GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC 2006
VIETNAM YOUTH STANDARD CHESS CHAMPIONSHIPS 2006

Giải được tổ chức từ 15 đến 25 tháng 7 năm 2006 tại thành phố Đà Nẵng.

The championship was held from 15-25 July, 2006 in Da Nang city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Hải Dương, 2. TPHCM, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Trần Minh Thắng
Phạm Mạnh Tuấn
Lê Quang Trà
Phan Bá Thành Công
Vũ Hải Đức
Nguyễn Tấn Hoàng Nam
Nguyễn Bình Thuận
Nguyễn Nhật Tuấn
Ngụy Thanh Duy
Trần Thế Pháp
Nguyễn Quốc Tuấn
Phạm Minh Đăng
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Đỗ Thành Đạt
Đỗ Thế Bách
Lê Văn Trường
Lưu Quang Đạo
Trương Tấn Thành
Lê Phương Duy
Nguyễn Hầu Phước Vinh
Nguyễn Đắc Huy
Lê Đăng Quang
Trần Trọng Thành
Trần Hải Đăng
Trần Thuận Phát
Đỗ Thế Anh
Phạm Hải Lâm
Trần Huỳnh Anh Huy
Vũ Duy Vỹ
Lê Văn Đức Tài
Đoàn Nguyễn Trung Tín
Nguyễn Đức Thành Đạt
Hà Minh Tùng
Nguyễn Mạnh Tân
Nguyễn Ngọc Hiếu
Hà Nội
Hải Dương
TPHCM
Đà Nẵng
Hải Dương
TPHCM
TPHCM
Phú Yên
Nghệ An
Kiên Giang
Hà Nội
Đồng Nai
Đồng Tháp
Bắc Giang
Hà Nội
Hà Tĩnh
Đồng Tháp
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Thuận
Bắc Giang
Lâm Đồng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Lâm Đồng
TPHCM
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
Thanh Hóa
Thanh Hóa
TPHCM
Thanh Hóa
35w1
21b1
32b1
34w1
16b1
27b1
24b1
25b½
33b1
23b1
19b1
18b1
20w1
28w0
30b1
5w0
31b1
12w0
11w0
13b0
2w0
26b0
10w0
7w0
8w½
22w1
6w0
14b1
r1
15w0
17w0
3w0
9w0
4b0
1b0
5b1
9w1
12b1
7b0
1w0
13w1
4w1
14w1
2b0
15b1
25w1
3w0
6b0
8b0
10w0
21w0
29w1
19w½
18b½
27w1
16b1
23w1
22b0
30b0
11b0
28b1
20b0
26w0
17b0
24w1
35b1
34b1
r1
32w0
31w0
17w1
10b1
6w1
28w1
29b1
3b0
8b0
7w1
30w1
2w0
26b0
31b1
33w1
35w1
21b0
24b0
1b0
25b½
20w1
19b0
15w1
32b1
34w1
16w1
18w½
11w1
r1
4b0
5w0
9b0
12w0
22w0
13b0
23b0
14b0
3b0
26w1
1w1
10b1
7w1
8w0
5b0
6b1
11b0
4w0
9w1
13w1
12b0
25b1
18w0
35b1
21w1
15b1
22b0
24w1
17b0
19w1
33b1
20b0
14w0
2b0
31w½
30w1
32w1
28b0
27b½
29b0
23w0
r1
16w0
22w1
3w1
2b0
5w0
4b1
7b1
6w0
12w1
10w½
9b½
14b0
8b0
29w1
11w1
34b1
25w1
26b1
27w1
31w1
21b½
20w½
1b0
28w1
33w1
16b0
17w0
18b0
23b0
13b0
32w1
19b0
30b0
24b0
15w0
r1
23b1
8b1
26w1
22b1
17b1
18w1
29w1
2w0
21w1
19w0
13w1
14w0
11b0
12b1
16w0
15b1
5w0
6b0
10b1
30w1
9b0
4w0
1w0
28b1
31b1
3b0
35w1
24w0
7b0
20b0
25w0
r1
34w1
33b0
27b0
2w1
1b0
5b1
8w1
3w0
11b1
26b1
4b0
19b1
32b1
6w0
16b1
23w1
17w1
25b1
12w0
14b0
20w1
9w0
18b0
27w0
24b0
13b0
22w1
15w0
7w0
21b1
29b1
28w0
33w1
r1
10w0
30b0
35b1
34w0
6b1
14w1
4w0
3b1
8w1
1w0
13w1
5b0
24w1
20b1
12b0
11w1
7b0
2b0
23w1
28b1
18w½
17b½
27b1
10w0
34b1
30w1
15b0
9b0
r1
31b½
19w0
16w0
35w1
22b0
26w½
33b1
32w0
21w0
29b0
9w1
4b0
14b1
2w1
6b0
5w1
12b1
19w1
1b0
17w1
27w1
7w0
18b1
3w0
24b1
22w1
10b0
13w0
8b0
26b1
29w1
16b0
r1
15w0
32b1
20w0
11b0
33w0
21b0
35b0
34b0
25w0
28b1
31w1
30w1
8
7
7
7
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
3
2

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Quân Đội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Lê Hữu Thái
Trần Tuấn Minh
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Lư Chấn Hưng
Phạm Quang Hưng
Trương Bảo Thạch
Đinh Đức Thịnh
Lê Quang Long
Phan Lương
Phạm Nguyễn Hoàng Duy
Vũ Duy Phương
Vũ Quân
Đặng Vũ Khoa
Nguyễn Trí Thiên
Hà Trọng Cường
Đào Thiên An
Nguyễn Văn Toàn Thành
Lê Vũ Nam Anh
Phạm Anh Trung
Trần Ngọc Sáng
Lê Thanh Tài
Đặng Thái Sơn
Trần Tiến Dũng
Cao Xuân Thành Đạt
Trần Minh Toàn
Trần Quốc Trung
Trần Đức Khiêm
Vương Phước Minh Khôi
Nguyễn An Nguyên Hiệp
Lê Phát Lộc
Hoàng Quốc Hùng
Tạ Triệu Vỹ
Vũ Anh Quân
Nguyễn Phúc Anh Huy
Nguyễn Văn Thành
Trương Bá Phong
Nguyễn Duy Anh
Mẫn Tuệ
Vũ Ngọc Phúc
Huỳnh Bá Huy
Lâm Đồng
Hà Nội
TPHCM
Kiên Giang
Quân Đội
TPHCM
Bộ Công An
Hà Nội
Quân Đội
Quân Đội
Quảng Ninh
Hà Nội
Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
Đồng Tháp
Quân Đội
Đà Nẵng
Hà Nội
Bộ Công An
TPHCM
TPHCM
Quảng Bình
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Quảng Bình
TPHCM
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Đồng Tháp
Quảng Bình
Bình Thuận
Hải Dương
TPHCM
Thái Bình
Đà Nẵng
Long An
Đà Nẵng
Thái Bình
Đà Nẵng
40w1
13b1
29b1
26w1
38b1
27w1
11w1
9b1
8w0
25b1
7b0
28w1
2w0
23b1
35w1
22w0
24w1
