GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH
VÀ CỜ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC LẦN IX - 2004

9th NATIONAL RAPID & 1st BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP

Giải được tổ chức từ 14 đến 19 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM, 30 phút mỗi bên để hoàn thành ván cờ nhanh và 5 phút mỗi bên cho cờ chớp.

The championship take place at The First Hotel - TanBinh - Ho Chi Minh City from May 14 -19 . 30' per side for Rapid and 5' for Blitz.

rapid9

1. CỜ NHANH - RAPID:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nguyễn Thị Thanh An
Huỳnh Mai Phương Dung
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Kiều Thiên Kim
Lê Thị Phương Liên
Phạm Bích Ngọc
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Ngân Bình
Phạm Lê Thảo Nguyên
Bùi Kim Lê
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Võ Thị Nhiệm
Lê Hoàng Trân Châu
Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Phú Nguyên Thảo
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Ngô Huyền Châu
Lê Lã Trà My
Lê Thị Minh Thơ
Văng Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Thương
Nguyễn Thị Diễm Trang
Trần Đặng Hồng Liên
Nguyễn Thảo Hân
Lê Hoài Bảo Duyên
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Lê Thanh Phương Uyên
Dương Nguyễn Minh Tâm
HCM
HCM
TTH
HCM
CTH
KGI
BĐI
TTH
CTH
BĐI
TTH
BĐI
HCM
HCM
CTH
TTH
HCM
BĐI
CTH
HCM
BRV
CTH
HCM
HC2
HC2
HCM
HCM
HC2
24b1
28b1
18w1
23w1
14w1
21b1
16b1
15w1
13b1
25b1
17w1
26w1
9w0
5b0
8b0
7w0
11b0
3b0
27b1
22w1
6w0
20b0
4b0
1w0
10w0
12b0
19w0
2w0
3w1
4w½
1b0
2b½
6b1
5w0
12w1
10b½
20w0
8w½
19b0
7b0
22b1
21w½
25w1
26b1
27w1
24w1
11w1
9b1
14b½
13w0
28w1
18b0
15b0
16w0
17b0
23b0
20b1
8b1
17w1
19w1
7w½
16b1
5b½
2w0
10w1
9b0
18w1
23w1
15w1
24b1
13b0
6w0
3b0
11b0
4b0
1w0
25w1
27b1
12b0
14w0
21b0
28b0
22w0
26w1
5w1
11w1
20b1
7b1
1b0
13w1
4w0
23b1
19b½
21w0
2b0
14b0
6b0
12w1
16w1
15b0
28w1
22w1
9w½
3w0
10b1
18b0
8w0
26b1
27w1
24w0
25b0
17b0
4b½
3b½
2w½
1w½
19w1
8b0
21b1
6w1
14w0
18w1
15w0
20w0
17w½
9b1
11b1
24b1
13b½
10b0
5b0
12b1
7w0
23w1
22b0
16w0
28b1
27b1
26w0
25w0
2w0
1b1
14b1
5b½
4w½
20w1
8w0
7b1
15b½
17b1
25b1
18b1
19b½
3w0
9w½
21w1
10w0
12w0
13w½
6b0
16b0
24w½
26w1
22b½
11w0
23b0
28w1
27b0
8b1
6w1
4b1
3w0
15b1
2b0
10b1
1w0
16w½
7w0
14w1
19w1
20b1
11b0
5w0
9b½
18b0
17w1
12b0
13w0
22w½
21b½
27w1
28w1
26b½
25w½
23b0
24b0
7w1
5w1
8w1
13b1
2b0
11w1
1b0
3b0
12b1
16b1
6b0
9w0
4w0
15w1
14b0
10w0
26w1
25b1
21w1
23w½
19b0
28b1
20b½
27b1
18w0
17b0
24w0
22w0
6b1
10b½
5b0
14w1
3w1
1w0
9w1
19w1
7b0
2w½
20w1
22b1
18b1
4b0
26b1
28b1
24b1
13w0
8b0
11b0
27w1
12w0
25w1
17w0
23b0
15w0
21b0
16w0
11w½
7w0
12w1
8b1
13b½
10b1
2b1
4w0
17w1
6w0
1b½
3b0
5w½
16b0
23w1
14w1
9b0
19b½
18w½
27b½
28w1
26w1
15b0
25b1
24w0
22b0
20w½
21b0
9b½
15b1
7b1
6w0
16w1
4b1
3w0
22b1
1w½
24b1
13w½
21w1
11b½
27w1
2w0
5b0
25w1
26b1
23b½
28w1
12b0
8w0
19w½
10w0
17b0
18w0
14b0
20b0
8.5
8.5
8.5
7.5
7.5
7
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
2.5
1.5
1.5
1

