GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2004
NATIONAL XIANGQI TEAM CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức tại TP Cần Thơ từ 10 đến 18/10.

The Championship was held from Oct. 10 to 18 in CanTho.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Đào Cao Khoa
Trềnh A Sáng
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Tôn Thất Nhật Tân
Trần Văn Ninh
Uông Dương Bắc
Phạm Quốc Hương
Trần Đình Thủy
Đặng Hùng Việt
Diệp Khai Nguyên
Nguyễn Vũ Quân
Phạm Tấn Tình
Lại Việt Trường
Nguyễn Anh Quân
Mai Thanh Minh
Võ Văn Dũng
Tô Thiên Tường
Nguyễn Trí Bình
Bùi Quốc Khánh
Hoàng Văn Linh
Trần Quốc Việt
Đào Quốc Hưng
Lại Lý Huynh
Hoàng Trọng Thắng
Nguyễn Hữu Hùng
Trương Lê Hoàng
Võ Văn Hoàng Tùng
Trần Quang Nhật
Nguyễn Anh Tú
Dương Nghiệp Lương
Võ Hồng Châu
Vy Văn Thái
Nguyễn Trường Sơn
Phan Hùng Chí
Trần Vinh
Huỳnh Linh
Lê Văn Bình
Võ Tiến Cường
Phan Tri Châu
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Văn Chung
Trần Đăng Quang
Trần Quyết Thắng
Nguyễn Anh Hoàng
Nguyễn Thanh Lưu
Lê Phan Trọng Tín
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Thanh Khiết
Nguyễn Đại Thắng
Võ Minh Nhất
Đỗ Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Hiền
Phạm Tuấn Linh
Đặng Cửu Tùng Lân
Trịnh Nhuận Triển
Vũ Huy Cường
Huỳnh Du
Mai Nhựt Phước
Ngô Quang Kim
Bùi Văn Hùng
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nguyễn Hữu Du
Phan Huy Cường
Ngô Hữu Nghĩa
Hứa Quang Hậu
Trần Thanh Linh
Nguyễn Phan Tân An
Phan Minh Tùng
Thái Minh Sang
Nguyễn Quang Sang
Dương Đắc Quang
Đỗ Thanh Trí
Nguyễn Trường Vân An
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Định
Hà Nội
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Cà Mau
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Định
Bộ Công An
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
Cần Thơ
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Vĩnh Long
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Cà Mau
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Vĩnh Long
Hà Nội
Gia Lai
Cần Thơ
Bộ Công An
Cần Thơ
Cần Thơ
Lâm Đồng
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Cần Thơ
Lâm Đồng
Cần Thơ
Cần Thơ
Cần Thơ
Gia Lai
Lâm Đồng
Vĩnh Long
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
68b1
62w1
37b½
49w1
67b½
36w½
56b1
39w1
63w1
20w½
69w1
55w0
73w1
40w1
38b½
26w½
53w1
27b½
58b1
10b½
41b1
65w½
r1
33b1
66b½
16b½
18w½
52b1
64b1
57b1
44b½
59w1
24w0
50w½
42w1
6b½
3w½
15w½
8b0
14b0
21w0
35b0
71w1
31w½
51w½
60b½
70w1
72b½
4b0
34b½
45b½
28w0
17b0
61b½
12b1
7w0
30w0
19w0
32b0
46w½
54w½
2b0
9b0
29w0
22b½
25w½
5w½
1w0
11b0
47b0
43b0
48w½
13b0
43w1
23b½
67w1
