dalat2007GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2007
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIPS 2007

Giải được tổ chức tại thành phố Đà Lạt từ 23-31/8/2007.

The championship was held in Da Lat city from 23-31 August, 2007.

NỮ - WOMEN

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Vo Hong Phuong CTH 17b1 38w1 2b½ 18w½ 8b1 12w½ 3b1 4w½ 7b1 13b1 5w½
2 Pham Le Thao Nguyen CTH 10w1 41b1 1w½ 19b1 12b1 3w½ 18b½ 8w½ 15b1 6b½ 4w½ 8
3 Bui Kim Le BDI 15b½ 45w1 25b1 4w1 18b1 2b½ 1w0 20w1 12b1 8w½ 6b½ 8
4 Nguyen Phuong Thao DAN 48w1 36b½ 11w1 3b0 9w1 27b1 24w½ 1b½ 13w½ 18w1 2b½
5 Do Thi Thuong BRV 46b1 34w1 18b0 8w0 40b1 17w1 21b1 13w0 20b1 12w1 1b½
6 Do Thi Diem Thuy HCM 29w1 27b½ 19w0 32b1 24w0 42b1 30w1 26b1 18b1 2w½ 3w½
7 Nguyen Thi Diem Huong BTR 13w1 18w0 30b½ 23w0 44b1 11b1 9w1 19b1 1w0 25w1 15b1
8 Luong Huyen Ngoc QNI 22b1 9w0 29w1 5b1 1w0 23b1 16w1 2b½ 24w½ 3b½ 10w½ 7
9 Nguyen Hoang Anh QDO 44w1 8b1 12b0 20w1 4b0 25w½ 7b0 21w1 26w½ 31b1 30w1 7
10 Pham Thi Hoa QDO 2b0 46w1 34b1 24b½ 14w0 37w1 13b0 28w1 27b1 22w1 8b½ 7
11 Huynh Mai Phuong Dung HCM 45b½ 47w1 4b0 14w0 43b1 7w0 37b½ 40w1 21b1 20w1 18b1 7
12 Pham Thi Ngoc Tu HCM 32w1 20b1 9w1 28b1 2w0 1b½ 14w½ 24b1 3w0 5b0 13w½
13 Tran Thi Kim Loan HPH 7b0 54w1 36w1 16b1 27w½ 19b0 10w1 5b1 4b½ 1w0 12b½
14 Cao Le Phuong Thanh LAN 19w½ 24b½ 41w½ 11b1 10b1 28w1 12b½ 18w0 22b0 30b½ 29w1
15 Do Thi Diem Huong HCM 3w½ 21b0 45w1 43b1 19w0 32b1 27w1 16b1 2w0 24b1 7w0
16 Bui Thi My Hang LAN 51b1 28w0 39b1 13w0 22b1 30w1 8b0 15w0 23b½ 27w1 25b1
17 Vo Phuong Nghi QDO 1w0 30b0 52w1 31b1 35w1 5b0 29w½ 27b0 42w1 41b1 24w1
18 Le Phu Nguyen Thao CTH 54w1 7b1 5w1 1b½ 3w0 26b1 2w½ 14b1 6w0 4b0 11w0 6
19 Le Thi Ha HPH 14b½ 23w1 6b1 2w0 15b1 13w1 20b0 7w0 25b0 34w1 22b½ 6
20 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 37w1 12w0 48b1 9b0 33w1 29b1 19w1 3b0 5w0 11b0 26b1 6
21 Vo Thi Bich Lieu BTR 23b½ 15w1 27w½ 33b1 28w1 24b0 5w0 9b0 11w0 36b1 35w1 6
22 Le La Tra My BDI 8w0 44b1 43w½ 36b½ 16w0 49b1 31w½ 32b1 14w1 10b0 19w½ 6
23 Le Thi Minh Tho CTH 21w½ 19b0 31w1 7b1 26w0 8w0 43b1 41b½ 16w½ 35b½ 38w1 6
24 Le Nguyen Da Hien DAN 47b½ 14w½ 38b1 10w½ 6b1 21w1 4b½ 12w0 8b½ 15w0 17b0
25 Hoang Le My Anh DAN 49w1 31b1 3w0 27b0 36w1 9b½ 26w0 35b1 19w1 7b0 16w0
26 Huynh Thi Hong Suong DTH 33b0 35w1 40b1 30w½ 23b1 18w0 25b1 6w0 9b½ 29b½ 20w0
