GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2008
NATIONAL XIANGQI CHAMPIONSHIPS 2008

Giải được tổ chức tại Cao Bằng từ ngày 25/3 đến ngày 3/4/2008, có 63 vận động viên của 10 đơn vị tham gia: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Công An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, Bình Phước và Cao Bằng.

The Championship taken place in Cao Bang from March 25th to April 3rd, 2008.

huong2007

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1. Trềnh A Sáng (TP.Hồ Chí Minh)
2. Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TP.Hồ Chí Minh)
4. Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
5. Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
6. Trương Á Minh (TP.Hồ Chí Minh)
7. Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
8. Trần Quốc Việt (TP.Hồ Chí Minh)
9. Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
10. Lại Lý Huynh (Cà Mau)
11. Lê Văn Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu)
12. Mai Thanh Minh (TP.Hồ Chí Minh)
Nữ/ Women
1. Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh)
2. Hoàng Hải Bình (TP.Hồ Chí Minh)
3. Cao Phương Thanh (TP.Hồ Chí Minh)
4. Nguyễn Tuyết Nhung (TP.Hồ Chí Minh)
5. Nguyễn Hoàng Yến (TP.Hồ Chí Minh)
6. Đàm Thị Thùy Dung (TP.Hồ Chí Minh)
7. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hà Nội)
8. Nguyễn Phi Liêm (Bộ Công An)

Giai đoạn 2 - Stage 2

Trận/
Match

Nam - Men Nữ - Women
1~2 Trềnh A Sáng (1½)- Võ Văn Hoàng Tùng (0½) Ngô Lan Hương (1)- Hoàng Hải Bình (0)
3~4 Nguyễn Hoàng Lâm (1)- Trần Văn Ninh (1) Nguyễn Tuyết Nhung (0½)- Cao Phương Thanh (1½)
5~8 Nguyễn Vũ Quân (1)- Trần Quốc Việt (1)
Trương Á Minh (1)- Tôn Thất Nhật Tân (1)
Nguyễn Hoàng Yến (1)- Nguyễn Phi Liêm (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (0½)- Đàm Thị Thùy Dung (1½)
9~12 Nguyễn Thành Bảo (1)- Mai Thanh Minh (0)
Lại Lý Huynh (1)- Lê Văn Bình (0)
 

