HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7
GIẢI CỜ VUA TIÊU CHUẨN

7th NATIONAL PHU DONG SPORTS FESTIVAL 2008 - STANDARD CHESS EVENT
2-6 August, 2008 in Phu Tho province

Giải được tổ chức Từ 2/8 đến 6/8 năm 2008 tại tỉnh Phú Thọ.

hkpd2008

Nam -Boys: 9 11 13 15 16 18
Nữ - Girls: 9 11 13 15 16 18

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3.Đồng Tháp, Quảng Ninh
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Tran Minh Thang HNO 36w1 15b1 31b1 19w1 2w1 3b½ 6w1 4b½ 8w1 8 42
2 Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 38w1 26b1 16b1 6w1 1b0 7w1 3w1 8b0 4w½ 37½
3 Phan Ba Thanh Cong DAN 28b1 19w½ 14b1 4w1 12b1 1w½ 2b0 7w1 5b½ 35½
3 (4) Nguyen Tan Hoang Nam HCM 11w1 13w½ 9b1 3b0 31w1 15b1 19w1 1w½ 2b½ 33½
5 Dinh Quang Truong QNI 37w1 12b0 32w1 7w0 27b1 34b1 14w1 19b1 3w½ 30½
6 Le Quang Tra HCM 29b1 8w1 7b1 2b0 15w1 13w½ 1b0 17b½ 14w1 6 33
7 Le Phuong Duy TTH 40w1 22b1 6w0 5b1 8w1 2b0 21w1 3b0 17w1 6 32
8 Nguyen Trung Kien PTH 17w1 6b0 26w1 21b1 7b0 18w1 13b1 2w1 1b0 6 31
9 Vu Minh Chien QNI 39w1 20b½ 4w0 17b1 19w0 37b1 25w0 23w1 12b1 26
10 Phan Duc Minh THO 21w1 31w0 11b1 15w0 16b½ 20b0 37w1 24b1 19w1 24½
11 Huynh Thien Dat DTH 4b0 33w1 10w0 23b0 38w1 36b1 24w1 15b½ 20w1 22
12 Doan Nguyen Trung Tin LDO 14b½ 5w1 13b1 16w1 3w0 19b0 20w½ 25b1 9w0 5 29
13 Hoang Tan Duc HNO 30w1 4b½ 12w0 36b1 35w1 6b½ 8w0 14b0 25w1 5 27
  Tran Sy Hung TTH 12w½ 25b1 3w0 20b1 34w 24b1 5b0 13w1 6b0 5 27
15 Vu Hai Duc HDU 35b1 1w0 22w1 10b1 6b0 4w0 34b1 11w½ 18b½ 5 26½
16 Dao Ba Dang HPH 23w1 32b1 2w0 12b0 10w½ 17b0 22w1 20b½ 28w1 5 24½
17 Le Van Truong HTI 8b0 37b½ 38w1 9w0 29b1 16w1 23b1 6w½ 7b0 5 24
18 Nguyen Tuan Anh HDU 32w0 23b0 39w1 30b1 37w½ 8b0 31w1 21b1 15w½ 5 21
19 Tran Nguyen Lan NAN 25w1 3b½ 20w1 1b0 9b1 12w1 4b0 5w0 10b0 29
20 Truong Anh Kiet CTH 34b1 9w½ 19b0 14w0 22b1 10w1 12b½ 16w½ 11b0 24½
21 Le Tran Hai Dang QBI 10b0 28w1 30b1 8w0 23b½ 35w1 7b0 18w0 32b1 22½
22 Tran Trung Tien CTH 24w1 7w0 15b0 27b½ 20w0 29w1 16b0 33b1 31w1 19
23 Le Nhat Minh QBI 16b0 18w1 34b0 11w1 21w½ 31b1 17w0 9b0 27b½ 4 21
24 Bui Trung Hieu HPH 22b0 35w0 40b1 28w1 26b1 14w0 11b0 10w0 37b1 4 19
25 Thai Hoang Anh HTI 19b0 14w0 28b0 40w1 32b1 26w1 9b1 12w0 13b0 4 18
  Vo Si Toan LAN 27w1 2w0 8b0 32b1 24w0 2b0 28w0 39w1 36b1 4 18
27 Ta Quang Huy BNI 26b0 40w1 35b0 22w½ 5w0 33b½ 38w½ 37b1 23w½ 4 17
28 Ha Hai Ninh TNG 3w0 21b0 25w1 24b0 36w0 39b1 26b1 34w1 16b0 4 16
29 Khong Duc Khai PTH 6w0 38b½ 37w0 39b1 17w0 22b0 40b1 35w½ 34b1 4 15
30 Le Tran Khoi Nguyen DAN 13b0 36b1 21w0 18w0 33b0 32w0 39b1 40w1 35b1 4 14
31 Do Thanh Dat BGI 33w1 10b1 1w0 35b½ 4b0 23w0 18b0 36w1 22b0 22
32 Ta Thanh Lam BNI 18b1 16w0 5b0 26w0 25w0 30b1 33w½ 38b1 21w0 16½
33 Do Nam THO 31b0 11b0 36w0 38b½ 30w1 27w½ 32b½ 22w0 40b1 12½
34 Tran Luong Gia Tuan LAN 20w0 39b1 23w1 37b½ 14b½ 5w0 15w0 28b0 29w0 3 20½
35 Tran The Phap KGI 15w0 24b1 27w1 31w½ 13b0 21b0 36w0 29b½ 30w0 3 19
36 Nguy Thanh Duy NAN 1b0 30w0 33b1 13w0 28b1 11w0 35b1 31b0 26w0 3 15
37 Ta Quoc Khang KGI 5b0 17w½ 29b1 34w½ 18b½ 9w0 10b0 27w0 24w0 16½
38 Tran Trong Thanh BGI 2b0 29w½ 17b0 33w½ 11b0 40w1 27b½ 32w0 39b0 12½
39 Nguyen Van Manh HTA 9b0 34w0 18b0 29w0 40b½ 28w0 30w0 26b0 38w1
40 Nguyen Kien Phuong QNG 7b0 27b0 24w0 25b0 39w½ 38b0 29w0 30b0 33w0 ½