27 Nguyen Thu Trang HPH 53b1 6w½ 21b½ 25w1 13b½ 4w0 15b0 17w1 10w0 16b0 42w1
28 Pham Thi Thu Hien QBI 43w1 16b1 33w1 12w0 21b0 14b0 35w½ 10b0 41w½ 48b1 31w½
29 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 6b0 53w1 8b0 48w1 38b1 20w0 17b½ 34w1 31b½ 26w½ 14b0
30 Nguyen Thi Diem Trang CTH 38b0 17w1 7w½ 26b½ 41w1 16b0 6b0 39w1 37b1 14w½ 9b0
31 Tran Le Tu Uyen BRV 50b1 25w0 23b0 17w0 46b1 40w1 22b½ 42b1 29w½ 9w0 28b½
32 Do Thu Huong HPH 12b0 52w1 37b½ 6w0 45b1 15w0 36b1 22w0 34b0 46w1 39b1
33 Do Thuy Duong QDO 26w1 39b1 28b0 21w0 20b0 34w0 38b½ 37w0 51b1 45w1 41w1
34 Ho Thi Tinh BDI 42w1 5b0 10w0 35b0 51w1 33b1 41w½ 29b0 32w1 19b0 43w½ 5
35 Duong Tuong Vy BDI 39w0 26b0 47b1 34w1 17b0 38w1 28b½ 25w0 44b1 23w½ 21b0 5
36 Do Huu Thuy Trang BDU 40b1 4w½ 13b0 22w½ 25b0 45w½ 32w0 50b1 38b½ 21w0 48w1 5
37 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 20b0 50w1 32w½ 41b½ 42w½ 10b0 11w½ 33b1 30w0 38b0 49w1 5
38 Tran Thi Ha Minh DAN 30w1 1b0 24w0 49b1 29w0 35b0 33w½ 46b1 36w½ 37w1 23b0 5
39 Tran Le Dan Thuy BTR 35b1 33w0 16w0 42b0 52w1 41b0 51w1 30b0 49w1 43b1 32w0 5
40 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 36w0 49b1 26w0 51b1 5w0 31b0 48w1 11b0 43w0 53b1 50b1 5
41 Phan Nguyen Mai Chi DAN 52b1 2w0 14b½ 37w½ 30b0 39w1 34b½ 23w½ 28b½ 17w0 33b0
42 Nguyen Truong Bao Tran CTH 34b0 48w0 46b1 39w1 37b½ 6w0 44b1 31w0 17b0 47w1 27b0
43 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 28b0 51w1 22b½ 15w0 11w0 50b1 23w0 49b½ 40b1 39w0 34b½
44 Nguyen Hong Phuc LAN 9b0 22w0 50b½ 47w1 7w0 52b1 42w0 45b1 35w0 49b0 54w1
45 Hoang Thai Linh LAN 11w½ 3b0 15b0 50w1 32w0 36b½ 49w½ 44w0 54b1 33b0 53w1
46 Mai Thuy Trang BDU 5w0 10b0 42w0 54b1 31w0 51b½ 47w1 38w0 53b1 32b0 52w1
47 Chau Thi Yen Quyen DTH 24w½ 11b0 35w0 44b0 50b0 54w1 46b0 53w1 52w1 42b0 51w1
48 Tran Thi Mong Thu BTR 4b0 42b1 20w0 29b0 49w0 53w1 40b0 52b1 50w1 28w0 36b0 4
49 Nguyen Thi Thu Trang BDU 25b0 40w0 54b1 38w0 48b1 22w0 45b½ 43w½ 39b0 44w1 37b0 4
50 Nguyen Le Hang LAN 31w0 37b0 44w½ 45b0 47w1 43w0 53b1 36w0 48b0 54b1 40w0
51 Doan Thanh Truc BDU 16w0 43b0 53b1 40w0 34b0 46w½ 39b0 54w1 33w0 52b1 47b0
52 Truong Minh Trang BCA 41w0 32b0 17b0 53w1 39b0 44w0 54b1 48w0 47b0 51w0 46b0 2
53 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 27w0 29b0 51w0 52b0 54w1 48b0 50w0 47b0 46w0 40w0 45b0 1
54 Le Thi Thuy Nga BCA 18b0 13b0 49w0 46w0 53b0 47b0 52w0 51b0 45w0 50w0 44b0 0