21b0
31w1
39b1
18w1
16b1
14w0
17b0
10w0
4b0
6b0
12b0
3w0
36w1
19b0
34b1
37w0
32w0
15b0
30b0
33b1
5w0
20w0
1b0
10b1
4w½
7w½
2b½
6w½
5b½
3b½
21w1
18b1
1w0
29w1
22b0
26b0
30w1
32b1
28b1
20b½
9w0
37b1
17w½
8b0
12w1
36b1
39w1
40b1
13w1
38w1
16w0
11b0
14b0
33w1
15w0
31b0
35b1
34w0
23w0
19w0
27b0
24b0
25w0
22w1
17b1
6b½
20w1
7b1
3w½
5w0
19b½
32w1
21b1
16b½
31w1
35w1
15b1
14w0
11w½
2w0
39b1
8w½
4b0
10w0
1b0
26w0
25b1
24w0
23b1
30b0
38b1
36w1
27w1
12b0
9b0
40w1
37w0
13b0
29b0
34b1
28w0
18w0
33b0
14b1
19w1
15w1
8b1
12w1
10b1
20b1
4w0
37b1
6w0
17w1
5b0
18b1
1w0
3b0
32b1
11b0
13w0
2b0
7w0
31b1
30w0
27b1
26w1
36b1
24b0
23w0
29w1
28b0
22b1
21w0
16w0
34w½
33b½
39w½
25w0
9w0
40b1
35b½
38w0
2w½
1b½
30b1
5w1
4b0
14w1
37w1
16b½
24w1
26b1
19b1
21w0
25w0
6b0
28w1
8w½
33w1
38b1
11w0
34b1
12b1
23b0
22w1
9b0
13b1
10w0
29b1
15b0
27w0
3w0
32w1
31b0
17b0
20w0
36b0
35w1
7b0
18w0
40w0
39b1
4b1
6w½
9w½
1w0
11w½
2b½
8b½
7w½
3b½
30w½
5b½
27b1
37b1
17w1
25b1
21b1
14b0
28w1
20b1
19w0
16w0
31w1
24b1
23w0
15w0
34w1
12w0
18b0
40b1
10b½
22b0
33w½
32b½
26b0
38w1
39b½
13w0
35b0
36w½
29w0
3w0
9b1
1b1
6b1
15b1
4w0
23w1
30b1
2w0
11b½
10w½
26w1
21w1
16b0
5w0
14w1
25w1
19b1
18w0
29b1
13b0
24w1
7b0
22b0
17b0
12b0
33b½
35w½
20w0
8w0
37w½
36b1
27w½
40w1
28b½
32w0
31b½
39w1
38b0
34b0
5b1
7w1
4w1
3b0
1w0
16w1
2b0
12w½
11b1
19w1
9w0
8b½
14b1
13w0
23b1
6b0
21b½
22w1
10b0
30w1
17w½
18b0
15w0
31w0
26w1
25b0
34w½
33w½
39b1
20b0
24b1
37w1
28b½
27b½
40w1
38b1
32b0
36w0
29w0
35b0
6w½
3b½
2w½
9w1
16b1
1b½
18w1
15b1
4b0
13b½
22b1
20w1
10w½
25b1
8w0
5w0
23w1
7b0
32w1
12b0
30b1
11w0
17b0
34b1
14w0
38w1
40b1
31b1
35w1
21w0
28w0
19b0
36w½
24w0
29b0
33b½
39w0
26b0
37b1
27w0
7
7
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2
2
1

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Ninh Bình, 2. Hà Nội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Nguyễn Hà Phương
Phạm Hoài Nam
Vương Trung Hiếu
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Lê Minh Hoàng
Vũ Phi Hùng
Nguyễn Phước Tâm
Vũ Quang Quyền
Nguyễn Duy Trung
Trương Quốc Trưởng
Lê Tuấn Minh
Nguyễn Đức Việt
Chế Quốc Hữu
Võ Hoài Thương
Nguyễn Huỳnh Trọng Hải
Lê Nguyên Hiền
Lê Hà Phan
Bùi Trọng Hào
Chu Đức Huy
Lê Nhật Minh
Lê Văn Khánh
Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Tuấn Anh
Hoàng Đa Bảo
Lê Thanh Liêm
Nguyễn Đình Tài Anh
Trần Ngô Thiên Phú
Trần Thanh Tùng
Đoàn Tấn Việt Cường
Nguyễn Danh Toại
Nguyễn Thành Nam
Trần Hoàng Ngọc Thắng
Lê Triều Vỹ
Đào Sỹ Khang
Nguyễn Phan Nhật Tân
Nguyễn Quý Tùng
Bùi Minh Thiên
Nguyễn Nhật Minh
Lê Nhật Lâm
Vũ Thế Nam
Phạm Tuấn Anh
Trần Khắc Chính
Trịnh Gia Tùng
Âu Hải Sơn
Lê Viết Lâm Tùng
Văn Thiên Nhật
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Quốc Trung
Bắc Giang
Hà Nội
Ninh Bình
Bình Dương
Ninh Bình
Quảng Ninh
Cần Thơ
TPHCM
Kiên Giang
Đồng Tháp
Hà Nội
Hà Nội
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Đồng Tháp
Bình Định
Quảng Trị
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nghệ An
Hà Nội
Hà Nam
Hà Nội
Bình Định
Đồng Tháp
Bà Rịa-Vũng Tàu
TPHCM
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Thuận
Nghệ An
Long An
TPHCM
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bình Thuận
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Thái Bình
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Quân Đội
Quảng Trị
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
26b1
21b1
10w0
11b1
8b1
39w1
40w1
5w0
35w1
3b1
4w0
15w1
22w1
18b½
12b0
45b1
41b½
14w½
48w1
38b½
2w0
13b0
36w1
49w1
37w1
1w0
33b½
47w1
43w1
44w1
32w½
31b½
27w½
r1
9b0
23b0
25b0
20w½
6b0
7b0
17w½
46b1
29b0
30b0
16w0
42w0
28b0
19b0
24b0
30w1
25w1
48b1
9w1
6w1
5b0
42b1
39b1
4b0
24w1
35b1
19b0
16b0
38w1
36w1
13w1
33w1
20b½
12w1
18w½
49b1
45w0
34b1
10b0
2b0
37b1
31w0
29b1
28w0
1b0
27b1
41w1
17b0
23w0
11w0
15b0
26w0
14b0
8w0
46w1
32b0
7w0
47w1
r1
22b1
40b0
43b0
3w0
21w0
23b1
16b0
34w1
5b½
4w½
26w1
19w1
40w1
25b0
28b1
18b½
21w1
15w½
32w1
13b½
2w1
31b1
11w½
7b0
24b0
12b0
48b1
1w0
20w1
9w1
6b0
41b1
10w0
30b1
29w0
17w0
14b0
38b0
3b0
36b½
35w½
r1
33w1
46b1
8b0
27w0
45b1
44b0
43w1
42w0
39w0
49w1
22w0
47b0
7w1
3w1
2b0
14w1
17b½
42b1
1b0
19b1
40w1
16w1
38w1
24b½
32b1
4b0
18w½
10b0
5w½
15b½
8w0
37w1
45w1
47w1
44b1
12w½
28w0
34w1
29w½
25b1
27b½
