GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC LẦN X - 2005
10th NATIONAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIP

Giải được tổ chức từ 14 đến 19 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM, 30 phút mỗi bên để hoàn thành ván cờ nhanh và 5 phút mỗi bên cho cờ chớp.

The championship take place at The First Hotel - TanBinh - Ho Chi Minh City from May 14 -19 . 30' per side for Rapid and 5' for Blitz.

10Rapid-38

1. CỜ NHANH - RAPID:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC- FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R N Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2
1
5
12
18
10
11
17
15
9
21
43
14
56
31
22
6
13
7
20
8
25
4
19
3
23
46
47
36
24
32
53
35
40
45
29
26
27
39
34
51
16
52
55
49
38
50
28
33
44
54
42
30
37
41
48
Lê Kiều Thiên Kim
Nguyễn Thị Thanh An
Hoàng Thị Bảo Trâm
Huỳnh Mai Phương Dung
Nguyễn Quỳnh Anh
Đặng Bích Ngọc
Nguyễn Ngân Bình
Lê Hoàng Trân Châu
Phạm Bích Ngọc
Trần Thị Kim Loan
Lê Thị Minh Thơ
Võ Thị Kim Phụng
Phạm Thị Ngọc Tú
Hoàng Thị Như Ý
Lê Thị Hà
Đỗ Thị Thương
Bùi Kim Lê
Hoàng Mỹ Thu Giang
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Lê Lã Trà My
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Thảo Hân
Lê Thị Phương Liên
Lê Phú Nguyên Thảo
Lê Thanh Tú
Nguyễn Thị Diễm Trang
Ngô Ngọc Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Lê Thị Thu Hường
Trần Đặng Hồng Liên
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thu Trang
Đỗ Thu Hương
Võ Phương Nghi
Huỳnh Thị Hồng Sương
Lê Mỹ Anh
Lê Hoài Bảo Duyên
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Trần Thị Hà Minh
Lê Thị Hoa
Đỗ Hữu Thùy Trang
Phan Hoàng Diễm My
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Hải Phương Uyên
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Phạm Hồng Minh
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Lê Thanh Phương Uyên
Hồ Thị Minh Hiền
Lê Vũ Hà Phương
Đoàn Thanh Trúc
Phạm Hồng Phước
Đoàn Thị Quỳnh Chi
Ng Ngọc Phương Khanh
Ngô Ngọc Phú
Nguyễn Phú Ngọc Thiện
TPHCM
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
TPHCM
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Kiên Giang
Hải Phòng
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Hải Phòng
BR - Vũng Tàu
Bình Định
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Bình Định
TPHCM 2
Dự tuyển 2
Cần Thơ
Ninh Bình
Cần Thơ
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Đồng Tháp
TPHCM
Ninh Bình
Hải Phòng
Hải Phòng
TPHCM 2
Đồng Tháp
Đà Nẵng
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
Hải Phòng
Bình Dương
Bình Định
Đồng Tháp
BR - Vũng Tàu
Bình Dương
TPHCM
Đồng Tháp
TPHCM
BR - Vũng Tàu
TPHCM 2
Bình Dương
TPHCM 2
TPHCM 2
TPHCM
BR - Vũng Tàu
