GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH & CỜ CHỚP TOÀN QUỐC
LẦN XII - 2007
12th NATIONAL RAPID & BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP
Tài trợ chính: DRAGON CAPITAL
Từ 10 đến 16/5 tại KS Đệ Nhất, Q. Tân Bình, TPHCM

rapid12

KẾT QUẢ NAM CỜ CHỚP - MEN BLITZ FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts Fide
1 Le Quang Liem HCM 15 w1 7 21 w1 10 b1 9 w1 8 w1 2 b1 3 4 w1 6 14 b1 5 b0 12 w1 10½ 78
2 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 29 b1 6 11 b1 4 16 b1 5 w1 1 w0 8 19 b1 12 w1 3 w1 9 b1 7 10 69½
3 Nguyen Anh Dung QNI 30 b1 22 w1 4 b0 36 w1 21 b1 19 w1 8 b1 1 6 10 2 b0 11 w1 5 9 69
4 Dinh Duc Trong BRV 25 w1 24 b1 3 w1 2 8 b0 12 7 b1 19 w1 1 b0 11 w1 10 b1 6 14 9 66½
5 Hoang Canh Huan DAN 51 b1 47 w1 43 b1 8 w0 7 b1 2 b0 13 w1 11 w1 10 b0 14 26 b1 1 w1 3 9 65½
6 Pham Duc Thang KGI 49 w1 2 7 w0 13 35 w1 18 b1 14 b1 12 w1 3 1 9 4 15 61½
7 Tran Quoc Dung DTH 53 b1 1 6 b1 19 5 w0 47 b1 4 w0 41 b1 9 w0 22 b1 20 b1 10 w1 2 58½
8 Tu Hoang Thong HCM 18 w1 45 b1 20 w1 5 b1 4 w1 1 b0 3 w0 2 11 9 b0 13 w1 12 w0 24 b1 8 64½
9 To Quoc Khanh QDO 31 b1 46 w1 10 28 b1 1 b0 16 w1 11 b0 22 7 b1 8 w1 6 2 w0 13 8 62½
10 Vo Thanh Ninh KGI 42 b1 48 w1 9 1 w0 29 b1 22 w1 12 b0 26 w1 5 w1 3 4 w0 7 b0 20 w1 8 61½
11 Pham Chuong HCM 35 w1 13 2 w0 50 b1 26 w1 20 b1 9 w1 5 b0 8 4 b0 21 w1 3 b0 25 w1 8 59½
12 Dao Thien Hai DTH 17 w1 21 b0 13 w1 44 27 w1 4 10 w1 6 b0 22 w1 2 b0 19 w1 8 b1 1 b0 8 59
13 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 14 b1 11 12 b0 6 43 b1 21 w1 5 b0 46 w1 16 b1 20 8 b0 17 w1 9 8 56½
14 Duong The Anh DTH 13 w0 23 34 49 b1 17 w1 15 b1 6 w0 27 b1 18 w1 5 1 w0 26 w1 4 8 54
15 Duong Thuong Cong DTH 1 b0 32 w1 46 b0 31 w1 24 b1 14 w0 40 b1 16 w0 35 30 w1 34 b1 27 b1 6 8 50
16 Tran Thanh Tu DTH 37 b1 43 w0 30 b1 46 w1 2 w0 9 b0 47 w1 15 b1 13 w0 18 17 w0 35 w1 26 b1 52
17 Nguyen Tran Quang Minh QDO 12 b0 37 w1 38 b1 22 14 b0 27 b0 25 w1 39 w1 23 34 16 b1 13 b0 21 w1 49½
18 Nguyen Anh Tuan QDO 8 b0 53 w1 22 b0 37 w1 46 b1 6 w0 34 b1 21 w1 14 b0 16 23 w0 36 b1 31 w1 49
19 Nguyen Thien Viet DAN 52 w1 56 b1 28 7 47 w1 3 b0 33 w1 4 b0 2 w0 23 b1 12 b0 24 w0 32 b1 7 56½
20 Bao Quang DAN 41 b1 38 w1 8 b0 29 44 b1 11 w0 26 b0 50 w1 32 b1 13 7 w0 22 w1 10 b0 7 54
21 Ton That Nhu Tung HCM 32 b1 12 w1 1 b0 43 w1 3 w0 13 b0 24 w1 18 b0 31 w1 41 b1 11 b0 23 w1 17 b0 7 53
22 Nguyen Thanh Nghia HCM 33 w1 3 b0 18 w1 17 28 w1 10 b0 32 w1 9 12 b0 7 w0 41 w1 20 b0 27 w1 7 52
23 Bao Khoa LDO 50 14 35 w1 47 b0 52 w1 32 41 33 17 19 w0 18 b1 21 b0 37 w1 7 49½
24 Nguyen Vu Son QDO 57 b1 4 w0 29 b0 25 w1 15 w0 45 b1 21 b0 44 w1 34 b0 39 w1 30 b1 19 b1 8 w0 7 46
25 Dang Duy Linh DAN 4 b0 39 w1 44 w0 24 b0 56 b1 30 17 b0 29 w1 50 b1 35 33 b1 34 w1 11 b0 7 43
26 Nguyen Sy Hung BRV 46 b0 41 39 b1 42 w1 11 b0 29 w1 20 w1 10 b0 28 w1 27 b1 5 w0 14 b0 16 w0 51
27 Nguyen Hoai Nam QDO 38 b0 51 w1 42 48 w1 12 b0 17 w1 50 b1 14 w0 33 b1 26 w0 32 b1 15 w0 22 b0 50½
28 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 40 b1 36 w1 19 9 w0 22 b0 33 w0 44 b1 30 w1 26 b0 32 w0 29 b0 39 w1 42 b1 46½
