GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2005
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIP 2005

Giải được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ 14 đến 25 tháng 8.

Taken place in Ba Ria - Vung Tau from Aug 14 to 25.

Team05-14

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R S Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
6
30
12
7
4
16
2
111
1
19
5
28
20
9
88
21
3
97
34
24
10
69
14
8
102
18
46
27
33
29
15
80
36
32
13
40
17
23
25
31
101
22
51
26
11
39
81
105
67
71
38
104
52
103
76
41
35
37
62
50
107
109
54
60
91
77
57
73
43
106
42
83
96
95
99
85
53
49
87
63
108
56
45
82
93
64
58
59
86
84
70
72
90
68
78
66
65
94
48
100
92
79
55
112
44
89
74
61
47
75
110
98
Đinh Đức Trọng
Trần Quốc Dũng
Ng Huỳnh Minh Huy
Dương Thế Anh
Nguyễn Văn Huy
Bảo Quang
Từ Hoàng Thái
Đàm Công Tùng
Bùi Vinh
Tôn Thất Như Tùng
Hoàng Cảnh Huấn
Trần Anh Trí
Phg N Tường Minh
Nguyễn Giang Sơn
Võ Thành Ninh
Ng Hữu Đức Luận
Trần Thanh Tú
Phạm Đức Thắng
Tô Quốc Khanh
Nguyễn Ngọc Phụng
Ngô Ngọc Quang
Lê Thị Phương Liên
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Thiện Việt
Bùi Đức Tiệp
Ngô Ninh
Ngô Mạnh Doãn
Ng Xuân Quang
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Thái Bình
Trần Ngọc Thạch
Lê Thanh Minh
Võ Minh Hoàng
Vũ Đình Hưng
Nguyễn Thanh Phúc
Hoàng Văn Ngọc
Nguyễn Đức Hòa
Bảo Khoa
Nguyễn Hoàng Tuấn
Trần Thế Tâm
Trần Mạnh Tiến
Ng Hữu Hoàng Anh
Bùi Hà Đức
Tô Ngọc Minh
Ng Thành Nghĩa
Phan Anh Sơn
N Trần Quang Minh
Bùi Duy Toản
Hg Xuân Th Khiết
Lều Tuấn Linh
Nguyễn Vũ Sơn
Huỳnh Thanh Tịnh
Đoàn Văn Đức
Ngô Trung Tín
Vũ Tiến Mạnh
Nguyễn Trung Hiếu
Thái Minh Hải
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Tiến Hùng
Phạm Xuân Đạt
Ng Mạnh Trường
Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Phúc Đức
Vũ Minh Hoàng
Vũ Anh Quân
Đỗ Đức Minh
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Vũ Long
Dg Thượng Công
Bồ Hh Nhật Trường
Trần Đức Long
Đinh Giang Nam
Huỳnh Vĩnh Thắng
Lê Hữu Thái
Trần Văn Thành
Phạm Hoài Nam
Nguyễn Quang Đức
Ng Khương Duy
Lâm Thành Nhơn
Lư Chấn Hưng
Trần Đức Tú
Hồ Thanh Hà
Phan Trọng Bình
Đặng Thế Nam
Đặng Hoàng Sơn