39b1
43b1
13w0
35w½
26b0
33b½
41w1
20b0
11b0
30w0
9b0
36b0
6w0
31w0
23w0
21b0
r1
22b0
49b1
48w0
10w1
28b1
42w1
8b1
7b1
16w0
5w0
4w0
22w1
1b0
29b1
14w1
19w1
12b0
27w1
6b1
23b1
21w1
13b0
30b1
18b0
9b0
17w0
31b1
26b½
25w½
15b0
2w0
11w0
20w0
24w0
36w1
40b1
41w1
45w1
32b0
39w0
44w1
37b1
33w0
34b0
3b0
48b1
38b0
35b0
47b0
46w1
43w0
r1
4b1
5b1
28w1
1w0
2w0
15w½
24b0
18b0
14b0
17w1
13w1
16b1
11b0
9w1
6b½
12w0
10b0
8w1
39b1
23w½
27w1
34w½
20b½
7w1
31w1
38b½
21b0
3b0
32w1
47b1
25b0
29b0
36w1
22b½
48w1
33b0
40b½
26w½
19w0
37w½
r1
44w1
49w1
42b0
46w0
45b1
30w0
35b0
43b0
2b½
1w½
16b1
12b1
18w1
20b1
43w1
42w1
38w1
11b0
10w1
4w0
25w1
23b0
29w1
3w0
24w1
5b0
33w0
6w0
28b1
26b1
14w1
17b0
13b0
22w0
47w1
21w0
15b0
35w1
46b1
34b½
19b1
32w½
30b0
40w1
41b1
9b0
44b1
36b0
37w0
8b0
7b0
39w0
49b1
31w0
27b0
r1
45w0
11w1
4b1
17b1
2w0
10b½
24b1
21b1
30b1
18b1
5w½
1b0
13b0
12w1
25w1
23b1
33b1
3w0
9w0
43b1
31b1
7w0
29w1
15w0
6w0
14b0
32b1
34w1
42b1
22b0
8w0
20w0
26w0
16w0
27b0
38w½
39b½
46w1
35b½
36w½
r1
49w1
28w0
19w0
45b1
44w0
37b0
48w½
47b½
41b0
3b0
10w1
1w1
15b1
13w1
11w1
16w1
17w1
24w1
2b0
6b0
23w1
5b0
28b1
4w0
7b0
8b0
33b1
30w1
22w½
38b1
20b½
12b0
9b0
39w1
27w½
26b½
14w0
31w½
19b0
29b½
43w1
18w0
42w1
37b½
44w1
35w½
21w0
25b0
47w1
48b1
34b0
32b0
36b0
r1
49w1
40b0
41w0
46b0
7.5
7.5
7
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
1

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Công An, 2. TPHCM, 3. Thanh Hoá
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Trung Hiếu
Trần Quang Khải
Nguyễn Khương Duy
Lê Hà Thế Nghĩa
Đặng Hoàng Sơn
Nguyễn Duy Điền Nguyên
Nguyễn Thành Luân
Lê Trọng Đề Toàn
Nguyễn Đình Dũng
Đặng Duy Linh
Bùi Mạnh Hùng
Huỳnh Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Trọng Hùng
Trương Thanh Lâm
Ngô Quang Huy
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Lại Đức Ngọc
Nguyễn Huy Hoàng
Phan Trọng Khương
Nguyễn Bình Nguyên
Nguyễn Việt Nam
Lê Hoàng Nhật
Hứa Thiên Tân
Phạm Thành Thông
Lê Hữu Hậu
Trịnh Đình Tiến
Đặng Thành Đạt
Đinh Việt Linh
Võ Duy Thoại
Nguyễn Trần Sĩ Nguyên
Trần Quang Anh
Phạm Đức Trí
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Trần Nguyễn Đăng Khoa
Phạm Chí Thăng
Nguyễn Đức Việt
Phạm Xuân Phong
Phạm Đức Trí
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Thành Tâm
Vũ Hoàng Duy
Bộ Công An
Hải Dương
TPHCM
Đồng Nai
Bộ Công An
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Phú Yên
Thanh Hóa
Cần Thơ
Đà Nẵng
Thanh Hóa
Bình Dương
Bình Định
Bình Dương
Phú Yên
TPHCM
Đà Nẵng
Quảng Ninh
Hà Nam
Bình Dương
TPHCM
Bộ Công An
TPHCM
Quảng Bình
Lâm Đồng
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Bình Định
Phú Yên
Bình Dương
Hà Nội
Cần Thơ
Bến Tre
Đà Nẵng
Bình Phước
Bắc Ninh
Bình Phước
TPHCM
Quân Đội
Bình Thuận
TPHCM
17w1
29w1
9b1
31b1
22w1
28w1
25b0
12w0
3w0
41w1
23w1
8b1
32b½
27w0
37w1
38b1
1b0
40w½
34b1
39b1
24w1
5b0
11b0
21b0
7w1
30w0
14b1
6b0
2b0
26b1
4w0
13w½
35b0
19w0
33w1
42w1
15b0
16w0
20w0
18b½
10b0
36b0
20b1
19b1
5w½
21w1
3b½
16b0
39w½
37b1
17b0
27b0
30b1
35w1
18w1
33b1
25w½
6w1
9w1
13b0
2w0
1w0
4b0
34w0
42b1
32w0
15b½
41b1
10w1
31w0
38w0
11w0
28b1
24b1
14w0
22b1
12b0
40b0
8w0
29b1
7b½
36w1
26w0
23w0
16w1
4w1
40w1
2b0
27w1
35b1
18b1
30w0
42w1
21w1
12w0
11b1
25b½
38w1
32b1
1b0
34b1
7w0
23b1
36b1
10b0
37b½
19w0
41b½
13w½
31w1
5b0
39b1
33b½
8b1
26b0
15w0
29w½
17w0
6w0
20w0
22w½
14b0
28w0
3b0
24w½
9b0
3w0
12b½
1b1
14w0
15b1
10w1
35w1
23b1
31b0
6b0
17b1
2w½
16b1
4b1
5w0
13w0
11w0
38b1
30w1
25w0
34w1
39w1
8w0
33w1
20b1
27b1
26w0
36w1
41w0
19b0
9w1
40b0
24b0
21b0
7b0
28b0
42b1
18w0
22b0
32w1
29b1
37w0
14b1
5w1
12w1
15w1
2b0
26b1
40w1
27w1
38w1
31w1
13b1
3b0
11w0
1w0
4b0
17b1
16w0
24w½
25b0
30b1
28w½
41b1
34b1
18b½
19w1
6w0
8b0
21b½
39b1
20w0
10b0
37w1
42w1
23w0
36w1
35b0
32b0
9b0
29w0
7b0
22w0
33b0
11b1
3w1
2b0
20b1
10w1
25w1
12b1
19b0
24b1
5b0
1w0
7w0
26w1
16b1
28b1
14w0
30b½
23b1
8w1
4w0
40b1
32w1
18w0
9w0
6b0
13b0
41w½
15w0
36b0
17w½
35w½
22b0
37b1
38b1
31b½
29w1
33w0
34w0
42b½
21w0
27b½
39w½
2w1
1b0
6w1
13w½
7b½
3b0
5w½
16w1
40w1
20w½
25b1
21b1
4b½
19w1
22w1
8b0
27w1
26b1
14b0
10b½
12w0
15b0
41b1
34b1
11w0
18w0
17b0
33b½
42w1
35b1
32b1
31w0
28w½
24w0
30w0
37w0
36b1
39b½
38w½
9b0
23w0
29b0
5b1
11b1
14b1
12b1
1w0
7w0
6b1
20b1
19b1
