Giải Cờ Vua - Cờ Tướng Miền Trung Mở Rộng Năm 2017

Từ ngày mùng 5 đến 11/2, Giải cờ vua, cờ tướng trẻ miền Trung mở rộng được tổ chức tại Cung Thiếu Nhi, Thành phố Đà Nẵng.

Ảnh https://thanglongkydao.com 

Giải quy tụ 240 kỳ thủ trẻ ở các nhóm tuổi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 tuổi từ 10 tỉnh, thành gồm Bình Định, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế.

– Họp bốc thăm: 15g ngày 05/02/2017, tại Cung Thiếu Nhi Thành Phố Đà Nẵng.

- Thời gian thi đấu: từ ngày 06/02/2017 đến 11/02/2017,tại Cung Thiếu Nhi Thành Phố Đà Nẵng.

- Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp cho bảng nam, bảng nữ các nhóm tuổi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 tuổi.

BỐC THĂM XẾP CẶP THI ĐẤU CỜ TIÊU CHUẨN

{iframe width="100%" height="1000"}https://chess-results.com/Tnr261993.aspx?lan=1{/iframe}

BỐC THĂM XẾP CẶP THI ĐẤU CỜ NHANH

{iframe width="100%" height="1000"}https://chess-results.com/Tnr262323.aspx?lan=1{/iframe}

BỐC THĂM XẾP CẶP THI ĐẤU CỜ CHỚP

{iframe width="100%" height="1000"}https://chess-results.com/tnr262561.aspx?lan=1&art=1&wi=821{/iframe}