ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN V - 2006
MÔN CỜ VUA TIÊU CHUẨN
5th NATIONAL SPORT FESTIVAL 2006 - STANDARD CHESS EVENT

dhtdtt2006Đại hội TDTT toàn quốc - môn cờ vua tiêu chuẩn được tổ chức từ ngày 13/9 đến 23/9/2006 tại TP. Cần Thơ.

The 5th Sports Festival - Standard chess event was held from 13-23 September, 2006 in Can Tho city.

cantho2007

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Đào Thiên Hải
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Nguyễn Anh Dũng
Trần Anh Trí
Lê Quang Liêm
Phạm Chương
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Bùi Vinh
Từ Hoàng Thái
Trần Thanh Tú
Hoàng Nam Thắng
Từ Hoàng Thông
Bảo Quang
Dương Thế Anh
Đinh Đức Trọng
Phạm Đức Thắng
Nguyễn Thái Bình
Hoàng Cảnh Huấn
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thiện Việt
Võ Thành Ninh
Nguyễn Trần Quang Minh
Lý Hồng Nguyên
Tô Quốc Khanh
Trần Mạnh Tiến
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Sơn
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Ngọc Phụng
Bảo Khoa
Đoàn Văn Đức
Ngô Ngọc Quang
Tôn Thất Như Tùng
Bùi Quý Hùng
Nguyễn Giang Sơn
Đàm Công Tùng
Nguyễn Hoàng Nam
Võ Minh Hoàng
Lê Thanh Minh
Bùi Đức Tiệp
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Thanh Phúc
Đặng Thế Nam
Phạm Bích Ngọc
Vũ Tiến Mạnh
Tô Ngọc Minh
Lều Tuấn Linh
Nguyễn Hoàng Chính
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Phạm Minh Tài
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Minh Tuấn
Đồng Bảo Nghĩa
Ngô Ninh
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Ngọc Hiệp
Trần Tuấn Minh
Nguyễn Thanh Bình
Phan Đình Nhật Khánh
Nguyễn Minh Hoàng
Lê Hữu Thái
Lý Quốc Long
Đỗ Minh Phụng
Thái Minh Hải
Nguyễn Khương Duy
Dương Thượng Công
Đặng Duy Linh
Lê Trọng Đề Toàn
Trịnh Bình Nguyên
Nguyễn Văn Thành
Tôn Nữ Hồng Ân
Nguyễn Phước Toàn
Nguyễn Hà Phương
Võ Duy Thoại
Đoàn Thị Vân Anh
Bùi Trọng Hào
Nguyễn Thành Luân
Vũ Quân
Nguyễn Xuân Quang
ĐTH
KGI
QNI
ĐAN
HCM
HCM
ĐTH
HNO
HCM
ĐTH
ĐAN
HCM
ĐAN
ĐTH
BRV
KGI
CTH
ĐAN
BNI
CTH
ĐAN
KGI
QĐO
HCM
QĐO
HPH
QĐO
QĐO
ĐTH
HCM
LĐO
QNI
HCM
HCM
QNI
QĐO
BNI
HĐU
CTH
QBI
HNO
QĐO
HCM
