GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2005
NATIONAL XIANGQI CHAMPIONSHIP 2005

Giải được tổ chức từ 25/2 - 5/3 tại Quảng Ninh.

The championship was held from February. 25th to March 5th in Halongcity, Quang Ninh.

KẾT QUẢ SAU CÙNG - FINAL RESULT

quan

Nam/ Men
1.Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
2.Trềnh A Sáng (TP.Hồ Chí Minh)
3.Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)
4.Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
5.Đào Quốc Hưng (TP.Hồ Chí Minh)
6.Đặng Hùng Việt (Bà Rịa - Vũng Tàu)
7.Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
8.Trương A Minh (TP.Hồ Chí Minh)
9.Đào Cao Khoa (Bà Rịa - Vũng Tàu)
10.Trần Quang Nhật (Bình Định)
11.Trần Đình Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu)
12.Lại Việt Trường (Hà Nội)
Nữ/ Women
1.Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh)
2.Hoàng Hải Bình (TP.Hồ Chí Minh)
3.Phạm Thu Hà (Hà Nội)
4.Lê Thị Hương (TP.Hồ Chí Minh)
5.Trần Tuệ Doanh (TP.Hồ Chí Minh)
6.Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định)
7.Nguyễn Phi Liêm (Bộ Công An)
8.Cao Phương Thanh (TP.Hồ Chí Minh)

Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Nguyễn Vũ Quân - Trềnh A Sáng ½, 1-0 Hoàng Hải Bình - Ngô Lan Hương ½, 0-1

3~4

Võ Văn Hoàng Tùng - Trần Văn Ninh 1-0, Phạm Thu Hà - Lê Thị Hương 0-1, 1-0

5~8

Đào Quốc Hưng - Trương A Minh 1-0.
Đặng Hùng Việt - Tôn Thất Nhật Tân 1-0
Trần Tuệ Doanh - Cao Phương Thanh 0-1, 0-1
Châu Thị Ngọc Giao - Nguyễn Phi Liêm 1-0,

9~12

Đào Cao Khoa - Lại Việt Trường 1-0,
Trần Quang Nhật - Trần Đình Thủy 1-0, 1-0
 

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM - MEN

R No. Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
16
10
9
18
14
6
4
12
8
2
19
23
15
22
25
5
13
27
28
24
11
26
3
17
30
38
37
7
35
32
29
34
33
21
20
31
39
36
Nguyễn Vũ Quân
Trềnh A Sáng
Võ Văn Hoàng Tùng
Trần Văn Ninh
Đào Quốc Hưng
Đặng Hùng Việt
Tôn Thất Nhật Tân
Trương A Minh
Trần Đình Thủy
Lại Việt Trường
Đào Cao Khoa
Trần Quang Nhật
Diệp Khai Nguyên
Phạm Quốc Hương
Uông Dương Bắc
Nguyễn Anh Tú
Bùi Dương Trân
Mai Thanh Minh
Bùi Quốc Khánh
Hoàng Văn Linh
Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Phan Hùng Chí
Nguyễn Hoàng Lâm
Dương Nghiệp Lương
Trần Quốc Việt
Ngô Minh Cường
Huỳnh Linh
Hoàng Trọng Thắng
Lê Văn Bình
Trương Lê Hoàng
Nguyễn Trí Bình
Nguyễn Đại Thắng
Trần Vinh
Võ Hồng Châu
Võ Văn Dũng
Lại Lý Huynh
Lê Văn Minh
Lê Quốc Thắng
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bộ Công An
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Nội
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Định
Cà Mau
Quảng Ninh
Hà Tây
20w1
35b½
29b½
28w1
37b1
33b1
25b1
23b½
31b1
27b1
21b1
38w1
4w½
34w1
3b0
6w0
24w½
32w½
8w0
9b0
5b½
30w0
7b0
22w1
36w1
11b1
19b0
18w0
26w1
16w½
13b½
10w½
15b0
14w0
2w0
1b0
12w0
r1
17b0
12b½
23w½
35w1
39b1
7w1
3w1
17w½
29w1
1w½
19w½
15w1
8b½
16b½
2b0
33w0
34b0
30b½
24b1
36b1
21w1
13w0
32b½
37w1
14b0
6b½
5w½
r1
26b0
18b0
10b0
11w½
4b0
25w1
22b1
28b0
31w0
20b1
9w0
27w0
30w1
31b1
19b1
18w½
9b½
2w½
13b½
12b0
4w1
17b½
14b½
10w0
34w½
39w1
25b1
22w0
28w½
6w½
3b½
5b½
33b1
29w1
38b0
27w½
8w½
1b0
26w1
r1
32w½
20w1
7b½
11b0
23b½
24w0
36w1
35b0
16w0
15b0
21b0
18b½
17w1
9w½
10b½
1w½
6b½
14w½
35w1
2b1
15w½
12w0
30b0
32b1
8b½
31w1
20b0
27b1
38b0
5w0
7w1
3w0
34b½
33w1
24b1
16b0
19w1
13w1
21w1
28b0
4b0
23w0
39w1
11w½
26b0
37b0
25w1
22b0
29b0
r1
16w1
1b0
12b0
38w1
14b½
18w½
30b1
15b½
10w1
5b0
23b0
29w½
2w1
4w½
11b0
r1
8w1
26w1
35b½
3b0
32b½
22w1
13b0
28w1
37w½
6w0
9b0
17b½
34w1
27w½
24w½
19b½
7b0
20w0
39b0
33b1
36b1
21w1
31w0
14w1
11w1
15w½
12w1
5w½
1b0
3w½
13w½
9b0
30w1
17w1
28b0
38b1
10b½
32w1
36w½
18b½
4b½
39w1
19w1
34w1
16b0
35w½
6b½
2b0
8b0
23w0
7w1
37b0
26b½
22b0
20w1
24b0
31b1
r1
29b0
33w0
27b0
25b½
23b0
5b1
28b1
3b½
2b1
4w1
12b½
14b0
6w½
13b½
18w0
20b1
1w1
37w1
29b1
39b1
16w0
8w½
11b1
10w0
38w1
27w0
17b0
9w½
26w1
7b1
24b0
15b0
30w0
21b0
36b1
22w0
31w½
r1
35w1
19w0
34b½
25w0
32w0
10b½
14w0
1w½
23w1
12w1
16b1
15w½
24w1
18b0
3w½
30b½
21w1
9b0
6b½
5w1
35b½
22b0
27b0
13w1
37b0
4b0
33b1
34w1
8b½
32b1
2w½
29w1
28w1
31b1
25w½
17w0
38b0
26b0
11w0
19b0
r1
7w0
36w0
39b1
9w1
12b1
3b1
1b0
23b½
22w1
37w1
17b1
16w0
11b1
19w½
2b½
18w½
27w1
14b0
33w1
38w1
7w1
15b0
26w1
30w½
8w0
28b0
10w0
4w0
24b½
5b0
6b0
13b0
29b½
21b1
35w½
39w1
25b0
32w0
36b½
r1
34b0
20w½
6w1
8w1
23w1
14w1
15w1
9b0
1b0
5w1
27b½
16b0
3b1
17w1
10b0
18b0
13w1
32b1
4b0
22b0
12w½
30b1
37b1
38b1
31w1
2w0
19b0
28w0
11w0
24w0
36w1
r1
25w0
34b1
29w0
39w1
20b1
21w0
26b0
33b0
7b0
4b½
9w1
18w1
16b0
10b0
15b1
22w1
1w½
28w1
23w1
27w1
24b1
8b0
14w0
6b0
3w1
13w½
5b½
2b0
12b0
19w0
7w½
29b1
25b0
30w½
17b½
36b1
35b½
11b½
37w½
20b½
26w0
r1
21b½
33w½
32w½
39b0
31w1
38w0
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3
3