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Đào Thiên Hải
Lê Quang Liêm
Dương Thế Anh
Hoàng Cảnh Huấn
Bảo Quang
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thiện Việt
Đinh Đức Trọng
Nguyễn Thái Bình
Trần Anh Trí
Nguyễn Thanh Phúc
Ngô Ngọc Quang
Lý Hồng Nguyên
Võ Đại Hoài Đức
Hoàng Nam Thắng
Trần Thanh Tú
Phạm Chương
Nguyễn Hữu Đức Luận
Phạm Đức Thắng
Võ Thành Ninh
Tôn Thất Như Tùng
Trần Hoành Nghị
Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Ngọc Hiệp
Dương Thượng Công
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Đăng Tiến Lực
Đặng Hoàng Sơn
Quách Phương Minh
Phạm Đức Trí
Lư Chấn Hưng
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
ĐTH
HCM
ĐTH
ĐAN
ĐAN
ĐTH
ĐTH
CTH
ĐAN
BRV
CTH
ĐAN
HCM
HCM
HCM
HCM
ĐAN
ĐTH
HCM
ĐON
KGI
KGI
HC2
ĐTH
BRV
BRV
HCM
ĐTH
BRV
HC2
HCM
CTH
HC2
KGI
HC2
13w1
27b1
8w1
15w1
23b1
32b1
34b1
3b0
10w1
9b0
26w1
35b1
1b0
33w1
4b0
29w1
20w0
31b0
28w1
17b1
24w1
30w1
5w0
21b0
r0
11b0
2w0
19b0
16b0
22b0
18w1
6w0
14b0
7w0
12w0
7b1
9w1
20b1
11w½
21w1
14w1
1w0
17w1
2b0
31w1
4b½
16w1
34w1
6b0
27w1
12b0
8b0
26w0
22b½
3w0
5b0
19w½
24b1
23w0
r0
18b1
15b0
30w1
35w1
28b0
10b0
33b0
32w1
13b0
29b0
2w1
1b0
12w½
19b1
6b½
5w½
26b1
21b1
29w1
20b1
22w½
3b½
31b1
28w1
23b1
33w1
34w1
32b1
4w0
10w0
8w0
11b½
15w0
35b1
r0
7w0
30b0
14b0
9b0
27w1
13w0
18w0
16b0
17b0
24w0
12b1
22w1
6w½
5b½
4w½
3b½
14w1
19w1
15b1
16w1
13b1
1w0
11w0
7b0
9w0
10b0
28b1
29w1
8b0
24b1
26b1
2b0
30b1
20w0
r0
21w0
32w1
17w0
18b0
23w0
33b1
27b0
31w0
35w0
34b1
10w½
6b1
4b1
3w0
9b½
2w0
12b1
11b1
5w½
1b½
8w0
7w0
16b½
22b1
20b0
13w½
18w½
17b½
31b1
15w1
23w1
14w0
21b0
27b½
r1
35b1
24w½
29b½
28w½
33b1
19w0
34w1
30w0
32b0
26w0
8b1
5w1
7b½
21w1
2b0
20b0
3w½
1w0
14b0
11w½
10b½
18b½
17w1
9w1
30w1
19b0
13b0
12w½
16w1
6w1
4b0
26b½
31w1
28b½
33w1
22w½
29b1
24w½
27w0
15b0
23b0
35w1
25b0
r1
32b0
3b½
7b½
1w½
9b½
13w½
18w1
2w½
10w1
4w½
8b0
19w1
23w1
5b½
20w0
21b1
26w1
22b½
6b0
11b0
14b1
15w0
17w½
12b0
25w0
24b1
16b0
28w1
27b0
30b1
29w0
32w1
31b0
34b0
33w1
r1
20w1
8w1
11w½
7w½
12w½
10b0
4b½
2b0
13b0
6w1
3b½
5b½
9w1
15b0
14w1
17b½
16w½
21w0
27w1
1b0
18b1
23b1
22w0
34w1
31w1
29w1
19b0
32w½
26b0
35w½
25b0
28b½
r1
24b0
30b½
11b1
3w½
2b½
20b1
19b1
25w1
10w½
15w0
26w1
7b½
1w0
13w½
12b½
21b1
8b1
22b1
27b1
35b1
5w0
4w0
14w0
16w0
32b1
31b1
6b0
9b0
17w0
33b1
r1
34b0
24w0
23w0
28w0
30w1
18w0
15w1
4b½
5b½
2w½
3w½
11b1
13b½
14b1
16b½
12w0
6w0
10b1
7w½
8w0
1b0
9w½
21w1
22w1
20b1
19w0
17b0
18b0
25w1
29b1
23b0
27w0
26b1
34w1
24w0
31w1
30b0
r1
35b1
28b0
33w0
4w½
12b1
13w1
1b½
7b1
15b1
5w0
16w½
19w1
17b½
23b1
2w0
3b0
24b1
6w0
8b½
10w½
20w1
9b0
18b0
32w1
28w1
11w0
14w0
27w1
33b1
25b0
22b0
34b1
r1
35w1
21b0
26w0
29w0
31b0
9.5
8.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3
3
2.5