Giai đoạn 1 - Stage 1

NAM - MEN

Xếp hạng sau ván 11 - Ranking after round 11

Hạng Vận động viên Đ.V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Đ HS
1 Trềnh A Sáng HCM 24b1 30w 1 6b½ 22w1 3b½ 4w ½ 5w½ 2b½ 15w 1 9b1 10w½ 8 50
2 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 33b½ 32w 1 16b1 6w½ 14b½ 3w 1 4b½ 1w½ 5w ½ 21b1 15b1 8 47
3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 23w 1 4w1 9b1 5b½ 1w ½ 2b0 10w1 6w ½ 21b1 19b1 7w 0 49½
4 Trần Văn Ninh DNA 27w 1 3b0 18w1 20b½ 11w 1 1b½ 2w½ 9w 1 6b½ 5b1 8w ½ 44½
5 Nguyễn Vũ Quân HNO 35b1 11w 1 22b½ 3w½ 6b½ 20w 1 1b½ 12w1 2b½ 4w 0 13b½ 7 47½
6 Trương Á Minh HCM 29w 1 34b1 1w½ 2b½ 5w ½ 19b½ 8w1 3b½ 4w ½ 10b½ 14w½ 7 46
7 Tôn Thất Nhật Tân DNA 36w ½ 37b½ 19w½ 33b1 13w ½ 8b0 18w1 15b0 30w 1 23b1 3b1 7 37½
8 Trần Quốc Việt HCM 31w 1 12b½ 13w½ 23b½ 10b½ 7w 1 6b0 17w½ 20w 1 16b½ 4b½ 40½
9 Nguyễn Thành Bảo BRV 18w 1 20b½ 3w0 24b½ 28w 1 34b½ 19w1 4b0 14w 1 1w0 21b1 39
10 Lại Lý Huynh CMA 34w 0 27b½ 38w1 26b1 8w ½ 14w1 3b0 19b½ 13w 1 6w½ 1b½ 38
11 Lê Văn Bình BRV 40w 1 5b0 37w1 13b½ 4b0 17w 0 32b1 26w½ 35b1 12w ½ 19w1 36
12 Mai Thanh Minh HCM 39b1 8w ½ 20w½ 19b½ 34w ½ 13b½ 14w1 5b0 23w ½ 11b½ 16w½ 6 39
13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 26b½ 33w 1 8b½ 11w½ 7b½ 12w ½ 17b½ 22w1 10b0 20w ½ 5w½ 6 38½
14 Đặng Quốc Hưng QNI 41b1 22w 0 32b1 21w1 2w ½ 10b0 12b0 24w 1 9b0 27w1 6b½ 6 38
15 Trần Chánh Tâm HCM 37w ½ 36b½ 34w½ 27b1 19w 0 18b½ 28w1 7w 1 1b0 25b1 2w 0 6 37
16 Vũ Huy Cường HNO 42w 1 19b½ 2w0 34b0 33w 1 23b0 27w1 31b½ 26b1 8w ½ 12b½ 6 34½
17 Đào Cao Khoa BRV 30b0 26w ½ 33b0 38w1 24w 1 11b1 13w½ 8b½ 19w 0 18b½ 32w1 6 32½
18 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 9b0 41w 1 4b0 37w½ 32b1 15w ½ 7b0 33w1 22b½ 17w ½ 30b1 6 31½
19 Diệp Khải Hằng BDU 21b1 16w ½ 7b½ 12w½ 15b1 6w ½ 9b0 10w½ 17b1 3w 0 11b0 39½
20 Bùi Dương Trân BRV 38w 1 9w½ 12b½ 4w ½ 22b1 5b0 23w 1 21w0 8b0 13b½ 24w ½ 38
21 Đào Quốc Hưng HCM 19w 0 42b1 36w1 14b0 31w ½ 27b1 34w1 20b1 3w 0 2w0 9w0 37½
22 Võ Văn Chương DNA 28w 1 14b1 5w½ 1b0 20w 0 25b½ 30w1 13b0 18w ½ 24b½ 23w½ 36½
23 Diệp Khai Nguyên HCM 3b0 28w 1 24b½ 8w½ 30b½ 16w 1 20b0 35w1 12b½ 7w 0 22b½ 34
24 Võ Minh Nhất BPH 1w 0 40b1 23w½ 9w ½ 17b0 29b1 31w ½ 14b0 34w1 22w ½ 20b½ 31½
25 Hoàng Trọng Thắng BRV 32b0 39w ½ 30b½ 29w½ 37b1 22w ½ 35b0 34b1 31w 1 15w0 26b½ 31
26 Nguyễn Văn Dũng QNI 13w ½ 17b½ 31w½ 10w 0 35b0 37b1 29w 1 11b½ 16w0 33b1 25w ½ 30½
27 Tô Thiên Tường BDU 4b0 10w ½ 35b1 15w0 41b1 21w 0 16b0 40w1 36w 1 14b0 38w1 29
28 Nguyễn Văn Thi HCM 22b0 23b0 39w 1 41w1 9b0 40w 1 15b0 30b0 38w ½ 42w1 35b1 27½
29 Phùng Quang Điệp HNO 6b0 31b0 40w 1 25b½ 36w½ 24w 0 26b0 42w1 39b1 35w ½ 37b1 25½
30 Nguyễn Anh Hoàng BDU 17w 1 1b0 25w½ 31b½ 23w ½ 36b½ 22b0 28w 1 7b0 34w1 18w 0 5 32
31 Nguyễn Anh Quân BCA 8b0 29w 1 26b½ 30w½ 21b½ 35w ½ 24b½ 16w½ 25b0 32b0 40w 1 5 30½
32 Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 25w 1 2b0 14w0 36b½ 18w 0 41b1 11w0 38b½ 42b1 31w 1 17b0 5 28
33 Nguyễn Văn Xuân BDU 2w ½ 13b0 17w1 7w 0 16b0 38b1 36w ½ 18b0 41b1 26w 0 39b1 5 27
34 Nguyễn Hoàng Lâm BPH 10b1 6w 0 15b½ 16w1 12b½ 9w ½ 21b0 25w0 24b0 30b0 41w 1 31
35 Bùi Thanh Long DNA 5w 0 38b½ 27w0 39b1 26w 1 31b½ 25w1 23b0 11w 0 29b½ 28w0 29
36 Nguyễn Thanh Khiết CMA 7b½ 15w ½ 21b0 32w½ 29b½ 30w ½ 33b½ 39w½ 27b0 37w 0 42b1 26½
37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 15b½ 7w ½ 11b0 18b½ 25w 0 26w0 42b0 41w 1 40b1 36b1 29w 0 23½
38 Trần Thanh Tân HCM 20b0 35w ½ 10b0 17b0 42w 1 33w0 40b1 32w ½ 28b½ 39w1 27b0 22½
39 Trương Đình Vũ DNA 12w 0 25b½ 28b0 35w 0 40b0 42w1 41w 1 36b½ 29w0 38b0 33w 0 3 18
40 Hoàng Gia Toàn CBA 11b0 24w 0 29b0 42b1 39w 1 28b0 38w0 27b0 37w 0 41w½ 31b0 16
41 Lê Dân Chủ CBA 14w 0 18b0 42w1 28b0 27w 0 32w0 39b0 37b0 33w 0 40b½ 34b0 10
42 Nguyễn Hoàng Hải QNI 16b0 21w 0 41b0 40w0 38b0 39b0 37w 1 29b0 32w0 28b0 36w 0 1 5

