dhtdtt2006ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN V - MÔN CỜ TƯỚNG
5th VIETNAM SPORTS FESTIVAL 2006 - XIANGQI EVENT

NAM - MEN

Đại hội TDTT toàn quốc lần V, môn cờ tướng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/8 đến ngày 25/8 năm 2006.

The 5th National sports festival - Xiangqi event was held from 15-25 August in Ho Chi Minh city.

Đồng đội: 1.Bà Rịa-Vũng Tàu, 2.TP.Hồ Chí Minh, 3.Hà Nội, 4.Gia Lai, 5.Đà Nẵng, 6.Bình Định, 7.Bộ Công An, 8.Vĩnh Phúc, 9.Cà Mau, 10.Lâm Đồng, 11.Bắc Ninh, 12.Bắc Kạn, 13.Tuyên Quang

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Nguyễn Thành Bảo
Nguyễn Vũ Quân
Trần Chánh Tâm
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Uông Dương Bắc
Mai Thanh Minh
Đào Cao Khoa
Trềnh A Sáng
Trương Á Minh
Bùi Quốc Khánh
Trần Văn Ninh
Đào Quốc Hưng
Mong Nhi
Vũ Huy Cường
Võ Minh Nhất
Bùi Dương Trân
Hoàng Trọng Thắng
Nguyễn Anh Quân
Đặng Cửu Tùng Lân
Trần Đình Thủy
Nguyễn Hoàng Lâm
Trần Quang Nhật
Võ Văn Dũng
Diệp Khai Nguyên
Lại Lý Huynh
Dương Nghiệp Lương
Nguyễn Hoàng Lâm
Phạm Tấn Tình
Võ Văn Hoàng Tùng
Tôn Thất Nhật Tân
Lê Văn Bình
Lê Văn Trung
Võ Văn Chương
Lê Quốc Thắng
Nguyễn Khánh Ngọc
Kiều Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Khiết
Vi Văn Thương
Lâm Kim Vân
Đỗ Mạnh Đông
Nguyễn Hữu Du
Nguyễn Quốc Tiến
Nguyễn Thanh Lưu
Nguyễn Ngọc Vệ
Thái Minh Sang
Phan Tri Châu
Trần Trung Kiên
Nguyễn Đình Thanh
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Huy Lam
Bùi Văn Hùng
Nguyễn Thành Nam
Hoàng Đình Quang
Nguyễn Quốc Thắng
Nguyễn Lê Thanh
Nguyễn Ngọc Tùng
Đặng Tiến Đạt
Lê Nam Sơn
Nguyễn Kỳ Sơn
Phạm Văn Quyền
Đầu Mạnh Thực
Trần Thanh Tân
Huỳnh Văn Thép
Nguyễn Nguyên Hưng
Nguyễn Thế Điệp
Vũ Quang Thủy
Vũ Đình Chinh
Nguyễn Xuân Tiền
Lưu Văn Phúc
Nguyễn Văn Thêm
Trần Văn Bồng
Bế Văn Bộ
Trần Trung Dũng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Gia Lai
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Hà Nội
Gia Lai
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bộ Công An
Gia Lai
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Cà Mau
Bà Rịa-Vũng Tàu
Gia Lai
Bình Định
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Vĩnh Phúc
Đà Nẵng
Hà Tây
Hà Nội
Vĩnh Phúc
Cà Mau