30b1
2w0
4w0
15w½
3w0
13b½
33w1
31b1
25w1
9w0
8w0
22b0
21w1
28b1
26w1
18b0
24b0
32w½
23w0
40b1
10w0
17w0
27b½
16b0
39b½
37b½
41b1
35w½
42w1
34w½
29w0
36w0
38b0
7w1
14w1
4w0
3b1
18b1
15b1
1b0
13w1
11w1
22w1
9b0
17b½
8b0
2b0
6w0
25b1
12w½
5w0
29b½
31b1
30w1
10b0
24w½
23b½
16w0
37w1
36b1
35b1
19w½
21b0
20w0
33w½
32b½
42b1
28w0
27w0
26b0
41w½
40b1
39w0
38b½
34w0
8
7.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
0.5

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tôn Thất Như Tùng
Trần Ngọc Lân
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Ngọc Hiệp
Đồng Bảo Nghĩa
Vũ Minh Hoàng
Huỳnh Thanh Tịnh
Đặng Thế Nam
Dương Thượng Công
Nguyễn Mạnh Trường
Nguyễn Đình Quang
Phan Đăng Khoa
Phan Phương Đức
Nguyễn Thế Vinh
Ninh Công Quyền
Phan Đình Nhật Khánh
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Lê Cảnh
Huỳnh Vĩnh Thắng
Trần Văn Thịnh
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Anh Tú
Nguyễn Vũ Minh
Trần Quốc Đoàn
Đoàn Vũ Hoàng Minh
Lê Công Cường
Phạm Minh Tài
Lý Quốc Long
Trần Trọng Nghĩa
Lê Nhật Hoàng
Tô Quang Minh
Trần Ngọc Sơn
TPHCM
Hà Nội
Đà Nẵng
TPHCM
Bắc Giang
Quảng Ninh
Phú Yên
Hà Nội
Đồng Tháp
Bà Rịa-Vũng Tàu
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Nghệ An
Quân Đội
Ninh Bình
Lâm Đồng
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Phú Yên
Bình Dương
Phú Yên
Quảng Ninh
Bắc Ninh
Cần Thơ
Cần Thơ
Nghệ An
Bình Dương
Bà Rịa-Vũng Tàu
13w1
4w1
21b1
2b0
30b1
23w1
16w1
28w1
20b0
31b1
18w1
25b½
1b0
17w0
29w1
7b0
14b1
11b0
27w½
9w1
3w0
26b0
6b0
32w1
12w½
22w1
19b½
8b0
15b0
5w0
10w0
24b0
24b1
8w½
15w1
28w1
26w1
11b0
17b1
2b½
31w1
20w1
6w1
19w1
32w½
16b0
3b0
14w1
7w0
23w1
12b0
10b0
29b0
30w0
18b0
1w0
27b0
5b0
25w1
4b0
21w1
22b1
9b0
13b½
10w1
12b1
7b½
26b1
11w1
17w1
3w½
27w½
29b1
1b0
5b0
2w0
19b1
23b0
16w1
15b0
6b0
30b1
13w0
24w0
31w1
28b1
14w1
20b1
32b1
4w0
8b½
22w0
9w0
18w0
21b0
25w0
5w1
3b½
2w½
7w1
1b0
27b1
4b0
18b1
15w½
24w1
25b1
13b0
12w1
28w1
9b½
26w1
29w0
8w0
31b1
32b½
22b1
21w0
30w½
10b0
11w0
16b0
6w0
14b0
17b1
23b½
19w0
20w½
8b½
9w0
6b0
11b1
10w½
3w1
13w½
1w½
2b1
5b½
4w0
29b1
7b½
26b1
18w1
24b½
30b1
15b0
25w1
23w1
27w½
32w1
20b0
16w½
19b0
14w0
21b½
31w1
12w0
17w0
28b0
22b0
4b½
13b1
11w1
1w½
6b1
5w0
24b1
9b½
8w½
15w0
3b0
21w½
2w0
30w1
10b1
19w1
22w1
29w1
16b0
27b½
12b½
17b0
25b0
7w0
23w1
28b½
20w½
26w½
18b0
14b0
32w½
31b½
15w1
6w1
8b1
5b0
4w1
2b0
9w0
3w0
7b1
16b0
27w1
17w½
25b0
21b½
1b0
10w1
12b½
20b0
24w½
18w1
14w½
29b1
31w1
19b½
13w1
32b1
11b0
30b0
22w0
28w1
23b0
26w0
9b1
15b1
5w1
16w1
3b0
7w½
6b½
11b½
1w0
21w1
8w½
14b½
24w1
12w½
2w0
4b0
20w1
25w1
22b1
17b0
10b0
19w0
27b1
13b0
18b0
30w1
23w0
32w1
31b0
26b0
29w1
28b0
3w½
5w1
1b½
9b1
2b0
16b1
15w1
17w1
4w0
11w½
10b½
26w1
20b1
25b1
7b0
6w0
8b0
19b½
18w½
13w0
23b½
27w1
21w½
28w½
14w0
12b0
22b0
24b½
32b½
31w0
30b1
29w½
7.5
7
6.5
6.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2.5
2

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Lâm Đồng, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nguyễn Đức Hòa
Trần Thanh Tú
Nguyễn Ngọc Phụng
Bảo Khoa
Trần Mạnh Tiến
Lê Trọng Bắc
Nguyễn Viết Chung
Nguyễn Thành Nghĩa
Vũ Tiến Mạnh
Hoàng Văn Ngọc
Đỗ Minh Phụng
Nguyễn Vũ Long
Nguyễn Tiến Hùng
Phan Trọng Bình
Thái Minh Hải
Ngô Trung Tín
Bùi Đắc Khương
Lâm Thành Nhơn
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Trần Đức Long
Hồ Phúc Hậu
Lê Trần Minh Nhật
Cần Thơ
Đồng Tháp
TPHCM
Lâm Đồng
Hải Phòng
Thanh Hóa
Hà Nội
TPHCM
Bắc Ninh
Bắc Giang
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắc Giang
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lâm Đồng
Long An
Bình Dương
Bình Định
Lâm Đồng
Bắc Giang
Đà Nẵng
Cần Thơ
17w0
11b1
13w1
8w1
15w1
12b1
18w1
4b0
20w1
19w1
2w0
6w0
3b0
22b0
5b0
21b1
1b1
7b0
10b0
9b0
16w0
14w1
13b1
9w½
17b1
16b1
8b1
10w0
22b1
5w0
2b½
6b1
20b0
14b½
1w0
12w½
18w1
4w0
3w0
15b0
21w1
11w1
19b0
7w0
20w1
10b1
4w0
3b1
7b1
9b0
5w0
18b0
6w1
2w0
14w1
16w½
21b1
11b0
22w1
12b½
19w½
8w1
17b½
1b0
13w0
15b0
10b1
5b1
7b1
9w0
2w0
22w1
3w0
21w1
4b1
1w0
18b1
13b1
12w0
20b0
19b1
17w1
16b0
11w0
15w0
14w1
8b0
6b0
16w1
4w1
5w1
2b0
3b0
20b1
12b1
19w1
15w0
11b½
10w½
7w0
17b1
21w1
9b1
1b0
13w0
22b½
8b0
6w0
14b0
18w½
15b1
3w1
2b0
7w1
9w1
11w1
4b0
12b½
5b0
16b0
6b0
8w½
20w1
17w½
1w0