NỮ - WOMEN

Xếp hạng sau ván 11 - Ranking after round 9

Hạng Vận động viên Đ.V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Điểm Hệ số
1 Ngô Lan Hương HCM 12b1 8w 1 4b1 3w½ 2b½ 7w ½ 9b1 11w1 13w 1 37½
2 Hoàng Hải Bình HCM 21w 1 7b½ 13w1 11b½ 1w ½ 12b1 3w½ 8b½ 18b1 33
3 Nguyễn Tuyết Nhung HCM 20b1 9w 1 5b1 1b½ 7w ½ 8w1 2b½ 4w ½ 6b0 6 36
4 Cao Phương Thanh HCM 15w 1 14b1 1w0 7b0 20w 1 11b½ 12w1 3b½ 8w 1 6 29
5 Nguyễn Hoàng Yến HCM 10w 1 13b½ 3w0 16b1 11w ½ 6b0 18w1 7b1 9w 1 6 27½
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung HNO 7w 0 19b1 15w½ 10b0 13w 1 5w1 8b0 17b1 3w 1 23½
7 Đàm Thị Thùy Dung HCM 6b1 2w ½ 9b1 4w1 3b½ 1b½ 11w 0 5w0 15b½ 5 31
8 Nguyễn Phi Liêm BCA 19w 1 1b0 10w½ 13b1 17w 1 3b0 6w1 2w ½ 4b0 5 27½
9 Lê Thị Hương HCM 17w 1 3b0 7w0 14b1 18w 1 10b1 1w0 16b1 5b0 5 26
10 Bùi Châu Ý Nhi HCM 5b0 16w 1 8b½ 6w1 12b½ 9w 0 13b0 19w1 11b1 5 23
11 Trần Tuệ Doanh HCM 16b0 18w 1 21b1 2w½ 5b½ 4w ½ 7b1 1b0 10w 0 25½
12 Phạm Thu Hà HNO 1w 0 15b1 14w1 17b1 10w ½ 2w0 4b0 13b0 -- 1 24½
13 Hà Mai Hoa BCA 18b1 5w ½ 2b0 8w0 6b0 -- 1 10w 1 12w1 1b0 22
14 Đinh Thị Minh QNI -- 1 4w 0 12b0 9w0 19b1 15w ½ 16b0 21w1 20b1 19
15 Phan Quỳnh Như HCM 4b0 12w 0 6b½ 18w0 -- 1 14b½ 21w 1 20b1 7w½ 16
16 Trần Thùy Trang HCM 11w 1 10b0 17w0 5w 0 21b1 20b1 14w 1 9w0 19b0 4 21
17 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 9b0 20w 1 16b1 12w0 8b0 18b0 -- 1 6w 0 21b1 4 19
18 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 13w 0 11b0 19w1 15b1 9b0 17w 1 5b0 -- 1 2w 0 4 19
19 Trần Thu Hương HNO 8b0 6w 0 18b0 -- 1 14w 0 21b1 20w1 10b0 16w 1 4 14
20 Bé Thị Minh Lương CBA 3w 0 17b0 -- 1 21w 1 4b0 16w0 19b0 15w 0 14w0 2 13
21 Lý Thị Mách CBA 2b0 -- 1 11w 0 20b0 16w0 19w 0 15b0 14b0 17w 0 1 8