Bình Phước
Gia Lai
Bắc Ninh
Lâm Đồng
Bắc Ninh
Bình Định
Bình Phước
Lâm Đồng
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
Lâm Đồng
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Hà Nội
Vĩnh Phúc
Lâm Đồng
Bắc Kạn
Bộ Công An
Hà Nội
Bộ Công An
Bắc Ninh
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
TP.Hồ Chí Minh
Cà Mau
Đồng Nai
Tuyên Quang
Vĩnh Phúc
Bắc Kạn
Bắc Kạn
Tuyên Quang
Tuyên Quang
Bắc Kạn
Bắc Kạn
Đồng Nai
72b1
40w1
49b½
73b1
69w1
19w1
43b1
35w1
67b1
45b½
53b1
64w1
58w1
24b0
22w0
52w1
60w1
66b½
6b0
47b½
71w1
15b1
54b1
14w1
55w1
65b1
30w1
68b1
61b1
27b0
59b½
41b0
50w½
36b0
8b0
34w1
70b1
46b1
48w1
2b0
32w1
51b0
7w0
r1
10w½
38w0
20w½
39b0
3w½
33b½
42w1
16b0
11w0
23w0
25b0
57b0
56w1
13b0
31w½
17b0
29w0
63w1
62b0
12b0
26w0
18w½
9w0
28w0
5b0
37w0
21b0
1w0
4w0
13w1
29b1
33w1
51w½
44b1
41b1
57w1
17b0
25w½
47w1
36w1
28b1
1b0
54w1
34b½
38b1
8w1
59w1
68w1
39w1
23b½
27w½
21w½
37b½
9b½
62w½
22b½
12w0
2w0
66w1
45w1
43w1
3b0
15w½
53w0
11b0
24w½
16w0
20b0
70w1
6w0
73w1
32b0
5w0
31b0
52b0
10b0
69w1
50b1
49w0
4b½
46w1
35b1
14b0
67w1
r1
7b0
71b1
18b0
72w1
64b0
26b½
65w1
61w1
63b0
30b0
55b0
19b0
48b0
40b0
58w0
60b0
42b0
16b0
7w½
8b½
25b0
9w0
17w½
2b½
3w½
5b1
51b1
12b½
11w½
60w1
32b1
33b½
1w1
6b½
22w0
39b1
62b1
37w1
18b1
24b0
23w1
4w1
49b0
31w½
55b1
58b½
53b0
27b½
14w0
15w½
45b0
43b½
40w0
21b0
57b0
19w0
36b1
63b1
48w0
35w½
52b½
34w1
73w1
59w½
42b1
26w1
66b½
10w0
44w½
30w1
71w1
28w0
64w½
38w1
29w½
47b½
13b0
65b0
20w0
41w0
56b½
61w1
50w½
70w1
r1
72w1
67b0
54b0
69b0
46b0
25w1
22b1
57w1
52w1
48b1
11b1
24w1
64b1
17w1
12w1
6w0
10b0
14b½
13w½
66w1
21b0
9b0
58b1
62w1
49w1
16w1
2w0
45w1
7b0
1b0
51w1
28b½
27w½
44w1
54w1
53w1
69b1
59b½
72b1
36w1
35b0
56w½
65w1
60b1
41w1
40b0
50b1
73b1
29b0
23b0
55w1
68b1
5w0
20b0
42w0
26b0
4b0
31b0
30b0
46b0
37b½
3b0
18w0
33w½
39w0
r1
19b0
67b0
8w0
38b0
15b0
63w1
47w0
32w0
71w1
70b0
34w0
43w0
40b1
10w1
31w1
49b1
19w1
9w½
16b½
23w0
6b½
2b0
18b½
14w0
26w0
12b1
41b½
7w½
28w½
11w½
5b0
21w½
20b½
25b½
8b1
29w½
22w½
13b1
37w½
17b½
24b½
42b1
3b0
57b1
43w1
59w1
45b1
55w1
27b½
47b½
67w1
1w0
15w½
30w0
33b0
64w1
35w0
53b1
38w½
56b0
4w0
63b1
58w1
62b0
46w0
68w1
36b0
48w1
32w0
51b0
34b0
66b½
69w1
52w1
50w0
44b0
70w1
60w½
39b0
54b0
61b0
65b0