29 Nguyen Van Thanh DAN 2 w0 52 b1 24 w1 20 10 w0 26 b0 39 w0 25 b0 44 w1 48 b1 28 w1 31 b0 41 w1 41
30 Le Trong Bac THO 3 w0 49 b1 16 w0 33 b0 37 w1 25 45 w1 28 b0 42 w1 15 b0 24 w0 53 b1 43 w1 40
31 Phan Trong Binh BRV 9 w0 44 b0 55 w1 15 b0 34 b0 54 w1 43 b1 38 w1 21 b0 46 w1 35 29 w1 18 b0 39½
32 Dang The Nam HNO 21 w0 15 b0 51 b1 34 w1 36 b1 23 22 b0 40 w1 20 w0 28 b1 27 w0 41 19 w0 6 45
  Dong Bao Nghia BGI 22 b0 40 w1 36 b0 30 w1 45 w1 28 b1 19 b0 23 27 w0 51 25 w0 37 b0 52 b1 6 45
34 Ngo Ngoc Quang HCM 47 w0 50 14 32 b0 31 w1 49 b1 18 w0 37 b1 24 w1 17 15 w0 25 b0 35 6 42
35 Bui Manh Hung THO 11 b0 54 w1 23 b0 38 w1 6 b0 46 w0 49 b1 47 w1 15 25 31 16 b0 34 6 41½
36 Vo Dai Hoai Duc HCM 55 w1 28 b0 33 w1 3 b0 32 w0 50 b0 37 w0 52 b1 39 53 w1 42 b1 18 w0 38 6 40
37 Tong Thai Hung HCM 16 w0 17 b0 54 w1 18 b0 30 b0 56 w1 36 b1 34 w0 40 b1 42 w0 46 b1 33 w1 23 b0 6 36
  Nguyen Ha Phuong BGI 27 w1 20 b0 17 w0 35 b0 40 b0 51 w1 52 w1 31 b0 48 w0 50 w1 43 44 b1 36 6 36
39 Nguyen Thanh Phuc HCM 56 w0 25 b0 26 w0 53 55 w1 43 w1 29 b1 17 b0 36 24 b0 51 w1 28 b0 46 w1 6 35½
40 Nguyen Ngoc Hiep HCM 28 w0 33 b0 49 w0 55 b1 38 w1 52 b1 15 w0 32 b0 37 w0 47 b1 44 w0 56 b1 48 w1 6 34
41 Le Huu Thai LDO 20 w0 26 56 w1 45 b0 48 b1 44 w1 23 7 w0 46 b1 21 w0 22 b0 32 29 b0 43½
42 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 10 w0 55 b1 27 26 b0 50 w0 48 w1 46 b0 53 w1 30 b0 37 b1 36 w0 51 b1 28 w0 37½
  Ngo Trung Tin LAN 44 w1 16 b1 5 w0 21 b0 13 w0 39 b0 31 w0 51 b0 55 w1 52 b1 38 45 b1 30 b0 37½
44 Phan Anh Son QDO 43 b0 31 w1 25 b1 12 20 w0 41 b0 28 w0 24 b0 29 b0 55 w1 40 b1 38 w0 54 b1 36
45 Nguyen Minh Tuan HCM 54 b1 8 w0 47 b0 41 w1 33 b0 24 w0 30 b0 49 53 b0 56 w1 50 b1 43 w0 51 b1 34
46 Huynh Vinh Thang BDU 26 w1 9 b0 15 w1 16 b0 18 w0 35 b1 42 w1 13 b0 41 w0 31 b0 37 w0 54 w1 39 b0 5 41
47 Nguyen Khuong Duy DON 34 b1 5 b0 45 w1 23 w1 19 b0 7 w0 16 b0 35 b0 51 w0 40 w0 54 b0 55 w1 56 w1 5 37
48 Le Trong De Toan THO 58 w1 10 b0 50 27 b0 41 w0 42 b0 53 b0 54 w1 38 b1 29 w0 49 b1 52 40 b0 5 33½
49 Nguyen Vu Long BRV 6 b0 30 w0 40 b1 14 w0 51 b1 34 w0 35 w0 45 52 w0 54 b1 48 w0 50 b1 55 5 29½
50 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 23 34 48 11 w0 42 b1 36 w1 27 w0 20 b0 25 w0 38 b0 45 w0 49 w0 53 b1 36
51 Lu Chan Hung KGI 5 w0 27 b0 32 w0 54 b1 49 w0 38 b0 56 b1 43 w1 47 b1 33 39 b0 42 w0 45 w0 30
  Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 19 b0 29 w0 53 b1 56 w1 23 b0 40 w0 38 b0 36 w0 49 b1 43 w0 55 b1 48 33 w0 30
53 Hoang Van Ngoc BGI 7 w0 18 b0 52 w0 39 54 b0 55 b1 48 w1 42 b0 45 w1 36 b0 56 b1 30 w0 50 w0 28
54 Pham Duc Tri HCM 45 w0 35 b0 37 b0 51 w0 53 w1 31 b0 55 w0 48 b0 56 b1 49 w0 47 w1 46 b0 44 w0 3 17
55 Le Quang Tra HCM 36 b0 42 w0 31 b0 40 w0 39 b0 53 w0 54 b1 56 w1 43 b0 44 b0 52 w0 47 b0 49 13½
56 Nguyen Doan Trung Tin LDO 39 b1 19 w0 41 b0 52 b0 25 w0 37 b0 51 w0 55 b0 54 w0 45 b0 53 w0 40 w0 47 b0 1 13
57 Nguyen Ngoc Phung HCM 24 w0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