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Kiên Giang, 3.Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Huu Thai LDO 10b1 20w1 13b1 6w1 2w½ 4b½ 18w1 9b1 3w½ 40
2 Tran Tuan Minh HNO 25w1 31w1 21b1 7w1 1b½ 3w½ 6b1 4b½ 12w½ 7 39
3 Pham Anh Trung HNO 56w1 53w1 14b½ 26b1 19w1 2b½ 4w½ 6w½ 1b½ 36½
3 (4) Pham Minh Hieu KGI 40b1 18w½ 9b1 5w1 11b1 1w½ 3b½ 2w½ 10b½ 36
5 Vu Duy Phuong QNI 29w1 52b1 19w½ 4b0 25w½ 22b1 28w1 12b½ 20w1 32
6 Lu Chan Hung KGI 12b1 11w1 8w1 1b0 44w1 7b1 2w0 3b½ 9w½ 6 34½
7 Nguyen Hoang Duc QNI 41w1 44b1 24w1 2b0 34w1 6w0 11b½ 8w½ 18b1 6 32½
8 Le Thanh Tai HCM 35w1 16w1 6b0 15w1 10b0 19b1 14w1 7b½ 11w½ 6 31½
9 Nguyen Thanh Lam HPH 28w½ 38b1 4w0 46b1 21w1 25b1 10b1 1w0 6b½ 6 31
10 Nguyen An Nguyen Hiep TTH 1w0 33b1 22w1 27b1 8w1 18b½ 9w0 24b1 4w½ 6 30½
11 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 47w1 6b0 50w1 20b1 4w0 35b1 7w½ 13w1 8b½ 6 30
12 Dang Xuan Thuan HNA 6w0 56b1 35w1 29b½ 32w½ 44b1 15b1 5w½ 2b½ 6 29
13 To Ngoc Qui Lan BTR 22w1 27b1 1w0 21b½ 26w1 14b0 41w1 11b0 25w1 29
14 Le Vu Nam Anh DAN 36w1 26b½ 3w½ 34b0 45w1 13w1 8b0 27b½ 19w1 27½
15 Cao Xuan Thanh Dat TTH 44w0 45b1 42w1 8b0 27w1 33b1 12w0 28b½ 24w1 26
16 Nguyen Van Duy PTH 33w1 8b0 27w0 39b½ 46w1 41b0 45w1 42b1 28w1 23
17 Mai Hoang Bao CTH 26w0 37b1 20w0 45b0 49w1 47b1 42w½ 41b1 27w1 21½
18 Nguyen Tri Thien BNI 23w1 4b½ 46w1 19b½ 29w1 10w½ 1b0 25b½ 7w0 5 31
19 Dao Thien An DTH 43b1 34w1 5b½ 18w½ 3b0 8w0 33b1 26w1 14b0 5 28½
20 Hoang Quoc Hung QBI 42w1 1b0 17b1 11w0 24b½ 21w½ 34b1 22w1 5b0 5 25½
21 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 37w1 28b1 2w0 13w½ 9b0 20b½ 29w½ 32b½ 35b1 5 25½
22 Nguyen Van Vinh THO 13b0 54w1 10b0 43w1 30b1 5w0 36b1 20b0 41w1 5 23
23 Nguyen Luong Hung QBI 18b0 40w0 48b0 36w0 54b1 55-+ 52w1 34w1 38b1 5 15
24 Le Xuan Quang CTH 32w1 51w1 7b0 25b0 20w½ 37b1 44w1 10w0 15b0 26½
25 Ha Trong Cuong HDU 2b0 36w1 53b1 24w1 5b½ 9w0 26b½ 18w½ 13b0 26
  Tran Duy Linh PTH 17b1 14w½ 30b1 3w0 13b0 32b1 25w½ 19b0 29w½ 26
27 Bui Van Trong TBI 54b1 13w0 16b1 10w0 15b0 40w1 30b1 14w½ 17b0 24
28 Chuc Dinh Tuan BGI 9b½ 21w0 41b½ 53w1 38b1 34w1 5b0 15w½ 16b0 24
29 Hoang Anh Dung THO 5b0 48w1 40b1 12w½ 18b0 36w½ 21b½ 35w½ 26b½ 23
30 Dao Quang Hung TNG 55w1 46b½ 26w0 32b½ 22w0 52b1 27w0 44b1 31b½ 22½
31 Dao Ngoc Cao NDI 45w1 2b0 47w1 44b0 33w0 42b0 39w1 36b1 30w½ 21½
32 Nguyen Hai Duong HPH 24b0 41w½ 43b1 30w½ 12b½ 26w0 37b1 21w½ 33b½ 21
33 Pham Ngoc Sang HTI 16b0 10w0 54b1 51w1 31b1 15w0 19w0 47b1 32w½ 20½
34 Do Ngoc Minh TNG 50w1 19b0 52w1 14w1 7b0 28b0 20w0 23b0 49w1 4 23
35 Bui Ngoc Hai HTA 8b0 39w1 12b0 48w1 41b½ 11w0 51-+ 29b½ 21w0 4 20½
36 Phan Dinh Liem HTI 14b0 25b0 38w½ 23b1 39w1 29b½ 22w0 31w0 42b1 4 17½
37 Tran Hai Lam CBA 21b0 17w0 55b1 42w½ 40b1 24w0 32w0 39b½ 44w1 4 17
38 Nguyen Duy Anh LAN 53b0 9w0 36b½ 50w1 28w0 48b½ 46w1 49b1 23w0 4 16½
39 Vu Anh Quan HDU 51b0 35b0 56w1 16w½ 36b0 43w1 31b0 37w½ 45b1 4 16
  Tran Dinh Thang DAN 4w0 23b1 29w0 47b½ 370 27b0 53b1 45w½ 48b1 4 16
41 Vu Tran Phong NDI 7b0 32b½ 28w½ 52b1 35w½ 16w1 13b0 17w0 22b0 20
42 Nguyen Van Thanh TBI 20b0 49w1 15b0 37b½ 47w½ 31w1 17b½ 16w0 36w0 19
43 Nguyen Dinh Lich BNI 19w0 50b½ 32w0 22b0 56w1 39b0 47w½ 52b½ 54w1 12½
44 Huynh Nguyen Thien Nhan BDU 15b1 7w0 51b1 31w1 6b0 12w0 24b0 30w0 37b0 3 22
45 Nguyen Hoang Minh HTA 31b0 15w0 49b1 17w1 14b0 51w½ 16b0 40b½ 39w0 3 16
  Nguyen Hoang Kim Thuan BTR 49b1 30w½ 18b0 90 16b0 53w½ 38b0 48w0 52w1 3 16
47 Nguyen Phuc Duy Khang VLO 11b0 55w1 31b0 40w½ 42b½ 17w0 43b½ 33w0 50w½ 3 15½
48 Nguyen Tran Hong Phat LAN 52w0 29b0 23w1 35b0 50b½ 38w½ 49w0 46b1 40w0 3 13½
49 Nguyen Duc Hung TQU 46w0 42b0 45w0 56b1 17b0 50w1 48b1 38w0 34b0 3 13
50 Nguyen Tieu Long Binh DBI 34b0 43w½ 11b0 38b0 48w½ 49b0 54w½ 56w1 47b½ 3 10½
51 Nguyen Viet Dung BGI 39w1 24b0 44w0 33b0 55w1 45b½ 35-- --- --- 16
52 Nguyen Tien Dat VLO 48b1 5w0 34b0 41w0 53b1 30w0 23b0 43w½ 46b0 15
53 Nguyen Van Linh LSO 38w1 3b0 25w0 28b0 52w0 46b½ 40w0 54b0 56b1 12
54 Pham Quoc Khanh VPH 27w0 22b0 33w0 55b0 23w0 56b1 50b½ 53w1 43b0
55 Do Tien Thong HNA 30b0 47b0 37w0 54w1 51b0 23-- --- --- --- 1 6
56 Le Cong Khuong TQU 3b0 12w0 39b0 49w0 43b0 54w0 --1 50b0 53w0 1 3

