GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN IV - 2002
NATIONAL CHESS SPORTS-FESTIVAL 2002

Đại hội TDTT cờ vua được tổ chức tại Hà Nội từ 2 đến 12/10 gồm 2 giải: Cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

The chess sport Festival took place in Hanoi, from 2 to 12 October include 2 tournaments: Standard chess and Blitz.

DH2002-38

 

1. KẾT QUẢ CỜ TIÊU CHUẨN - STANDARD CHESS RESULT

* Đồng đội nam cờ tiêu chuẩn - Men standard chess Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Da nang, 3. Dong Thap
* Đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn - Women standard chess Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Ha Noi, 3. Can Tho
* Cá nhân nam cờ tiêu chuẩn - Men standard chess individual:

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
4
1
2
12
3
20
10
92
7
25
6
19
5
9
15
17
13
89
35
54
42
11
18
21
14
31
44
91
26
28
45
56
16
27
34
8
23
100
33
59
52
49
101
37
39
99
32
46
41
30
38
84
48
43
60
87
47
53
97
93
102
29
65
77
75
62
40
51
61
50
36
63
80
22
57
55
95
98
96
24
58
79
90
66
64
69
70
86
67
88
82
85
74
68
73
78
72
76
94
71
83
81
Tu Hoang Thong
Dao Thien Hai
Cao Sang
Bao Quang
Nguyen Anh Dung
Tran Anh Tri
Pham Minh Hoang
Tran Ngoc Thach
Tu Hoang Thai
Tran Quoc Dung
Nguyen Thanh Son
Duong The Anh
Bui Vinh
Le Dinh Tuan
Hoang Nam Thang
Ngo Ngoc Quang
To Quoc Khanh
Dang Vu Quang
Ng N Truong Son
Ly Hong Nguyen
Tran The Tam
Nguyen Thai Binh
Pham Duc Thang
Nguyen Van Huy
Le Quang Liem
Hoang Canh Huan
Nguyen Hoai Nam
Cao Son
Ng H Minh Huy
Nguyen Duc Hoa
Nguyen Phu
Ng Hoang Tuan
Pham Chuong
Vo Thanh Phong
Ng Thanh Binh
Dinh Duc Trong
Ngo Ninh
Tran Minh Tung
Hoang Hai
Le Tien Dung
Ng Thanh Phuc
Phg N Tuong Minh
Nguyen Minh Tu
Leu Tuan Linh
Nguyen Giang Son
Ngo Thanh Tung
Nguyen Vu Son
Phan Duy Thanh
Vu Dinh Hung
Le Quang Long
Vo Thanh Ninh
To Ngoc Minh
Ngo Manh Ha
Chau Quoc Hieu
Dinh Phu Long
Ng Thanh Nghia
Ng T Quang Minh
Bui Van Hung
Phan Anh Tuan
Nguyen Van Thanh
Vu Thanh Tu
Truong Tuan Kiet
Nguyen Tuan Minh
Tran Minh Duc
Dang Vu Dung
Ng Hoang Chinh
Le Thanh Minh
Pham Bich Ngoc
Ng Phuoc Toan
Nguyen Hai Quan
Ng Thien Viet
Pham Minh Duc
Nguyen Huu Huan
Nguyen Si Hung
Nguyen Tuan Loc
Ngo Manh Doan
Huynh Thanh Tinh
Duong Thanh Tung
Doan Truong
Phan Anh Son
Ho Thanh Ha
Nguyen Xuan Hoi
Ninh Cong Quyen
Le Trong Bac
Vu Tien Manh
Nguyen Tien Hung
Cao The Anh
Dinh Giang Nam
Duong Dinh Son
Lam Thanh Nhon
Nguyen Cao Ky
Vu Ngoc Minh
Dam Thanh Danh
Nguyen Mai Hung
Dinh Quang Chien
Hoang Duc Hau
Pham The Anh
Vo Viet Dung
Le Trong Toan
Bao Khoa
Tran Van Luan
Ng Dinh Huyen
HCM
DTH
LDO
DAN
QNI
DAN
HCM
BNI
HCM
DTH
TTH
DTH
HNO
HCM
DAN
HCM
QDO
HNO
KGI
HCM
DAN
CTH
KGI
BNI
HCM
DAN
QDO
LDO
DTH
CTH
TTH
QDO
HCM
DAN
CTH
BRV
PYE
HPH
TTH
QNI
HCM
BRV
HNO
QNI
HNO
TTH
BDI
PYE
BGI
HCM
KGI
QNI
HNA
LDO
HNA
HCM
QDO
LDO
PYE
BDI
KGI
TTH
BNI
BRV
HNO
BDI
BNI
KGI
CTH
QNI
DAN
HNA
BNI
BRV
QTR
PYE
PYE
LSO
LSO
QDO
PYE
LSO
NBI
THO
BNI
BGI
THO
NBI
QTR
BDI
BGI
LSO
BKA
BGI
HPH
BKA
THO
NBI
THO
LDO
BKA
BKA
55w1
52b1
53w1
63w0
54b1
71w1
61w1
41w1
58b1
76b1
57w1
70b1
56b1
60b1
66b1
68b1
64b1
38b½
86b1
3w0
93w½
62b½
69w1
72b1
65w1
82b1
95w1
40b0
77w1
79w0
96b1
5w0
67w1
78b1
85w1
59w½
74b1
49w1
84b0
8b½
1w0
100b0
50b½
88b1
90b1
48b1
83w1
97w½
92b0
81w1
89w½
33w1
99w0
94b½
9w0
36b0
98b1
2b0
46b½
42b½
51w0
80b0
14b0
26b0
24b½
11w½
91w1
102b1
10b0
101w½
87w1
12b1
29w1
73w½
6b0
4b0
44b0
47w0
45w0
75w½
7w0
28b1
39w0
15w0
13w0
18b0
19w0
35w0
16b0
37w0
31w0
34b0
23w0
17w0
22b½
27w0
21w0
25w0
43w½
20b0
32b0
30b0
35b1
27w1
31b1
69b½
30w1
79b1
39b0
23b0
34w½
100w½
37b1
80w0
32w1
36w1
44w1
51w1
40w1
24w1
4w0
81b1
97b1
94w1
63b½
84w1
45b1
2w0
15b0
64w1
99b½
70b1
14w0
83b1
47b1
1b0
7b½
73b1
92w1
25b½
74w1
22w1
77b½
78w1
46w1
6w0
10w1
26w½
5b0
101b0
76w½
3b0
75b½
21b0
71b1
62w0
87b0
60w1
16w0
82w1
42w0
50w½
68w1
72w1
96w½
52w½
38w½
43b1
13b0
17b0
90w1
93b½
9b0
18w½
19b1
59b0
88w½
86w1
66w½
67b½
65b½