Nguyễn Quang Huy
Vương Trung Hiếu
Lê Minh Hoàng
Đồng Bảo Nghĩa
Ng Hoài Nam (B)
Đặng Duy Linh
Lý Quốc Long
Đỗ Minh Phụng
Phạm Minh Khoa
Dương Tuấn Minh
Ph Đình Nhật Khánh
Trần Quang Khải
Hứa Thiên Tân
N Hà Phương Duy
Võ Duy Thoại
Vũ Quân
Lê Bá Minh
Trần Minh Đức
Nguyễn Đức Việt
Đàm Thanh Bình
Nguyễn Công Phú
Nguyễn Thành Luân
Bùi Quý Hùng
Lê Văn Dũng
Phan Lương
Nguyễn Nhật Tuấn
Trần Đức Thành
BRV
DTH
DTH
DTH
BNI
DAN
HCM
BNI
HNO
HCM
DAN
DAN
BRV
QDO
KGI
DON
DTH
KGI
QDO
HCM
HCM
TW2
HDU
DAN
HNO
PYE
PYE
BRV
BRV
CTH
QDO
QBI
CTH
BGI
HCM
BGI
CTH
LDO
QDO
DAN
HPH
LDO
BRV
QNI
HCM
QDO
QDO
BRV
TW2
QNI
QDO
PYE
HPH
LAN
BNI
HDU
LDO
QDO
BGI
QBI
BRV
HCM
HCM
QNI
LDO
HCM
HCM
BRV
DTH
BDU
BGI
NBI
BDU
LDO
DAN
HNO
LDO
DON
BDI
KGI
DON
PYE
BRV
HNO
HCM
HNO
NBI
NBI
BGI
QDO
DAN
CTH
DAN
DON
BGI
LDO
HCM
HCM
BRV
HDU
HNO
DON
BRV
HNO
BNI
BRV
QBI
QNI
HYE
QDO
HDU
QBI
62w1
86w1
68w1
63b1
60w1
72w1
58w1
55w1
57b1
75b1
61b1
84w1
76w1
65b1
32b½
77b1
59b1
41w1
90w1
80w1
66w1
13w1
70w1
64w1
46b½
74w1
102w½
83b1
89b1
85b1
71b½
24b0
92w1
88w½
69b0
96w1
73b1
79b1
81b½
87b1
45w1
78w1
107b½
82w1
67b0
95b1
25w½
49w1
11w1
15w½
94w1
48b½
108w½
47w1
20b0
97b0
91b½
93b1
6b0
106w0
51w½
53w½
110w1
4b0
35w½
21w0
1w0
17w0
99b0
50b1
98w1
27w0
40b0
39w0
43w1
29w0
109b½
105b0
31w0
7w0
52b½
112w1
101b0
26b0
37w0
8b0
2b0
3w0
30b0
28b0
14b0
16b0
34b0
12b0
22b0
10b0
9w0
38b0
104w½
44b1
36b0
23w0
111b0
56b0
100w0
33w0
18b0
5w0
103b0
19w0
54b0
42b0
33b1
3b½
40b1
36w1
31b1
54b1
29b½
15b½
28w1
69w½
34w½
1b0
97b½
38w½
46w1
99w1
30w½
20w½
5b½
103b1
39b0
19b½
42b1
37b1
32w½
67b0
88b0
105w½
6w0
2w½
111w½
49b1
7b0
102b½
74w1
12w0
56w1
101w½
71w½
4w0
23b½
100b1
91w½
106b1
109w1
10w1
35b½
27b½
18w1
25b½
9b½
52w1
104b0
24w0
43b1
75w1
81w½
8w0
89w1
82b½
53b0
11b0
16w0
87w½
51b½
45b½
84b1
112b1
76w0
26w0
14w0
55b0
68b½
66b½
21b0
58b1
107w1
80w0
60b½
92b1
48w½
17b0
77w½
50w½
64b1
93w0
85w0
86b1
59w0
57w0
98w1
110w1
61w1
96w½
44w0
95w½
94b1
65w0
108b½
22w0
63w0
47b½
83w1
73w0
78b1
62b0
13b0
90b0
79w½
41b0
72b0
70b0
21w1
97w1
39w1
22b1
17w0
1w½
53w1
27w1
16b½
101b0
38b0
72w1
88w0
34b1
20b1
6b0
26b0
30b0
9w0
8b½
104w1
23w½
67w1
24w½
44b1
70w1
108w0