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Thừa Thiên Huế, 3.Bến Tre, Đồng Tháp.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Pham Hoai Nam HNO 31b1 25w1 13b1 10w1 4w1 3b0 9w1 2b0 7w1 7 39
2 Bo Huynh Nhat Truong BDU 23w1 11b0 26w1 30b1 29w1 4b0 13w1 1w1 3b1 7 33
3 Vuong Trung Hieu HNO 33w1 22b½ 20w1 5b1 13w1 1w1 4b1 7b0 2w0 38
3 (4) Bui Trong Hao BNI 24b1 15w1 18b1 6w1 1b0 2w1 3w0 5b½ 10w1 36
5 Vo Hoai Thuong TTH 10b½ 17w1 21b1 3w0 18b1 9b½ 8w1 4w½ 14b1 31½
6 Nguyen Tan Thinh BTR 26w1 38b1 11w1 4b0 9w0 23b1 14w1 10b0 13w1 6 32
7 Nguyen Duy Trung KGI 21b½ 10w0 27b1 20b1 11w1 8w½ 16b1 3w1 1b0 6 29½
8 Chu Duc Huy DAN --1 20b½ 29w½ 11b½ 25w1 7b½ 5b0 16w1 18w1 6 29½
9 Nguyen Phuoc Tam CTH 16b1 13w0 25b1 19w1 6b1 5w½ 1b0 14w½ 12b½ 30½
10 Vu Phi Hung QNI 5w½ 7b1 22w1 1b0 24w1 14b0 18w1 6w1 4b0 29½
11 Le Thanh Liem DTH 36b1 2w1 6b0 8w½ 7b0 18w0 32b1 22w1 19b1 26
12 Nguyen Ha Phuong BGI 13b0 16w0 39w1 28b1 23w0 31b1 29w1 15b1 9w½ 22½
13 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 12w1 9b1 1w0 15b1 3b0 19w1 2b0 17w1 6b0 5 29
14 Pham Quoc Vuong LAN 20w0 --1 16b1 18w½ 21b1 10w1 6b0 9b½ 5w0 5 28
15 Tran Ngo Thien Phu HCM 35w1 4b0 38w1 13w0 31b1 16w0 21b1 12w0 27b1 5 25
16 Le Nguyen Hien BDI 9w0 12b1 14w0 26b1 30w1 15b1 7w0 8b0 20b1 5 24
17 Le Ba Tien THO 29w½ 5b0 32w0 34b1 22w½ 35b1 23w1 13b0 31b1 5 21
18 Nguy Minh Nghia BTR 39w1 28b1 4w0 14b½ 5w0 11b1 10b0 25w1 8b0 26
19 Cao Tien Le NAN 22w0 33b1 28w1 9b0 35w1 13b0 24w½ 30b1 11w0 23½
20 Le Nhat Minh CTH 14b1 8w½ 3b0 7w0 32b1 29b½ 22w½ 24b1 16w0 23½
21 Le Van Khanh NAN 7w½ 32b1 5w0 22b1 14w0 24b½ 15w0 29b½ 30w1 22½
22 Nguyen Anh Tu HNA 19b1 3w½ 10b0 21w0 17b½ 39w1 20b½ 11b0 29w1 22
23 Tran Tuan Ky TTH 2b0 36w1 24b0 27w1 12b1 6w0 17b0 31w½ 32b1 21
24 Vu Quang Quyen HCM 4w0 35b1 23w1 29b½ 10b0 21w½ 19b½ 20w0 25b½ 4 22
25 Hoang Thanh Duong HPH 34w1 1b0 9w0 38b1 8b0 33w1 30w½ 18b0 24w½ 4 21
26 Le Minh Huan LAN 6b0 37w1 2b0 16w0 28w1 30b0 31w0 --1 35b1 4 16
  Duong Tuan Minh BGI 32w½ 29b0 7w0 23b0 34w½ 38b1 39w1 35b1 15w0 4 16
28 Nguyen Duc Anh QNI 30b1 18w0 19b0 12w0 26b0 37w½ 33b½ 38w1 36w1 4 15½
29 Dao Sy Khang DAN 17b½ 27w1 8b½ 24w½ 2b0 20w½ 12b0 21w½ 22b0 22
30 Pham Ngoc Minh HPH 28w0 39b1 31b1 2w0 16b0 26w1 25b½ 19w0 21b0 20½
31 Ha Tien Dung TQU 1w0 34b1 30w0 32b1 15w0 12w0 26b1 23b½ 17w0 18
32 Tran Quang Vinh THO 27b½ 21w0 17b1 31w0 20w0 36b1 11w0 39b1 23w0 17½
33 Nguyen Van Thao VPH 3b0 19w0 --1 35b0 38w1 25b0 28w½ 36b½ 37w½ 15
34 Nguyen Phuc Nien QNG 25b0 31w0 36b½ 17w0 27b½ --1 35w0 37b½ 39w1 12
35 Do Trong Hai BNI 15b0 24w0 37b1 33w1 19b0 17w0 34b1 27w0 26w0 3 16
36 Nguyen Dinh Tuan BDU 11w0 23b0 34w½ 39b0 --1 32w0 37b1 33w½ 28b0 3 12½
37 Nguyen Huu Thanh CBA 38w0 26b0 35w0 --1 39b0 28b½ 36w0 34w½ 33b½
38 Nguyen Van Hieu BLI 37b1 6w0 15b0 25w0 33b0 27w0 --1 28b0 --- 2 12
39 Pham Tien Dung BLI 18b0 30w0 12b0 36w1 37w1 22b0 27b0 32w0 34b0 2 11

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Thanh Hóa, Thái Bình.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Van Hai HNO 34b1 10w1 2b1 22w1 4w1 3b0 8w1 9b1 6b1 8 41
2 Dang Hoang Son HCM 18b1 5b1 1w0 29w1 22b1 8b1 3w1 4b1 10w1 8 38
3 Le Trong De Toan THO 29b1 16b½ 21w1 6w1 23b1 1w1 2b0 7w1 4b½ 7 37½
3 (4) Nguyen Duc Viet BNI 13b1 19b1 42w1 23w1 1b0 17w1 18b1 2w0 3w½ 37½
5 Nguyen Dinh Dung CTH 46b1 2w0 10b1 11w½ 13b½ 9b½ 32w1 12b1 16w1 29½
6 Nguyen Khuong Duy DON 11w1 33b1 9w½ 3b0 25w1 7b½ 24w1 16b1 1w0 6 32½
7 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 21w½ 12b1 16w1 9b1 8w0 6w½ 22b1 3b0 18w1 6 31½
8 Dang Duy Linh DAN 40b½ 31w1 14b1 18w1 7b1 2w0 1b0 10w0 29b1 31½
9 Tran Quang Khai HCM 26b1 27w1 6b½ 7w0 12b1 5w½ 17b1 1w0 11b½ 31
10 Pham Thanh Thong QBI 43w1 1b0 5w0 35b1 42w1 19b½ 26w1 8b1 2b0 27
11 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 6b0 15w1 37w1 5b½ 16w½ 24b0 39w1 21b1 9w½ 26
12 Hoang Pho Tung TBI 31b½ 7w0 40b1 21b1 9w0 14w1 19b1 5w0 22b1 25½
13 Lai Duc Ngoc TBI 4w0 44b1 28w1 20b½ 5w½ 16b0 25w½ 32b1 23w1 25
14 Nguyen Duy Dien Nguyen TTH 37w1 42b½ 8w0 16b0 40w1 12b0 38w1 28b1 24w1 24
15 Bui Manh Hung THO 33w0 11b0 46w1 38b1 20w½ 32b0 30w1 25b1 26w1 21½
16 Nguyen Trung Hieu HDU 47b1 3w½ 7b0 14w1 11b½ 13w1 31b1 6w0 5b0 5 28½
17 Vu Dong Thuc HDU 22b0 49w1 43w1 24b1 19w1 4b0 9w0 23b0 31w1 5 27
18 Hoang Minh Hao BGI 2w0 46b1 33w1 8b0 36w1 25b1 4w0 31b1 7b0 5 26
19 Le Ha The Nghia HNO 44b1 4w0 27b1 26w1 17b0 10w½ 12w0 20b½ 37w1 5 26
20 Hoang Quyet Thang HPH 23b0 48w1 41b1 13w½ 15b½ 22w0 36b½ 19w½ 34b1 5 24
21 Nguyen Tien Hung HPH 7b½ 40w1 3b0 12w0 32b½ 45w1 41b1 11w0 27b1 5 23
22 Nguyen Trong Hung BDI 17w1 28b1 25w1 1b0 2w0 20b1 7w0 26b½ 12w0 29
23 Nguyen Huy Hoang QNI 20w1 38b1 24w1 4b0 3w0 26b0 28w½ 17w1 13b0 27½
24 Tran Ngoc Linh NDI 45b1 32w1 23b0 17w0 41b1 11w1 6b0 27w½ 14b0 27
25 Hoang Thanh Nhan TTH 39b1 41w1 22b0 32w1 6b0 18w0 13b½ 15w0 40b1 25½
26 Trinh Dinh Tien HTI 9w0 35b1 30w1 19b0 29b1 23w1 10b0 22w½ 15b0 25
27 Pham Duc Tri CTH 35w1 9b0 19w0 43b1 30w0 42b1 37w1 24b½ 21w0 23
28 Truong Quoc Truong DTH 49b1 22w0 13b0 30b1 35w1 31w0 23b½ 14w0 36w1 22½
29 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 3w0 47b1 38w1 2b0 26w0 30b½ 43w1 36b1 8w0 22
30 Truong Thanh Lam BDU 32b0 45w1 26b0 28w0 27b1 29w½ 15b0 35b1 38w1 18
31 Bui Trong Long BNI 12w½ 8b0 39w1 42b½ 37w1 28b1 16w0 18w0 17b0 4 23½
32 Nguyen Xuan Truong DTH 30w1 24b0 36w1 25b0 21w½ 15w1 5b0 13w0 33b½ 4 23
33 Nguyen Tai Thu LSO 15b1 6w0 18b0 41w0 43w1 39b0 44w1 37b½ 32w½ 4 18½
34 Nguyen Tuan Anh Quan VPH 1w0 43b0 35w0 49w1 44b1 37b0 42w1 39b1 20w0 4 16
35 Pham Trong Khuong HNA 27b0 26w0 34b1 10w0 28b0 47w1 45b1 30w0 43w1 4 15
36 Duong Khac Nhat BLI 41b0 39w1 32b0 44w1 18b0 40b1 20w½ 29w0 28b0 19½
37 Huong Xuan Binh LSO 14b0 50w1 11b0 47w1 31b0 34w1 27b0 33w½ 19b0 19
38 Nguyen Duc Trung VPH 48b1 23w0 29b0 15w0 49b1 41w½ 14b0 45w1 30b0 18
39 Dang Thanh Dat HTI 25w0 36b0 31b0 50w1 47b1 33w1 11b0 34w0 44b½ 15½
  Nguyen Tan Vinh LAN 8w½ 21b0 12w0 45b1 14b0 36w0 48b1 41w1 25w0 15½
41 Vu Minh Duc QNI 36w1 25b0 20w0 33b1 24w0 38b½ 21w0 40b0 48w½ 3 17½
42 Tran Trung Duc QBI 50b1 14w½ 4b0 31w½ 10b0 27w0 34b0 44w½ 46b½ 3 17½
43 Pham Le Minh Hoang TNI 10b0 34w1 17b0 27w0 33b0 46w1 29b0 47w1 35b0 3 14
44 Nguyen Son Tung TNI 19w0 13w0 50b1 36b0 34w0 48w1 33b0 42b½ 39w½ 3 12½
45 Ho Minh Tuan DNG 24w0 30b0 49b1 40w0 46w1 21b0 35w0 38b0 50w½ 12½
46 Truong Nhuan Phuc LAN 5w0 18w0 15b0 48w1 45b0 43b0 49w½ 50b½ 42w½ 9
47 Hoang Hong Son CBA 16w0 29w0 48b1 37b0 39w0 35b0 50w½ 43b0 49w½ 2 9
48 Pham Thanh Lam DBI 38w0 20b0 47w0 46b0 50w1 44b0 40w0 49b½ 41b½ 2
49 Hoang Bao Linh DNG 28w0 17b0 45w0 34b0 38w0 50b½ 46b½ 48w½ 47b½ 2 5
  Bui Duong Nhat QNG 42w0 37b0 44w0 39b0 48b0 49w½ 47b½ 46w½ 45b½ 2 5