  Bo Huynh Nhat Truong BDU 48 b0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Đồng đội (Team): 1.Kiên Giang (18), 2.TP.Hồ Chí Minh (20), 3.Đồng Tháp (33), 4.Đà Nẵng (44), 5.Quân Đội (44), 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (61), 7.Lâm Đồng (77), 8.Thanh Hóa (113), 9.Bắc Giang (122)

KẾT QUẢ NỮ CỜ CHỚP - WOMEN BLITZ FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. 12.Rd. 13.Rd. Pts Fide
1 Pham Bich Ngoc KGI 40 b1 20 w1 5 w1 4 b0 15 w1 17 b1 14 w1 3 b1 6 b1 10 w1 2 b0 7 12 b1 10½ 77
2 Hoang Thi Bao Tram TTH 8 w0 57 b1 20 46 w1 28 b0 32 w1 18 b1 29 w1 16 b1 4 b1 1 w1 5 b1 11 w1 10½ 63½
3 Pham Le Thao Nguyen CTH 58 w1 25 b1 6 w1 11 b1 4 w1 14 b1 5 1 w0 10 b0 7 9 w0 23 b1 18 w1 9 71½
  Dang Bich Ngoc NBI 47 b1 35 w1 12 b1 1 w1 3 b0 6 w1 23 w1 5 14 2 w0 13 b1 9 w1 7 b0 9 71½
5 Le Thanh Tu NBI 32 b1 23 w1 1 b0 30 w1 12 b1 11 w1 3 4 28 b1 14 w1 10 b1 2 w0 6 w0 9 70½
6 Hoang Thi Nhu Y TTH 60 b1 48 w1 3 b0 36 w1 31 b1 4 b0 17 w1 9 b1 1 w0 18 w0 30 b1 10 w1 5 b1 9 63
7 Nguyen Thi Thanh An HCM 52 b1 43 w1 28 16 23 w0 34 b1 12 b1 14 w0 30 b1 3 18 b1 1 4 w1 9 62½
8 Ton Nu Hong An LDO 2 b1 18 w1 10 w1 14 b0 11 w0 29 b0 22 w1 12 b1 9 23 b0 16 b1 21 w1 20 b1 57½
9 Tran Thi Kim Loan HPH 17 w0 54 b1 15 b0 39 w1 30 b1 42 w1 31 b1 6 w0 8 28 w1 3 b1 4 b0 14 w1 56½
10 Luong Minh Hue NBI 61 b1 30 w1 8 b0 26 w1 34 w1 23 b0 28 b1 15 w1 3 w1 1 b0 5 w0 6 b0 24 w1 8 63
11 Pham Thi Ngoc Tu HCM 53 b1 15 w1 16 b1 3 w0 8 b1 5 b0 29 28 w0 31 b1 19 b1 23 13 w1 2 b0 8 61
12 Pham Thi Hoa QDO 51 w1 38 b1 4 w0 24 b1 5 w0 26 b1 7 w0 8 w0 36 b1 34 b1 17 w1 14 b1 1 w0 8 57
13 Nguyen Hoang Anh QDO 16 b0 45 w0 60 w1 50 b1 22 w0 33 b1 43 w1 25 b1 19 w1 24 b1 4 w0 11 b0 23 w1 8 52
14 Huynh Mai Phuong Dung HCM 31 b1 34 w1 26 b1 8 w1 42 b1 3 w0 1 b0 7 b1 4 5 b0 15 w1 12 w0 9 b0 66½
15 Le Nguyen Da Hien DAN 49 b1 11 b0 9 w1 43 w1 1 b0 22 b1 19 w1 10 b0 23 16 w1 14 b0 18 w0 28 b1 56½
16 Le Kieu Thien Kim HCM 13 w1 29 b1 11 w0 7 32 w1 28 w0 20 b1 23 b1 2 w0 15 b0 8 w0 39 b1 35 w1 55
17 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 9 b1 28 b0 22 w1 35 w1 20 b1 1 w0 6 b0 30 w0 38 b1 29 w1 12 b0 36 w1 19 54½
18 Vang Thi Thu Hang HCM 39 w1 8 b0 31 w0 45 b1 24 27 b1 2 w0 20 b1 37 w1 6 b1 7 w0 15 b1 3 b0 52½
  Nguyen Thi Mai Hung BGI 59 w1 26 b0 38 w1 34 b0 40 w1 36 b1 15 b0 42 w1 13 b0 11 w0 41 b1 25 w1 17 52½
20 Pham Thi Hai Yen QDO 56 b1 1 b0 2 57 b1 17 w0 21 b1 16 w0 18 w0 44 b1 37 b1 34 w1 24 b1 8 w0 50½
21 Nguyen Quynh Anh HCM 27 37 b1 42 w0 32 b0 49 b1 20 w0 46 b1 39 b1 24 w0 31 w1 28 b1 8 b0 29 w1 48½
22 Hoang My Thu Giang HCM 38 w0 60 b1 17 b0 54 w1 13 b1 15 w0 8 b0 36 w0 39 33 w1 31 b1 37 w1 30 b1 43½
23 Nguyen Phuong Thao DAN 41 b1 5 b0 40 w1 49 w1 7 b1 10 w1 4 b0 16 w0 15 8 w1 11 3 w0 13 b0 7 59
24 Nguyen Thao Han HCM 37 w0 51 b1 48 b1 12 w0 18 57 w1 42 35 w1 21 b1 13 w0 25 b1 20 w0 10 b0 7 53
25 Ngo Thi Cam Tu BDU 36 b1 3 w0 49 b0 41 w1 48 b1 31 w0 38 b1 13 w0 45 b1 26 b1 24 w0 19 b0 39 w1 7 49
26 Do Thuy Duong QDO 44 b1 19 w1 14 w0 10 b0 43 b1 12 w0 35 b0 49 w1 42 b1 25 w0 36 b0 51 w1 38 b1 7 48