ĐỒNG ĐỘI: 1. Cần Thơ (44), 2. TP.HCM (44),3.Quân Đội (69)

NAM - MEN

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts
1 Tu Hoang Thong HCM 66b1 2w1 10b1 6w1 3b½ 9w½ 5b½ 18w1 4b½ 15w1 7w½
2 Nguyen Duc Hoa CTH 78w1 1b0 64w1 16b1 40w1 22b1 3w0 9w½ 10b1 24w1 6b1
3 Tu Hoang Thai HCM 70b1 53w1 34b1 18b1 1w½ 19w½ 2b1 5w½ 6b0 9w1 4b½ 8
4 Nguyen Van Huy BNI 36b1 7w½ 25b½ 53w1 9b0 26w1 13w1 14b1 1w½ 18b1 3w½ 8
5 Pham Chuong HCM 54w½ 39b1 41w1 7b1 18w½ 14b1 1w½ 3b½ 19w½ 6w0 21b1
6 Hoang Canh Huan DAN 80b1 21w1 32b1 1b0 20w½ 25w1 10b½ 15w½ 3w1 5b1 2w0
7 Dinh Duc Trong BRV 75w1 4b½ 8w½ 5w0 58b1 28w½ 57b1 11w1 15b½ 19w1 1b½
8 Nguyen Tran Quang Minh QDO 49b1 13w½ 7b½ 25w½ 36b0 46w1 31b1 21w½ 12b½ 23w1 18w1
9 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 45w1 29b1 20w½ 23b½ 4w1 1b½ 11w½ 2b½ 22w1 3b0 16w½ 7
10 Tran Thanh Tu DTH 64w1 55b1 1w0 21b1 29w1 13b½ 6w½ 20b½ 2w0 22b½ 27w1 7
11 Vu Tien Manh BNI 76w1 19w½ 35b0 41b1 54w1 31w1 9b½ 7b0 26w1 21w½ 12b½ 7
12 Bao Khoa LDO 67w1 41b½ 37w1 22b½ 19w0 16b½ 27w1 39b½ 8w½ 30b1 11w½ 7
13 Nguyen Thien Viet DAN 58w1 8b½ 77w1 20b½ 23w½ 10w½ 4b0 34b½ 45w1 27b½ 24b1 7
14 Tran Quoc Dung DTH 57b0 33w1 46b1 28w1 24b1 5w0 23b1 4w0 21b0 36w1 25b1 7
15 Nguyen Van Thanh DAN 47w0 65b1 27w½ 37b½ 62w1 29b1 34w1 6b½ 7w½ 1b0 22w1 7
16 Phan Anh Son QDO 77w½ 40b½ 66b1 2w0 53b1 12w½ 21b0 43w1 28b1 35w1 9b½ 7
17 Nguyen Anh Tuan QDO 30b0 79w1 70b½ 27w½ 31b0 33w0 51b1 47w1 58b1 39w1 26b1 7
18 Bao Quang DAN 72b1 28w1 24b1 3w0 5b½ 38w1 19b1 1b0 20w1 4w0 8b0
19 Ngo Ngoc Quang HCM 27w1 11b½ 61w1 35w½ 12b1 3b½ 18w0 28w1 5b½ 7b0 20w½
20 Nguyen Thai Binh CTH 79b1 30w1 9b½ 13w½ 6b½ 36w½ 37b1 10w½ 18b0 25w½ 19b½
21 Dam Cong Tung BNI 69w1 6b0 30w1 10w0 57b½ 54b1 16w1 8b½ 14w1 11b½ 5w0
22 To Quoc Khanh QDO 46b1 38w1 23b½ 12w½ 35b1 2w0 36b½ 25w1 9b0 10w½ 15b0 6
23 Bui Duc Tiep HNO 62w1 48b1 22w½ 9w½ 13b½ 34b½ 14w0 27b½ 57w1 8b0 31w½ 6
24 Doan Van Duc QDO 33b1 57w1 18w0 42b1 14w0 37b0 49w1 58w1 39b1 2b0 13w0 6
25 Le Quang Long HCM 60w1 35b½ 4w½ 8b½ 77w1 6b0 40w1 22b0 34w1 20b½ 14w0 6
26 Dang Duy Linh DAN 68w1 34b0 45w1 29b0 64w1 4b0 47w1 36w1 11b0 41b1 17w0 6
27 Pham Xuan Dat QDO 19b0 76w1 15b½ 17b½ 42w1 35w1 12b0 23w½ 40b1 13w½ 10b0 6
