goquan3GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA LẦN V
5th NATIONAL GO CHESS CHAMPIONSHIP

Giải được tổ chức tại Liên đoàn Lao động quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, từ 5 đến 10/9/2005.

The championship was held from September 5-10, 2005 in District 3, Ho Chi Minh city.

Kết quả nam - Men final result

  Hạng Họ và tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 Điểm Hệ số
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Trần Chí Thành
Trần Anh Tuấn
Lê Mai Duy
Trần Trung Tín
Bùi Lê Khánh Lâm
Hoàng Nam Thắng
Bảo Quang
Nguyễn Như Văn
Nguyễn Võ Dương
Đoàn Vũ Chung
Trần Thiện Phước
Nguyễn Ngọc Bách
Phạm Minh Quang
Vũ Thanh Tú
Trần Đăng Nguyên
Trần Đức Trọng
Nguyễn Đức Hiếu
Phùng Nguyên Quang
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Hà Nội
TPHCM2
Thanh Hóa
TPHCM2
Hà Nội
Hà Nội
Kiên Giang
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Đà Nẵng
13w1
12b1
9w1
11w0
3b1
10b1
14b1
15w1
6w0
5b0
17b1
16b1
1b0
2w0
4w0
18w0
7b0
8w0
11b1
8w1
6b1
18b1
5w0
7w1
1w0
2b0
9b1
17w1
3w0
4b0
14w0
15b1
16b1
13b0
10w0
12w0
2w1
1b1
4w0
13w0
7b1
5b0
12b1
11w0
8b0
3b1
10b1
14w1
16w1
18w0
6w0
15w1
17b0
9b0
4b1
5w0
8b1
12b1
2b1
11w0
18w0
13b1
10w1
7w0
6b1
1w0
17b1
14b0
3w0
9w0
16w1
15b0
1w1
11b1
5b0
8w1
4w0
18b1
7b0
6w1
15w1
9b0
2w0
3b0
13w1
12w0
10b1
16b1
14b0
17w0
18b1
3w0
7w1
4b1
9w1
14w0
17w1
1b0
2b1
12w1
5w0
15b1
11b0
16b1
13b0
6b0
8w0
10w0
3w0
14b1
11w1
5b1
1b0
8b1
9b1
18w1
4w0
16w1
7b0
2w0
6w0
17b1
15w0
10w0
12b1
13b0
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
0
27
22
20
16
18
17
15
15
15
14
16
14
12
9
9
8
5
0

Kết quả nữ - Women final result

Hạng Họ và tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 Điểm Hệ số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nguyễn Thị Hồng Anh
Phạm Thị Kim Long
Trần Thanh Mai
Huỳnh Mỹ Phụng
Nguyễn Thị Tâm Anh
Cù Thị Sáng
Nguyễn Thị Hương
Vũ Như Nguyệt
Trần Xuân Mai Thảo Nhi
Trương Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Phương Thúy
Trần Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Võ Tiên Cát
Nguyễn Minh Phương
Kiên Giang
Bến Tre
Hà Nội
TPHCM2
TPHCM
Thanh Hóa
Thanh Hóa
TPHCM
Bến Tre
Bến Tre
Đà Nẵng
Hà Nội
TPHCM2
Đà Nẵng
TPHCM
8w1
2w1
3b1
12w1
13b1
9b0
1b0
15w1
5b0
7b1
10w0
6w0
14w0
11b0
r0
10b1
6b0
1w0
14b1
9w1
11w1
13w1
2b0
3w1
5w0
12b0
8b0
15b1
7w0
r0
6w1
12w1
11b1
8w1
1b0
7b1
5b0
10w0
9b0
3b0
14w1
15w1
2w0
13b0
r0
5b1
10b1
9w0
1w0
2b0
6w1
11w1
8b0
7w1
13w1
15b1
14b0
12b0
3w0
r0
2w1
5w1
7b1
9b0
14w1
1b0
3b1
13w1
15b1
6b0
8w0
11b0
10w0
12w0
r0
9b1
1w0
5w1
10b0
12b1
8w1
2b0
3w1
6w0
15w1
11b0
7w1
13b0
14b0
r0
11w0
14b1
6b1
2w1
10w0
5b0
15w1
1b1
13b0
9w0
7w1
12w1
3b0
8b0
r0
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
0
0
27
20
18
19
18
17
14
13
13
13
10
8
6
0
0

Kết quả trẻ nữ - Girls U16 final result

Hạng Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 Điểm
1 Nghiêm Hiền Nhi Hà Nội   1 1 1 1 4
2 Bùi Thị Yến Nhi Bến Tre 0   1 1 1 3
3 Lưu Tâm Thơ TPHCM 0 0   0 1 1
4 Trần Nguyễn Thùy Trân Đà Nẵng 0 0 1   0 1
5 Lương Hoàng Lê Uyên TPHCM2 0 0 0 1   1

Kết quả trẻ nam - Boys U16 final result

Hạng Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 Điểm
1 Lê Nhật Duy Thừa Thiên - Huế   1 1 1 1 4
2 Đỗ Khánh Bình Đà Nẵng 0   1 1 1 3
3 Đặng Quốc Anh Hà Nội 0 0   1 1 2
4 Nguyễn Trần Tấn Phát TPHCM 0 0 0   1 1
5 Phạm Trung Hiếu TPHCM2 0 0 0 0   0