HNO
KGI
BNI
QNI
QNI
BĐI
BRV
LĐO
BNI
ĐAN
BCA
HCM
BGI
PYE
HCM
BRV
HCM
HNO
CTH
LĐO
NBI
LĐO
BRV
ĐAN
LĐO
ĐON
ĐTH
ĐAN
THO
PYE
BĐI
LĐO
CTH
BGI
PYE
BGI
BNI
PYE
HNO
BRV
70w1
27w1
65b1
44w1
36b0
71w1
23w½
57w1
47b1
63b1
60w1
43b1
56b½
48b1
46b½
79w1
78w1
41b½
68w1
35b1
66b1
32w1
7b½
55b½
82b1
83w1
2b0
51w1
80b1
74w1
75w1
22b0
67w1
72b1
20w0
5w1
54w½
69b½
64w1
81w1
18w½
76b1
12w0
4b0
53b0
15w½
9w0
14w0
58b0
77b1
28b0
r1
45w1
37b½
24w½
13w½
8b0
49w1
62w1
11b0
73b1
59b0
10w0
39b0
3w0
21w0
33b0
19b0
38w½
1b0
6b0
34w0
61w0
30b0
31b0
42w0
50w0
17b0
16b0
29w0
40b0
25w0
26b0
25b1
20b½
40w1
50b1
56w1
61b1
18b0
16b½
30w1
53w1
59b1
58w½
69w1
31w1
26w½
8w½
52b½
7w1
42b1
2w½
39w½
29b1
37w1
46w1
1w0
15b½
82w1
34b½
22w0
9b0
14b0
80w1
36b½
28w½
57b1
33w½
23b0
55w½
21b½
3b0
54b½
19w0
79b1
77w1
67w1
24b0
49b½
74b0
47w½
4w0
72w1
17w½
10b0
41w½
38b½
5b0
35w0
12b½
11w0
76w1
6w0
66w1
83b1
r1
81b1
62b0
45b0
75w½
13b0
78w1
73w0
51b0
71b1
48w1
68b½
60b0
44b0
70b0
43w0
32b0
65w0
27b0
63w0
19w1
16w1
11b0
9w½
27b1
14w1
68w1
20w0
4b½
22b1
3w1
34b1
39b½
6b0
43b1
2b0
23w½
38b½
1b0
8b1
26b1
10w0
17b½
58b1
51b1
21w0
5w0
36w½
55b1
60w½
74w1
40b½
52w1
12w0
59w1
28b½
69w1
18w½
13w½
32w½
62w½
63b1
15w0
45w0
44b1
49w1
56w1
81w1
46b0
53b0
25w0
33b0
50w1
65b1
29w0
47b0
75b0
24w0
35b0
30b½
64b0
41b½
42w0
61w1
54w0
79w1
80w1
7b0
37b0
73b0
72b1
71w0
70w1
31b0
57w1
78b0
82b1
76w1
66b0
67b0
48b0
77w0
r0
6b½
21b1
45w1
12b½
31w1
1w½
37b1
54b1
33w½
11w1
10b0
4w½
53w1
39w1
36w1
32b1
18b1
17w0
35w1
24b½
2w0
23b½
22w½
20w½
73w0
30w0
67b½
42b1
64w1
26b1
5b0
16w0
9b½
75b1
19b0
15b0
7w0
47b0
14b0
60b0
52b½
28w0
78b1
61b½
3b0
59b0
38w1
77b1
56b1
55w½
74b0
41w½
13b0
8w0
50b½
49w0
72w0
62b1
46w1
40w1
44w½
58w0
68b½
29b0
71b1
70b½
27w½
63w½
82w1
66w½
65w0
57b1
25b1
51w1
34w0
79w1
48w0
43w0
76b0
81w0
80b1
69b0
r0
10w1
6w½
24b1
14w½
11b0
2b½
29w½
58w1
17b½
1b0
5w1
33b½
28b½
4b½
20b1
23w½
9w½
39b½
73b½
15w0
30b0
47w1
16b½
3w0
43b1
51b1
75w1
13w½
7b½
21w1
35w0
49b1
12w½
60w½
31b1
54w1
55b1
67w1
18w½
69w1
74w1
53b½
25w0
50w1
48w0
62w0
22b0
45b1
32w0
44b0
26w0
65b1
42w½
36b0
37w0
77w1
79b1
8b0
64b1
34b½
66b0
46b1
70w1