10w1
14b½
21b1
22w1
13b0
18w0
19b0
2w1
1b0
15w1
6w0
16w1
4b1
19w1
11b½
13w1
14w0
8w½
18b0
9b0
10b1
3b0
5b0
20w½
12w1
7b0
17b½
22b1
21w0
5w1
6b1
9b1
18b1
1b0
2w0
15b1
16w1
3w0
20b1
13b½
21b1
11w½
19b½
7w0
8b0
22b1
4w0
14w½
10w0
12w0
17w0
3b1
7w1
1w0
17b1
6w½
5b½
2b0
9w1
8b0
22w1
19w1
15w1
16b1
18w1
12b0
13w0
4w0
14b0
11b0
21w0
20b1
10b0
8
7.5
6
6
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2
1.5

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp, 2. Thừa Thiên- Huế, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bùi Đức Tiệp
Hoàng Thị Bảo Trâm
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Dương Thế Anh
Đàm Công Tùng
Phạm Phúc Đức
Trịnh Bình Nguyên
Nguyễn Minh Tuấn
Bùi Quý Hùng
Tô Ngọc Minh
Phạm Xuân Đạt
Nguyễn Anh Tuấn
Phan Trọng Việt
Nguyễn Công Phú
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Hải Dương
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bắc Ninh
TPHCM
Phú Yên
TPHCM
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thừa Thiên - Huế
Quân Đội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
9w1
12b1
15w1
8b1
11w1
10b½
13b½
4w0
1b0
6w½
5b0
2w0
7w½
r1
3b0
4b1
5w½
14b1
1w0
2b½
13w1
10w0
9b0
8w1
7b1
12w0
11b1
6b0
3w0
r1
3b1
10b1
1w0
15b1
6w1
5b0
8b0
7w1
13b1
2w0
r1
14w1
9w0
12b0
4w0
5w½
3w½
2b½
10w1
1b½
11w0
r1
13b½
12w1
4b0
6b1
9b0
8w½
15w½
14b½
2w½
1b½
9w1
5b½
4w½
8b1
12w1
6w0
3b0
15b1
14w1
7b0
r1
11b0
10w0
11b½
4b1
5w1
2w0
3b0
7w1
6b0
r1
10b0
9w1
1w½
15w1
14b½
13w½
12b0
6w1
11w1
4b0
3w1
10w1
1b0
14w1
15b1
r1
5b0
2b0
13w0
12b1
7b0
8w0
10b1
9b½
13b1
11b1
8b½
14w1
15b1
5w½
2w½
1w0
4w0
r1
3w0
6b0
7w0
7b½
6w½
12w1
9b1
13w1
2b½
1w½
14b1
4w0
r1
15w1
3b0
5b0
8w0
11b0
7
6.5
6.5
6.5
6
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
2
1.5

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội, 2. TPHCM, 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
Lê Minh Hằng
Vũ Thị Diệu Uyên
Huỳnh Thư Trúc
Vũ Thu Hương
Phạm Thanh Phương Thảo
Nguyễn Tố Trân
Trịnh Thu Hương
Nguyễn Ngọc Minh Trúc
Nguyễn Ngọc Đoan Trang
Phạm Hồng Ngọc
Phạm Thị Hằng
Phạm Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Ngọc Thanh Vinh
Vũ Khánh Linh
Đặng Thị Quỳnh Anh
Trương Thị Như Ý
Trương Hà Lan
TPHCM
Hà Nội
Kiên Giang
Đồng Tháp
Hà Nội
Hải Phòng
TPHCM
Thái Nguyên
TPHCM
Đồng Tháp
Quân Đội
Hải Dương
TPHCM
TPHCM
Quân Đội
Đồng Nai
Đà Nẵng
Đà Nẵng
18w1
10b1
15b1
12b½
17w1
16w1
13b0
14b1
11w1
2w0
9b0
4w½
7w1
8w0
3w0
6b0
5b0
1b0
2b1
1w0
5w0
18w1
3b1
13w1
14w1
9w1
8b0
11b1
10w0
16b1
6b0
7b0
17b1
12w0
15w0
4b0
6w1
13b1
12b½
9b1
8w1
1b0
15b1
5b0
4w0
17w1
18b1
3w½
2w0
16w1
7w0
14b0
10b0
11w0
5b1
12w1
7b1
6w0
1w0
4b1
3w0
10w1
15b1
8b0
13w1
2b0
11b0
18b1
9w0
17w1
16b0
14w0
8w1
6b1
11w1
5w1
4b0
2w0
10b1
1b0
16w1
7w0
3b0
14w1
15w1
12b0
13b0
9b0
18w1
17b0
3b0
4w1
1w1
2b0
9w0
8b1
12w1
6w0
5b1
16b1
17w1
7b0
14b1
13w0
18b1
10w0
11b0
15w0
9w1
3w0
2b1
11w1
10b1
7w0
6b1
13b1
1b0
5w0
4b0
15b1
8w0
17b1
12w0
18w1
14w0
16b0
7b1
8b1
4w0
3b1
12b1
9b0
1w0
2w0
6w1
18b1
14b1
5w0
17b1
11w0
16w1
15b0
13w0
10w0
4w0
7w1
9b1
1b1
13w1
17w1
2b0
18w1
3w0
12w1
16w1
10b0
5b0
15w1
14b0
11b0
6b0
8b0
7
7
6.5
6.5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
2
1
0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Hà Nội, 3. Cần Thơ
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Vũ Thị Diệu Ái
Đào Thị Lan Anh
Châu Thị Yến Quyên
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Huỳnh Ngọc Thùy Linh
Bùi Ngọc Ánh Thi
Đoàn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thảo Lương
Lê Minh Nhật
Nguyễn Hồng Minh Châu
Vũ Hoàng Lan
Lê Thị Kim Ngân
Nguyễn Huyền Anh
Nguyễn Kim Phụng
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
Hoàng Phương Thảo
Trần Hồng Ngọc
Tôn Nữ Khánh Linh
Phạm Thị Phương Thảo
Hoàng Hải Yến
Trần Phương Thanh Lan
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Lê Hồng Nhung
Huỳnh Thanh Tâm
Đào Thiên Kim
Phạm Thị Lê Na
Nguyễn Thùy Vân
Võ Thị Khánh Linh
Phan Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Anh Thư
Hồ Nguyễn Kim Qui
Phạm Nguyễn Gia Uyên
Trần Minh Anh
Kiên Giang
Hà Nội
Đồng Tháp
Cần Thơ
Quảng Bình
Kiên Giang
Hải Phòng
Hà Nội
TPHCM
Hà Nội
Bộ Công An
Cần Thơ
Bắc Ninh
Hải Phòng
Phú Yên
Bộ Công An
Quảng Bình
Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nam
