GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2008

NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIPS 2008
1-10 September in Tan Binh, Ho Chi Minh city

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM - MEN FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Lai Ly Huynh CMA 56w1 58b1 69w1 4b1 16w1 5b½ 3w½ 2w½ 15b1 6w½ 12b½ 57
2 Tran Van Ninh DAN 89w1 28b1 24w1 5b½ 3w½ 8b1 19w1 1b½ 12w½ 4b½ 6w½ 8 53½
3 Nguyen Thanh Bao BRV 38b1 49w1 9b½ 20w1 2b½ 17w1 1b½ 15w1 8b½ 10w1 4w0 8 53
4 Truong A Minh HCM 95w1 46b1 8w½ 1w0 48b1 18w½ 20b1 21b½ 39w1 2w½ 3b1 8 47½
5 Ton That Nhat Tan DAN 87b1 45w1 10b1 2w½ 17b½ 1w½ 9b½ 6w½ 18b½ 8w1 11b½ 49
6 Ng Tran Do Ninh HCM 53b1 41w1 20b½ 9w½ 27b1 15w½ 16w½ 5b½ 21w1 1b½ 2b½ 48½
7 Nguyen Phu Xuan BDU 42b0 91w1 84b½ 66w1 24b0 51b1 46w1 10w0 55b1 63w1 18b1 39½
8 Bui Duong Tran BRV 91b1 84w1 4b½ 43w1 15b½ 2w0 42b1 17w1 3w½ 5b0 9w½ 7 48
9 To Thien Tuong BDU 27b1 80w1 3w½ 6b½ 64w1 19b½ 5w½ 16b½ 17b½ 12w½ 8b½ 7 47
10 Hoang Trong Thang BRV 75w1 90b1 5w0 70b1 39w½ 22w1 15b0 7b1 16w1 3b0 21w½ 7 46
11 Dao Cao Khoa BRV 83w1 51b½ 44w½ 69b½ 50w1 39b½ 23b½ 14w½ 41b1 18w½ 5w½ 7 43½
12 Vo Van Hoang Tung DAN 86b1 20w0 76b½ 40w1 28b½ 49w1 18b½ 45w1 2b½ 9b½ 1w½ 7 42½
13 Diep Khai Hang BDU 74w1 69b0 56w½ 76b½ 53w½ 60b1 44w½ 52b1 25w½ 22b½ 39w1 7 39
14 Bui Quoc Khanh HNO 18b½ 26w½ 45b0 86w1 54w½ 33b1 63w1 11b½ 22w½ 21b½ 47w1 7 38½
15 Tran Quoc Viet HCM 68w1 23b½ 33w1 63b1 8w½ 6b½ 10w1 3b0 1w0 25b½ 35w½ 46
16 Nguyen Vu Quan HNO 76b½ 37w1 31b1 18w1 1b0 26w1 6b½ 9w½ 10b0 20w½ 23b½ 44½
  Tran Chanh Tam HCM 85w1 44b½ 50w1 51b1 5w½ 3b0 25w1 8b0 9w½ 30b½ 33w½ 44½
18 Diep Khai Nguyen HCM 14w½ 34b1 29w1 16b0 69w1 4b½ 12w½ 27b1 5w½ 11b½ 7w0 43½
19 Le Van Binh BRV 43b½ 76w½ 86b1 23w1 49b1 9w½ 2b0 41w½ 20b½ 26w½ 38b½ 42½
20 Nguyen Anh Quan BCA 62w1 12b1 6w½ 3b0 29w½ 30b1 4w0 44b1 19w½ 16b½ 22w½ 42
21 Vu Huy Cuong HNO 80b0 82w1 38b1 48w½ 41b1 42w½ 28b1 4w½ 6b0 14w½ 10b½ 41½
22 Mai Thanh Minh HCM 94w1 50b½ 23w½ 44b½ 51w1 10b0 27b½ 48w1 14b½ 13w½ 20b½ 41