59w0
52w0
61w1
38b0
81b1
40b0
63b0
76b½
78w1
19w½
41b0
27b0
71w½
56b0
72b0
57w0
82b1
68w0
80w0
r0
3b½
10b1
1w½
8w0
30w1
12b0
48b1
4b1
73w1
2w0
15b0
6w1
22w1
33w½
11w1
60b1
19b0
27w1
17w1
36w1
47w1
13b0
24w½
23b½
41w1
42b1
18b0
29b1
28w0
5b0
68b1
38w0
14b½
35b0
34w1
20b0
63w1
32b1
62b1
44w½
25b0
26w0
54b½
40b½
72w1
75b1
21b0
7w0
55w1
56w½
80b1
59w1
74b1
43w½
49b0
50b½
81w1
66w1
52b0
16w0
71w1
39w0
37b0
65w½
64b½
58b0
70b1
31w0
76w0
67w0
61b0
45b0
9b0
53w0
46w0
69b1
78w1
77b0
82w1
51w0
57b0
79b0
r0
15w1
9w½
28b½
39b1
10b1
52w1
25w1
19w1
2b½
5w0
20w0
13b0
12w1
16b1
1b0
14w0
37w0
24b½
8b0
11b1
53b1
30w1
38b½
18w½
7b0
58w½
49w0
3w½
73b1
22b0
60w1
76b1
35w½
48w1
33b½
45w1
17b1
23w½
4w0
41b1
40w0
66b1
62w1
59b½
36b0
64w1
54w½
34b0
27b1
72b0
77w1
6b0
21w0
47b½
69w1
57w½
56b½
26b½
44w½
31b0
67b1
43b0
65b1
46b0
63w0
42w0
61w0
74b0
55b0
71b0
70w1
50w1
29w0
68w1
78b0
32w0
51b0
75w1
80b½
79w½
82w0
81b1
r0
2b½
1w½
7w1
35b1
14w1
9b½
3b0
13w1
6w½
23b½
58b1
29w1
8b0
5b0
28w½
52b1
32b1
40w1
33w1
22w1
37w1
20b0
10w½
34b0
36w½
61b1
71b1
15b½
12b0
53w1
38w½
17w0
19b0
24w1
4w0
25b½
21b0
31b½
44b½
18b0
60b1
46w0
49b1
39w½
73w1
42b1
74w1
72w1
43w0
76w1
54b0
16w0
30b0
51w1
62b½
64b½
66w1
11w0
63b1
41w0
26w0
55w½
59w0
56w½
67b½
57b0
65w½
78w1
77b1
82b½
27w0
48b0
45b0
47b0
80w1
50b0
69w0
68b0
81w1
75b0
79b0
70w½
r0
8w1
5b½
20w½
15w½
2w½
19w0
21w1
1b0
13b½
36b1
18w1
28b½
9w½
34w1
4b½
26b1
35w½
11b0
6b1
3b½
7b0
31w1
29b1
47w1
46b1
16w0
63w1
12w½
23w0
43b½
22b0
73b1
37b0
14b0
17b½
10w0
33w1
59b1
58w1
48w1
44w½
52w1
30w½
41b½
54b0
25w0
24b0
40b0
61b½
74b1
67w½
42b0
57w0
45w1
64w1
68w1
53b1
39b0
38w0
72b0
49w½
65b1
27b0
55b0
62w0
71w1
51b½
56b0
79w1
80w1
66b0
60w1
32w0
50w0
76b1
75w0
81b1
82w1
69b0
70b0
77w0
78b0
r0
20b1
19b1
8b½
38b1
15b1
25b1
12b½
3w½
11w½
37w1
9b½
7w½
14b½
13w½
5w0
28w1
43b1
34w1
2w0
1w0
22w1
21b0
40w1
35b1
6w0
39w1
33b1
16b0
36w½
54w1
57b1
59w1
27w0
18b0
24w0
29b½
10b0
4w0
26b0
23b0
46b1
44b½
17w0
42w½
55w½
41w0
62b½
61w½
72w1
52w1
69b1
50b0
63b1
30b0
45b½
58b1
31w0
56w0
32b0
82b1
48b½
47w½
53w0
78b1
77b1
75b1
73w1
79w1
51w0
74w½
81w1
49b0
67b0
70b½
66w0
80b1
