuy Trang HCM 23w1 12b½ 4w0 24b1 3w0 17w1 14b½ 5b0 9w0 4 24½
22 Nguyen Truc Linh KGI 28w0 31b1 30w1 10b0 13w0 15b1 11b0 12w0 33w1 4 20
23 Le Nguyen To Ngan BRV 21b0 32w1 29b1 6w0 17b0 25w½ 19b½ 15w0 31b1 4 19½
24 Vu Thu Huong HNO 16b0 13w1 14b½ 21w0 20b0 19w½ 30b1 32w½ 25w½ 4 18
25 Nguyen Thi Dieu My TTH 4w½ 26b0 28w½ 19b0 30w1 23b½ 12w0 --1 24b½ 4 17½
26 Pham Hoang Nhat Anh HCM 2b0 25w1 11w0 13b0 14b0 29w1 31b1 28b1 15w0 4 17
27 Nguyen Luu Phuong Hong BRV 10w0 30b0 31w1 12b0 29b1 16w0 32b1 18w0 --1 4 16
28 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 22b1 6w0 25b½ 14w1 12w1 10b0 16b0 26w0 19b0 23½
29 Nguyen Thanh Thuy DON 7b0 --1 23w0 15b0 27w0 26b0 33w1 31w½ 32b1 13
30 Vu Thanh Hoa BNI 9b0 27w1 22b0 18w0 25b0 --1 24w0 33b1 20w0 3 14
31 Nguyen Thi Thu Hang HTA 6b0 22w0 27b0 --1 33w1 20b0 26w0 29b½ 23w0 12
32 Vu Thi Minh Ngoc BRV 5w0 23b0 18b0 20w0 --1 33b1 27w0 24b½ 29w0 10
33 Dang Quynh Anh HCM --1 9w0 7b0 17w0 31b0 32w0 29b0 30w0 22b0 1 9

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội (6), 2. TP. Hồ Chí Minh (18), 3. Cần Thơ (22), 4. Quảng Trị (23), 5. Đồng Tháp (27), 6. Bắc Ninh (31), 7. Thừa Thiên - Huế (31), 8. Quân đội (35), 9. Bến Tre (45), 10. Bà Rịa - Vũng Tàu (46), 11. Bình Dương (55).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Dao Thi Lan Anh HNO 20b1 10w1 11b1 8w1 4b1 3w½ 2b0 6w1 7b1 40
2 Nguyen Hoang Anh HCM 31w1 14b½ 23w1 4b0 28w1 18b1 1w1 5b1 3w½ 7 34½
3 Huynh Ngoc Thuy Linh QBI 21b1 18w0 30b1 11w1 8b1 1b½ 5w½ 4w½ 2b½ 6 32
4 Chau Thi Yen Quyen DTH 30b1 17w1 18b½ 2w1 1w0 12b0 28w1 3b½ 11w1 6 31½
5 Vu Hoang Lan HNO 28b1 13w0 20b1 22w½ 10b1 7w1 3b½ 2w0 12b1 6 30½
6 Bui Ngoc Anh Thi KGI 19w1 23b½ 14w1 18b0 13w½ 8b1 12w1 1b0 9b1 6 30½
7 Nguyen Huyen Anh BNI 24b1 15w1 13b1 1b0 3w0 6w0 10b½ 25w1 19b1 28½
8 Vo Thi Khanh Linh QTR 14w0 27b1 24b1 15w1 18w½ 5b0 20w1 21b1 1w0 28½
9 Tran Thi Nhu Y BDI 11w0 --1 10b½ 12b0 29w1 22b1 13w1 18b1 6w0 25½
10 Le Thi Kim Ngan CTH 25w1 1b0 9w½ 23b1 5w0 20b½ 8w½ 28b1 18w1 25
11 Doan Thi Hong Nhung HPH 9b1 16w1 1w0 3b0 25b1 21w1 18w½ 12b½ 4b0 5 28½
12 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 29b½ 24w0 17b1 9w1 22b1 4w1 6b0 11w½ 5w0 5 27½
13 Le Dinh Bao Nhi TTH 33w1 5b1 8w0 28b½ 6b½ 19w½ 9b0 20w1 14b½ 5 27
14 Hoang Thi Hong Van QDO 7b1 2w½ 6b0 16w0 23w½ 30b1 15b1 19w½ 13w½ 5 24
15 Nguyen Phan Tuong Minh QTR 27w1 8b0 26w1 7b0 21w0 17b1 14w0 23b1 22w1 5 23
16 Le Minh Nhat HCM 26w1 11b0 28w0 14b1 20w0 31w1 19b½ 22b½ 29w1 5 22½