  Tran Quang Nhat BDI 70w1 15w½ 22b½ 19b0 90w1 29b1 11w½ 24w½ 26b½ 39b½ 16w½ 41
24 Nguyen Khanh Ngoc HNO 72b1 65w1 2b0 49w0 7w1 43b1 39w0 23b½ 56w1 35b½ 30w½ 40½
25 Vo Van Chuong DAN 81b1 42w½ 43b0 72w1 32b½ 65w1 17b0 40w1 13b½ 15w½ 34b½ 40½
26 Dao Quoc Hung HCM 34w½ 14b½ 53w½ 56b1 44w1 16b0 32w1 39b½ 23w½ 19b½ 29w½ 40
27 Nguyen Huy Lam HCM 9w0 89b1 58w1 46b1 6w0 63b1 22w½ 18w0 28b½ 49b½ 50w1 39
28 Nguyen Hoang Lam BPH 96w1 2w0 72b½ 34b1 12w½ 64b1 21w0 30b½ 27w½ 52b½ 44w1 38½
  Bui Xuan Trong BCA 61b1 77w½ 18b0 84w1 20b½ 23w0 65b1 31w½ 45b½ 41w1 26b½ 38½
30 Tran Dang Quang HCM 45b0 87w1 48b0 38w1 31b1 20w0 49b1 28w½ 46b1 17w½ 24b½ 36½
31 Bui Thanh Long DAN 79b½ 66w1 16w0 57b½ 30w0 75b1 69w1 29b½ 32w½ 43b½ 52w1 36
  Ng Minh Nhat Quang HCM 46w0 95b½ 89w1 52b1 25w½ 47b½ 26b0 50w1 31b½ 48w½ 55b1 36
33 Mong Nhi BDI 35b½ 79w1 15b0 42w0 72b1 14w0 62b1 37w1 43b½ 53w1 17b½ 35½
  Nguyen Huu Hung HCM 26b½ 18w0 79b1 28w0 61b1 77w1 41b0 36w1 54w½ 45b1 25w½ 35½
35 Nguyen Cao Son TNG 33w½ 55b½ 49b0 87w1 45b½ 41w0 84b1 51w1 42b1 24w½ 15b½ 35½
36 Nguyen Quoc Tien BCA 69w0 75b1 83w1 39b0 57w½ 53b0 85w1 34b0 81w1 51b1 43w1 33½
37 Nguyen Thanh Khiet CMA 47w1 16b0 46w0 55b½ 58w½ 82b1 50w½ 33b0 61b1 65w1 48b1 33
38 Phan Tri Chau HCM 3w0 71b1 21w0 30b0 75w0 93b1 82w1 70b1 64w1 54b1 19w½ 30½
39 Nguyen Tan Tinh BDI 55w½ 52b½ 65b1 36w1 10b½ 11w½ 24b1 26w½ 4b0 23w½ 13b0 6 42
40 Lam Kim Van BDU 51w0 74b1 60w1 12b0 76w1 46b½ 54w½ 25b0 52w0 68b1 63w1 6 34½
41 Ngo Ngoc Minh BPH 59w1 6b0 90w1 47b½ 21w0 35b1 34w1 19b½ 11w0 29b0 54w½ 37½
42 Nguyen Quoc Nang BRV 7w1 25b½ 63w0 33b1 47w1 21b½ 8w0 54b½ 35w0 46b½ 45w½ 37½
  Do The Chien BRV 19w½ 54b1 25w1 8b0 63w½ 24w0 59b1 47b½ 33w½ 31w½ 36b0 37½
44 Lam Huu Luong BDU 64b1 17w½ 11b½ 22w½ 26b0 62w1 13b½ 20w0 66w1 47b½ 28b0 37
45 Truong Dinh Vu DAN 30w1 5b0 14w1 64b0 35w½ 85b1 53w1 12b0 29w½ 34w0 42b½ 36½
46 Tran Thanh Tan HCM 32b1 4w0 37b1 27w0 78b1 40w½ 7b0 81b1 30w0 42w½ 57b½ 35½
47 Vo Minh Nhat BPH 37b0 81w1 80b1 41w½ 42b0 32w½ 57b1 43w½ 53b½ 44w½ 14b0 35½
48 Nguyen Van Toi BDI 90w0 88b1 30w1 21b½ 4w0 69b½ 64w1 22b0 57w1 32b½ 37w0 35