65w0
64w0
68b0
76w0
71b0
60w0
r0
5w½
8w1
16w1
19w1
1b½
21w1
20w1
2b0
14w½
13b½
12w½
11b½
10w½
9b½
23w1
3b0
30w1
28b1
4b0
7b0
6b0
41w1
15b0
26w½
37b1
24b½
38w1
18w0
56b1
17b0
32w½
31b½
54b1
44w½
42b½
50w½
25w0
27b0
49w½
43w½
22b0
35w½
40b½
34b½
66b1
61b1
67w1
59b1
39b½
36b½
62w1
72w1
58w½
33w0
57w½
29w0
55b½
53b½
48w0
65w½
46w0
51b0
82b1
68w½
60b½
45w0
47b0
64b½
73b1
76b1
74b1
52b0
69w0
71w0
81b0
70w0
80b½
79b½
78w½
77w½
75w1
63w0
r0
9
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2
2
1.5
0

ĐỒNG ĐỘI: 1.Đồng Tháp (32), 2.TP.HCM (32), 3.Đà Nẵng (46), 4.Kiên Giang (85), 5.Quân Đội (103), 6.Quảng Ninh (117), 7.Cần Thơ (138), 8.Hà Nội (154), 9.Bắc Ninh (154), 10.Bà Rịa - Vũng Tàu (190), 11.Lâm Đồng (210), 12.Phú Yên (289)

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Nguyễn Thị Thanh An
Đặng Bích Ngọc
Phạm Lê Thảo Nguyên
Lê Thị Phương Liên
Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Phú Nguyên Thảo
Nguyễn Ngân Bình
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Lê Kiều Thiên Kim
Trần Thị Kim Loan
Lương Nhật Linh
Võ Hồng Phượng
Phạm Thị Ngọc Tú
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Hoàng Trân Châu
Huỳnh Mai Phương Dung
Nguyễn Thị Mai Hưng
Lê Thị Minh Thơ
Võ Thị Kim Phụng
Hoàng Thị Bảo Trâm
Hoàng Thị Như Ý
Bùi Kim Lê
Bùi Thị Như Mỹ
Nguyễn Thị Thu Quyên
Nguyễn Thị Diễm Trang
Lương Minh Huệ
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phạm Thị Hải Yến
Lê Lã Trà My
Vũ Phương Thảo
Nguyễn Thu Trang
Huỳnh Hoa Minh Nhật
Nguyễn Thị Thúy
Đàm Thùy Linh
Phạm Thị Linh Nhâm
Nguyễn Hồng Minh
Hòang Lê Mỹ Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Hoàng Anh
Lê Nguyên Dạ Hiền
Ngô Diệu Hoa
Đỗ Thùy Dương
Lê Thị Hà
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thị Hạnh
Phạm Thị Thu Hoài
Lê Thị Thu Hường
Nguyễn Thị Hồng Sương
Đặng Trường Thi
Hà Thị Trúc Mai
Lê Thị Hoa
Lê Hoài Bảo Duyên
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Vũ Thị Kiều Trang
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Dương Tường Vy
Nguyễn Trương Bảo Trân
Phạm Hồng Phương
Lê Phan Quỳnh
Ngô Ngọc Thảo