89b0
85b1
20w0
61b0
95b½
91b0
12w½
28w0
55b0
98w½
57b½
53b0
58w0
33b0
102b0
8w0
49b0
29b0
41b½
11b0
48w0
56w0
54w0
17w1
14b1
15w0
102w1
16b1
5w½
49w1
47w1
39w0
62b1
21w0
48b1
20b½
23b1
2b1
4b0
80b1
26b½
56b1
33w1
101w1
100b1
59w1
6b1
1w0
51b1
91w½
44b½
89w½
55w1
84b0
35w0
3w0
53w1
99w½
63w1
9w0
11w0
54b0
18b0
95w1
10b0
42b0
58b1
7b1
34b½
75w0
77w½
88b1
61w1
87w½
45w1
19w0
76b1
78w1
38b½
92b0
27b0
66b1
40b0
12b0
50b0
98b½
46b½
32b1
25w0
93w1
31w0
30b0
29w1
79w1
8b0
13w0
69w1
94b1
28b0
52b0
65w½
67w½
73w1
37w0
36b0
71w1
97w0
81w1
22b0
86b1
70w0
96b½
41w0
68b0
74b0
85w1
82w1
24b0
60b0
83w1
43w0
57w0
90b0
72b0
64b0
21b1
13w1
42w½
59b1
15w½
11b½
35b1
43b1
57b1
8w1
34b½
50w1
18w1
39w½
3b½
40w1
1b0
28w1
10w0
23w½
2b½
20w½
5b0
4w0
36b0
84w1
97b1
38w1
75b0
89b0
70w1
77b1
37b1
80w½
6w½
25b0
54b½
29b0
68w1
12w0
101b½
74w1
52w½
16w0
9b½
30w1
64b1
65b1
62w0
99b0
91b0
31b0
67b1
92w0
93b½
24w0
72w1
96w1
44w0
60w½
61b½
100w1
46w0
56w0
26w1
41b1
17b0
90w½
102w½
19b0
14w1
22w0
27b½
63b1
7w0
98w0
76w1
55b1
53b0
87b1
79b1
58w0
51b½
73b1
32w0
88w1
45b0
82b1
48w0
69b0
86w0
81b1
49b0
33b0
66w0
83w1
47b0
95b0
71b0
94w1
78b0
85w0
1w½
4b½
24b1
44w1
25b1
89w½
21w1
19w1
27w1
3w0
99w½
92b0
39b1
15b½
9w½
42b1
36w½
20b½
58b1
18b0
17w0
31b½
54w1
10b0
80b1
11w½
12b0
23b½
47w1
48w1
98b1
33w0
75w1
7b0
8b½
34w½
91w½
61w½
56b1
95b1
29w1
30b½
40b0
84b½
5w0
6b½
50w1
53w1
66b1
49w½
69w1
37w½
28b0
87b½
97w½
43w½
26b0
46b0
60b½
51w0
63w0
52b0
85b1
68b0
16b0
22b0
101w1
93b1
100b½
32b0
13b½
102b1
14w0
62w1
90b1
72b1
59w0
45w0
71w½
2w0
35w0
76b1
57w0
41w0
74b½
38b0
78w½
67w1
86b0
81w1
83b1
65w0
64w½
77w1
94b1
70b½
55w0
79w0
73w0
96b½
82w0
88b0
3b1
5w½
22w1
39b1
4w0
99b1
17b½
15b½
25w½
7b½
33b1
40w½
1b½
16w½
92w½
10w½
31w½
18w1
8w1
37b1
21b0
36w1
89b0
42w1
34w1
13b½
80w1
32w½
46b½
75b½
23w½
65b1
9b½
52w1
14b0
35b0
45b½
55b1
6w0
38w0
27b0
84w½
64w1
54w0
12w0
20w0
91b½
26w½
63w1
57b1
59b1
49b½
86w1
68w1
79b1
50b1
62b0
98w1
58w½
71b1
67b1
61w0
56w0
85w1
28w½
47w1
19b½
24w½
29b1
87w0
11b0
41b0
44b0
2b0
30w0
100w0
73b½
53b0
74w0
51b½
97b½
60w0
69b½
78b0
101b0
90w½
88w½
48b0
102w0
70b½
72w1
77b0
96b1
43b0
95w½
66w1
82b0
94b1
76w0
93w0
r1
r0
5b½
2w½
1b½
17w0
20b½
3w½
15w1
9w0
89b1
13w0
35w0
54b0
4w½
92b1
10b0
12b1
25b1
7w0
6b1
19w1
53w1
16b½
21w1
18b0
31b1
14w0
26b1
8b½
44w0
45w1
28b0
43w1
11w½
40b1
101w1
91w½
41w0
37w1
60b½
93b1
24b1
87b½
34b0
100b0
22b1
38b½
62w½
30b1
23b1
46w0
99w½
51w½
61b½
56b0
33w½
49w½
77w1
42b0
63b0
59w0
74w1
73b½
90b0
47b0
36b0
32b½
27w0
84b½
48w½
86b1
75w1
97w1
57w1
39w0
80b0
88b1
69w1
70w½
64b0
52w0
78w1
68b1
65w1
82w1
96w1
95b0
98b½
50w0
83b1
55w0
66b0
72w½
102b0
79w0
29w½
58b0
85b½
71w0
r1
76b1
67w0
r0
9w1
17b1
11b½
35b1
7w1
14b1
5b½
39b1
3b0
52b1
42b1
58w1
10w½
4b0
46w1
1w0
16w½
36b1
12w0
27b½
6w0
2w½
41b1
56w½
20w0
62b1
28w1
34w½
61b1
44b0
87w1
21b½
13b½
54w½
91b½
51b1
59b0
38w1
80w1
23w1
25w0
102w1
53b1
73w1
92w0
32w0
99b1
15b0
18w0
63b0
100b0
48b0
84w1
79w1
22w1
45b0
90w1
101w0
70w1
29b1
49b0
93w0
78b1
76w1
40w1
31w0
75b0
8w0
26w0
95w0
89w0
30w1
33b0
60b0
98w1
24w½
50b1
57b0
r1
55b½
19b0
43b0
47b0
74b1
71b½
86w½
97b0
69b½
68w1
82b0
88w1
83w1
66w0
67b0
37b0
65w0
94w½
77b0
72b½
64w½
85b0
r0
10b1
20b½
17w1
16w1
5w½
1w½
4w0
13w1
100w1
35w½
31w1
46b1
3b½
44w½
89b½
2b0
92b0
15w½
25b½
14w1
62b1
18b½
11w½
48b1
54b0
6b0
9b½
41w1
49w1
59w½
8b1
36w1
12b0
32b1
60w1
45w0
58b1
7b0
63w1
28b½
38b1
26b0
47w1
80b1
75b½
22b1
27w0
19w0
91b0
66w1
52w0
55w1
21w0
95b1
34b0
51w½
101b0
79b1
40b½
57w1
50w0
71w1
82w1
64b½
39w½
42w0
97w½
87b½
24b½
102b1
56b0
33b0
37w0
99w0
93b0
84b0
43w0
69w0
73b1
61w½
23w0
53w0
67w½
30b0
77w½
98b1
85w½
78w1
90b½
72w1
65b0
70b½
68b0
74w1
96w0
86b0
88b0
r1
83b1
29b0
94w0
r0
2w½
3w½
4b½
20b½
1b½
12w½
27b1
5b½
44b1
45b1
15b1
56w1
92w½
18w1
6w0
34w1
89w½
13b½
26w1
11b½
99b1
54w½
9b0
91w0
43w1
75w1
7w0
21b1
35b0
52b1
25w0
19b0
33w½
10w0
17b0
101b1
48w1
39b½
16b½
32w½
28w0
36w1
8w0
93w½
100w½
42w0