TPHCM 2
30w1
29b1
33b1
40w1
46w1
38w1
39b1
45b1
43b1
37b0
49b1
15w0
42w1
28b1
3w0
50w1
34w1
41b1
35b1
48w1
36w½
53b0
32w1
47b½
31b1
51b1
18b0
19w½
8b½
52w½
4b0
25w1
7w0
12b0
17w0
1w0
54w0
55b1
11w0
6b0
23w0
44w1
24b½
27w0
21w0
10b0
22b0
56w0
5w0
16b0
26b1
14b0
2b0
9w1
13w0
20b0
15b½
16w1
20w1
27b1
3b½
23b1
37w1
4w1
2w½
39w1
6w½
30b1
54b1
8w0
44b1
7b0
21b½
53w1
22w1
5b0
56b1
41w1
17b0
24w1
18w½
10w0
33w0
36b1
47w0
19b0
45w1
13b0
50b0
28w0
32b0
42b1
52b1
12w0
9b0
49w0
38b1
1b0
26w0
r1
34b1
51w0
35w1
40b1
46b1
31w0
14w0
29w0
43w0
11b0
25b0
r0
17w1
11b1
12b½
5w½
15w1
13w1
1w0
2b0
18b0
33b1
8b½
23w1
7w1
29b1
4b0
54w1
19w½
10b0
14b0
37w1
21w½
49b1
31w1
6b½
47b0
43b0
r1
3w1
24b1
36w0
16b1
52w1
42w1
30w1
38w1
56w0
50w0
51b0
44w1
41b1
27w1
32w0
53b0
28b1
25w0
45b0
26b1
55w0
9w0
39b0
22b0
35b0
40b0
20b0
34w0
r0
18b1
10w0
14w1
47b½
2w0
1b1
50b1
53w1
3b1
22w1
4w0
7b0
5b0
20w1
49w1
9b0
25b0
51w1
43w1
56b0
32b0
6w1
21b1
55w1
15w0
35w½
29w0
12w½
16w1
30b1
8w1
17b0
23b½
34b1
28w1
46b1
37b0
39w0
27b1
40w0
13b0
36b0
38w1
19b0
31b0
52b0
11w0
45b0
54b1
r1
33w0
41w½
24w0
26w1
42b½
r0
1w1
2b0
10b1
32w1
36b1
5w0
25w1
7w½
56w1
14b0
43b1
21w0
9w1
15b0
51b1
45w1
37w1
47w1
17b½
40w1
39w1
11b0
19w1
4b0
55b1
24b1
26b0
13b0
18w0
23w0
12b0
33b1
52w1
20b0
22b0
50w0
46w1
44b1
8b0
16b0
31w0
34w1
35b0
3w0
42w1
r1
29b1
54w1
53w0
27w0
28b0
49b0
41b½
6b0
30w½
r0
5b½
22w1
2w½
4w1
7b0
14b0
13w½
15b½
17w½
32w1
47w0
27b1
10w1
19b1
6w1
1b0
31b0
11b½
18w1
50b1
25b0
8w1
12b0
56w0
36w0
26w1
41w1
21b1
3b1
34b½
9b0
35w0
53b1
29w1
37b1
40b0
23b0
43w0
16w0
24w½
52b0
39b1
51w1
33w½
28w0
44w1
20w0
49b1
55b½
38b0
42w0
54b1
r1
45w0
46b0
r0
12w1
20b1
7b1
2b0
35w1
25w1
4b1
31w½
47b0
56b0
45b½
55w1
13b½
9w1
17b½
53w1
28w1
14w½
5w0
1w0
40w1
10b0
11w0
32b0
33b1
36b½
30b1
15w1
23w½
39w1
19w1
22b0
18b0
8b0
21w½
52w1
49w1
38b1
24b0
42b1
37w1
50w½
29b0
43b0
26b0
27w0
16b½
6b0
3w0
54w1
44b0
34w0
46w0
51b0
r1
r0
14b1
13w1
11w1
56b1
17w1
47b½
5b0
18b0
36w1
43w1
50w1
9b0
2w0
12w0
7w1
4w1
32b0
1b0
31b0
25b1
23b1
20w0
22b0
29w1
45w1
8w0
27b1
10w½
15b0
40b0
6w1
26w1
16w1
24w1
3b0
19b0
53b0
46w0
49w1
55w1
28b1
35b0
33w1
34b0
39b0
41b1
21b0
51w0
52b0
37b1
r1
30w1
42b0
44w0
38w0
r0
47w1
5w1
1b0
18w½
12b½
31w1
14w½
3w1
32w1
20b1
7b1
19w1
11b½
13b0
10b0
8b½
35w½
56w1
21w0
9w0
22w½
51b1
40w0
43b0
17b0
46b0
23w1
2b0
53w1
50b½
15b0
36b0
6b½
4b1
34w½
27w1
39w1
29b0
26b0
45b½
25w0
52w0
16b1
42w1
r1
28w1
24w½
38b0
44b½
33w½
41w1
55b0
37w1
30b0
54b0
r0
10b1
9b1
13w1
15w1
11w½
2w0
18b½
21b½
12b0
1w0
17w½
32b1
8w½
36w½
22w1
31b0
52b1
5b0
3b½
35b1
14b½
47w1
50b1
38w1
7w½
45w1
40b1
25b0
56b½
16w1
43w0
29w1
20w0
46w0
23b0
53b0
34b1
30w1
55w1
26w0
44b½
24b0
6w0
39b0
54w1
19b0
4w0
42w1
41w1
51w½
49b0
