GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2004
NATIONAL XIANGQI CHAMPIONSHIP 2004

Giải được tổ chức tại TPHCM từ ngày 25/2 đến 5/3/2004.

The championship was held in HoChiMinh city, from Feb 25 th to March 5th,2004.

HCM2004-4

Kết quả chung cuộc (Final result)

Nam/ Men
1.Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
2.Đào Cao Khoa (Bà Rịa-Vũng Tàu)
3.Nguyễn Hoàng Lâm (TP.Hồ Chí Minh)
4.Trương A Minh (TP.Hồ Chí Minh)
5.Bùi Dương Trân (Bộ Công An)
7.Hoàng Trọng Thắng (Bà Rịa-Vũng Tàu)
6.Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
8.Lại Việt Trường (Hà Nội)
9.Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
11.Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP.Hồ Chí Minh)
10.Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)
12.Trần Đình Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Nữ/ Women
2.Ngô Lan Hương (TP.Hồ Chí Minh)
1.Hoàng Hải Bình (TP.Hồ Chí Minh)
3.Lê Thị Hương (TP.Hồ Chí Minh)
4.Nguyễn Hồng Hạnh (Bộ Công An)
7.Phạm Thu Hà (Hà Nội)
6.Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội)
5.Ngô Thị Thu Hà (Đà Nẵng)
8.Hà Mai Hoa (Bộ Công An)Giai đoạn 2 - 2ndleg

Trận/
Match

Nam - Men

Nữ - Women

1~2 Nguyễn Vũ Quân - Đào Cao Khoa 1-0 Ngô Lan Hương - Hoàng Hải Bình ½, 0-1

3~4

Nguyễn Hoàng Lâm - Trương A Minh ½, ½ Lê Thị Hương - Nguyễn Hồng Hạnh ½, 1-0

5~8

Bùi Dương Trân - Lại Việt Trường 1-0
Hoàng Trọng Thắng - Tôn Thất Nhật Tân 0-1, ½
Phạm Thu Hà - Nguyễn Hồng Nhung 0-1, 0-1
Ngô Thị Thu Hà - Hà Mai Hoa ½, ½

9~12

Trần Văn Ninh - Trần Đình Thủy ½, 1-0
Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Võ Văn Hoàng Tùng ½, 0-1
 

Giai đoạn 1- 1stleg

NAM - MEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nguyễn Vũ Quân
Đào Cao Khoa
Nguyễn Hoàng Lâm
Trương A Minh
Bùi Dương Trân
Hoàng Trọng Thắng
Tôn Thất Nhật Tân
Lại Việt Trường
Trần Văn Ninh
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Võ Văn Hoàng Tùng
Trần Đình Thủy
Mai Thanh Minh
Đặng Hùng Việt
Phạm Quốc Hương
Trềnh A Sáng
Dương Nghiệp Lương
Nguyễn Thành Nam
Đào Quốc Hưng
Trần Đăng Quang
Trần Quang Nhật
Võ Văn Dũng
Võ Hồng Châu
Uông Dương Bắc
Nguyễn Hữu Hùng
Diệp Khai Nguyên
Mong Nhi
Đỗ Mạnh Hùng
Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Anh Tú
Mai Xuân Cường
Hứa Quang Minh
Phan Hùng Chí
Bùi Quốc Khánh
Trần Quyết Thắng
Hoàng Văn Linh
Đặng Cửu Tùng Lân
Nguyễn Thành Bảo
HNO
BRV
HCM
HCM
BCA
BRV
ĐAN
HNO
ĐAN
HCM
ĐAN
BRV
HCM
HNO
HNO
HCM
BRV
HNO
HCM
HCM
BĐI
BĐI
BRV
BRV
HCM
HCM
HCM
HNO
BCA
BCA
HCM
BRV
VLO
ĐAN
BCA
BCA
GLA
9b1
35w1
26b½
r1
36b1
28b1
31b½
34b½
1w0
19w1
33w½
21b½
27w½
15w½
14b½
25w½
22b1
23b½
10b0
24w½
12w½
17w0
18w½
20b½
16b½
3w½
13b½
6w0
32w1
37b0
7w½
29b0
11b½
8w½
2b0
5w0
30w1
r0
37w1
6b½
16w1
5b½
4w½
2w½
34w1
21w1
30b1
12b1
18b1
10w0
15b½
27b1
13w½
3b0
29w0
11w0
20w1
19b0
8b0
35b0
33b1
31w1
26w½
25b½
14w0
r1
17b1
9w0
24b0
36w½
23w0
7b0
22w1
32b½
1b0
r0
10b1
24w1
4b½
3w½
11b½
23b½
14b½
29b1
15w1
1w0
5w½
20b½
28w1
7w½
9b0
27w1
26b1
36b1
25b0
12w½
33w1
r1
6w½
2b0
19w1
17w0
16b0
13b0
8w0
31b0
30w1
34b1
21b0
32w0
37b½
18w0
35w½
r0
2w½
1b½
13w½
10w½
23w½
29w½
9w0
14w½
7b1
4b½
17b½
26w0
3b½
8b½
21w0
32b1
11w½
37w1
28w½
22b1
15b1
20w0
5b½
25w½
24b½
12b1
34w1
19b½
6b½
r1
35b½
16w0
36w½
27b0
31w½
33b½
18b0
r0
8b1
9b½
14b1
25b1
29b1
21b½
10b½
1w0
2w½
7w½
13b0
32w1
11w1
3w0
30b½
18w1
23b0
16b0
31b1
35w1
6w½
36b1
17w1
26b½
4w0
24w½
28b1
27w0
5w0
15w½
19w0
12b0
34b½
33w½
20b0
22w0
r0
r0
13w½
23w1
21w1
9w1
16w½
20w1
17b½
10b½
4b0
8w½
25w1
35b1
1b½
24b½
28w1
5b½
7w½
31w1
29w1
6b0
3b0
33b½
2b0
14w½
11b0
27b½
26w½
15b0
19b0
32b1
18b0
30w0
22w½
36b0
12w0
34w1
r0
r0
4w1
3w0
2b1
1b0
13b½
16b½
27w1
18w1
10w1
9b0
14b½
24w1
5w½
11w½
22b1
6w½
21b1
8b0
23b0
26b½
17w0
15w0
19w1
12b0
36w1
20w½
7b0
34w1
30b1
29w0
33w½
35w0
31b½
28b0
32b1
25b0
r0
r0
3b1
16b1
1w0
13w½
9w½
8w0
19b½
6b1
5b½
29b½
23w½
17b1
4b½
20b1
25w1
2w0
12w0
26w1
7w½
14w0
27b0
32w1
11b½
35w1
15b0
18b0
21w1
33b1
10w½
36w1
34b½
22b0
28w0
31w½
24b0
30b0
r0
r0
12b½
5w½
8b0
23b1
2b½
11b1
16w½
3w1
13w½
24w½
6w0
1w½
9b½
18w1
17b½
7b½
15w½
14b0
27b1
31b1
36b1
25b1
4w0
10b½
22w0
29w½
19w0
30w½
26b½
28b½
20w0
33w1
32b0
35b1
34w0
21w0
r0
r0
6w½
13b1
12w1
8w1
14w1
1b½
23w1
4b0
19b1
18b1
29b1
3b0
2w0
5b0
16w1
15b0
20b0
10w0
9w0
17w1
28w1
24b1
7b0
22w0
34b½
30b½
32b0
21b0
11w0
26w½
36b½
27w1
35w1
25w½
33b0
31w½
r0
r0
5w½
4w½
9b1
2b½
1b½
15w1
8b1
7w0
3w0
23w1
20w1
22b1
14b½
13w½
6b0
21w½
30w1
29b1
24b½
11b0
16b½
12w0
10b0
19w½
35b1
34w½
33w1
36w1
18w0
17b0
32w½
31b½
27b0
26b½
25w0
28b0
r0
r0
8.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3
2.5
1.5
0