TOP

NAM 16 - BOYS 16

Đồng đội - Team: 1.Bắc Giang, 2.Thừa Thiên - Huế, 3.Nghệ An, Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Dong Bao Nghia BGI 13w1 18b1 3w1 4b1 8w0 10b1 2w0 5b1 9w1 7 37
2 Tran Ngoc Lan HNO 11b½ 22w1 6b½ 12w0 15b1 9w1 1b1 8b1 3w1 7 31
3 Phan Phuong Duc NAN 24b1 19w1 1b0 21w1 12b1 8b1 13w1 4w½ 2b0 36
3 (4) Nguyen Dinh Quang TTH 14w1 5w1 21b1 1w0 9b0 12b1 7w1 3b½ 6w½ 6 32½
5 Pham Phuc Duc HCM 17w1 4b0 10w½ 19b1 18w1 13b½ 8w½ 1w0 12b1 28
6 Ly Quoc Long CTH 8b½ 11w1 2w½ 9b½ 13w0 14b½ 21w1 10b1 4b½ 26½
7 Thai Khac Phuc Hung TTH 12w0 25b1 13w0 24b½ 16w1 18b1 4b0 20w1 14w1 23
8 Le Cong Cuong QNI 6w½ 23b1 12w1 13b½ 1b1 3w0 5b½ 2w0 11b½ 5 29½
9 Le Nhat Hoang NAN 19b0 24w1 15b1 6w½ 4w1 2b0 10w½ 13b1 1b0 5 26½
10 Do Thanh Tung BGI 16b1 21w0 5b½ 20w1 11b1 1w0 9b½ 6w0 22w1 5 26
11 Tran Van Thinh DAN 2w½ 6b0 23w1 14b½ 10w0 25b½ 15w1 18b1 8w½ 5 22
12 Nguyen Van Thang PTH 7b1 20w1 8b0 2b1 3w0 4w0 19b1 14b½ 5w0 27
13 Ha Duy Dien HCM 1b0 16w1 7b1 8w½ 6b1 5w½ 3b0 9w0 17b½ 25½
14 Pham Hoang Duong QNI 4b0 17w1 19b½ 11w½ 21b½ 6w½ 20b1 12w½ 7b0 23
15 Nguyen Minh Phuong TQU 20b0 --1 9w0 16b1 2w0 19w½ 11b0 23w1 24b1 19
16 Dinh Tuan Linh PTH 10w0 13b0 17b1 15w0 7b0 --1 25w1 19w½ 20b1 16
17 Tran Trong Nghia CTH 5b0 14b0 16w0 23b1 25w½ 22w½ --1 21b1 13w½ 16
18 Nguyen Hai Tung HNO --1 1w0 20b½ 22w1 5b0 7w0 23b1 11w0 19b½ 4 22
19 Nguyen Tran Tri Tam LAN 9w1 3b0 14w½ 5w0 22b1 15b½ 12w0 16b½ 18w½ 4 21
20 Do Tung Duong HPH 15w1 12b0 18w½ 10b0 24w1 21b1 14w0 7b0 16w0 21½
21 Tran Tien Loi DBI 25w1 10b1 4w0 3b0 14w½ 20w0 6b0 17w0 --1 20½
22 Tran Trung Hieu HPH 23w½ 2b0 25w1 18b0 19w0 17b½ 24w½ --1 10b0 17
23 Phan Hong Quoc CBA 22b½ 8w0 11b0 17w0 --1 24b1 18w0 15b0 25w½ 3 14
24 Ka Van Phu DBI 3w0 9b0 --1 7w½ 20b0 23w0 22b½ 25b1 15w0 3 13½
25 Tran Thanh Chinh DAN 21b0 7w0 22b0 --1 17b½ 11w½ 16b0 24w0 23b½ 11

TOP

NAM 18 - BOYS 18

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2.Bắc Giang, 3.Hải Phòng, Lâm Đồng.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Tran Manh Tien HPH 24b1 17b1 9w1 8b½ 6w1 3b1 4w1 2w0 5b½ 7 39½
2 Tran Thanh Tu DTH 15w½ 11b1 4w0 20b1 26b1 7w1 8w1 1b1 3w½ 7 33
3 Ton That Nhu Tung HCM 22b1 19w1 5b½ 14w1 4b1 1w0 12b1 6w½ 2b½ 36
3 (4) Hoang Van Ngoc BGI 33b1 13w1 2b1 6b½ 3w0 15w1 1b0 8b1 12w1 34
5 Bao Khoa LDO 25w1 12b1 3w½ 15b1 8w0 6b½ 9w1 16b1 1w½ 34
6 Duong Thuong Cong DTH 31b1 18w1 16b1 4w½ 1b0 5w½ 10b1 3b½ 11w½ 6 33½
7 Nguyen Tien Phat PTH 29w1 9b0 27w1 16b1 12w0 2b0 24w1 18w1 13b1 6 28
8 Nguyen Tien Hung BGI 10b1 26w½ 28b1 1w½ 5b1 12w½ 2b0 4w0 17b1 31
9 Phan Dang Khoa DAN 23b1 7w1 1b0 18w1 15b0 21w1 5b0 10w½ 19b1 29
10 Pham Minh Tai BNI 8w0 20b½ 11w½ 28w1 22b1 17b1 6w0 9b½ 15w1 24½
11 Dang The Nam HNO 19b½ 2w0 10b½ 30w1 14b½ 26w1 15b½ 21w1 6b½ 24½
12 Tran Huu Quoc Thang TTH 14b1 5w0 22b1 13w1 7b1 8b½ 3w0 15w½ 4b0 5 30
13 Vu Minh Hoang QNI 34w1 4b0 17w½ 12b0 20w½ 22b1 16w1 23b1 7w0 5 24
14 Nguyen Manh Hung BNI 12w0 25b1 23w1 3b0 11w½ 16b0 17w½ 26b1 21b1 5 22
15 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 2b½ 33w1 26b1 5w0 9w1 4b0 11w½ 12b½ 10b0 27
16 Le Tran Minh Nhat CTH 28b1 27b1 6w0 7w0 19b½ 14w1 13b0 5w0 31b1 24½
17 Pham Ngoc Minh HPH 21b1 1w0 13b½ 19w½ 18b1 10w0 14b½ 22w1 8w0 24
18 Vu Ngoc Minh LSO 32w1 6b0 29w1 9b0 17w0 27b1 23w1 7b0 20w½ 23½
19 Nguyen Le Canh DAN 11w½ 3b0 32w1 17b½ 16w½ 20b0 26w1 24b1 9w0 22
20 Nguyen Minh Duc HNO 26b0 10w½ 31b1 2w0 13b½ 19w1 21b0 25w1 18b½ 20
21 Nguyen Hoang Viet CBA 17w0 22w0 24b1 32b1 27w1 9b0 20w1 11b0 14w0 4 21
22 Hoang Trung Kien TQU 3w0 21b1 12w0 25b1 10w0 13w0 28b1 17b0 29w1 4 18
23 Le Thanh Tung QNI 9w0 24w1 14b0 27b0 29w1 30w1 18b0 13w0 33b½ 17½
24 Nguyen Dinh Khanh CTH 1w0 23b0 21w0 31w1 33b1 28w1 7b0 19w0 25b½ 15½
25 Le Thanh Tung THO 5b0 14w0 33b1 22w0 28b0 34w1 27w1 20b0 24w½ 14½
26 Hoang Nguyen Quang Nguyen TTH 20w1 8b½ 15w0 29b1 2w0 11b0 19b0 14w0 32w½ 3 19½
27 Bui Van Khanh PTH 30b1 16w0 7b0 23w1 21b0 18w0 25b0 31w0 34b1 3 16
28 Le Trung Hieu GLA 16w0 34b1 8w0 10b0 25w1 24b0 22w0 32b½ 30w½ 3 14½
29 Truong Hoang Hoa TNI 7b0 30w1 18b0 26w0 23b0 31w½ 33b½ 34w1 22b0 3 13½
30 Nguyen Viet Thanh CMA 27w0 29b0 34w1 11b0 32w½ 23b0 31b½ 33w½ 28b½ 3 12½
31 Vo Le Ngo QNG 6w0 32b½ 20w0 24b0 34w½ 29b½ 30w½ 27b1 16w0 3 12
32 Bui Xuan Vinh CMA 18b0 31w½ 19b0 21w0 30b½ 33w½ 34b½ 28w½ 26b½ 3 11½
33 Phung Tien Dat DBI 4w0 15b0 25w0 34b1 24w0 32b½ 29w½ 30b½ 23w½ 3 11
34 Nguyen Bao Quoc QNG 13b0 28w0 30b0 33w0 31b½ 25b0 32w½ 29b0 27w0 1 4