59b½
63b1
84w1
60b½
61b1
41b0
23b0
14b0
30w½
47b½
87w½
24w1
64w1
37b½
66b1
69b1
40w1
22w1
31b0
50b1
65b0
95w1
38w0
62w0
49b0
46w0
67b1
77b0
86w1
90w1
51b0
74b1
58w1
53b0
96b0
94b1
55b0
102w0
97b0
29w0
82b½
57b0
80w0
71b1
70w½
68w1
98w0
85b0
78b½
73w½
r1
83w1
79w0
88w0
76b0
r0
6b½
7b½
9w1
5w1
92b½
10b½
20w½
3w½
1w½
11w1
4w½
91b1
12b0
2b0
33b1
89b½
27b1
17w½
54b½
35w½
16w1
25b0
31w½
46b1
28b½
18b½
8b½
19w0
41w1
14w½
32b1
39w1
42b0
13w0
49w½
44w½
100b½
23w½
15w0
30b½
75b1
34b½
51b1
62b1
56b0
60w½
45w0
21w0
26b0
59w½
65w½
24w1
96w1
97w½
99b½
55w1
80b1
93b½
43b½
53w½
57w1
63w1
38b½
36b1
52w0
37w0
85w1
101w0
88b1
79b1
77w0
29b0
47w0
76w1
102b0
87b0
67w½
71w1
48b0
84b0
82w½
50w0
66w½
90b½
86w½
70b½
69w½
64b½
95b½
61w0
58b½
40b0
r1
94w½
83b½
72b½
78w½
22b0
68b½
98b0
73w½
r0
9
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
1.5
0

* Cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn - Women standard chess individual:

R No Tên /Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
4
11
1
5
10
3
6
7
30
15
73
16
17
59
29
60
68
2
14
8
9
28
63
26
19
85
20
81
12
18
31
32
46
37
45
39
23
24
34
44
33
21
40
22
43
35
42
38
61
84
65
25
82
27
76
13
78
74
36
58
62
55
48
69
49
47
67
41
51
56
71
80
52
50
53
86
54
72
75
79
77
57
66
64
70
83
Le K Thien Kim
Tran T Kim Loan
Hog Thanh Trang
Vo Hong Phuong
Lug Phuong Hanh
Le Thanh Tu
Ng Thi Thuan Hoa
Le T Phuong Lien
Dang Bich Ngoc
Nguyen Thu Thuy
Phm T Ngoc Thanh
Vang T Thu Hang
Nguyen Thi Hanh
Ngo T Kim Cuong
Nguyen Thi Thuy
Nguyen Thi Dung
Tran Thi Minh
Ng Thi Thanh An
Bui Kim Le
Hh M Phuong Dung
Phm L T Nguyen
Hh T Hong Chuyen
Trn T T Huong
Phan Dan Huyen
Ng Thi Dieu Hanh
Phan Thi Hai Yen
Le Thanh Huyen
Hoang Thi Ut
Hoang T Bao Tram
Nguyen Ngan Binh
Pham Thi Nu
Luong Minh Hue
Ng T Phuong Thuy
Do T Diem Huong
Vo Hong Nhung
Nguyen Quynh Anh
Pham Thi Hoa
Nguyen Thi My
Bui Thi Mai Tram
Pham Thi Ngoc Tu
Nguyen Thu Trang
Ng Thanh Binh
Luong Huyen Ngoc
Do Thi Thuong
Vu Phuong Thao
Le P Nguyen Thao
Ngo T Thanh Tra
Trinh Thuy Minh
Le Thi Thuy Hang
Nguyen Hai Yen
Ng Thi Thu Huyen
Hoang Thi Vui
Nguyen T Cam Van
Chau T Ngoc Giao
Le Thi Minh Tho
Hog X T Khiet
Ng T Diem Trang
Bui Phuong Thao
Luong Nhat Linh
Le H Tran Chau
Le Thi Ha
Hoang Phuong Anh
Chu Bich Ngoc
Dang Le Nga
Tran Minh Thang
Le La Tran My
Nguyen Hong Minh
Tran Thuy Linh
Ng Thi Kim Trang
Hoang Thi Hung
Le Phan Quynh
Vu Kieu Trang
Pham Thi Ngoc
Le Thi Mai Khanh
Ton Nu Hong An
Hoang Thi Nhu Y
Le Thi Quynh
Nguyen T Vu Sinh
Nong Minh Thao
Thi N Minh Trang
Phan T Quynh Tho
Trinh Thi Bau
Ta Thuy Lien
Nguyen Thi Hue
Mai Trung Nghia
Vu Thanh Van
HCM
HPH
HNO
CTH
QDO
HNO
TTH
CTH
QDO
HNO
QNI
HCM
HPH
QNI
BGI
THO
BDI
HCM
DTH
HCM
CTH
CTH
QTR
QDO
TTH
HTI
QDO
BNI
TTH
TTH
HPH
NBI
BNI
HCM
HNO
HCM
HNA
BNI
DTH
HCM
HPH
QNI
QNI
BRV
BGI
CTH
BNI
THO
HTI
HNO
BDI
TTH
HTI
BDI
CTH
TTH
CTH
HNO
NBI
HCM
HPH
QDO
HNO
LSO
HNA
BDI
NBI
QDO
PYE
THO
BRV
BGI
THO
THO
LDO
TTH
BGI
BKA
LSO
BRV
HTI
BKA
NBI
BKA
BKA
NBI
47b1
54w1
44w1
48w1
53b1
46w1
49b1
50w1
73b1
58w½
30w0
59b1
60w½
16w0
72w1
17b½
25b½
45b1
57b1
51b1
52w1
71b1
20w1
69b1
62w1
42w0
63b0
38w0
55b1
61b1
74w0
75b1
3b0
80w1
2w0
82w1
66w1
67b1
77b1
1b0
76w½
64w1
83b1
65b1
86w½
78w½
85b1
81b1
18w0
41b1
22w0
68w½
39b0
70w1
33b½
56w1
35b½
31b1
79b1
15b½
19b0
12w0
5b0
26w0
6w0
4w0
24w0
84w0
8w0
13b0
28w0
37b0
9b0
7b0
10w0
43b½
11b0
29b0
32w0
36w0
34w0
14w0
23b0
21b0
27b0
40w0
26w1
36b½
22b½
28b1
34w1
24b1
27w1
30b0
7w1
84b1
50b1
40w½
58b1
83b1
8b1
25w1
33w1
23w1
39w0
29w0
32b½
5w0
18b0
4b0
42b1
61w½
65w0
56b½
37w½
63w1
86b1
9w½
69w1
12b½
64b1
14b1
2b0
3w0
10b0
67w1
68b0
74b½
16b½
1w½
78b½
76b1
19w0
13w1
85b½
15w0
20b1
60b0
57w1
6b0
35w0
38b0
43w½
21w½
11w½
17w0
41w1
80b1
71w1
46b0
70b1
66b1
44b0
62b0
72b1
81w½
48b0
55w0
75w1
73w0
77b1
31w0
79w1
51w0
52b0
54b0
53w0
82b0
47w0
45w0
49w0
59w0
19b1
60w1
32w½
38w1
39b0
30w1
29b1
40b1
3b0
36w1
56w1
37b½
74w½
42w1
6w0
11b0
21b1
18b1
49b1