27 Bui Thi My Hang LAN 21 42 w0 46 b0 52 w1 44 b1 18 w0 57 48 w1 35 b1 30 w0 29 b0 41 w1 36 b1 7 43
28 Vo Thi Kim Phung TTH 54 b1 17 w1 7 42 b0 2 w1 16 b1 10 w0 11 b1 5 w0 9 b0 21 w0 44 b1 15 w0 55½
29 Nguyen Thi Thuy BGI 45 b1 16 w0 36 b0 51 w1 37 b1 8 w1 11 2 b0 34 17 b0 27 w1 30 21 b0 50
  Phan Nguyen Mai Chi DAN 55 w1 10 b0 50 w1 5 b0 9 w0 45 w1 36 b1 17 b1 7 w0 27 b1 6 w0 29 22 w0 50
31 Nguyen Thuy Duong DON 14 w0 55 b1 18 b1 44 w1 6 w0 25 b1 9 w0 34 11 w0 21 b0 22 w0 52 b1 43 w1 47
32 Doan Thi Van Anh BGI 5 w0 41 b1 44 21 w1 16 b0 2 b0 37 w0 46 w1 52 b1 35 w0 38 b0 42 w1 45 b1 41½
33 Vu Thi Kieu Trang BGI 34 w0 40 w0 39 b0 59 w1 54 b1 13 w0 47 52 w0 60 b1 22 b0 46 w1 53 b1 44 w1 33½
34 Do Ngoc My Le BDU 33 b1 14 b0 37 w1 19 w1 10 b0 7 w0 48 b1 31 29 12 w0 20 b0 35 w0 51 b1 6 47½
35 Le La Tra My BDI 50 w1 4 b0 45 w1 17 b0 36 w0 41 b1 26 w1 24 b0 27 w0 32 b1 39 w0 34 b1 16 b0 6 45
  Ho Thi Anh Tien DON 25 w0 58 b1 29 w1 6 b0 35 b1 19 w0 30 w0 22 b1 12 w0 53 b1 26 w1 17 b0 27 w0 6 45
37 Do Huu Thuy Trang BDU 24 b1 21 w0 34 b0 38 b1 29 w0 39 32 b1 43 w1 18 b0 20 w0 47 w1 22 b0 42 6 43½
38 Le Hoai Bao Duyen HCM 22 b1 12 w0 19 b0 37 w0 56 b1 49 w1 25 w0 50 b1 17 w0 45 32 w1 43 26 w0 6 42
39 Luong Nhat Linh NBI 18 b0 49 w0 33 w1 9 b0 50 w1 37 44 b1 21 w0 22 42 b1 35 b1 16 w0 25 b0 6 40½
40 Tran Thi Hong Duyen NBI 1 w0 33 b1 23 b0 56 w1 19 b0 48 w0 45 b0 51 w1 43 b1 41 w0 42 w0 55 b1 50 w1 6 36
  Vu Phuong Thao BGI 23 w0 32 w0 47 b1 25 b0 58 w1 35 w0 49 b0 59 w1 56 b1 40 b1 19 w0 27 b0 48 w1 6 36
42 Hoang Le My Anh DAN 57 27 b1 21 b1 28 w1 14 w0 9 b0 24 19 b0 26 w0 39 w0 40 b1 32 b0 37 46½
43 Bui Thi Nhu My BGI 46 w1 7 b0 53 w1 15 b0 26 w0 51 w1 13 b0 37 b0 40 w0 55 w1 50 b1 38 31 b0 40
44 Bui Kim Le BDI 26 w0 59 b1 32 31 b0 27 w0 52 b1 39 w0 47 b1 20 w0 48 b1 45 w1 28 w0 33 b0 38½
45 Do Thi Thuong BRV 29 w0 13 b1 35 b0 18 w0 53 w1 30 b0 40 w1 57 b1 25 w0 38 44 b0 47 b1 32 w0 38
46 Bui Ngoc Anh Thi KGI 43 b0 52 27 w1 2 b0 57 w0 58 b1 21 w0 32 b0 47 w0 60 w1 33 b0 56 w1 55 b1 32
47 Vo Thien Tram Anh HCM 4 w0 50 b0 41 w0 55 w1 51 b0 53 b1 33 44 w0 46 b1 52 w1 37 b0 45 w0 58 b1 31½
48 Duong Tuong Vy BDI - - 1 6 b0 24 w0 53 b1 25 w0 40 b1 34 w0 27 b0 50 w1 44 w0 51 b0 49 w1 41 b0 5 38
49 Tran Le Tu Uyen BRV 15 w0 39 b1 25 w1 23 b0 21 w0 38 b0 41 w1 26 b0 53 w0 50 b0 58 w1 48 b0 59 b1 5 34
50 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 35 b0 47 w1 30 b0 13 w0 39 b0 54 w1 51 b1 38 w0 48 b0 49 w1 43 w0 60 b1 40 b0 5 33
51 Cao Le Phuong Thanh LAN 12 b0 24 w0 58 w1 29 b0 47 w1 43 b0 50 w0 40 b0 54 b1 56 w1 48 w1 26 b0 34 w0 5 32
52 Vu Thi Dieu Ai KGI 7 w0 46 57 w0 27 b0 59 w1 44 w0 55 b1 33 b1 32 w0 47 b0 53 w1 31 w0 54 5 31½
53 Pham Thi Hong La HCM 11 w0 56 b1 43 b0 48 w0 45 b0 47 w0 59 b1 55 w1 49 b1 36 w0 52 b0 33 w0 60 w1 5 31
54 Hoang Thai Linh LAN 28 w0 9 w0 55 b1 22 b0 33 w0 50 b0 58 w0 60 b0 51 w0 - - 1 56 b1 59 w1 52 20½
55 Nguyen To Tran HCM 30 b0 31 w0 54 w0 47 b0 60 b1 56 w1 52 w0 53 b0 58 w1 43 b0 59 b1 40 w0 46 w0 4 25
  Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 20 w0 53 w0 59 b1 40 b0 38 w0 55 b0 60 w1 58 b1 41 w0 51 b0 54 w0 46 b0 - - 1 4 25
57 Le Thanh Phuong Uyen HCM 42 2 w0 52 b1 20 w0 46 b1 24 b0 27 45 w0 - - - - - - - - - - 3 30
58 Nguyen Hoang Van Anh BRV 3 b0 36 w0 51 b0 60 w1 41 b0 46 w0 54 b1 56 w0 55 b0 59 w0 49 b0 - - 1 47 w0 3 19
59 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 19 b0 44 w0 56 w0 33 b0 52 b0 60 53 w0 41 b0 - - 1 58 b1 55 w0 54 b0 49 w0 13
  Ma Huu Anh Phuong LDO 6 w0 22 w0 13 b0 58 b0 55 w0 59 56 b0 54 w1 33 w0 46 b0 - - 1 50 w0 53 b0 13
61 Tran Lo Dung HCM 10 w0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Đồng đội (Team): 1.Ninh Bình (18), 2.TP.Hồ Chí Minh (32), 3.Thừa Thiên - Huế (36), 4.Quân Đội (45), 5.Đà Nẵng (67), 6.Bắc Giang (81), 9.Kiên Giang (99), 10.Lâm Đồng (127), 11.Bình Định (127), 12.Bà Rịa - Vũng Tàu (152)

KẾT QUẢ NAM CỜ NHANH - MEN RAPID FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Le Quang Liem HCM 31 b1 22 w1 26 b1 5 w1 14 b1 2 8 3 9 b1 4 7 57
2 Tu Hoang Thong HCM 44 b1 17 w1 12 b1 14 6 b1 1 9 8 10 b1 5 3 8 53
3 Nguyen Ngoc Truong Son KGI 41 w1 9 19 w1 27 12 w1 5 14 w1 1 4 8 b1 2 8 50
4 Dao Thien Hai DTH 21 b0 38 w1 31 b1 22 w1 20 b1 8 w0 19 b1 11 w1 3 1 15 w1 8 46½
5 Duong The Anh DTH 29 b1 25 w1 50 b1 1 b0 15 w1 3 10 b1 9 8 2 6 50
6 Hoang Canh Huan DAN 48 w1 46 18 w1 24 b1 2 w0 14 b0 21 w1 27 b1 7 9 w1 5 46
7 Nguyen Huynh Minh Huy DTH 30 35 b1 9 15 b0 18 49 b1 23 w1 16 b1 6 20 b1 1 42½
8 Nguyen Anh Dung QNI 49 w1 15 b1 14 w0 17 b1 27 w1 4 b1 1 2 5 3 w0 11 7 48½
9 Tran Thanh Tu DTH 52 w1 3 7 45 b1 16 w1 26 w1 2 5 1 w0 6 b0 21 b1 7 47
10 Pham Duc Thang KGI 37 50 w0 53 b1 55 w1 24 w1 21 b1 5 w0 12 b1 2 w0 26 23 w1 7 41½
11 Vo Thanh Ninh KGI 36 w1 14 b0 21 b0 48 w1 50 w1 18 b1 12 w1 4 b0 20 16 b1 8 7 41
  To Quoc Khanh QDO 58 w1 43 b1 2 w0 50 b1 3 b0 25 w1 11 b0 10 w0 45 b1 28 w1 19 b1 7 41
13 Nguyen Thien Viet DAN 57 b1 55 24 b0 30 w1 23 b0 51 w1 28 31 21 25 b1 14 w1 7 39
14 Tran Quoc Dung DTH 39 b1 11 w1 8 b1 2 1 w0 6 w1 3 b0 19 22 b1 15 13 b0 46
15 Le Quang Long HCM 53 b1 8 w0 37 b1 7 w1 5 b0 20 w1 16 w0 30 b1 26 w1 14 4 b0 42
16 Dinh Duc Trong BRV 50 b0 51 w1 29 b1 33 w1 9 b0 22 w1 15 b1 7 w0 19 b1 11 w0 17 41½
17 Bao Khoa LDO 45 w1 2 b0 34 w1 8 w0 51 b0 32 b1 40 w1 26 b0 52 w1 27 b1 16 36½
18 Nguyen Van Thanh DAN 59 b1 20 6 b0 56 w1 7 11 w0 33 29 w0 49 b1 42 w1 26 b1 36
19 Nguyen Thanh Nghia HCM 35 47 b1 3 b0 39 w1 32 b1 23 w1 4 w0 14 16 w0 29 b1 12 w0 6 40½
20 Bao Quang DAN 34 w1 18 46 w1 21 4 w0 15 b0 29 b1 25 w1 11 7 w0 22 6 40
  Nguyen Tran Quang Minh QDO 4 w1 27 11 w1 20 26 10 w0 6 b0 33 w1 13 30 b1 9 w0 6 40
22 Ton That Nhu Tung HCM 60 w1 1 b0 41 w1 4 b0 34 w1 16 b0 36 w1 24 b1 14 w0 31 20 6 37½
  Nguyen Hoai Nam QDO 38 37 39 47 w1 13 w1 19 b0 7 b0 28 w1 29 24 w1 10 b0 6 37½
24 Nguyen Ngoc Hiep HCM 47 30 b1 13 w1 6 w0 10 b0 36 51 w1 22 w0 38 b1 23 b0 31 w1 6 36½
25 Nguyen Ngoc Phung HCM 40 w1 5 b0 58 w1 26 w0 33 b1 12 b0 34 w1 20 b0 32 w1 13 w0 39 b1 6 36
26 Pham Chuong HCM 42 b1 28 w1 1 w0 25 b1 21 9 b0 30 17 w1 15 b0 10 18 w0 40