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3. Hải Phòng, Ninh Bình.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Huynh Thu Truc DTH 11w1 12b1 13w1 2b1 8w1 9b1 3b½ 5w½ 10w1 8 42½
2 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 38b1 26w1 15b1 1w0 13w1 8b1 4w1 3b½ 5b1 38
3 Dao Thien Kim DTH 5b0 36w1 22b1 15w1 17b1 10b1 1w½ 2w½ 8b1 7 33½
3 (4) Cao Minh Trang HPH 21b1 15w0 27b1 23w1 11b1 5w½ 2b0 12b1 9w1 32
5 Pham Thanh Phuong Thao HPH 3w1 19b1 16b½ 21w1 9w½ 4b½ 14w1 1b½ 2w0 6 35
6 Nguyen Thi Thu Thanh BGI 25b1 13b0 11w0 27w1 21b1 7b1 9w0 18w1 20b1 6 27
7 Dong Khanh Linh NBI 10b0 23w½ 33b1 32w½ 15b1 6w0 29b1 14b1 13w1 6 25
8 Vu Thi Dieu Uyen KGI 27b1 22w1 18b1 10w1 1b0 2w0 13b1 9b½ 3w0 34
9 Pham Hong Ngoc HNO 31b1 10w½ 25b1 16w1 5b½ 1w0 6b1 8w½ 4b0 32½
10 Nguyen To Tran HCM 7w1 9b½ 20w1 8b0 16b1 3w0 21b1 11w1 1b0 30
11 Nguyen Thi Tra My THO 1b0 35w1 6b1 14b1 4w0 17w½ 16b1 10b0 19w1 27
12 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 35b1 1w0 21b0 26w½ 32b1 31w1 17b1 4w0 27w1 25
13 Nguyen Truc Linh KGI 36b1 6w1 1b0 18w1 2b0 19b1 8w0 15w1 7b0 5 29
14 Bui Thi Diep Anh QNI 15b0 33w1 19b1 11w0 28b1 18w1 5b0 7w0 22w1 5 25
  Nguyen Hong Ngoc NBI 14w1 4b1 2w0 3b0 7w0 8b1 23w1 13b0 24w1 5 25
16 Nguyen Ngoc Duyen CTH 24w1 17b1 5w½ 9b0 10w0 20b1 11w0 19b0 23w1 25½
17 Le Khanh Phuong HNO 32b1 16w0 26b1 31w1 3w0 11b½ 12w0 20b0 35b1 25
18 Le Hong Nhung QBI 30w1 20b1 8w0 13b0 26w1 14b0 19w½ 6b0 29w1 24½
19 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 23b1 5w0 14w0 29b1 31b1 13w0 18b½ 16w1 11b0 23½
20 Nguyen Thi Thanh Ha HDU 28b1 18w0 10b0 22w½ 33b1 16w0 30b1 17w1 6w0 22
21 Le Phuong Linh NDI 4w0 37b1 12w1 5b0 6w0 24b1 10w0 23b0 31b1 4 20
22 Pham Thanh Nhan HDU 37w1 8b0 3w0 20b½ 24w½ 23b0 26w1 25w1 14b0 4 19½
  Do Thi Thanh Van BGI 19w0 7b½ 34w1 4b0 25b½ 22w1 15b0 21w1 16b0 4 19½
24 Mai Thi Y Nhi TTH 16b0 32w1 31b0 25w½ 22b½ 21w0 34b1 35w1 15b0 4 18½
25 Tran Thi Minh Khanh DAN 6w0 28b1 9w0 24b½ 23w½ 29b0 37w1 22b0 33w1 4 17½
26 Dang Nguyen Nhat Minh VPH 29w1 2b0 17w0 12b½ 18b0 34w½ 22b0 30w1 32b1 4 17
  Nguyen Thi Dieu My TTH 8w0 30b1 4w0 6b0 29w0 --1 31b1 32w1 12b0 4 17
28 Nguyen Xuan Nhi CTH 20w0 25w0 35b1 30b1 14w0 15w0 32b0 --1 34b1 4 16
29 Vo Ngoc Phuong Trang LAN 26b0 --- --1 19w0 27b1 25w1 7w0 33b½ 18b0 17
30 Tran Thi Thu Hang DAN 18b0 27w0 36b1 28w0 35b½ 33w1 20w0 26b0 --1 14½
31 Nguyen Thi Thanh Binh QBI 9w0 34b1 24w1 17b0 19w0 12b0 27w0 36b1 21w0 3 17
32 Vu Thanh Hoa BNI 17w0 24b0 37w1 7b½ 12w0 36b½ 28w1 27b0 26w0 3 15
33 Dang Thi Nhu Quynh QNI 34w½ 14b0 7w0 37b1 20w0 30b0 --1 29w½ 25b0 3 14½
34 Nguyen Thi Thai Huyen QNG 33b½ 31w0 23b0 35w½ 36w½ 26b½ 24w0 37b1 28w0 3 14
35 Nguyen Thi Thu Hang HTA 12w0 11b0 28w0 34b½ 30w½ 37b1 36w1 24b0 17w0 3 12½
36 Nguyen Thi Thu Trang TQU 13w0 3b0 30w0 --1 34b½ 32w½ 35b0 31w0 37w½ 11
37 Giang Tuyet Dao LAN 22b0 21w0 32b0 33w0 --1 35w0 25b0 34w0 36b½
38 Vu Hoang Lan   2w0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.Kiên Giang, 2. Hà Nội, 3. Thừa Thiên-Huế, Long An.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Vu Thi Dieu Ai KGI 18w1 27b1 4w1 7b½ 21w1 3b1 5w1 6b1 2w0 41
2 Dao Thi Lan Anh HNO 38b1 21w0 9b1 13w1 8b0 11b1 10w1 7w1 1b1 7 32
3 Chau Thi Yen Quyen DTH 17b1 9w½ 23b1 11b1 7w1 1w0 8b1 4w½ 5b½ 35½
3 (4) Nguyen Phan Tuong Minh TTH 12w1 15b1 1b0 16w1 14b1 21w1 6w½ 3b½ 9b½ 35
5 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 20b1 28w0 44b1 31w1 32b1 8w1 1b0 17b1 3w½ 33½
6 Bui Ngoc Anh Thi KGI 9b0 17w1 38b1 8b1 26w1 22w1 4b½ 1w0 11b1 32½
7 Huynh Ngoc Thuy Linh QBI 29w1 39b1 13w1 1w½ 3b0 10b½ 15w1 2b0 17w1 6 33
8 Pham Thien Ngan LAN 44w1 10b1 28b1 6w0 2w1 5b0 3w0 14b1 15w1 6 32
9 Dao Huong Giang PTH 6w1 3b½ 2w0 29b1 11w0 25b1 18w1 16b1 4w½ 6 28½
10 Vu Hoang Lan HNO --1 8w0 34b½ 23w1 31b1 7w½ 2b0 27w1 21b1 6 28½
11 Nguyen Thi My Duyen TTH 16b½ 25w1 14b1 3w0 9b1 2w0 30b1 13w1 6w0 29½
12 Bui Thuy Vy LAN 4b0 30b1 27w0 36w1 13b0 41w1 31b1 21w½ 22b1 23
13 Doan Thi Hong Nhung HPH 22b1 36w1 7b0 2b0 12w1 30w½ 26b1 11b0 16w½ 5 27½
14 Nguyen Thi Thanh Thuy HNA 32w1 33b1 11w0 27b1 4w0 17b0 20w1 8w0 30b1 5 27
15 Tran Thi Nhu Y BDI 30w1 4w0 22b0 33b1 27w1 26b1 7b0 23w1 8b0 5 26
16 Pham Thi Phuong Thao HPH 11w½ 31b½ 19w1 4b0 28b1 23w½ 22b1 9w0 13b½ 5 26
17 Nguyen Huyen Anh BNI 3w0 6b0 45w1 38b1 39b1 14w1 21b1 5w0 7b0 5 25
18 Phan Thao Nguyen BTR 1b0 40w½ 43b1 41w1 22b0 32w1 9b0 19w½ 28b1 5 23
19 Tran Minh Anh DAN 34b0 42w1 16b0 39w0 38w½ 43b1 25w1 18b½ 29w1 5 19½
20 Le Ho Dan Anh DTH 5w0 24b0 35w0 --1 36b1 34w1 14b0 26w1 27b1 5 18
