binhdinh07GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2007

Giải được tổ chức tại TP. Quy Nhơn từ 17 đến 25/10.

The Championship taken place in Quy Nhon City from 17-25 October.

KẾT QUẢ NAM - MEN FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Hoang Hai Binh HCM 21 b1 15 w1 14 w0 9 b1 17 7 w1 2 b0 11 w1 3 b1 8 w1 4 b0 47½
2 Le Thi Kim Loan HTA 23 6 w0 28 b1 13 w1 16 b1 11 w1 1 w1 7 b0 4 w1 9 b1 5 w0 45½
3 Nguyen Thi Binh HTA 6 b1 16 12 b1 7 w0 24 b1 8 w1 14 4 1 w0 15 w1 9 w1 45½
4 Nguyen Phi Liem BCA 30 b1 9 w0 13 10 w1 6 b1 15 w1 7 3 2 b0 11 w1 1 w1 44
5 Cao Phuong Thanh HCM 11 b0 21 w1 10 b0 25 w1 15 b0 23 w1 24 w1 6 b1 8 7 b1 2 b1 37½
6 Nguyen Hoang Yen HCM 3 w0 2 b1 15 19 b1 4 w0 22 b1 11 5 w0 20 b1 12 w1 14 b1 7 37
7 Pham Thu Ha HNO 10 b1 13 w1 11 3 b1 14 w1 1 b0 4 2 w1 9 b0 5 w0 8 47½
8 Bui Chau Y Nhi HCM 27 w1 19 w1 9 b1 14 11 w0 3 b0 17 w1 15 w1 5 1 b0 7 45
9 Chau Thi Ngoc Giao BDI 28 w1 4 b1 8 w0 1 w0 10 b1 17 16 w1 14 b1 7 w1 2 w0 3 b0 43
10 Dam Thi Ngoc Phuong HCM 7 w0 26 b1 5 w1 4 b0 9 w0 19 b0 29 w1 25 b1 14 w1 17 b1 18 33½
11 Ngo Thu Ha HTA 5 w1 24 w1 7 16 8 b1 2 b0 6 1 b0 17 4 b0 23 w1 6 41½
12 Ha Mai Hoa BCA 22 w1 14 b0 3 w0 20 27 w1 24 25 w1 17 b0 18 w1 6 b0 19 w1 6 34
13 Tran Thuy Trang HCM 18 w1 7 b0 4 2 b0 22 w0 27 b1 19 w1 16 b0 26 w1 23 29 b1 6 31½
14 Chu Thu Trang HTA 20 w1 12 w1 1 b1 8 7 b0 18 3 9 w0 10 b0 16 b1 6 w0 41½
15 Ho Thi Thanh Hong BDI 17 w1 1 b0 6 23 w1 5 w1 4 b0 18 w1 8 b0 16 3 b0 21 37½
16 Nguyen Tuyet Nhung HCM 29 w1 3 19 11 2 w0 20 b1 9 b0 13 w1 15 14 w0 26 36½
17 Dam Thi Thuy Dung HCM 15 b0 23 w1 25 b1 24 1 9 8 b0 12 w1 11 10 w0 20 35½
18 Nguyen Hong Nhung (a) HNO 13 b0 25 w0 27 b1 28 w1 21 b1 14 15 b0 20 12 b0 30 w1 10 31½
19 Le Thi Huong HCM 26 w1 8 b0 16 6 w0 23 b0 10 w1 13 b0 30 b1 22 w1 24 w1 12 b0 30½
20 Ho Thi Tinh BDI 14 b0 30 w1 24 b0 12 28 b1 16 w0 22 w1 18 6 w0 26 b1 17 30½
21 Phan Quynh Nhu HCM 1 w0 5 b0 26 w1 29 b1 18 w0 25 b0 30 w1 22 b0 28 b1 27 w1 15 27½
22 Le La Tra My BDI 12 b0 27 23 b0 26 w1 13 b1 6 w0 20 b0 21 w1 19 b0 29 w1 30 b1 27
23 Nguyen Thi Nhat Thuc HCM 2 17 b0 22 w1 15 b0 19 w1 5 b0 26 b0 28 w1 27 b1 13 11 b0 5 29½
24 Nguyen Thi Hong Hanh BCA 25 w1 11 b0 20 w1 17 3 w0 12 5 b0 26 b0 29 w1 19 b0 28 30½
25 Nguyen Hong Nhung (b) HNO 24 b0 18 b1 17 w0 5 b0 29 w1 21 w1 12 b0 10 w0 30 28 27 26
26 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 19 b0 10 w0 21 b0 22 b0 30 w1 29 b1 23 w1 24 w1 13 b0 20 w0 16 22½
27 Nguyen Le Mai Thao BDI 8 b0 22 18 w0 30 w1 12 b0 13 w0 28 b1 29 23 w0 21 b0 25 20½
28 Duong Tuong Vy BDI 9 b0 29 b1 2 w0 18 b0 20 w0 30 b0 27 w0 23 b0 21 w0 25 24 2 11½
29 Dinh Thi Lan HNO 16 b0 28 w0 30 b1 21 w0 25 b0 26 w0 10 b0 27 24 b0 22 b0 13 w0 11
30 Vo Thu Hang HCM 4 w0 20 b0 29 w0 27 b0 26 b0 28 w1 21 b0 19 w0 25 18 b0 22 w0

