GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2006
NATIONAL XIANGQI CHAMPIONSHIP 2006

lanhuong1Giải được tổ chức từ 15 đến 25/2/2006 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

The championships was held from 15-22 February,2006 in Vung Tau.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

Nam/ Men
1.Trềnh A Sáng (TP.Hồ Chí Minh)
2.Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)
3.Nguyễn Hoàng Lâm (TP.Hồ Chí Minh)
4.Trương A Minh (TP.Hồ Chí Minh)
5.Diệp Khai Nguyên (TP.Hồ Chí Minh)
6.Dương Nghiệp Lương (Bà Rịa-Vũng Tàu)
7.Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
8.Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP.Hồ Chí Minh)
9.Hứa Quang Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
10.Nguyễn Minh Đức (Đà Nẵng)
11.Đào Quốc Hưng (TP.Hồ Chí Minh)
12.Trần Đình Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Nữ/ Women
1.Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh)
2.Nguyễn Phi Liêm (Bộ Công An)
3.Hoàng Hải Bình (TP.Hồ Chí Minh)
4.Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định)
5.Đàm Thị Thùy Dung (TP.Hồ Chí Minh)
6.Phạm Thu Hà (Hà Nội)
7.Lý Thanh Phương (TP.Hồ Chí Minh)
8.Lê Thị Hương (TP.Hồ Chí Minh)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men Nữ - Women
1~2 Nguyễn Thành Bảo - Trềnh A Sáng 0-1, 0-1 Nguyễn Phi Liêm - Ngô Lan Hương ½, 0-1
3~4 Nguyễn Hoàng Lâm - Trương A Minh 1-0 Hoàng Hải Bình - Châu Thị Ngọc Giao 0-1, 1-0
5~8 Nguyễn Vũ Quân - Dương Nghiệp Lương 0-1, ½
Diệp Khai Nguyên - Nguyễn Trần Đỗ Ninh ½, 1-0
Đàm Thị Thùy Dung - Lê Thị Hương 0-1, 1-0
Lý Thanh Phương - Phạm Thu Hà 0-1, 0-1
9~12 Hứa Quang Minh - Trần Đình Thủy ½, ½
Đào Quốc Hưng - Nguyễn Minh Đức 0-1, ½
 

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nguyễn Thành Bảo
Trềnh A Sáng
Nguyễn Hoàng Lâm
Trương Á Minh
Nguyễn Vũ Quân
Diệp Khai Nguyên
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Dương Nghiệp Lương
Hứa Quang Minh
Đào Quốc Hưng
Nguyễn Minh Đức
Trần Đình Thủy
Võ Văn Chương
Tôn Thất Nhật Tân
Mai Thanh Minh
Đào Cao Khoa
Bùi Dương Trân
Trần Quang Nhật
Phạm Quốc Hương
Uông Dương Bắc
Trần Văn Ninh
Hoàng Trọng Thắng
Bùi Quốc Khánh
Hoàng Văn Linh
Mong Nhi
Lê Văn Bình
Trần Quốc Việt
Nguyễn Anh Tú
Võ Văn Dũng
Lại Lý Huynh
Lại Việt Trường
Nguyễn Thanh Khiết
Trần Thanh Tân
Võ Văn Hoàng Tùng
Phan Tri Châu
Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Anh Hoàng
Tạ Trung Dũng
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Bình Định
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
Bộ Công An
Bình Định
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
Bình Định
Cà Mau
Hà Nội
Cà Mau
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
12b1
7w½
34w1
26b0
36b1
37w½
2b½
21b0
17b0
27b1
31w½
1w0
15w1
22w1
13b0
29w0
9w1
30b½
25b½
35w1
8w1
14b0
32w½
33b0
19w½
4w1
10w0
38b0
16b1
18w½
11b½
23b½
24w1
3b0
20b0
5w0
6b½
28w1
20w1
37b1
5b1
36w1
3w0
32b½
23w½
16w1
24b½
38w1
19b1
22b1
17w½
29b1
35w½
8b0
13b½
33w1
11w0
1b0
26b½
12w0
7b½
9w½
34b½
21w½
28b0
27w1
14w0
31b1
30w0
6w½
18b0
25w½
15b½
4b0
2w0
10b0
14b1
26w1
10w1
38b1
25b1
8w1
12b0
6b0
15w0
3b0
18w1
7w1
21b1
1w0
9b1
27w½
30w1
11b0
35b1
32w1
13w0
36b0
29w½
34w1
5w0
2b0
16b½
33b½
23b½
17b0
37b½
20b0
28w½
24b0
19w0
22w1
31w½
4w0
3w1
13b1
1b0
14w1
12w½
10b0
37w1
38w0
22b½
6w1
17w½
5b½
2w0
4b0
33w1
35b1
11b½
24w1
20w1
19b0
29b½
9w½
30b1
18b0
31b0
28b0
34w1
26w1
21w½
23w0
25w1
36w½
15b0
27b0
16w0
32b½
7b0
8b1
2b0
1w1
4w½
3b½
11w1
29w1
21b½
33b1
37w1
17b½
5b0
15w1
14b½
13w½
12b0
38b1
10w½
28b½
23b½
31w1
7w½
34b1
19w½
32w½
35w1
27w1
26b0
18w½
6b0
36b0
20b0
24b½
8w0
22w0
25b0
30w1
9b0
16w0
17w1
10b½
12w1
5w1
4b0
28w1
14w½
25w1
38w1
2w½
20w1
3b0
19b½
7b½
21w1
36w1
1b0
23w1
13w½
11b0
15b0
33w½
18b0
29b1
8b0
31b0
32w½
6b0
24w0
37b½
26w1
27b½
22b½
35b½
34w½
16b0
30w½
9b0
4b½
3w½
2b½
1w½
15w1
18b½
28b½
14b½
23b½
11w½
10b½
19w1
16w½
8w½
5b0
13b½
20w1
6w½
12b0
17b0
32b½
25b0
9w½
31w1
22w1
36w½
30b1
7w½
38b1
27w0
24b0
21w½
35w1
37w½
33b0
26b½
34b½
29w0
5w1
4w1
18w1
2b0
1b0
17w½
19b1
28w½
14w½
12b1
16b½
10w0
24w½
9b½
23w0
11w½
6b½
3b0
7w0
26w1
25w0
35w1
15b1
13b½
21b1
20b0
33w1
8b½
36b½
34w1
32w1
31b0
27b0
30b0
22b0
29w½
38w½
37b½
10b1
17b1
11b½
6w1
23b1
4b0
16w1
31w1
28b1
1w0
3w½
24b1
18b½
27w1
29b1
7b0
2w0
13w½
36b1
25b0
33b1
32b1
5w0
12w0
20w1
30w½
14b0
9w0
15w0
26b½
8b0
22w0
21w0
38w1
37w1
19w0
35b0
34b0
7w1
12b1
14w1
11b1
10w1
13w1
1b0
17b½
18w1
5b0
4w0
2w0
6b0
3b0
25w1
23w1
8w½
9b0
24w1
27w1
28w1
31b1
16b0
19b0
15b0
29b½
20b0
21b0
26w½
33w1
22w0
37b½
30b0
36w1
38b1
34b0
32w½
35w0
6w½
5w½
9b½
12w½
2b½
1b½
17w1
19w1
3w½
16w½
15b½
4b½
30w1
25w1
11w½
10b½
7b0
20w½
8b0
18b½
22b½
21w½
24w½
23b½
14b0
37w1
31w1
29w½
28b½
13b0
27b0
34w½
38w1
32b½
36w1
35b0
26b0
33b0
9
9
8
7.5
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3
2.5