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. Dong Thap, 2. Da Nang, 3. Ho Chi Minh
Nữ - Women: 1. Ho Chi Minh, 2. Thua Thien - Hue, 3. Can Tho

1. CỜ CHỚP - BLITZ:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Phạm Bích Ngọc
Hoàng Thị Bảo Trâm
Châu Thị Ngọc Giao
Phạm Lê Thảo Nguyên
Huỳnh Mai Phương Dung
Lê Thị Phương Liên
Nguyễn Ngân Bình
Nguyễn Quỳnh Anh
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Đỗ Thị Thương
Võ Thị Nhiệm
Lê Phú Nguyên Thảo
Lê Lã Trà My
Bùi Kim Lê
Văng Thị Thu Hằng
Lê Hoàng Trân Châu
Lê Thị Minh Thơ
Ngô Huyền Châu
Nguyễn Thảo Hân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Nguyễn Thị Diễm Trang
Lê Hoài Bảo Duyên
Trần Đặng Hồng Liên
Dương Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Kiên Giang
TT-Huế
Bình Định
Cần Thơ
TP.HCM
Cần Thơ
TT-Huế
TP.HCM
TT-Huế
BRVT
Bình Định
Cần Thơ
Bình Định
Bình Định
TP.HCM
TP.HCM
Cần Thơ
TP.HCM
TP.HCM 2
TP.HCM 2
TT-Huế
Cần Thơ
TP.HCM 2
TP.HCM
TP.HCM 2
TP.HCM
11w1
9b½
19w0
18w1
24w1
25b1
13b0
22w1
2w½
20w0
1b0
15b0
7w1
16w1
12w1
14b0
26b1
4b0
3b1
10b1
23b1
8b0
21w0
5b0
6w0
17w0
13b1
3w0
2b1
17b1
19b1
15w1
9w½
21b1
7b½
18b0
16b1
25w1
1w0
20b1
6b0
11w0
4w0
10w1
5w0
14w0
8w0
23w0
22b1
26w1
12b0
24b0
6w1
12w1
24w1
8w0
14b½
1b0
25b1
4b1
17w1
22w1
18w1
2b0
15b0
5w½
13w1
26b1
9b0
11b0
21w1
23b1
19b0
10b0
20w0
3b0
7w0
16w0
8b½
7b1
9b0
5b1
4w0
14w1
2w0
1w½
3w1
16b0
15w0
18b0
21b1
6b0
11b1
10w1
23w1
12w1
20b1
19w0
13w0
26w1
17b0
25w1
24b0
22b0
9w1
5w1
18w1
6w1
2b0
4b0
23b1
15b½
1b0
21w1
17b½
22w1
16w0
19w1
8w½
13b1
11w½
3b0
14b0
24b1
10b0
12b0
7w0
20w0
26w1
25b0
4b1
8b1
16b1
1w0
17w1
19b1
11w1
2w0
20b1
23b1
7b0
24w1
18b0
15b1
14w0
3w0
5b0
13w1
6w0
9w0
26b1
25w1
10w0
12b0
22b0
21w0
14w1
6b1
8w1
9b1
7w0
2w0
5b1
3b0
4w0
19w1
24w1
17b1
25w1
1b0
20b0
18b1
12w0
16w0
10b0
15w1
22w0
21b1
26b1
11b0
13b0
23w0
2b1
1w0
4b½
3w½
11b1
9w1
14b1
10w0
6b0
8b1
5w0
20w1
22b1
7w0
16b0
15w1
18w1
17b0
26w1
12b0
25b1
13w0
24b0
23w1
21w0
19b0
3w0
16w½
1b1
7b0
6w1
5b0
4w1
20b1
14w1
12w1
21b½
10b0
19w0
9b0
17w1
2b½
15b0
26b1
13b1
8w0
11w½
24b1
25w1
22w0
23b0
18w0
7b0
4b1
10w1
2w0
16b1
8b1
1w1
6w0
19b1
3b0
23w1
14b0
26w1
12w1
18b1
5w0
25b1
15w0
9w0
22b0
24w1
20w1
11b0
21b0
17w0
13b0
5w0
10b1
7w1
14b1
1b1
16w1
3b0
13w1
15b1
2w0
22b1
21w0
8b0
4w0
9w0
6b0
24w1
25w1
23b0
26b1
12b1
11w0
19w1
17b0
18b0
20w0
10b1
11w0
5b0
16b1
3w1
7b½
6w½
9b1
8w0
1w0
2b1
26w1
23w1
25b1
22w0
4w0
20b1
21b½
24b1
17w0
18w½
15b1
13b0
19w0
14w0
12b0
17b1
14b1
6b0
11w1
9b0
3w1
8b0
7w1
5w1
26b1
4b0
19b1
24b1
2w0
21b1
22b1
1w0
23b1
12w0
25w1
15w0
16w0
18w0
13w0
20b0
10w0
9.5
9
8.5
8.5
8.5
8.5
8
8
8
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
4
3
1
0