28b0
27b0
r0
33b0
r0
11b½
31w1
18w0
10w½
5b1
12b½
2w½
8b1
14w1
46b1
13b1
25w1
15b0
47b1
1b0
20w1
36w1
21w0
32w1
22b0
17w0
43b0
35w1
40b1
26b1
53b1
9w0
56w0
6b0
51b1
7b0
23w0
4b0
19w0
33w1
44w1
3w0
52w1
28b1
50w1
24w0
42b1
27b0
41b1
38b½
49w½
34b0
39w0
45b0
29b0
30w1
16w0
54b0
r0
55w0
r0
9.5
9
8
8
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
2.5
2.5
2
2
0

NAM - MEN

R N Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65
8
1
3
2
11
14
16
9
18
7
5
46
21
12
24
17
19
15
13
6
53
59
20
4
10
23
27
32
66
50
55
29
25
38
28
61
58
64
41
60
30
26
65
43
49
42
56
31
45
47
48
40
57
37
35
51
44
34
63
33
52
62
39
36
22
54
Lê Quang Liêm
Đào Thiên Hải
Từ Hoàng Thông
Nguyễn Anh Dũng
Dương Thế Anh
Tôn Thất Như Tùng
Phạm Đức Thắng
Trần Anh Trí
Trần Ngọc Thạch
Nguyễn Văn Huy
Đinh Đức Trọng
Lê Quang Long
Nguyễn Đức Hòa
Tô Quốc Khanh
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Võ Đại Hoài Đức
Trần Thanh Tú
Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Thiện Việt
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Văn Thành
Hoàng Cảnh Huấn
Bảo Quang
Ngô Ngọc Quang
Nguyễn Sỹ Hùng
Nguyễn Xuân Quang
Quách Phương Minh
Phan Anh Tuấn
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Vũ Sơn
Dương Thượng Công
Nguyễn Thanh Phúc
Võ Minh Hoàng
Nguyễn Ngọc Hiệp
Nguyễn Mai Đức Trí
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Mạnh Trường
Trần Quang Khải
Huỳnh Vĩnh Thắng
Phùng Nguyễn Tường Minh
Võ Thành Ninh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Hoài Nam (B)
Phạm Minh Khoa
Nguyễn Phước Tâm
Đặng Hoàng Sơn
Đặng Duy Linh
Lý Quốc Long
Đỗ Đức Minh
Chế Quốc Hữu
Hứa Thiên Tân
Phạm Phúc Đức
Nguyễn Khương Duy
Nguyễn Bình Nguyên
Trương Thanh Lâm
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Phạm Đức Trí
Nguyễn Trần Sỹ Nguyên
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Nguyễn Thiện Hưng
Vũ Hoàng Duy
Nguyễn Hoài Nam (A)
Nguyễn Giang Sơn
TPHCM
Đồng Tháp
TPHCM
Quảng Ninh
Đồng Tháp
TPHCM 2
Kiên Giang
Đà Nẵng
Quân Đội
Bắc Ninh
BR - Vũng Tàu
TPHCM
Cần Thơ
Quân Đội
Đồng Tháp
Đồng Tháp
TPHCM 2
Đồng Tháp
Cần Thơ
Đà Nẵng
TPHCM
Bình Định
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TPHCM
BR - Vũng Tàu
BR - Vũng Tàu
Cần Thơ
Quân Đội
TPHCM
Quân Đội
Đồng Tháp
TPHCM
Cần Thơ
TPHCM
TPHCM 2
Đà Nẵng
BR - Vũng Tàu
TPHCM
Bình Dương
BR - Vũng Tàu
Kiên Giang
TPHCM
TPHCM 2
Quân Đội
Đồng Nai
Cần Thơ
TPHCM
Đà Nẵng
Cần Thơ
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM 2
Đồng Nai
Bình Dương
Bình Dương
TPHCM 2
Bình Dương
TPHCM 2
Bình Dương
TPHCM 2
TPHCM 2
TPHCM 2
Quân Đội
Quân Đội
41b1
34w1
36w1
35b1
44w1
47b1
49b1
42w1
51b1
40w1
38w1
13b½
54w1
45b1
57b1
50w½
52w1
48w1
46w½
39b1
20w0
26w0
53b1
37b½
43b½
56w1
60w½