28 Nguyen Ngoc Phung HCM 63w1 18b0 47w1 14b0 65w1 7b½ 30w1 19b0 16w0 29b½ 56w1 6
29 Bui Quy Hung QNI 56b1 9w0 50b1 26w1 10b0 15w0 41b½ 44w½ 46b1 28w½ 32b½ 6
30 Tran Ngoc Lan HNO 17w1 20b0 21b0 80w1 43b½ 32w1 28b0 38w1 37b1 12w0 33b½ 6
31 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 37w½ 61b0 69w1 55b1 17w1 11b0 8w0 45b0 62w1 60b1 23b½ 6
32 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 65w1 47b1 6w0 34w½ 38b0 30b0 45w0 63b1 50w1 57b1 29w½ 6
33 Vu Phi Hung QNI 24w0 14b0 74w1 58b0 73w1 17b1 77w1 40b0 60w½ 34b1 30w½ 6
34 Nguyen Thanh Nghia HCM 73b1 26w1 3w0 32b½ 59b1 23w½ 15b0 13w½ 25b0 33w0 62w1
35 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 50b1 25w½ 11w1 19b½ 22w0 27b0 63w1 37w½ 36b½ 16b0 47w½
36 Quach Phuong Minh CTH 4w0 75b1 55w½ 61b1 8w1 20b½ 22w½ 26b0 35w½ 14b0 43w½
37 Duong Thuong Cong DTH 31b½ 44w1 12b0 15w½ 63b1 24w1 20w0 35b½ 30w0 40w½ 39b½
38 Nguyen Minh Tuan HCM 74w1 22b0 48w1 40b½ 32w1 18b0 39w0 30b0 52w1 45b½ 41w½
39 Nguyen Manh Truong BRV 42b½ 5w0 51b1 43w0 70b1 59w1 38b1 12w½ 24w0 17b0 37w½
40 Nguyen Van Hai HNO 51b½ 16w½ 57b1 38w½ 2b0 43w1 25b0 33w1 27w0 37b½ 46b½
41 Ngo Trung Tin LAN 43b1 12w½ 5b0 11w0 45w1 77b½ 29w½ 42b½ 53b1 26w0 38b½
42 Do Minh Phung DAN 39w½ 54b½ 49w1 24w0 27b0 65b½ 62w1 41w½ 44b½ 56b½ 48w½
43 Phan Dinh Nhat Khanh LDO 41w0 67b1 54w0 39b1 30w½ 40b0 65w1 16b0 61w1 44w½ 36b½
44 Nguyen Minh Thanh KHO 61w½ 37b0 80b½ 47w1 60w0 64b½ 55w1 29b½ 42w½ 43b½ 45w½
45 Le Cong Cuong QNI 9b0 56w1 26b0 50w½ 41b0 52w1 32b1 31w1 13b0 38w½ 44b½
46 Tran Quoc Doan BDU 22w0 74b1 14w0 49b½ 52w1 8b0 60w½ 54b1 29w0 63b1 40w½
47 Nguyen Trong Hung BDI 15b1 32w0 28b0 44b0 74w1 71w1 26b0 17b0 68w1 53w1 35b½
48 Le Thanh Liem DTH 59b1 23w0 38b0 57w0 72b1 58w0 75b1 61b½ 55w½ 66w1 42b½
49 Nguyen Binh Nguyen BDU 8w0 58b1 42b0 46w½ 55w½ 61b1 24b0 53w0 70b½ 65w1 63w1
50 Bui Dac Khuong BDU 35w0 60b1 29w0 45b½ 61w½ 55b½ 67w½ 56b½ 32b0 59w1 58b1
51 Nguyen Huy Hoang QNI 40w½ 77b0 39w0 52b½ 69w1 63b0 17w0 74b1 67w1 55b½ 60w1
52 Phan Trong Viet BRV 53b0 70w0 79b1 51w½ 46b0 45b0 68w1 75w1 38b0 61b1 57w1
53 Ton Nu Hong An LDO 52w1 3b0 63w1 4b0 16w0 62b½ 54w½ 49b1 41w0 47b0 67w1 5
54 Nguyen Vu Long BRV 5b½ 42w½ 43b1 59w½ 11b0 21w0 53b½ 46w0 69b1 58w½ 55w½ 5