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Đào Thiên Hải
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Hoàng Cảnh Huấn
Lê Quang Liêm
Trần Anh Trí
Dương Thế Anh
Đinh Đức Trọng
Ngô Ngọc Quang
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Thái Bình
Võ Đại Hoài Đức
Nguyễn Sỹ Hùng
Võ Thành Ninh
Trần Thanh Tú
Bảo Quang
Phạm Chương
Phạm Đức Thắng
Lý Hồng Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc
Nguyễn Thiện Việt
Trần Hoành Nghị
Quách Phương Minh
Phùng Nguyễn Tường Minh
Dương Thượng Công
Tôn Thất Như Tùng
Nguyễn Ngọc Hiệp
Hoàng Nam Thắng
Nguyễn Xuân Quang
Lương Quang Nhật Minh
Lư Chấn Hưng
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đà Nẵng
TP.HCM
Đà Nẵng
Đồng Tháp
BRVT
TP.HCM
Cần Thơ
Cần Thơ
TP.HCM
BRVT
Kiên Giang
Đồng Tháp
Đà Nẵng
TP.HCM
Kiên Giang
TP.HCM
TP.HCM
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Cần Thơ
BRVT
Đồng Tháp
TP.HCM 2
TP.HCM
Đà Nẵng
BRVT
TP.HCM 2
Kiên Giang
TP.HCM 2
14b1
22w½
24w1
19b1
31w1
18w½
27b1
20w0
25b0
16b0
30b1
23b1
17w1
1w0
32b1
10w1
13b0
6b½
4w0
8b1
29w1
2b½
12w0
3b0
9w1
28w0
7w0
26b1
21b0
11w0
5b0
15w0
12w1
18b1
4b0
3w1
20b1
22b1
25w1
31b1
27w1
32w1
13w0
1b0
11b1
23b0
16w0
15b1
30w1
2w0
24b½
5w0
28b1
6w0
14w1
19w½
7b0
29b1
9b0
21w0
26w0
17b0
8w0
10b0
21b1
28w1
23w0
5b1
4w0
13b1
16b1
15w1
20b1
12b1
25b0
10w0
6w0
30w1
8b0
7w0
26b1
24b1
22w½
9w0
1w0
19b½
3b1
18w0
11w1
17w0
29w½
2b0
27b½
14b0
32b1
31w0
7w½
4b1
31b1
2w0
10b1
8w½
1b½
6b½
21w0
5w0
20w1
26w1
16w0
28b0
19w0
13b1
25w1
23w1
15b1
11b0
9b1
27w1
18b0
29b½
17b0
12b0
22b0
14w1
24w½
32w1
3w0
30b0
2b1
1w0
13w1
16b½
6w1