29b1
37w½
26b0
32w1
55b1
21b½
50b1
14b0
63b½
19b0
11w1
44w½
36b½
30b0
22w0
13w1
60w1
9w½
18b1
2w½
47w½
45w1
6w1
65b½
35w0
4w0
17w1
38w1
7b0
71b½
46b1
28b1
16w½
5b½
31b0
59b1
68w1
62b1
57w1
1b0
15b½
25b0
34w0
24b½
61w1
64w1
10w0
66w1
69b1
56w1
72w½
8w0
53b0
42b0
73b1
39w0
20b0
48b0
41w0
12w½
49b0
27w½
51b0
3b0
40b0
52w0
r1
33w½
54b½
58w0
30b1
26w1
34b1
14w1
39b1
17b½
35b1
19w0
48w1
23w1
49w1
66w½
37w1
4b0
52b1
65w1
6w½
45b½
8b1
22b½
25w½
20w½
10b0
51b1
21b½
2b0
36w1
44b1
58b½
1w0
47b½
53w1
50w1
3w0
7w0
27b0
13b0
46w1
5w0
43b0
55w½
72b1
40w1
28w0
18w½
38b0
31w½
9b0
11b0
33b0
24w0
15w0
32b0
70b1
41b½
69w1
73w1
29w½
61b½
63w0
59w½
68b1
60b1
r1
16b0
12b½
71w1
62w0
56b0
54w0
67b0
42w0
57b0
7w½
3b½
2w½
19b½
14w1
52w1
1b½
54b½
24b½
11b0
10w1
65b1
25b½
5b0
47w1
20b0
29b0
64w1
4w½
16w1
28b½
32b1
67w1
9w½
13w½
41w1
43b½
21w½
17w1
42b0
35w1
22w0
55b1
63b1
31b0
56w1
61w1
51w1
70w1
60w1
26b0
30w1
27w½
53b1
49b½
50b0
15b0
58w1
45w½
46w1
38b0
6b0
44w0
8w½
33w0
36b0
66b0
48b0
71w1
40b0
37b0
72w1
34w0
18b0
12w0
57w1
23b0
69b1
68w0
39b0
59b0
62b0
r1
4b1
24w1
31b1
1w0
22b½
62w1
19w½
43w1
11w½
38w½
9b½
40w½
20w0
36w1
42b½
39w1
63w1
44b1
7b½
13b1
29w1
5w½
30b1
2b0
33b1
34b1
54w0
48b½
21b0
23w0
3w0
51b1
25w0
26w0
37w½
14b0
35b½
10b½
16b0
12b½
50w0
15w½
8b0
18w0
59w1
72w1
66w1
28w½
58b1
41b1
32w0
53w1
52b0
27b1
67b1
64b1
70b1
49w0
45b0
71b1
73b1
6b0
17b0
56w0
68b1
47b0
55w0
65w0
r1
57w0
60w0
46b0
61w0
3w1
19b½
1b0
54b½
42w1
38b1
20b0
26b1
23b½
32b1
25b½
50b1
45b1
28b½
22w½
47b0
49b1
31w1
2w½
7w1
24b½
15b½
9w½
21w½
11w½
8w0
48w1
14w½
35w½
65b½
18b0
10w0
40b½
37b0
29b½
57b1
34w1
6w0
52w1
33w½
61b½
5b0
55b0
56b0
13w0
69w1
16w1
27b0
17w0
12w0
63b½
39b0
64w1
4w½
43w1
44w1
36w0
60b½
67w0
58w½
41w½
66b1
51w½
53b0
30w½
62w0
59b1
70b1
46b0
68w0
r1
r0
r0
20b1
8b½
54w1
25w1
19b½
11b½
18w1
2w½
47w1
28w½
6w½
37w1
26w0
55w1
21b½
38w½
27w½
7b0
5w½
1w0
15w½
23w½
22b½
42b½
4b0
13b1
17b½
10b½
62b1
45w1
56w½
33b0
32w1
65w1
49w0
39w½
12b0
16b½
36b½
48b½
66w1
24w½
61w0
63w0
30b0
67b1
9b0
40w½
35b1
68b1
57w0
60w0
58b½
3b0
14b0
31b½
51b1
53w½
r1
52b1
43b1
29w0
44b1
71w1
34b0
41b0
46w0
50w0
70w1
69b0
64b0
r0
r0
8w½
9w1
19w1
7b½
20w1
21w½
4w½
1b½
2b0
26b1
23b½
22w1
18b½
15b½
14w½
40b1
24b½
13w½
3b0
5b0
6b½
12b0
11w½
17w½
42w½
10w0
29b½
47w½
27w½
56b1
36b0
60b1
54b½
61b1
63b1
31w1
46w1
49b1
55b1
16w0
57b1
25b½
62b1
69b1
53b0
37b0
28b½
50b½
38w0
48w½
64b1
r1
45w1
33w½
39w0
30w0
41w0
59b0
58w1
32w0
34w0
43w0
35w0
51w0
67w1
68w0
65b0
66b1
44w0
71b1
70w0
r0
r0
2b½
1w½
5b½
12w0
3w½
20b1
8b½
7w½
19w1
15w½
21w1
4b1
50w1
23w1
10b½
37w1
54w1
30b½
9b0
6w0
11b0
26w½
14b0
39b½
47b½
22b½
42w1
33b½
38b1
18w½
65w1
48w½