21 Le Minh Nhat HCM 37w1 2b1 26w1 28w1 1b0 4b0 17w0 12b½ 10w0 31
22 Nguyen Thi Thanh An BNI 13w0 41b½ 15w1 35b1 18w1 6b0 16w0 34b1 12w0 24
23 Dao Bich Phuong PTH 31w½ 35b1 3w0 10b0 43w1 16b½ 40w1 15b0 32w½ 23
24 Nguyen Nhu Thao BDU 28b0 20w1 36b1 26b0 25w0 31w0 33b1 30w½ 37b1 20
25 Nguyen Thi Hoa HDU 35w½ 11b0 41w0 42b1 24b1 9w0 19b0 43w1 34w1 18½
26 Le Thanh Huong TBI 42b1 34w1 21b0 24w1 6b0 15w0 13w0 20b0 40w1 4 24
27 Bui Thi Thai Ngoc BTR 40b1 1w0 12b1 14w0 15b0 39w1 29w1 10b0 20w0 4 23
28 Ngo Thi My Duyen BDI 24w1 5b1 8w0 21b0 16w0 29b0 32w1 40b1 18w0 4 22
29 Nguyen Huyen Trang DBI 7b0 45b1 33w1 9w0 30b0 28w1 27b0 31w1 19b0 4 21
30 Le Thi Kim Ngan CTH 15b0 12w0 --1 44b1 29w1 13b½ 11w0 24b½ 14w0 4 21
31 Nguyen Hoang Anh HCM 23b½ 16w½ 39w1 5b0 10w0 24b1 12w0 29b0 41w1 4 20½
32 Nguyen Thi Viet Ha HTI 14b0 43w½ 40b1 34w1 5w0 18b0 28b0 38w1 23b½ 4 19½
33 Nguyen Thi My Loan QBI 43b1 14w0 29b0 15w0 42w1 40b0 24w0 --1 39b1 4 17
34 Nguyen Nhu Quynh THO 19w1 26b0 10w½ 32b0 35w1 20b0 37w1 22w0 25b0 20½
35 Nguyen Ngoc Tram BGI 25b½ 23w0 20b1 22w0 34b0 37w0 44w1 41b0 --1 15½
36 Truong Nguyen Diep Anh BDU 41w1 13b0 24w0 12b0 20w0 38b1 39b0 45w½ 44b1 15
37 Do Hai An QNI 21b0 38w0 42b½ 43w0 44w1 35b1 34b0 39w1 24w0 14½
  Ly Thien Nuong TBI 2w0 37b1 6w0 17w0 19b½ 3w0 41b1 32b0 45w1 14½
39 Nguyen Thi Thanh THO 45w1 7w0 31b0 19b1 17w0 27b0 36w1 37b0 33w0 3 18
40 Hoang Thi Hai Yen HNA 27w0 18b½ 32w0 45b1 41b½ 33w1 23b0 28w0 26b0 3 16½
41 Huynh Thanh Tam DAN 36b0 22w½ 25b1 18b0 40w½ 12b0 38w0 35w1 31b0 3 15½
42 Dang Thi Ha Trang QNI 26w0 19b0 37w½ 25w0 33b0 --1 45b½ 44w0 43b1 3 10
43 Ngo Thi Hong Van HTI 33w0 32b½ 18w0 37b1 23b0 19w0 --1 25b0 42w0 13
44 Dinh Hai Yen TQU 8b0 --1 5w0 30w0 37b0 45w½ 35b0 42b1 36w0 12
45 Luong Ky Duyen HDU 39b0 29w0 17b0 40w0 --1 44b½ 42w½ 36b½ 38b0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.Đồng Tháp, 2. TP.Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, Bến Tre.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Pham Hong Minh HCM 12b½ 2w½ 13w1 22b1 19w1 10b1 5b½ 6w1 3w1 35
2 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 19w1 1b½ 29b1 14w1 6b1 5w½ 3w0 12b1 7b1 7 36
3 Vuong Quynh Huong HNO 4w1 10b0 23w1 16b1 21w½ 18w1 2b1 5w1 1b0 33½
3 (4) Tran Le Dan Thuy BTR 3b0 33w1 17w½ 20b1 7w½ 25b1 10w½ 8b1 13w1 28½
5 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 32w1 13b1 22w1 21b1 10w½ 2b½ 1w½ 3b0 6b½ 6 36½
6 Pham Nhat Hoai HNO 18w1 8b1 10w½ 11b1 2w0 21b1 13w1 1b0 5w½ 6 34
7 Nguyen Thi Anh Minh HCM 14b0 20b½ 28w1 29w1 4b½ 16w½ 11b1 10b1 2w0 26½
8 Nguyen Minh Trang NDI 27b1 6w0 19w0 32b1 25w½ 24b1 16b1 4w0 20w1 25½
9 Nguyen Le Hang LAN 23w1 11b0 15w0 24b½ 16w0 32b1 26w1 25b1 17w1 22
10 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 33b1 3w1 6b½ 15w1 5b½ 1w0 4b½ 7w0 16b½ 5 31
11 Nguyen Truong Bao Tran CTH 30b1 9w1 14b½ 6w0 18b0 19b1 7w0 23w1 12b½ 5 27
12 Phan Thi Huong Giang TTH 1w½ 28b1 21b0 17w1 14b½ 15w½ 18b1 2w0 11w½ 5 26½
13 Nguyen Thi Thu Hien BGI 24b1 5w0 1b0 33w1 23b1 14w1 6b0 21w1 4b0 5 26
14 Hoang Thi Hai Anh BGI 7w1 15b1 11w½ 2b0 12w½ 13b0 17w0 30b1 22w1 5 26
15 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 31w1 14w0 9b1 10b0 22w1 12b½ 21w½ 17b0 25w1 5 25½
  Pham Thi Anh Minh DAN 20w1 22b0 32w1 3w0 9b1 7b½ 8w0 24b1 10w½ 5 25½
17 Nguyen Thuy Linh THO 21b0 24w1 4b½ 12b0 20w½ 29w1 14b1 15w1 9b0 5 23
18 Tran Thi Mong Thu BTR 6b0 27w1 25w1 19b½ 11w1 3b0 12w0 20b0 26w1 24
19 Phan Nguyen Phuong Linh TTH 2b0 34w1 8b1 18w½ 1b0 11w0 25w0 31b1 21b1 21
20 Le Thi Hai HPH 16b0 7w½ 30b1 4w0 17b½ 27w1 23b½ 18w1 8b0 21
21 Mai Thuy Trang BDU 17w1 25b1 12w1 5w0 3b½ 6w0 15b½ 13b0 19w0 4 28
22 Nguyen Hoang My Hanh QNI 26b1 16w1 5b0 1w0 15b0 23w0 31b1 27w1 14b0 4 22
23 Nguyen Thi Kieu My QNG 9b0 30w1 3b0 28w1 13w0 22b1 20w½ 11b0 24w½ 4 20
24 Luong Thi Thu Thao LAN 13w0 17b0 27b1 9w½ 29b1 8w0 30b1 16w0 23b½ 4 18½
25 Hoang Thi Thuy Truc QNI 34b1 21w0 18b0 26w1 8b½ 4w0 19b1 9w0 15b0 20½
26 Dang Minh Phuong HPH 22w0 32b0 31w1 25b0 28b1 30w½ 9b0 29w1 18b0 16
27 Nong Dinh Thao Linh CBA 8w0 18b0 24w0 31b1 32w1 20b0 28w1 22b0 29w½ 14½
28 Pham Thi Hong Tham VLO 29b½ 12w0 7b0 23b0 26w0 34w1 27b0 32b1 30w1 11½
29 Pham Thi Hanh VPH 28w½ 31b1 2w0 7b0 24w0 17b0 32w1 26b0 27b½ 3 16
30 Dang Cao Thuy Linh TNI 11w0 23b0 20w0 34b1 33w1 26b½ 24w0 14w0 28b0 13
31 Le Phuong Que Chi VLO 15b0 29w0 26b0 27w0 34-+ 33b1 22w0 19w0 32b0 2 9
  Nguyen Thi Thu Huong DAN 5b0 26w1 16b0 8w0 270 9w0 29b0 28w0 31w1 2 9
33 Tran Thi Ngoc Mai BLI 10w0 4b0 34w1 13b0 30b0 31w0 --- --- --- 1 7
34 Duong Thi Thuy Tien BLI 25w0 19b0 33b0 30w0 31-- 28b0 --- --- --- 0 0