65b1
33b1
17b½
22w1
62w1
58w1
5b0
61b0
28w1
25b0
31b0
8w0
27b½
63b1
59b1
32w0
10w½
16w0
9b0
23b0
64w1
12w0
14w0
15b0
7b0
24w0
4w½
2w0
18w0
11b0
1b0
30w0
66w0
19b0
29b0
6w0
3b0
55b0
21b0
25w1
19b1
20b0
21w1
32b1
31w0
55w1
30b1
61w1
26b1
24b½
27w½
2b0
29w1
5w½
60b1
1w0
66b0
50b0
23w0
36b1
40b1
3w1
43w1
37w½
6b1
46b½
11w0
15w1
13w1
16b0
12b0
8b0
57w1
49w1
18b0
41w1
47w0
58b0
17w0
9w0
7w0
44b1
4b0
28b0
63w1
39w1
14b1
62b1
64b1
22b1
59w0
38b0
10b½
54b1
34b½
65w0
51w½
42b0
52b0
33w1
45w0
56b0
53w0
48w0
35w0
31b1
12w1
37w1
23b½
20w½
48b1
7b½
18w½
9b½
16w½
50w0
25b1
42w1
1b0
17b½
24w½
53b1
38w1
60w1
45b1
19w0
28w½
11b½
66w1
47b1
2w½
52w1
61b0
4b0
5b1
26w1
56w1
46w0
15b0
59b½
32w1
35b1
41b1
64w0
13b0
65b1
55b0
30w0
34w½
36w1
21b0
29b0
8w0
6w0
10w0
14w0
57b½
40w½
3b0
58w0
33w1
63b½
43b½
44w½
51b0
27b0
39b1
62w0
49b0
r0
r0
1w1
8b0
24b1
11w0
2b1
55w1
23w1
50b1
4w½
20b½
61w1
17w½
66b1
31w1
3w0
46b½
58b1
30b0
59b½
27w½
37b1
13w½
7w½
18b½
29w0
16b0
6b½
47w1
21w0
9w0
14b0
10b1
48b1
56w½
51w1
5b0
19w0
40w1
36b1
63w1
15w1
45w1
42b1
62b1
34b0
65w0
38b½
12b0
26b0
32b0
25w0
64b0
44b1
53w0
52b0
28b0
57w0
49w1
60b0
39w1
35w1
43w0
33b0
41w0
r0
r0
9b1
18w1
19b1
27b1
16w1
29b1
11b0
8w0
1b0
30w0
23b½
6w1
12w1
21b0
53b1
28w1
3w0
58w1
52w1
46b0
24w0
25b1
4b1
20w0
50w1
5w½
2w0
55b1
31b1
10b0
32w0
14w0
59w0
51b1
17b0
26w0
15b0
43b0
62w1
56b0
7b1
61b1
34w1
64w1
44w0
47b0
60w1
66w0
33w1
42w1
35b0
63w0
37w0
57b1
48w1
38w0
49b1
65b0
40b1
45b0
13b0
41b0
36w1
39b0
r0
r0
11w1
20b1
21w½
17w1
8b0
30w1
9w½
16b½
59w1
23b1
26b1
4b½
3b½
43w1
10w1
2b0
66b1
32b1
29b1
65w½
34b1
18b0
1w0
46w½
24b0
7w0
38b½
15w0
19w0
28b½
60b1
13w0
56b1
27w½
50w½
37b1
45w½
35w1
52b1
55w0
14b0
5w0
6b½
12b0
33b1
62w1
25w0
47b½
58b½
31w½
39w1
36b1
63b1
61w0
64b0
44b0
51w1
53w0
57w0
49w0
41w0
42b0
48b0
40w0
r0
r0
14b1
2w1
11b1
1b0
3w0
8w0
46b1
19b½
7b½
18w½
21w0
16w0
5b1
30b1
15b½
23w1
9w½
24w½
20w½
41b1
10w0
32w0
13b½
65b1
53b1
17b0
66w1
59b1
27b0
29w1
28w½
50b0
64w1
61b1
55b½
38w0
34b1
25b0
6w0
40b0
12w0
43b1
4w0
26w0
37w1
35b0
31b1
56w0
44w0
57b0
52b1
60w1
47w1
49b0
42w1
39w1
45b1
58w0
62b1
36w1
48w0
63w0
51b0
33b0
r0
r0
3b0
21b1
8w1
15w1
18b0
12b½
13w½
4w½
11w1
24b0
30b1
26b1
1w0
14w½
7w1
20b½
10b0
2b0
16b½
32w1
41w1
48b½
17w½
9b½
19w1
64b1
50b0
6b0
43w0
27w1
58b1
44b1
38b½
25w½
57w1
31b1
55w0
23w0
53b0
39b1
5w0
46w0
56b1
66b1
35w1
34w0
65w0
61w0
63b1
33w1
59w½
51w0
28b0
52w1
49b0
40b1
29w0
42b1
45w0
47b0
37b0
36b0
60w0
62w1
r0
r0
12w1
3w½
1b½
18b1
28w1
21w0
24b½
17b½
2w0
25w1
20w1
10w1
14b1
8b0
16w½
9w½
38w0
55w1
6w½
13b½
29b1
47w1
5b0
50w½
46b0
43w1
49w1
44w1
35b1
4b½
15b0
53w0
7b0
19b1
11b0
30w½
51b1
34b1
37w1
31w1
61b½
65b1
26w0
23b0
27b0
39b1
45b0
60b0
56w1
59b0
57b½
52b1
48w½
41b0