27 Ngo Ngoc Quang HCM 51 b1 21 55 b1 3 8 b0 29 38 b1 6 w0 31 17 w0 34 39
28 Vo Dai Hoai Duc HCM 32 w1 26 b0 45 w0 36 37 w1 47 b1 13 23 b0 34 w1 12 b0 35 34
  Nguyen Anh Tuan QDO 5 w0 40 b1 16 w0 58 b1 45 w1 27 20 w0 18 b1 23 19 w0 32 34
30 Nguyen Thanh Phuc HCM 7 24 w0 38 b1 13 b0 35 w1 46 b1 26 15 w0 40 b1 21 w0 33 33½
31 Phan Anh Son QDO 1 w0 60 b1 4 w0 34 b0 58 w1 45 b1 46 w1 13 27 22 24 b0 32½
  Ngo Trung Tin LAN 28 b0 42 57 b1 46 b1 19 w0 17 w0 37 b1 49 w1 25 b0 35 29 32½
33 Nguyen Vu Son QDO 46 w0 48 b1 43 w1 16 b0 25 w0 55 b1 18 21 b0 36 45 b1 30 31½
34 Le Trong Bac THO 20 b0 59 w1 17 b0 31 w1 22 b0 44 w1 25 b0 39 w1 28 b0 38 w1 27 30½
35 Dang The Nam HNO 19 7 w0 49 41 30 b0 57 w1 42 44 w1 37 32 28 29½
36 Phung Nguyen Tuong Minh BRV 11 b0 39 w0 59 b1 28 56 b1 24 22 b0 38 33 37 49 b1 28½
37 Tong Thai Hung HCM 10 23 15 w0 49 28 b0 53 w1 32 w0 46 b1 35 36 40 w1 28
38 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 23 4 b0 30 w0 57 w1 55 b1 41 b1 27 w0 36 24 w0 34 b0 50 w1 5 29½
39 Dong Bao Nghia BGI 14 w0 36 b1 23 19 b0 49 w0 48 b1 41 34 b0 43 w1 52 b1 25 w0 5 28
  Nguyen Ha Phuong BGI 25 b0 29 w0 52 b1 42 w0 48 b1 50 w1 17 b0 51 b1 30 w0 41 w1 37 b0 5 28
41 Bui Manh Hung THO 3 b0 52 w1 22 b0 35 53 b1 38 w0 39 45 w0 47 w1 40 b0 51 w1 5 27½
42 Le Trong De Toan THO 26 w0 32 47 w0 40 b1 46 w0 56 b1 35 52 b0 51 w1 18 b0 53 w1 5 25½
43 Nguyen Minh Tuan HCM 54 b1 12 w0 33 b0 51 w0 47 b0 58 w1 44 b0 50 w1 39 b0 55 w1 46 w1 5 24
44 Lu Chan Hung KGI 2 w0 45 b0 56 w0 59 b1 54 w1 34 b0 43 w1 35 b0 48 53 52 w1 5 23½
45 Hoang Van Ngoc BGI 17 b0 44 w1 28 b1 9 w0 29 b0 31 w0 50 b1 41 b1 12 w0 33 w0 48 28½
46 Nguyen Sy Hung BRV 33 b1 6 20 b0 32 w0 42 b1 30 w0 31 b0 37 w0 57 b1 47 w1 43 b0 28
47 Huynh Vinh Thang BDU 24 19 w0 42 b1 23 b0 43 w1 28 w0 49 b0 57 w1 41 b0 46 b0 56 w1 26½
48 Le Huu Thai LDO 6 b0 33 w0 54 b1 11 b0 40 w0 39 w0 58 b1 59 w1 44 49 45 21
49 Duong Thuong Cong DTH 8 b0 53 35 37 39 b1 7 w0 47 w1 32 b0 18 w0 48 36 w0 4 26½
50 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 16 w1 10 b1 5 w0 12 w0 11 b0 40 b0 45 w0 43 b0 54 w1 57 w1 38 b0 4 26
  Phan Trong Binh BRV 27 w0 16 b0 60 w1 43 b1 17 w1 13 b0 24 b0 40 w0 42 b0 58 w1 41 b0 4 26
52 Nguyen Khuong Duy DON 9 b0 41 b0 40 w0 53 w0 60 b1 54 b1 56 w1 42 w1 17 b0 39 w0 44 b0 4 22
53 Nguyen Vu Long BRV 15 w0 49 10 w0 52 b1 41 w0 37 b0 54 w0 56 b1 55 b1 44 42 b0 4 21
54 Le Quang Tra HCM 43 w0 58 b0 48 w0 60 b1 44 b0 52 w0 53 b1 55 w0 50 b0 - - 1 59 w1 4 16
55 Dang Duy Linh DAN 56 w1 13 27 w0 10 b0 38 w0 33 w0 57 b0 54 b1 53 w0 43 b0 58 b1 21
56 Pham Duc Tri HCM 55 b0 57 44 b1 18 b0 36 w0 42 w0 52 b0 53 w0 - - 1 59 b1 47 b0 19
57 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 13 w0 56 32 w0 38 b0 59 w1 35 b0 55 w1 47 b0 46 w0 50 b0 - - 1 18
58 Phung Duc Anh HCM 12 b0 54 w1 25 b0 29 w0 31 b0 43 b0 48 w0 - - 1 59 w1 51 b0 55 w0 3 17
59 Nguyen Doan Trung Tin LDO 18 w0 34 b0 36 w0 44 w0 57 b0 60 w1 - - 1 48 b0 58 b0 56 w0 54 b0 2 11
60 Hoang Thai Linh LAN 22 b0 31 w0 51 b0 54 w0 52 w0 59 b0 - - - - - - - - - - 0 0