Cần Thơ
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Quảng Trị
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Ninh Thuận
TPHCM
Đà Nẵng
15b1
9w1
18w1
26b1
32b1
8w1
22w1
6b0
2b0
31w1
30w1
28b1
23w1
33w1
1w0
25b½
27b½
3b0
21w0
r1
19b1
7b0
13b0
29w0
16w½
4w0
17w½
12w0
24b1
11b0
10b0
5w0
14b0
7w1
5b1
29b1
11w1
2w0
21b1
1b0
32w1
28w1
12b1
4b0
10w0
20b0
17b½
31b1
27w½
14w½
19w½
18b½
13w1
6w0
25w1
26w1
33b1
22b0
23b0
16b½
9b0
3w0
r1
15w0
8b0
24w0
3b1
4w1
1w0
2b0
30b1
20w½
29w½
12w1
27b1
14w1
23w1
8b0
17w0
10b0
22w½
19b1
13b1
25b0
16w0
6b½
24b0
15b½
11b0
21w1
18w1
33w1
9w0
31w1
7b½
5w0
28b0
r1
26b0
10w1
20b1
17b1
6w0
24w1
4b1
25w1
16b1
11w1
1b0
9b0
26w1
32b1
22w0
29b0
8w0
3w0
28w1
33b1
2w0
30w1
14b1
27w0
5b0
7b0
12b0
23b1
18b0
15w1
21b0
r1
13w0
19w0
2b1
1w0
6b1
24b1
8b0
3w0
20b1
5w1
10b0
9w1
12w1
11b0
16w½
19b½
18w0
13b½
25b½
15b1
14w½
7w0
27b½
29w½
31b1
4w0
17w½
32w1
21w½
30b1
22b½
28w0
23w0
26b0
r1
8w1
3b1
2w0
29w1
7w0
10w1
5b1
1b0
13w½
6b0
22b1
24w1
9b½
26w1
r1
21b0
20w0
27w1
28b½
17b1
16w1
11w0
25w1
12b0
23b0
14b0
18b0
19w½
4b0
33w1
32b1
31w0
30b0
6w1
7b1
10b1
8b1
22w1
1b0
2w0
4w0
18w1
3w0
21w1
20w1
14w1
13b0
27b1
28w1
19b1
9b0
17w0
12b0
11b0
5b0
29b1
r1
31b1
30w1
15w0
16b0
23w0
26b0
25w0
33b1
32w0
4b0
11w1
9w1
1w1
13b1
7w1
6b0
10b1
3b0
8w0
2b0
23b1
5w0
29w1
21b1
17b1
16w0
20b1
r1
18w0
15w0
26w0
12w0
25b0
24w1
22b1
28b1
27w0
14b0
32b1
33b1
30w0
31w0
12w1
6w1
4w1
3b0
11b1
2b0
18b1
15b½
16b1
23b1
5w0
1b0
26b1
25b1
8w½
9w0
31b1
7w0
27b1
21b½
20w½
30b1
10w0
32w1
14w0
13w0
19w0
r1
33w0
22w0
17w0
24b0
29b1
8
8
7
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
2
2

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Bình Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Lê Thanh Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Phạm Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Nguyễn Thị Ánh Minh
Vũ Thiện Trâm Anh
Nguyễn Thị Thúy Triên
Nguyễn Trương Bảo Trân
Vương Quỳnh Hương
Nguyễn Vương Ái Minh
Lê Anh Phương
Phạm Thị Ánh Minh
Đoàn Thanh Trúc
Phan Nguyễn Phương Linh
Phan Thị Hương Giang
Mai Ngọc Nhi
Mai Thùy Trang
Phạm Nhật Hoài
Phạm Hồng Phương
Nguyễn Thị Thu Trang
Đỗ Thị Hải Ninh
Huỳnh Thục Phương
Trịnh Quỳnh Anh
Tô Thảo Ly
Nguyễn Hồng Phúc
Lê Thị Thu Hiền
Hồ Thị Lợi
Nguyễn Lê Hằng
Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Thị Cẩm Linh
Phạm Thị Hoài Trinh
Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thu Hương
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Đồng Tháp
Đồng Tháp
TPHCM
TPHCM
Bình Định
Cần Thơ
Hà Nội
Bình Dương
Hà Nam
Đà Nẵng
Bình Dương
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Đồng Tháp
Bình Dương
Hà Nội
Quân Đội
Bình Dương
Quảng Ninh
Phú Yên
Nghệ An
Đà Nẵng
Long An
Phú Yên
Nghệ An
Long An
TPHCM
Quân Đội
Phú Yên
Đà Nẵng
Đà Nẵng
27b1
7b1
8b1
19w1
34b1
25w1
2w0
3w0
15w1
17b0
12w1
11b0
28b1
29w1
9b0
21b1
10w1
22w½
4b0
24w1
16w0
18b½
31b1
20b0
6b0
30w1
1w0
13w0
14b0
26b0
23w0
33b1
32w0
5w0
11w½
9w½
14w1
23b1
17w1
32b1
15b1
22b½
2b½
27w1
1b½
18w0
26w1
3b0
7w0
20w1
5b0
12b1
31w0
16b0
29b1
8w½
4w0
28w0
33w1
13b0
10b0
24b1
21w0
34w1
19b1
6w0
25b0
30b0
9b1
18b1
13w1
16w1
6b0
5w1
26w1
14b1
1w0
11b1
10w0
27b0
3b0
8w0
33b1
4b0
32w1
2w0
24w0
30w1
25w1
31b0
28b0
19b1
21b0
7b0
12w1
23w1
34b1
20b0
22w1
17b0
15w0
29w0
31w1
3w1
2b0
6b½
28w1
4w½
16b½
11w1
30b0
20w0
8b0
19w½
17w1
25b1
32w1
7w½
13b0
21w½
12b½
10b1
18b½
24b0
27w0
22w1
14w0
29w1
23b1
5b0
26b0
9w1
1b0
15b0
34b1
33w0
6w1
4b1
5w0
2w0
3b1
1b0
21w½
16w1
26w1
28b1
33w1
32b1
20b1
24w1
31b1
8b0
30w½
27b½
34w1
13w0
7b½
25w1
29b1
14b0
22b0
9b0
18w½
10w0
23w0
17b½
15w0
12w0
11b0
19b0
2b1
1w0
21b1
8w1
13w0
10b1
20b1
4b0
16b1
6w0
18b1
25w1
5b1
15b1
14w0
9w0
24b1
11w0
23b0
7w0
3w0
28w1
19w1
17w0
12b0
31w1
30b1
22b0
33b1
27w0
26b0
34w0
29w0
32b1
13b1
6b1
27b1
7b0
14b1
2w0
4w1
17b1
11w1
26b1
9b0
20w1
1w0
5w0
23b1
31b1
8w0
30b1
33w1
12b0
22w0
21b1
15w0
29b0
32w1
10w0
3w0
34b1
24w1
18w0
16w0
25b0
19b0
28w0
5w½
13w1
7w1
9w½
1b½
8b0
3b0
6w1
4b½
14w1
27w1
16b1
2b0
10b0
22w1
12w0
18b0
17w1
21w1
23w1
19b0
15b0
20b0
32w1
34w1
28b½
11b0
26w½
30w½
29b½
33b1
24b0
31w0
25b0
8b1
5b1
9b½
13b1
2w0
18w1
10w½
1w0
3w½
7b½
22b1
15w1
4w0
20w1
12b0
26b1
29w1
6b0
27b1
14b0
28w1