72w1
71b0
r1
6w1
9b½
26b1
10w½
20w0
1b0
21w½
51b1
2w½
4b½
27w½
34b1
15b1
17w0
13w0
23b½
14b1
30b½
25w½
5b1
7b½
40w1
16w½
28b0
19b½
3w0
11b½
24w1
39w1
18w½
56w½
46w0
35b½
12w0
33w½
50b0
41w1
49w1
29b0
22b0
37b0
64b1
45w1
62w0
43b0
32b1
57b1
53w1
38b0
36w1
8w0
66w1
48b0
65w1
68w0
31b½
47w0
60b1
71w1
58w0
67w0
44b1
69b1
42w0
54b0
52b0
61b1
55b1
63w0
73w1
59b0
r1
70b0
20b1
3w1
2b0
7w1
46b1
23w1
4b0
37w1
21b½
22w½
47b1
19w1
38w1
25b½
51w1
28w½
29w½
31w1
12b0
1w0
9w½
10b½
6b0
56b1
14w½
27b0
26w1
16b½
17b½
62b1
18b0
67b½
54w1
58b1
42b½
70w1
8b0
13b0
50w0
48w½
59w1
35w½
44w1
43b0
60w1
5w0
11w0
40b½
52w½
39b1
15b0
49b½
61w1
33b0
72b1
24w0
63b0
34w0
41b0
45b0
53b0
30w0
57w1
66b1
68b1
64w0
32w½
65w0
73b½
36b0
r1
55w0
69w½
2w1
1b0
4w½
3b½
30b½
21b½
18w½
28b1
20w1
16w1
13w1
29b1
11b0
33w½
48b1
10b0
22b½
7b½
41w1
9b0
6w½
17w½
27w1
46w1
50b1
40w1
23b0
8w0
12w0
5w½
47w½
62w1
14b½
42w1
56w1
65b1
43w½
67w1
53w1
26b0
19b0
34b0
37b½
58b0
64b1
24b0
31b½
15w0
54b0
25w0
59b½
63w1
39b0
49w1
61w1
35b0
70b1
44w1
51w½
73w1
55b0
32b0
52b0
45w0
36w0
72b1
38b0
71b1
r1
57w0
68w0
66w0
60b0
9b½
8w0
12b1
11w½
21w1
10w1
25b1
2b1
1w½
6b0
4b½
3w0
32w1
29w1
28w1
35w1
30w½
24w½
33b½
22w1
5b0
20b0
26b0
18b½
7w0
23w1
34w½
15b0
14b0
17b½
38w1
13b0
19w½
27b½
16b0
37w½
36b½
31b0
62b1
56b1
58w1
67b1
50w½
60w1
48w½
54w1
52w½
45b½
59w1
43b½
63w1
47b½
65w1
46b0
57b0
40w0
55w1
41b0
49b0
44b0
71w1
39w0
51b0
68b½
53b0
69b1
42w0
64w½
66w0
r1
61b0
73b1
72w0
8b1
11b1
9w½
20b1
6w1
5b0
12w½
1w0
3b½
26w1
2w0
7b½
24b½
30b½
25b1
18w0
21b1
16b1
31w½
4w0
17w0
46w1
39w1
13w½
15w0
10b0
29b0
36w½
27w1
14w½
19b½
49w1
34b½
33w½
38w1
28b½
50w½
35b0
23b0
43w0
52b½
47w½
40b1
65b1
57b½
22b0
42b½
54w1
32b0
37b½
53w1
41w½
51b0
48b0
69w1
67w1
45w½
68w1
61w½
r1
59b½
66b½
72w1
70w1
44w0
62w½
56b0
58b0
55b0
64b0
73w1
63b0
71b0
3w0
5w1
1b1
17b1
2b0
20w1
9b1
18b1
7w0
15b½
24b1
23w1
30w1
22w1
10w½
43b1
4w0
8w0
46b1
6b0
29b½
14b0
12b0
11w0
47b1
34w½
51w1
50b1
21w½
13b0
35w½
33b½
32w½
26b½
31b½
48w1
39b½
58w1
37w½
52w1
42w½
41b½
16w0
57w1
56w1
19w0
25w0
36b0
66w1
28w0
27b0
40b0
63w1
64w1
62b1
45b0
44b0
38b0
68b1
67w1
73w1
55w0
53b0
54b0
r1
49b0
60b0
59w0
71w1
72b0
69b0
70w1
61b0
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
1.5