47b1
22w1
55b1
44w1
52w0
4w0
33b½
70b1
58w1
35b1
2w0
62w1
1b½
65b½
16w½
84w1
10w1
51w1
53b1
78w1
63b0
85w½
68w0
7w0
9b0
82w½
12w0
59b0
5b0
86w1
45b0
46w½
76w0
43b½
54w1
25b1
48w1
34b0
17b½
15b0
81b0
31b0
28w0
13b0
83w1
14w0
8w0
80w1
72w1
23b0
73b0
50w0
67b0
26b1
71b1
24w0
61b0
27b0
41b0
64w½
66w½
57b0
77w1
79b½
75b½
20w0
69b0
39w1
68b1
15w½
2b½
37w1
6b1
3w0
29w1
13w1
1b½
28b1
63w1
32b1
24b½
7b0
35w1
11w0
5w½
45w1
31w0
12b0
73w0
16b0
53w1
38b1
51b1
82b1
40b1
9w1
34b0
8b1
17w0
21w1
10b0
14b0
4b0
52b½
59w½
18w1
57w1
54b1
46b0
81w0
61w0
76b0
60b0
55w½
19w0
22b1
49w1
36b0
66b1
20w0
74b1
43w1
30b0
41w1
27w0
65w1
79w1
47w½
42b½
67w1
50b1
84b0
62b½
48b0
78b0
85w0
75w1
80b½
71w½
23w½
69w0
26b0
64b1
33w0
83w1
56b0
58b0
70w1
44b0
25w0
86w0
77b0
72b0
3b½
2w1
52b1
12w1
31b0
4w½
19b1
27b½
15b0
30w1
14w½
39b½
34w1
36w1
48w1
9b1
23b½
11b0
73b½
45b1
60w0
69b1
26w1
63b0
6w0
32w0
44w½
46w½
5b0
38w1
10w1
85b1
81b½
78w½
8w0
16w½
68w½
61b1
17b0
20b½
74w½
84w½
65b1
55b½
62w1
58w1
86b1
18b0
24w0
21b½
40w0
56w1
47b½
7w½
13b½
76w½
37b½
33b½
59b0
35b0
43b0
22w½
29b0
28w0
77w1
82w½
51w1
54w1
67b0
25b0
66w½
75b1
1w0
57b1
72w1
42w0
41b0
53b0
80w0
64w½
49b0
50w0
71b½
79b½
83b1
70w0
11w½
4b½
24b1
3w1
63w0
5b0
17w1
39w1
8b0
31b½
16b1
73w0
6b0
12b0
76b0
14b0
9w0
27w1
60w1
30w1
68b1
81w1
10b1
55w1
34b0
48b1
43w½
28b0
59w1
32b1
15w½
18w0
23w½
84b½
82b1
7b0
46b½
1w0
19w1
25w1
78b½
49b1
61w½
53w1
20b½
74b0
13w½
67w1
40b½
37w½
56b1
44b0
45w0
2b0
29w1
42b½
33w½
35w1
52w0
80w1
86w1
26b0
85w0
47w1
21w0
69b0
38b0
50b1
79w1
65w0
64b1
58b0
36b1
41w0
22b0
62b0
70b½
57w½
83b1
51b0
66b½
72b½
77w½
71w0
54w½
75w0
5w1
6w1
12w1
4b0
41b1
14w1
11b0
73b½
78w1
2w0
7w½
52b1
31w½
23b½
42w1
24w1
19b1
15b1
3b0
34w1
44w½
63b½
28w½
61b1
68w0
36w1
45b1
32w0
1b0
76w1
17b½
81b1
27b½
69w1
20w0
74w0
59w½
60b0
8b0
9b½
84w1
38w1
13b1
43b0
22w1
62w½
29b0
21b0
26w0
33b0
48w1
58w½
53b1
46w½
18b0
40w0
30b0
39b1
85b0
25b½
35b½
49w½
65b0
37b0
55b½
51w1
50w1
10w0
47b0
77b1
54b½
72w1
16w0
67b0
82w0
79w1
71w½
80b0
66w1
86b0
56w0
70w½
75b0
83w1
57b½
64b0
1b½
5b0
4w½
11w1
74b1
2b1
18w½
31w1
85w½
28b1
8w½
60w1
12b½
27w1
68b1
16b0
29w0
3w0
63w1
73b½
34b1
15w0
14b0
43w1
58b½
30b½
37w½
71b1
17w½
6b½
7b0
76w1
33w0
20b½
78b0
65b½
44b½
52w1
9w0
23w½
46b1
40b½
21w½
67w1
26b0
84b1
69w1
61w½
38b½
35w0
39w½
62b½
41w1
59b0
32b0
47b1
45w1
10w0
75w1
19w½
25w½
86b1
57w1
42b0
56b½
13w0
22b0
82b0
64w1
49w½
81w0
50b0
24b0
80w1
54b1
55w0
53w0
77w½
36b0
83w½
72b½
48b0
70b1
51b0
66w0
79b½
7w½
14w1
3b½
6b½
32w1
1w½
5w½
4b½
63b1
73w½
15b½
18b½
59w½
17b½
9b½
20w½
43b1
8b½
11b0
2w½
29w½
85b0
30w0
33b1
36w1
28w1
60b½
42w½
31b1
16w½
12w0
10b0
13b1
24w½
56w1
78w1
74w1
37b½
76b0
21b½
26w0
44w½
22b0
40w1
68w0
82w½
81b½
25b0
47w½
53b1
27b0
38w1
35b½
65w1
34w1
46w0
39b0
23b0
19b0
52b1
55b½
62w½
69b1
48w0
50w1
61b½
66b1
51w0
41b1
45b0
75b1
86w1
58w0
49b0
84w0
80b0
57b1
79b½
71w0
72w½
83b1
54w0
67w0
70w½
64b½
77w0
2b1
3w½
8w1
7b1
18w1
11b½
16b1
5w0
23w1
26b1
12b1
6w0
29b½
9w1
17w½
21w1
27w1
4w0
85w1
1b0
59b0
58w1
40b1
15w0
76b1
14b0
33w½
74b1
73w0
10b0
46b0
37w1
31w1
32b0
67b1
24b½
30b0
39w½
55w1
22w½
20b½
60b0
63w0
44b½
84b½
42b½
35w½
52w1
48b1
43w½
51b1
82b1
25w0
68b0
19w0
62b1
49w1
81w0
71b0
28b0
13w0
34b0
61w0
54b½
78b0
80b0
45w0
77b1
65w0
64w1
36w1
47w1
38b0
53w1
50b0
66w1
69w½
75w1
72b0
70b1
41w0
83b½
86b0
56b0
79w0
57w½
6w½
73b1
5b1
1w0
3b1
10w0
4b½
15b1
14b1
7w0
11w0
32b1
46w1
2w½
12w1
18b1
22b1
59b½
30w0
26w½
33w1
23b1
24w1
8b½
44w1
13w1
39b1
25b1
29b0
60w0
78w1
16w0
17b0
76w1
27b1
20w0
28w0
63b0
61b½
19b0
9b0
42w½
80w1
68w0
74w1
65b½
21b½
71b1
34w½
50b1
35w½
81w0
58b1
45w0
37b0
85b0
31b0
43b0
54w1
82w0
51b½
48w½
55b½
77w1
67w½
72w1
49b½
56w½
62w½
41b½
38w0
40b0
86w½
84w0
83w1
52b½
36b0
47b0
70w1
57b½
69b0
79w½
64w½
66b½
75b0
53b0
8.5
8.5
8.5
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
1

2. KẾT QUẢ CỜ CHỚP - BILTZ RESULT