111b0
71b0
105b0
62b1
40w1
100w1
90w1
59b½
80b0
4b1
69b½
63b1
65b1
19w1
7w0
93b1
3w1
57b1
12b0
41w1
29w1
14b0
33w1
5w1
10b0
82w½
48b1
37w1
81b0
73b½
76b0
15w0
87w½
43w1
68w½
91b0
95b1
54w1
47w0
11w0
35w½
107b0
56b0
85b0
112w0
66w0
60w0
55w1
42w1
2b0
84b0
50b½
25w0
46b1
106w1
79b½
52b½
51w0
98b1
89b1
13w½
61b0
49w1
18b0
28b0
32b0
109b½
110b1
96b1
31w0
75b1
103w0
36b0
74b0
45w½
99b0
83b1
102w0
58w0
92w1
86w1
77b1
94w0
78w0
64w0
14b½
1b½
17b1
26w½
51b1
105b½
38b1
24b½
30w½
59w1
53w1
80b½
66b1
101w1
8w1
81w0
47w1
29b½
104b1
111w½
56b1
11b½
6w½
88b0
36w1
71b0
96b1
73w1
64w1
97w½
67w0
28w½
102b0
108b0
60w1
68b½
12w0
85w1
91w1
99w1
9b0
76b0
4w0
7b½
69w½
103w1
21b1
16w½
15b1
18w1
2w0
34w0
87b1
39b0
22w1
79w1
107w0
65w1
100b1
78b1
35b1
58b1
82b½
13b0
25b0
112b½
90b0
27b0
89w1
63w0
70b0
98b1
46w0
49b0
31b0
23b0
5b0
95w1
52w0
106b1
32w1
10w0
84w1
54w½
55b½
33b0
109w0
19b0
110w1
45b0
42w1
44w1
57w1
40w½
50w0
20w0
37b0
61w½
74b½
62w0
75w1
41b0
93w½
77w½
72b0
43b0
48w½
94b½
3b0
92b0
86b0
83w0
88w1
108w½
7w½
12b½
39w1
76w1
14w1
25w0
31b½
107b1
105w1
3w1
80w1
26b1
6b0
62b1
28b0
37w1
11w½
102w1
71w1
27w1
2b0
38w½
24b0
56w1
68w1
69b0
85b1
91b½
52b0
20b0
72w1
70w½
101b0
66w1
67b1
81b1
111b1
1w½
13w1
63w1
109b1
9w0
34b½
4b0
23w0
5b0
17w0
10b0
8b½
59b1
15w1
45w½
16b0
99b½
61b1
97b0
21w0
90w1
19w0
51w0
94w½
112w1
29w½
106w1
87w1
55w½
79b½
77b0
78w0
49w0
95b½
96w½
41w½
33w0
93w0
83b1
57b0
22b0
30b½
18b0
103b½
48b1
53b1
92w1
84b½
104w0
44b1
58w½
32b½
36b0
50b0
46b0
42b1
40b0
100w1
54b½
82w0
65b0
64b0
43w½
73b½
60b0
86w0
110b1
47b1
35w0
74w0
98w1
89w0
75b0
12b½
14b1
6w½
24w1
23b1
25b½
9b0
50w1
69w½
31w1
28b½
5w½
108b½
2w1
26w1
67w1
60w1
36w1
76b½
7b0
17b½
1b½
30w0
101w1
38w½
51b1
93b1
74w1
81w½
99w1
104b½
32w1
97b0
80b0
70w1
82b½
10w½
4w0
16w½
19b0
8b0
71b0
18w0
88b0
52w1
105w½
33b½
39b½
21b0
22w1
102b½
15w½
11b0
35b½
34w½
91w1
103w½
73w1
90b1
111b0
45b½
64b1
72b½
3b0
41b0
55b1
86b½
37b0
94b1
89b½
68b0
100b1
75w1
87b0
29b0
63b1
84w1
65w1
95w1
85w0
20w½
78b1
107w½
40w½
46w0
109w0
79w1
112b1
57w½
53b0
13b0
54w½
62w0
42w1
56w0
48w½
49b0
43w0
66b½
83w0
44w1
58b0
77w0
59w0
92b0
106w½
27b0
47b1
61w0
96b0
98b1
110w0
9w1
17w1
4b½
2b½
12w½
88w1
7w½
20b1
25w1
10b1
71w1
18b1
111w0
6b0
16b0
97w0
38b1
21b1
80w1
11w½
19w0
8w1
46b0
69b0
22b1
28w0
14w1
81b0
105b½
101b½
61w1
34b0
82w½
109b1
39b½
67w0
30b0
108b1
1b0
76w1
29w½
102w0
103b½
41w½
24b½
13w½
27w1
33w½
40b1
5b0
3w0
50b1
107w1
51w½
31b0
26b½
56b1
62b0
37w1
104w0
52b0
32w0
74b1
86w1
58w0
49w1
72w0
94w1
68w1
47w1
100w1
64w½
79b1
98w1
63w1
45w½
70b0
77b0
55w1
99b0
23w0
35w0
85b½
36b½
59b1
83b½
91b1
93w0
60b0
89w1
53w1
57b1
65b1
43b0
48b1
92b1
90w0
73b0
78w0
42b0
66w0
96w0
87b0
44b0
112w1
84b0
54w0
15b0
106b0
110b1
75w0
95b0
4b½
9b½
19b1
16w½
6w½
7b½
28b½
23b1
97b1
12w0
69b1
2w½
67b½
30w½
24w½
71b1
31w1
1w0
25b0
88b½
102b½
5w0
58b1
41b½
10w½
62w1
11b1
70w1
101w1
108w½
60w1
38w½
76b½
72w1
52w0
93b1
81w½
111w0
34w1
3b0
33b0
90b1
85w½
77b1
46w0
104b0
17b½
35b½
20w½
21w0
80b½
39w1
13b1
54b1
36w½
8w½
105w½
87w1
18b0
96b1
56w1
66b1
103w0
15b0
68b½
26w0
74b1
49b0
82b½
59w1
75b1
61b1
50w0
63b1
45b½
51b½
78b1
73w1
37b0
95w0
29b½
107b0
99w½
43w½
40w0
84w1
14w0
106b0
48w1
64b0
27b0
32b0
22w0
91w½
53w0
109w0
55b½
44w1
86b0
98w1
89b1
112b½
65w½
79w½
94b0
92w0
57w0
83w0
110w1
42w0
47b0
100b0
5w1
7w½
9w½
30b½
16b½
4w½
25w1
1w1
111b0
28w1
6b0
19b0
35w1
12b½
23w1
69w½
46b0
24b½
29w½
97w½
33w1
21b½
32w½
104w1
26b1
81b1
3w1
108b1
10b0
34b½
105b1
43b1
67w1
14b½
62b½
76w½
52b½
88b0
2b0
41w1
51w0
77w½
101b1
102w0
103b1
82w1
18w0
15w0
36b0
38b1
71w0
8b0
17w½
11w0
40b½
31b0
20b0
85b1
13w½
107w1
50b0
45w1
70b1
106w1
47w1
22b½
93w1
96w½
80w0
60b0
90w1
58w1
73b½
78w1
49w½
37w0
86w1
99b½
66w1
110b1
27w0
94w1
109b0
39b0
57b0
72b1
83b0
74w1
53b0
55w1
54w0
64w0
42b0
92b1
95b0
87b0
61w1
56b0
112w0
79b1
68w0
100w0
84b0
48b1
75w0
98b1
59b0
65b0
91b0
44b1
63w0
89w0
111b1
102b1
2w½
46w1
19w1
9b½
12b½
6w0
10w1
4b0
18w1
11b1
27b1
16w½
3b0
52b1
88w1
17b½
51b1
69b½
1b0
24w½
37b1
25b½
30w0
5b0
7b0
20w0
109w1
50w1
31w1
26w1
104b½
71w1
81w1
64b1
97w½
39w1
8w½
15b0
82b1
67b½
34w0
80b0
28w0
23b0
13b0
60b½
22w½
32b0
108w1
36w½
21w0
49b1
57w0
77w½
62w½
14w0
35b½
29b0
42w½
33b0
99w½
105w½
56b1
41b½
76b1
58b1
85w1
66b1
107b½
53b½
59w1
68b1
54b½
43b0
83w½
103w0
45b½
94w1
38b0
91w0
87w½
101w0
72w1
40w0
73w0
96b0
65w1
70b1
84w0
93b0
112w½
95w0
92w1
106w0
86b0
63b0
110b1
75b1
78b0
98b1
61b½
90b½
74b½
47w½
44w½
55w½
89b½
100w0
48w0
79w0
7w½
4w1
1b½
6b½
30b0
111w½
5w½
16b½
12w½
9w1
2b½
15w1
46w1
19b0
25w1
3w½
21b½
23w1
17w1
33w½
32w½
14b½
69w½
29w½
31b½
80w½
20b0
57b1
24b½
8b½
28b0
18b½
52w1
10b½
103b1
11w1
34b0
97b0
88b0
102w½
53w1
104w1
99b1
62w½
40b0
67w½
43w½
54w½
39b½
35w½
83b½
22b0
36b0
13w0
108b1
95b½
71b½
77b½
26b½
91w½
84b1
60w½
105b½
109b½
50b½
37w½
27w0
86w1
81b½
64w1
93w1
38w½
45b1
41w½
51w0
68w1
101b0
87b½
49w½
100b1
76w0
82b½
96w0
56w½
42b0
106b0
112b1
78w1
73b0
107w0
65b½
90w½
72b½
85b0
59b0
47b1
70w½
74w1
75w1
63w0
110w1
61w1
89w½
58w0
98w1
55b½
94b0
79b0
66w0
48b0
92b0
44b0
9
8.5
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
1
0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R S Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
7
4
1
79
3
9
2
5
6
38
17
36
23
22
20
86
37
14
21
54
51
64
76
18
91
65
44
72
47
19
66
62
73
10
57
80
8
45
41
48
11
25
43
59
71
46
33
35
69
26
29
27
90
55
58
52
30
31
28
89
81
61
24
82
16
39
40
13
70
15
84
60
75
83
50
12
56
78
74
42
34
85
88
67
32
68
49
77
53
87
63
Lương Huyền Ngọc
Lương Minh Huệ
Nguyễn Thị Thanh An
Nguyễn Thị Thúy
Lê Kiều Thiên Kim
Phạm Thị Ngọc Tú
Lê Thanh Tú
Huỳnh Mai Phương Dung
Trần Thị Kim Loan
Ngô Thị Kim Cương
Bùi Kim Lê
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Thu Trang
Vũ Phương Thảo
Lê Lã Trà My
Ngô Thị Kim Tuyến
Lê Hoàng Trân Châu
Nguyễn Thị Diễm Trang
Lê Thị Hà
Đỗ Thị Diễm Hương
Ngô Diệu Hoa
Phạm Lê Thảo Nguyên
Lê Thị Minh Thơ
Trần Thị Minh
Phạm Thị Hải Yến
Huỳnh Hoa Minh Nhật
Bùi Thị Mỹ Hằng
Bùi Phương Thảo
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phạm Thị Nụ
Phạm Bích Ngọc
Lê Phú Nguyên Thảo
Lương Nhật Linh
Đỗ Ngọc Mỹ Lệ
Hồ Thị Ánh Tiên
Đỗ Thị Diễm Thúy
Lê Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thùy Dương
Lê Nguyễn Dạ Hiền
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Thị Mai Hưng
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Hồng Minh
Cao Lê Phương Thanh
Nguyễn Thị Hạnh
Đỗ Vũ Thái An
Hoàng Lê Mỹ Anh
Hoàng Hoài Phương
Bùi Như Mỹ
Đoàn Thị Vân Anh
Đặng Trường Thi
Dương Tường Vy
Trần Thị Thanh Hương
Trần Đặng Hồng Liên
Phạm Thị Hoa
Đỗ Thu Hương
Trần Lê Tú Uyên
Vũ Kiều Trang
Vũ Thanh Vân
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Trần Thị Hà Minh
Đỗ Thị Thương
Đỗ Hữu Thùy Trang
Lê Thị Thu Hường
Trần Thị Kim Cương
Mai Thiên Kim Ngọc Diệp
Tôn Nữ Hồng Ân
Nguyễn Thị Lan Phương
Đỗ Thùy Dương
Trần Thị Quỳnh Trang
Phạm Hồng Minh
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Thái Nguyễn Minh Trang
Lê Thị Hoa
Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Phạm Anh Thư
Ngô Ngọc Thảo
Lê Hoài Bảo Duyên
Hoàng Hồng Anh
Phạm Thị Hoài Trinh
Nguyễn Hải Phương Uyên
Ngô Ngọc Phú
Đỗ Thị Thúy My
Đinh Thu Phương
Lê Thị Thu Hiền
Mã Thị Anh Thư
Trần Thị Lam Hồng
Nguyễn Thu Ánh Tuyền
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
QNI
NBI
HCM
BGI
HCM
HCM
NBI
HCM
HPH
QNI
BDI
HCM
HPH
BGI
BDI
QNI
HCM
CTH
HPH
HCM
BNI
CTH
CTH
BDI
QDO
NBI
LAN
HNO
NBI
BDI
HNO
KGI
CTH
NBI
BDU
DON
HCM
QDO
DON
DAN
DAN
BGI
HCM
NBI
LAN
BNI
LAN
DAN
QBI
BGI
BGI
CTH
BDI
HNO
HCM
HNO
HPH
BRV
BGI
HNO
HCM
DAN
BRV
BDU
DTH
PYE
LAN
LDO
QBI
QDO
QNI
HCM
BDU
BRV
HPH
QBI
HCM
BRV
DAN
HCM
BRV
PYE
BRV
BRV
HDU
BRV
PYE
BRV
BRV
PYE
QBI
52b½
49w1
46b1
34b1
48b1
54b½
47w½
50b1
51w1
83w1
62b1
81w1
68b1
67w1
65w0
41w0
82b1
59w½
66b1
9w½
6b0
19w1
31w1
63w1
r1
20b1
89w1
27w1
2b½
64b0
21w0
17w0
28b1
55w1
12b1
35w1
53w1
90b1
86b1
3w0
56b1
70b½
88b1
14b½
26b½
1w0
78b1
80b0
24b0
71w½
74b1
72b0
45w0
10b0
13w½
7w½
75w1
76b0
73w0
44b0
36b0
16b0
69w1
37w0
61w1
84b½
85w1
58b½
25w½
60b1
39w½
15w0
30b0
38b0
5w0
57w0
11w0
33w0
29w0
87w1
79w0
40b0
43w0
22b0
77w1
23w0
4b0
32b0
8b0
42b0
18b0
54w1
33b1
36w1
30w1
38w½
52w1
59b1
40w½
37b½
3b½
64w0
1b0
76w½
65b1
67b1
53b1
6w½
71b0
72w1
7b0
82w1
17b1
23b½
57b1
32w1
22w0
15b½
21b0
26w0
62w0
27b1
19b1
24w1
43b1
18w0
29b1
41b0
16w1
8w1
81b1
42w1
84w1
10w0
2w0
14w1
77b1
4w0
74w1
28w½
47b1
80w0
66w0
61b½
88w1
39b0
9b0
79b0
68w½
69b½
r1
48w0
90w½
73b0
51b0
45b0
58w1
5b½
70w1
13b0
44w½
25b0
87b1
34w1
50w0
83b1
63b1
85b1
49b1
35b0
11b0
75b0
56w0
55b0
20w0
91b0
31b½
78w0
46w0
86w0
60w0
12w0
38b½
45w1
41b1
18b1
26b1
40b1
25w1
37b½
39w1
7w½
56b1
75w1
71b½
91w½
55w1
43w1
5w½
61w1
80b0
84w½
16b0
11w1
15w1
79w0
22b½
32b1
13w1
35w1
68b1
74b1
33w1
30b1
10b½
73w½
24b½
21w1
48w½
4b0
1w0
8b½
64b0
2b0
86b0
28b1
23w½
89b1
66b0
72b0
52b1
3w0
60b1
77b1
58b1
20b0
90w0
69w0
62w0
70b0
59w0
46w0
34b1
14b0
57w½
49w1
51w1
6b0
9w0
44b0
31w1
76b0
54b½
29w0
36b0
53w1
12b1
50w0
17w0
42b1
19w0
78w0
81w0
63w1
67w½
88b½
65w0
47w0
82b0
27w0
83b0
r1
85b0
41w1
79b½
64w½
4w½
22w½
44w1
80w1
76w1
73b1
11b1
66w0
62b1
72w1
3b½
50b½
29b1
65b1
47b1
71w½
81b½
89w½
1b½
5b0
45b½
10w½
37w0
9b0
23b0
14w0
56w½
17b1
36w0
6w0
91b½
25b0
2b0
78b1
18w½
7b0
15w1
38w0
57w1
87w1
24w1
21b½
16w½
82w1
83w1
26w½
69b½
86w0
60w1
12w0
30w1
67b1
61b1
55b0
88w1
85w1
51b½
54w½
52w0
59b0
33b0
46b½
70w½
13b½
40w½
39b½
48b0
42w½
27b0
32w½
35b0
20w½
90b1
19b½
8w0
53b1
84b½
63b1
28b0
31b0
58w0
75b½
49b0
68w1
r1
74w0
43b0
34w0
66b1
9w½
6b1
10b½
37b½
4b½
64b0
38b0
1w0
5w1
55b1
91w1
86b½
80w½
59w1
23w½
3w½
46w1
76b0
28w1
58b1
2w1
21w1
50w1
36b0
27w1
73w0
39w1
57b0
52b1
7w0
26b1
44b1
79w½
47w1
22b½
45w1
8b0
13w1
16b0
40b1
71b0
12b1
20b0
25w1
14b0
70b½
78b1
29w1
62w0
69b0
65b0
42b1
17w0
51w0
19w0
89b0
56b½
54b0
30w1
24b0
82b½
81w1
61w½
48w1
72b0
11w0
41b0
33w½
75w1
32b½
85w1
15b0
49w1
18b0
43w0
31w½
35w0
87b1
90w0
77w1
60b0
53w0
68b0
84w½
67w1
83b0
34b0
88b1
74w0
r1
64w1
1b0
4w1
36w1
71w1
38w½
20w1
65w1
22b1
9b½
69w1
79b0
8w½
6w0
2b0
11b1
10b½
73b½
50b0
25b1
24w1
7b0
16w1
80b1
15b½
5b0
90b½
43b½
82w1
48b0
35b1
41w1
14w½
37w½
33b1
18w0
23b½
89w1
62b0
19w1
86w0
54w0
72w½
26w½
3b0
70w½
57w0
66w0
17b0
59b½
78w1
56w1
44w½
13b½
85b1
81b1
63w1
60w½
68w½
45b0
52w0
88w½
51b0
47b0
76b0
83w1
12w1
55w½
46b½
91w½
34w½
31b½
42w1
39b0
21w1
40b0
27b0
29b0
32w1
75b0
84b½
58w0
61b½
r1
74b0
28b½
77w1
49b0
87w1
53b0
30b0
6b0
23w½
79b0
1w1
64b1
86b1
38b½
36b½
7w1
2w½
37b1
5w½
4b½
54b½
51w1
9w0
17w0
62w0
52w1
22w½
20b0
3w0
18b½
76w½
50w1
29w1
11w1
48w0
19b1
47w0
10w1
14b1
8b0
66b0
43w½
16b1
73w1
71b1
90w1
72b1
44b0
55b1
57b½
27w½
45w0
15w1
89b1
69b½
35w½
84w1
65b0
59b½
41b0
25w0
31w1
21b0
68b½
58b0
78b1
33w0
82b½
67b1
75w1
81w½
80w0
74b1
70b½
34b1
40w½
46b0
26b0
12w0
24b0
42b0
91b0
60b1
49w1
28w0
39w0
83w1
13w0
77b0
r1
61w0
53w1
30w½
56b0
85w1
32b0
63b1
87w0
76w1
48b1
2w½
3b0
79w1
6w1
1b½
64w½
9b0
17b0
38w1
10b½
91w½
46w1
80b1
45b½
57b½
44b1
40w1
39b½
26w1
5b½
7b0
66b0
23b½
43b1
14w0
29b1
16w1
68w1
18w1
8w1
41w1
36w½
37w½
20w0
62b0
86w½
73b0
4w0
32w1
58w1
65w0
13b1
33b0
22b0
71w1
70w1
27b½
51b0
72w0
69w½
28w0
75b1
25b0
34w1
60w1
89w1
90b1
31b0
88w½
42w1
50b½
53b1
47b0
54w½
21b0
59w0
35b0
74w½
49w1
30b0
55w0
77w1
24w½
56w½
12b½
87b1
15b½
61b0
52b0
r1
81b½
63b1
11b0
19b0
84b0
83b0
82w0
78w0
67w0
62b1
20w1
66w1
17w½
9b½
3w½
6w1
86b1
2b0
8b½
79b½
73w1
65b1
76b½
4b0
5w0
80w½
45w1
91b1
33w1
25w½
18b1
22w½
64w0
21w0
23w0
28b1
47w½
72b½
70b1
1b0
7w0
36b0
48b0
35b1
37b½
38w½
14b0
50w1
10w1
69b½
51b½
24b1
39w1
30w0
27w½
54b0
57w0
11w½
61w1
82b1
46b½
78b1
12w1
15w1
16b1
71b1
74b1
44w0
53w1
42b1
26b0
43w0
29w0
52w0
59b0
84w1
56b1
19w0
58b0
40b0
88b1
67b1
32b½
41b0
55b0
13w0
90w0
31w0
81w0
68w0
87w1
60w0
75w0
83w½
34b1
r1
63w1
89b0
85b0
77b0
9w1
17b1
3b½
2b½
1w½
7b0
79w½
62w1
66w1
76w1
4w0
23b½
36w½
57b1
48w1
13b1
73b1
64b½
59w1
8w1
43b1
14w½
38b0
47b½
44w½
25b½
91b½
45b½
18w½
40w1
6b0
5b0
37w0
39b1
22w0
41w½
54b0
72w½
80b½
20b0
35w½
65w½
51w0
21b0
60b1
30b½
58w1
11b½
31b½
52b½
24w1
55w½
15w1
27b½
33b0
26w½
46w½
69w½
50b1
68b1
32w1
74w1
29b0
77b1
75b1
10w0
19b0
86w0
12b1
90b0
56w1
71w0
16w0
78w1
28w0
70w0
84b0
83b0
61b0
63b1
67b½
49b½
87b1
34w½
81b0
89w0
85w½
82w0
r1
88w0
42w0
1b1
3w1
7w0
5w½
4b0
2w½
9b½
79b½
36b½
20w½
22b½
6w½
14b½
17w½
38b½
62w1
64w1
23w½
54w½
21b½
66b1
37b0
45w1
48w1
41b1
33w1
80w1
25w1
8b1
59b1
51w0
86b0
16b1
57w½
10b½
44b0
47w0
76b0
91w0
18b0
43b½
72b0
11w½
19w0
13w1
29w½
65b0
27w½
30w½
90w½
46b½
35b½
26b½
31w½
83w1
28b½
69b½
55b½
52w½
39w1
40b1
70b1
84w1
50w1
73w0
89b0
81w0
71b0
61w0
68w1
24b0
32b1
49b1
58b0
82b0
74b½
88b½
63w1
12w½
85b½
r1
42w½
56w½
87b1
60w0
15b0
75w0
53b½
77w½
67w0
78b0
9
8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2
1
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Dong Thap, 2. Da Nang, 3. Ho Chi Minh, 3.Ba Ria-Vung Tau
1. Ho Chi Minh, 2. Ninh Binh, 3. Binh Dinh, 3. Can Tho
1. Ho Chi Minh, 2. Da Nang, 3. Can Tho