GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC 2007
NATIONAL DISABLED CHESS CHAMPIONSHIPS 2007

Giải cờ vua dành cho người khuyết tật năm 2007 được tổ chức trong chương trình Hội thi văn hóa thể thao người khuyết tật lần thứ 3 tại Huế từ 20 đến 25/7/2007.

The championship was held in Hue city from 20-25 July, 2007.

hue2007

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - FINAL INDIVIDUAL

  Nam khiếm thị (Men Visually Impaired)   Nữ khiếm thị (Women Visually Impaired)
1 Phạm Lê Anh Kiệt Thừa Thiên - Huế 1 Nguyễn Hồng Châu Hà Nội
2 Nguyễn Mạnh Hùng TP. Hồ Chí Minh 2 Triệu Thu Thủy Hà Nội
3 Tô Nguyên Châu TP. Hồ Chí Minh 3 Trần Thị Thảo TP. Hồ Chí Minh
  Nam khuyết tật (Men physical disability)   Nữ khuyết tật (Women physical disability)
1 Võ Thành Hiếu TP. Hồ Chí Minh 1 Trần Bích Thủy Hà Nội
2 Trần Trí Trinh Kontum 2 Trần Ngọc Điệp TP. Hồ Chí Minh
3 Lê Hoà Bình Hà Nội 3 Nguyễn Thị Phương Dung Hậu Giang

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - FINAL TEAM

  Nam khiếm thị (Men Visually Impaired)   Nữ khiếm thị (Women Visually Impaired)
1 Thừa Thiên - Huế Phạm Lê Anh Kiệt 1 Hà Nội  
    Nguyễn Văn Duy   Nguyễn Hồng Châu  
2 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng   Triệu Thu Thủy  
    Tô Nguyên Châu      
3 Hà Nội Trần Bình Minh      
    Đỗ Văn Trường      
  Nam khuyết tật (Men physical disability)      
1 TP. Hồ Chí Minh Võ Thành Hiếu      
    Nguyễn Anh Tuấn      
2 Quảng Nam Võ Anh Tuấn      
    Nguyễn Ngọc Hùng      
3 Hà Nội Lê Hoà Bình      
    Nguyễn Tiến Cương