11w0
33w1
34b1
31b1
16w0
19w0
21b0
17b0
32b0
25w0
30w1
23b0
24w0
8
7.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2
1
1

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. Bắc Giang, 3. Đà Nẵng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Võ Thị Kim Phụng
Hoàng Thị Như Ý
Nguyễn Thị Mai Hưng
Nguyễn Thảo Hân
Phan Nguyễn Mai Chi
Nguyễn Thanh Xuân
Trần Nguyễn Thùy Trân
Đỗ Hữu Thùy Trang
Đoàn Thị Vân Anh
Hồ Thị Tình
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Ngô Ngọc Thảo
Nguyễn Lê Như Ngọc
Lê Thanh Thảo
Đỗ Thị Thúy My
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Đặng Thanh Hương Trà
Lê Hoài Bảo Duyên
Vũ Thị Hoài
Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thảo Linh
Trần Thị Cẩm Tú
Giang Thị Thanh Bình
Nguyễn Ngọc Anh
Hán Mỹ Linh
Trương Minh Trang
Nguyễn Thị Thúy Vy
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
TPHCM
Đà Nẵng
Hải Dương
Đà Nẵng
Bình Dương
Bắc Giang
Bình Định
TPHCM
Đà Nẵng
Quảng Bình
Hà Nội
Hải Dương
Bình Dương
Hà Tĩnh
TPHCM
Bộ Công An
Đà Nẵng
Bình Thuận
Bắc Giang
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Bộ Công An
Ninh Thuận
Bộ Công An
Ninh Thuận
4b1
18w1
19b1
1w0
28b1
20b1
25b1
9w0
8b1
17w1
22w1
26b1
21w1
23b1
16b0
15w1
10b0
2b0
3w0
6w0
13b0
11b0
14w0
27w1
7w0
12w0
24b0
5w0
24w1
5b1
12b½
27b1
2w0
16w0
13w0
17b1
10w½
9b½
14b½
3w½
7b1
11w½
20w1
6b1
8w0
28w1
26b1
15b0
25w½
23w0
22b1
1b0
21b½
19w0
4w0
18b0
16b1
13w1
14w1
6w1
19b1
4b0
24b1
15w0
11b0
12w0
9w1
10b1
2b0
3b0
8b1
1w0
25b1
23b1
5w0
27w1
26w1
28b1
18w0
7w0
17w0
21b0
20b0
22w0
2w1
1b0
15b1
13b1
16w1
24w1
18b½
23w1
21w1
14b0
12b1
11w0
4w0
10w1
3w0
5b0
20w0
7w½
22b1
17b1
9b0
19w0
8b0
6b0
27b1
28w1
25w0
26b0
3b1
11b1
1w0
5w1
4b0
15b½
9w0
20b1
7b1
25b1
2w0
18b1
16b1
19b1
6w½
13w0
24b1
12w0
14w0
8w0
22w0
21b1
26w1
17w0
10w0
23b0
28b1
27w0
12w1
4w1
11w1
2b0
6w0
5b1
15w0
13b1
14w1
18w½
3b0
1b0
8w0
9b0
7b1
22b1
19w½
10b½
17b½
23w1
27b½
16w0
20b0
28b1
26b1
25w0
21w½
24w0
9b1
3w½
2b½
8b1
18b½
11w1
17b1
4w0
1w0
19b1
6b0
13w0
12b1
15w0
14b1
20w1
7w0
5w½
10w0
16b0
28w1
24b1
25b1
22w0
23w0
27b1
26w0
21b0
6w½
15b1
4b½
3w½
12w1
1b½
20w1
11b½
13b½
16w1
8w½
5b0
9w½
18w1
2w0
10b0
28b1
14b0
27w1
7b0
23b½
25w1
21w½
26b1
22b0
24w0
19b0
17w0
10b1
6b½
13w1
9b1
15b1
2w½
22b1
14w1
4w0
1w0
16b½
23w1
3b0
8b0
5w0
11w½
27w1
24b½
21b½
26w1
19w½
7w0
12b0
18w½
28w1
20b0
17b0
25b0
8.5
7
6.5
6.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
2
1.5
0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Đà Nẵng, 2. Quảng Ninh, 3. Bắc Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Trần Thị Hà Minh
Ngô Diệu Hoa
Lê Hoàng Trân Châu
Ngô Thị Kim Tuyến
Võ Thị Thùy Trang
Đỗ Thùy Dương
Tôn Nữ Hồng Ân
Hoàng Lê Mỹ Anh
Trần Thị Kim Cương
Trần Thị Quỳnh Trang
Hoàng Thị Khánh Thu
Vũ Thị Thúy Hằng
Đoàn Như Thảo
Lê Thị Hoa
Nguyễn Hoài Phương
Trần Huỳnh Hoa
Vũ Thanh Vân
Nguyễn Thị Ngọc Đông
Đậu Thị Thanh Hoa
Hoàng Hoài Phương
Nguyễn Ngọc Trà My
Trần Thị Thu Thảo
Huỳnh Thị Hồng Sương
Nguyễn Hải Phương Uyên
Ngô Ngọc Phú
Tôn Thị Hoài Thương
Đà Nẵng
Bắc Ninh
TPHCM
Quảng Ninh
Thừa Thiên - Huế
Quân Đội
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Phú Yên
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Thái Nguyên
Bình Dương
Hải Phòng
Thừa Thiên - Huế
Thái Nguyên
Hà Nội
Bắc Ninh
Nghệ An
Quảng Bình
Thái Nguyên
Hà Nội
Đồng Tháp
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
Nghệ An
9b1
14w1
22w1
25w1
11b1
16b1
23w1
13b0
1w0
21b1
5w0
24b1
8w1
2b0
20w1
6w0
19b1
26b1
17w0
15b0
10w0
3b0
7b0
12w0
4b0
18w0
7w1
18b1
5b0
12b0
3w1
15w1
1b0
26w1
17b½
13w1
25b1
4w1
10b0
24w1
6b0
22b0
9w½
2w0
23b1
21w0
20b1
16w1
19w0
14b0
11w0
8b0
6w1
12w1
14w1
17w1
10w1
1b0
19w1
21b1
13b0
5b0
22w1
2b0
9w1
3b0
18w1
23w0
4b0
15b0
7b0
26b1
8w0
11b0
16b1
25w½
24b½
20w0
2b½
1w½
10b1
13b1
6b0
5w1
12b1
11w1
24w½
3w0
8b0
7w0
4w0
20b0
17b1
26b1
15w0
21w1
22w1
14w1
18b0
19b0
25w1
9b½
23b0
16w0
8w1
7b½
20w1
6w1
15b½
4b0
2w½
1b0
22b1
19b1
13w1
17b0
11b0
21w1
5w½
24w1
12w1
23b1
10w0
3b0
14b0
9w0
18w0
16b0
26w1
25b0
4b½
3w0
2b1
1w½
7w0
11w1
5b1
18w1
19w1
15w½
6b0
23w1
25b1
17w1
10b½
20b1
14b0
8b0
9b0
16w0
22w1
21b0
12b0
26w1
13w0
24b0
3b½
15b1
1w½
7b1
18b1
8b1
4w0
6w0
10w1
9b0
14w1
13b1
12w0
11b0
2w0
17w0
16b1
5w0
24w1
23b½
