lienGIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2007

Giải được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14/11 đến 23/11/2007.

The tournament was held in Hanoi city from 14-23 November, 2007.

KẾT QUẢ NAM - MEN FINAL STANDING

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 Nguyen Hoang Nam 2383 QDO 18b1 22w1 6w½ 11b1 14b1 2w½ 8b1 3w½ 10w1 38½
2 Nguyen Van Huy 2390 BNI 7b½ 27w1 3w1 8b1 16w½ 1b½ 5w1 6b½ 4b1 7 35
3 Tu Hoang Thong 2400 HCM 4b½ 10w1 2b0 7w1 20b1 14w1 12b1 1b½ 6w1 7 32½
4 Nguyen Tran Quang Minh 2386 QDO 3w½ 23b1 15w½ 20b½ 5w½ 22b1 9w1 14b1 2w0 6 30½
5 Nguyen Van Hai 2396 HNO 10b½ 7w1 8b0 17w1 4b½ 16w1 2b0 12w1 9w1 6 28
6 Pham Xuan Dat 2394 QDO 13b1 16w1 1b½ 14w½ 15b1 8w0 17b1 2w½ 3b0 32½
7 Phan Anh Son 2376 QDO 2w½ 5b0 26w1 3b0 13w0 23b1 22w1 16b1 14w1 21½
8 Dang The Nam 2384 HNO 9w1 15b½ 5w1 2w0 18b1 6b1 1w0 10b0 13w½ 5 29½
9 To Quoc Khanh 2398 QDO 8b0 12w1 16b0 25w1 10b1 15w1 4b0 18w1 5b0 5 25
10 Nguyen Hoai Nam 2382 QNI 5w½ 3b0 23w1 22b½ 9w0 21w1 11b1 8w1 1b0 5 23½
11 Nguyen Hung Cuong 2395 HNO 28w1 20b0 13w1 1w0 12b0 27b1 10w0 19b1 15w1 5 23
  Nguyen Hai Quan 2378 QNI 15w0 9b0 19w1 23b1 11w1 13b1 3w0 5b0 20w1 5 23
13 Hoang Van Ngoc 2380 BGI 6w0 25b1 11b0 24w1 7b1 12w0 15b½ 20w1 8b½ 5 23
14 Hoang Canh Huan 2399 DNA 26w1 24b1 20w1 6b½ 1w0 3b0 16b1 4w0 7b0 30
15 Vuong Trung Hieu 2392 NBI 12b1 8w½ 4b½ 21w1 6w0 9b0 13w½ 17w1 11b0 26
16 Le Tuan Minh 2387 HNO 17w1 6b0 9w1 18w1 2b½ 5b0 14w0 7w0 23b1 25½
17 Nguyen Anh Tuan 2373 QDO 16b0 --1 22w½ 5b0 24b1 20w1 6w0 15b0 27b1 21½
18 Dong Bao Nghia 2397 BGI 1w0 19b1 24w1 16b0 8w0 26b½ 21w1 9b0 25b1 21
19 Nguyen Ha Phuong 2379 BGI 22b0 18w0 12b0 27b1 23w0 25b1 24w1 11w0 21b1 4 14
20 Tran Ngoc Lan 2388 HNO 21b1 11w1 14b0 4w½ 3w0 17b0 26w1 13b0 12b0 23
21 Bui Duc Tiep 2374 HNO 20w0 26b1 27w1 15b0 22w½ 10b0 18b0 --1 19w0 19½
22 Doan Van Duc 2393 QDO 19w1 1b0 17b½ 10w½ 21b½ 4w0 7b0 25w0 --1 19
23 Nguyen Xuan Quang 2377 BRV 27b½ 4w0 10b0 12w0 19b1 7w0 --1 26b1 16w0 14½
24 Dang Vu Khoa 2389 HNO 25w1 14w0 18b0 13b0 17w0 --1 19b0 27w0 26w1 3 14
25 Nguyen Van Toan Thanh 2375 QDO 24b0 13w0 --1 9b0 26b0 19w0 27w1 22b1 18w0 3 12
26 Phung Nguyen Tuong Minh 2385 BRV 14b0 21w0 7b0 --1 25w1 18w½ 20b0 23w0 24b0 13
27 Le Minh Hoang 2391 NBI 23w½ 2b0 21b0 19w0 --1 11w0 25b0 24b1 17w0 11½
28 Le Ha The Nghia 2381 HNO 11b0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

KẾT QUẢ NỮ - WOMEN FINAL STANDING

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts Fide
1 Le Thi Phuong Lien 2363 QNI 13b1 9w1 10b0 4w½ 6b1 3b1 5w½ 5 20½
2 Tran Thi Kim Loan 2371 HPH 12b1 10w½ 9b½ 6w0 11b1 4w1 3b1 5 18½
3 Dang Bich Ngoc 2361 NBI 4b1 13w1 6w1 10b1 5b½ 1w0 2w0 23½
4 Nguyen Hoang Anh 2368 QDO 3w0 8b1 7w1 1b½ 10w1 2b0 6w1 17
5 Pham Thi Hoa 2365 QDO 9b0 14w½ 12b1 7b1 3w½ 10w1 1b½ 16
6 Le Thi Ha 2367 HPH 14b1 7w1 3b0 2b1 1w0 9w1 4b0 4 19
7 Nguyen Hong Minh 2362 NBI 11w1 6b0 4b0 5w0 13w1 14b1 10b1 4 13
8 Vu Thi Kieu Trang 2359 BGI 10b0 4w0 13b1 12w0 14b1 11w1 9b1 4 11
9 Bui Kim Le 2372 BDI 5w1 1b0 2w½ 11b½ 12w1 6b0 8w0 3 14½
10 Pham Thi Thu Hien 2366 QBI 8w1 2b½ 1w1 3w0 4b0 5b0 7w0 15
11 Doan Thi Van Anh 2369 BGI 7b0 12w½ 14b1 9w½ 2w0 8b0 13b½ 10½
12 Vuong Quynh Huong 2364 HNO 2w0 11b½ 5w0 8b1 9b0 13w0 14w1 8
13 Vu Phuong Thao 2370 BGI 1w0 3b0 8w0 14w1 7b0 12b1 11w½
14 Tran Thi Thu Thao 2360 HNO 6w0 5b½ 11w0 13b0 8w0 7w0 12b0 ½ 3