17 Phan Thao Nguyen BTR 22w1 4b0 12w0 19b0 27w1 15w0 33b1 26b1 21w1 5 20
18 Nguyen Thi My Duyen TTH --1 3b1 4w½ 6w1 7b½ 2w0 11b½ 9w0 10b0 30½
19 Nguyen Thuy Van BRV 6b0 21w0 29b1 17w1 24b1 13b½ 16w½ 14b½ 8w0 22½
20 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 1w0 33b1 5w0 31b1 16b1 10w½ 7b0 13b0 28w1 22
21 Tran Thi Ngoc Ha QDO 3w0 19b1 22w0 30w1 15b1 11b0 23w1 7w0 17b0 4 22
22 Tran Phuong Thanh Lan CTH 17b0 29w1 21b1 5b½ 12w0 9w0 27b1 16w½ 15b0 4 22
23 Le Ho Dan Anh DTH 32b1 6w½ 2b0 10w0 14b½ 25w1 21b0 15w0 30b1 4 20½
24 Nguyen Thi Thanh An BNI 8w0 12b1 7w0 27b1 19w0 28b0 26w0 33b1 32w1 4 17
25 Nguyen Nhu Thao BDU 10b0 30w0 --1 26b1 11w0 23b0 32w1 8b0 33w1 4 17
26 Pham Thi Hoai NBI 16b0 32w1 15b0 25w0 31b0 29w1 24b1 17w0 --1 4 16
27 Do Phuong Hoai Van BRV 15b0 7w0 33b1 24w0 17b0 --1 22w0 32b1 31w1 4 14
28 Bui Thi Thai Ngoc BTR 5w0 31b1 16b1 13w½ 2b0 24w1 4b0 10w0 20b0 22
29 Tran Minh Anh DAN 12w½ 22b0 19w0 33w1 9b0 26b0 --1 30w1 16b0 15½
30 Truong Nguyen Diep Anh BDU 4w0 25b1 3w0 21b0 32w1 14w0 31b1 29b0 23w0 3 16
31 Nguyen Hoang Thanh Ha DLA 2b0 28w0 32b1 20w0 26w1 16b0 30w0 --1 27b0 3 14
32 Nguyen Minh Thuy BRV 23w0 26b0 31w0 --1 30b0 33w½ 25b0 27w0 24b0 8
33 Nguyen Minh Khue BRV 13b0 20w0 27w0 29b0 --1 32b½ 17w0 24w0 25b0 7

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp (4), 2. Bình Định (8), 3. TP. Hồ Chí Minh (20), 4. Bình Dương (20), 5. Hà Nội (22), 6. Long An (31), 7. Quân đội (38), 8. Bà Rịa - Vũng Tàu (47).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 18b1 10w1 2b½ 13w1 4b1 9w1 7b1 12w1 5b0 40½
2 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 22w1 21b1 1w½ 15b1 8w1 4b½ 11w1 3b0 7w1 7 37½
3 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 16b0 --1 21w1 8w0 14b1 13w1 5b1 2w1 4b1 7 30
4 Pham Hong Minh HCM 23w1 12b1 15w1 7b1 1w0 2w½ 8b1 6b½ 3w0 6 36
5 Mai Thuy Trang BDU 24w1 11b0 23w1 14w½ 13b1 12b½ 3w0 19b1 1w1 6 29
6 Nguyen Thi Thac BDI 21w0 22b½ 20w1 23b1 18b0 14w1 9b1 4w½ 12b1 6 26
7 Phan Thi Huong Giang TTH 17b1 14w1 8b1 4w0 9b½ 18w1 1w0 20b1 2b0 32½
8 Nguyen Truong Bao Tran CTH 9w1 25b1 7w0 3b1 2b0 19w1 4w0 11b½ 13w1 29
9 Vuong Thi Quynh Huong HNO 8b0 17w1 16b1 10w1 7w½ 1b0 6w0 18b1 11w1 26½
10 Pham Thi Anh Minh DAN 20w1 1b0 11w1 9b0 12w0 25b1 17w1 13b0 19w1 5 24
11 Nguyen Hong Phuc LAN 13b½ 5w1 10b0 18w½ 16b1 17w1 2b0 8w½ 9b0 25½
12 Tran Thi Mong Thu BTR 19b1 4w0 13b0 27w1 10b1 5w½ 18b1 1b0 6w0 25
13 Pham Nhat Hoai HNO 11w½ 24b1 12w1 1b0 5w0 3b0 14b1 10w1 8b0 24½
14 Le Thi Thu Hien PYE 27w1 7b0 26w1 5b½ 3w0 6b0 13w0 25b1 20w1 22