49 Nguyen Viet Nam QBI 71w1 3b0 35w1 24b1 19w0 12b0 30w0 69b½ 67b1 27w½ 53b½ 34½
  Ta Trung Dung BRV 78b1 22w½ 17b0 73w1 11b0 57w½ 37b½ 32b0 85w1 71w1 27b0 34½
51 Duong Nghiep Luong BRV 40b1 11w½ 77b1 17w0 22b0 7w0 73b1 35b0 69w1 36w0 71b1 34
52 Hua Quang Minh BDU 73b½ 39w½ 78b½ 32w0 66b1 59w½ 70b1 13w0 40b1 28w½ 31b0 34
  Nguyen Nhat Duy HCM 6w0 59b1 26b½ 77w½ 13b½ 36w1 45b0 71w1 47w½ 33b0 49w½ 34
54 Nguyen Anh Hoang BDU 57b½ 43w0 73b½ 81w1 14b½ 84w1 40b½ 42w½ 34b½ 38w0 41b½ 34
55 Vo Van Dung BDI 39b½ 35w½ 70b0 37w½ 62b0 91w1 72b1 79w1 7w0 56b1 32w0 31½
  Vo Hong Chau BDU 1b0 93w1 13b½ 26w0 73b½ 78w1 71b½ 67w1 24b0 55w0 74b1 31½
57 Phan Van Nong BDU 54w½ 63b0 82w1 31w½ 36b½ 50b½ 47w0 77w1 48b0 64b1 46w½ 31½
58 Tran Dinh Thuy BRV 93b1 1w0 27b0 78w½ 37b½ 70w0 90w1 66b0 75w1 79b1 59w½ 29
  Nguyen Van Thanh BCA 41b0 53w0 91b½ 79w1 86b1 52b½ 43w0 65w1 63b0 76w1 58b½ 29
60 Nguyen Thanh Luu BDI 82b½ 73w½ 40b0 62w½ 67b1 13w0 79b0 74w1 71b0 66w1 69b1 28½
61 Tran Huu Ngoc BDU 29w0 62b1 64w0 74b½ 34w0 67b0 87w1 72b1 37w0 81b1 70w1 26
  Nguyen Thanh Nghia HCM 20b0 61w0 68w1 60b½ 55w1 44b0 33w0 85b0 87b1 84w1 76b1 26
63 Trn Nguyen The Toan HCM 66b½ 57w1 42b1 15w0 43b½ 27w0 14b0 78w1 59w1 7b0 40b0 5 35
64 Huynh Van Thep CMA 44w0 85b1 61b1 45w1 9b0 28w0 48b0 80w1 38b0 57w0 78b1 5 32
65 Nguyen Khanh Minh QBI 67w1 24b0 39w0 83b1 70w1 25b0 29w0 59b0 90w1 37b0 79w1 5 30
66 Ngo Quang Pham BDU 63w½ 31b0 95w1 7b0 52w0 87b½ 68w1 58w1 44b0 60b0 83w1 5 27½
67 Ngo Hong Thuan HCM 65b0 83b0 75w1 95b½ 60w0 61w1 76b1 56b0 49w0 80w½ 84b1 5 26
68 Ngo Minh Cuong DAN 15b0 70w0 62b0 93w1 96b1 71w0 66b0 73w1 78b1 40w0 80b1 5 23
69 Duong Dac Quang HCM 36b1 13w1 1b0 11w½ 18b0 48w½ 31b0 49w½ 51b0 85b1 60w0 32
70 To Huu Son TNG 23b0 68b1 55w1 10w0 65b0 58b1 52w0 38w0 80b½ 72w1 61b0 28½
71 Tang Thanh Tu HCM 49b0 38w0 74w0 94b1 83w1 68b1 56w½ 53b0 60w1 50b0 51w0 26½
72 Nguyen Quang Hieu QBI 24w0 92b1 28w½ 25b0 33w0 74b1 55w0 61w0 73b1 70b0 93w1 24½
73 Le Minh Tri HCM 52w½ 60b½ 54w½ 50b0 56w½ 81b½ 51w0 68b0 72w0 92b1 86w1 24½