5b0
17w0
9w1
8b0
19b1
23b0
22b0
3b0
31w1
24b0
4w½
7b1
21b1
10w0
29w1
18w0
12w1
11w1
15w1
28w0
30w1
32w1
25b1
20b0
26b0
14b0
27b0
5w1
7b½
18b1
8w1
1b0
23w1
2w½
4b0
26w1
21w1
24w1
25w1
14w0
13b1
27w0
17b1
16w0
3w0
20w½
19b½
10b0
28b1
6b0
11b0
12b0
9b0
15b1
22w0
32b1
31w1
30b0
29w0
16b1
17w1
6w1
22b1
7w1
3b0
5b0
10w0
23b1
8b1
21b1
14b1
29b0
12w0
31b1
1w0
2b0
28b1
27b1
26b0
11w0
4w0
9w0
32w1
30w½
20w1
19w0
18w0
13w1
25b½
15w0
24b0
4w1
5w1
10b1
1b0
2b0
7w1
6b0
21b½
11w½
3w0
9b½
19w0
32b1
29b1
30b1
18b1
22w1
16w0
12b1
27w1
8w½
17b0
26w½
28w1
31b1
23b½
20b0
24b0
14w0
15w0
25w0
13w0
3b½
16b1
1w½
10w1
17w½
11b1
9w0
12w1
7b1
4b0
6w0
8b0
30w1
24w0
29w1
2w0
5b½
19b1
18w0
22b1
26b0
20w0
25b½
14b1
23w½
21w1
31w1
32w1
15b0
13b0
27b0
28b0
6b1
3w½
2b½
17b0
18b1
1w0
23w1
26b1
16w½
24w0
19w1
13w1
12b0
22w1
25w1
9b½
4w1
5w0
11b0
28w0
32b½
14b0
7b0
10b1
15b0
8w0
30b1
20b1
31w1
27w0
29b0
21w½
17w1
8b½
5w½
9w1
3b½
24b1
10b1
2w½
4b0
7w0
16b½
18b0
31b1
19b1
28b1
11w½
1b0
12w1
14w0
21b0
20w1
29w1
30w1
6w0
32w1
27b1
26w0
15w0
22b0
23b0
13w0
25b0
8w½
6b½
17b1
18w1
16w1
2w½
24w1
1b½
15w1
27b1
14w1
21w1
22w1
11b0
9b0
5b0
3w0
4b0
31b1
32w1
12b0
13b0
28w1
7b0
26b1
25w0
10w0
23b0
30b0
29w1
19w0
20b0
9b½
11w1
16w1
7b½
8b½
17w1
4w½
5w½
1w½
18b1
2b0
24b1
25b1
26w1
23w1
3b0
6b0
10w0
29b1
31w1
30w1
32b1
15b0
12w0
13w0
14b0
28b1
27w0
19w0
21b0
20b0
22w0
11
9.5
9.5
9
8.5
8.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5
4
3.5
1
0.5

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. Dong Thap, 2. Da Nang, 3. Ho Chi Minh
Nữ - Women: 1. Thua Thien - Hue, 2. Can Tho, 3. Binh Dinh