* Đồng đội nam cờ chớp - Men Blitz Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Dong Thap, 3. Hanoi
* Đồng đội nữ cờ chớp- Women Blitz Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Hue, 3. Hanoi
* Cá nhân nam cờ chớp - Men Blitz individual:

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
1
35
4
3
14
87
10
9
26
39
7
27
73
21
11
31
2
22
8
19
20
47
93
40
84
5
17
41
15
44
32
80
13
18
45
24
29
6
33
53
56
92
34
28
23
16
37
36
51
38
91
52
30
12
71
59
50
82
94
63
54
43
86
55
58
25
88
46
42
83
67
60
49
90
77
75
95
78
62
57
64
66
74
48
81
72
69
79
85
61
65
70
89
76
68
Dao Thien Hai
Ng N Truong Son
Tu Hoang Thong
Nguyen Anh Dung
To Quoc Khanh
Tran Ngoc Thach
Pham Minh Hoang
Le Dinh Tuan
Tran Quoc Dung
Nguyen Giang Son
Tu Hoang Thai
Ng H Minh Huy
Ha Xuan Binh
Tran Anh Tri
Hoang Thanh Son
Hoang Canh Huan
Cao Sang
Nguyen Van Huy
Dinh Duc Trong
Pham Duc Thang
Duong The Anh
Ng T Quang Minh
Tran Minh Tung
Le Thanh Minh
Dang Vu Quang
Bui Vinh
Pham Chuong
Vu Dinh Hung
Le Quang Liem
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Vu Son
To Ngoc Minh
Bao Quang
Ngo Ngoc Quang
Nguyen Phu
Ngo Ninh
Nguyen Duc Hoa
Nguyen Thanh Son
Hoang Hai
Bui Van Hung
Ng Hoang Tuan
Ngo Thanh Tung
Ng Thanh Binh
Vo Thanh Phong
Nguyen Si Hung
Hoang Nam Thang
Leu Tuan Linh
Ng Thien Viet
Pham Bich Ngoc
Vo Thanh Ninh
Phan Anh Tuan
Ng Thanh Phuc
Le Quang Long
Nguyen Thai Binh
Bao Khoa
Le Tien Dung
Nguyen Hai Quan
Ng Thanh Nghia
Nguyen Minh Tu
Pham Minh Duc
Ly Hong Nguyen
Chau Quoc Hieu
Cao Son
Ngo Manh Doan
Ho Thanh Ha
Phan Anh Son
Nguyen Van Thanh
Phan Duy Thanh
Tran The Tam
Lam Thanh Nhon
Duong Dinh Son
Dinh Phu Long
Phg N Tuong Minh
Huynh Thanh Tinh
Tran Minh Duc
Dang Vu Dung
Vu Thanh Tu
Nguyen Huu Huan
Ng Hoang Chinh
Nguyen Tuan Loc
Vu Tien Manh
Le Trong Bac
Dinh Quang Chien
Ngo Manh Ha
Dinh Giang Nam
Pham The Anh
Nguyen Tien Hung
Nguyen Cao Ky
Ninh Cong Quyen
Ng Phuoc Toan
Nguyen Tuan Minh
Cao The Anh
Le Trong Toan
Vo Viet Dung
Nguyen Mai Hung
DTH
KGI
HCM
QNI
QDO
BNI
HCM
HCM
DTH
HNO
HCM
DTH
TTH
DAN
HNO
DAN
LDO
BNI
BRV
KGI
DTH
QDO
HPH
BNI
HNO
HNO
HCM
BGI
HCM
QDO
BDI
QNI
DAN
HCM
TTH
PYE
CTH
TTH
TTH
LDO
QDO
TTH
CTH
DAN
BRV
DAN
QNI
DAN
KGI
KGI
PYE
HCM
HCM
CTH
LDO
QNI
QNI
HCM
HNO
HNA
HCM
LDO
LDO
PYE
PYE
QDO
BDI
PYE
DAN
BDI
QTR
HNA
BRV
PYE
BRV
HNO
KGI
BNI
BDI
QTR
BNI
THO
HPH
HNA
NBI
THO
BGI
BGI
NBI
CTH
BNI
THO
THO
NBI
BGI
48w1
82w1
51b1
50w1
61b1
40w1
57b1
56w1
73b1
86w0
54w1
74w1
26w0
68w1
58w1
78w1
49b1
69b1
55b1
66w1
67b1
94w0
46w1
87b0
37b1
52w1
64w1
88w1
62w0
91b1
79b1
33b0
60w1
65b1
92w1
71b1
76w1
53b1
80w1
6w0
9b0
45b0
81b0
75b1
70w1
63b1
84w0
83b1
4w0
85b1
44w0
5b0
77b1
59b1
24w0
12w0
3b0
35b0
47b1
16w0
7b0
90w1
39b1
8w0
11b0
72w1
41b0
93b0
89b0
36w0
20w0
13b0
2w0
43b0
30w0
28w0
r1
31b0
15b1
10w0
17b0
19b0
27b0
1b0
34w1
25b0
22w0
32w0
38w0
14w0
18w0
23b0
42w1
29b0
21b0
26b1
10b0
29w1
28b1
43w1
20b1
35w1
36b0
1w0
68b1
32b1
2b1
48b1
86b1
38b0
6b1
27w0
89w1
33w1
84b0
87w0
70b1
24b0
67w1
19w1
30b½
62b1
12b0
64b1
13w0
7w0
57w½
44b1
81w1
16b½
93w1
4b0
31w0
8b0
76b1
83w0
r1
65w1
3w0
94b0
45w½
66b1
9w1
74b1
11w1
60b0
77w1
5w½
41w1
46b1
82b1
75w1
59w0
23w1
90b1
79w1
14b0
21w0
78b0
85w1
95b1
61w1
71w0
69w1
56b1
40b0
91w1
72b1
63w0
52b0
50b0
25w0
55w1
17w0
80b½
15w0
37w0
51w0
73w0
18b0
49w0
42b0
54b0
58b0
88b0
34b0
47w0
22b0
53w0
39w0
22w1
62w1
21b1
24w1
84b1
18w1
27b1
50w1
63b1
88w0
36w1
10w0
32w1
4w0
51w1
12w1
47b1
1b0
25b½
53w1
59b1
2w0
80w0
81b0
14w0
16w1
94w1
86w1
52w1
89b1
73b0
93b1
38w1
87b0
30w1
3b0
58w1
49b1
60w1
19b0
77b1
42w0
83b0
71b0
54w1
5b0
78w1
7b0
11b0
13b0
68w1
15b0
45b0
31b0
28w1
20w0
9b0
69b1
17b0
26w0
23b0
95w0
41b0
70w1
29b0
8w½
39b1
57b½
92b1
34w1
76w1
33b0
6w0
r1
56w0
48w1
43b1
37b0
35b0
46w½
79b0
85b1
65b0
75b0
40w1
61b1
82w0
64w1
66w0
72w0
74w1
55b0
44w0
67b0
91b0
13b0
6b½
17w1
14b½
3w½
10b0
87w1
37b0
84w0
60b1
31b0
94b1
20b0
44b0
36b1
7w1
33w1
81w1
45w0
42b1
73w1
66b1
58b1
65w1
26b1
25b0
4b0
18b0
38b½
21w1
63w1
28w0
1w1
41w1
8b1
