Giải Cờ Vua các đấu thủ mạnh toàn quốc - National Masters chess tournament 2001

Giải được tổ chức tại Cao Lãnh - Đồng Tháp từ 18 đến 30/11.

Taken place in Cao Lanh, Dong Thap from Nov. 18 to 30.

GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2001
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2001

MHoang4

Giải được tổ chức tại Cao Lãnh - Đồng Tháp từ 18 đến 30/11.
Taken place in Cao Lanh, Dong Thap from Nov. 18 to 30.

NAM - MEN

H-
Rank

Tên -Name ĐV -Team 1 2 3 4 5 6 7 8 TC-Total
1 Pham Minh Hoang HCM   ½ ½ 1 1 1 1 1 6
2 Le Đình Tuan HCM ½   1 ½ 1 0 ½ 1
3 Nguyen Huynh Minh Huy Dong Thap ½ 0   1 0 ½ 1 1 4
4 To Quoc Khanh Quan doi 0 ½ 0   1 0 1 1
5 Ho Van Huynh Can Tho 0 0 1 0   1 ½ 1
6 Duong The Anh Dong Thap 0 1 ½ 1 0   ½ 0 3
7 Tran Quoc Dung Dong Thap 0 ½ 0 0 ½ ½   1
10 Ngo Ngoc Quang HCM 0 0 0 0 0 1 0   1

NỮ- WOMEN

H

Tên -Name ĐV-Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC
1 Nguyen Thi Thanh An HCM   ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1
2 Le Kieu Thien Kim HCM ½   1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1
3 Le Thi Phuong Lien Can Tho ½ 0   1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 8
4 Tran Thi Minh Binh Dinh 0 ½ 0   ½ ½ 1 1 1 1 1 1
5 Bui Thi Mai Tram Dong Thap ½ 1 1 ½   ½ 0 1 ½ 0 1 1 7
6 Vo Hong Phuong Can Tho ½ ½ 0 ½ ½   ½ ½ ½ 1 1 1
7 Le Thanh Huyen Quan Doi 0 0 0 0 1 ½   1 ½ ½ ½ ½
8 Chau Thi Ngoc Giao Binh Dinh 0 0 ½ 0 0 ½ 0   1 1 0 1 4
9 Vang Thi Thu Hang HCM 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0   ½ 1 1 4
10 Bui Kim Le Dong Thap ½ 0 0 0 1 0 ½ 0 ½   ½ ½
11 Le Thi Thu Hien Dong Thap 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ½   1 3
12 Huynh Mai Phuong Dung HCM 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0   1