GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2005
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2005

baoGiải được tổ chức tại TP.Đà Nẵng từ 1 đến 9/10.

The Championship was taken place in Da Nang City from Oct. 1 to 9.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Nguyễn Thành Bảo
Trềnh A Sáng
Tôn Thất Nhật Tân
Trương Á Minh
Lại Lý Huynh
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Anh Hoàng
Đặng Hồng Việt
Nguyễn Hoàng Lâm
Trần Quốc Việt
Mai Thanh Minh
Bùi Quốc Khánh
Phạm Quốc Hương
Diệp Khai Nguyên
Mong Nhi
Đào Cao Khoa
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Lại Việt Trường
Phan Tri Châu
Trần Quang Nhật
Bùi Dương Trân
Võ Văn Hoàng Tùng
Nguyễn Anh Quân
Uông Dương Bắc
Trần Đình Thủy
Võ Văn Dũng
Trần Văn Ninh
Tạ Trung Dũng
Hứa Quang Minh
Ngô Quang Kim
Hoàng Trọng Thắng
Lê Văn Bình
Nguyễn Vũ Quân
Nguyễn Đại Thắng
Hoàng Văn Linh
Nguyễn Anh Tú
Bùi Văn Hùng
Dương Nghiệp Lương
Võ Văn Chương
Phạm Tấn Tình
Nguyễn Thanh Khiết
Chu Trần Quang Đat
Võ Bay
Tô Hữu Sơn
Trương Đình Vũ
Huỳnh Chí Thành
Ngô Văn Khánh
Trần Thanh Tân
Nguyễn Khánh Nam
Nguyễn Cao Sơn
Nguyễn Hữu Du
Hoàng Ngọc Khánh
Lê Quốc Thắng
Lê Việt Tiến
Nguyễn Anh Tuấn
Đặng Tiến Đạt
Nguyễn Đình Thanh
Nguyễn Khánh Ngọc
Mai Công Trí
Lê Anh Vũ
Phạm Thanh Tâm
Lê Đăng Vũ
Nguyễn Thanh Hùng
Huỳnh Thanh Khiêm
Nguyễn Việt Nam
Lê Thanh Minh
Phan Minh Tùng
Bùi Thanh Long
Võ Anh Tuấn
Vũ Thưởng Thụ
Hoàng Hoa Thám
Nguyễn Tấn Lịch
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Cà Mau
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bộ Công An
Đà Nẵng
Bộ Công An
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Định
Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
Bộ Công An
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
Bình Định
Cà Mau
Đà Nẵng 2
Đà Nẵng 2
Thái Nguyên
Đà Nẵng 2
Bình Định
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Nguyên
Lâm Đồng
Bộ Công An
Hà Tây
Bộ Công An
Hà Nội
Hà Nội
Lâm Đồng
Hà Nội
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Nam
Đà Nẵng 2
Cà Mau
Quảng Bình
Quảng Bình
Quảng Nam
Đà Nẵng 2
Quảng Nam
Thái Nguyên
Quảng Bình
Quảng Nam
27w1
51b1
39b1
56w1
70w1
45b1
67w1
43w1
50b1
61b1
66w1
49b1
64w1
47b1
17b½
42b½
15w½
52w½
69b1
28w1
29b½
55w1
58b1
72b1
63b1
46b½
1b0
20b0
21w½
62b1
48w½
71b1
37w0
57w1
65w0
68w1
33b1
44w1
3w0
59w1
60w0
16w½
8b0
38b0
6w0
26w½
14w0
31b½
12w0
9w0
2w0
18b½
54b½
53w½
22b0
4b0
34b0
23w0
40b0
41b1
10w0
30w0
25w0
13b0
35b1
11b0
7b0
36b0
19w0
5b0
32w0
24w0
23b1
9w1
38w1
19b1
14b½
20w0
12b½
32b1
2b0
22w½
65b1
7w½
30b1
5w½
31w1
29w1
52b1
60b1
4w0
6b1
42w1
10b½
1w0
40w1
34w1
54w½
49w1
71w1
16b0
13w0
15b0
8w0
48b½
25b0
66b1
37b0
36w1
3b0
70b1
24b0
44b½
21b0
50w0
41w½
68b½
53b0
67b0
33w½
27b0
43b1
57b1
17w0
46w1
26b½
