GIẢI CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH TOÀN QUỐC 2008

NATIONAL CHESS TEAM TOURNAMENT 2008
February 23th to March 3rd in Hà Nội

Giải được tổ chức tại Hà Nội từ 23/2 đến 1/3/2008 với sự tham gia của 58 VĐV của 8 đoàn: TP.Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quân Đội, Bắc Giang, Bình Định, Đà Nẵng và Hà Nội.

ĐỒNG ĐỘI CỜ CHỚP (TEAM BLITZ)

NAM (MEN)

NỮ (WOMEN)

Rank Team 1 2 3 4 5 6 Pts. SB.
1 Quan Doi * 2 4 3 16 39.25
2 Da Nang ½ * 3 3 2 4 12½ 28.75
3 Ha Noi 2 ½ 1 * 3 3 4 11½ 20.00
4 TPHCM 2 1 1 * 3 18.50
5 Bac Giang 0 2 1 1 * 6.25
6 Ha Noi 1 1 0 0 * 5 5.50
Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 Pts. BT
1 TPHCM * 3 2 1 1 3 3 13 1237
2 Ninh Binh 0 * 2 1 2 3 915
3 Bac Giang 1 * 3 1 889
4 Hai Phong 2 1 * 2 1 9 858
5 Quan Doi 2 2 0 * 1 2 789
6 Binh Dinh 0 1 2 1 2 * 2 8 752
7 Ha Noi 0 0 2 1 1 * 524

ĐỒNG ĐỘI CỜ TIÊU CHUẨN (TEAM STANDARD CHESS)

NAM (MEN)

NỮ (WOMEN)

Rank Team 1 2 3 4 5 6 Pts. SB.
1 Da Nang * 2 2 13½ 36.00
2 TPHCM * ½ 11½ 26.00
3 Ha Noi 1 2 ½ * 3 10½ 31.25
4 Bac Giang 2 ½ * 4 10½ 20.75
5 Quan Doi ½ * 2 9 14.00
6 Ha Noi 2 ½ 1 0 2 * 5 4.50
Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 Pts. SB.
1 Hai Phong * 1 2 3 3 14 36.00
2 Ninh Binh 2 * 2 2 3 13 44.25
3 TPHCM 1 1 * 2 3 12 24.00
4 Quan Doi ½ ½ * 3 3 3 11½ 19.00
5 Binh Dinh 0 1 1 0 * 2 3 7 5.50
6 Bac Giang 0 0 ½ 0 1 * 2 2.00
7 Ha Noi ½ ½ 0 0 0 1 * 2 0.00

 

Kết quả cá nhân bàn (Board ranking)

Board 1

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Dong Bao Nghia 21 Bac Giang 4 5 252
2 Hoang Canh Huan 26 Da Nang 4 5 251
3 Nguyen Ngoc Phung 11 TPHCM 3 5 86
4 Nguyen Van Hai 18 Quan Doi 2 5 -59
5 Dang The Nam 1 Ha Noi 1 5 -133
6 Pham Hoai Nam 6 Ha Noi 2 ½ 5 -351
             

Board 2

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Tran Ngoc Lan 2 Ha Noi 1 4 5 258
2 Bao Quang 27 Da Nang 3 5 85
3 Le Tuan Minh 7 Ha Noi 2 5 17
4 Pham Xuan Dat 20 Quan Doi 5 14
5 Nguyen Ha Phuong 22 Bac Giang 5 -135
             
             

Board 3

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Bui Duc Tiep 3 Ha Noi 1 3 5 90
2 Ton That Nhu Tung 13 TPHCM 3 5 88
3 Hoang Van Ngoc 23 Bac Giang 3 5 86
4 Nguyen Thien Viet 28 Da Nang 3 5 85
5 Le Ha The Nghia 8 Ha Noi 2 2 5 -55
6 Nguyen Hoang Nam 19 Quan Doi ½ 5 -351

Board 4

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Nguyen Minh Tuan 14 TPHCM 4 5 257
2 Hoang Nam Thang 29 Da Nang 5 163

Board 1

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Le Thanh Tu 5 Ninh Binh 5 5 695
2 Tran Thi Kim Loan 18 Hai Phong 4 6 138
3 Bui Kim Le 26 Binh Dinh 4 6 137
4 Nguyen Thi Thanh An 9 TPHCM 3 5 87
5 Nguyen Hoang Anh 13 Quan Doi 3 6 14
6 Vuong Quynh Huong 1 Ha Noi ½ 5 -349
7 Doan Thi Van Anh 22 Bac Giang ½ 6 -389

Board 2

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Le Kieu Thien Kim 10 TPHCM 5 6 288
2 Pham Thi Hoa 14 Quan Doi 6 208
3 Le Thi Ha 19 Hai Phong 6 207
4 Dang Bich Ngoc 6 Ninh Binh 3 5 88
5 Chau Thi Ngoc Giao 27 Binh Dinh 2 5 -60
6 Vu Thi Kieu Trang 23 Bac Giang 1 6 -260
7 Dao Thi Lan Anh 2 Ha Noi 0 6 -660

Board 3

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Le Thi Hoa 20 Hai Phong 5 379
2 Nguyen Thuy Duong 16 Quan Doi 4 6 141
3 Vu Phuong Thao 24 Bac Giang 2 6 -110
4 Le Thanh Thao 3 Ha Noi 6 -175
5 Nguyen Thi Thu Huyen 28 Binh Dinh 1 6 -260
             

Board 4

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Huynh Mai Phuong Dung 12 TPHCM 5 19