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nguyễn Phi Liêm
Ngô Lan Hương
Hoàng Hải Bình
Châu Thị Ngọc Giao
Đàm Thị Thùy Dung
Lý Thanh Phương
Phạm Thu Hà
Lê Thị Hương
Nguyễn Tuyết Nhung
Hà Mai Hoa
Bùi Châu Ý Nhi
Trần Thùy Trang
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Hồng Nhung
Hồ Thị Thanh Hồng
Trần Tuệ Doanh
Trần Thị Hạnh
Ngô Thị Thu Hà
Đỗ Thu Thủy
Cao Phương Thanh
Chu Thu Trang
Lê Thị Kim Loan
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Tây
Hà Nội
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Hà Tây
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Hà Tây
Hà Tây
23b1
16b½
6w½
13w0
21b1
3b½
15b1
20w1
17w1
14b½
22w½
r1
4b1
10w½
7w0
2w½
9b0
19w0
18b1
8b0
5w0
11b½
1w0
5w½
14w1
22b1
20b½
1b½
11w½
9w1
13b½
7b0
16w½
6b½
19b1
8w½
2b0
17b0
10b½
15w1
r1
12w0
4w½
23b0
3w0
21w1
8b1
5b1
13w1
23w1
2w0
10w0
12b1
1w0
19w0
6b1
18w1
7w0
3b0
20w½
r1
17w0
16b1
11b0
9b1
14b½
22w0
21b1
4b0
3w½
7b1
1b½
5b1
4w0
18b0
2w0
19b1
16w1
12w½
17b0
10b½
22w1
15b½
14w½
9b0
11w1
6w1
8w0
23w1
r1
13b0
20b0
4b½
17w1
7w1
1w½
23b1
r1
3b0
10w1
11b1
8b0
9w0
13w½
12b½
18w½
22b1
21w1
2b0
14b½
20b0
19w1
16b0
15w0
5w0
20w1
3w½
2b½
17b1
18w1
16w1
8w1
7b0
13b½
11w½
10b½
15b½
9w½
22b1
12w½
6b0
4w0
5b0
21w0
1b0
19b1
14w0
r1
2w1
1b0
4w½
3b½
9b½
14b½
13b0
12b0
5w½
15w½
21b½
8w1
7w1
6w½
10b½
19w1
20b1
23w1
16b0
17w0
11w½
r1
18b0
12b1
13w1
18b1
9w1
10w½
15b1
17w1
14w1
4b0
5b½
23w1
1w0
2b0
8b0
6w0
22w1
7b0
3w0
r1
21b½
20w½
16b0
11b0
7w1
4b½
16w½
2w½
22b1
13w1
1b0
18w½
r1
17b1
20b1
14b0
6b0
12w1
21w1
3b½
10w0
8b½
23b1
11w0
15b0
5w0
19w0
7.5
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3
2.5
2