  Bo Huynh Nhat Truong BDU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Đồng đội (Team): 1.Đồng Tháp (16), 2.TP.Hồ Chí Minh (18), 3.Kiên Giang (24), 4.Đà Nẵng (37), 5.Quân Đội (53), 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (98), 7.Lâm Đồng (115), 8.Thanh Hóa (117), 9.Bắc Giang (123)

KẾT QUẢ NỮ CỜ NHANH - WOMEN RAPID FINAL STANDING

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Thi Thanh An HCM 61 w1 44 b1 29 w1 5 4 w1 21 b1 9 w1 2 w0 20 b1 3 w1 6 b1 58
2 Hoang Thi Bao Tram TTH 18 b1 8 w1 6 9 14 b1 3 w1 20 w1 1 b1 5 4 w1 10 b1 56
3 Le Thanh Tu NBI 50 w1 43 b1 26 w1 4 21 2 b0 22 w1 11 b1 9 w1 1 b0 7 50
4 Dang Bich Ngoc NBI 54 b1 28 w1 12 b1 3 1 b0 27 w1 6 b1 5 w0 13 b1 2 b0 17 w1 49
5 Le Kieu Thien Kim HCM 19 b1 13 w1 25 b1 1 9 b0 7 43 b1 4 b1 2 6 w0 12 b1 48½
6 Pham Bich Ngoc KGI 53 b1 30 w1 2 21 b0 24 w1 8 b1 4 w0 22 b1 11 w1 5 b1 1 w0 47½
7 Nguyen Thi Thuy BGI 32 41 b1 22 w0 51 b1 38 w1 5 21 w1 9 b0 23 w1 20 b1 3 44
8 Hoang Thi Nhu Y TTH 60 b1 2 b0 33 w1 39 w1 15 6 w0 27 14 38 b1 25 w1 16 b1 42
9 Tran Thi Kim Loan HPH 45 w1 11 b1 24 w1 2 5 w1 20 1 b0 7 w1 3 b0 10 w0 23 w1 7 49
10 Nguyen Quynh Anh HCM 38 w1 29 b0 45 w1 27 b0 31 w1 11 b0 33 w1 18 b1 21 w1 9 b1 2 w0 7 41
  Ton Nu Hong An LDO 57 b1 9 w0 49 b1 15 w0 19 b1 10 w1 25 b1 3 w0 6 b0 21 b1 20 w1 7 41
12 Nguyen Thi Mai Hung BGI 58 w1 33 b1 4 w0 38 23 w0 39 35 b1 24 27 w1 26 b1 5 w0 40
13 Nguyen Phuong Thao DAN 48 w1 5 b0 38 w0 32 b1 45 w1 24 39 w1 26 b1 4 w0 17 b0 34 w1 39
14 Bui Thi Nhu My BGI 39 b0 60 w1 34 b1 19 w1 2 w0 26 24 8 22 w0 33 b1 31 w1 37½
15 Bui Kim Le BDI 33 w0 51 b1 18 w1 11 b1 8 22 b0 23 w0 31 b0 48 w1 45 b1 32 w1 36½
  Huynh Mai Phuong Dung HCM 36 23 w0 46 b1 35 w0 40 w1 38 45 w1 27 31 w1 22 b1 8 w0 36½
17 Hoang My Thu Giang HCM 41 24 b0 51 w0 46 b1 32 w0 61 b1 34 b1 47 w1 28 b1 13 w1 4 b0 33½
  Do Thi Thuong BRV 2 w0 58 b1 15 b0 34 52 b1 35 51 b1 10 w0 43 28 w1 25 b1 33½
19 Doan Thi Van Anh BGI 5 w0 48 b1 43 w1 14 b0 11 w0 47 32 w0 37 b1 49 w1 44 b1 26 w1 32
20 Le La Tra My BDI 47 w1 21 32 w1 22 b1 26 w1 9 2 b0 23 b1 1 w0 7 w0 11 b0 6 47
21 Luong Minh Hue NBI 56 b1 20 23 b1 6 w1 3 1 w0 7 b0 43 w1 10 b0 11 w0 38 b1 6 41½
22 Vo Thi Kim Phung TTH 23 36 w1 7 b1 20 w0 35 b1 15 w1 3 b0 6 w0 14 b1 16 w0 24 6 41
23 Luong Nhat Linh NBI 22 16 b1 21 w0 44 b1 12 b1 25 15 b1 20 w0 7 b0 43 w1 9 b0 6 40½
24 Vu Thi Kieu Trang BGI 27 b1 17 w1 9 b0 28 w1 6 b0 13 14 12 25 b0 30 w1 22 6 39
25 Vang Thi Thu Hang HCM 55 w1 31 b1 5 w0 29 b1 27 23 11 w0 38 24 w1 8 b0 18 w0 40½
26 Pham Thi Ngoc Tu HCM 35 b1 39 w1 3 b0 30 w1 20 b0 14 28 b1 13 w0 46 b1 12 w0 19 b0 40
27 Pham Thi Hoa QDO 24 w0 55 b1 52 w1 10 w1 25 4 b0 8 16 12 b0 32 b0 39 w1 36
28 Nguyen Hoang Anh QDO 52 w1 4 b0 47 w1 24 b0 33 32 b1 26 w0 39 b1 17 w0 18 b0 46 b1 34½
29 Phan Nguyen Mai Chi DAN 59 b1 10 w1 1 b0 25 w0 39 b0 51 53 b1 46 w0 35 b1 38 37 33½
  Pham Thi Hai Yen QDO 42 w1 6 b0 40 w1 26 b0 47 w1 43 b0 38 w0 52 b1 34 24 b0 45 w1 33½
31 Hoang Le My Anh DAN 40 b1 25 w0 39 b0 55 w1 10 b0 53 49 b1 15 w1 16 b0 46 w1 14 b0 33