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng, 2.TP. Hồ CHí Minh, 3.Hải Dương, Bắc Giang.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Vo Thi Kim Phung TTH 6b1 2w1 3w1 9b1 7b1 8w1 14b1 5w½ 4b1 44
2 Phan Nguyen Mai Chi DAN 31w1 1b0 24w1 11b1 10w1 3b1 7w1 9b1 8w1 8 37
3 Nguyen Thao Han HCM 36b1 14w1 1b0 20w1 5b1 2w0 10b1 7w1 12b1 7 34
3 (4) Phan Nguyen Thuy Dung DTH 24w1 5b0 36w1 13b1 15w1 7b0 8b1 14w1 1w0 6 32
5 Ngo Ngoc Thao DAN 41b1 4w1 7b0 6w1 3w0 27b1 22w1 1b½ 10b½ 6 31½
6 Le Hoai Bao Duyen HCM 1w0 44b1 16w1 5b0 12w1 15b0 31w1 26b1 14w1 6 26
7 Nguyen Thanh Xuan HDU 26w1 16b1 5w1 15b1 1w0 4w1 2b0 3b0 9w½ 34½
8 Do Huu Thuy Trang BDU 23w1 25b1 11w1 10b½ 9w1 1b0 4w0 17w1 2b0 34
9 Doan Thi Van Anh BGI 37w1 18b1 20w1 1w0 8b0 31b1 15w1 2w0 7b½ 31½
10 Nguyen Thi Thao Linh BGI 30w½ 22b1 34w1 8w½ 2b0 26b1 3w0 15b1 5w½ 29
11 Do Thi Thuy My HDU 21b1 39w1 8b0 2w0 28b1 18w1 17b½ 12w0 16b1 28½
12 Le Doan Phuong Anh PTH 44w1 20b0 18w½ 28w1 6b0 30b1 27w1 11b1 3w0 27½
13 Do Thien Trang THO 29b1 19w0 35b1 4w0 17b0 20w½ 34w1 23b1 25w1 24
14 Dang Thi Huong Tra HTI 38w1 3b0 23w1 25b1 27w1 32b1 1w0 4b0 6b0 5 31
15 Nguyen Thi Ngoc Tran LAN 17b1 35w1 19b1 7w0 4b0 6w1 9b0 10w0 29b1 5 29
16 Ho Thi Tinh BDI 40b1 7w0 6b0 35w1 39b1 17w0 32w1 25b1 11w0 5 25
17 Vu Thi Hoai THO 15w0 26b½ 22w1 30b½ 13w1 16b1 11w½ 8b0 18b½ 5 25
  Luong Thi Hong Nhung TNG 27w1 9w0 12b½ 38b1 26½ 11b0 23w½ 22b1 17w½ 5 25
19 Mai Ngoc Nhi DTH 34w1 13b1 15w0 27b0 30w½ 23b½ 26w0 32b1 28w1 5 24½
20 Luu Tien Phung LAN 42w1 12w1 9b0 3b0 32w0 13b½ 30w½ 27b1 26w1 5 23½
21 Nguyen Thi Cam Tuyen CTH 11w0 23b0 38w0 42b1 44w1 25b0 36w1 30b1 34w1 5 17
22 Tran Thi Duyen NBI 33b½ 10w0 17b0 43w1 24b1 29w1 5b0 18w0 40b1 20½
23 Pham Hai Hoa Huyen QNI 8b0 21w1 14b0 24w½ 40b1 19w½ 18b½ 13w0 33b1 20½
24 Do Thi Hai Ninh QNI 4b0 40w1 2b0 23b½ 22w0 41w1 29b0 42b1 31w1 18
25 Nguyen Thi Huong Lan TBI 28b1 8w0 39b1 14w0 31b0 21w1 33b1 16w0 13b0 4 23
26 Nguyen Thi Thu Trang BDU 7b0 17w½ 41b1 29w1 18b½ 10w0 19b1 6w0 20b0 4 22½
27 Nguyen Thi Ngoc Dong BNI 18b0 37w1 33b1 19w1 14b0 5w0 12b0 20w0 39b1 4 22
28 Nguyen Thi Kieu Trang HPH 25w0 38b1 31w1 12b0 11w0 34b½ 37w1 29w½ 19b0 4 21
29 Nguyen Thi Ngoc Khanh DNG 13w0 43b1 30w½ 26b0 36w1 22b0 24w1 28b½ 15w0 4 20½
30 Tran Thi Cam Tu HTI 10b½ 33w½ 29b½ 17w½ 19b½ 12w0 20b½ 21w0 43w1 4 20
31 Hoang Thi Hong Nhung PTH 2b0 41w1 28b0 34b1 25w1 9w0 6b0 33w½ 24b0 20
32 Le Dieu Linh HNO 39b0 34b0 43w1 33w1 20b1 14w0 16b0 19w0 35b½ 18½
33 Le Hoang Thien Phuong CTH 22w½ 30b½ 27w0 32b0 38w1 39b1 25w0 31b½ 23w0 18½
34 Giang Thi Thanh Binh TBI 19b0 32w1 10b0 31w0 35b1 28w½ 13b0 37w1 21b0 17
35 Vu Hong Nga HNO 43w1 15b0 13w0 16b0 34w0 36b½ 41b1 38w½ 32w½ 15½
  Nguyen Thi Thuy HNA 3w0 42b1 4b0 40w½ 29b0 35w 21b0 44w1 38b½ 15½
37 Thanh Ngoc Tra My HPH 9b0 27b0 42w1 39w0 41b½ 40w1 28b0 34b0 44w1 14½
38 Van Thi Hang VPH 14b0 28w0 21b1 18w0 33b0 42b1 39w½ 35b½ 36w½ 14
39 Tran Huyen Trang NDI 32w1 11b0 25w0 37b1 16w0 33w0 38b½ 40b½ 27w0 3 17½
40 Nguyen Thi Thanh Hang BNI 16w0 24b0 44w1 36b½ 23w0 37b0 43b1 39w½ 22w0 3 14
41 Cam Minh Giang CBA 5w0 31b0 26w0 44b1 37w½ 24b0 35w0 43b1 42w½ 3 11
42 Vo Thi Thanh Dung TNI 20b0 36w0 37b0 21w0 43b1 38w0 44b1 24w0 41b½
43 Ho Thi Ngoc Anh DNG 35b0 29w0 32b0 22b0 42w0 44b1 40w0 41w0 30b0 1 4
44 Vo Thi Hong Nhat QNG 12b0 6w0 40b0 41w0 21b0 43w0 42w0 36b0 37b0 0 0