74 Vu Thai Hoa BCA 13b0 40w0 71b1 61w½ 84b0 72w0 95w1 60b0 92w1 82b1 56w0 23
75 Huynh Thanh Khiem CMA 10b0 36w0 67b0 92w1 38b1 31w0 80b0 86w1 58b0 77w½ 87b1 21
76 Chu Hoai Anh CMA 16w½ 19b½ 12w½ 13w½ 40b0 90b½ 67w0 91w1 79b½ 59b0 62w0 4 27½
77 Nguyen Van Thi HCM 88w1 29b½ 51w0 53b½ 85w½ 34b0 81w0 57b0 91w½ 75b½ 82w½ 4 26½
78 Nguyen Van Thanh HCM 50w0 94b1 52w½ 58b½ 46w0 56b0 83w1 63b0 68w0 91b1 64w0 4 25½
79 Lu Nhat Phuong HCM 31w½ 33b0 34w0 59b0 89w1 95b1 60w1 55b0 76w½ 58w0 65b0 4 25
80 Tran Anh Duy HCM 21w1 9b0 47w0 90b0 82w0 94b1 75w1 64b0 70w½ 67b½ 68w0 4 24½
  Nguyen Thanh Hung DAN 25w0 47b0 92w1 54b0 87b1 73w½ 77b1 46w0 36b0 61w0 88b½ 4 24½
82 Huynh Vinh BPH 60w½ 21b0 57b0 91w½ 80b1 37w0 38b0 83w1 84b½ 74w0 77b½ 4 22½
83 Dang Van Hien HCM 11b0 67w1 36b0 65w0 71b0 86w1 78b0 82b0 93w1 88w1 66b0 4 21
84 Phan Minh Tung QNA 92w1 8b0 7w½ 29b0 74w1 54b0 35w0 90b½ 82w½ 62b0 67w0 26
85 Nguyen Quoc Duy HCM 17b0 64w0 93b1 96w1 77b½ 45w0 36b0 62w1 50b0 69w0 --- 24½
86 Ha Xuan Hoan QBI 12w0 96b1 19w0 14b0 59w0 83b0 93w1 75b0 88b½ 94w1 73b0 18½
87 Nguyen Duc Cuong QBI 5w0 30b0 88w1 35b0 81w0 66w½ 61b0 89b1 62w0 90b1 75w0 18
88 Le Thai Ninh TNG 77b0 48w0 87b0 89b½ 94w0 92w½ 96b½ 95b1 86w½ 83b0 81w½ 15½
89 Vo Anh Tuan QNA 2b0 27w0 32b0 88w½ 79b0 96w1 91b0 87w0 94b1 93b½ 92w½ 14½
90 Le Phan Trong Tin HCM 48b1 10w0 41b0 80w1 23b0 76w½ 58b0 84w½ 65b0 87w0 --- 3 24
91 Nguyen Ba Hung HCM 8w0 7b0 59w½ 82b½ 95w½ 55b0 89w1 76b0 77b½ 78w0 --- 3 18½
92 Tran Quoc Viet DAN 84b0 72w0 81b0 75b0 93w0 88b½ 94w1 96w1 74b0 73w0 89b½ 3 12½
93 Nguyen Duong Tiep TNG 58w0 56b0 85w0 68b0 92b1 38w0 86b0 94w1 83b0 89w½ 72b0 12
94 Duong Ho Bao Duy HCM 22b0 78w0 96b0 71w0 88b1 80w0 92b0 93b0 89w0 86b0 --1 2 8
95 Nguyen Hoang An BPH 4b0 32w½ 66b0 67w½ 91b½ 79w0 74b0 88w0 --- --- --- 12½
96 Nguyen Hoang Phuc HCM 28b0 86w0 94w1 85b0 68w0 89b0 88w½ 92b0 --- --- --- 11½

ĐỒNG ĐỘI: 1.Đà Nẵng, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu, 3.TP.Hồ Chí Minh, 4.Bình Dương, 5.Hà Nội, 6.Bộ Công An, 7.Bình Định, 8.Cả Mau, 9.Bình Phước, 10.Quảng Bình, 11.Thái Nguyên.


KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ - WOMEN FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Tran Tue Doanh HCM 23b1 15w1 27b1 3b0 18w1 8w1 2b0 11w1 17b1 6w1 4b½ 52½
2 Pham Thu Ha HNO 31w1 28b1 3w0 17b½ 19w1 5b1 1w1 4b1 6b1 8w½ 7b½ 51½
3 Le Thi Huong HCM 25b1 9w1 2b1 1w1 11b1 7w½ 17b1 6w0 4b0 5w0 12b1 54
4 Ha Mai Hoa BCA 24b0 21w1 9b1 11w0 25b1 12w1 7b1 2w0 3w1 17b1 1w½ 42½
5 Nguyen T Hong Hanh BCA 19b0 22w1 15b1 27w1 7b½ 2w0 6w0 20b1 14w1 3b1 9w½ 7 40
6 Bui Chau Y Nhi HCM 21w1 24b½ 20w1 7w½ 8b½ 11w½ 5b1 3b1 2w0 1b0 10b½ 45
7 Dam Thi Thuy Dung HCM 18w½ 29b1 17w1 6b½ 5w½ 3b½ 4w0 14b½ 13w½ 21b1 2w½ 41
8 Nguyen Phi Liem BCA 29w½ 18b½ 10w1 28b1 6w½ 1b0 19w1 17w0 11b1 2b½ 14w½ 40½
9 Ho Thi Thanh Hong BDI 20w1 3b0 4w0 10b1 14w0 28b1 12b0 27w1 19w1 11b1 5b½ 34½
10 Tran Thi Hanh HNO 11b½ 12w½ 8b0 9w0 24b½ --1 23w1 21b½ 16w1 13b1 6w½ 32½
11 Phan Quynh Nhu HCM 10w½ 14b1 24w1 4b1 3w0 6b½ 21w1 1b0 8w0 9w0 17w1 6 41½
12 Chu Thu Trang HNO 14w½ 10b½ 28w0 22b1 20w1 4b0 9w1 13b½ 21w½ 15b1 3w0 6 36
13 Tran Thuy Trang HCM 15b0 23w1 19b½ 24w1 17b0 14b½ 18w1 12w½ 7b½ 10w0 21b1 6 35
14 Nguyen Hoang Yen HCM 12b½ 11w0 29b1 19w0 9b1 13w½ 25b1 7w½ 5b0 20w1 8b½ 6 34
15 Vo Thi Thu Hang HCM 13w1 1b0 5w0 20b0 30w1 23b1 29w½ 19b½ 18w1 12w0 24b1 6 32½
16 Dam T Ngoc Phuong HCM 28w0 31b1 30w1 18b0 21w0 19b0 --1 29w1 10b0 26w1 23b1 6 31
17 Nguyen Thi Binh HNO 22b1 19w1 7b0 2w½ 13w1 18b1 3w0 8b1 1w0 4w0 11b0 42
18 Ngo Thu Ha BCA 7b½ 8w½ 26b1 16w1 1b0 17w0 13b0 25w1 15b0 29w1 19b½ 34
  Ngo Thi Thu Nga HCM 5w1 17b0 13w½ 14b1 2b0 16w1 8b0 15w½ 9b0 27b1 18w½ 34
20 Ng Thi Hong Nhung HNO 9b0 25w1 6b0 15w1 12b0 24w1 27b½ 5w0 22w1 14b0 29b1 30½
21 Nguyen T Thu Huyen BDI 6b0 4b0 31w1 26w1 16b1 27w1 11b0 10w½ 12b½ 7w0 13w0 5 33½
22 Tran Ngoc Thuy Tien HCM 17w0 5b0 --1 12w0 31b1 25w0 24b½ 30w1 20b0 28b1 26w½ 5 25
23 Nguyen Le Mai Thao BDI 1w0 13b0 25b0 29w1 26b1 15w0 10b0 --1 30b1 24w1 16w0 5 24
24 Hoang Kim Cuong HCM 4w1 6w½ 11b0 13b0 10w½ 20b0 22w½ 28b1 27w1 23b0 15w0 29
25 Nguyen T Nhat Thuc HCM 3w0 20b0 23w1 30b1 4w0 22b1 14w0 18b0 26b0 --1 27w½ 25½
26 Vuong Hg Bao Ngan HCM 27b0 --1 18w0 21b0 23w0 30b1 28w0 31b1 25w1 16b0 22b½ 23½
27 Le Thi Kim Loan HNO 26w1 30b1 1w0 5b0 28w1 21b0 20w½ 9b0 24b0 19w0 25b½ 4 31
28 Nguyen Thi Ngoc Lan HNO 16b1 2w0 12b1 8w0 27b0 9w0 26b1 24w0 29b0 22w0 --1 4 26
29 Ho Thi Tinh BDI 8b½ 7w0 14w0 23b0 --1 31w1 15b½ 16b0 28w1 18b0 20w0 4 24
30 Vo Thi Thao Trang HCM --1 27w0 16b0 25w0 15b0 26w0 31b1 22b0 23w0 --- --- 2 16
31 Vo Thuy An QNA 2b0 16w0 21b0 --1 22w0 29b0 30w0 26w0 --- --- --- 1 8

ĐỒNG ĐỘI: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Bộ Công An, 3.Hà Nội, 4.Bình Định.