26b0
25w1
20w½
19b0
22b0
21w1
5w½
6b1
4b½
3w½
1b½
2w0
8w0
7b1
12b1
17b1
15b1
9w0
14b½
13w½
11w0
18b1
10w0
16w0
20b½
19w½
25w1
26w1
24b½
23w½
21b0
22b0
11b1
4w1
6w½
2b0
9w½
3b½
16b1
10b½
5b½
8w½
1w0
15w1
17w1
19b1
12b0
7w0
13b0
25b½
14w0
22w½
24b½
20b½
26b0
21w½
18w½
23w1
7
7
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2
2

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Bến Tre, 2. Quảng Bình, 3. Bắc Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lương Nhật Linh
Võ Thị Bích Liễu
Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Diễm Hương
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thị Lan Phương
Mai Thị Kim Ngọc Diệp
Phạm Thị Thu Hoài
Lê Thị Hà
Nguyễn Thùy Dương
Hồ Thị Ánh Tiên
Nguyễn Hồng Minh
Lê Thị Thu Hường
Vũ Thị Kiều Trang
Đặng Trường Thi
Đặng Ngọc Hoài Cẩm
Đỗ Thu Hương
Hoàng Thái Linh
Trần Thị Thanh Phương
Bùi Diễm Vân
Thái Nguyễn Minh Trang
Phan Anh Thư
Ninh Bình
Bến Tre
Quảng Bình
Bến Tre
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Quảng Bình
Long An
Thừa Thiên - Huế
Hải Phòng
Đồng Nai
Đồng Nai
Ninh Bình
Đồng Tháp
Bắc Giang
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Hải Phòng
Long An
Quảng Trị
TPHCM
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
14w1
19b1
22b1
13w1
12w1
18w1
17b1
20b1
15w½
23b1
16w0
5b0
4b0
1b0
9b½
11b1
7w0
6b0
2w0
8w0
r1
3w0
10w0
7b1
5w1
6w1
8b1
2b0
3b0
1w0
4w0
16b½
21w1
12b1
11w0
19w1
23w1
17w1
9w½
15b0
20w1
13b0
18b0
10b0
r1
14b0
10w1
4b½
16b1
2w½
7w0
15w1
5b1
21b1
22w1
1b0
14w1
19b1
18b1
11b0
6b0
3w0
20w½
13w0
12w0
17b½
8w0
9b0
r1
3b1
11w1
1w0
10b1
15b1
8b0
16w1
6w1
13b0
4w0
2b0
18w0
9w1
22w1
5w0
7b0
r1
12b1
20b1
19w0
23b1
14b0
21w0
2w0
1b1
4b1
3w0
11b1
14w0
13w0
9b0
8w1
18b1
5w0
22b1
7b1
6b1
16b½
15w½
21b0
10w0
23w1
r1
17w1
12w0
19b0
13b1
3w1
2b0
14b1
21w1
12b1
8b½
7w½
10b1
9w0
19b1
6w0
1w0
4w0
18w1
r1
22w1
15b0
11w0
23b1
5b0
17b0
20w0
4w1
9b1
13w1
1b0
8w0
16w½
10w1
5b1
2w0
7b0
15w1
20b1
3b0
21b1
11b0
6b½
18b1
17w0
r1
12w0
14w0
23w½
22b½
8b1
7w½
11w1
5w0
4b1
13b1
2b½
1w0
14b1
19w1
3b0
21w1
6w0
9w0
23w1
17b½
16w½
r1
10b0
22b0
12b0
20w1
15b0
5w½
6b0
9b1
7b1
1b½
2w1
4w0
13b½
3w0
16b1
17w1
r1
8w½
15b½
14w½
10w0
11b0
23b1
22w1
21w1
20b0
19b0
18w0
7.5
7
7
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
2.5
1.5

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Cần Thơ, 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Phạm Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thu Trang
Phạm Thị Hoa
Cao Lê Phương Thanh
Đàm Thị Thùy Linh
Lê Phú Nguyên Thảo
Lương Huyền Ngọc
Đỗ Vũ Thái An
Nguyễn Thị Diễm Trang
Ngô Thị Thanh Trà
Nguyễn Hoàng Anh
Phạm Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hồ Thị Minh Hiền
Dương Tường Vy
Bùi Thị Mỹ Hằng
Hà Thị Trúc Mai
Trần Lê Tú Uyên
Võ Hoài Trúc Giang
Ninh Bình
Đà Nẵng
Cần Thơ
Bình Định
Hải Phòng
Hà Nội
Long An
Bắc Ninh
Cần Thơ
Hà Nội
Long An
Cần Thơ
Bắc Ninh
Quân Đội
Quân Đội
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Định
Long An
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa-Vũng Tàu
TPHCM
5w1
20b1
18w1
16w0
1b0
21b1
11b½
15w0
14w0
17b1
7w½
19w½
22b1
9b1
8b1
4b1
10w0
3b0
12b½
2w0
6w0
13w0
13b1
16w1
6b½
19b1
22w1
3w½
12w1
21b1
18b1
14b1
15b1
7b0
1w0
10w0
11w0
2b0
20b½
9w0
4w0
17w½
8w0
5b0
2w½
1b½
7w0
13w1
8b½
10b0
3b1
5w½
19w1
6w1
14w1
20w1
4b0
11b0
16b1
15w0
18w1
17b0
9b0
12b0
22b1
21w0
10b1
11w1
8w1
15b1
17w½
12w½
9w1
3b0
7b0
1w0
2b0
6b½
14b0
13w1
4w0
21w1
5b½
22w1
20w½
19b½
16b0
18b0
7w1
4b½
17b1
2w½
6w1
5b0
1b0
16w1
15w½
11b0
10w1
14w0
18w1
12b1
9b½
8b0
3w0
13b0
21b1
22w½
19w0
20b½
11b1
3w0
2b1
7b1
10b1
22b1
4w0
9b1
8w0
5w0
1w0
16b1
20w1
15w1
14b0
12w0
19b½
21w1
17w½
13b0
18b0
6w0
4w1
5b1
14w1
1b0
2w0
7w1
6b0
11w1
17b1
15b½
8b0
13w1
12b0
3b0
10w½
22b1
9w0
19w1
18b0
21w1
20b0
16w0
3b0
8w1
1w1
12w1
14b1
11w1
13w½
2b0
10b½
9w½
6b0
4b0
7b½
5w0
20w1
18w1
21b½
16b0
22w1
15b0
17w½
19b0
8w½
6w½
4b0
3w1
15w1
2b½
14w1
1b½
16w1
12b½
21w1
10w½
19w1
7b0
5b0
9b0
22w1
20b1
13b0
18w0
11b0
17b0
7
6.5
6.5
6.5
6
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
2.5
1.5
0.5

Toàn đoàn trẻ: 1. Bắc ninh, 2. TPHCM, 3. Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn đoàn thiếu niên: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng