GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH TOÀN QUỐC 2002
NATIONAL SUPER TEAMS CHESS CHAMPIONSHIP 2002

Giải tổ chức từ 25/2 đến 5/3 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có 6 đội nam và 8 đội nữ tham dự .

The championship was held from February 25 to March 28 in Bien Hoa city - Dong Nai province. There are 6 men and 8 women teams from 8 provinces.

 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RESULT

NAM - MEN

H Ðội Bàn/
Table
VÐV/ Name 1 2 3 4 5 6 Ðiểm/
PPTS
1

ÐỒNG NAI 1

1
2
3
4
Trần Ðức Tú
Nguyễn Hữu Ðức Luận
Nguyễn Xuân Vinh
Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt
  0
½
½
1
2 1
½
1
½
3 0
0
½
1
0
1
1
1
3 1
1
1
1
4 2
3
4
13½
2

HCMC

1
2
3
4
Phạm Minh Hoàng
Lê Ðình Tuấn
Ngô Ngọc Quang
Tống Thái Hùng
1
½
½
0
2   ½
0
½
0
1 ½
1
1
1
0
1
1
½
1
1
1
1
4 3

4
13
3

QUÂN ÐỘI

1
2
3
4
Tô Quốc Khanh
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Hoàng Tuấn
Nguyễn Trần Quang Minh
0
½
0
½
1 ½
1
½
1
3   1
0
1
½
1
1
0
0
2 1
1
1
½12
4 KIÊN GIANG 1
2
3
4
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Võ Khắc Ninh
Phạm Ðức Thắng
Phạm Bích Ngọc
1
1
½
0
½
0
0
0
½ 0
1
0
½
  ½
1
½
1
3 1
½
1
1
3

2
11
5 BẮC GIANG 1
2
3
4
5
Vũ Ðình Hưng
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Ngọc Nam
Bùi Ngọc Anh
Nguyễn Tiến Hùng
1
0
0
0
-
1 1
0
0
½
-
0
0
1
1
-
2 ½
0
½
0
-
1   1
1
1
-
1
4
1


1
6 ÐỒNG NAI 2 1
2
3
4
5
Nguyễn Hoàng Gia
Nguyễn Khương Duy
Nguyễn Lê Hoài Phương
Nguyễn Phạm Quang Minh
Bùi Quốc Minh
0
0
0
-
0
0 0
0
0
0
-
0 0
0
0
½
-
½ 0
½
0
-
0
½ 0
0
0
0
-
0   0
½
0
½
0
1

NỮ - WOMEN

H Ðội Bàn/
Table
VÐV/ Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Ðiểm/
PTS
1

HCMC

1
2
3
4
Nguyễn T Thanh An
Lê Kiều Thiên Kim
Văng T Thu Hằng
Huỳnh M Phương Dung
  1
0
½
-
0
1
½
-
1
½
0
-
1
1
½
-
½
1
1
-
1
1
1
-
3 1
1
-
1
3


1
15½
2

QUÂN ÐỘI

1
2
3
4
Lương Phương Hạnh
Lê Thanh Huyền
Ðặng Bích Ngọc
Hoàng Phương Anh
0
-
1
½
  0
1
1
-
2 1
0
1
-
2 1
½
1
-
2 1
0
1
-
2 1
1
0
-
2 1
1
1
-
0 5

6
½
15
3

HẢI PHÒNG

1
2
3
4
Trần Kim Loan
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thu Trang
Lê Thị Hà
1
0
½
-
1
0
0
-
1   ½
1
0
-
1
1
0
-
2 1
1
1
-
3 1
1
1
-
3 1
1
-
1
3
5

1
15
4 BÌNH DƯƠNG 1
2
3
4
Ngô T Kim Thúy
Ngô T Cẩm Tú
Ðỗ Ngọc Mỹ Lệ
Nguyễn Thanh Ngọc
0
½
1
-
0
1
0
-
1 ½
0
1
-
  1
0
0
-
1 0
0
1
-
1 1
1
1
-
3 1
1
1
-
3

5
0
12
5 BÌNH ÐỊNH 1
2
3
Châu Thị Ngọc Giao
Trần Thị Minh
Hoàng Hải Bình
0
0
½
½ 0
½
0
½ 0
0
1
1 0
1
1
2   1
½
1
0
1
1
3 1
1
1
3 2
4
11½
6 ÐỒNG NAI 1 1
2
3
Hoàng Mỹ Thu Giang
Trần Ngọc Như Thảo
Phạm Quốc Rạng Sơn
½
0
0
½ 0
1
0
1 0
0
0
0 1
1
0
2 0
½
0
½   1
1
1
3 1
1
1
3

2
10
7 ÐỒNG NAI 2 1
2
3
Hồ Thị Ánh Tiên
Nguyễn T Thùy Dương
Phạm Phương Hiền
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
1
1 0
0
0
0 1
0
0
1 0
0
0
0   0
0
1
1 1
0
2
3
8 BẮC GIANG 1
2
3
4
Vũ Phương Thảo
Nguyễn Thu Trang
Vũ Kiều Trang
Nguyễn Mai Hưng
0
0
-
0
0 0
0
0
-
0 -
0
0
0
0 0
0
0
-
0 0
0
0
-
0 0
-
0
0
0 1
1
0
-
2   1
1
0
0
2