58w½
61w1
51w0
55b½
63w½
18w0
56b0
r1
59b½
69w1
11w0
35w0
47w1
45w½
64b0
39w0
28b0
r0
16w½
13b1
11b1
24w½
12w½
62w1
21w½
25w½
64w1
18b½
3w0
5b½
2w0
17b½
27b1
1b½
14w½
10w½
54b1
37w1
7b½
53w1
51b1
4b½
8b½
50b1
15w0
35b½
31b½
60b1
29w½
39b½
68w1
48w½
28w½
56w1
20b0
65w1
32w½
67w1
58w1
59w1
61b1
63b0
52w½
55w½
57w1
34b½
70w1
26w0
23w0
45b½
22b0
19w0
46b½
36b0
47b0
41b0
42b0
30w0
43w0
6b0
44w1
9b0
38b0
71b1
40b0
33b0
r1
49b0
66w0
r0
25b1
20w1
22w½
15b½
21b½
12b1
23b½
24b1
18w1
13w½
19b1
6w0
10b½
40w½
4w½
38w1
30b½
9b0
11w0
2b0
5w½
3b½
7w½
8w0
1w0
36w½
66b1
34w1
60w1
17w½
65b1
42w0
39b0
28b0
37b0
26b½
35w1
16b0
33w1
14b½
48b½
32b1
46w1
58b½
64b½
43b0
62b0
41w½
55b1
56b1
69b1
54w0
63w1
52b1
49w0
50w0
71w1
44w½
61w1
29b0
59b0
47w1
53b0
45w½
31w0
27w0
68w½
67b½
51w0
r1
57b0
r0
3w½
8b½
1b½
37w1
24w1
25w1
10w½
2w½
22b1
7b½
16w½
50b1
53w1
26b1
20b½
11b½
39w½
28w½
49b0
15w½
40b1
9w0
42b1
5b0
6b0
14w0
43w1
18b½
38b½
36b½
54w1
63b1
64w1
67w1
59w1
30w½
4b0
29w½
17b½
21w0
62w1
23w0
27b0
56w0
55w0
52w½
58w½
51b½
19w1
12w0
48w½
46b½
13b0
31b0
45b1
44b1
61b1
47b½
35b0
65w½
57w0
41b0
32w0
33b0
60b½
70b1
34b0
69w1
68b0
66w0
r1
r0
14b½
4w½
6w½
2b½
16b½
3b½
22w½
9b½
8w½
49w1
21b0
39w½
15b½
1w½
13w½
5w½
37b1
53b½
42w1
23b½
11w1
7b½
20w½
51w1
26w0
25b1
41b1
36w½
35w1
31w0
30b1
40w1
34b½
33w½
29b0
28b½
17w0
48b1
12b½
32b0
27w0
19b0
57w0
70w1
65b1
64b0
59b0
38w0
10b0
68b½
24b0
67w1
18w½
63w½
66w1
62w1
43b1
60w½
47w1
58b½
r1
56b0
54b½
46w1
45w0
55b0
52b0
50w½
71b0
44b0
69w1
r0
9w½
6b1
4b0
3w1
15w1
2w0
36b1
21w½
1b½
20b½
29w0
26b½
16w½
31b½
5b0
13b½
24w½
37w1
57b1
10w½
8b½
32w½
27b½
17b½
45b1
12w½
23w½
38b½
11b1
33b0
14w½
22b½
30w1
39b½
56w1
7w0
18b0
28w½
34w½
68w1
49b½
48w1
60b½
66b1
25w0
70b½
65w0
42b0
41w½
52w1
54w½
50b0
55b½
51b½
53w½
35b0
19w0
62b1
64w1
43w½
69b1
58w0
71w1
59b0
47b1
44w0
r1
40b0
61w0
46w½
63b0
r0
21b1
5w0
31w1
9b½
2b1
14b½
16b1
27w½
4w½
17w½
55w1
38w1
23b1
6w½
18w½
7w0
10b½
15b½
33w0
29b½
1w0
28b½
13w0
39w½
40w1
32b½
8b½
22w½
20w½
59w1
3b0
26w½
19b1
49w½
42b1
41b½
58b½
12b0
24b½
25b0
36w½
35w0
45w1
51w1
43b0
71w1
r1
61w1
34b½
53b½
44b0
65w1
50w½
56w1
11b0
54b0
63w1
37w½
30b0
68b1
48b0
66b1
57b0
67b0
52b0
62w0
64w1
60w0
70w1
69b0
46b0
r0
2w1
1b0
7b1
5w½
4b½
21w1
3w0
13b½
33b½
27b½
39b1
17b½
8w½
20b1
35b1
23b1
12w½
32w1
50b1
14w0
6b0
29w½
16w0
26b0
31b1
24w1
10w½
53b1
22b½
49b1
25w0
18b0
9w½
54b1
15w0
44w1
52w½
41w½
11w0
57w1
38b½
60b1
59b1
36b0
71b1
56b½
64b1
55b½
30w0
19w0
63w1
37b½
28w0
34w0
48w½
46w½
40b0
67b1
43w0
42w0
70w1
68w1
51b0
47w0
69w0
r1
58w0
62b0
65b1
61b0
45w0
r0
4b1
14w1
5b½
1w0
3w½
8b1
25b1
6w0
13w½
33w1
15b½
27w1
9b½
2b0
11w½
26w½
28b½
29b1
36w1
30b½
22w½
21b½
43b1
34w1
7w0
16b½
12b0
17w½
18w0
20w½
58b1
41w½
10b0
24b0
40b½
19b0
42w1
39b½
38w½
35w½
32b½
37b0
23w0