66w0
58w0
32b0
64w0
36w1
62b0
40w0
33w1
42w0
63b0
r0
r0
21b1
16b1
2w½
3b½
50b1
6b1
1w0
15w1
13b½
38b1
46w½
5b½
8w0
17w½
4b½
12b½
26b1
9b0
18w½
14w0
32b1
30b1
27w1
24w½
23w1
10b0
20b0
53w0
40w1
11w0
61w1
64b½
45w1
7w0
41w½
55b0
65w½
29w½
28b½
51w1
59w0
19w0
58b½
57w1
48b½
36w1
63w1
62b1
25b0
44b1
49w½
66b0
43b0
35w1
37b0
60b0
47w0
33b½
56b0
34w½
39w0
31w0
52b1
42b0
r0
r0
2b½
5w½
7b½
8w½
21w1
24w1
4w1
46b½
10w1
3w½
1b½
9w½
11b0
53b½
14b0
13w½
55w1
20w1
17b½
25b1
12w½
38w1
15b0
16b0
18b0
50w1
43w1
26b1
65b1
23b0
19b0
48w1
6w0
59b0
58b½
57w1
28w½
45b1
56w1
47b1
49b½
32w0
66w0
27b0
30w½
37b1
41b0
44w1
64w0
60w0
29b0
34w1
61b0
42w0
39w1
62w0
31b0
40b0
33w0
63b1
36b1
51b1
35b0
52w0
r0
r0
9.5
9
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2
1
0
0

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. Ho Chi Minh, 2. Dong Thap, 3. Da Nang
Nữ - Women: 1. Ho Chi Minh, 2. Thua Thien - Hue, 3. Hai Phong

2. CỜ CHỚP - BLITZ:

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC- FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R N Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
17
1
14
2
5
3
13
31
4
22
12
8
6
26
20
16
11
9
21
46
28
24
40
36
7
30
45
43
10
18
15
47
32
48
19
44
37
29
35
23
27
38
33
39
41
25
49
42
34
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Thanh An
Lương Phương Hạnh
Lê Kiều Thiên Kim
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Thanh Tú
Hh Mai Phương Dung
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Thị Phương Liên
Lê Thị Minh Thơ
Nguyễn Ngân Bình
Hg Xuân Thanh Khiết
Bùi Kim Lê
Hoàng Thị Như Ý
Lê Lã Trà My
Phạm Thị Ngọc Tú
Đặng Bích Ngọc
Châu Thị Ngọc Giao
Lê Hoàng Trân Châu
Lê Thị Hoa
Lê Thị Hà
Ng Thị Diễm Trang
Nguyễn Phương Thảo
Võ Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Thuận Hóa
Lê Thị Thu Hường
Nguyễn Thu Trang
Đỗ Hữu Thùy Trang
Trần Thị Kim Loan
Võ Thị Nhiệm
Hoàng Mỹ Thu Giang
N Ngọc Phương Khanh
Trần Thị Hà Minh
Lê Th Phương Uyên
Lê Phú Nguyên Thảo
Ng Ngọc Thùy Trang
Huỳnh Thị Hồng Sương
Đỗ Thu Hương
Huỳnh Hoa Minh Nhật
Nguyễn Thảo Hân
Lê Mỹ Anh
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Phan Hoàng Diễm My
Ngô Ngọc Thảo
Ng Trần Ngọc Thủy
Ng Ngọc Thanh Trà
Phạm Hồng Minh
Đoàn Thanh Trúc
Võ Thị Phương Nghi
TPHCM
TPHCM
Ninh Bình
TPHCM
TT. Huế
Ninh Bình
TPHCM
Ninh Bình
Dự tuyển
Cần Thơ
TT. Huế
TT. Huế
Bình Định
TT. Huế
Bình Định
TPHCM
Ninh Bình
Bình Định
TPHCM
Hải Phòng
Hải Phòng
Cần Thơ
Đà Nẵng
TT. Huế
TT. Huế
Đồng Tháp
Hải Phòng
Bình Dương
Hải Phòng
Bình Định
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
TPHCM
Cần Thơ
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hải Phòng
Ninh Bình
TPHCM 2
Đà Nẵng
Bình Dương
Bình Định
Đà Nẵng