Đồng đội (Team): 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Bà Rịa - Vũng Tàu, 3.Bình Dương, 4.Bình Định, 5.Đà Nẵng, 6.Hà Nội, 7.Bộ Công An, 8.Bình Phước, 9.Quảng Ninh, 10.Quảng Bình, 11.Quảng Nam

KẾT QUẢ NỮ - WOMEN FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Hoang Hai Binh HCM 21 b1 15 w1 14 w0 9 b1 17 7 w1 2 b0 11 w1 3 b1 8 w1 4 b0 47½
2 Le Thi Kim Loan HTA 23 6 w0 28 b1 13 w1 16 b1 11 w1 1 w1 7 b0 4 w1 9 b1 5 w0 45½
3 Nguyen Thi Binh HTA 6 b1 16 12 b1 7 w0 24 b1 8 w1 14 4 1 w0 15 w1 9 w1 45½
4 Nguyen Phi Liem BCA 30 b1 9 w0 13 10 w1 6 b1 15 w1 7 3 2 b0 11 w1 1 w1 44
5 Cao Phuong Thanh HCM 11 b0 21 w1 10 b0 25 w1 15 b0 23 w1 24 w1 6 b1 8 7 b1 2 b1 37½
6 Nguyen Hoang Yen HCM 3 w0 2 b1 15 19 b1 4 w0 22 b1 11 5 w0 20 b1 12 w1 14 b1 7 37
7 Pham Thu Ha HNO 10 b1 13 w1 11 3 b1 14 w1 1 b0 4 2 w1 9 b0 5 w0 8 47½
8 Bui Chau Y Nhi HCM 27 w1 19 w1 9 b1 14 11 w0 3 b0 17 w1 15 w1 5 1 b0 7 45
9 Chau Thi Ngoc Giao BDI 28 w1 4 b1 8 w0 1 w0 10 b1 17 16 w1 14 b1 7 w1 2 w0 3 b0 43
10 Dam Thi Ngoc Phuong HCM 7 w0 26 b1 5 w1 4 b0 9 w0 19 b0 29 w1 25 b1 14 w1 17 b1 18 33½
11 Ngo Thu Ha HTA 5 w1 24 w1 7 16 8 b1 2 b0 6 1 b0 17 4 b0 23 w1 6 41½
12 Ha Mai Hoa BCA 22 w1 14 b0 3 w0 20 27 w1 24 25 w1 17 b0 18 w1 6 b0 19 w1 6 34
13 Tran Thuy Trang HCM 18 w1 7 b0 4 2 b0 22 w0 27 b1 19 w1 16 b0 26 w1 23 29 b1 6 31½
14 Chu Thu Trang HTA 20 w1 12 w1 1 b1 8 7 b0 18 3 9 w0 10 b0 16 b1 6 w0 41½
15 Ho Thi Thanh Hong BDI 17 w1 1 b0 6 23 w1 5 w1 4 b0 18 w1 8 b0 16 3 b0 21 37½
16 Nguyen Tuyet Nhung HCM 29 w1 3 19 11 2 w0 20 b1 9 b0 13 w1 15 14 w0 26 36½
17 Dam Thi Thuy Dung HCM 15 b0 23 w1 25 b1 24 1 9 8 b0 12 w1 11 10 w0 20 35½
18 Nguyen Hong Nhung (a) HNO 13 b0 25 w0 27 b1 28 w1 21 b1 14 15 b0 20 12 b0 30 w1 10 31½
19 Le Thi Huong HCM 26 w1 8 b0 16 6 w0 23 b0 10 w1 13 b0 30 b1 22 w1 24 w1 12 b0 30½
20 Ho Thi Tinh BDI 14 b0 30 w1 24 b0 12 28 b1 16 w0 22 w1 18 6 w0 26 b1 17 30½
21 Phan Quynh Nhu HCM 1 w0 5 b0 26 w1 29 b1 18 w0 25 b0 30 w1 22 b0 28 b1 27 w1 15 27½
22 Le La Tra My BDI 12 b0 27 23 b0 26 w1 13 b1 6 w0 20 b0 21 w1 19 b0 29 w1 30 b1 27
23 Nguyen Thi Nhat Thuc HCM 2 17 b0 22 w1 15 b0 19 w1 5 b0 26 b0 28 w1 27 b1 13 11 b0 5 29½
24 Nguyen Thi Hong Hanh BCA 25 w1 11 b0 20 w1 17 3 w0 12 5 b0 26 b0 29 w1 19 b0 28 30½
25 Nguyen Hong Nhung (b) HNO 24 b0 18 b1 17 w0 5 b0 29 w1 21 w1 12 b0 10 w0 30 28 27 26
26 Nguyen Thi Thu Huyen BDI 19 b0 10 w0 21 b0 22 b0 30 w1 29 b1 23 w1 24 w1 13 b0 20 w0 16 22½
27 Nguyen Le Mai Thao BDI 8 b0 22 18 w0 30 w1 12 b0 13 w0 28 b1 29 23 w0 21 b0 25 20½
28 Duong Tuong Vy BDI 9 b0 29 b1 2 w0 18 b0 20 w0 30 b0 27 w0 23 b0 21 w0 25 24 2 11½
29 Dinh Thi Lan HNO 16 b0 28 w0 30 b1 21 w0 25 b0 26 w0 10 b0 27 24 b0 22 b0 13 w0 11
30 Vo Thu Hang HCM 4 w0 20 b0 29 w0 27 b0 26 b0 28 w1 21 b0 19 w0 25 18 b0 22 w0

Đồng đội (Team): 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Hà Tây, 3.Bộ Công An, 4.Bình Định, 5.Hà Nội