53w½
59w1
60w1
54w1
50w1
52b0
48b0
62b1
49w1
44b½
47b0
57b½
67w1
55w½
31w0
45b0
46b0
63b1
51w0
61w0
65w½
64b½
69b1
56b0
r1
66w0
71w1
70b0
r0
5w½
3b½
2w½
13b1
1b½
9w½
18w1
26b1
6b½
12w½
28w1
10b½
4w0
15w½
14b½
17b½
16w½
7b0
22b½
24w½
31b½
19w½
25w½
20b½
23b½
8w0
30w½
11b0
33b½
27b½
21w½
51b1
29w½
52w1
48w1
39w½
38b½
37w½
36b½
41b½
40w½
57w1
58b1
55b1
56w1
66b1
53b1
35b0
62w1
67b1
32w0
34b0
47w0
61b½
44w0
45b0
42b0
43w0
68b1
69w1
54w½
49b0
70b1
71b1
r1
46w0
50w0
59w0
60b0
63w0
64w0
r0
8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
2
0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ngô Lan Hương
Hồ Thị Thanh Hồng
Châu Thị Ngọc Giao
Phạm Thu Hà
Nguyễn Phi Liêm
Hà Mai Hoa
Nguyễn Hồng Nhung
Đàm Thị Thùy Dung
Đỗ Thu Thủy
Nguyễn Thị Bình
Lý Thanh Phương
Bùi Châu Ý Nhi
Lê Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngô Thị Thu Hà
Chu Thu Trang
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trần Thị Hạnh
Trần Thùy Trang
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Tuyết Nhung
Bùi Thúy Nga
Lê Thùy Linh
Nguyễn Mỹ Huyền
Nguyễn Thị Quỳnh Loan
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Định
Hà Nội
Bộ Công An
Bộ Công An
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Tây
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hà Tây
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Hà Tây
Hà Nội
Hà Tây
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
Hà Nội
Bộ Công An
Đà Nẵng
21w1
18w1
22w1
14b½
13b1
8w½
24w1
6b½
25b1
15w0
20b½
23w1
5w0
4w½
10b1
r1
19b1
2b0
17w0
11w½
1b0
3b0
12b0
7b0
9w0
15b½
5b½
9b0
20w1
2w½
11b½
17b½
14w½
3w1
21b1
6w½
16b0
23b0
8b½
1w½
12w1
7w½
19w0
18b1
4b0
10w0
25w1
13w1
r1
22b0
17w1
4w½
15w1
2b½
7b½
19w1
5w½
12b½
16w1
11w1
10b0
8w½
18w½
23w1
3b0
9b0
1b0
13b½
6b0
21w½
20b½
24b1
14b0
22w0
r1
9w½
16b1
14b0
7w½
10w1
22b1
4b½
17b½
1b½
5b0
24w1
15b0
21b½
3w1
12w1
2w0
8w½
r1
20w1
19b0
13w½
6w0
25w1
11b0
23b0
2b1
1w0
19w1
17b1
9b½
14w½
15w1
16w1
5w½
22w1
23b1
18b½
r1
6b½
7b0
8b0
4w0
12w½
3b0
25b1
24b1
10b0
11w0
21w0
20w0
4b1
11b1
7w1
1w0
14w½
9w½
3b0
10w½
6b½
8b½
2w0
17w1
15b0
5b½
13w1
19b0
12b0
22b½
16w1
r1
23w1
18w½
21b0
25b1
24w0
5w½
3w½
2b½
10b1
1b½
15b½
8w½
7b½
14b½
4w0
21b1
20b1
24w1
9w½
6w½
25w1
r1
23w1
22w1
12w0
11w0
19b0
18b0
13b0
16b0
14b1
9b1
5b1
6w½
3w0
4b½
12b½
15w½
2w0
18b1
19w1
7w½
25b1
1w0
8b½
17b½
16w½
10w0
11b0
24b1
22b0
21w1
r1
20w0
13w0
3b½
6b½
1w½
11b1
15b1
2w½
14w1
9b1
8w0
12w½
4w0
10b½
19w1
7b0
5w0
22w1
20b1
25b1
13b0
17w0
r1
16b0
24w0
23b1
18w0
7
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
3
1

ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:

1. TP.Hồ Chí Minh, 2. Đà Nẵng, 3.Bà Rịa - Vũng Tàu
1. Bình Định, 2. TP.Hồ Chí Minh, 3. Hà Nội
1. TP.Hồ Chí Minh, 2. Bình Định, 3. Đà Nẵng