83w1
95b1
35w½
2b0
90w1
92w1
56b0
67w0
80b1
88b0
30w1
9w1
11w0
75w1
15w½
54b0
89w1
16b0
71w1
12b0
86b1
79w1
57w1
27w0
32b0
91w1
62b1
59w0
72b½
93w0
5w1
23w1
48w1
19w0
24b0
34b1
39w0
78b0
53b0
64b0
51b0
29w0
49w1
43w0
82b0
77w1
47w0
69w1
46b0
22b0
55w½
74b0
50b0
68b1
70b1
40b0
61w0
52b0
r1
85w0
24w1
8w½
13w1
25w1
45b½
12w1
31w½
16w1
59b1
78w1
22w½
18w0
40w1
52w0
37w1
10b½
29b0
7b½
35b½
88w1
84b0
95w½
51w0
73b0
20w1
38w1
44w0
82w1
6w1
17b1
67b1
30b½
4b0
27b1
14w½
1b0
2w1
15b0
56w1
23b1
33b0
66w1
75b1
54w1
53w0
9b0
11b0
71b0
93b1
5b0
65b1
21b1
80w½
87b0
36w1
26w0
83b1
41b0
43b1
86w1
28b0
94w0
63b0
46w½
76b1
3b0
19b0
55b½
81b1
50w0
32w0
79b½
74w1
64w1
r1
34w0
47b½
39b0
89b1
72w1
90b0
92b0
49b0
70w1
42w0
57b0
68w1
60w½
61b0
85w1
91w0
48b0
62w0
58w0
69b0
19b1
2b0
31b1
10w1
87w0
14b1
3b0
42b1
52w1
12b0
25b1
53b½
28b1
62b1
44b1
4w0
35w1
15w1
37w1
1w0
41w½
16b1
56b1
83w1
5b½
84w½
50b1
20b½
22b0
11w0
71w0
43w1
29w1
45w½
18b½
51b½
13b0
94b1
88b1
27w½
93w0
58b1
61w1
73w0
78b1
47w0
8b0
63w0
24w½
95w1
57w0
26b0
59w0
39w1
32b1
30b1
17w0
49w1
6w0
36b1
81w½
80b0
68w1
90b1
92w0
7w0
33w0
67w½
9w0
40b0
46b½
65w1
82b0
55w0
66b1
64b0
38b0
23w0
21w0
91b1
75w1
77w0
89w1
76w1
54b½
79w1
85b½
72b0
69w½
34b0
60b0
r1
74b0
48b0
86b0
87w0
88w1
3w½
4b½
73b1
1b1
22w½
19w1
17b1
94w1
18w1
51w1
14w0
55w1
13w1
84b1
45b1
10b½
71b1
9b0
47b1
20w0
42w1
63b½
31w0
29b1
26w0
25w1
44w1
15b0
57b1
23b0
11b0
7b0
2w0
53w1
5w0
38w1
12w0
24b0
78b1
50w0
59b½
52b1
80w1
67b1
82w1
64b1
27b0
6b0
69b1
28w0
62b0
33b1
8w0
34w½
92b1
37b0
39b0
40w½
95b0
74w1
49b1
21b0
83b½
41b0
35b0
72b1
93b0
58w½
16w0
81b1
86w0
61b0
48w1
65b1
54w1
56w0
30w1
32w0
36w0
76b1
43b0
77b0
60w0
46w0
91w0
85w0
79b1
90w1
75w0
89w1
70b0
66w0
r1
12b1
17w1
11b½
87b½
31w1
3w½
2b½
26b1
9w0
28b0
8b1
6b1
33w½
50b1
4w½
14b0
10w½
5w0
7w0
37w1
45w0
34b1
32b½
95w1
24b1
22b1
35b0
15w1
41b0
23w0
93w½
52w1
18b0
13w1
20b1
84w0
71b1
27w0
73b½
36w½
86w1
55b1
47w0
39w1
44b1
51b1
19b0
53b½
16w0
59w0
61w1
80b0
83w0
1w0
29w0
38b1
21w0
43w1
62w0
46b½
72w1
82b0
56b0
92w0
81w1
60b1
57w1
63w½
77w0
30b1
85b½
25w0
75b1
79w1
42b1
49w0
40b0
48b1
94b1
88b0
74b1
70w0
64w0
78w0
58b0
54b0
89b1
90b0
67w½
91b0
r1
66b1
69w0
68b1
76w0
3b0
21b1
87w1
1w1
5b1
4b0
9b0
10w1
13b0
82w1
11w0
12w1
25b1
35w0
7b1
2w½
31b½
29b1
23b½
28b1
93b1
24w½
20w0
16b0
18w0
14w0
71w1
45b1
32w0
59b½
15b1
37b1
26w1
84b1
41w0
47b½
22w0
33b½
6w½
92b0
88b1
53w1
54b0
19w0
8w½
40w1
80w0
58w1
95b1
83b0
62b1
78w0
74b1
27b0
17b0
44w½
63b0
39b0
61b1
50w1
34w1
60w1
55w1
86b0
36b0
73w0
56w0
77b1
67b½
38w1
42w½
43b0
70b1
57b1
46w0
66w1
51w0
52b1
91w0
90w0
85w0
75b0
30w0
81b1
48w0
69b0
72w1
68b1
64b1
94w0
76b1
49w0
r1
65w0
79w0
31w1
5w1
14b½
11b½
4w½
27w1
45w1
18b½
92w1
6b1
41b1
87b0
8b0
46b½
3w½
1b0
19w1
13w0
73w1
2b0
23w1
12b1
40b½
93w½
16b1
35b0
32b1
7w0
63w1
83w1
17w0
29w1
22b1
9w½
10b0
59w1
80b0
39w0
91b0
88w1
28w0
26b0
94b1
56b1
20b0
84w0
85b1
54w1
25w1
67w0
33w1
75w½
70w1
47w0
86b1
24b0
90w1
62w1
34w0
15b0
36b0
78b1
71w0
79b1
57w0
51b0
53b0
21w½
95w½
44b0
38b1
69w1
77w½
50b0
49b½
52b½
42b½
43w0
82b0
58b1
48b1
68w1
r1
64w0
72b1
81w0
60b0
55w0
37w0
65b0
61w1
30b0
76w0
89b1
66b0
18w1
13b1
7b1
9w½
2b½
11w1
84b1
3b½
47b1
24w1
4w0
20w½
16w1
36w1
87b0
22w0
14w½
31b1
41w1
91w1
27b½
26w0
50w1
71b1
10w0
28w½
80w½
8b0
45b1
32w0
44b1
17b½
35w0
1b0
15w0
39b0
51w1
59b1
82w0
37b1
43b1
25w1
60w½
5b½
46w1
73b0
53w0
21b0
29b0
81b1
19b0
95b1
88b½
63b1
40w0
6w0
93b0
33b1
64b0
12w0
77b1
56w0
62b1
85w1
69b1
92b0
30w½
23b0
83b1
42w0
49w1
34b½
67b0
65w1
54w0
70b1
52w0
57b1
86w0
78w0
94w1
61b1
76b1
72b0
38w0
48w1
58w0
r1
55b0
66w0
90b0
75w0
68b1
74w0
89w0
4b1
3w1
1w0
35b0
11w1
9b0
8w1
87w1
19w1
18b1
2w½
22b½
23w1
80b1
14b0
82b1
7b½
27w½
10b0
26b0
13w1
91b1
12b1
92w1
6b0
32b0
41b1
17w0
28b1
51b1
5w1
21w0
20b0
39w0
54b½
56b0
53b0
84w1
78b1
29w1
24w1
40b0
63w1
15w0
73b0
46b1
60b1
67w1
44w0
75b1
47w0
62w1
90w1
93w0
55b1
42b1
64w1
31w0
65w1
34b0
45w½
86b1
43w0
71w0