32 Cao Le Phuong Thanh LAN 7 46 w1 20 b0 13 w0 17 b1 28 w0 19 b1 44 w0 36 b1 27 w1 15 b0 32½
33 Do Thuy Duong QDO 15 b1 12 w0 8 b0 42 w1 28 34 10 b0 51 w1 44 14 w0 43 b1 32
34 Vu Phuong Thao BGI 43 w0 50 b1 14 w0 18 44 w1 33 17 w0 41 b1 30 53 w1 13 b0 31½
35 Bui Thi My Hang LAN 26 w0 42 b1 44 16 b1 22 w0 18 12 w0 45 29 w0 47 b1 52 w1 30½
36 Nguyen Thuy Duong DON 16 22 b0 41 40 b0 37 w1 48 47 w0 55 b1 32 w0 50 b1 44 w1 27
37 Do Huu Thuy Trang BDU - - - - - - 60 w1 36 b0 57 w1 40 b1 19 w0 51 b1 52 b1 29 24½
38 Nguyen Thao Han HCM 10 b0 59 w1 13 b1 12 7 b0 16 30 b1 25 8 w0 29 21 w0 5 34
39 Ho Thi Anh Tien DON 14 w1 26 b0 31 w1 8 b0 29 w1 12 13 b0 28 w0 53 40 w1 27 b0 5 33½
40 Tran Le Tu Uyen BRV 31 w0 - - 1 30 b0 36 w1 16 b0 45 b0 37 w0 61 b1 41 w1 39 b0 53 w1 5 26
41 Le Hoai Bao Duyen HCM 17 7 w0 36 43 b0 42 w1 49 44 34 w0 40 b0 48 b1 51 w1 5 25½
42 Le Thanh Phuong Uyen HCM 30 b0 35 w0 - - 1 33 b0 41 b0 59 w1 52 b0 53 w0 57 w1 49 b1 54 w1 5 21
43 Le Nguyen Da Hien DAN 34 b1 3 w0 19 b0 41 w1 48 b1 30 w1 5 w0 21 b0 18 23 b0 33 w0 33½
44 Do Ngoc My Le BDU 49 b1 1 w0 35 23 w0 34 b0 56 b1 41 32 b1 33 19 w0 36 b0 29½
45 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 9 b0 57 w1 10 b0 49 w1 13 b0 40 w1 16 b0 35 47 b1 15 w0 30 b0 29
46 Ngo Thuy Thanh Thao BDU 51 32 b0 16 w0 17 w0 59 b1 55 b1 48 w1 29 b1 26 w0 31 b0 28 w0 27½
47 Nguyen Ngoc Thanh Tra HCM 20 b0 53 w1 28 b0 56 w1 30 b0 19 36 b1 17 b0 45 w0 35 w0 58 b1 27
48 Bui Ngoc Anh Thi KGI 13 b0 19 w0 53 b1 50 b1 43 w0 36 46 b0 58 w1 15 b0 41 w0 57 w1 25
  Do Hoang Minh Tho BDU 44 w0 61 b1 11 w0 45 b0 58 w1 41 31 w0 50 b1 19 b0 42 w0 59 w1 25
50 Vu Thi Dieu Ai KGI 3 b0 34 w0 60 b1 48 w0 53 b0 52 56 b1 49 w0 58 b1 36 w0 55 b1 21
51 Duong Tuong Vy BDI 46 15 w0 17 b1 7 w0 61 w1 29 18 w0 33 b0 37 w0 59 b1 41 b0 4 26½
52 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 28 b0 56 w1 27 b0 61 18 w0 50 42 w1 30 w0 55 b1 37 w0 35 b0 4 25
53 Tran Thi Hong Duyen NBI 6 w0 47 b0 48 w0 57 b1 50 w1 31 29 w0 42 b1 39 34 b0 40 b0 4 23½
54 Nguyen Hoang Van Anh BRV 4 w0 - - - - - - - - 58 b0 - - 1 60 w1 59 w1 56 b1 42 b0 4 14
55 Pham Thi Hong La HCM 25 b0 27 w0 59 b1 31 b0 56 46 w0 57 b1 36 w0 52 w0 60 b1 50 w0 19½
56 Tran Lo Dung HCM 21 w0 52 b0 58 w1 47 b0 55 44 w0 50 w0 59 b0 - - 1 54 w0 60 w1 16½
57 Nguyen To Tran HCM 11 w0 45 b0 61 w0 53 w0 60 b1 37 b0 55 w0 - - 1 42 b0 58 w1 48 b0 3 13
58 Phan Nguyen Ha Nhu LDO 12 b0 18 w0 56 b0 59 49 b0 54 w1 61 w1 48 b0 50 w0 57 b0 47 w0 15
59 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 29 w0 38 b0 55 w0 58 46 w0 42 b0 60 w1 56 w1 54 b0 51 w0 49 b0 13
60 Ma Huu Anh Phuong LDO 8 w0 14 b0 50 w0 37 b0 57 w0 - - 1 59 b0 54 b0 61 w1 55 w0 56 b0 2 9
61 Vo Thien Tram Anh HCM 1 b0 49 w0 57 b1 52 51 b0 17 w0 58 b0 40 w0 60 b0 - - - - 13

Đồng đội (Team): 1.TP.Hồ Chí Minh (16), 2.Ninh Bình (28), 3.Thừa Thiên - Huế (32), 4.Bắc Giang (33), 5.Đà Nẵng (73), 6.Quân Đội (84), 7.Bình Định (86), 8.Kiên Giang (104), 9.Bà Rịa - Vũng Tàu (111), 10.Long An (112), 11.Bình Dương (127), 12.Lâm Đồng (128)