NỮ - WOMEN

R Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ngô Lan Hương
Hoàng Hải Bình
Lê Thị Hương
Nguyễn Hồng Hạnh
Phạm Thu Hà
Ngô Thị Thu Hà
Hà Mai Hoa
Nguyễn Hồng Nhung
Châu Thị Ngọc Giao
Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo
Hồ Thị Thanh Hồng
Lý Thanh Phương
Nguyễn Phi Liêm
Bùi Châu Ý Nhi
Phạm Thanh Xuân
Trần Thùy Trang
Nguyễn Tuyết Nhung
Lê Thị Chinh
Nguyễn Thị Nhiên
Trần Tuệ Doanh
HCM
HCM
HCM
BCA
HNO
ĐAN
BCA
HNO
BĐI
HCM
BĐI
HCM
BCA
HCM
BRV
HCM
HCM
BRV
BCA
HCM
12w½
11b0
13b1
18w1
8b1
14b0
17w1
5w0
20w1
16b1
2w1
1b½
3w0
6w1
19b1
10w0
7b0
4b0
15w0
9b0
6b½
13w1
11w1
5b½
4w½
1w½
10b0
18b1
15b1
7w1
3b0
14w½
2b0
12b½
9w0
17b0
16w1
8w0
20b1
19w0
2w½
1b½
9b½
10w1
14b1
19b1
12w1
15w½
3w½
4b0
17w1
7b0
18w0
5w0
8b½
20w1
11b0
13b1
6w0
16b0
17b1
14w1
4w0
3b1
9w1
8w0
15b½
6b1
5b0
11w1
10b0
19w1
20b1
2b0
7w½
18b1
1w0
16w0
12b0
13w0
3w1
9b1
1b0
7w1
10b1
16b1
4b0
12w½
2w0
5w0
15w1
8b½
14b½
13w½
11b0
6w0
19b1
20b0
17w0
18w1
5b1
4w1
6w1
2b0
1w0
3b0
11w1
10w1
12b1
8b0
7b0
9w0
17w½
20w1
16w½
15b½
13b½
19w1
18b0
14b0
4w1
5w1
8w1
1b0
2b0
18w1
9b1
3b0
7w0
15w1
14w1
16b1
19b1
11b0
10b0
12w0
20w0
6b0
13w0
17b1
7b½
8b1
5b1
11w½
3w0
12b1
1w½
2w0
10w1
9b0
4b½
6w0
16w1
19w0
20b1
13b0
18b½
17w½
14b1
15w0
11w1
6b0
7w1
9w1
17b1
2w1
3b0
20b1
4b0
13w½
1b0
15b1
10b½
18b½
12w0
19w1
5w0
14w½
16b0
8w0
7
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2
2