NỮ - WOMEN

Đồng đội: 1.TP.Hồ Chí Minh, 2.Bộ Công An, 3.Bình Định, 4.Hà Tây, 5.Hà Nội, 6.Đà Nẵng, 7.Tuyên Quang

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ngô Lan Hương
Phạm Thu Hà
Hoàng Hải Bình
Lê Thị Hương
Hà Mai Hoa
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Phi Liêm
Đàm Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Bình
Hồ Thị Thanh Hồng
Cao Phương Thanh
Lê Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Hồng Hạnh
Trần Tuệ Doanh
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Tuyết Nhung
Ngô Thị Thu Hà
Phùng Tuyết Trinh
Trần Thị Hạnh
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Mỹ Linh
Chu Thu Trang
Bùi Thúy Nga
Đỗ Thu Thủy
Lê Lã Trà My
Nguyễn Thị Cử
Lê Thị Hoa
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
Bình Định
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Hà Tây
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Hà Tây
Bình Định
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Tây
Hà Tây
Hà Nội
Hà Nội
Hà Tây
Bộ Công An
Đà Nẵng
Bình Định
Tuyên Quang
Tuyên Quang
25b1
24w1
23b1
27b1
14b0
12w1
11w1
13b½
28w1
26w1
7b0
6b0
8w½
5w1
19b½
20b1
18w½
17b½
15w½
16w0
22b½
21w½
3w0
2b0
1w0
10b0
4w0
9b0
9w1
16b1
10w0
7w½
12w1
14b0
4b½
22w1
1b0
3b1
27w1
5b0
18b0
6w1
17w0
2w0
15b1
13w1
21b0
24b1
19w1
8b0
26b1
20w0
28b1
23w0
11b0
25w0
10b1
14w1
20b1
18b1
25b1
11w1
21w1
17b1
16w1
1w0
6b0
28w1
22w1
2b0
23b1
9b0
8w0
4w0
24w1
3w0
7b0
13b0
15w0
19b0
5w0
27b0
26w1
12b0
2w1
1b0
9w1
6w½
10w1
4b½
8b0
7w1
3b0
5b0
23w1
27w1
15b0
21b1
13w1
25w1
19b0
20b1
17w1
18w0
14w0
28w1
11b0
26w1
16b0
24b0
12b0
22b0
8b½
4w1
14b1
2b0
7b½
19w1
5w½
1w½
11w1
12w1
9b0
10b0
16w1
3w0
18b1
13b0
22w½
15w0
6b0
26b½
25b1
17b½
24w1
23b0
21w0
20w½
28b0
27w1
3w1
8w1
1b0
14w1
6w1
5b0
10b1
2b0
15b1
7w0
22b½
17w0
19b1
4b0
9w0
23w1
12b1
21b0
13w0
27b1
18w1
11w½
16b0
25w0
24b1
28b1
20w0
26w0
5b1
7b1
4w1
3b0
1w0
15w1
2w0
9b1
8w0
14b1
19w1
18b1
21w½
10w0
6b0
17b1
16w0
12w0
11b0
22w0
13b½
20b1
28w1
27b1
26b0
25w1
24w0
23b0
6w1
3b½
2w½
10w1
8b½
1b0
16b½
5w½
21b1
4b0
13w0
23w1
11b1
17w½
22b0
7w½
14b½
26b1
20w0
19b1
9w0
15w1
12b0
28w1
27w1
18w0
25b0
24b0
13b½
9w½
8b1
5b1
4w0
16w1
22w½
3w0
2b½
21w1
18b1
15b½
1w½
24b1
12w½
6b0
26w1
11w0
28b1
25w½
10b0
7b½
27w1
14w0
20b½
17b0
23b0
19w0
7w½
6w½
13w1
9b½
22b1
2b½
1b½
10b½
4w½
8w½
14w1
16b½
3b0
11b0
26b1
12w½
20b0
28b1
27b1
17w1
24w0
5w0
25b1
21b1
23w0
15w0
19w0
18w0
23b1
11b½
5b0
13w1
3w1
8w1
9w1
6b0
7b0
16b½
2w½
22w1
4b0
26w1
20w½
10w½
24w1
27w1
25w1
15b½
28w1
12b0
1w0
17b0
19b0
14b0
18b0
21b0
9.5
8
7.5
7.5
7
7
6.5
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
4
3.5
2.5
1
1