Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022 - Môn cờ Tướng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 - Môn Cờ tướng được tổ chức từ ngày 11 đến 18/12/2022 tại Quảng Ninh, gồm 8 nội dung

ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
(MÔN CỜ TƯỚNG)

I. Đối tượng và điều kiện tham dự
1. Theo quy định tại Điều 4, Chương I của Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây viết tắt là Điều lệ Đại hội).
2. Các thành viên tham gia Đại hội phải có thẻ do Ban tổ chức Đại hội cấp.
3. Các đoàn tham dự phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho những thành viên đơn vị mình.
4. Các đơn vị được cử đoàn Cờ tướng tham dự gồm các vận động viên sau:
4.1 Nội dung cá nhân: mỗi đoàn được cử số lượng vận động viên tham dự thi đấu không hạng chế.
4.2 Nội dung đồng đội: mỗi đoàn chỉ cử 1 đội, số lượng vận động viên thi đấu mỗi đội không hạn chế.
4.3 Đối với nội dung Cờ Truyền thống đồng đội Nam: chỉ vận động viên Nam chưa từng đạt huy chương trong hệ thống giải Vô địch Cờ tướng quốc gia mới được đăng ký tham dự.
II. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
III. Đăng ký thi đấu
1. Theo quy định tại Điều 6, Chương I của Điều lệ Đại hội.
2. Nhận hồ sơ đăng ký:
- Bộ môn Cờ tướng - Tổng cục Thể dục thể thao.
- Địa chỉ: Số 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0983603703.
IV. Kinh phí tham dự
- Theo quy định tại Điều 7, Chương I của Điều lệ Đại hội.
V. Nội dung thi đấu
1. Môn Cờ tướng tại Đại hội sẽ gồm 8 nội dung, cụ thể như sau:
- Cá nhân, đồng đội Cờ Tiêu chuẩn Nam (2 nội dung)
- Cá nhân, đồng đội Cờ Nhanh Nam (2 nội dung)
- Cá nhân, đồng đội Cờ Chớp Nam (2 nội dung)
- Đồng đội Cờ Truyền thống Nam (1 nội dung)
- Cá nhân Cờ Tiêu chuẩn Nữ (1 nội dung)
VI. Thể thức thi đấu
1. Theo quy định tại Điều 9, Chương II của Điều lệ Đại hội.
2. Nội dung cá nhân: theo hệ Thuỵ sĩ 7 ván hoặc 9 ván tuỳ theo số lượng vận động viên tham dự, Ban tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu theo luật.
3. Nội dung đồng đội: được tính theo tổng thứ hạng của 3 vận động viên nam xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đoàn.
4. Ván cuối cùng các vận động viên cùng đơn vị không được gặp nhau nếu số điểm trên 50%.
5. Sử dụng chương trình Swiss-manager để bốc thăm; Xếp thứ tự hạt nhân theo: thứ hạng tại giải Vô địch Cờ tướng Quốc gia năm 2022 theo từng nội dung tương ứng; theo vần tên (a,b,c…).
VII. Luật, thời gian thi đấu và xếp hạng
1. Áp dụng luật thi đấu Cờ tướng Việt Nam năm 2021 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam ban hành.
2. Thời gian thi đấu:
2.1. Cờ Tiêu chuẩn: Mỗi bên được 60 phút và cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
2.2. Cờ Nhanh: Mỗi bên được 15 phút và cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
2.3. Cờ Chớp: Mỗi bên được 5 phút và cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.
2.4. Cờ Truyền thống: Mỗi bên được 60 phút. Các vận động viên phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu, 5 phút cuối không cần ghi biên bản.
2.5. Các vận động viên đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.
2.6. Các vận động viên tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử, đồng hồ đeo tay có màn hình và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu. Ban Trọng tài sẽ xử thua ngay khi phát hiện vận động viên nào vi phạm quy định này.
3. Xếp hạng
3.1. Xếp hạng cá nhân:
Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ, lần lượt theo: điểm; hệ số Buchholz; hệ số đối đầu trong nhóm các vận động viên cùng điểm, số ván thắng; số ván thắng bằng quân Đen; số ván cầm quân Đen; vị trí cao nhất của vận động viên từng gặp trong giải; số lỗi kỹ thuật ít hơn; nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng.
3.2. Xếp hạng đồng đội:
Theo tổng thứ hạng của 03 vận động viên xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của các vận động viên này; nếu vẫn bằng nhau thì đội có vận động viên xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
VIII. Khen thưởng và kỷ luật
1. Khen thưởng
1. Theo quy định tại Điều 11, Chương III của Điều lệ Đại hội.
2. Giải cá nhân: Các cá nhân xếp hạng nhất, nhì, ba và đồng hạng ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
3. Giải đồng đội: Các đồng đội xếp hạng nhất, nhì, ba và đồng hạng ba được nhận huy chương vàng, bạc, đồng của Đại hội.
4. Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba và đồng hạng ba trong các nội dung thi đấu.
2. Kỷ luật
- Theo quy định tại Điều 12, Chương III Điều lệ Đại hội.
IX. Giải quyết khiếu nại
1. Theo quy định tại Điều 13, Chương III của Điều lệ Đại hội.
2. Trưởng đoàn; Huấn luyện viên trưởng có quyền khiếu nại quyết định của trọng tài trong vòng 10 phút ván đấu kết thúc.
X. Điều khoản thi hành
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần phản ánh kịp thời đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
(Tổng cục Thể dục thể thao) xem xét, quyết định.