Đồng Tháp
TPHCM
TPHCM
Bình Dương
TPHCM 2
41b1
25b1
38w1
26w1
29b1
27b1
37b1
7w1
28w½
46w0
36w0
32w1
30w1
2b0
44w1
40w½
35b1
33b1
45b1
22b1
4b½
48w1
16b½
12b1
31b0
6b0
21w0
19w½
34w1
42w1
39b½
23w0
8b0
24b0
43b½
20b0
13w0
5w0
11w0
47b1
3w0
14b0
9w0
15w½
17w0
1w0
r1
18b0
10b0
2w1
14w1
1b0
17b0
20w1
18w1
49w1
11b1
46b1
34b1
40b0
23b1
21b0
37w1
5b0
28b1
31w0
24w1
6w1
4w0
16w0
9b0
12w1
10w1
35w1
41w1
32b0
15b0
36b0
3b0
43w1
r1
45w1
33w1
39w1
29w1
26b0
44b0
7b0
8w0
42b1
25w1
48b0
19b0
30b0
38b0
13b0
27w0
22w0
3w1
13b½
44w1
19w½
21b1
17b0
1w½
9w1
40w1
48w1
35w1
36w1
26w1
6b0
46w½
15w½
32b1
31b0
5w0
20b½
39b1
47w1
4b0
8b0
27b0
10b0
r1
25w½
30w1
38w1
16b½
24b0
11w0
22b0
2b½
14b0
29b1
37w0
12b0
49b1
7w1
18b0
42w1
28w0
34w1
43b½
23w0
33b0
41b0
5b1
4w1
23b1
46b1
17w0
13w1
3b0
8w1
1b0
11b0
38b1
31b0
18b1
43w1
40b0
36b1
22w1
21w1
9b0
2w0
27w1
15b0
20w1
16w0
41w1
45w1
30b0
26b0
19b0
6w0
24w1
33w½
44b0
39w0
10w1
32w1
49w1
25b1
42w1
14w0
28b0
12w0
47b½
48b1
7b0
29w0
37b0
35b0
r0
31w1
5b0
3w1
28w1
1w1
14b0
40w1
17b0
15w0
37w1
30w1
19w1
11w1
10b1
47w1
9w½
6b0
16b½
36w1
33b0
2b0
7w1
13b0
21b0
24b0
12b0
35w1
29b0
26w0
27b1
4b1
20b0
39b1
41b1
8b0
23w0
22b0
43w1
45b0
44b1
18w0
49b1
46w1
32w0
48w0
42b1
38w0
25w0
r0
6b1
31w½
5w1
16b1
14b0
21w1
9b1
1b½
7b1
19b½
23b1
15b1
17w0
18w0
28b1
2w0
24w1
13w0
3b0
41w1
20w0
11b0
33w½
45w½
4w0
44w1
36b½
42w1
32b1
26b1
8w0
38b1
10w0
29w0
22w½
30b0
27w0
48b1
49w1
12w0
37b1
47w0
40b½
25b1
46b0
39w0
35b0
43b0
r0
14w1
18b1
17b0
8b1
15w1
11b1
31b1
13w0
19w1
16w0
6w0
2w0
12b1
33b½
9w0
22b1
3w0
20b1
30w1
39b½
45b½
40w1
24b0
47b1
38b1
21b0
28w½
32w0
27w1
1w0
5b0
36w0
43b1
37b1
4b0
35w0
48w0
23w0
44b1
29b1
10b0
7w0
26w½
46w½
42b1
49b1
25w0
41w0
r0
13b1
6w1
9b1
5w1
2b0
8w1
17w0
4w0
31b1
36b1
18b0
3b0
1b0
20w1
26b0
10w0
23b1
14w0
15b1
32b1
35b1
19b½
29w½
22w0
45w½
39w1
7b½
41b1
16b1
12w1
21w0
48b1
46w0
47w0
24w½
38w1
25b1
40b½
28w0
11w0
33w1
44b0
27b0
30b0
43w0
37w0
42b1
49w0
r0
1w0
17b1
2w1
14b0
11w1
4b0
6b1
22b½
3w1
31w½
27w1
18w1
13w0
9w1
36w1
24b1
5b0
26b0
10b0
23w1
15w1
16w0
47b1
20b0
33b1
19w½
29w1
48w1
21w1
8b0
28b0
40w0
37b½
43b0
30b½
25b1
32w½
45b0
39b½
46b0
12b0
42w1
7w0
35w½
49b1
44w0
41w0
38b0
r0
4b1
2b½
13b0
1w½
8b1
10w1
14w1
40b1
17w0
21b1
46b0
5w0
28b0
16b0
7b0
26w1
18w1
30w½
22w0
12w1
6w1
23b0
31w0
38w1
20w1
9b½
19b1
27b1
3b0
11b0
44w0
32b½
47w½
49w1
45w0
15b1
42b1
39w1
33w1
24w1
43w0
36b0
35b0
29b0
25w1
41b0
48b0
37w0
r0
16w½
3w1
4w½
10b1
13w1
1b0
5b0
28w1
14b½
8w1
43w1
22b0
23w1
7w1
29w1
17b½
46w0
45b1
44b1
11b1
31b0
36w1
35b1
24b0
26b0
18b0
9w0
12b0
2w0
30w1
48b1
41w1
25b0
15w0
37b1
21w0
19w0
20b0
40w0
6b0
38b0
27w1
49b1
42w1
47b0
32w1
33w0
39b0
r0
46b1
22w1
16b1
31w1
3b0
5w1
4w0
2b0
13b1
1b0
9b1
21b1
10w1
11w0
19b1
14w0
26b1
12w0
8w0
17w0
18w1
45b0
7b0
39w1
40w1
23w1
24w1
44w1
6b0
28b0
47w1
15b0
49w1
42b1
20w0
43b0
33b1
35w0
29b1
30b0
25w1
41b1
37w0
36b0
38w0
27b0
32b0
48w0
r0
28w1
8b½
6w½
3w0
4b1
2b1
11b1
46w1
5w0
7w1
16w1
1w½
14b½
15b1
45w1
12b0
13w0
10b1
18b1
31b0
17b0
37w1
19w1
35b1
22b0
43b½
20b0
30w½
9w0
21w0
26w0
27w1
38b1
23b1
40b0
41w½
24b0
42w1
36w0
48w0
47b0
32w0
25b0
49b0
44b½
33w1
39w1
29b0
r0
11.5
10
9
9
9
9
8.5
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
3
0
0

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Đào Thiên Hải
Từ Hoàng Thông
Dương Thế Anh
Ng Hh Minh Huy
Đinh Đức Trọng
Nguyễn Anh Dũng
Phạm Đức Thắng
Ngô Ngọc Quang
Trần Ngọc Thạch
Lê Quang Liêm
Nguyễn Thiện Việt
Lê Quang Long
Tô Quốc Khanh
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Vũ Sơn
Bảo Quang
Võ Đại Hoài Đức
Trần Anh Trí
Hoàng Cảnh Huấn
Nguyễn Thái Bình
Ng Thanh Phúc
Phan Anh Tuấn
Ng Ngọc Phụng
T Thất Như Tùng
Trần Quốc Dũng
Nguyễn Văn Huy
Quách Phg Minh
Dg Thượng Công
Ng Thành Nghĩa
Võ Thành Ninh
Ng Văn Thành
Ph Ng Tường Minh
Ng Hoài Nam (B)
Đặng Hoàng Sơn
Nguyễn Sỹ Hùng
Ng Xuân Quang
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Ngọc Hiệp
Ng Khương Duy
Đặng Duy Linh
Phạm Minh Khoa
H L Bình Nguyên
Ng Tr Sỹ Nguyên
Ng Bình Nguyên
Lý Quốc Long
Trg Thanh Lâm
Huỳnh Vĩnh Thắng
Bồ H Nhật Trường
Phạm Đức Trí
Ng Phước Tâm
Đồng Tháp
TPHCM
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quảng Ninh
Kiên Giang
TPHCM
Quân Đội
TPHCM
Đà Nẵng
TPHCM
Quân Đội
Cần Thơ
Quân Đội
Đà Nẵng
TPHCM 2
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Cần Thơ
TPHCM
Quân Đội
TPHCM
TPHCM 2
Đồng Tháp
Bắc Ninh
Cần Thơ
Đồng Tháp
TPHCM
Kiên Giang
Đà Nẵng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Quân Đội
TPHCM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
TPHCM
TPHCM
Đồng Nai
Đà Nẵng
Đồng Nai
TPHCM 2
Bình Dương
Bình Dương
Cần Thơ
Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
TPHCM 2
Cần Thơ
32w1
38w1
29w1
15b1
39w1
28b1
34w½
45b1
50w1
40b1
41b1
18b1
44b1
48b1
4w0
36b1
31b1
12w0
47w1
43w1
42b1
25w0
24w1
23b0
22b1
46w1
49w1
6w0
3b0
33w1
17w0
1b0
30b0
7b½
37w1
16w0
35b0
2b0
5b0
10w0
11w0
21w0
20b0
13w0
8w0
26b0
19b0
14w0
27b0
9b0
4b1
17b0
21b1
1w0
14b1
9w1
24b1
27w0
6b0
30w1
35w1
20w½
23w1
5w0
32b1
19w0
2w1
34b1
16b1
12b½
3w0
46b0
13b0
7w0
26w1
25b0
8b1
43b1
42w1
10b0
38b0
15w0
45w1
18w0
11b0
50b½
40w1
31w1
48w1
37b0
47b0
29b0
28w0
49b1
33b0
22w1
41w1
39b0
44w0
36w½
13w1
39w1
6w1
44b1
17w0
3b0
12w1
29b1
47w1
27b1
19b½
7b0
1b0
23b1
21w0
28b1
5b1
46w1
11w½
25w½
15b1
40b1
14w0
31b0
20b½
38w1
10w0
16w0
8w0
37w0
24w1
48b1
35b0
36b0
33w1
34w1
30b1
26b0
2b0
22w0
50w1
43w1
42b0
4w0
49w1
18b0
9b0
32w0
45b0
41b0
17b1
4b1
10b½
2w0
21b1
20w1
11b½
35w1
16b1
3w½
7w½
36w1
27w0
26w0
39b1
9w0
1w0
37b1
25b0
6b0
5w0
45w1
38b½
48w1
19w1
14b1
13b1
47b1
30b0
29w1
46b1
44w1
41w1
40w½
8b0
12b0
18w0
23w½
15w0
34b½
33b0
50b1
49w0
32b0
22b0
31w0
28w0
24b0
43b1
42w0
10w1
8w1
25w½
28b1
7w1
18b0
5b0
2b0
11w1
1b0
9b0
27b1
19b1
15b½
14w½
32b1
26b1
6w1
13w0
37w1
31b1
35b1
33w1
29b1
3b½
17w0
12w0
4w0
24w0
42b1
21w0
16w0
23b0
41b0
22w0
38w1
20b0
36b0
44b0
50w1
34w1
30w0
48b1
39w1
47w½
49b1
45b½
43w0
46w0
40b0
2b½
1w½
17b1
26w0
9b1
7b1
6w0
30w1
5w0
12w½
27w1
10b½
21w1
36w1
23w1
20w½
3w0
25b0
22b1
16b½
13b0
19w0
15b0
44w1
18w1
4b1
11b0
33b1
49b1
8b0
47b1
37b1
28w0
43b1
46b1
14b0
32w0
40w1
45w1
38b0
42b0
41w1
34w0
24b0
39b0
35w0
31w0
50b0
29w0
48w1
3w½
6b0
1b½
31b1
25w1
2w1
32b1
26b½
18b1
13b1
12b1
11w0
10w0
20b1
19b0
17w0
16b1
9w0
15w1
14w0
22w1
21b0
36b0
27b0
5b0
8w½
24w1
30b0
33w1
28w1
4w0
7w0
29b0
39w1
42w1
23w1
45b1
41b1
34b0
47w1
38w0
35b0
50w1
46w½
37w0
44b½
40b0
49w1
48b0
43b0
5b0
14b1
11w1
30w1
1w1
17b1
35w1
25b0
10b1
9w0
3b0
13w1
12b0
2w0
36w1
38b1
6w0
21b1
26w0
27w0
18w0
32w1
41w1
42w1
8w1
19b1
20b1
31w1
37b½
4b0
28b0
22b0
50w1
44w1
7b0
15b0
29w½
16w0
43w½
46b1
23b0
24b0
39b½
34b0
48b1
40w0
49w1
45w0
47b0
33b0
9b0
26w1
5w1
12w0
3b0
25w1
27b1
19w1
1w1
18b1
17w½
4b1
15w0
16b1
13b1
14w0
11b½
10w0
8b0
29b1
24b1
38w1
40b1
21w0
6b0
2b0
7w0
35b0
20w0
34w1
42b1
33w1
32b0
30b0
28w1
37w1
36b0
22b0
50b1
23w0
49b1
31w0
47w1
48w1
46w1
45b0
43b0
44b0
41w0
39w0
12w1
10b1
9b1
21b1
6b½
5w½
25w1
17b1
3w0
2w0
14b0
1b0
28b1
11w1
26b1
30b0
8w0
22w1
23b½
36w1
4w0
18b0
19w½
34b1
7b0
15w0
35w½
13w0
39b0
16w1
32w1
31b0
42w1
24w0
27b½
20b0
44w1
45w1
29w1
43w1
46w1
33b0
40b0
37b0
38b0
41b0
48w0
47b1
50b1
49w0
6w1
3w½
2b½
5b1
4w0
1b0
9w1
14w1
7b0
25b1
20w½
30w1
31w1
8b0
18w0
37w1
27w1
15b1
21w1
11b½
19b0
23w1
22b0
39w1
10w0
35b1
17b0
41b½
48b1
12b0
13b0
38w1
34w1
33b0
26w0
40w1
16b0
32b0
24b0
36b0
28w½
49b1
46b½
45b0
44w1
43w½
50w1
29w0
42w0
47b0
8b1
5b1
7w½
18w1
2w0
10b0
3b½
1w0
12b1
6w1
15w1
9w0
26b1
17w1
11b0
35b1
14b0
4b0
30b1
22w1
33w1
20b0
32w1
25b1
24w0
13w0
36w1
45w1
38w1
19w0
41w1
23b0
21b0
49w1
16w0
27b0
43b0
29b0
40w0
39b1
31b0
47w1
37w1
50w1
28b0
48w0
42b0
46b1
34b0
44b0
7w1
9b1
8w0
10w1
18b1
14w1
1b0
3b1
2w0
4b0
24b1
19b1
20w1
6b0
27w1
26w1
25w½
5w0
12w0
13b0
30w1
31w1
35w1
11w0
17b½
16b0
15b0
40b1
36b1
21b0
22b0
42w1
43w1
45b1
23b0
29w0
47w1
44w1
49b1
28w0
48b1
32b0
33b0
38b0
34w0
50b1
37b0
41w0
39w0
46w0
10
10
9.5
9
8.5
8.5
8.5
8.5
8
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4
3.5
3
2
1.5

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:

Nam - Men: 1. Dong Thap, 2. Ho Chi Minh, 3. Quan Doi
Nữ - Women: 1. TP.HCM, 2. Ninh Binh, 3. Thua Thien - Hue