15 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 26b1 16w1 4b0 2w0 17b0 20w0 21b½ 23w1 24b1 21½
16 Vu Thien Tram Anh HCM 3w1 15b0 9w0 26b1 11w0 23b1 19w0 17b½ 25w1 21
17 Nguyen Thi Cam Linh QDO 7w0 9b0 22w1 25b1 15w1 11b0 10b0 16w½ 26b1 20
18 Nguyen Thi Anh Minh HCM 1w0 20b1 25w1 11b½ 6w1 7b0 12w0 9w0 21b½ 4 23½
19 Pham Hong Phuc HCM 12w0 23b0 24w1 21b1 22w1 8b0 16b1 5w0 10b0 4 21
20 Nguyen Le Hang LAN 10b0 18w0 6b0 --1 21w1 15b1 24w1 7w0 14b0 4 18
21 Pham Hong Phuong QDO 6b1 2w0 3b0 19w0 20b0 --1 15w½ 27b1 18w½ 4 17
22 Ha Nguyen Mai Anh BPH 2b0 6w½ 17b0 24w½ 19b0 26w1 23b0 --1 27w1 4 14
23 Tran Thi Minh Khanh BRV 4b0 19w1 5b0 6w0 27b½ 16w0 22w1 15b0 --1 14½
24 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 5b0 13w0 19b0 22b½ --1 27w1 20b0 26w½ 15w0 3 13
25 Pham Thi Kim Yen BRV --1 8w0 18b0 17w0 26b1 10w0 27b½ 14w0 16b0 15½
26 Le Hoang Hanh Dan DLA 15w0 27b1 14b0 16w0 25w0 22b0 --1 24b½ 17w0 12
27 Nguyen Thai Hai Linh BRV 14b0 26w0 --1 12b0 23w½ 24b0 25w½ 21w0 22b0 2 11

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng (5), 2. Bắc Giang (14), 3. Bình Dương (24), 4. Đồng Tháp (25), 5. Bà Rịa - Vũng Tàu (28).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Vo Thi Kim Phung TTH 14b1 8w1 7b1 2w1 5b1 4w1 3b0 6w1 12w½ 41½
2 Ngo Ngoc Thao DAN 18b1 3w½ 10b1 1b0 6w1 7w1 4b½ 9w1 8w1 7 33½
3 Phan Nguyen Mai Chi DAN 13w1 2b½ 4w½ 6b½ 17w1 8b½ 1w1 10b1 15w1 7 32½
4 Le Thanh Thao HNO 15b1 11w½ 3b½ 8w1 7b1 1b0 2w½ 5w½ 6b½ 30½
5 Dinh Thi Phuong Thao DAN 6w0 17b1 11w1 13b1 1w0 9b½ 8w1 4b½ 10w0 5 27
6 Doan Thi Van Anh BGI 5b1 10w½ 9b½ 3w½ 2b0 11w1 7b1 1b0 4w½ 5 27
7 Giang Thi Thanh Binh TBI 11b1 9w1 1w0 10b1 4w0 2b0 6w0 13b1 18b1 5 26
8 Nguyen Thi Thao Linh BGI 12w1 1b0 16w1 4b0 13w1 3w½ 5b0 14w1 2b0 25
9 Mai Ngoc Nhi DTH 16w1 7b0 6w½ 17b0 10w1 5w½ 12b1 2b0 13w½ 23
10 Do Huu Thuy Trang BDU 17w1 6b½ 2w0 7w0 9b0 16b1 15w1 3w0 5b1 21
11 Le Hoai Bao Duyen HCM 7w0 4b½ 5b0 12w1 16w1 6b0 13b½ 18w1 14b½ 19
12 Tran Nguyen Thuy Tran DAN 8b0 14w0 15b1 11b0 18w1 17b½ 9w0 16w1 1b½ 4 16½
13 Ngo Ngoc Phu BRV 3b0 18w1 14b1 5w0 8b0 15b½ 11w½ 7w0 9b½ 19
14 Nguyen Thi Thu Trang BDU 1w0 12b1 13w0 16b½ 15w0 18b1 17w½ 8b0 11w½ 17
15 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 4w0 16b0 12w0 18b1 14b1 13w½ 10b0 17w1 3b0 15
16 Phan Nguyen Thuy Dung DTH 9b0 15w1 8b0 14w½ 11b0 10w0 18w1 12b0 17b1 15
17 Tran Thi Hong Duyen NBI 10b0 5w0 18b1 9w1 3b0 12w½ 14b½ 15b0 16w0 3 16½
18 Nguyen Do Bach Hop BRV 2w0 13b0 17w0 15w0 12b0 14w0 16b0 11b0 7w0 0 0