55 Ly Quoc Long CTH 71b1 10w0 36b½ 31w0 49b½ 50w½ 44b0 65w1 48b½ 51w½ 54b½ 5
56 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 29w0 45b0 75w1 64b0 80b1 66w1 58b0 50w½ 59b1 42w½ 28b0 5
57 Nguyen Hung Cuong HNO 14w1 24b0 40w0 48b1 21w½ 60b1 7w0 59w1 23b0 32w0 52b0
58 Phan Trong Binh BRV 13b0 49w0 76b1 33w1 7w0 48b1 56w1 24b0 17w0 54b½ 50w0
59 Nguyen Van Toan Thanh QDO 48w0 62b1 68w1 54b½ 34w0 39b0 64w1 57b0 56w0 50b0 72w1
60 Pham Quang Hung QDO 25b0 50w0 67b½ 75w1 44b1 57w0 46b½ 70w1 33b½ 31w0 51b0
61 Pham Minh Tai BNI 44b½ 31w1 19b0 36w0 50b½ 49w0 71b1 48w½ 43b0 52w0 70b1
62 Cam Dang Khoa BCA 23b0 59w0 71b1 72w1 15b0 53w½ 42b0 66w1 31b0 70w1 34b0
63 Le Tran Minh Nhat CTH 28b0 72w1 53b0 68b1 37w0 51w1 35b0 32w0 64b1 46w0 49b0 4
64 Nguyen Dinh Dung CTH 10b0 71w1 2b0 56w1 26b0 44w½ 59b0 67b½ 63w0 69w½ 75b½ 4
65 Tran Quoc Hung KHO 32b0 15w0 73b1 66w1 28b0 42w½ 43b0 55b0 78w1 49b0 68w½ 4
66 Dao Thien An DTH 1w0 78b1 16w0 65b0 67w½ 56b0 76w1 62b0 73w1 48b0 79b½ 4
67 Truong Thanh Lam BDU 12b0 43w0 60w½ 69b½ 66b½ 70w½ 50b½ 64w½ 51b0 71w1 53b0 4
68 Nguyen Minh Don BCA 26b0 73w1 59b0 63w0 71b0 74w½ 52b0 80w1 47b0 76w1 65b½ 4
69 Tran Ngoc Sang BCA 21b0 80w½ 31b0 67w½ 51b0 75w0 79b1 72b1 54w0 64b½ 73w½ 4
70 Nguyen Quang Duc LDO 3w0 52b1 17w½ 77b0 39w0 67b½ 73w1 60b0 49w½ 62b0 61w0
71 Pham Huynh Hieu Trung LDO 55w0 64b0 62w0 76b1 68w1 47b0 61w0 78b½ 72w½ 67b0 74b½
72 Nguyen Duy Anh LAN 18w0 63b0 78w1 62b0 48w0 76b½ 74b½ 69w0 71b½ 79w1 59b0
73 Doan Nguyen Trung Tin LDO 34w0 68b0 65w0 78b1 33b0 80w1 70b0 76w½ 66b0 75w½ 69b½
74 Dinh Duc Thinh BCA 38b0 46w0 33b0 79w1 47b0 68b½ 72w½ 51w0 76b½ 78b½ 71w½
75 Doan Phu An LDO 7b0 36w0 56b0 60b0 78w1 69b1 48w0 52b0 79w½ 73b½ 64w½
76 Nguyen Chanh Thang KHO 11b0 27b0 58w0 71w0 79b1 72w½ 66b0 73b½ 74w½ 68b0 78w1
77 Dang The Nam HNO 16b½ 51w1 13b0 70w1 25b0 41w½ 33b0 --- --- --- --- 3
78 Nguyen Thanh Nam LAN 2b0 66w0 72b0 73w0 75b0 79w1 80b1 71w½ 65b0 74w½ 76b0 3
79 Nguyen Huu Nhat Huy LDO 20w0 17b0 52w0 74b0 76w0 78b0 69w0 --1 75b½ 72b0 66w½ 2
80 Tran Cong Binh KHO 6w0 69b½ 44w½ 30b0 56w0 73b0 78w0 68b0 --- --- --- 1

ĐỒNG ĐỘI: 1. TP.HCM (28), 2. Đà Nẵng (52), 3.Quân Đội (63)

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com