GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2005
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2005

dalat2005Giải được tổ chức từ 25/10 đến 05/11/2005 tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

The tournament was held from Oct. 25th to Nov.5th in Da Lat, Lam Dong province.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R Tên/Name Đ.V/Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Từ Hoàng Thông
Nguyễn Anh Dũng
Trần Ngọc Thạch
Đào Thiên Hải
Võ Thành Ninh
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Đức Hòa
Tô Quốc Khanh
Đinh Đức Trọng
Trần Thanh Tú
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Tôn Thất Như Tùng
Dương Thế Anh
Nguyễn Giang Sơn
Phạm Đức Thắng
Bảo Khoa
Châu Quốc Hiếu
Phùng Nguyễn Tường Minh
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Trần Quang Khải
Lư Chấn Hưng
Lê Hữu Thái
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Quân Đội
Đồng Tháp
Kiên Giang
Đồng Tháp
Cần Thơ
Quân Đội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Tháp
Kiên Giang
TP.Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Quân Đội
Kiên Giang
Lâm Đồng
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Lâm Đồng
11b1
18w1
22w1
19b1
14b0
8b½
15b½
6w½
20w1
16w1
1w0
17w0
21b1
5w1
7w½
10b0
12b1
2b0
4w0
9b0
13w0
3b0
9w½
7b½
4b½
3w½
12w1
15w1
2w½
22b1
1b½
17b1
18b½
5b0
14w½
13b½
6b0
21w1
10w0
11w½
20b1
19w0
16b0
8w0
14b1
10b1
13w1
8b1
19b1
9b½
16b1
4w0
6w½
2w0
17w1
20w1
3b0
1w0
18w½
7w0
11b0
15b½
5w0
12b0
22w½
21b½
4b½
3w½
2b½
1w½
8w1
10w½
9w0
5b0
7b1
6b½
13b½
14w0
11w½
12b1
22b1
18b1
19w1
16w0
17b0
21w½
20b½
15w0
2w½
1b½
5w0
9b½
3b1
14b1
11b½
16w½
4w½
13w½
7w½
19b1
10b½
6w0
17w1
8b½
15b0
21b1
12w0
22b1
18w0
20w0
6b1
9w½
14b1
5b½
4w½
1w0
13b0
20b1
2b½
15b0
16b0
18b0
7w1
3w0
10w1
11w1
21w1
12w1
22w1
8w0
17b0
19b0
5w1
4b½
15w1
2w½
1b0
13w½
14w1
17w1
16w½
18w1
20w1
22w1
6b½
7b0
3b0
9b½
8b0
10b0
21b1
11b0
19w0
12b0
3w½
13w½
1b½
15w1
9w1
16b1
17b1
10w½
5b0
8b½
19b1
21w1
2b½
22b1
4b0
6w0
7w0
20w0
11w0
18b1
12b0
14w0
10b½
5w1
6w½
7b0
2b0
3b½
4w1
13b1
11w½
1w½
9b½
16b1
8w0
21w1
19w½
12w0
20b1
22b1
15b½
17w0
14b0
18w0
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
2.5
1
0.5
48
47.5
43
48
47.5
45.5
43
37
46
44.5
39.5
29.5
44
40
39.5
41.5
37.5
33.5
33.5
33.5
32.5
36.5

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R Tên/Name Đ.V/Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nguyễn Thị Thanh An
Phạm Bích Ngọc
Lương Minh Huệ
Huỳnh Mai Phương Dung
Bùi Kim Lê
Phạm Lê Thảo Nguyên
Trần Thị Kim Loan
Lê Thanh Tú
Hoàng Thị Bảo Trâm
Lê Thị Phương Liên
Đỗ Thị Diễm Thúy
Nguyễn Ngân Bình
Châu Thị Ngọc Giao
Trần Thị Minh
Hoàng Xuân Thanh Khiết
Lê Lã Trà My
Võ Thị Kim Phụng
Hoàng Thị Như Ý
Phạm Thị Thu Hoài
Tôn Nữ Hồng Ân
TP.Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Ninh Bình
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Cần Thơ
Hải Phòng
Ninh Bình
Thừa Thiên - Huế
Trung tâm 2
TP.Hồ Chí Minh
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Bình Định
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Lâm Đồng
19b1
11w½
20b1
10w½
15w1
18b1
16w1
17w1
13w1
4b½
2b½
14b1
9b0
12w0
5b0
7b0
8b0
6w0
1w0
3w0
5w1
10b½
7w½
11b½
1b0
8w½
3b½
6b½
12b1
2w½
4w½
9w0
19w1
15b0
14w1
18w0
20w1
16b1
13b0
17b0
9b1
12w1
8b½
13w1
11w1
7b0
6w1
3w½
1w0
18b½
5b0
2b0
4b0
19b1
17b0
20b1
15w1
10w½
14w0
16w0
7w½
18b1
17w1
8w0
9w½
10b1
1b½
4b1
5b½
6w0
14b½
16w1
15b½
11w½
13w½
12b0
3b0
2w0
20b0
19w1
8b1
3w1
2b0
17b½
6b0
5w1
9w1
1w0
7b0
11b1
10w0
15b½
18w1
20w1
12w½
19w½
4w½
13b0
16b½
14b0
2w1
1b0
6w1
12b1
13b1
3b0
8b1
7w0
14w1
17w1
20w1
4w0
5w0
9b0
16b0
15w1
10b0
19b½
18w½
11b0
3b½
7b1
1w½
16w1
10w1
9w½
2w0
14b1
6b½
5b0
17b1
18b1
20b1
8w0
19w0
4b0
11w0
12w0
15b1
13w0
6w½
5w1
9b1
7w1
2b0
1b½
4b0
12b1
3w0
19b1
13w0
8w0
11b1
18b1
20b1
17w1
16b0
14w0
10w0
15w0
13b1
8b1
4w½
3b½
7w1
19w1
5b0
2w0
16w1
15w½
18w1
20w1
1w0
17b1
10b½
9b0
14w0
11b0
6b0
12b0
7.5
7
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
2.5
2
2
1
45.5
45
44.5
40.5
47.5
43
51
48.5
46.5
38.5
38
37.5
37
30
33
31.5
39
41
37
35.5