GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2006
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2006

kimGiải được tổ chức được tổ chức từ ngày 12/11 đến 23/11/2006 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

The tournament was held from 12-23 November, 2006 in Ha Long city, Quang Ninh province.

 

 

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RANKING

NAM - MEN

Rank Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts Fide
1 Tran Thanh Tu 2281 DTH 15 b1 11 b1 2 w1 10 3 b0 4 b1 7 w1 23
2 Duong The Anh 2393 DTH 7 w1 12 b1 1 b0 9 w1 10 b1 6 3 5 21½
3 Nguyen Anh Dung 2539 QNI 14 17 b1 6 4 1 w1 10 b1 2 5 19½
4 To Quoc Khanh 2277 QDO 16 w1 5 b1 10 b0 3 9 b1 1 w0 6 b1 19
5 Dinh Duc Trong 2362 BRV 13 b1 4 w0 9 b0 7 17 b1 11 w1 10 w1 15
6 Dao Thien Hai 2549 DTH 17 b1 10 w0 3 14 w1 11 b1 2 4 w0 4 17½
7 Nguyen Tien Hung 0 BGI 2 b0 15 w1 11 5 12 w1 8 b1 1 b0 4 15½
8 Dong Bao Nghia 0 BGI 10 b0 18 w1 14 b0 17 w1 13 b1 7 w0 12 b1 4 14
9 Bui Quy Hung 0 QNI 11 w0 14 b1 5 w1 2 b0 4 w0 13 b1 16 w1 4 14
10 Nguyen Hoang Nam 2156 HDU 8 w1 6 b1 4 w1 1 2 w0 3 w0 5 b0 20
11 Nguyen Huynh Minh Huy 0 DTH 9 b1 1 w0 7 13 w1 6 w0 5 b0 17 3 14
12 Phung Nguyen Tuong Minh 0 BRV 18 b1 2 w0 13 b0 15 w1 7 b0 16 b1 8 w0 3 13
13 Nguyen Tran Quang Minh 0 QDO 5 w0 16 b1 12 w1 11 b0 8 w0 9 w0 18 b1 3 12
14 Tran Tuan Minh 0 HNO 3 9 w0 8 w1 6 b0 16 w0 18 b1 15 3 11
15 Huynh Lam Binh Nguyen 0 HCM 1 w0 7 b0 16 12 b0 18 w1 17 b1 14 3 8
16 Nguyen Ha Phuong 0 BGI 4 b0 13 w0 15 18 w1 14 b1 12 w0 9 b0
17 Bui Duc Tiep 0 HNO 6 w0 3 w0 18 b1 8 b0 5 w0 15 w0 11
18 Tran Minh Thang 0 HNO 12 w0 8 b0 17 w0 16 b0 15 b0 14 w0 13 w0 0 0

NỮ - WOMEN

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. SB.
1 Le Kieu Thien Kim HCM * 1 0 ½ 1 1 1 1 16.00
2 Le Thi Ha HPH 0 * 1 1 ½ 1 ½ 1 5 14.50
3 Le Thi Phuong Lien QNI 1 0 * 1 ½ 1 0 1 14.25
4 Nguyen Thi Thanh An HCM ½ 0 0 * ½ 1 1 1 4 10.00
5 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 0 ½ ½ ½ * 0 1 1 9.25
6 Nguyen Thao Han HCM 0 0 0 0 1 * 1 1 3 6.00
7 Tran Thi Kim Loan HPH 0 ½ 1 0 0 0 * 1 7.00
8 Pham Thi Hai Yen QDO 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00