NỮ - WOMEN

R No. Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
20
3
14
7
11
19
8
22
6
17
12
4
9
10
5
18
13
15
16
21
Hoàng Hải Bình
Ngô Lan Hương
Phạm Thu Hà
Lê Thị Hương
Trần Tuệ Doanh
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Phi Liêm
Cao Phương Thanh
Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo
Đinh Thị Minh
Hà Mai Hoa
Nguyễn Mỹ Linh
Bùi Châu Ý Nhi
Ngô Thị Thu Hà
Hồ Thị Thanh Hồng
Lý Thanh Phương
Nguyễn Hồng Nhung
Đỗ Thu Thủy
Nguyễn Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Bùi Thúy Nga
Lê Thị Kim Loan
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
Bộ Công An
TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Bộ Công An
Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Định
TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bộ Công An
Hà Tây
12b1
13w1
9w1
14b1
3w0
18b1
22b½
8b0
19w1
11w½
17w½
6b½
1w0
15w1
20b0
21w1
16b1
7w0
2b0
4b0
5w0
10b0
8w1
5b1
11b1
10w1
21b1
4w1
20w0
12w1
1b0
17b1
9b0
22w0
19b0
7b0
6w1
3b0
2w0
15b½
16w½
18w½
13b½
14w0
20b1
3w1
1w0
2b0
13w½
22b0
18b1
4b0
9w1
7w1
15w½
16b1
21w1
19w1
8b0
5w½
10b½
11w0
14b½
6b½
17w0
12b0
2w½
1b½
7b1
22w1
5b1
20w0
10w1
16w1
4w0
3b0
13b1
12w1
17b0
8b1
15w1
11b0
14w0
21b1
6w0
9b0
19b0
18w0
4b½
20w½
2b½
11b1
17w1
9b0
3w0
6b½
22b1
8w0
19w½
14b0
13w½
1w½
7w1
15b1
18b½
5w½
12b½
10w0
21w½
16b½
3w1
14b1
4w1
1b0
2w0
5b1
17b1
22w½
6w½
19b½
8b½
11w0
16b1
20b0
10b½
9w½
7w0
13b½
18w½
21b1
12w0
15w0
9b1
8w1
3b½
20w½
4b1
10w1
19w0
11b1
2b0
6b0
22w1
18b1
5w½
14w0
1w0
7b0
12b½
17w0
21b1
16w½
15b½
13w0
6w1
7b1
14w1
4w1
20b0
2w0
13b1
9w1
17b1
10w1
1b0
8w0
15b1
3b0
19b0
22b0
21w½
16b½
11w0
12w0
18w½
5b½
11b½
22w½
19w1
6b½
9w1
8b1
1w½
20b0
7w0
2b½
3w½
21b1
18w½
5w½
14b0
16w½
4b½
12b½
15w½
13b½
10b½
17w0
7.5
7.5
7
6
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2.5
1