88w1
77w0
58b0
16w0
59w0
49b0
36b0
37w0
83w1
30b0
25b1
38w0
66b0
33w0
52b0
74b1
50b0
95w1
57w0
r1
85b1
76b1
79b1
69w0
81w0
89b0
94b0
68w1
61w1
72w0
70b0
9w1
4b1
35w0
2w1
10b½
7w½
14w½
1b0
11b1
20w1
87b½
15b1
17b1
32w1
26w0
53w1
3b0
8b½
22w½
56w1
39b0
6w1
18w1
13b1
12w1
36w1
73w0
23b1
27w0
28w1
21b0
16b1
40w0
93b0
82w1
50w1
54w1
47b0
59w1
31b0
19b0
43w1
71b1
44b0
41w0
80w0
91w½
5b0
77b1
49w1
37b½
46b1
67b1
84b0
34w0
33b0
24b0
45b0
57b1
78w1
29b0
92b0
64b1
66b1
60b½
81b1
85w1
52w0
90b½
72w1
30w0
58w½
38b0
42w½
51w0
69b1
70w1
63b0
76w1
94w0
86w0
55w0
68b1
89w1
25w0
83b0
75w0
65b1
88b0
r1
79w0
95b0
48b0
62b0
74w0
10
10
9.5
9.5
9.5
9
9
9
9
9
8.5
8.5
8.5
8.5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3
1

* Cá nhân nữ cờ chớp - Women Blitz individual:

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2
4
12
1
3
67
30
57
15
7
74
27
26
32
6
11
19
8
5
46
10
39
29
13
60
33
65
28
40
18
17
34
44
56
69
21
25
58
37
47
51
61
71
52
16
77
31
68
24
59
36
43
78
9
23
79
48
22
38
35
42
14
41
62
75
55
54
20
45
49
64
73
70
72
50
66
53
63
76
Ng Thi Thanh An
Le K Thien Kim
Hoang T Bao Tram
Hog Thanh Trang
Le Thanh Tu
Phm T Ngoc Thanh
Dang Bich Ngoc
Ngo T Kim Cuong
Nguyen Thu Thuy
Le T Phuong Lien
Hoang Thi Ut
Chau T Ngoc Giao
Phan Dan Huyen
Luong Minh Hue
Ng Thi Thuan Hoa
Tran T Kim Loan
Ng Thi Dieu Hanh
Hh M Phuong Dung
Vo Hong Phuong
Ng T Phuong Thuy
Lug Phuong Hanh
Nguyen Quynh Anh
Nguyen Thi Thuy
Hog X T Khiet
Le Thi Ha
Nguyen Thu Trang
Tran Thi Minh
Hh T Hong Chuyen
Luong Huyen Ngoc
Nguyen Ngan Binh
Nguyen Thi Hanh
Bui Thi Mai Tram
Pham Thi Ngoc Tu
Le H Tran Chau
Le Thi Minh Tho
Ng Thanh Binh
Hoang Thi Vui
Nguyen Thi Dung
Do T Diem Huong
Le La Tran My
Pham Thi Ngoc
Trn T T Huong
Ng T Diem Trang
Ton Nu Hong An
Vang T Thu Hang
Nguyen Hai Yen
Pham Thi Nu
Bui Phuong Thao
Nguyen Thi My
Le Thi Thuy Hang
Luong Nhat Linh
Vu Phuong Thao
Pham Thi Hai Yen
Phm L T Nguyen
Pham Thi Hoa
Hoang Thi Nhu Y
Chu Bich Ngoc
Do Thi Thuong
Trinh Thuy Minh
Le P Nguyen Thao
Ngo T Thanh Tra
Bui Kim Le
Tran Thuy Linh
Ng Thi Thu Huyen
Nguyen T Cam Van
Hoang Thi Hung
Hoang Phuong Anh
Le Thanh Huyen
Vo Hong Nhung
Le Thi Mai Khanh
Nguyen Hong Minh
Vu Kieu Trang
Phan T Quynh Tho
Th N Minh Trang
Ng Thi Kim Trang
Le Phan Quynh
Le Thi Quynh
Ta Thuy Lien
Vu Thanh Van
HCM
HCM
TTH
HNO
HNO
QNI
QDO
QNI
HNO
CTH
BNI
BDI
QDO
NBI
TTH
HPH
TTH
HCM
CTH
BNI
QDO
HCM
BGI
TTH
HPH
HPH
BDI
CTH
QNI
TTH
HPH
DTH
HCM
HCM
CTH
QNI
TTH
THO
HCM
BDI
THO
QTR
CTH
LDO
HCM
HNO
HPH
HNO
BNI
HTI
NBI
BGI
HTI
CTH
HNA
TTH
HNO
BRV
THO
CTH
BNI
DTH
QDO
BDI
HTI
THO
QDO
QDO
HNO
THO
NBI
BGI
HTI
BRV
PYE
BRV
BGI
NBI
NBI
41b1
43b1
51b1
40w0
42w1
28w1
69b0
18w0
54w1
46w1
35b1
66w1
65b½
71b1
45b1
50w1
58w½
47b0
44w1
7b0
49b1
78w½
68w1
52w1
21b½
72w1
26w½
67b0
1b1
57b1
56w1
73b1
5b0
17b0
30w1
60w½
64w1
19b½
76w1
8w1
12w0
22w1
32w0
13b0
55b1
38w½
70w1
29b0
63b1
20w0
75b1
4w0
39b½
48w0
62w1
r1
9b1
61b0
77b½
74w0
3b0
53b1
2w0
23b0
36w0
16w0
15b0
59b1
6w0
10w0
25b0
34w0
31b0
33b0
11b0
27b0
14w0
24w0
37b0
25w1
27w1
33w1
54b1
24b1
20b1
57w1
30b0
48b1
34b1
17w½
4b0
69w1
5w1
29w1
36b1
60b1
77w1
32b0
71w1
31w0
58b0
6b0
40b0
19w0
12b0
38b1
55w1
13w1
61w0
74b½
7w0
63w1
9w1
26b0
78b0
2b0
39w1
14b1
16b1
72b1
18b1
46b0
75w1
47w0
8b0
10b1
45w1
3w0
42b1
11w0
66b1
21w1
56b0
79b½
23w½
15w0
53w1
65w0
62b0
59w0
37w0
64b0
35w1
52b0
28b0
1w0
67w0
68b0
70b1
41w1
50b0
49w0
51w0
73w1
43w0
22b0
44b0
r1
15b1
37b1
61b1
34w1
31w½
58w1
76b1
35b1
2w0
32w0
19b0
62w1
17b1
7b1
47b1
40w½
74w1
43b1
36w0
13b0
44b½
9w1
64w1
46w1
77b1
68w0
79w1
69b0
11b½
50b1
26w0
1b0
10w½
25b0
28w1
38w1
56w1
67b0
4w0
6w0
20w1
12w0
42w½
22w1
49b1
60w0
3b½
33b1
59b0
24w1
5b1
8w0
23b0
39b0
78w1
65b0
14w0
52b0
21b0
57w0
71b½
48b1
63w1
27b0
r1
72w½
73b1
51b0
66w0
16w0
29b0
54w0
53b1
55b½
18w0
45b1
70w0
41b0
30w0
12w1
32w1
2b0
29b1
26b1
6b1
7w0
33w1
51b1
30b1
21w1
69b1
3w0
4b0
67w0
31b½
40b0
37w1
54b1
76w1
61w1
60b0
1w0
36b0
39w1