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Tạ Nguyên Thanh
Phạm Thị Phúc
Lê Thị Thúy Hằng
Đỗ Thị Thương
HCM
NBI
CTH
QNI
QBI
NBI
CTH
TTH
TTH
HCM
HPH
NBI
CTH
HCM
BDI
HCM
HCM
HCM
BGI
CTH
TTH
TTH
TTH
BDI
BGI
BNI
CTH
NBI
BDI
QDO
BDI
BGI
HPH
NBI
BGI
BNI
THO
NBI
DAN
QBI
QDO
DAN
BNI
QDO
HPH
DON
BNI
TTH
DTH
DTH
CTH
TTH
HPH
HCM
HCM
DTH
BGI
DAN
DTH
HCM
BDI
CTH
QDO
BRV
DAN
BRV
BRV
BRV
QDO
BRV
12b1
51b1
69w1
19w1
66b1
11b½
10b½
44b½
38b0
7w½
6w½
1w0
46b½
39b1
40w1
55b½
65w1
53w1
4b0
63b1
25b0
34b1
52w1
70b1
21w1
54b½
56w1
61w1
50b1
42w1
37w0
62b1
59w1
22w0
58b0
49w½
31b1
9w1
14w0
15b0
48b0
30b0
57b1
8w½
64w0
13w½
68w1
41w1
36b½
29w0
2w0
23b0
18b0
26w½
16w½
27b0
43w0
35w1
33b0
67w1
28b0
32w0
20w0
45b1
17b0
5w0
60b0
47b0
3b0
24w0
60w1
33w1
5b½
20b1
3w½
10w1
11w½
46w1
65w½
6b0
7b½
67b1
44w0
25w½
32b½
54w1
38b1
43b½
63w1
4w0
39w½
47w1
58b1
27w1
14b½
36w½
24b0
29b1
28w0
64b1
41b1
15w½
2b0
68b1
52w½
26b½
48w0
17w0
21b½
62w½
31w0
45w1
18w½
13b1
42b0
8b0
22b0
37b1
55w1
61b1
59b0
35b½
57w1
16b0
49b0
70w0
53b0
23w0
51w1
1b0
50w0
40b½
19b0
30w0
9b½
69b1
12w0
34w0
66w0
56b1
48b1
30b0
49w1
24w1
15b0
18b1
50b1
32b1
39b1
59w1
43w1
58w1
55b1
44b1
5w1
25b½
22w0
6w0
31b½
36b½
65b1
17b1
28b1
4b0
16w½
70b1
37w½
23w0
66b1
2w1
19w½
8w0
42w1
64w1
54b1
20w½
27b½
47b0
9w0
52b½
57b1
33b0
11b0
14w0
68w1
62w0
38w1
1w0
3b0
7w0
67w1
40w½
60b1
35w0
13w0
r1
41w0
12b0
10b0
53w0
63b1
46b1
61w0
34b0
21w0
29w0
51b0
45b0
r0
26w0
30w1
34w1
23b1
22b0
36w1
8b½
28w1
6w½
27w1
35b1
47b1
16b1
32w1
15w1
14b0
12w0
29b½
19b½
18w½
37w½
44w1
4w1
3w0
33w1
26b½
25w½
9b0
7b0
17w½
1b0
62b1
13b0
24b0
2b0
10w0
5b0
20b½
64b1
55w1
50w0
58w0
60w1
49b0
21b0
52b½
65b1
11w0
53b1
43w1
40b1
56b½
45w½
48w0
68b1
39b0
51w½
r1
41b1
70w0
42b0
66w1
31w0
67b0
38w0
46w0
61b0
63w1
54w0
r0
59b1
22w½
48b1
14w1
7w½
17b½
13w1
4b½
12b0
25b½
49w1
23w½
8w1
6b0
3b0
21w1
38b1
5w½
29w½
37b1
50b½
15b0
1b½
11b½
30b1
9w½
31b1
54w½
53w1
18b½
24w0
26w0
39w1
61w1
42w0
44b1
40w½
19w0
16w0
32b0
36b½
59b½
34b1
52w½
35w0
58b1
56w1
70b0
2w0
10b0
20w½
62w1
43b½
28b0
27b½
67w1
46b0
66b1
45w0
41w½
64w1
33b0
51b0
65w½
60b0
63b½
57w0
55b0
r1
r0
47w1
2b½
1w½
22b½