28w½
36w0
41b0
34b1
16b0
29w0
24w½
59w1
35w1
27b0
56w1
60w1
58w1
49w0
25w½
32b½
46b1
13b0
55w1
68b1
61b½
17b0
51b0
43b0
67b1
45b0
40b0
44b0
53w½
63b0
62w1
70b½
31b0
69w1
57w0
52w0
66b0
64w½
r0
r0
r0
5w½
11b1
12w1
36b1
1b½
8w½
14w½
6b½
10b½
9w½
2w0
3b0
39b1
7b½
27w½
29b½
28b½
47w1
33w½
25b½
22w½
21b½
31w0
41w½
20w½
30w½
15b½
17w½
16w½
26b½
23b1
42b1
19b½
49b½
59w1
4w0
43w1
48b½
13w0
54b1
24b½
32w0
37b0
57b½
56b1
68w1
18b0
38w½
34w½
51w1
50b0
61w1
63w1
40w0
65b1
45w0
44w½
69w1
35b0
66w½
52b0
70w1
53b0
67w½
55w0
60b½
64b½
46b0
58b0
62b0
r0
r0
r0
9b½
5w½
4b0
3w1
2b½
14b1
12b½
10w½
1w½
8b½
27b1
7w½
29w1
6w0
16b½
15w½
18w½
17b½
32b½
24w½
33b½
37w½
49b1
20b½
40b½
31b½
11w0
41b½
13b0
36w½
26w½
19w½
21w½
52w1
48w1
30b½
22b½
53w1
47b1
25w½
28w½
63b1
50w1
54w1
57w1
55b1
39w0
35b0
23w0
43b0
62w1
34b0
38b0
44b0
46w0
66b1
45b0
61b1
65w1
70b1
58w0
51b0
42w0
68b1
59b0
56w0
69b0
64w0
67w1
60w0
r0
r0
r0
8.5
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
2.5
1.5
1
1

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lê Thị Hương
Hồ Thị Thanh Hồng
Châu Thị Ngọc Giao
Trần Tuệ Doanh
Nguyễn Phi Liêm
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Bùi Thúy Nga
Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo
Lý Thanh Phương
Hà Mai Hoa
Bùi Châu Ý Nhi
Đàm Thị Thùy Dung
Lê Thị Chinh
Nguyễn Mỹ Linh
Đỗ Thu Thủy
Nguyễn Tuyết Nhung
Cao Phương Thanh
Trần Thùy Trang
Nguyễn Thị Ngọc
Lê Thùy Linh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
Bộ Công An
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
13b1
7b1
12b1
10b1
15b1
8b½
2w0
6w½
17w½
4w0
14b0
3w0
1w0
11w1
5w0
20b1
9b½
19w0
18b1
16w0
16w1
14w1
4w1
3b0
19b1
9w½
11b1
17b0
6b½
12b1
7w0
10w0
20w½
2b0
18w1
1b0
8w1
15b0
5w0
13b½
2b1
1w0
5b½
19w1
3w½
10b½
9b0
13w0
7w1
6w½
20b1
18b1
8b1
17w½
16b0
15w1
14b½
12w0
4b0
11w0
3w1
5b1
1b0
9w½
2w0
14w1
20w1
18b1
4b½
13b0
15w1
19b1
10w1
6b0
11b0
17b1
16w0
8w0
12w0
7b0
9b1
16b1
13w1
12b½
6b½
5w½
17w1
14b1
1w0
11w1
10b0
4w½
3b0
8w0
19w1
2w0
7b0
20b1
15b0
18w0
5w1
3w½
2b½
7w1
1b0
16b1
4b0
12w1
10w1
9b0
13w½
8b0
11b½
18b1
17b1
6w0
15w0
14w0
20w1
19b0
4w½
6b1
8w0
1b½
16w1
2w0
15b1
3b1
13b½
18w1
12b½
11w½
9w½
19w1
7w0
5b0
20b1
10b0
14b0
17w0
8b½
4w1
6w½
2b0
9w1
3b½
10w1
1w½
5b0
7b0
19w1
17b½
14w½
13b½
20w½
18w0
12w½
16b1
11b0
15b½
7w1
8b1
14b1
5w1
4b0
11w½
1b0
2w0
15w½
17w1
6b½
20w1
18b0
3w0
9b½
19b½
10b0
13w1
16w½
12b0
8
7.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
1
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Bà Rịa-Vũng Tàu, 2. TP.Hồ Chí Minh, 3.Hà Nội
1. TP.Hồ Chí Minh, 2. Bình Định, 3. Bộ Công An
1. TP.Hồ Chí Minh, 2. Bà Rịa-Vũng Tàu, 3. Bình Định