57b0
23w0
56w0
19w1
59w1
58b0
75w1
78b1
28b1
27w0
74b0
68b0
17w1
8b0
14b1
15w0
10b0
38b1
16b1
52w0
42b1
11w½
25w1
50w0
18b0
13w1
64b1
44w0
53w1
65b1
20b1
66b1
49w1
71w0
72b1
77w0
47w0
62b1
41w0
34b0
70b1
5w0
79w0
63b1
22b0
43w0
r1
55w0
35w0
24b1
48w0
9b0
45w0
46b0
67b0
3b½
36w1
18w1
4w½
2w1
56b1
25b0
68w1
31w1
44b0
6w1
52b1
8w0
27b0
47w1
65w1
32b1
46w1
5b0
60b1
77w1
50b1
51w1
10w0
64w1
19b0
76b1
23b1
1b0
59b1
61b1
74w1
30w0
37b0
71w0
57w1
79b0
69w1
11b0
13b0
34w0
21b1
26w0
43b0
39b0
7b0
15b0
75b1
17w0
12b0
16w1
55b1
54w1
40w0
58w1
22w1
48b0
72b1
66w1
53b1
41b0
14w1
20w1
24w0
78w0
9b0
62b0
70w1
73w0
33b0
49b1
45b0
38w0
29w0
35b0
42w0
r1
28w0
27w0
67w1
3w1
11b1
12b0
4b0
43w1
45w1
8b1
40b1
58b1
2b1
44w1
52w1
37w1
1w0
79b1
15w0
34b1
9w1
23w0
71b1
47b1
68b1
78b1
56b1
17b0
62w1
7w0
41w1
65w1
5w0
26b0
33w0
38b0
77b0
36b1
74w0
6b0
29w0
16b½
24b0
39w0
32b0
51w½
21w1
48w1
13w0
61w1
22b0
25w0
30b0
60w0
46b0
10b1
19w0
31b0
59w1
69w1
73b1
55w1
50w1
18b0
28b0
20b1
42b0
76w1
75w0
57b0
64b0
49w1
35w0
63w½
66b0
14b0
72w1
r1
70b½
54b0
23b1
1b0
67b½
4w1
18w1
12w½
5b0
37b1
7b½
15w½
10w0
40w½
19b0
13b½
25b1
29b1
26w1
31b1
30w1
28w½
74b1
79w1
11w0
32w½
14w1
47w1
42w1
46b½
27b½
3b0
44b1
48b1
17w0
75b1
54w1
70w1
6w0
16w1
57w0
33b0
71w1
73w1
51b0
36w0
58b0
9b0
8w0
35b1
43b1
66w1
52b1
24w0
38w1
77w1
2w0
39b0
34w0
41b0
78b0
68w0
65b0
60b0
22w1
45b1
56w0
63b1
69b0
76b1
62w0
53w0
50b1
61b0
21b0
r1
64w0
59b0
49b1
55w0
20w0
11w1
19w1
1w1
12b0
6b½
15b½
41w1
31w1
67w½
27b½
46w1
7w½
23w1
18b1
3w½
2b0
4b0
13w0
40b1
74b0
39w0
10b1
36b1
8b1
17b0
24b1
58w0
78w1
5w0
32w0
60w1
25w1
68b0
35w0
22b0
42b½
34b0
65b1
64b½
48w½
79b1
16b1
77w1
9w0
61w0
71b0
57b0
44w1
33w0
14b1
29w0
62b1
28b0
52b1
26b0
51w0
47b½
69w1
55b1
56b1
21w½
59w0
30b0
43w0
53b1
38w0
45w1
73w1
54b0
r1
37w½
20b0
76w1
63w0
66b0
50w1
75w0
72b1
70b0
7b½
12w1
4b0
15w½
67b1
3w0
68b1
29b½
1b½
2w½
23b1
5b1
13b1
17w1
19b0
34w1
6w1
39b0
27w0
79w1
51b1
8w1
57w½
26w0
28w0
40w1
44b1
60b1
33b0
43b1
32b0
11b0
65w0
20b1
52w1
62w½
61w1
22w½
59b0
78b1
10w0
25b0
48b1
69b0
63b1
70w1
36w1
30w0
41b1
37w1
31b0
18w0
47w0
35b½
74w0
46b0
71w0
58b½
64w1
9w½
75b0
54b1
24w0
21b½
42w1
66w1
14w0
56w0
49w1
45b0
38b0
53w1
77b0
76b1
r1
55b0
73b0
16w0
72w0
4w1
2b0
39w1
32b1
19w1
5w1
11w1
13w1
27w1
26b0
25w1
15b0
7w1
1w0
33w1
30b0
3b0
59w1
67b0
47b1
28w1
12b0
17b1
57b0
38b1
6b0
22b1
10b0
35w1
58w1
29w0
31w1
62b1
41w1
36b1
64b1
74b0
18b0
55w1
46w0
9b½
43w1
23w1
42b½
78w1
48w0
34b0
24b0
68w1
8b0
69w0
61b0
16b0
51w½
71b0
45w1
77b1
65w0
60w0
40b0
52w½
75w1
56b0
44w0
14b0
37b0
50b0
66b0
79b0
63w1
21w0
72b0
r1
73w1
54w1
20w1
76w1
49b0
53b0
26b1
15w½
27b0
3w1
1b0
30b0
67w1
5b1
4b½
74w1
7b0
12w1
2w0
19b1
39b1
24w1
32w0
33b1
57w0
17w½
29b1
6w0
10w0
34w1
65b1
8w0
60w0
71w1
18w0
40b1
46b½
13b0
22w1
31b1
16w0
47w1
59w0
9w1
48b1
21b0
61w1
51b0
28b0
72w1
69b1
73b1
56w0
14w1
11b0
25b1
43b0
36w1
62w½
58b0
38w0
35b1
37w0
44b0
23b1
79w0
70b1
68b0
66w1
78b½
50w1
64w1
r1
49w1
53w1
20b0
55b0
77w0
42w0
52b0
75b0
41b0
45b0
76w0
63b1
1w1
10b1
32w1
2b0
27w1
8b1
15b1
7w1
30w0
57b0
29w1
3b0
6b½
12b0
26w½
18b1
28b½
67w0
51b1
24b1
4w0
17b1
74b0
60b0
13w1
59b1
16b1
19w½
56b0
11w0
39w0
58w1
38b1
40w1
14b1
79b1
75b1
34b0
68w1
23w1
5w0
41w1
31w1
50b1
65w0
35w1
71b0
37b0
46w0
33w0
45w1
9b0
66b1
43w1
47b0
21w0
42b1
55w1
44w0
77b0
48w0
69w0
61b0
70w1
25w0
22b0
20w1
54b0
36b0
76b1
r1
63w1
62b0
53b1
52w0
78w0
72w0
73b0
49w0
30b1
57w½
26b1
6w1
11b1
27w1
2w0
4b½
32b½
10w1
39b1
67b0
12w0
15w½
1b0
3w0
56w1
34b1
60w1
18w1
7b0
74w0
71w1
37w1
5b0
28w½
9w1
33b½
59w1
46b0
68b1
8w0
21b½
19b0
24w1
44w½
51w½
61w½
13b0
79w1
25b½
58b½
29b0
38w1
48b1
22b1
62w1
17w0
69b0
40b0
41b1
54w1
14w1
65b0
75w1
47b0
16w0
77w0
52b0
64b1
72b1
78b0
36w0
31b0
23b0
73w½
43b0
r1
76b1
50w1
35w0
55b½
66w1
42w0
49b0
70b0
63b½
53w½
45w0
10.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9
9
9
8.5
8.5
8.5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
2