14b0
28w1
12w1
17w1
25w0
33w1
24b½
26b½
6b0
51w1
4w1
23b½
70w1
7b0
45b1
30w1
46w1
50w1
3w½
15w½
10w½
8b1
11w½
53b1
5b0
48w1
19b0
42b1
49b1
9b0
52b½
47w1
43b1
44w0
57b1
62b1
59w1
55w1
31w0
36w0
37b1
18w0
20b0
35b0
29b0
32w0
21b0
13b0
34w½
27w0
60w1
41b0
65b1
38w0
61b1
40b0
54b0
58w0
39w0
r1
66w½
56w0
64b½
68w½
67b½
r0
16b0
3b½
14b1
1w½
35w1
11b1
22b1
24w1
38b1
12b1
26w1
5w0
9w0
31b½
2w0
29w½
19b½
54w1
20w1
16w½
18b0
32b1
6w0
25b1
7b0
23w0
10b0
28b0
27w1
15b½
36w0
13w½
21w0
58b1
41w1
4b0
30b1
60b1
8w0
45w0
56b1
34b0
48b1
53b1
49w½
39b1
52w0
61w½
42w0
44b½
51b½
50w½
46b1
43w0
17b0
64w1
40w0
68b1
33w0
63w1
37w0
47b½
65w1
59b0
55b0
62b0
67w1
66b0
57w0
r0
r0
7w1
22w1
6b1
29b1
9b1
3w0
1b0
31w1
5w0
23b1
33b1
26b1
19w1
24b½
16b0
15w1
36b1
21b1
13b0
25w1
18w0
2b0
10w0
14w½
20b0
12w0
44w1
42b1
4w0
57b1
8b0
52b1
11w0
45b1
40w1
17w0
38w½
37b½
56b1
35b0
47w1
28w0
58w1
27b0
34w0
50b½
41b0
54b1
51w½
46w½
49b½
32w0
63b1
48w0
62w1
39w0
30w0
43b0
61b½
66w1
59w½
55b0
53w0
68w1
67b1
60b0
65w0
64b0
r0
r0
10b1
3b½
2w½
16w1
6w1
5b0
18b1
28b½
14b½
1w0
24w1
21w1
17b0
9w½
35w1
4b0
13w1
7w0
29w1
32b1
12b0
23w1
22b0
11b0
33w1
34b0
48b1
8w½
19b0
43w0
36w1
20w0
25b0
26w1
15b0
31b0
40b½
41w0
50w1
37w½
38b1
49b½
30b1
57w1
55w0
54w1
65b½
27w0
42w½
39b0
52w½
51b½
61w1
46b0
45b1
66b1
44b0
60w1
64w1
58b0
53b0
67w1
68b1
59b0
47w½
56w0
62b0
63w0
r0
r0
5w1
7b1
4b0
3w1
1b0
17w½
2w0
14w1
19w1
12b1
22w1
10w0
43w1
8b0
20b1
28w1
6b½
34b1
9b0
15w0
55w1
11b0
31w1
25w0
24b1
53w1
29w0
16b0
27b1
52b1
23b0
42b½
44w½
18w0
39w0
48w1
49w1
61b1
35b1
58w1
51w½
32w½
13b0
33b½
56b1
59w1
60w1
36b0
37b0
62w1
41b½
30w0
26b0
66w1
21b0
45w0
67b½
40b0
46b0
47b0
38w0
50b0
64b½
63w½
68w1
54b0
57w½
65b0
r0
r0
4w½
10w1
11w1
1b½
16w1
23b1
15b1
17b1
18b1
2b0
3b0
22b1
25b1
34w1
7w0
5b0
8w0
9w0
28b1
39b1
29b1
12w0
6w0
43b1
13w0
46w1
42w1
19w0
21w0
37w½
40w½
41w½
55b1
14b0
51b1
45b½
30b½
50w1
20w0
31b½
32b½
27b0
24w0
48w½
36w½
26b0
59b1
44b½
54w½
38b0
35w0
53b½
52w½
49b½
33w0
58b1
65w1
56w0
47w0
68w1
67b1
64w½
66w1
62b½
57b0
63b0
61w0
60b0
r0
r0
9
9
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
2.5
2
1.5
0
3