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng (7), 2. Thanh Hóa (17), 3. TP. Hồ Chí Minh (20), 4. Thái Nguyên (20), 5. Hà Nội (24), 6. Bà Rịa - Vũng Tàu (36).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Ngo Dieu Hoa BNI 19w1 8b1 11w1 2w½ 14b1 4b1 3w0 6b1 5w1 39
2 Le Hoang Tran Chau HCM 7w1 16b1 3w1 1b½ 4w½ 5b½ 6w1 14b1 10w1 37½
3 Hoang Le My Anh DAN 20b1 13w1 2b0 6w1 8b1 14w1 1b1 5w0 9b1 7 36
4 Tran Thi Ha Minh DAN 17b1 14w1 6b½ 15w1 2b½ 1w0 9b1 16w½ 8b1 34
5 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 14b0 15w½ 18b1 16w1 6b½ 2w½ 8w1 3b1 1b0 26½
6 Ton Nu Hong An LDO 10w1 11b1 4w½ 3b0 5w½ 15b1 2b0 1w0 14w1 5 28
7 Vo Thi Thuy Trang THO 2b0 20w1 15b0 12w0 19w1 10b½ 11w1 9w½ 16b1 5 20
8 Nguyen Hoai Phuong QBI --1 1w0 12b1 9b½ 3w0 17w1 5b0 15b1 4w0 25
9 Vu Thi Thuy Hang TNG 15b½ 12w0 17b1 8w½ 10w1 11b1 4w0 7b½ 3w0 24½
10 Hoang Thi Khanh Thu THO 6b0 19w1 13b1 14w0 9b0 7w½ 20b1 12w1 2b0 22
11 Tran Thi Thu Thao HNO 21-+ 6w0 1b0 13w½ 18b1 9w0 7b0 19b1 17w1 20
12 Luong Thi Hong Nhung TNG 13b0 9b1 8w0 7b1 15w0 18w½ 17b1 10b0 20w1 20
13 Vu Thanh Van HNO 12w1 3b0 10w0 11b½ 17b0 20w1 16b0 18w1 19w1 19
14 Tran Thi Kim Cuong PYE 5w1 4b0 16w1 10b1 1w0 3b0 15w1 2w0 6b0 4 25
15 Le Thi Hoa HPH 9w½ 5b½ 7w1 4b0 12b1 6w0 14b0 8w0 18b1 4 21½
16 Huynh Thi Hong Suong DTH 18w1 2w0 14b0 5b0 20w½ 19b1 13w1 4b½ 7w0 4 19½
17 Nguyen Thi Tu Anh BRV 4w0 18b½ 9w0 19b1 13w1 8b0 12w0 20b1 11b0 17
18 Phan Thuy Linh Trang HCM 16b0 17w½ 5w0 20b1 11w0 12b½ 19w0 13b0 15w0 2 12
19 Hoang Hong Anh BRV 1b0 10b0 20w1 17w0 7b0 16w0 18b1 11w0 13b0 2 10
20 Tran Nguyen Phuong Anh HCM 3w0 7b0 19b0 18w0 16b½ 13b0 10w0 17w0 12b0 ½
21 Do Thi Thanh Hoa NAN 11-- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Ninh Bình (7), 2. TP. Hồ Chí Minh (10), 3. Bà Rịa - Vũng Tàu (15).
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Nguyen Thi Thu Quyen BNI * 1 ½ 1 1 1 1 1 19,00
2 Luong Nhat Linh NBI 0 * 1 ½ 1 1 1 1 14,00
3 Bui Thi My Hang LAN ½ 0 * 1 1 ½ 1 1 5 13,00
4 Nguyen Quynh Anh HCM 0 ½ 0 * ½ 1 1 1 4 8,00
5 Nguyen Thi Hong Minh NBI 0 0 0 ½ * 1 1 1 5,50
6 Pham Thi Ngoc Tu HCM 0 0 ½ 0 0 * 1 1 3,50
7 Pham Anh Thu BRV 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0,00
8 Ho Phuong Hong Ngoc BRV 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

Toàn đoàn thiếu niên: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2. Hà Nội, 3. Đồng Tháp.
Toàn đoàn trẻ: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu.