Giải Cờ Vua các đấu thủ mạnh toàn quốc - National Masters chess tournament 2002

Giải được tổ chức tại Cần Thơ từ 24/11 đến 4/12.

The tournament taken place in Can Tho from Nov 24 to Dec 4.

GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2002
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2002

 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC - FINAL RESULT

dung1Nam - Men:

1.Nguyễn Anh Dũng QNI
2.Tô Quốc Khanh QDO
3.Đinh Đức Trọng BRV
4.Phạm Minh Hoàng HCM
5.Bảo Quang DAN
6.Hoàng Nam Thắng DAN
7.Nguyễn Thái Bình CTH
8.Phan Đăng Triều CTH
9.Nguyễn Sỹ Hùng BRV

Nữ - Women:

1.Nguyễn Thị Thanh An HCM
2.Phạm Lê Thảo Nguyên CTH
3.Lê Kiều Thiên Kim HCM
4.Văng Thị Thu Hằng HCM
5.Đỗ Ngọc Mỹ Lệ BDU
6.Bùi Kim Lê DTH
7.Võ Hồng Phượng CTH
8.Bùi Thị Mai Trâm DTH
9.Đỗ Thị Thương BRV
10.La Nguyễn Thảo Nguyên CTH

BẢNG ĐIỂM NAM - MEN CROSS TABLE

STT Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm Hệ số Hạng
1 Tô Quốc Khanh Quân Đội   1 1 1 0 0 0.5 1 1 5.5 19.75 2
2 Đinh Đức Trọng Bà Rịa - Vũng Tàu 0   0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 5 17.25 3
3 Phạm Minh Hoàng TP.Hồ Chí Minh 0 0.5   1 0.5 0.5 0.5 1 1 5 16.75 4
4 Phan Đăng Triều Cần Thơ 0 0.5 0   0.5 0.5 0 0 1 2.5 8.50 8
5 Nguyễn Thái Bình Cần Thơ 1 0.5 0.5 0.5   0 0.5 0 0 3 13.50 7
6 Nguyễn Anh Dũng Quảng Ninh 1 0.5 0.5 0.5 1   1 0.5 1 6 21.75 1
7 Hoàng Nam Thắng Đà Nẵng 0.5 0 0.5 1 0.5 0   0 1 3.5 10.75 6
8 Bảo Quang Đà Nẵng 0 0 0 1 1 0.5 1   0.5 4 12.75 5
9 Nguyễn Sỹ Hùng Bà Rịa - Vũng Tàu 0 0 0 0 1 0 0 0.5   1.5 5.00 9

 

BẢNG ĐIỂM NỮ - WOMEN CROSS TABLE

STT Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Điểm Hệ số Hạng
1 Bùi Thị Mai Trâm Đồng Tháp   0.5 0 0 0 0 1 1 0.5 0 3 8.75 8
2 Bùi Kim Lê Đồng Tháp 0.5   0.5 0 0 0 1 0.5 1 1 4.5 12.75 6
3 Đỗ Ngọc Mỹ Lệ Bình Dương 1 0.5   0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 4.5 14.50 5
4 Phạm Lê Thảo Nguyên Cần Thơ 1 1 0.5   0.5 1 1 0 1 1 7 27.00 2
5 Nguyễn Thị Thanh An TP.Hồ Chí Minh 1 1 1 0.5   0.5 1 0.5 1 1 7.5 28.00 1
6 Lê Kiều Thiên Kim TP.Hồ Chí Minh 1 1 1 0 0.5   1 0.5 1 1 7 24.75 3
7 La Nguyễn Thảo Nguyên Cần Thơ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 10
8 Văng Thị Thu Hằng TP.Hồ Chí Minh 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1   0.5 0.5 5 22.00 4
9 Đỗ Thị Thương Bà Rịa - Vũng Tàu 0.5 0 0.5 0 0 0 1 0.5   0.5 3 8.00 9
10 Võ Hồng Phượng Cần Thơ 1 0 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5   3.5 9.25 7