TOP

NỮ 16 - GIRLS 16

Đồng đội - Team: 1.Đà Nẵng, 2. TP.Hồ Chí Minh, 3.Hải Phòng, Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Le Hoang Tran Chau HCM 17w1 12b1 6w1 2b½ 3b1 5w1 4b1 7w1 10w1 42
2 Hoang Le My Anh DAN 18w1 5b1 3w½ 1w½ 4b1 14b1 10w1 9b1 6w1 8 38½
3 Tran Thi Ha Minh DAN 14w1 7w1 2b½ 10b1 1w0 9b1 5b½ 4w0 8w½ 32½
3 (4) Le Thi Hoa HPH 9w1 6b½ 8w½ 15b1 2w0 11b1 1w0 3b1 5w½ 29
5 Tran Dang Hong Lien HCM 20b1 2w0 11b1 13w1 7b1 1b0 3w½ 6w0 4b½ 5 29
6 Tran Thi Thu Thao HNO 10w1 4w½ 1b0 19b1 14w0 16b1 8w½ 5b1 2b0 5 26½
7 Ton Nu Hong An LDO 16w1 3b0 18w1 8b1 5w0 10b0 14w1 1b0 13w1 5 26
8 Tran Thi Quynh Trang QNI 13b½ 11w1 4b½ 7w0 9b0 20w1 6b½ 14w1 3b½ 5 24
9 Hoang Thi Khanh Thu THO 4b0 19b1 10w0 18b1 8w1 3w0 13b1 2w0 17b1 5 23
10 Vu Thi Thuy Hang TNG 6b0 17w1 9b1 3w0 13b1 7w1 2b0 12w½ 1b0 25
11 Vu Thanh Van HNO 19w1 8b0 5w0 16b1 15w½ 4w0 12b0 20w1 18b1 20½
12 Le Nhu Quynh HPH 15w1 1w0 13b0 14b0 19w1 17b½ 11w1 10b½ 16w½ 20½
13 Tran Kim Lien BGI 8w½ 14b½ 12w1 5b0 10w0 15b1 9w0 19w1 7b0 4 21½
14 Le Hai Anh PTH 3b0 13w½ 16b½ 12w1 6b1 2w0 7b0 8b0 20w1 4 19½
15 Tran Nguyen Thuy Anh CTH 12b0 16w½ 17b1 4w0 11b½ 13w0 20b1 18w0 19b1 4 17½
16 Tran Thi Nguyet QNI 7b0 15b½ 14w½ 11w0 20b1 6w0 18b1 17w0 12b½ 16
17 Chu Thi Thao BGI 1b0 10b0 15w0 20w0 18b1 12w½ 19b1 16b1 9w0 12
18 Bui Dang Ngoc Minh TNI 2b0 20w1 7b0 9w0 17w0 19b1 16w0 15b1 11w0 3 14
19 Hoang Thi Thuy Linh CBA 11b0 9w0 20b1 6w0 12b0 18w0 17w0 13b0 15w0 1 7
20 Le Thi Thuy TQU 5w0 18b0 19w0 17b1 16w0 8b0 15w0 11b0 14b0 1 6

TOP

NỮ 18 - GIRLS 18

Đồng đội - Team: 1.Bắc Ninh, 2. Thừa Thiên-Huế, 3.Đồng Nai, Quảng Bình.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Ngo Dieu Hoa BNI 17b1 13w1 18b1 7w1 2b0 11w1 3b1 10w1 4b1 8 40
2 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 11b1 23w1 19b1 10b1 1w1 3b½ 5w1 4b0 9w1 41
3 Vo Thi Thuy Trang TTH 22b1 4w½ 14b1 19w1 10b1 2w½ 1w0 5b½ 8b1 35
3 (4) Pham Thi Thu Hoai TTH 29w1 3b½ 7w0 9b1 14b1 18w1 19b1 2w1 1w0 33
5 Nguyen Thuy Duong DON 12w0 28b1 9w1 13b1 8w1 7b1 2b0 3w½ 16w1 32
6 Nguyen Thi Hanh BNI 31b1 12w0 8b0 17w1 29b1 13w0 18b1 20w1 10b1 6 26
7 Nguyen Thi Lan Phuong QBI 34b1 24w1 4b1 1b0 15w1 5w0 10b0 19w1 11b½ 31½
8 Vu Thi Kieu Trang BGI 15w1 10b0 6w1 18w1 5b0 12b½ 14w1 11b1 3w0 29
9 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 28b1 14w½ 5b0 4w0 23b1 22w1 12w1 13b1 2b0 27
10 Nguyen Thi Diem Huong BTR 27b1 8w1 12b1 2w0 3w0 16b1 7w1 1b0 6w0 5 31
11 Hoang Hoai Phuong QBI 2w0 26b1 16w1 20b1 12w1 1b0 13b½ 8w0 7w½ 5 28
12 Huynh Thi Hong Suong DTH 5b1 6b1 10w0 22w1 11b0 8w½ 9b0 18w½ 23b1 5 27
  Dang Truong Thi CTH 33w1 1b0 29w1 5w0 31b1 6b1 11w½ 9w0 14b½ 5 27
14 Le Thi Quynh BGI 23b1 9b½ 3w0 26b1 4w0 31w1 8b0 25w1 13w½ 5 25½
15 Pham Thi Kim Long BTR 8b0 27w1 24b1 31w1 7b0 19w0 17b0 22w1 20b1 5 24
  Ho Thi Anh Tien DON 19b0 25w1 11b0 23w1 22b1 100 24b1 17w1 5b0 5 24
17 Chu Thu Trang HTA 1w0 22w0 30b1 6b0 32w1 29b1 15w1 16b0 19w1 5 20
18 Tran Thi Truc Phuong LAN 26w1 20b1 1w0 8b0 21w1 4b0 6w0 12b½ 25b1 24
19 Dau Thi Thanh Hoa NAN 16w1 21b1 2w0 3b0 20w1 15b1 4w0 7b0 17b0 4 26
20 Nguyen Thi Ngoc Tu TQU 30b1 18w0 25b1 11w0 19b0 27w1 21w1 6b0 15w0 4 23
21 Nguyen Thi Kim Thoa DAN 25b1 19w0 22b0 24w1 18b0 30w1 20b0 23w0 26b1 4 20
22 Tran Thi My Linh DBI 3w0 17b1 21w1 12b0 16w0 9b0 29w1 15b0 30w1 4 19
23 Tran Nguyen Phuong Anh HCM 14w0 2b0 28w1 16b0 9w0 34b1 32w1 21b1 12w0 4 16
24 Duong Thi Tu CMA 32w1 7b0 15w0 21b0 26w½ 28b1 16w0 27b½ 31w½ 17
25 Vu Thu Ha HNO 21w0 16b0 20w0 27b½ 33w1 26b1 30w1 14b0 18w0 15
26 Huynh To Anh CMA 18b0 11w0 27b1 14w0 24b½ 25w0 34w1 32b1 21w0 14½
27 Phan Thuy Linh Trang HCM 10w0 15b0 26w0 25w½ 34b1 20b0 31w1 24w½ 33b½ 12½
28 Pham Huong Quynh THO 9w0 5w0 23b0 34w1 30b0 24w0 33b1 31b1 32w½ 11½
29 Pham Lan Thanh Trang HNO 4b0 30w1 13b0 32b1 6w0 17w0 22b0 33w0 34b1 3 15
30 Nguyen Thi My VPH 20w0 29b0 17w0 33b1 28w1 21b0 25b0 34w1 22b0 3 13
31 Phung Thi Tinh Thuy QNI 6w0 33b1 32w1 15b0 13w0 14b0 27b0 28w0 24b½ 15½
32 Vuong Kieu Nga CBA 24b0 34w1 31b0 29w0 17b0 33w1 23b0 26w0 28b½ 12½
33 Cao Thi My Duyen GLA 13b0 31w0 34b½ 30w0 25b0 32b0 28w0 29b1 27w½ 2 6
34 Nguyen Thi Hoang Yen DAN 7w0 32b0 33w½ 28b0 27w0 23w0 26b0 30b0 29w0 ½